Υφαντής, Γιάννης

            Ποιητής (Χαρακτηριστικά).   -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση.)   -   Υφαντής, Γ. (Εργοβιογραφικά  –  Ποίηση.)  -

Υφαντής, Νίκος

            Κατσαλίδας, Ν.   -  Σιωμόπουλος, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -

Υφαντής, Παναγιώτης 

            Δαμωδός, Β. (Περί κρίσεως.)   -

Υφαντής, Τάσος

            Θέατρο (Θεατρική).   -

Υψηλάντη, Μαρία

           Σκαρτσής, Σ. (Κριτικός   -   Λογοτέχνης.)   -