Ταβερνάρη, Λιλίκα                                                                                  

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 211-212.  -

 Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972, 134-135.–                                                                                          

"Περαστικέ σε χαιρετώ": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 281. –                                                                                                     Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 5 (1957) 87. –                             Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 23/24 (Ιαν./Φεβρ. 1957) 931-932. -

 

 

Ταβουλάρης, Αντώνης  (1910-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 347.  -

 

 

Ταβουλάρης, Διονύσιος  (1840-1928)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 212.  -

 

 

Ταγιαπέρας, Διονύσιος  (1777-1842)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 212.  -

 

 

Ταγκαλάκη, Ελένη  (1937-)

Εργοβιογρραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 348.  -

"Ινουΐτ σημαίνει άνθρωποι": Δραγώης, Ιάσων: Γράμματα και Τέχνες 15 

(Μαρτ. 1983) 28. – 

"Κούπερ Πίντι": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 122 (1987) 896-897. –

"(Της) όγδοης ημέρας ή Τα σα εκ των σων": Τσαρνά, Θάλεια: Νέα Εστία 142 (1997) 1079. – 

"Στην όχθη του Ηριδανού": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 294-295. (Αναδημ.) –

"Φθινόπωρο στο Ντιζόν": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 48 (1991) 409. –  

"Χώρες της Θούλης": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 294-295. (Αναδημ.)  -


 

Ταγκόπουλος, Δημήτριος  (1867-1926)

Αλληλογραφία: Ταγκόπουλος, Πάνος: Ελληνικά Γράμματα 3 (1928) 649-654. -   

"(Οι) αλυσίδες": Μ(ουντράκη), Ε(ιρήνη) σε: Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (2η εκτύπωση. Αθήνα 2008,) 75-76.   -

 Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 304-322. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 6 [1908] 284, 2-7 και 285, 2-7.) –

(Και) Γιαννιός, Νίκος: Ταγκόπουλος, Δημήτριος/Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμ-ματα 19 (1989) 109, 54-59. –

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: Αγγελομάτης, Χρήστος: Νέα Εστία 24 (1938) 1280-1281.–

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 56 (1954) 1042. –

Φιλήντας, Μένος: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 92-93. –

Έργο: Γκόλφης, Ρήγας: Νέα Εστία 49 (1951) 481-483. –

Γκόλφης, Ρήγας: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 84-87. –

Παλαμάς, Κωστής: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 82-83. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Πα-λαμάς, Κ.: Άπαντα 12, Αθήνα ππ. 1966, 516-519.) –

Παρορίτης, Κώστας: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 88-91. –

Πετρίδης, Μιχαήλ: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 91. –

Εργοβιογραφικά: Ανύνωμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 213-214.  -  

Καλοϊδά, Άννα: Νέα Εποχή 70 (Ιουν.1966) 6. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Φιλολογικές διαδρομές 2, Αθήνα 1998, 46-60. –

Πετρίδης, Μιχαήλ: Σύντομοι χαρακτηρισμοί των τωρινών μας λογοτεχνών. Αθήνα 1927, 99-106. –

Θέατρο: Γλυτζούρης, Αντώνης: Τα Ιστορικά 18 (2001) 335-370. –

(Και) Θεοτόκης, Κωνσταντίνος: Θεοτόκης, Κωνσταντίνος σε: Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Αφιέρωμα στα 30 χρόνια από το θάνατό του. Αθήνα 1954, 40-43. –

"(Το) καινούργιο σπίτι": Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 1, Αθήνα 1984, 130-133. (Αποσπ. αναδημ.) –

(Και) Καραντώνης, Αντρέας: Ταγκόπουλος, Πάνος: Δώμα 8 (φθιν. 1986) 108-109. -

Κριτικός: Παπαβασιλείου, Ιωάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 618. –

"(Ο) λυτρωμός": Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 1, Αθήνα 1984, 105-107. (Αναδημ.) –

"Νέα λαϊκή ανθολογία" (Επιμ.): Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 89-90. (Αναδημ. από: Η Τέχνη 1 [1898/1899] 305.) –

(Και) "(Ο) Νουμάς": Καλογιάννης, Γ.: Νέα Εστία 114 (1983) 1080-1085. –

Ταγκόπουλος, Πάνος: Ελληνικά Γράμματα 3 (1928) 483-490. –

Ταγκόπουλος, Πάνος: Ελληνικά Γράμματα 4 (1929) 487-491. –

Χάρης, Πέτρος: Μικρή πινακοθήκη 1, Αθήνα 1963, 55-58. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 89 [1971] 282-284. - Αναθεωρ.αναδημ. σε: Νέα Εστία 128 [1990] 985-987.) – 

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 133 (1993) 423-424.–

Προσωπικά: Βάρναλης, Κώστας: Άνθρωποι. Αθήνα 1958, 57-61. (Αναδημ.)  –

Καρθαίος, Κλέανδρος: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 81. –

"(Ο) προφητικός": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 7 (1930) 109. –

"Πρώτοι στίχοι": Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 15, Αθήνα ππ. 1969, 15, 95-101. (Αναδημ.) –

"Στην οξώπορτα": Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 

351-354. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 7 [1909] 343, 5-6.) – 

(Και) Τριαντάφυλλος, Κλεάνθης: Steinmetz, Alexander: Nέα Eστία 75 (1964) 

557-558. –

(Και) Τσουκαλάς, Γεώργιος: Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 56 (1954) 1100. – 

(Και) Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 4-8, 43-45 και 76. – 

(Και) Ψυχάρης, Γιάννης: Ψυχάρης, Γιάννης: Κριτικά κείμενα 1, Αθήνα 1997, 

376-384. (Αναδημ.) –

Ψυχάρης, Γιάννης: Κριτικά κείμενα. 2, Αθήνα 1997, 504. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 8 [1910] 385, 1.) -


                                     

Ταγκόπουλος, Πάνος  (1895-1931)

"Γυρίσματα στο ξέφωτο": Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 121 (1987) 777-778. (Αναδημ.) –

"Δροσοσταλίδες": Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 14, Αθήνα ππ. 1968, 452-455.(Αναδημ.) –

Έργο: Γκόλφης, Ρήγας: Ο Νουμάς 23 (1931) 65-66. –

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 69 (1961) 621. –

Μιχαηλίδης, Κίμων Μ.: Ο Νουμάς 23 (1931) 77-78. (Αναδημ.) –

Μυριβήλης, Στράτης: Ο Νουμάς 23 (1931) 79-80. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθηνά (1976,) 214.  -

Ζήρας, Αλέξης σε: Μπαστιάς, Κωστής: Φιλολογικοί περίπατοι. Αθήνα 1999, 170. –

Ταγκόπουλος, Πάνος/Μπαστιάς, Κωστής σε: Μπαστιάς, Κ.: Φιλολογικοί περίπατοι. Αθήνα 1999, 164-169. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 9 (1913) 547-548. –

"(Η) ζωή που πέρασε": Π., Γ. Ν.: Ελληνικά Γράμματα 2 (1927/1928) 59. –

Παράσχος Κλέων: Νέα Εστία 3 (1928) 92. – 

(Και) Καραντώνης, Αντρέας: Ταγκόπουλος, Πάνος: Δώμα 8 (φθιν. 1986) 108-109.  -

(Και) "(Ο) Νουμάς": Παρορίτης, Κώστας: Ο Νουμάς 23 (1931) 66-68. –

Ποίηση: Γκόλφης, Ρήγας: Ο Νουμάς 23 (1931) 76. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Ο Νουμάς 23 (1931) 70. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 13, Αθήνα ππ. 1967, 204-206.)  -


  

Ταϊπλιάδης, Γιάννης

"Και όμως, κάπως έτσι": Πατσαλίδης, Σάββας: Πόρφυρας 61/62 (Απρ./Σεπτ. 1992) 254-255. (Αναδημ. σε: Πατσαλίδης, Σ.: Μεταθεατρικά. Θεσσαλονίκη 1995, 254-256.)

Φράγκογλου, Γ.: Εντευκτήριο 18 (Μαρτ. 1992) 164-165.  -


  

Τάκαρη, Ντίνα  (1929-) 

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 348.  -

"Μόλα Χάβα": Λαζανάς, Βασίλης: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 115/116, 122-123.  -

Λαζανάς, Βασίλης: Νέα Εστία 128 (1990) 975-976. –

Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 129 (1991) 830-831. –

"Περιπλέοντας τη Μεσόγειο": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 79.–

"Σημειώσεις κριτικής": Λαζανάς, Βασίλης: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 115/116, 122-123. –

"Ώρες κλειστές": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 97 (1975) 202. -


  

Τακόπουλος, Πάρις  (1930-)

"(Ένα) αίσιον συνοικέσιον και άλλα εγκεφαλικά επεισόδια": Βαρβέρης, Γιάννης: Toμές 2, 44/45 (Ιαν./ Φεβρ. 1979) 58-59. (Αναδημ σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου [1], Αθήνα 1985, 66-68.) –

"Επιθαλάμια": Καραβασίλης, Γ.: Διαβάζω 145 (4/6/1986) 53 και 55. –

"Επιφαινόμενα": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 210. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 66 (1959) 962. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 348.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 214-215.  -

"Kενή Διαθήκη": Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Δοκίμια και άλλα κείμενα σαράντα πέντε ετών. Θεσσαλονίκη 1980, 224-228. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 98 (1975) 1271-1273. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 387-391.) –

Σάμψων, Θεόδωρος: Βooks Αbroad 50 (1976) 700-701 (αγγλ.). –

"Κλεινόν άστυ": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 262. –

"Ντίσκο": Θεοδοσοπούλου, Μ.: Αντί 2, 512 (8/1/1993) 52. –

"Ποιήματα": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 336. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 788. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτική του βιβλίου 1, Αθήνα 1978, 9-11. (Ανα-δημ.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 49 (1951) 492. –

"Πολυτέκνου θεάς": Χουρμούζιος, Αιμίλιιος: Νέα Εστία 53 (1953) 132. –

"(Ο) προτελευταίος των Μόνικιν" (σκηνοθεσία: Καλαμό, Νίκος.): Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 155 (2004) 1009-1010.   - 

"Τις ο λαλών;": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 240. –

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά. Αθήνα 1984, 169-171. (Αναδημ.) -

"'Ωσπερ πελεκάν και τρία άσεμνα μονόπρακτα": Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 163 (2008) 1231.  -


              

Ταλαγάνης, Αντώνης

´Εργο/πηγές/φυλακή: Ταλαγάνης, Αντώνης: Διαβάζω 99 (25/7/1984) 48-52.  -


 

Ταλιαδώρος, Πάνος

"(Η) μπαλάντα της νέας ζωής": Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 185/186 (Ιουλ./ Οκτ. 1987) 682-684. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 244. -


 

Ταλιάνης, Δημήτρης

"Προσανατολισμοί στο Αιγαίο": Μεντζελοπούλου, Μαρία: Διαβάζω 189 (13/4/ 1988) 69-70. –

Σχινά, Αθηνά: Η Λέξη 69/70 (Νοεμβρ./Δεκ. 1987) 1094-1096. -


 

Ταλμάν, ικόλας                                                                                       

Βλ.: Γρηγοριάδης, Νίκος


 

Ταμβακάκης, Φαίδων  (1960-)

"Άδεια ξενοδοχεία": Παπαγεωργίου, Χρίστος: Οδός Πανός 132 (Απρ./Ιουν. 2006) 199-200.  -

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Διαβάζω 387 (Ιουλ./Αυγ. 1998) 93. –

Βιογραφικά: Ταμβακάκης, Φαίδων: Διαβάζω 387 (Ιουλ./Αυγ. 1998) 92. –

Έργο: Μαγκλίνης, Ηλίας/Ταμβακάκης, Φαίδων: Διαβάζω 387 (Ιουλ./Αυγ. 1998) 

86-93. –

Εργοβιογραφικά: Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 230-231. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 283-284.) –

"Ευμορφία": Μεγαλυνός, Χάρης: Οδός Πανός 9 (Απρ./Ιουν. 1983) 34-35. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 61 (26/1/1983) 71 και 73. –

Rexine, John: World Literature Today 57 (1983) 674 - 675 (αγγλ.). – 

(Και) λογοτεχνία: Ταμβακάκης, Φαίδων: Διαβάζω 359 (Ιαν. 1996) 111. –

Μεταφραστής/Fowles, John/"The Ebony Tower": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 298 (11/11/1992) 68-72. –

"(Οι) ναυαγοί της Πασιφάης": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 64-65. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εποχικά. Αθήνα 1999, 48-53. (Αναδημ.) –

Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 219-221. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 30 (χειμ. 1998) 73. –

Τριανταφύλλου, Μάρω: Πλανόδιον 29 (Ιουν. 1999) 151-157. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα 2000, 249-254. (Αναδημ.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 145 (1999) 90-93. –

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 68-69. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 70. –

"(Τα) τοπία της Φιλομήλας": Δρακονταειδής, Φίλιππος: Διαβάζω 210 (1/3/1989) 84-85. –

Μπασκόζος, Γ.: Ο Πολίτης 116 (Δεκ. 1991) 60-61. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 78 (Οκτ. 1988) 776-777. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα 2000, 244-248.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 240 (30/5/1990) 75-78. (Αναδημ. σε: Τσατσού-λης, Δ.: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 111-123.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 65-110. (Ανα-δημ.)

"(Η) υστάτη και τέσσερις σπουδές": Γερμανού, Μάρω: World Literature Today 66 (1992) 382. (αγγλ.). –

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εποχικά. Αθήνα 1999, 45-48. (Αναδημ.) –

Μπασκόζος, Γιάννης: Ο Πολίτης 116 (Δεκ. 1991) 60-61. –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 269 (4/9/1991) 6-7. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 489 (20/3/1992) 65.  –


 

Ταμβάκης, Κώστας  (1893-1970)

Εργοβιογραφικά: Σαραντής, Γιώργος: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 128. –

"(Το) νόημα της τραγικής κάθαρσης": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 135.  -


 

Ταμβίσκος, Γιώργος  (1928-1990)

Εργοβιογραφικά: Φαράντος, Χαραλ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 29 (1990/ 1991) 326.  -


 

Ταμπακέας, Σταύρος  (1913-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,]  348.  - 

 

 

Ταμπάκη, Άννα  (1952-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Σύγκριση 12 (2001) 200-201. -

"(Ο) Μολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία – Τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις": Καραθανάσης, Αθανάσιος: Balkan Studies 31 (1990) 384-386 (γαλλ.). –

Κεχάγιογλου, Γ.: Ελληνικά 41 (1990) 171-187. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 49 (1990) 498-501 (γερμ.). –  

"(Η) νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις <18ος-19ος αι.>": Puchner, Walter: Südostforschungen 52 (1993) 535-539 (γερμ.). (Επεξεργ. μεταφρ. σε: Παράβασις 1 [1995] 319-322.)  -

"Περί νεοελληνικού διαφωτισμού": Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 17 (2005/2006) 231-233.  -

“(Le) théatre néohellénique“: Ανώνυμο: Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 26 (Δεκ. 2001) 103. -


                                        

Ταμπάκης, Νίκος

"Από την ποίηση στη λογική": Τσιαμούρας, Παναγιώτης: Διαβάζω 398 (Ιουλ./ Αυγ. 1999) 103-104.  -


  

Τανάγρας, Άγγελος  (1877-1971)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 215.  - 

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 89 (1971) 270. –

"(Η) νεράιδα": Νιρβάνας, Παύλος: Τα Άπαντα 4, Αθήνα 1968, 339-341. (Ανα-δημ.)  - 

"Παληές τρέλλες": Ζεβελάκης, Γιώργος: Διαβάζω 380 (Δεκ. 1997) 81.  -


  

Τανταλίδης, Ηλίας  (1818-1876)

"Άσμα τριών ιεραρχών"/πατρότητα: Στυλιανού, Πέτρος: Κυπριακός Λόγος 10 (1978) 65-66. –

"Άσματα": Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη [2, 30] (2001) 38-39. –

Επιγράμματα: Τωμαδάκης, Βασίλειος: Αθηνά 72 (1971) 144-159. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 215-216.  - 

Γιαλούρης, Αντώνης: Νεοελληνικά Γράμματα 40 (12/1/1936) 3 και 14 και 41 (19/1/ 1936) 3 και 15. –

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 90 (1971) 891. – 

(Και) Καΐρης, Θεόφιλος: Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 91 (1972) 216-224.  - 

(Και) Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Σακελλαρίου, Χάρης: Οι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας Ι, Αθήνα 1989, 13-33. –

Ποίηση: Πετρόπουλος, Γιώργος: Οι ρομαντικοί του ΙΘ’ αιώνα. Αθήνα 1990, 91-96. (Αναδημ.) –

Ποίηση/απομιμήσεις: Πηδώνια, Κυριακή: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφι-κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 8 (1999) 173-181. – 

(Και) Στρούμσκη, Ραλλού: Τωμαδάκης, Βασίλειος: Αθηνά 76 (1976/1977) 243-266 και 455 (γαλλ. περίληψη). – 

(Και) Ψυχάρης, Γιάννης: Ψυχάρης, Γιάννης/Θέρος, Άγις: Νέα Εστία 43 (1948) 

119-120.  –


 

Ταξιάρχης, Ντίνος  (1919-;)

"(Το) άδειο τραπέζι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 870. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 93.) –

"(Ο) διάδρομος": Κωτσαδάμ, Γιάννης: Νέα Σύνορα 39/40  (Ιαν./Φεβρ. 1975)

60-61.

"Διάλεξη του κ. Αλβέρτου": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 785. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 88.) -

"(Ένα) δράμα τιμής": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 69 (1961) 767. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο. 8, Αθήνα 1980, 423-424.) –

"Έξη δωμάτια": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 234-235. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 68 (1960) 891-892. –

Έργο: Βαλασκαντζής, Δημήτρης/Τιαξιάρχης, Ντίνος: Νέα Σύνορα 12 (1984) 166-167. –

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 121-122. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 348.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 216.  - 

Ταξιάρχης, Ντίνος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 339-340. –

"(Η) ηλίθια με τη σφυρίχτρα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 870. (Ανα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 93.) –

"Θάλασσα της ελπίδας": Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 127/128 (Σεπτ./Οκτ. 1965) 250-251. –

Καραντώνης, Αντρέας: 24 σύγχρονοι πεζογράφοι. Αθήνα 1978, 455-456. –

"Θέατρο": Δήμου, Αλέκα: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 106, 69. –

"Θέατρο μονόλεξο, Διαθέσιμη": Κωστίδης, Διονύησιος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 348-349. –

"Θέατρο του ενός": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 73 (1963) 691. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 259-261.) –

Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 364 (Ιουν. 1996) 144.–

“(Ο) καπιταλίστας και ο κομμουνιστής“: Κωτσαδάμ, Γιάννης: Νέα Σύνορα 64 (Απρ./Ιουν. 1977) εξώφυλλο. - 

"(Ο) κλέφτης και το αστέρι": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 191. –

Καραντώνης, Αντρέας: Καινούρια Εποχή, καλοκ. 1959, 235-237. –

“(Ο) κυλιόμενος τάπητας“: Κωτσαδάμ, Γιάννης: Νέα Σύνορα 60/62 (Οκτ./Δεκ. 1976) 124. -   

"(Η) λύτρωση": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 335-339. (Ανα-δημ.)  - 

"(Η) μάγισσα η λευτεριά": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 62 (1957) 1211. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 243-244.) –

"Πρωτοποριακό άρμα": Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 70 (1961) 1566. –

"(Το) σκουφί της γεροντοκόρης": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 870. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 93.) –

"(Ο) σοφός του δάσους": Βαλσαμίδης, Ευάγγελος: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 

78-79. –

Παναγιωτίδης, Γιώργος: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 223. –

"Συνωμοσία πίκρας": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1958) 149-150. –

Καραντώνης, Αντρέας: 24 σύγχρονοι πεζογράφοι. Αθήνα 1978, 453-454. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 65 (1959) 206-207. –

"(Η) τρέμουσα νύχτα": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 111 (1982) 554-556. – 

"(Οι) χαρτοπαίχτες": Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 144-145. –


 

Tαξιδιωτική Λογοτεχνία

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Παπαμανώλης, Κωνσταντίνος: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 38 (καλοκ. 1995) 94-98. - 

Θέματα/Σάμος: Πολυκανδριώτη, Ράνια σε: Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Πρακτικά συνεδρίου. Τ. 1. Αθήνα 1998, 261-270. -

Ιστορία: Ολυμπίου, Κίκα: Μικρές τομές σε μεγάλα θέματα. Λευκωσία 1994, 221-223. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του. Αθήνα 1982, 53-64. (Συντομ. ανα-δημ. σε: Νέα Εστία 132 [1992] 857-859.)  – 

(Ως) μνήμη πολιτισμική/συμπόσια-συνέδρια, Leiden, 20-21/8/1997: Πο-λυκανδριώτη, Ράνια: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 20 (Δεκ. 1997) 47-48.-   

Ορολογικά: Ανώνυμο: Το Δέντρο 99 (1997) 5. –

Στασινόπουλος, Μιχαήλ: Ανθρώπινη πορεία. Αθήνα 1990, 13-19. –

Φραντζή, Άντεια: Το Δέντρο 2, 31/32 (Ιουν./Αυγ. 1987) 139-143. –

Ποίηση-πραγματικότητα: Κοκκινάκη, Νένα: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτε-χνίας για Παιδιά και Νέους 38 (καλοκ. 1995) 99-102. -  

Ταυτότητα-ετερότητα: Πολυκανδριώτη, Ράνια σε: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος–20ος αι. Β’ Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα, 8-11/11/1998. Πρακτικά 2, Αθήνα 2000, 141-154 (γαλλ.) και 286-287 (νεοελλ. περίληψη).  –

                                                                            

                      

Ταπάκης, Αλέξανδρος  (1950-)

Έργο/στοιχεία θρησκευτικά: Ιωαννίδης, Δημήτριος σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 452-453.–

"Ριγηλές πνοές": Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 9 (1977) 186.  –

 

 

Ταπανλή, Μυρτώ

"Αντιστοιχίες": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 299-300.  -

 

 

Ταρσούλη, Αθηνά  (1884-1975)

"Άσπρα νησιά": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 61 (29/1/ 1938) 14. –

Προυσής, Κώστας: Νεο-Ηellenika 2 (1975) 321-322 (αγγλ.). –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 88 (1970) 1313. –

"Δωδεκάνησος": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 115.  - 

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 51. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 126. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 43 (1948) 602-603. –

"Ελένη Αλταμούρα": Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα 24 (22/9/1935) 15.  -

(Και) Ελευθερουδάκης, Κώστας: Ταρσούλη, Αθηνά: Νεοελληνικά Γράμματα 20 (25/8/1935) 10. –

"Ελληνίδες ποιήτριες": Ο Ακροατής: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 873-874. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 7 (1951) 880-881. –

"Ελληνικές φορεσιές": Μιχαλόπουλος, Φάνης: Νέα Εστία 30 (1941) 768-770. –

Έργο: Αρτεμάκης, Στέλιος: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 351. –

Ταρσούλη, Αθηνά/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 230-231.–

Χάρης, Πέτρος: Μικρή πινακοθήκη 2, Αθήνα 1975, 62-72. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 216-218.  - 

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 97 (1975) 683-685. –

Πατεράκη, Γιολάντα: Νέα Εστία 123 (1988) 692-693. –

Ταρσούλη, Αθηνά/Σφυρόερας, Ν.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 87 (30/7/1938) 12 και 14-15. –

Χριστοφίδης , Μανώλης: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 114-117. –

"Εσπερινά": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 258-261. (Αναδημ.) –

"(Η) θάλασσα": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 86 (1969) 1257. –

"(Η) θάλασσα στην αρχαία μας ποίηση και το δημοτικό τραγούδι": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 302-303. (Αναδημ.) –  (Και) Ιωάννου, Μαρία: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 30 (1990) 207-208. –

"(Ο) καπετάν Μοναχός": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 13 (1933) 565. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 118. – Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 193-194.) –

"Κάστρα και πολιτείες του Μωριά": Ο Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ: Θεολογία 12 (1934) 371-373. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 16 (1934) 621-622. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 151-152.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 90 (1971) 1320-1321. – 

(Και) Κύπρος: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 356-358. –

Ταρσούλη, Αθηνά/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 35-36. -

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 305. – 

"Κύπρος": Προυσής, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 818-819.–

Σταύρου, Τατιάνα: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 243-245. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 350-351. (Αναδημ.) –

Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 21 (1956) 252-253. –

Χατζίνης, Γιάννης: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 20-21. –

Janin, Raymon: Revue des Études Byzantines 15 (1957) 239. –

"Μαντώ Μαυρογένους": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 12 (1932) 1005-1006. –

"Μαργαρίτα Αλβάνα Μηνιάτη": Άγρας,Τέλλος: L’Hellénisme Contemporain 1 (1935/1936) 466-467 (γαλλ.). –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Γράμματα 2 (1936) 262-263. –

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίς 16 (1936) 94-97. –

Φραγκούδης, Τάκης: Κυπριακά Γράμματα 2 (1935/1936) 453-455. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 20 (1936) 1602-1603. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 191-194.) –

“Περάσματα πουλιών“: Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 17/18 (Ιουλ./Αυγ.1956) 731-733. –

Προσωπικά: Αδαμόπουλος, Χρήστος: Νέα Εστία 102 (1977) 994-996. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 81-82. –

"Σπίθες και τέφρες": Κ., Γ.: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 449-450. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 5 (1929) 392. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Πράτσικας, Γιώργος: Νέα Εστία 75 (1964) 696.  –

 

 

Ταρσούλη, Γεωργία  (1915-1986)

"(Ένα) άλλο βιβλίο που μ’ αρέσει": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 95 (1974) 752. -

Έργο: Λουκάτος, Δημήτρης: Λαογραφία 34 (1985/1986) 327-328. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 350.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 218.  - 

Ανώνυμο: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 1 (1986) 134-135. –

Βαρελλά, Αγγελική: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά καί Νέους 44 (χειμ.1996) 296-299. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 120 (1986) 881-882. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέ-χνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 56-59.) –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 613. –

Μεταγλωττίστρια/Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος/διηγήματα: Σαρδελής, Κώ-στας: Πνευματική Κύπρος 40 (2000) 139-140.–

Μεταφράστρια: Μαυρουδής, Κώστας: Το Δέντρο 5 (Νοεμβρ./Δεκ. 1978) 225. –

"Μιά φορά κι έναν καιρό": Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 938. –

Κυριακίδης, Στίλπων: Λαογραφία 9 (1928) 278-280. –

"Μωραΐτικα τραγούδια – Κορώνης και Μεθώνης" (Επιμ.): Δεμοδός, Τάκης: Νέα Εστία 101 (1977) 277. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 777-780. –

Ρωμαίος, Κώστας: Νέα Εστία 35 (1944) 412-413. –

Παιδική Λογοτεχνία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης/Ταρσούλη, Γ. σε: Αναγνωστό-πουλος, Β (ασίλης): Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας ΙΙ: Συζητήσεις. Αθήνα 1990, 206-221. -

"(Τα) παιχνίδια μας": Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία 106 (1979) 1669-1670. –

Νεγρεπόντης, Γιάννης: Διαβάζω 36 (Νοεμβρ. 1980) 75-78 –

"Στα χρόνια του Μινώταυρου": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985)

345-346. –

Π.-Ψ., Α.: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 1 (1986) 309. –

"Στης μαμάς την αγκαλιά": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 95 (1974) 752. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Πατεράκη, Γιολάντα: Νέα Εστία 123 (1988) 692-693. – 

(Και) τουρισμός: Ζάππας, Τάσος: Νέα Εστία 120 (1986) 1172.  - 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ταρσούλη, Γεωργία: Νέα Εστία 113 (1983) 200.  –

 

 

Τασιόπουλος, Βαγγέλης  (1959-)

"(Το) δάκρυ του Πολύφημου": Κεφάλας, Ηλίας: Οδός Πανός 65 (Ιαν./Φεβρ. 1993) 68. –

Κουβαράς, Γιάννης: Επί πτερύγων βιβλίων 1, Αθήνα 1995, 258-259. (Αναδημ.) –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 317 (1/9/1993) 22. (Αναδημ. σε: Διαβάζω 318[15/9/1993] 20.) –

"(Η) εποχή της άνοιξης": Δραγώης, Ιάσων: Γράμματα και Τέχνες 24 (Δεκ. 1983) 34.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Ο Παρατηρητής 27 (χειμ. 1995) 93. –

Ζαφειρίου, Σταύρος/Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 19 (2007/2008) 177.  -

"(Ο) καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο": Κανατσούλη, Μένη: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 103. –

"(Το) νέον της οδού": Αυγερινός, Κώστας: Δρόμος 6 (Μαρτ. 1989) 94. –

Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 54 (Ιαν./Μαρτ. 1988) 46.  -


 

 

Τασούλας, Μανουήλ

"Άγιος Σεβαστιανός": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 95 (Ιαν./Φεβρ. 1998) 147. –

"Μαντώ Μαυρογένη": Κούκκου, Ελένη: Νέα Εστία 140 (1996) 1173-1174.  -

 


 

 

Τασούλης, Θέμης  (1936-)

"Ανερχόμενοι ρόμβοι": Κατσίκας, Στέλιος: Ομπρέλλα 3 (Μαρτ./Απρ. 1982) 59. –

"(Η) δροσερή επαύριον της ουτοπίας": Ηλιόπουλος, Χρήστος: Διαβάζω 300 (9/12/1992) 121-127. –

Κεφάλας, Ηλίας: Οδός Πανός 57 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 55. –

Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 15 (καλοκ. 1991) 175. –

"(Η) κωμωδία της έλξης": Κεσμέτη, Νατάσα: Κ 9 (Νοεμβρ. 2005) 149-157.  -

"Μαθήματα πρωτοβάθμιας άνοιξης": Κεσμέτη, Νατάσα: Ευθύνη 2, 30 (2001) 614-615. –

"Μπάλος για ένα χορευτή και το άσπρο": Δανιήλ. Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 50 (Μαρτ./Μάιος 1987) 48. –

Κεφάλας, Ηλίας: Νέες Τομές 4, 8 (Ιαν./Ιουν. 1987) 82-83. –

Κονδύλας, Θάνος: Περίπλους 5 (1988/1989) 108-109. –

Πέγκλη, Γιολάντα: Πάροδος 5 (Δεκ. 1988) 374-376. –

Ποίηση: Τασούλης, Θέμις/Βενέτης, Θανάσης: Εμβόλιμον 39/40 (1999) 63-64. –

Ποιητική: Βενέτης, Θέμις: Εμβόλιμον 39/40 (1999) 65-69. -  

"Σε μωβ ελάσσονα": Κεφάλας, Ηλίας: Νέες Τομές 4, 2 (καλοκ.1985) 51-52. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 147 (2/7/1986) 57.  -

 

                                                 

Τασσόπουλος, Στέφανος  (1939-)

"Δεκαπενθήμερο": Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 34 (Οκτ. 1984) 30.  - 

Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 55-57. –

Πατσώνης, Γιάννης: Η Λέξη 38 (Οκτ. 1984) 734-736. –

"Ηλιακό ωρολόγιο": Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 114-119. (Αναδημ.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 84 (Μάης 1989) 399-400. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα 2000, 255-259.) – 

 

              

Ταστάνης, Άρης  (1952-) 

"Αιολικά": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 248. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 350.  -  

"(Τα) μυστικά των οδοιπόρων": Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 472. –

"Πίσω απο τους γυάλινους τοίχους": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 166.  -

 

 

Τατάκης, Βασίλειος  (1896-1986)

"Απομημονεύματα": Βιβλιολάτρης: Ευθύνη 2, 23 (1994) 139-140. –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 134 (1993) 1102-1103. –

Φορόπουλος, Νικόλαος: Διαβάζω 332 (30/3/1994) 39-41. –

"Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης": Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική: Ελληνικά 28 (1975) 460-467. –

Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 31-33. –

Έργο: Μακρής, Νίκος: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 161-172. –

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα: Χρονικά Αισθητικής 23/24 (1984/1985) 163. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 218.  - 

Ανώνυμο: Χρονικό (1984/1986) 163. –

Βέικος, Θεόφιλος: Φιλολογική 16 (Απρ./Ιουν. 1986) 3. –

Μπενάκης, Λίνος: Νέα Εστία 119 (1986) 264-265. –

Τσοπανάκης, Αγαπητός σε: Για τον Β. Ν. Τατάκη. Αθήνα 1995, 7-19. – 

(Και) "Ευθύνη": Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Για τον Β. Ν. Τατάκη. Αθήνα 1995,

57-61. (Αναδημ.) –

Μεταφραστής/Πλάτων/"Κρίτων": Συκουτρής, Ιωάννης: Νέα Εστία 11 (1932) 610. –

"(Τα) νέα μορφωτικά στοιχεία στο πρόγραμμα του λυκείου": Σπανός, Νί-κος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/ 1966) 111-112. – 

(Και) Ξεφλούδας, Στέλιος: Κεχαγιά-Λυπουρλή, Αγλαΐα σε: Μνήμη Σταμάτη Καρα-τζά. Θεσσαλονίκη 1990, 257-269. – 

(Και) Παπανούτσος, Ευάγγελος: Παπανούτσος, Ευάγγελος: Ευθύνη 2, 18 (1989)

433-434.  - 

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 239-240.  - 

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Ευθύνη 2, 20 (1991) 144-145.  -

Προσωπικά: Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Για τον Β. Ν. Τατάκη. Αθήνα 1995, 47-55.  - 

"Σκέψη και ελευθερία": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 18 (1989) 191-192. –

"Στη χώρα των στοχασμών": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 17 (1988) 87-88.  - 

Σοφοκλέους, Θεόκλητος: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 48-50. –

Στοχαστής: Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 15 (1986) 132.  –

 

 

Τάτσης, Διονύσιος

"Εν όρεσι πλανώμενος": Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 142 (1997) 1366.  -

 

 

Τατσιόπουλος, Λάμπρος

"(Το) κομπότι": Κόκκινος, Δημόσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 796-797. –

"Φιλοσοφία παιδικής ηλικίας": Τζόκας, Λευτέρης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 618-619.  –

 

 

 

Τάτσιος, Στέργιος

“Ένα φως“: Πετρουλάκης, Άγγελος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 8 (1985) 217. -

 

 

Τατσόπουλος, Πέτρος  (1959-)

"Ανάλεφρες ιστορίες": Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 93 (Απρ./Μάιος 1996) 122.   -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις.  Αθήνα 1988, 269-271. (Ανα-δημ.)   -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 5 (1996) 38. –

"(Οι) ανήλικοι": Ανώνυμο: Διαβάζω 35 (Οκτ. 1980) 120. –

Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 30. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2,61 (Ιουν. 1980) 55. –

Έργο (και) Ελλληνικό Κράτος: Τατσόπουλος, Πέτρος: Διαβάζω 371 (Φεβρ. 1997) 62-64. –

Έργο/πηγές/κινηματογράφος: Τατσόπουλος, Πέτρος: Διαβάζω 353 (Ιουν. 1995) 126-129. –

Εργοβιογραφικά: Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 232-233. (Γερμ . μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 285-287.) –

Τατσόπουλος, Πέτρος/Τσαπίλης, Π.: Ανατολικός 12 (Σεπτ./Δεκ. 2000) 22-53. –

Τατσόπουλος, Πέτρος: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 78-80. –

Τατσόπουλος, Πέτρος/Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 356 (Οκτ. 1995) 70-78. –

"(Η) καρδιά του κτήνους": Μπερλής, Άρης: Πλανόδιον 6 (άνοιξη 1988) 338-341. (Αναδημ. σε: Μπερλής, Α.: Κριτικά δοκίμια. Αθήνα 2001,  82-88.) –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 120-121. –

"Κινούμενα σχέδια": Αναστασοπούλου, Μαρία: World Literature Today 59 (1985) 303 (αγγλ.). –

Νησιώτης, Κίμων: Κριτικά Κείμενα 1 (1984/1985) 160-161. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 121 (19/6/1985) 57 και 59. –

"Κομεντί": Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 60-61. –

Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 155 (Ιαν./Φεβρ. 2000) 98-99. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 405 (Μαρτ. 2000) 50-53. -

(Και) λογοτεχνία: Τατσόπουλος, Πέτρος: Διαβάζω 64 (9/3/1983) 13. –

"(Το) παυσίπονο": Παγανός, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 27 (Απρ. 1984) 31-32. (Αναδημ. σε: Παγανός, Γ.: Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία. Αθήνα 1984, 97-106.) –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 65 (23/3/1983) 67-68.–

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 22 (Φεβρ. 1983) 143-145. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Δακτυλικά αποτυπώματα. Αθήνα 1983, 151-155.) –

Rexine, John: World Literature Today 57 (1983) 675 (αγγλ.) –

"(Η) πρώτη εμφάνιση": Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 83 (Μάιος/Ιουλ. 1994)

101-103. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 86-87. (Αναδημ.) –

Δρουκόπουλος, Άρης: Μανδραγόρας 10/11 (Ιαν./Απρ. 1996) 70-72. –

Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 44. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εποχικά. Αθήνα 1999, 23-26. (Αναδημ.) –

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 300-302. (Αναδημ.) –

Παγανός, Γιώργος: Θέματα Λογοτεχνίας 2 (Μαρτ./Ιουν. 1996) 189-194. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 553 (10/6/1994) 63-64.  -

"Τιμής ένεκεν": Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Νέα Εστία 157 (2005) 286-288.   -   

 

               

Ταύρια Σοφένκου

Βλ.: Κενταύρου-Οικονομίδου, Σοφία

 

 

Ταχογιάννης, Γιάννης

Έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 15 (1985) 270. –

Κουχτσόγλου, Γιάννης: Νέα Εστία 32 (1942) 890.  -

 

 

Ταχτσής, Κώστας  (1927-1988)

(Και) Αγγελάκης, Ανδρέας: Αγγελάκης, Ανδρέας: Διαβάζω 211 (15/3/1989)

11-12. –

"Από τη χαμηλή σκοπιά": Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 43. –

(Και) αυτοβιογραφία: Ιακωβίδου, Σοφία: Νέα Εστία 151 (2002) 270-296.   - 

Βιογραφικά: Ταχτσής, Κώστας/Ζαμπούνης, Χρήστος: Εντευκτήριο 12 (Οκτ. 1990) 129. –

Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 29/30 (Νοεμβρ./Δεκ. 1983) 907-913. –

Tαχτσής, Κώστας: Η Λέξη 90 (Δεκ. 1989) 1010-1012. (Αποσπασμ.) –

Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 95 (Ιουν. 1990) 398-402. (Αποσπασμ. αναδημ.) –

Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 128 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 483-487. –

Ταχτσής, Κώστας: Τραμ 1 (Οκτ. 1971) 5-11. –

Volkovitch, Michel: Η Λέξη 137 (Ιαν./Φεβρ. 1997) 22. – 

(Και) Γερμανοί: Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 84 (Μάιος 1989) 352-357. –

"(Η) γιαγιά μου η Αθήνα": Mackridge, Peter: World Literature Today 55 (1981) 359-360 (αγγλ.). –

"Δέκα ποιήματα": Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 51 (1952) 277-278. – 

(Και) ελληνική γλώσσα: Φασιανός, Αλέκος: Η Λέξη 77 (Σεπτ. 1988) 630-631. – (Και) ελληνική κοινωνία: Κουλεντιάνου, Μαργαρίτα: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./ Δεκ. 1988) 50-51. (Aναδημ.)  –

Ταχτσής, Κώστας/Σχινάς, Αλέρξανδρος: Η Λέξη 78 (Οκτ. 1988) 738-740. –

Ταχτσής, Κώστας/Κυπραίος, Λ.: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 53-62.(Aνα-δημ.) –

Ταχτσής, Κώστας/Παρνασσάς, Ν.: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 63-65.(Aναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Αντί 2, 383 (23/9/1988) 42. –

(Και) Ελληνικό Κράτος: Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 63/64 (Απρ./Μάιος 1987)

250-266. –

(Και) Ελύτης, Οδυσσέας: Ταχτσής, Κώστας: Χάρτης 4 (1986/1987) 590. – 

(Και) Εμπειρίκος, Ανδρέας: Ταχτσής, Κώστας: Χάρτης 4 (1986/1987) 590. –  Έργο: Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde (22/4/1988) 17 (γαλλ.). –

Βαλαωρίτης, Νάνος: Αντί 2, 382 (9/9/1988) 46-48. (Αναδημ. σε: Βαλαωρίτης, Ν.: Για μια θεωρία της γραφής. Αθήνα 1990, 311-317.) –

Βουτσινάς, Ανδρέας:  Η Λέξη 77 (Σεπτ. 1988) 632-635. –

Λεντάκης, Ανδρέας/Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 115 (Μάιος/Ιουν. 1993) 326-330. –

Ταχτσής, Κώστας/Brice, Jacques: Figaro Littéraire 16/2/1967, 8 (γαλλ.). –

Τζέρμιας, Παύλος: Νeue Ζürcher Ζeitung (2/9/1988) 45 (γερμ.). –

Έργο/γλώσσα: Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000,  22-24. (Αναδημ.) -  

Έργο (και) κοινό: Ταχτσής, Κώστας: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 19-20. –

Έργο (και) Σαββίδης, Γιώργος: Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 243-246. (Αναδημ.) –

Έργο/στοιχεία ερωτικά: Νιάρχος, Θανάσης/Ταχτσής, Κώστας/Φωστιέρης, Αντώ-νης: Η Λέξη 29/30 (Νοεμβρ./Δεκ. 1983) 1015-1020. (Αναδημ. σε: Φωστιέρης, Α./ Νιάρχος, Θ.: Σε δεύτερο πρόσωπο. Αθήνα 1990, 291-297.) –

Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000,  22-24. (Αναδημ.) –

Έργο (και) Tremblay, Michel/έργο: Robinson, Christopher σε: Greek Moder-nism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 205-214 (αγγλ.). –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Aντί 2, 382 (9/9/1988) 46. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 129.  - 

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 234-236. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 280-282.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 124 (1988) 1250-1251. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ε.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέ-χνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001,  87-88.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Grand Street 8 (1988/1989) 229-230 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 51-53.) –

Ταχτσής, Κώστας/Τσιλιμίδης, Μάνος: Το Δέντρο 2, 12 (Ιαν./Φεβρ. 1985) 5-12.(Αναδημ. σε: Το Δέντρο 2, 96/97 [Δεκ. 1996/Φεβρ. 1997] 26-35.) –

Ταχτσής, Κώστας: Διαβάζω 3/4 (Μάιος/Οκτ. 1976) 52-65. (Αναδημ. σε: Διαβάζω 198 [14/9/1988] 66-79.) –

Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 137 (Ιαν./Φεβρ. 1997) 23-33. –

Ταχτσής, Κώστας/Χρονάς, Γιώργος: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 34-40. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 124 (1988) 1670. (Aναδημ. με εισαγωγή του Ε. Μόσχου.) –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1988) 162 (γερμ.) – 

(Και) Ζουμπουλάκη, Πέγκυ: Ταχτσής, Κώστας/Ζουμπουλάκη, Πέγκυ: Η Λέξη 125 (Ιαν./Φεβρ. 1995) 46-53. –

(Και) Ζωτάλης, Γιώργος: Ταχτσής, Κώστας: Οδός Πανός 22 (Ιαν./Φεβρ. 1986) 54. -  

(Και) Θεοδωρακόπουλος, Λουκάς: Ταχτσής, Κώστας: Οδός Πανός 55 (Μάιος/

Ιουν. 1991) 57-58. – 

(Και) Ίσαρης, Αλέξανδρος: Ταχτσής, Κώστας/Ίσαρης, Αλέξανδρος: Εντευκτήριο 7 (Ιουλ. 1989) 11-13. – 

(Και) Ιωάννου, Γιώργος: Ιωάννου, Γιώργος: Η Λέξη 84 (Μάης 1989) 358-359. – (Και) Καλοκύρης, Δημήτρης: Ταχτσής, Κώστας: Χάρτης 4 (1986/1987) 590. –  (Και) Κοροβίνης, Θωμάς: Κοροβίνης, Θωμάς: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 43-49. –

(Και) Κουμανταρέας, Μένης: Ταχτσής, Κώστας: Οδός Πανός 117 (Ιουλ./Σεπτ. 2002) 31-32.  -

"Λίγες πέννες για το Στρατό Σωτηρίας": Νικολουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη: Τομές 2, 66 (Νοεμβρ. 1980) 47. –

Μεταφραστής: Ταχτσής, Κώστας: Το Δέντρο 2, 40 (Σεπτ./Οκτ. 1988) 3-6. –

Μεταφραστής/Αριστοφάνης: Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 102 (1977) 1453-1454. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 102 (1977) 1099-1103. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 102 (1977) 1305-1309. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 102 (1977) 1454. –

Ταχτσής, Κώστας: Η Λέξη 57 (Σεπτ. 1986) 905-906. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 102 (1977) 1312. –

Μεταφραστής/Proust, Marcel: Κούσουλας, Λ.: Πλανόδιον 11 (Νοεμβρ. 1989) 239-241. –

"Μικρά ποιήματα": Χιονίδης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 101-102. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 53 (1953) 131. –

Μυθιστορήματα: Lacarrière, Jacques: Mecure de France, sér. mod. 354 (1965) 561-567 (γαλλ.). -  

Πεζογραφία: Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Αθήνα 1982,

156-157. (Αναδημ.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσαλονίκη 1979, 197-200.–

Σχινάς, Αλέξανδρος: Η Λέξη 29/30 (Νοεμβρ./Δεκ. 1983) 914-917. –

Προσωπικά: Αραβαντινού, Μαντώ: Αντί 2, 382 (9/9/1988) 50. –

Βασιλικός, Βασίλης: Η Λέξη 77 (Σεπτ. 1988) 636-638. –

Δήμου, Παύλος: Η Λέξη 90 (Δεκ. 1989) 1013–1015. –

Κουμανταρέας, Μένης: Η Λέξη 128 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 490-497. –

Μεγαλυνός, Χάρης: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 8-14. –

Μπίστικας, Α.: Η Λέξη 125 (Ιαν./Φεβρ. 1995) 54-55. –

Νυδριώτης, Θανάσης: Οδός Πανός 52 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 83-93. –

Σπάνιας, Νίκος: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 24-32. –

Τατσόπουλος, Πέτρος: Το Δέντρο 2, 112 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 64-66. –

Τσιτσέλη, Καίη: Αντί 2, 382 (9/9/1988) 49. –

Φασιανός, Αλέκος: Αντί 2, 382 (9/9/1988) 45. –                      

Lacarrière, Jacques: Le Monde (2/9/1988) 15 (γαλλ.). –

"(Τα) ρέστα": Σαχίνης, Απόστολος: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσαλονίκη 1979, 199-200. –

Robinson, Christopher: Κάμπος 5 (1997) 63-80 (αγγλ.). – 

(Και) Σινόπουλος, Τάκης: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 62 (Φεβρ./Μαρτ.1987) 209. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 241-242.) –

"Συγγνώμην, εσείς δεν είσθε ο κύριος Ταχτσής;": Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 348 (Ιαν.1995) 115. –

"(Η) συμφωνία του Μπραζίλιαν": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αγγλοελληνική Επι-θεώρηση 7 (1954/1955) 274. –

"(Το) τρίτο στεφάνι": Αρανίτσης, Ευγένιος: Το σύμπλεγμα του Κάιν. Αθήνα 1980, 21-29. (Αναδημ.) –

Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 149-151.(Αναδημ.) –

Βασιλακάκος, Γιάννης: Μελέτες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα 1980, 23-29.–

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 9 (1963) 176-177. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 246. –

Καζάζης, Κώστας: Byzantine and Modern Greek Studies 5 (1979) 17-27 (αγγλ.). –

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Αθήνα 1982, 154-156. (Αναδημ.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσαλονίκη 1979, 197-199. –

Τσιώλης, Γιάννης: Η Λέξη 52 (Φεβρ. 1986) 134-141. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 2, 1 (1965) 133-134. (Αναδημ. σε: Χριστιανό-πουλος, Ντ.: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 72-73.) –

Couffon, Claude: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 3 (Ιαν. 1989) 2 (γαλλ.). (Αναδημ.) –

Lacarrière, Jacques: Mercure de France, sér. mod. 354 (1965) 565-566 (γαλλ.). –

“(Το) τρίτο στεφάνι”/γλώσσα: Καζάζης, Κώστας: Byzantine and Modern Greek Studies 5 (1979) 17-27 (αγγλ.). –

“(Το) τρίτο στεφάνι“/διάλογος: Tannen, Deborah σε: Direct and Indirect Speech. Ed.: Coulmas, Florian. Berlin, New York, Amsterdam 1986, 311-332 (αγγλ.). –

“(Το) τρίτο στεφάνι”/θέματα/άνδρες-γυναίκες: Καζάζης, Κώστας: Journal of Modern Greek Studies 1 (1983) 131-140 (αγγλ.). –

“(Το) τρίτο στεφάνι“/θέματα/γυναίκες: Kostis, Nicholas: Journal of Modern Greek Studies 9 (1991) 93-106 (αγγλ.). –

"(Το) τρίτο στεφάνι"/στοιχεία αυτοβιογραφικά: Ταχτσής, Κώστας: Οδός Πα-νός 46 (Ιαν./Φεβρ. 1990) 5-9. –

“(Το) τρίτο στεφάνι“/στοιχεία ειρωνείας: Λεοντσίνη, Μαίρη: Διαβάζω 329 (16/2/1994) 28-38. –

"(Το) τρίτο στεφάνι“ (στην) τηλεόραση: Πάρλας, Κώστας: Διαβάζω 360 (Φεβρ. 1996) 102-104. –

“(Το) τρίτο στεφάνι” (και) Moravia, Alberto/"La Ciociara": Ευαγγέλου, Κωνσταντίνα: Πόρφυρας 75 (Οκτ./ Δεκ. 1995) 80-86. –

"(Το) φοβερό βήμα": Δήμου, Νίκος: Τα πρόσωπα της ποίησης. Αθήνα 1993, 

107-115. –

Θεοδωρακόπουλος, Λουκάς: Οδός Πανός 55 (Μάιος/Ιουν. 1991) 46-56. –

Μεγαλυνός, Χάρης: Οδός Πανός 47 (Μαρτ./Απρ. 1990) 55-58. – 

(Και) Χρονάς, Γιώργος: Ταχτσής, Κώστας: Οδός Πανός 39 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 

18-23. – 

(Και) Genet, Jean: Genet, Jean: Η Λέξη 128 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 489. –

"(La) petite monnaie" (Μεταφρ.: Volkovitch, Michel): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde (22/4/1988) 17 (γαλλ.).  –

"(The) Third Wedding" (Μεταφρ.: Finer, Leslie): Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 66 (1967) 272 (αγγλ.). –

"(Le) troisième anneau" (Μεταφρ.: Lacarrière, Jacques): Tαχτσής, Κώστας/ Lacarrière, Jacques: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 3 (Ιαν. 1989) [2] (γαλλ.). –

André, Robert: La Quinzaine Littéraire 38 (1-31/8/1967) 14 (γαλλ.). –

Debaisieux-Zemour, Renée-Paule: La Quinzaine Littéraire 516 (16-30/9/1988) 15-16 (γαλλ.). –

Lacarrière, Jacques: Le Monde (23/11/1968) V (γαλλ.). –

Lacarrière, Jacques: Le Monde (27/6/1980) 23 (γαλλ.). –

Lundkvist, Artur: Bonniers Litterära Magasin 36 (1967) 601-605 (σουηδ.). –


 

Τέλιος, Κωνσταντίνος

“(Το) σώμα των γεγονότων“: Χατζελής, Σπύρος: Ανατολικός 9 (Μάιος/Αυγ. 1999) 107. - 


 

Τέλογλου, Αλίκη

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 350.  -

"Παραμύθια της αγάπης": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 400-403. (Αναδημ.)  -


 

Τέμπος, Θεόδωρος  (1905-1974)

"Από λοξή γωνιά": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση  4 (1949/1950) 191. –

"Έκτη στάση": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 2 (1972) 88-89.-

"(Οι) έμποροι της δόξης": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1015. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 98-99.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 219.  -  

"Ήρως με το ζόρι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1015. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 98-99.) –

"Σύζυγος εξ επαγγέλματος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 62 (1957) 1501-1502.(Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 277-278.) –

"(Το) τείχος": Σιμόπουλος, Ηλίας: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 159. -


 

Τέντας, Νίκος

"Ακέλα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 308-309.–

"Ερατεινή Θεσσαλονίκη": Δαφνομήλης, Αλέκος: Φηγός 3 (φθιν. 1997/χειμ. 1998) 118-120.–

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 143 (1998) 571. –

Προσωπικά: Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 442. -


 

Τερέντσιο, Γιολάντα

Βιογραφικά: Τερέντσιο, Γιολάντα: Συριανά Γράμματα 4 (1991) 259. (Αποσπ. αναδημ.) –

"(Ο) κόσμος χθες, σήμερα, αύριο": Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 114. –

"Τετρακοσιεσδεκατρείς μέρες": Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 170. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 56 (1982) 556 (αγγλ.). -


 

Τερζάκης, Άγγελος  (1907-1978)

"Αγνή": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 46 (1949) 942-943. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 5, Αθήνα 1979, 99-103.) –

Μητροπούλου, Αγλαΐα: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 165-166. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 10 (1945/1946) 304-308. - 

(Και) Αλιβιζάτος, Αμίλκας: Αλιβιζάτος, Αμίλκας: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 74. –  (Και) Αμπατζής, Αλέκος: Αμπατζής, Αλέκος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 81-83. –

Αμπατζής, Αλέκος: Εποχές 22 (Φεβρ. 1965) 77-78. –

Αμπατζής, Αλέκος: Εποχές 26 (Ιουν. 1965) 83-84. – 

(Και) Ανδρεάδης, Χρήστος : Ανδρεάδης, Χρήστος: Εποχές 18 (Οκτ. 1964) 77-79.  - 

(Και) Αντωνίου, Θόδωρος: Αντωνίου, Θόδωρος: Εποχές 37 (Μάιος 1966) 477-478.  - 

(Και) Aντωνόπουλος, Γεώργιος: Aντωνόπουλος, Γεώργιος: Εποχές 44 (Δεκ. 1966) 578-581. –

Αντωνόπουλος, Γεώργιος: Εποχές 47 (Μαρτ. 1967) 278-280. –

"(Οι) απόγονοι του Κάιν": Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτικήτου βιβλίου 3, Αθήνα 1983, 22-25. (Αναδημ.) –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 2 (1973) 190-192.

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 626-627. –

"Απρίλης": Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946) 187-188. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 288-290.)  - 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 36-39.–

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 41 (1947) 180-183. –

"Αυτοκράτωρ Μιχαήλ": Ανώνυμο: L’Hellénisme Contemporain 1 (1935/1936) 

569-571 (γαλλ.). –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 250-253. (Αναδημ.) -

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 19 (1936) 580-582. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 145-150.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 871. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 97.)  –

Μακρής, Σόιλων: Νέα Εστία 104 (1978) 1593-1595.  - 

Αυτοκριτικός: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 16-18.  -

"Αφιέρωμα στην τραγική μούσα": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 206-211. (Αναδημ.) –

Γλέζος, Πέτρος: Χρονικά Αισθητικής 9/10 (1970/1971) 235-236. –  

Πλησής, Κυριάκοςσε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 167-177. –

Χατζηανέστης, Ερρίκος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 122-133.–

Whitman, Cedric: Nέα Eστία 108  (1980) χριστ. τχ., 148-151. –

(Και) Βελουδής, Γιώργος: Βελουδής, Γιώργος: Εποχές 23 (Μαρτ. 1965) 81-83. –

Βιογραφικά: Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 108  (1980) χριστ. τχ., 2-4. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 146 (1999) 879-900. – 

(Και) Βουμβλινόπουλος, Γ.: Βουμβλινόπουλοπς, Γ.: Εποχές 5 (Σεπτ. 1963) 80-82.–

Βουμβλινόπουλος, Γ.: Εποχές 32 (Δεκ. 1965) 79-80. –

(Και) Βώρος, Φανούριος: Βώρος, Φανούριος: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 279-280. –

Βώρος, Φανούριος: Εποχές 37 (Μάιος 1966) 479-480. – 

(Και) Γαβριηλόγλου, Γ.: Γαβριηλόγλου, Γ.: Εποχές 24 (Απρ. 1965) 84. –

"Γαμήλιο εμβατήριο": Αγγέλου, Νίκος: Πάφος 2 (1936/1937) 334-335. –

Αλεξίου, Μανόλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 26 (29/5/1937) 2. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 21 (1937) 870. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 221-223.) –

Καραντινός, Σωκράτης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 25 (22/5/1937) 8 και 10. –

Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Δωδώνη 23 (1994) 2, 187-209. (Αναδημ. σε: Λαδο-γιάννη-Τζούφη, Γ.: Επί σκηνής ο λόγος. Αθήνα 1995, 15-51.) –

Μήτρου, Στέλιος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 27 (5/6/1937) 14-15. - 

Πραιτωρίτης, Ζήσης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 25 (22/5/1937) 15. - 

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 23 (9 [recte: 8]/5/1937) 8-9. –

Τρέχας, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 27 (5/6/1937) 14. –

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 25 (22/5/1937) 1. –

Χατζίνης, Γιάννης: L’Hellénisme Contemporain 2 (1936/1937) 639-640 (γαλλ.). – (Και) Γιανναράς, Χρήστος: Γιανναράς, Χρήστος: Εποχές 8 (Δεκ. 1963) 83-84. –  (Και) Γιάνναρης, Γιώργος: Γιάνναρης, Γιώργος: Εποχές 5 (Σεπτ. 1963) 82-83. – (Και) Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αλίκη: Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αλίκη: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 78-80. –

(Και) Γκίκα, Τίγγη: Γκίκα, Τίγγη: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 79. – 

(Και) Γκούμας, Γιάννης: Γκούμας, Γιάννης: Εποχές 34 (Φεβρ. 1966) 175-176. –  (Και) Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Εποχές 5 (Σεπτ. 1963) 83-84. –

Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 78-80.–

Δάσκαλος: Ευαγγελάτος, Σπύρος: Νέα Εστία 108  (1980) χριστ. τχ., 121. – 

(Και) Δαφνής, Κώστας: Δαφνής, Κώστας: Εποχές 3 (Ιουλ. 1963) 81-82. –

(Και) Δεκαβάλλες, Αντώνης: Δεκαβάλλες, Αντώνης: Εποχές 25 (Μάιος 1965) 75. –

"Δεσμώτες": Θεοτοκάς, Γιώργος: Ιδέα 1 (1933) 199-200. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 14 (1933) 956-957. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 110-111.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 92 (1972) 1330-1331. – 

(Και) Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Εποχές 8 (Δεκ. 1963) 82-83. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 83-84. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Εποχές 45 (Ιαν. 1967) 86. – 

(Και) Δημαράς, Αλέξης: Δημαράς, Αλέξης: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 85. –

"Δίχως Θεό": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 454. –

Μασκαλέρης, Θανάσης: Books Abroad 28 (1954) 364 (αγγλ.). –

Πέννα, Νικολαΐς: Πόρφυρας 79 (Οκτ./Δεκ. 1996) 80-82. –

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 103-107. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 49 (1951) 634-636. –

Δοκίμια: Βιστωνίτης, Αναστάσης: Η Λέξη 82 (Φεβρ. 1989) 112-119. (Αναδημ. σε: Βιστωνίτης, Α.: Οι σημαίες του αναχρονισμού. Αθήνα 2003, 97-132.)  –

Κούσουλας, Λουκάς: Νέα Εστία 146 (1999) 762-770. –

Μαγκλιβέρας, Διονύσιος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 138-152.  -

Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 110-117. (Αναδημ. σε: Με-ρακλής,  Μ.: Προσεγγίσεις στην ελληνική πεζογραφία. Αθήνα 1986, 46-62.) –

Νιάρχος, Θανάσης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 83-89.

(Αναδημ. σε: Νιάρχος, Θ.: Για τον Άγγελο Τερζάκη. [Αθήνα 2002,] 7-20.) –

Δοκίμια/κοσμοθεωρία: Γάλλος, Κώστας: Δώμα 1 (καλοκ. 1983) 131-143. (Αναδημ. σε: Γάλλος, Κ.: Κάτοπτρα ύψους. Αθήνα 1985, 55-74.) –

Δοκίμια (και) Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ./δοκίμια: Μαγκλιβέρας, Διο-νύσης: Νέα Εστία 175 (2014) 587-605.  - 

(Και) Δούκαρης, Δημήτρης: Τερζάκης, Άγγελος: Τομές 2, 5 (Οκτ. 1976) 43. –  (Και) "Εθνικό Θέατρο": Ρούσσος, Τάσος: Νέα Εστία 146 (1999) 944-945. –  (Και) ελληνική γλώσσα: Ντουνιά, Χριστίνα: Το Δέντρο 2, 19/20 (Φεβρ./Μαρτ. 1986) 80-83 και 21/22 (Απρ./Μάιος 1986) 87-89. –

"Ελληνική εποποιία 1940-1941": Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 12 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 495. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 64-66.–

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 8, Αθήνα 1993, 34-38. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 4 (1964) 63. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 77 (1965) 204-205. – 

(Και) ελληνική κοινωνία: Τερζάκης, Άγγελος/Νιάρχος, Θανάσης: Νέα Εστία 92 (1972) 1304-1305. (Αναδημ. σε: Νιάρχος, Θ.: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 65-72.)   - 

Τερζάκης, Άγγελος/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης: Για τον Άγγελο Τερ-ζάκη. (Αθήνα 2002,) 61-64. (Αναδημ.)  -

"(Οι) επαναστατημένοι": Mπασκόζος, Γ.: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 37. –

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 215. (Ανα-δημ.)  –

Επιφυλλιδογράφος: Νιάρχος, Θανάσης: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 57-60. (Αναδημ.)  -

(Και) "Εποχές": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζά-κη. Αθήνα 2000, 163-166. –

Έργο: Αθανασιάδης, Νίκος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 19-21. –

Ανώνυμο: Καινούρια Εποχή (καλοκ./φθιν. 1979) 132.  - 

Aργυρίου, Αλέξανδρος: Τομές 2, 4 (Σεπτ. 1976) 6-8. (Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 193-198.) –

Βαρβέρης, Γιάννης: Το Δέντρο 10 (Σεπτ./Οκτ. 1979) 187-188. –

Βαρβέρης, Γιάννης: Σωσίβια λέμβος. Αθήνα 1999, 177-181. (Αναδημ.) –

Βάσσης, Κωνσταντίνος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 100-129.–

Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Φιλοσοφία 8/9 (1978/1979) 487. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 49 (1951) 38-42 και 107-109. –

Κοκκινάκη, Νένα σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 130-134. –

Κουκούλας, Λ.: Πάφος 4 (1939) 377-381. –

Λιγνάδης, Τάσος: Θεατρολογικά 2, Αθήνα 1992, 220–224. (Αναδημ.) –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 13 (1984) 432-434. –

Μουντές, Ματθαίος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 57-58.(Αναδημ. σε: Μουντές, Μ.: Μακρινά φώτα. Αθήνα 2001, 73-75.) – 

Νιάρχος, Θανάσης: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 33-43.  -

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 5-9. –

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 106 (1979) 1165. –

Πρεβελάκης, Παντελής σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 15-17. –

Στασινόπουλος, Μιχαήλ σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 12-13. (Επαυξ. αναδημ. σε: Στασινόπουλος, Μ.: Ανθρώπινη πορεία. Αθήνα 1990, 82-83.) Τερζάκης, Άγγελος/Νιάρχος, Θανάσης: Νέα Εστία 92 (1972) 1304-1305. (Αναδημ. σε: Νιάρχος, Θ.: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 148-152.) –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 8 (1979) 486. –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 90-99. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Χρονικά Αισθητικής 17/18 (1978/1979) 149-151. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 106 (1979) 1165-1166. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 1. –

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νικόλαος: Ευθύνη 2, 13 (1984) 425-426. –

Χατζίνης, Γιάννης: Προτιμήσεις. Αθήνα 1963, 32-37. –

Έργο/γλώσσα: Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 13 (1984) 434-435. (Αναδημ. σε: Τσιρόπουλος, Κ.: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 141-143.) –

Έργο (στο) εξωτερικό/Η. Π. Α.: Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 109 (1981) 128-129.–

Έργο/ήρωες-αντιήρωες: Μηλιώνης, Νίκος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 153-162.–

Έργο/θέματα/Αθήνα: Μαχαλιάς, Νίκος: Διαβάζω 364 (Ιουν. 1996) 64-72. –

Έργο (και) Καρυωτάκης, Κώστας/έργο: Μελισσαράτος, Μέμης σε: Συμπόσιο για τον Κ. Γ. Καρυωτάκη. Πρέβεζα, 11-14/9/1986. Πρέβεζα 1990, 257-270. –

Έργο/κοσμοθεωρία: Ζήρας, Αλέξης: Τομές 2, 4 (Σεπτ. 1976) 13-15. - 

Έργο/στοιχεία εθνικιστικά: Θαλάσση, Αλεξάντρα: Διαβάζω 338 (22/6/1994) 

65-70. –

Έργο/στοιχεία θρησκευτικά: Θαλάσση, Αλεξάντρα: Διαβάζω 338 (22/6/1994) 

65-70. –

Πάσχος, Παντελής σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 47-56. (Ανα-δημ. σε: Πάσχος, Π.: Θυσία αινέσεως. Κείμενα πνευματικών προβληματισμών και προσεγγίσεων. Αθήνα 1978, 207-218.) –

Έργο/στοιχεία στοχαστικά: Μακρής, Νίκος: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 100-103. –

Έργο/στοιχεία τραγικά: Τριανταφυλλίδης, Κώστας σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 178-182. –

Έργο/ύφος: Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2,15 (1986) 435-436. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,)  219--224.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 24 (Οκτ. 1979)14-15. –

Ανώνυμο: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 249-252. (Επαυξ. ανα-δημ.)  -  

Ανώνυμο: Toμές 2, 4 (Σεπτ. 1976) 18-19. –

Ανώνυμο: L’Hellénisme Contemporain 4 (1939/1940) 99 (γαλλ). –

Καλαντζής, Κώστας/Τερζάκης, Άγγελος σε: Καλαντζής, Κώστας: Έξη συνομιλίες μου γύρω απ’ την σύγχρονη πνευματική ζωή. Αθήνα 1931, 39-43. (Aναδημ.) –

Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο χώρο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1, Λευκωσία 1987, 57-66. –

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 1, Αθήνα 1970, 128-129. –

Λαλιάτσης, Πάνος: Ευθύνη 2, 10 (1981) 356-358. – 

Νιάρχος, Θανάσης: Χρονικό (1979) 30-32. (Αναδημ. σε: Νιάρχος, Θ.: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 21-32.)  –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 95 (1974) 546-547. – 

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 1155-1156. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 350.  -

Τερζάκης, Άγγελος/Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 59 (15/1/ 1938) 12. (Αναδημ. σε: Μυλωνογιάννης, Γ.: Πορτραίτα. Αθήνα 1987, 61-67.) –

Τερζάκης, Άγγελος/Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 143 (26/8/1939) 12-13.-

Χάρης, Πέτρος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 57, 2 (1982) 306-316. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 112 [1982] 1065-1071.) –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Bd 5. (Dortmund 1989,) 2821 (γερμ.).   -

"(Του) έρωτα και του θανάτου": Σαχίνης, Απόστολος: Η πεζογραφία της κατο-χής. Αθήνα 1948, 44-50. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσαλονίκη 1979, 66-70.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 96 (1974) 1189. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 33 (1943) 118-121. –

"(Ένας) ζηλιάρης": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 33 (1943) 184-185. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 3, Αθήνα 1978, 183-186.) – 

(Και) Ζίας, Νίκος: Ζίας, Νίκος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 80-81. – 

(Και) Ζιώγας, Ηλίας: Ζιώγας, Ηλίας: Εποχές 26 (Ιουν. 1965) 82-83. – 

(Και) Ζώης, Κωστής: Ζώης, Κωστής: Εποχές 9 (Ιαν. 1964)  83-84. –

Ζώης, Κωστής: Εποχές 21 (Ιαν. 1965) 79-80. –

Ζώης, Κωστής: Εποχές 44 (Δεκ. 1966) 581. – 

(Και) Θανοπούλου, Κατερίνα: Θανοπούλου, Κατερίνα: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 85.  -

Θεατρικός κριτικός: Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 118-120. (Αναδημ. σε: Γεωργουσόπουλος, Κ.: Θίασος ποικιλιών. Αθήνα 1993, 

144-147.) –

Θεατρικός κριτικός/βιβλιογραφικά: Μπίστα, Πολυξένη: Νέα Εστία 146 (1999) 851-878. –

Θέατρο: Βιβιλάκης, Ιωσήφ: Νέα Εστία 146 (1999) 840-850. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 88-109.–

Μυράτ, Δημήτρης: Ευθύνη 2, 13 (1984) 429-431. –

Σολομός, Αλέξης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 25-28. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Σολομός, Α.: Εστί θέατρον. Αθήνα 1986, 60-63.) –

Xάρης. Πέτρος: Nέα Eστία 70 (1961) 907. –

Puchner, Walter: Είδωλα και ομοιώματα. 5 θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα 2000, 107-111. –

Θέατρο/θέματα/Βυζάντιο:  Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 139-147. –

(Και) Θεοτοκάς, Γιώργος: Θεοτοκάς, Γιώργος: Εποχές 2 (Ιουν. 1963) 83. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Εποχές 4 (Αυγ. 1963) 85-86. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 79-80. –

Τερζάκης, Άγγελος: Ευθύνη 2, 18 (1989) 290. – 

(Και) Θεοτόκης, Κωνσταντίνος/έργο: Δεδόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 54 (1953) 1147-1148. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 54 (1953) 1148. –

"Θεοφανώ": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελλη-νικό θέατρο. Αθήνα 1984, 321-324. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 59 (1956) 551-553. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 54-58.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 436-443. (Ανα-δημ.) –

Κουκουρίκου, Γλυκερία: Εντευκτήριο 17 (Δεκ. 1991) 146-147. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 108 (1980) 1236-1237. –

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 91 (1972) 61-62. –

Σταύρου, Γεράσιμος: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 438-439. –

"Θωμάς ο δίψυχος": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 54-58. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 71 (1962) 412-413. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 52-55.) –

Μανιάτης, Βασίλης: Επιθεώρηση Τέχνης 15 (1962) 254-256. –

Μανουσάκης, Γιώργηςσε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 59-75. –

Ιδεολογικά: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Νέα Εστία 146 (1999) 681-750. – 

(Και) Ιωακειμίδης, Παναγιώτης: Ιωακειμίδης, Παναγιώτης: Εποχές 22 (Φεβρ. 1965) 79. –

(Και) Ιωάννου, Κρατερός: Ιωάννου, Κρατερός: Εποχές 6 (Οκτ. 1963) 76-77. – (Και) Καζάζης, Σταύρος: Καζάζης, Σταύρος: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 77-79. –  

Καθηγητής: Βαλαβανίδης, Χρήστος: Τομές 2, 4 (Σεπτ. 1976) 8-10. – 

(Και) Καΐρης, Αλεξ.: Καΐρης, Αλεξ.: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 75-78. – 

(Και) Κάλας, Νικόλας: Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 305. (Αναδημ.) –

(Και) Καλογερόπουλος, Άγγελος: Καλογερόπουλος, Άγγελος: Πλανόδιον 27 (Ιουν. 1998) 573. –

(Και) Καρθαίος, Κλέανδρος: Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 9 (9/6/ 1935) 3. – 

(Και) Κατσιμάνης, Κυριάκος: Κατσιμάνης, Κυριάκος: Εποχές 7 (Νοεμβρ. 1963) 

80-82. –

Κατσιμάνης, Κυριάκος: Εποχές 34 (Φεβρ. 1966) 178-180. – 

(Και) Κελαδεινός, Ντίνος: Κελαδεινός, Ντίνος: Εποχές 5 (Σεπτ. 1963) 79-80. –

Κοινωνική συνείδηση: Νιάρχος, Θανάσης: Αντί 2, 493 (1/5/1992) 54-56. – 

Κοσμοθεωρία: Αντωνίου, Γεώργιος πρωτοπρεσβύτερος σε: Πίστη και Νεοελλη-νική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 142-144. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Οι προλαλήσαντες. Μελετήματα για φυσιογνωμίες του νέου ελληνισμού. Αθήνα 1979, 83-95. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Οι προλαλήσαντες. Μελετήματα για φυσιογνωμίες του νέου ελληνισμού. Αθήνα 1979, 95-97. – 

(Και) Κουμάντος, Αντώνης: Κουμάντος, Αντώνης: Εποχές 37 (Μάιος 1966) 478-479. –

(Και) Κρανίας, Αποστ.: Κρανίας, Αποστ.: Εποχές 18 (Οκτ. 1964) 79-80. – 

(Και) Κρεμμυδάς, Βασ.: Κρεμμυδάς, Βασ.: Εποχές 16 (Αυγ. 1964) 84-85. – 

(Και) Κριαράς, Εμμανουήλ: Τερζάκης, Άγγελος/Κριαράς, Εμμανουήλ: Θαλλώ 10 (καλοκ. 1998) 29. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Γλωσσοφιλολογικά.  Θεσσαλονίκη 2000, 471-472.)  -  

(Και) Κτένας, Νικ.: Κτένας, Νικ.: Εποχές 46 (Φεβρ. 1967) 181. – 

(Και) Κύπρος: Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 34 (1994) 9. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 51 (1952) 705. –

"(Η) κυρία με τα άσπρα γάντια": Βραχάς, Φρίξος: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/ 1962) 264. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/1962) 266. – 

(Και) Κυριακάκος, Γεώργιος: Κυριακάκος, Γεώργιος: Εποχές 47 (Μαρτ. 1967) 

277-278. – 

(Και) Κυριακάκος, Γιάννης: Κυριακάκος, Γιάννης: Εποχές 7 (Νοεμβρ. 1963) 82-83.  -

Κυριακάκος, Γιάννης: Εποχές 46 (Φεβρ. 1967) 180-181. – 

(Και) Κωνσταντίνος, Πρόκοβας: Κωνσταντίνος, Πρόκοβος: Εποχές 36 (Απρ. 1966) 373-374. –

"Κωνσταντίνος Θεοτόκης": Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 2, Αθήνα 1982, 49-53. –

“Κωνσταντίνος Θεοτόκης“ (και) Σαχίνης, Απόστολος: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Νεοελληνικά 3, Αθήνα 1988, 320. – 

(Και) Κωστόπουλος, Σταύρος: Κωστόπουλος, Σταύρος: Εποχές 6 (Οκτ. 1963) 

77-78. –

(Και) Λαζαρίδης, Κώστας: Λαζαρίδης, Κώστας: Εποχές 5 (Σεπτ. 1963) 82. –  (Και) Λαμπρίδη, ´Ελλη: Λαμπρίδη, Έλλη: Εποχές 32 (Δεκ. 1965) 80-81. –

"(Τα) λύτρα της ευτυχίας": Καραγάτσης, Μιχάλης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 593-594. (Αναδημ.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 71. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) 1034-1035. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 407-409.) – 

(Και) Μαγγάνας, Δημήτρης: Μαγγάνας, Δημήτρης: Εποχές 15 (Ιουλ. 1964) 81-82. – 

(Και) Μαλεβίτσης, Χρήστος: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Εποχές 46 (Φεβρ. 1967) 181. –

(Και) Μαμμάς, Ευάγγελος: Μαμμάς, Ευάγγελος: Εποχές 16 (Αυγ. 1964) 83-84. –  (Και) Μαυρικάκης, Γεώργιος (Και): Μαυρικάκης, Γεώργιος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 77-78. –

"(Το) μεγάλο παιχνίδι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 36 (1944) 716-717. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 434-436.) –

"(Το) μεγάλο παιχνίδι" (και) Καμπανέλλης, Ιάκωβος/"Έβδομη μέρα της δημιουργίας": Βιβιλάκης, Ι.: Νέα Εστία 137 (1995) 675-682. –

"(Η) μενεξεδένια πολιτεία": Ζωγράφος, Μανώλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 24 (15/5/1937) 14. - 

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 3 (1937) 789-791. (Αναδημ. σε: Καραντώ-νης, Α.: Πεζογράφοι και πεζογραφή-ματα της Γενιάς του’30. Αθήνα 1977, 196-198.)–

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 4, Zürich 1968, 2443-2444 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 16, München 1991, 459-460.) –

Μπλιάφας, Δημητράκης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 33 (17/7/1937) 15. –

Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 26 (29/5/1937) 14. –

Τρέχας, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 39 (28/8/1937) 14. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 22 (1937) 1187-1189. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 209-212.)–

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 45 (1949) 804-805. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτιμήσεις. Αθήνα 1963, 37-40.) –

Χατζίνης, Γιάννης σε: Πετριτάκης, Γιάννης/Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 95-97. (Αναδημ.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Ο αφηγηματικός λόγος. Αθήνα 1979, 161-165. (Aναδημ.) –

Rethis, M.: Books Abroad 33 (1959) 107 (αγγλ.). –

Μεταφραστής/αρχαίοι έλληνες τραγικοί: Χατζηανέστης, Ερρίκος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 133-138. –

(Και) Μητροπούλου, Κωστούλα: Μητροπούλου, Κωστούλα: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 277. –

(Και) Μοίρας, Θωμάς: Μοίρας, Θωμάς: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 82-84. –

(Και) Μοσχονάς, Νίκος: Μοσχονάς, Νίκος: Εποχές 29 (Σεπτ. 1965) 81-82. –  (Και) Μουλλάς, Παναγιώτης: Μουλλάς, Παναγιώτης: Εποχές 20 (Δεκ. 1964) 99. –

(Και) μουσική: Ζάππας, Τάσος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 152-155. –  (Και) Μπαγιόνας, Κ. Α.: Μπαγιόνας, Κ. Α.: Εποχές 45 (Ιαν. 1967) 83-86. –

(Και) Μπακογιαννόπουλος, Γιάννης: Μπακογιαννόπουλος, Γιάννης: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 84-85. – 

(Και) Μπελεζίνης, Ανδρέας: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Εποχές 21 (Ιαν. 1965) 80-81. –

Μυθιστορήματα: Πολίτη, Τζίνα: Νέα Εστία 146 (1999) 771-808. (Αναδημ. σε: Πολίτη, Τ.: Η ανεξακρίβωτη σκηνή. Αθήνα 2001, 49-110.) –

Προυσής, Κώστας: Daedalus (Fall 1966) 1021-1045 (αγγλ.). –

Μυθιστορήματα/θέματα/αποτυχία: Ηλιοφώτου, Ανδρειανή: Πνευματική Κύπρος 12 (1971/1972) 114-116. (Αναδημ. σε: Ηλιοφώτου, Α.: Μορφές και θέμα-τα. Λευκωσία ππ. 1973, 83-88.) –

Μυθιστορήματα (στο) Νεοελληνικό Μυθιστόρημα: Λαδογιάννη-Τζούφη, Γε-ωργία: Διαβάζω 338 (22/6/1994) 61-64. (Αναδημ. σε: Λαδογιάννη-Τζούφη, Γ.: Κεί-μενα κριτικής για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 15-25.) –

"Μυστική ζωή": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 264-265. –

Καραντώνης, Αντρέας: Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της Γενιάς του ’30. Αθήνα 1977, 205-208. –

Μπίστα, Πολυξένη: Νέα Εστία 146 (1999) 829-839. –

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 107-111. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 63 (1958) 433-434. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτι-μήσεις. Αθήνα 1963, 45-48.) - 

Μυστική ζωή“/μορφή: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο. Αθήνα 2001, 169-173. – 

(Και) "Νέα Γράμματα": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 4 (1938) 576-581. – 

(Και) "Νέα Εστία": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 29 (1941) 513. – 

(Και) Νεοελληνικό Θέατρο: Μινωτής, Αλέξης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζά-κη. Αθήνα 2000, 18-19. –

Μυράτ, Δημήτρης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000,  20-24. –

"Νηνεμία": Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 70 (1961) 1268-1270. –

(Και) Νικολάου, Κώστας: Νικολάου, Κώστας: Εποχές 47 (Μαρτ. 1967) 280-281. –

(Και) Νοτάρης, Ιωάννης: Νοτάρης, Ιωάννης: Εποχές 19 (Νοεμβρ. 1964) 96. –

Νοτάρης, Ιωάννης: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 275-277 και 36 (Απρ. 1966) 373. – (Και) Νούτσος, Παναγιώτης: Νούτσος, Παναγιώτης: Εποχές 33 (Ιαν. 1966) 87. – 

(Και) Ντόκας, Αγησίλαος: Ντόκας, Αγησίλαος: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 81-83. –

"Νύχτα στη Μεσόγειο": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1101. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1373-1374 [recte 1873-1874]. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 437-441.) –

Σταύρου, Γεράσιμος: Επιθεώρηση Τέχνης 8, 46/48 (1958) 76-79. – 

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 16 (1934) 1097. –

Ουμανιστής: Νάσιουτζικ, Αθανάσιος: Τομές 2, 4 (Σεπτ.1976) 11-12. – 

(Και) Παναγόπουλος, Δ. Β.: Παναγόπουλος, Δ. Β.: Εποχές 37 (Μάιος 1966) 479. –

(Και) Πανήγυρης, Κρίτων: Πανήγυρης, Κρίτων: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 273-274.  –

(Και) Παπαβασιλείου, Αλ.: Παπαβασιλείου, Αλ.: Εποχές 36 (Απρ. 1966) 375-376. – 

(Και) Παπαδάκης, Ανδρέας: Παπαδάκης, Ανδρέας: Εποχές 46 (Φεβρ. 1967) 182-183. –

(Και) Παπαδημητρίου, Κ. Ι.: Παπαδημητρίου, Κ. Ι.: Εποχές 24 (Απρ. 1965) 82-83. –  

(Και) Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος/έργο: Δημητρακόπουλος, Φ.: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 47-49. –

(Και) Παπαδόπουλος, Ι.: Παπαδόπουλος, Ι.: Εποχές 26 (Ιουν. 1965) 86-87. –  (Και) Παπαϊωάννου, Γιάννης: Παπαϊωάννου, Γιάννης: Εποχές 34 (Φεβρ. 1966) 174-175. –

(Και) Παπανικολάου, Κ. Ν.: Παπανικολάου, Κ. Ν.: Εποχές 36 (Απρ. 1966) 376-377.  -

Παπανικολάου, Κ. Ν.: Εποχές 40 (Αυγ. 1966) 178. –

(Και) Παπατσώνης, Τάκης: Παπατσώνης, Τάκης: Εποχές 27 (Ιουλ. 1965) 84. –

"(Η) παρακμή των σκληρών": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 1 (1935) 

105-109. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της Γενιάς του ’30. Αθήνα 1977, 191-196.) –

Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Η νεοελληνική κοινωνία του εικοστού αιώνα μέσα από το μυθιστόρημα. Αθήνα 1996, 17 και 274-305. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 17 (1935) 52. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 159-160.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Ο αφηγηματικός λόγος. Αθήνα 1979, 157-160. (Αναδημ.) –

Πεζογραφία: Δημάκης, Μηνάς σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 29-33. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 40-46. (Αναδημ. σε: Μερακλής, Μ.: Προσεγγίσεις στην ελληνική πεζογραφία. Αθήνα 1986, 36-45.) –

Μητσάκης, Κάρολος: Νεοελληνική Πεζογραφία. Η Γενιά του ’30. Αθήνα  1977, 93-97 και 149-151. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 2, Αθήνα 1980, 117-136.  -

Σαχίνης, Απόστολος: Η πεζογραφία της κατοχής. Αθήνα 1948, 44-52. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 160-173. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 6, Αθήνα 1981,  99-125.) –

Πεζογραφία/θέματα/ελληνική ταυτότητα: Δημάδης, Κώστας: Σημείο 2 (1993/1994) 211-220. –

Πεζογραφία/θέματα/ηθική: Μαχαλιάς, Νίκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 313-317. –

Πεζογραφία/μορφή: Μαχαλιάς, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 112-116. – 

Πεζογραφία αστική: Μαχαλιάς, Νίκος: Ακτή 13 (2001/2002) 337-352.  -

(Και) Πετάκος, Χρίστος: Πετάκος, Χρίστος: Εποχές 17 (Σεπτ. 1964) 76-77. –   (Και) Πλατής, Ελευθέριος: Πλατής, Ελευθέριος: Εποχές 12 (Απρ. 1964) 82-87. –

Πλατής, Ελευθέριος: Εποχές 14 (Ιουν. 1964) 80-81. –

Πλατής, Ελευθέριος: Εποχές 26 (Ιουν. 1965) 81-82. – 

(Και) Πολίτης, Κοσμάς: Πολίτης, Κοσμάς: Εποχές 3 (Ιουλ. 1963) 80. –

Πολίτης, Κοσμάς: Εποχές 34 (Φεβρ. 1966) 176-177. –

"Ποντοπόροι": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 368. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 99 (1976) 619-622. (Αναδημ. σε: Παπα-κωνσταντίνου, Δ.: Κριτική του βιβλίου 1, Αθήνα 1978, 161-168.) –

"(Η) πριγκηπέσσα Ιζαμπώ": Καραντώνης, Αντρέας: Πεζογράφοι και πεζογραφή-ματα της Γενιάς του ’30. Αθήνα 1977, 199-204. –

Καστρινάκη, Αγγέλα: Νέα Εστία 146 (1999) 809-819. –

Κόκορης, Δημήτρης: Διαβάζω 291 (8/7/1992) 44-45.–

Λιοντάκης, Χριστόφορος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 76-82. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 12 (1947) 54-55. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 290-293.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Το ιστορικό μυθιστόρημα. Θεσσαλονίκη 1971, 104-109.–

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 146 (1999) 820-828. –

“(Η) πριγκηπέσσα Ιζαμπώ“/θέματα/έρωτας: Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 261 (17/4/1991) 53-57. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 56 (1954) 1392-1394. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτιμήσεις. Αθήνα 1963, 40-45.) –

"(Το) πρόβλημα Παπαδιαμάντη": Ζήρας, Αλέξης: Η Λέξη 162 (Μαρτ./Απρ. 2001) 135-138. –

"(Ο) πρόγονος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 87 (1970) 625-626. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 49-50.)  –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 57-58. (Αναδημ.) –

Μελισσάνθη: Νύξεις και εκδοχές. Αθήνα 1990, 59-61. (Αναδημ.) –

Πλατής, Ελευθέριος: Κριτικοί προβληματισμοί 1, Αθήνα 1983, 65-87. (Αναδημ.) –

"Προσανατολισμός στον αιώνα": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 215-218. (Αναδημ.) - 

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 13 (1984) 137. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 76 (1964) 986-987. –

Προσωπικά: Βρεττάκος, Νικηφόρος: Ευθύνη 2, 13 (1984) 427-428. –

Καραγιώργας, Γιώργος: Νέα Εστία 108  (1980) χριστ. τχ., 156-157. –

Κελεσίδου-Γαλανού, Άννα: Παρνασσός 2, 21 (1979) 632-633. –

Μάτσας, Νέστορας: Νέα Εστία 51 (1952) 758-760 –

Νιάρχος, Θανάσης: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 45-49. (Αναδημ.)   -

Νιάρχος, Θανάσης: Για τον Άγγελο Τερζάκη. (Αθήνα 2002,) 51-56.  - 

Παγκουρέλης, Βάιος: Η Λέξη 82 (Φεβρ. 1989) 109-111. –

Παπαδάτου, Βικτωρία: Ευθύνη 2, 15 (1986) 17-19. –

Παπαδάτου, Βικτωρία: Τομές 2, 52 (Σεπτ. 1979) 44.–

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 10-15. –

Πολίτης, Λίνος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 158-159. –

Τερζάκης, Άγγελος/Δετζώρτζης, Νάσος: Νέα Εστία 19 (1936) 369-370. (Aναδημ. σε: Δετζώρτζης, Ν.: Συνεντεύξεις και έρευνες. Αθήνα 1994, 221-222.) –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Σύνορα 6 (1974) 203-208. (Αναδημ.) –

Τερζάκης, Δημήτρης: (Το) Δέντρο 2, 110 (Ιουλ.2000) 58-64. –

Τερζάκης, Δημήτρης: Νέα Εστία 146 (1999) 901-932. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 9-11. –

“Προσωπικές σημειώσεις”: Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 13 (1984) 647. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 25 (1996) 500-501. – 

(Και) Πυρουνάκης, Γεώργιος: Πυρουνάκης Γεώργιος: Εποχές 4 (Αυγ. 1963) 80-81.  - 

(Και) Ράπτης, Δημήτρης: Ράπτης, Δημήτρης: Εποχές 44 (Δεκ. 1966) 581-582. –  (Και) ρεαλισμός: Τζιόβας, Δημήτρης: Νέα Εστία 146 (1999) 751-761. – 

(Και) Σαββίδης, Γιώργος: Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 3 (Ιουλ. 1963) 80-81. –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 84-85. –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 15 (Ιουλ. 1964) 82. –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 19 (Νοεμβρ. 1964) 95-96. –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 23 (Μαρτ. 1965) 84. – 

(Και) Σαϊτάς, Κώστας: Σαϊτάς, Κώστας: Εποχές 29 (Σεπτ. 1965) 82. –

"Σαράντα χρόνια": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/1962) 141. –

"Σε καμπή της ιστορίας": Καλαμαράς, Βασίλης: Διαβάζω 365 (Ιουλ./Αυγ. 1996) 121. –

(Και) Σηφάκης, Γρηγόρης: Σηφάκης, Γρηγόρης: Εποχές 46 (Φεβρ. 1967) 178-179.  -

"(Ο) σταυρός και το σπαθί": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 25 (1939) 646-648. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνκό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 398-402.) –  

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 80 (1966) 974-975. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 398-400.) –

Καραντινός, Σωκράτης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 126 (29/4/1939) 8 και 15. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 

85-86. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: L’Hellénisme Contemporain 2 (1938/1939) 799-800 (γαλλ.). – (Και) Στεφάνου, Λύντια: Στεφάνου, Λύντια: Εποχές 34 (Φεβρ. 1966) 176. –  

"(Η) στοργή": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 259. –

Προυσής, Κώστας: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 287-288. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 10 (1945/1946) 89-90. –

Σαχίνης, Απόστολος: Η πεζογραφία της κατοχής. Αθήνα 1948, 50-52. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσα-λονίκη 1979, 70-72.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 38 (1945) 537-538. –

Στοχαστής: Καρούζος, Νίκος σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 

37-39.–

Παπαδίτσας, Δημήτρηςσε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 34-36. –  (Και) Στράτος, Χριστόφορος: Στράτος, Χριστόφορος: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 80-81.  - 

(Και) Σύνδρας, Γεώργιος: Σύνδρας, Γεώργιος: Εποχές 6 (Οκτ. 1963) 78. – 

(Και) Ταμβάκης, Γεώργιος: Ταμβάκης, Γεώργιος: Εποχές 22 (Φεβρ. 1965) 78-79. –

"Ταξίδι με τον ´Εσπερο": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 260-265. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 127. –

Καραντώνης, Αντρέας: Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της Γενιάς του ’30. Αθήνα 1977, 209-213. –

Καστρινάκη, Αγγέλα: Νέα Εστία 167 (2010) 298-319.  -

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 21 (1992) 427-428. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 83 (1968) 474-475. –

Rexine, John: Books Abroad 43 (1969) 149 (αγγλ.). –

(Και) Τατάκης, Αριστοτέλης: Τατάκης, Αριστοτέλης: Εποχές 4 (Αυγ. 1963) 81-85.  –

Τατάκης, Αριστοτέλης: Εποχές 22 (Φεβρ. 1965) 81-83.  – 

(Και) Τενεκτζής, Γιάννης: Τενεκτζής, Γιάννης: Εποχές 36 (Απρ. 1966) 374-375. – 

Τεχνοκρίτης (και) Ποριώτης, Νικόλαος: Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 9 (9/6/1935) 3. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Δημάκης, Μηνάς: Νέα Εστία 93 (1973) 

262-263. –

Ω.: Νέα Εστία 127 (1990) 757. – 

(Και) Τουρκοβασίλης, Γιώργος: Τουρκοβασίλης, Γιώργος: Εποχές 16 (Αυγ. 1964) 85-86. – 

(Και) Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 84-85. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 18 (Οκτ. 1964) 80. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 31 (Νοεμβρ. 1965) 76-78. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 277-279. – 

(Και) Τσάτσου, Ιωάννα: Τερζάκης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 160 και 171. – 

(Και) Τσιρίμπας, Μιχαήλ: Τσιρίμπας, Μιχαήλ: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 75-76. –  (Και) Τσιτσέλη, Καίη: Τσιτσέλη, Καίη: Εποχές 4 (Αυγ. 1963) 86. – 

(Και) Φαφάλιος, Κ. Δ.: Φαφάλιος, Κ. Δ.: Εποχές 9 (Ιαν. 1964) 80. –

"Φθινοπωρινή συμφωνία": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 7 (1930) 441-442. –  (Και) Φουρτούνης, Μανώλης: Φουρτούνης, Μανώλης: Εποχές 14 (Ιουν. 1964) 

76-80. –

(Και) Φραγκίσκος, Ζαφείριος: Φραγκίσκος, Ζαφείριος: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 85. –

"(Ο) χαμένος ουρανός" (Επιμ.: Τσιρόπουλος, Κώστας): Φορόπουλος, Νικόλαος: Διαβάζω 422 (Οκτ. 2001) 70-71. – 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Τερζάκης,, Άγγελος: Νέα Εστία 47 (1950) 544. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 54 (1953) 1148. –

(Και) Χατζηνικολάου, Νίκος: Χατζηνικολάου, Νίκος: Εποχές 33 (Ιαν. 1966) 83. – 

(Και) Χατζιδάκι, Φούλα: Χατζιδάκι, Φούλα: Εποχές 33 (Ιαν. 1966) 83-85. –  (Και) Χατζίνης, Γιάννης: Τερζάκης, Άγγελος: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 367. –  (Και) Χίλων, Γεώργιος: Χίλων, Γεώργιος: Εποχές 27 (Ιουλ. 1965) 84. – 

(Και) Allende, Salvatore/έργο: Δούκαρης, Δημήτρης: Toμές 2, 4 (Σεπτ. 1976) 

16-17. (Αναδημ. σε: Δούκαρης, Δ.: Ανθρώπινη εκδοχή. Αθήνα 1978, 71-73.)  – (Και) Barnstone, Willis: Barnstone, Willis: Εποχές 37 (Μάιος 1966) 480. –

"Ex tenebris": Κοσμόπουλος, Δημήτρης σε: Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. Αθήνα 2000, 135-137. –

(Και) Friar, Kimon: Friar, Kimon: Εποχές 33 (Ιαν. 1966) 85-87. –

"Homage to the Tragic Muse" (Μεταφρ.: Αναγνωστόπουλος, Αθανάσιος): Val-lianos, Pericles: Journal of the Hellenic Diaspora 6 (1969) 1, 97-102 (αγγλ.). –

“Prinsessan Isabella” (Μεταφρ.: Knös, Börje): Eriksson, Lars-Göran: Bonniers Litterära Magasin 17 (1948) 610-611 (σουηδ.). - 

(Και) Terracini, E.: Terracini, E.: Εποχές 48 (Απρ. 1967) 381-382.  –


 

Τερζάκης, Φώτης  (1959-)

"(Η) διαλεκτική επαναπροσδιορισμένη": Δερμιτζάκης, Μπάμπης: Διαβάζω 368 (Νοεμβρ. 1996) 147-148. – 

(Και) Καλογερόπουλος, Άγγελος: Καλογερόπουλος, Α.: Πλανόδιον 27 (Ιουν. 1998) 573. –

(Και) Λεοντάρης, Βύρων/"Εν γη αλμυρά": Βλάχος, Γεώργιος/Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 30 (Δεκ. 1999) 367-375. – 

Τερζάκης, Φώτης: Πλανόδιον 30 (Δεκ. 1999) 375-379. – 

(Και) "Πλανόδιον": Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 22 (Οκτ. 1995) 174. –

(Και) Lévinas, Emmanuel/έργο: Ιακώβου, Βίκυ: Νέα Εστία 165 (2009) 1157-1171.  -

"(Ο) Rudolf Otto, το καντιανό υψηλό και η έννοια του ιερού έναντι της ιστορίας": Σαγκριώτης, Γιώργος: Σημειώσεις 50 (Νοεμβρ. 1998) 41-58. - 


       

Τερζόπουλος, Ευάγγελος  (1906-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 225.  -

 

 

Τέρπος, Νεκτάριος (1690-1740)

Εργοβιογραφικά: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 89 (1971) 577-581. –

Κελεμένη-Ντούρου, Μαρία: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 13 (1991) 271-291. –

Τρίτος, Μιχάλης: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 20 (1999) 85-111. - 

Τερτίπης, Βασίλης

"Ελεγεία του νοτιά": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 80 (1966) 1256. –

Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 10/11 (Μαρτ./Απρ. 1968) 319. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 351.  - 

"Μαρτυρίες ήθους": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 152. –

Μποσινάκης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 347. –

"Όττο Γιον": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 63 (1958) 438. –

"Ταξιδεύοντας στο χρόνο": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 361. –

Μποσινάκης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 70. –

"Φλόγες απ’ τη ζωή": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 139, 75. –

"Φύλλα φωτός": Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 354. -


 

Τερτσέτης, Γεώργιος  (1800-1874)

"Ανέκδοτα κείμενα" (Επιμ.: Κονόμος, Ντίνος): Γριτσόπουλος, Τάσος: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 16 (1962) 403-409. –

"Ανέκδοτοι λόγοι – Λόγοι και δοκίμια" (Επιμ.: Κονόμος, Ντίνος): Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 212. –

"Απλή γλώσσα": Κακουλίδη-Rümenapp, Ελένη σε: Kindlers Literatur Lexikon 1, Zürich 1965, 772-773 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 16, München 1991, 451.) –

Βιβλιογραφικά: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 589-590.–

Βιογραφικά: Λάσκαρις, Μιχαήλ: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 597-598. –

"(Οι) γάμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου"Lavagnini, Bruno σε: Dizionario lette-rario Bompiani. Opere 5, Milano 1948, 133 (ιταλ.). – 

Γράμματα: Bouchard, Jacques: Ο Ερανιστής 5 (1967) 33-39. - 

(Και) ελληνική δικαιοσύνη: Λαμπρινίδης, Ι.: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950)       706-710. –

(Και) ελληνική κοινωνία: Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 96 (1974) 1647-1664. –

Έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 402. –                               Βλάχος, Άγγελος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 667-674. (Αναδημ.) –                   Δέλιος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 365-368.–                                      

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Κερκυραϊκά Χρονικά 25 (1981) 161-166. –         Έργο/εκδόσεις: Bouchard, Jacques: Ελληνικά 21 (1968) 378-392 και 495 (νεο-ελλ. περίληψη) –

Έργο/κείμενα: Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 

585-589.–

Κονόμος, Ντίνος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 675-680. –

Κονόμος, Ντίνος σε: Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου 2, 1969, 32-37. – Κονόμος, Ντίνος σε: Πρακτικά Τετάρτου Πανιονίου Συνεδρίου 2 = Κερκυραϊκά 

Χρονικά 26 (1982) 249-257. –

Κονόμος, Ντίνος: Φιλολογική Πρωτοχρρονιά 11 (1954) 302-306. –

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 12 (1953) 151-163. –

Ρωμάς, Διονύσιος σε: Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου  Συνεδρίου 2, 224-234. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 225-226.  - 

Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 96 (1974) 1629-1646. –

Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 57 (2000) 408-410. (Αποσπ. αναδημ.) –

Ζώρας, Γεώργιος: Επτανησιακά μελετήματα 1, Αθήνα 1960, 155-158. (Αναδημ.) –

Καραϊσκάκη, Σίτσα: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 29 (1972) 207-213. –

Μιχαλόπουλος, Φάνης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 207-208, 254-256 και 296-299. –

Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 649-663. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Εκ των Επτανησίων. Αθήνα 1999, 66-76. –

Πλαγιάννης, Δημήτριος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 867-868. –

Στέφανος, Διονύσιος: Παρνασσός 2, 13 (1971) 5-24. (Αναδημ.) –

"(Τα) ευρισκόμενα έργα" (Επιμ.: Κονόμος, Ντίνος): Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 118 (1985) 895. –

"(Ο) θρίαμβος του ποιητικού διαγωνισμού κατά το έτος 1858": Κονόμος, Ντίνος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 575. – 

(Και) Ιταλία: Vitti, Mario: Ο  Ερανιστής 4 (1966) 33-57 (ιταλ.). –

"Κορίννα και Πίνδαρος": Μητσάκης, Κάρολος: Θεσσαλονίκην τε... 14 μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1997, 51-63. –

Lavagnini, Bruno σε: Dizionario letterario Bompiani. Opere 5, Milano 1948, 544 (ιταλ.). –

"Λόγοι και δοκίμια": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 

198-199. (Αναδημ.) –

"Μεταξύ ονείρων και οραμάτων" (Επιμ.: Θεοδοσοπούλου, Μάρη): Χατζοπού-λου, Λίτσα: Ποίηση 15 (2000) 255-260. – 

(Και) Μουστοξύδης, Ανδρέας: Λάσκαρης, Μιχαήλ: Ελληνική Δημιουργία  6 (1950) 597-598. (Αναδημ. σε:  Κερκυραϊκά Χρονικά 14 [1968] 61-62.)  - 

(Και) Μπότσαρης, Δημήτρης: Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 12 (1953) 151-163. –

Τερτσέτης, Γεώργιος/Κόνομος, Ντίνος: Νέα Εστία 48 (1950) 850-856. – 

(Και) Ναπολέων Γ’: Τερτσέτης, Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 690-692. –

"(Το) όνειρον του βασιλέως": Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 693-699. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γ.: Επτανησιακά μελετήματα 2, Αθήνα 1959, 211– 223.) –

Lavagnini, Bruno σε: Dizionario letterario Bompiani. Opere 6, Milano 1948, 817 (ιταλ.). – 

(Στην) Παβία: Τερτσέτης, Γεώργιος/Λάσκαρις, Μιχαήλ: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 597-598. (Αναδημ. σε: Κερκυραϊκά Χρονικά 14 [1968] 61-62.) –

Πεζογραφία: Βέης, Νίκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 57 (2000) 405-407. –

Ποιήματα: Πολίτης, Αλ. σε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου 4, Αργοστόλι 1991, 213-235. –

Προσωπικά: Μελάς, Σπύρος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 645-648. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Άπαντα 11, Αθήνα  1958, 154-155. – 

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 20 (1936) 

1306-1307. –

(Και) Τυπάλδος, Αιμίλιος: Τερτσέτης, Γειώργιος/Τσελίκα, Βαλεντίνη: Τεύχη του ΕΛΙΑ 1 (1986) 115-176. -

(Και) Nerucci, Gherardo: Bouchard, Jacques: Παρνασσός 2, 17 (1975) 120-128. –

(Και) Tommaseo, Niccolò: Τερτσέτης, Γεώργιος/Ζώρας, Γεώργιος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 11 (1960/1961) 524-590. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γεωργ.: Επτανησιακά μελετήματα 3, Αθήνα 1966, 

73-139.)  -      


           

Τερτσίνα

Ελληνική /χαρακτηριστικάΠαπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 141 (1997) 908-918.  –


 

"Τετράδια ´72"   <Περιοδικό>

(Και) Σεφέρης, Γιώργος: Γιανναδάκης, Νίκος: Η Λέξη 53 (Μαρτ./Απρ. 1986)

409-411. –


 

 

"Τα Τετράδια του Ελπήνορα"   <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Πατίλης, Γιάννης: Μικρός Τύπος: Το Λογοτεχνικό Περιοδικό.

(Αθήνα 2013,) 167-168. (Αναδημ.)   - 

 

 

ετράδιο"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Ξύδης, Αλέξανδρος: Τετράδιο 1 (1945/1981) γ’-η’. –

Ρ, Κ.: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 172. – 

(Και) "Νέα Γράμματα": Βουσβούνης, Αντώνης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 188. –

Πρόγραμμα: Ανώνυμο: Ιππόκαμπος 1 (Απρ. 1945) 1. -  

Χαρακτηριστικά: Χαριτάτος, Μάνος: Τετράδιο 1 (1945/1981) α’/β’. –


 

 

ετράμηνα"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Ανδρειωμένος, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμπο-σίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 281-285. –

Οικονομικά: Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τετράμηνα 34/35 (φθιν.1987) 2225. -  

Πρόγραμμα: Ανώνυμο: Τετράμηνα 19/20 (καλοκ. 1981) 1285. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τετράμηνα 2 (φθιν. 1974) 240. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τετράμηνα 15 (άνοιξη/καλοκ. 1978) 1102. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τετράμηνα 30 (άνοιξη 1986) 1993. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τετράμηνα 49 (φθιν. 1992) 3341-3342. –

Χαρακτηριστικά: Ανδρειωμένος, Γιώργος: Τετράμηνα 50 (άνοιξη1993) 3703-3704.–

Ανδρειωμένος, Γιώργος: Τετράμηνα 54/55 (χειμ. 1994/1995) 4014-4017. –

Γερολυμάτου, Ευγενία: Τετράμηνα 50 (άνοιξη 1993) 3702. –

Γιάκος, Δημήτρης: Τετράμηνα 51/52 (άνοιξη 1994) 3834-3835. –

Σαββίδης, Αλέξης: Τετράμηνα 50 (άνοιξη 1993) 3700-3701. –

Φωτόπουλος, Γιάννης: Τετράμηνα 51/52 (άνοιξη 1994) 3834. – 

Τέχνη

(Και) άγχος: Πράτσικας, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 212-213. – 

(Και) αθλητισμός: Παπαγεωργίου, Κώστας/Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 9 (Σεπτ. 1982) 14. –

Χαραλαμπόπουλος, Στέλιος: Γράμματα και Τέχνες 9 (Σεπτ. 1982) 16-17. –

Αισθητικά: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 29 (1986/1991) 363-404 (γαλλ.). – 

(Και) αισθητική: Μαυρομμάτης, Εμμανουήλ: Χρονικά Αισθητικής 44 (2007/2008) 41-63 και 189-190 (γαλλ.  περίληψη).  -

(Και) αλήθεια: Λιάκος, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 360-361. –

Ρίτσος, Γιάννης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./ Οκτ. 1979) 24-26. - 

(Και) άνθρωπος: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Φιλοσοφία 17/18 (1987/1988) 

120-152 (αγγλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.)  -

Αντικειμενικότητα-υποκειμενικότητα: Αναγνωστάκης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 4 (1956) 455-458. (Αναδημ. σε: Αναγνωστάκης, Μ.: Αντιδογματικά. Αθήνα 1985, 25-37.) –

Δρακουλίδης, Ν. Ν.: Χρονικά Αισθητικής 15/16 (1976/1977) 134-146 (γαλλ.) και 

182-183 (νεοελλ. κείμενο.) -

Λαμπρίδης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 4 (1956) 125-131. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Λαμπρίδης, Μ.: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 35-50.) –

Σκλαβούνος, Λάμπρος: Επιθεώρηση Τέχνης 4 (1956) 324-327. –

Αποσπασματικότητα: Μιχελής, Παναγιώτης: Χρονικά Αισθητικής 2 (1963) 51-63 και 268-269 (γαλλ. περίληψη). –

Μιχελής, Παναγιώτης: Filosofia <Torino> 12 (1961) 641-652 (αγγλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 159-172.)  – 

Άτομο (και) κοινωνία: Μουρέλος, Γιώργος: Χρονικά Αισθητικής 15/16 (1976/ 1977) 154-163. –

Βιβλιογραφικά: Ρηγόπουλος, Γιάννης: Φιλολογική 56 (Ιουλ./Σεπτ. 1996) 46-49. – 

(Και) βιολογία: Νάσιουτζικ, Αθανάσιος: Τομές 2, 1 (Ιουν. 1976) 32-34. –

(Και) βιοπορισμός: Αναγνωστοπούλου, Μυρτώ: Χρονικό (1981) 10-11. –

Ρεντζής, Θανάσης: Χρονικό (1981) 16-17. –

Φράγκου-Ψυχοπαίδη, Ολυμπία: Χρονικό (1981) 25-29. –

“Γιορτές Λόγου και Τέχνης“ <Λευκάδα>: Κατηφόρης, Νίκος/Φατούρος, Γεώρ-γιος σε Πρακτικά...  Συμποσίου. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Ε’. Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας: τον 2ο οαιώνα. Αθήνα (: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών) 2001, 119-133.   -

(Και) γνώση: Μουρέλος, Γιώργος  σε: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήναι 1980, 201-213. –

Σχινά, Αθηνά: Γράμματα και Τέχνες 40 (Απρ./Μάιος 1985) 36-40. –

(Και) γυναίκα: Μυριβήλης, Στρατής: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 189-194 και 223-227. –

Γυναικεία τέχνη: Γαλανάκη-Κουβελά, Ρέα: “Βασιλεύς ήστρατιώτης“; Αθήνα 1997, 131-141. –

Δημιουργία καλλιτεχνική:  Ζήρας, Αλέξης: Γράμματα και Τέχνες 15 (Μαρτ. 1983) 8-9. –

Λασσιθιωτάκη, Λ.- Ε.: Διότιμα 10 (1982) 47-53 (γαλλ.). –

Μάρδας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997) 230-231. –

Μηλάς, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 385-387. –

Μιχελής, Παναγιώτης: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 88-98. (Μεταφρ. ανα-δημ.) –

Μουτσόπουλος, Ε.: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-στημίου Αθηνών 2, 28 (1979/1985) 367-377 (αγγλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) –

Οικονόμου, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 43 (1994) 23-24. –

Παπαδήμα, Εύη: Ίβυκος 19 (Ιουλ./Σεπτ. 1998) 48-50. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 39-41. (Αναδημ.) –

Πέτκου, Έφη: Θέματα Λογοτεχνίας 43 (Ιαν./Απρ. 2010) 222-243.   -

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 28 (1999) 326-327. –

Πολίτης, Φώτος: Εκλογή από το έργο του 2, Αθήνα 1938, 133-137. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Πολίτης, Φ.: Θεατρικές επιφυλλίδες. Αθήνα 1964, 175-181. – Πολίτης, Φ.: Επιλογή κριτικών άρθρων 2, Αθήνα 1984, 124-128.) –

Πολυμένης, Πέτρος: Κ 16 (Ιουν. 2008) 85-104.  -

Ρόζος, Ευάγγελος: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1990, 36-40. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 41 (1947) 27-29. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Χρονικά Αισθητικής 1 (1962) 12-17. (Παραλλ. δημ. σε: Τσάτσος, Κ.: Δοκίμια αισθητικής και παιδείας. Αθήνα 1960, 204-210.) –

Τσουλέας, Γερ.: Ευθύνη 2, 5 (1976) 432-435. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) αισθητική: Σοφιανός, Στέφανος: Πόρφυρας 5 (Μαρτ. 1981) 13-16.  -

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) δημιούργημα: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 75-78. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Δημιουργία καλλιτεχνική/διαλογή: Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρο-νιά 26 (1969) 261-268. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Βαλέτας, Γ.: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 127-142.) –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) ελευθερία: Ιωαννίδης, Κλείτος: Ευθύνη 2, 11 (1982) 268-271. –

Κότσιρας, Γιωργής: Νέα Πορεία 11 (1965) 50-52. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) έμπνευση: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Παρνασσός 2, 6 (1964) 259-263. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) ερμηνεία: Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 135 (1/7/1939) 1 και 3. –

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 137 (15/7/1939) 1 και 3. –

Πολίτης, Γ. Ν.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 139 (29/7/1939) 1-2. - 

Ρώτας, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 136 (8/7/1939) 1 και 3. –

Ρώτας, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 138 (22/7/1939) 16. –

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 139 (29/7/1939) 1 και 7. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) κέφι: Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρο-νιά 7 (1950) 69-72. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Βαλέτας, Γ.: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 173-183.) -  

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) κοινό: Αθανασιάδης, Τάσος: Πρακτικά της Ακα-δημίας Αθηνών 62, 2 (1987) 485-497. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 123 [1988] 97-106.) –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) κοινωνία: Αναγνωστάκης, Μανόλης: Αντιδογμα-τικά. Αθήνα 1985, 209-299. –

Πλασσαρά, Καταρίνα: Αντί 2, 157/158 (1/8/1980) 42-43. –

Πράτσικας, Γιώργος: Νέα Εστία 60 (1956) 1727-1728. –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Πορεία 9 (1963) 1-3. -    

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) κριτική: Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 8, 46/48 (1958) 2-3. - 

Χατζηγάκης, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 13 (1984) 307-310. –

Δημιουργία καλλιτεχνική/λειτουργία: Ησαΐα, Νανά: Ευθύνη 2, 15 (1986) 11-12. 

Μπαζιάνας, Νίκος: Ευθύνη 2, 27 (1998) 614-616. (Αναδημ. σε: Μπαζιάνας, Ν.: Επίκαιρα και διαχρονικά. Αθήνα 2008, 246-251.)  –

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Εστία 45 (1949) 657-660. –

Παπαχρήστου-Πάνου, Ευαγγελία: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 295-298. –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Πορεία 9 (1963) 1-3. –

Δημιουργία καλλιτεχνική/ορολογικά: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 79-82. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 28 (1999) 326-327. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) παράδοση: Ευαγγέλου, Ιάσων: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 322-325. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 103 [1978] 743-746.) –

Μουστάκης, Βασίλης: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 37-38. –

Δημιουργία καλλιτεχνική/πηγές: Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Μέτρα ευθύνης, Αθήνα 1998, 131-136. (Αναδημ.) –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 11-13. –

Δημιουργία καλλιτεχνική (και) χρόνος: Βαρβέρης, Γιάννης: Σωσίβια λέμβος. Αθήνα 1999, 30-32. (Αναδημ.)  -

(Και) διαφήμιση: Κυριακοπούλου, Αγγέλα: Ευθύνη2, 22 (1993) 217. –

(Και) δίκαιο: Κόρσος, Δημήτριος: Ευθύνη 2, 18 (1989) 505-507 και 609-611. (Αναδημ. σε: Κόρσος, Δ.: Δάφνες και τιμές.Αθήνα 1989, 263-272.) – 

(Και) εθνικότητα: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 34-38. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 30-35.) - 

(Και) ελευθερία: Αγραφιώτου, Πέρσα: Ευθύνη 2, 22 (1993) 76-77. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Τεύχος πολύθροον. Αθήνα 1991, 11-25. –  

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 950. –

Χάρης, Πέτρος: Συνομιλίες με φίλους. Αθήνα 1987, 124-128. (Αναδημ.) – 

(Στην) Ελλάδα/ιστορία <1949-1967>: Ματθιόπουλος, Ευγένιος σε: 1949-1967. Η

εκρηκτική εικοσαετία. Επιστημονικό συμπόσιο. <10-12 νοεμβρ. 2000>. [Αθήνα] (2002,) 363-400.  - 

(Στην) ελληνική κοινωνία: Χαλιακόπουλος, Ηλίας: Χρονικό (1977) 83-85. –

Ελληνικότητα: Εφταλιώτης, Αργύρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 31 (3/7/1937) 4. (Αναδημ.) - 

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληικά Γράμματα 2, 107 (17/12/1938) 1-2. –

Παλαμάς, Κωστής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 31 (3/7/1937) 4 και 10-11. (Αναδημ. – Προλογ. αναδημ.σε:  Νέα Γράμματα 4 [1938] 798-805.)  –

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Γράμματα 4 (1938) 617-634. –

Έμπνευση: Παπαθεοφιλόπουλος, Κώστας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 437. –

Εξέλιξη: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 109-112. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 86-89.) –

Γρηγορόπουλος, Γιάννης: Νέα Εστία 61 (1957) 738-739. – 

(Και) εξουσία: Ησαΐα, Νανά: Ευθύνη 2, 19 (1990) 569-570. –

Νεγρεπόντης, Γιάννης: Ευθύνη 2, 19 (1990) 580-581.–

Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος: Άπαντα 1, Λευκωσία 1999, 659-661. (Ανα-δημ.) –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Τέχνη και εξουσία. Αθήνα 1985, 157-162. (Αναδημ.) – (Και) εξωτισμός: Τριανταφύλλου, Σώτη: Διαβάζω 314 (23/6/1993) 32 και 49-52. –  (Και) επιστήμη: Ευαγγέλου, Ιάσων: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 58 (2001) 334-335. (Παραλλ. δημ. σε: Φηγός 11 [καλοκ. 2001] 209-211.) –

Θεοδώρου, Ευάγγελος: Θεολογία 67 (1996) 193-210 και 934 (περίληψη). –

Ιμβριώτης, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 259-270. –

Ιμβριώτης,Γιάννης: Χρονικά Αισθητικής 1 (1962) 56-59. –

Καραγάτσης, Μιχάλης: Νέα Εστία 24 (1938) 1634-1636. –  

Ρωμαίος, Κώστας:Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 21 (1946) 144-152. –

(Και) εποχή: Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν.:Περιπέτειες της σκέψης. Αθήνα 1990, 73-88. (Αναδημ.)  -

(Και) ερασιτεχνία: Πολίτης, Φώτος: Εκλογή από το έργο του 1, Αθήνα 1938, 62-65. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Πολίτης, Φ.: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 31-34.) –

Ρόζος, Ευάγγελος: Αντιπαραθέσεις. Αθήνα 1982, 50-56. – 

(Και) εργασία: Σκάρος, Ζήσης: Ζητήματα τέχνης. Αθήνα 1983, 9-31. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Εμβόλιμον 20 [χειμ. 1993/άνοιξη 1994] 147-154.) –

Εργατική τέχνη: Προυσής, Κώστας: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 187-188. (Αναδημ.) –

(Και) ζωή: Αδάμος, Τάκης: Δοκίμια ιδεολογικά – λογοτεχνικά. Αθήνα 1980, 9-12. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Προδρόμου, Θαλής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 54 (11/12/ 1937) 12 και 14. (Αποσπ. αναδημ. σε: Κριτικά Φύλλα 1 [1971/1972] 37-38.) - 

Κασιμάτης, Γρηγόριος σε: Δώδεκα διαλέξεις 2, Αθήνα 1962, 7-30. –

Κλάρας, Μμάμπης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 169-174. (Αναδημ. σε: Κλά-ρας, Μπ.: Δοκίμια. Αθήνα 1967, 233-241.) –

Κουτσάκος, Ιωάννης: Θέματα Κριτικής 1 (1966) 30-31. –

Μαλάνος, Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 119-124. –

Μάντα-Στάικου, Δήμητρα: Νέα Εστία 128 (1990) 948-950. –

Παράσχος, Κλέων: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 19 (1962) 45-47. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 13 (1984) 218-219. – 

(Και) ηθική: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 71-74. (Ανα-θεωρ. αναδημ.) –

Γιαννιός, Νικόλαος: Νέα Εστία 16 (1934) 613-614. –

Καρέλλη, Ζωή: Παρατηρήσεις 1, Αθήνα 1982, 117-130. (Αναδημ.) –

Κλάρας, Μπάμπης: Νέα Εστία 57 (1955) 36-38. –

Κουτσούκαλης, Αλέκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 48 (1991) 180-184. –

Λαζαρίδης, Ανατολής: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 312-313. –

Μάλαμας, Λάμπρος: Ηπειρωτική Εστία 11 (1962) 287-288. –

Μουρέλος, Γιώργος σε: Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο 1,  Αθήνα 1980, 

309-327. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 100 (1976) 914-918. –

Προυσής, Κώστας: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 60-62. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 409-410. – 

(Και) ηλεκτρονικός υπολογιστής: Κακλαμανάκη, Ρούλα: Η Λέξη 163 (Μάιος/ Ιουλ. 2001) 412. –

Θέματα/Αιγαίο: Παπαμανώλης, Ε.: Παρνασσός 2, 27 (1985) 434-444. –

Θέματα/λουλούδια: Ταρσούλη, Αθηνά: Νέα Εστία 89 (1971) 725-726 και 90 (1971) 868-869.  –

Θέματα/Ορφέας: Ανδρόνικος, Μανόλης: Θρακικά Χρονικά 2 (1962) 79-88. –

Ματσούκας, Νίκος: Θρακικά Χρονικά 6 (1966) 100-106 (Χριστιανική τέχνη). –

Θέματα/παλιάτσος: Σαββίδης, Γιώργος: Εφήμερον σπέρμα. Αθήνα 1978, 49-53. (Αναδημ.) –

Θέματα/Χριστός: Βερναρδάκης, Μάνος: Παλίμψηστον 12 (1992) 275-300. –  (Και) θεολογία: Φριλίγγος, Ιωάννης: Ευθύνη 2, 30 (2001) 10-11. –

(Ως) θεραπεία: Βενέζης, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 102 (12/11/1938) 1-2. –

Γύρα-Χοβσέπιαν, Ε.: Χρονικό (1981) 52-54. – 

(Και) θετικές επιστήμες: Ζέρβας, Λεονίδας: Καινούρια Εποχή, φθιν. 1956, 203-207.  -

Κάππος, Δ.: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 212-216. –

Κιτσίκης, Νίκος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1956) 304-309. –

Λούρος, Νικόλαος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1956) 212–217. –

Μελά-Ιωαννίδη, Ζ.: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 207-211. –

Πατρίκιος, Ι.: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 208-212. –

Χόνδρος, Δημ.: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1956) 206-211. –

(Και) θρησκεία: Ζούμπος, Αναστάσιος: Παρνασσός 2, 6 (1964) 547-549. –

Θεοδώρου, Ευάγγελος: Θεολογία 67 (1996) 193-210 και 934 (περίληψη). –

Παναγιωτόπουλος, Βάγιας: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 3-7. –

Προυσής, Κώστας: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 69-71. (Αναδημ.) –

Φιλιππίδης, Λεωνίδας: Παρνασσός 2, 4 (1962) 101-117. –

Θρησκευτική τέχνη-κοσμική τέχνη: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 51-54. (Αναθεωρ. αναδημ.) – 

(Και) ιδανικό: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 55-60. (Αναθεωρ. αναδημ.) – 

(Και) ιδεολογία: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 49-74. (Αναδημ.) –

Αυγέρης, Μάρκος/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 18-21. –

Βογιάζος, Α.: Επιθεώρηση Τέχνης 20 (1964) 157-173. –

Γεωργίου, Βάσος: Καινούρια Εποχή (χειμ.1982/άνοιξη 1983) 156-158. –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Νήμα της στάθμης. Αθήνα 1996, 147-150. (Aναδημ.) –

Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 99-109. (Αναδημ.) –

Καλιόρης, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 20 (1964) 334-335. –

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 12 (Νοεμβρ. 1977) 17-37. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 3 (1928) 231. –

Πανσέληνος, Αλέξης: Το Δέντρο 2, 39 (Ιουν./Ιουλ. 1988) 28-32. (Αναδημ. σε: Πανσέληνος, Α.: Δοκιμαστικές πτήσεις. Αθήνα 1993, 231-239.) – 

(Και) ιδεολογία/συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 20-24/4/1983: Κοσμόπουλος, Βασίλης: Αντί 2, 232 (27/5/1983) 42-43.–

Ιστορία: Ανατολέας, Φοίβος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 21 (1964) 233-240. –

Ανατολέας, Φοίβος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 22 (1965) 151-157. –

Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 109-112. (Αναδημ.) –

Θεοδωράκης, Μίκης: Περί τέχνης. Αθήνα 1976, 28-37.– 

Κάλας, Νίκολας: Νέες Τομές 4, 5 (Απρ./Ιουν. 1986) 25-34. –

Καρούζος, Χ.: Νεοελληνικά Γράμματα 38 (29/12/1935) 5-6, 39 (5/1/1936) 5-6 και 43 (2/2/1936) 5 και 14. –

Κουτσάκος, Ιωάννης: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 191-194. –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 172 (16/3/1940) 1-2. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 127 (1990) 110-121. –

Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 364. –

Μόσχου-Σακορράφου, Σάσα: Αναζητήσεις. Αθήνα 1995, 210-215. (Αναδημ.)–

Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Χρονικά Αισθητικής 11/12 (1972/1973) 109-113. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 203-208.–

Πεντζοπούλου-Βαλαλά,Τερέζα: Χρονικά Αισθητικής 11/12 (1972/1973) 118-122. –

Πουλιάνος, Δήμης.: Νέα Εστία 80 (1966) 1169-1171. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 40 (12/1/1936) 5-6 και 41 (19/1/ 1936) 10. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 44 (9/2/1936) 2. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1990, 34-35. –

Τσούχλος, Βρασίδας: Χρονικά Αισθητικής 11/12 (1972/1973) 123-126. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 125-130. (Αναδημ.) –

Ιστορία (1850-1870): Χουρμουζιάδης, Γεώργιος : Εποπτείες. Αθήνα 1972, 88-96. (Aναδημ.) –

Ιστορία (20ος αι.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 72 (1962) 1178-1180. (Αναδημ.) –

Κοντόπουλος, Αλέκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 33 (1976) 191-197. –

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος: Περιπέτειες της σκέψης. Αθήνα 1990, 89-95. (Ανα-δημ.)   -

Ιστορία (1901-1945): Κοψιδά-Βρεττού, Παρασκευή: Θέματα Λογοτεχνίας 3 (Ιουλ./Οκτ. 1996) 170-177. –

Ιστορία (1945-1960): Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 130-131. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1960): Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 84-89. –

(Και) ιστορία: Ζουγανέλης, Γιάννης/Καρούζος, Νίκος: Το Δέντρο 95 (1996) 7-26. – (Και) κοινό: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 291-294. (Αναδημ.) –

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Αντιδογματικά. Αθήνα 1985, 93-104. (Αναδημ.) –

Ανδρόνικος, Μανώλης: Εποχές 2 (Ιουν. 1963) 3-8. –

Άντζακα, Σοφία: Νέα Εστία 90 (1971) 1199-1203. –

Αποστολοπούλου, Γεωργία: Χρονικά Αισθητικής 39/40 (1999/2000) 57-72 και 75-77 (αγγλ. περίληψη). –

Αποστολοπούλου, Ελένη: Σημειώσεις 27 (Ιουλ. 1986) 17-18. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 21-24. (Αναδημ.) –

Βουσβούνης, Αντώνης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 25 (22/5/1937) 6. –

Δημόπουλος, Τάκης: Λόγος και τέχνη. Αθήνα 1975, 71-76. –

Ευστρατιάδης, Γρηγόρης: Εποχές 15 (Ιουλ. 1964) 42-47. –

Ζάννας, Παύλος: Πετροκαλαμήθρες. Αθήνα 1990, 287-295. (Αναδημ.) –

Ζώρας, Γεώργιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 26 (1969) 16-17. –

Ησαϊα, Νανά: Χρονικό (1979) 61-65. –

Θασίτης, Πάνος: Γύρος στην ποίηση. Θεσσαλονίκη 1966, 45-47. (Αναδημ. σε: Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 89-91.) –

Θεοδωράκης, Μίκης: Περί τέχνης. Αθήνα 1976, 25-27. –

Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 213-219. (Ανα-δημ.)  -

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 83 (1968) 105-110. –

Κοντόπουλος, Αλέκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 45 (1988) 96-98. –

Κουλούρης, Χρήστος: Ο λυρικός και ο πεζός λόγος. Αθήνα 1961, 5-8. –

Κουτσάκος, Ιωάννης: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 235-240. - 

Κωνσταντινίδης, Στέφανος: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/1962) 95-97. –

Λαμπρίδης, Μανόλης: Στρογγυλές κουβέντες. Αθήνα 2000, 51-62. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 95 (1974) 705-712.–

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 110 (1981) 1206-1221. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 12 (1983) 134-135. –

Μαυρουδής, Κώστας: Το Δέντρο 2, 23/24 (Ιουν./Αυγ. 1986) 57-59. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνείδηση. Αθήνα 1993, 44-49. (Αναθεωρ.αναδημ.) -

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Φιλολογική Κύπρος (1969) 133-139. –

Μιχελής, Παναγιώτης: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 99-109. (Μεταφρ. αναδημ.) –  

Μιχελής, Παναγιώτης: Νέα Εστία 89 (1971) 145-150. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 50 (1951) χριστ.τχ. 118-123. (Αναδημ. σε: Ξε-νόπουλος, Γ.: Άπαντα 11, Αθήνα  1958, 321-330.) –

Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 51-55. (Ανα-δημ.)  -

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 168-175. (Αναδημ. από: Το Περιοδικόν Μας 1 [1900] 65-70.) –

Πανσέληνος, Αλέξης: Η Λέξη 38 (Οκτ. 1984) 701-705. (Αναδημ. σε: Πανσέληνος, Α.: Δοκιμαστικές πτήσεις. Αθήνα 1993, 41-52.) –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 50 (1951) 1408-1414. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 59 (1956) 13-18. –

Παππάς, Νίκος: Αισθητικά κριτικά. Αθήνα 1987, 109-113. (Αναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 200 (28/9/1940) 1 και 3. –

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα: Χρονικά Αισθητικής 39/40 (1999/2000) 27-35 και 73 (γαλλ. περίληψη). –

Πλατής, Ελευθέριος: Ευθύνη 2, 4 (1975) 416-418. –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νεοελληνικά Γράμματα 7 (26/5/1935) 7. –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νεοελληνικά Γράμματα 9 (9/6/1935) 3. –

Ραφαηλίδης, Βασίλης: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 5 και 7/8 (Ιουλ./ Αυγ.1982) 27. –

Ροδάκης, Περικλής: Ομπρέλλα 2 (Ιαν./Φεβρ. 1982) 45-46 και 3 (Μαρτ./Απρ. 1982) 36-37. –

Τατάκης, Βασίλειος: Ευθύνη 2, 4 (1975) 437-443 και 493-499. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 5 (12/5/1935) 1-2. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 9 (9/6/1935) 3. –

Τσιριμώκος, Μάρκος: Νέα Εστία 1 (1927) 211-215 και 276-281. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 32 (1942) 1131-1135. –

Χατζίνης, Γιάννης: Το δώρο της ζωής. Αθήνα 1972, 216-221. –

Χατζίνης, Γιάννης: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 103-108. –

Χουλιάρας, Γιώργος: Χάρτης 2 (1983/1984) 490-500. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 32 (1942) 1077-1079. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 32 (1942) 1135-1138. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 32 (1942) 1203-1204.– 

(Και) κοινό (στο) μαρξισμό: Μαρτινίδης, Πέτρος: Διαβάζω 234 (7/3/1990) 36 και 53-56. – 

(Και) κοινό (στη) σημειωτική: Μαρτινίδης, Πέτρος: Διαβάζω 234 (7/3/1990) 36 και 53-56. – 

(Και) κοινό παιδικό: Στιβανάκη, Ευανθία: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 199-203. –  (Και) κοινωνία: Αυγέρης, Μάρκος/Λαμπρινός, Γ.: Αιολικά Γράμματα 5 (1975)

358-362. –

Aυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 15-19. (Επεξεργ.  αναδημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 7-11.) –

Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 27-30. (Επεξεργ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 22-25.) –

Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 365-367. –

Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 8 (1951) 42-43. –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 132-134. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 135-138. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) –

Βουρνάς, Τάσος: Δοκίμια νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστορίας. Αθήνα 1956, 93-98. –

Γεωργούλης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 38 (1945) 778-782. –

Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ.1991) 38-42. –

Δέλιος, Γιώργος: Επιλογή. Θεσσαλονίκη 1978, 37-45. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 38 (1945) 969-970. –

Δούκας, Στρατής: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 376-382. –

Ελύτης, Οδυσσέας: Νέα Εστία 38 (1945) 1027-1029. –

Ζίας, Νίκος: Ευθύνη 4 (1964) 46. –

Θέμελης, Γιώργος: Ευθύνη 3 (1963) 69. –

Θέμελης, Γιώργος: Ευθύνη 4 (1964) 45-46. –

Θεοδόσης, Μάκης: Αντί 2, 683 (26/3/1999) 61. –

Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης: Πραγματο-γνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 48-51. –

Θεοδωροπούλου, Αύρα: Νέα Εστία 38 (1945) 713-714. –

Θεοδώρου, Ευάγγελος: Θεολογία 67 (1996) 193-210 και 934 (περίληψη). –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Ευθύνη 4 (1964) 44. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 38 (1945) 637-638. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 38 (1945) 568-569. –

Θρύλος, Άλκης: Στοχασμοί για το δημοτικό τραγούδι και άλλοι στοχασμοί. Αθήνα 1928, 105-106. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 38 (1945) 511. –

Κακναβάτος, Έκτωρ: Νέο Επίπεδο 2, 5 (Ιαν./Φεβρ. 1990) 96-97. –

Κάλας, Νίκος: Πλανόδιον 12 (Ιουν. 1990) 364-369. (Αναδημ., παρουσ. από: Τσικνάκης, Κώστας.)

Καλλιάφας, Σπυρίδων: Παρνασσός 2, 5 (1963) 531-546. –

Καλόμαλος, Θανάσης: Διαβάζω 214 (26/4/1989) 11-14. –

Καλομοίρης, Μανώλης: Νέα Εστία 38 (1945) 968-969. –

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Νέα Εστία 38 (1945) 564-565. (Αναδημ. σε: Κανελ-λόπουλος, Π.: Δοκίμια και άλλα κείμενα σαράντα πέντε ετών. Θεσσαλονίκη 1980, 110-113.) –

Καραβίας, Πάνος: Νέα Εστία 39 (1946) 408-412.

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 110 (1981) 932-939. –

Καραντώνης, Αντρέας: Πνευματική ελευθερία. Αθήνα 1947, 21-24. –

Καραντώνης, Αντρέας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 31 (1974) 124-127. –

Καρζής, Λίνος: Νέα Εστία 38 (1945) 712-713. -

Καρθαίος, Κλέανδρος: Νέα Εστία 38 (1945) 1026-1027. –

Καρκαγιάννη-Καραμπελιά, Βάσα: Αντί 2, 119 (17/2/1979) 42-43.

Καρούζος, Νίκος/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θ.: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 73-74. –

Καρούζος, Χ. Ι.: Νέα Εστία 38 (1945) 890-895. –

Κέπετζης, Αντώνης: Οδός Πανός 112 (Απρ./Ιουν. 2001) 45-48. (Αναδημ.) –

Κοντόπουλος, Αλέκος: Ευθύνη 3 (1974) 580-584. –

Κορδάτος, Γιάννης: Νέα Εστία 38 (1945) 833-835. –

Κουκούλας, Λέων: Νέα Εστία 38 (1945) 707-712. (Αναδημ. σε: Κουκούλας, Λ.: Πως βλέπει ο ποιητής. Αθήνα 1998, 196-211.)

Κουτσάκος, Ιωάννης: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 191-194. –

Κουτσάκος, Ιωάννης: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 235-240. –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Νέα Εστία 23 (1938) 556-557. –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Νέα Εστία 75 (1964) 400-401. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 148-153 –

Μαρζέλος, Γιώργος: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 59-61. –

Μελισσάνθη: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 152 (28/10/1939) 1-2. –

Μιχαήλ, Σάββας: Νέο Επίπεδο 2, 5 (Ιαν./Φεβρ. 1990) 108-109. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 11 (1982) 531-534. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνείδηση. Αθήνα 1993, 10-14. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνείδηση. Αθήνα 1993, 15-19. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

Μιχελής, Παναγιώτης:  Νέα Εστία 38 (1945) 640-641. –

Μιχελής, Παναγιώτης: Χρονικά Αισθητικής 8 (1969) 95-98. (Αγγλ. μεταφρ. παραλλ. δημ. - Νεοελλ. κείμενο  αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 48-51.) –

Μιχελής, Παναγιώτης: Proceedings of the VI. International Congress of Aesthetics, Uppsala 1968. Uppsala 1972, 25-27 (γαλλ.). (Μεταφρ. παραλλ. δημ. σε: Χρονικά Αισθητικής 8 [1969] 137-140. – Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 38-42. – Ρουμ. μεταφρ. σε: Amfiteatru 4 [1969] 12, 29.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 131 (1992) 262-263. –

Μουρέλος, Γεώργιος: Φιλοσοφικά και αισθητικά μελετήματα. Αθήνα 1992, 79-85 (γαλλ.). (Αναδημ. – Νεοελλ. κείμενο σε: Χρονικά Αισθητικής 15/16 [1976/1977] 154-163.) –

Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Χρονικά Αισθητικής 8 (1969) 162-166. –

Μυριβήλης, Στρατής: Νέα Εστίας 38 (1945) 1104-1105. –

Μυριβήλης, Στρατής: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 37 (1980) 35-36. –

Νιάνιας, Δημήτριος: Χρονικά Αισθητικής 13/14 (1974/1975) 99-114. –

Νιρβάνας, Παύλος: Νέα Εστία 10 (1931) 180-181. –

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Εστία 38 (1945) 1029-1030. –

Ουράνης, Κώστας: Νέα Εστία 13 (1933) 163-164. –

Ουράνης, Κώστας: Στιγμιότυπα. Αθήνα 1958, 106-109. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 38 (1945) 831-833. –

Παπανικολάου, Θύμιος: Τομές 2, 89 (Ιαν./Μαρτ. 1984) 3-4. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 38 (1945) 511-517. –

Παπατσώνης, Τάκης: Νέα Εστία 38 (1945) 566-568. –

Παπατσώνης, Τάκης/Νιάρχος, Θαναάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης;: Πραγματογνω-μοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 122-127. –

Παππάς, Νίκος: Αισθητικά κριτικά. Αθήνα 1987, 104-108. (Αναδημ.) –

Πετρίδης, Κ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 15 (1958) 165-166. –

Πετρίδης, Κ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 17 (1960) 235-237. –

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 38 (1945) 1029. –

Πολίτης, Φώτος: Εκλογή από το έργο του 2, Αθήνα 1938, 8-11. (Αναδημ.) –

Πολίτης, Φώτος: Εκλογή από το έργο του 2, Αθήνα 1938, 173-177. (Αναδημ.) –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νέα Εστία 38 (1945) 636-637. –

Πρέκα, Μερόπη: Ευθύνη 2, 23 (1994) 55-57. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Τέχνη και εξουσία. Αθήνα 1985, 139-143. (Αναδημ.) –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Χρονικό (1981) 12-15. (Αναδημ. σε: Ραυτόπουλος, Δ.: Τέχνη και εξουσία. Αθήνα 1985, 129-137.) –

Ραφαηλίδης, Βασίλης: Διαβάζω 119 (22/5/1985) 29-34. –

Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 1, Αθήνα 1986, 180-183. (Αναδημ.) –

Σακελλαρίου, Χάρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 289-292. –

Σαχίνης, Απόστολος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 60-61. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1989, 176-181.)  –

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Εστία 38 (1945) 635-636. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκι-μές 1, Αθήνα 1984, 264-267 και 497. – Αγγλ. μεταφρ. σε: Σεφέρης, Γ.: On the Greek Style. London, Sydney, Toronto 1967, 193-196.) – 

Σικελιανός, Άγγελος: Νέα Εστία 38 (1945) 510-511. –

Σκάρος, Ζήσης: Ζητήματα τέχνης. Αθήνα 1983, 70-83. (Αναδημ.) –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Γραφή 9 (Μάιος/Ιουν. 1990) 274-275. (Αναδημ. σε: Φιλολο-γική Πρωτοχρονιά 48 [1991] 169-170.) –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Πορεία 11 (1965) 42-45. –

Τάσιος, Θεοδόσιος: Νέα Εστία 115 (1984) 659-667. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 38 (1945) 638-640.–

Τουλιάτος, Σπύρος: Φιλολογική 27 (Ιαν./Μαρτ. 1989) 6-12. –

Τσάουσης, Δημήτριος: Χρονικό (1971) 16-23. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 3 (1963) 65. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 15 (1986) 549-550. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 38 (1945) 507-509. –

Χατζηαναγνώστου, Τάκης: Ευθύνη 3 (1963) 67. –

Χατζηϊωάννου, Κούρρας: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 233-234. –

Χατζίνης, Γιάννης: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 375. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 38 (1945) 782-783. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 264-265. –

Χειλαδάκης, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 2, 5 (Ιαν./Φεβρ. 1990) 106-107. –

Κοινωνική ιστορία: Χατζηνικολάου, Νίκος: Τα Ιστορικά 2 (1985) 259-275. –  (Και) κοσμοθεωρία/μορφή: Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρό-βλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 100-108. (Αναδημ.) – 

(Και) κριτική: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 19-24. (Επεξεργ. ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 12-18.) –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Αντί 2, 404 (26/5-1/6/1989) 52-53. –

Θασίτης, Πάνος: Γύρος στην ποίηση. Θεσσαλονίκη 1966, 45-47. (Αναδημ. σε: Θα-σίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 89-91.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 878-879. –

Κοσσέρη, Ρένα: Σημειώσεις 22 (Νοεμβρ. 1983) 24-58. –

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Literature as National Institution. Studies in the Politics of Modern Greek Criticism. Princeton, N. J. 1988, 236-250 (αγγλ.). (Αναδημ.) –

Μιχελής, Παναγιώτης: Χρονικά Αισθητικής 6/7 (1967/1968) 76-82. –

Μουρέλος, Γεώργιος: Cultural Hermeneutics of Modern Art. Essays in Honor of Jan Aler. Amsterdam 1989, 59-75 (γαλλ.). (Αναδημ. σε: Μουρέλος, Γ.: Φιλοσοφικά και αισθητικά μελετήματα. Αθήνα 1992, 133-145.) –

Νικόπουλος, Νάσος: Τομές 2 (Φεβρ. 1975) 66-67. –

Νόνικας, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 266-268. –

Πανσέληνος, Αλέξης: Δοκιμαστικές πτήσεις. Αθήνα 1993, 87-90. (Αναδημ.) –

Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 22 (Νοεμβρ. 1983) 8-23. –

Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 24 (Νοεμβρ. 1984) 7-18. –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Θέματα Κριτικής 2 (1967) 66-68. – 

(Και) λαός: Βάρναλης, Κώστας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 4 (1947) 7-9. –

Γεροντικός, Αρσένης: Νέα Εστία 19 (1936) 433-434. –

Καραντώνης, Αντρέας: Πνευματική ελευθερία. Αθήνα 1947, 16-20. –

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 145-146. (Αναδημ. σε: Κρα-νιδιώτης, Ν.: Δοκίμια. Αθήνα 1994, 165-167.) –

Μπαζιάνας, Νίκος: Ευθύνη 2, 28 (1999) 90-91. (Αναδημ. σε: Μπαζιάνας, Ν.: Επίκαιρα και διαχροικά. Αθήνα 2008, 140-144.) –

Ουράνης, Κώστας: Νέα Εστία 19 (1936) 207. – 

(Και) λογική: Κορελάς, Χρήστος: Νέα Εστία 93 (1973) 391-392. –

Παρλαμάς, Μενέλαος: Παλίμψηστον 11 (1991) 23-32.–

Μεταμοντέρνα τέχνη: Βακαλό, Ελένη: Χρονικό (1980) 79-82. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνείδηση. Αθήνα 1993, 50-54. (Αναθεωρ.) –

(Και) μηχανή: Μιχελής, Παναγιώτης: Χρονικά Αισθητικής 5 (1966) 55-74. (Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 62-83.) –

(Και) μίμηση: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 245-260.–

Μοντέρνα τέχνη: Καραβίας, Πάνος: Πορεία χωρίς άστρα. Αθήνα 1958, 150-156. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 79-83. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 99 (1976) 93-98. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Νέα Εστία 130 (1991) 1026-1029. (Αναδημ. σε: Μιχαηλί-δης, Κ. Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνείδηση. Αθήνα 1993, 55-62.) –

Μποζώνης, Γεώργιος: Χρονικά Αισθητικής 37/38 (1997/1998) 57-65 και 295-297 (γαλλ. περίληψη). –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: “Η πεζογραφία του ήθους“ και άλλα δοκίμια. Αθήνα 1986, 125-129. (Αναδημ.) –

Πλατής, Ελευθέριος: Τοποθετήσεις 1. Αθήνα 1990, 137-160. (Αναδημ.) –

Μορφή: Αγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 19 (1936) 686-690. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 89-97.) –

Καραγιάννης, Στέλιος: Ακτή 11 (1999/2000) 45-47. –

Ταρνάρης, Κώστας: Νέα Εστία 73 (1963) 46-49. –

Μορφή-περιεχόμενο: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 31-34. (Ανα-θεωρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Αυγέρης,. Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 26-29.) –

Βαλέτας, Γιώργος: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 199-205. (Αναθεωρ.αναδημ.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 114-116. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) –

Κόντογλου, Φώτης: Αιολικά Γράμματα 1 (1971) 535-538. (Αναδημ.) –

Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος: Διότιμα 6 (1978) 58-66 (αγγλ.).–

Χρόνης, Νικόλαος: Χρονικά Αισθητικής 17/18 (1978/1979) 79-85. – 

(Και) μύθος: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Διότιμα 5 (1977) 137-145 (γαλλ.). –

Μουτσσόπουλος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 112 (1982) 1272-1275. (Αγγλ. μεταφρ. αναδημ. σε: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 28 [1979/1985] 393-397. [Με νεοελλ. περίληψη.])  –

Πάνου, Σταύρος: Φιλοσοφία 17/18 (1987/1988) 182-190. (Με γερμ. περίληψη.) (Παραλλ. δημ. σε: Αφιέρωμα στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο. Θεσσαλονίκη 1989, 

231-236.) –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 110 (1981) 998-1002. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 82 (1967) 945-946. (Αναδημ. σε: Χουρμου-ζιάδης, Γ.  Δ.: Εποπτείες. Αθήνα 1972, 31-36.) – 

(Και) ναρκισσισμός: Τατάκης, Βασίλειος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/ 1948) 46-49. –

(Και) ναρκωτικά: Ρόζος, Ευάγγελος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 277-280. –

Ομαδική τέχνη: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 98-102. (Αναδημ.) –  (Και) Ορθόδοξος Εκκλησία: Γάλλος, Κώστας: Θησαυρός αδαπάνητος. Αθήνα 1979, 14-18. –

Γάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 107 (1980) 400-401. –

Oρολογικά: Αγραφιώτης, Δημ.: Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 7 (1984) 159-178. –

Ανατολέας, Φοίβος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 18 (1961) 169-180. –

Ανατολέας, Φοίβος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 141-147. –

Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 27-30. (Αναδημ.) –

Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 208-210. –

Βαρβέρης, Γιάννης: Σωσίβια λέμβος. Αθήνα 1999, 65-66. (Αναδημ.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 87-92. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 192-201. (Αναθεωρ. αναδημ.) Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 284-286. (Αναθεωρ. αναδημ.)  -

Βάρναλης, Κώστας: Νέα Εστία 2 (1927) 779-783. (Αναδημ. σε: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 163-171.) –

Βεάκης, Α.: Τομές 2, 73 (Ιουν. 1981) 23-25. –

Ζακόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 97 (1975) 111-113. –

Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Χρονικά Αισθητικής 1 (1962) 18-21. (Παραλλ. δημ. σε: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 11 [1960/1961] 75-78.) –

Καΐμης, Ιούλιος: Ανακύκληση 1 (1986/1987) 40. –

Καρούζος, Νίκος: Νέα Εστία 82 (1967) 911-912. –

Κατσέλλη, Ρήνα: Γνώμες ταπεινής γνώσης. Λευκωσία 1982, 11-22. –

Κεφάλας, Ηλίας:Τομές 3, 91 (Ιουλ./Σεπτ.1984) 3. –

Κόντογλου, Φώτης: Εποπτεία 4 (Σεπτ./Οκτ. 1976) 34-38. –

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 110-111. -   

Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 83-99. (Αναδημ.) –

Λεκατσάς, Παναγής: Κυπριακός Λόγος 6 (1974) 1-9.–

Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Μελέτες 1, Αθήνα 1994, 471-476. (Αναδημ.) –

Λούβαρις, Νικόλαος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 9 (1952) 237-240. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 102 (1977) 1466-1476. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Τα μήλα των Εσπερίδων. Αθήνα 1984, 73-76. –

Μαραβέλιας, Σέργιος: Και λίθον τίμιον πολύν. Δοκίμια αισθητικής και λογοτεχνίας. Αθήνα 1996, 15-18. –

Μάργαρης, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 778-781. –

Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος: Διότιμα 6 (1978) 58-66 (αγγλ.). –

Μουρέλος, Γιώργος: Εποπτεία 3, 53-57. –

Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 28 (1979/1985) 397-402 (αγγλ.).(Με νεοελλ. περίλη-ψη.)  -

Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Χρονικά Αισθητικής 37/38 (1997/1998) 19-25 (γαλλ.) και 291 (νεοελλ. περίληψη).–

Μπιτσάκης, Ευτυχής: Ελίτροχος 12 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 13-21. –

Μυριβήλης, Στρατής: Νέα Εστία 88 (1970) 985-995. –

Νάσιουτζικ, Αθανάσιος: Δώμα 2 (φθιν./χειμ.1983) 111-118. –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα. 13, Αθήνα ππ. 1967, 96-101. (Αναδημ.) –

Πάνου, Σταύρος: Νέα Εστία 96 (1974) 1434-1440. –

Παπαθεοφιλόπουλος, Κώστας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 48 (1991) 358. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 42 (1947) χριστ. τχ., 48-56. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 71 (1962) 507-512. –

Παπατσώνης, Τάκης: Ευθύνη 2, 10 (1981) 5-7. –

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα: Χρονικά Αισθητικής 37/38 (1997/1998) 47-55 και 294-295 (γαλλ. περίληψη). –

Προυσής, Κώστας: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 367-381. (Αναδημ.) –

Ρώτας, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 184 (8/6/1940) 8-9 και 2, 185 (15/6/ 1940) 8-9 και 2, 186 (22/6/1940) 8-9 και 2, 187 (29/6/1940) 8 και 2, 188 (6/7/ 1940) 8. –

Σαρακηνός, Ιωάννης: Πόρφυρας 1 (Ιουλ. 1980) 13-16. –  

Σεφέρης, Γιώργος: Ευθύνη 2, 30 (2001) 561-562. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 498-500. –

Σπαντίδου, Κωνσταντίνα: Διότιμα 18 (1990) 51-54 (γαλλ.). –

Σπαταλάς, Γεράσιμος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 415-417. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 186-190. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 425-427. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 30 (2001) 562. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Προπύλαια 1 (1938/1939) 49-57, 89-104, 246-261 και 289-321. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 129 (1991) 782-785. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 143 (1998) 667-668. –

Χατζόπουλος, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 95 (Οκτ./Νοεμβρ. 1996) 124-126. –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Τα έλλογα και τα παράδοξα. Λευκωσία 1995, 401-408. –

Χρονάς, Πέτρος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 535-540. –

(Και) παιδεία: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 102 (1977) 1045-1047. – 

(Και) παιχνίδι: Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Η ποίηση – Η γλώσσα – Η κριτική συνεί-δηση. Αθήνα 1993, 20-24. (Αναθεωρ. αναδημ.)  –

Τζούλης, Θανάσης: Ανακύκληση 3 (1990/1991) 84-86. – 

(Και) παράδοση: Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Τα μετά το θέατρο. Αθήνα 1985, 

71-77. (Αναδημ.) –

Μπαζιάνας, Νίκος: Επίκαιρα και διαχρονικά. Αθήνα 2008, 149-154. (Αναδημ.)  -

Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 269-271. (Αναδημ.) –

Πρέκα, Μερόπη: Ευθύνη 2, 19 (1990) 518-520. –

Σκάρος, Ζήσης: Ζητήματα τέχνης. Αθήνα 1983,  89-94.–

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 103 (1978) 492-494. – 

(Και) Παράδοση/δημιουργία: Ευαγγέλου, Ιάσων: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 322-325. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 103 [1978] 743-746.) –

Μουστάκης, Βασ.: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 37-38. –

Παράδοση-πρωτοτυπία: Μιχελής, Παναγιώτης: Akten des XIV. Intern. Kongres-ses für Philosophie, Wien, 2-9/9/ 1968 4, Wien 1969, 256-262 (γαλλ.). (Παραλλ. δημ. του νεοελλ. κειμένου σε: Χρονικά Αισθητικής 8 [1969] 141-147. – Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 52-58.) –

Τσούχλος, Βρασίδας: Χρονικά Αισθητικής 19/20 (1980/1981) 86-89 (γαλλ.). –  (Του) παραλόγου: Κατσαβός, Βασίλης: Νέα Εστία 90 (1971) 993-1002. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 87 (1970) 776-786. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Εποπτείες. Αθήνα 1972, 37-42. (Αναδημ.) –

Περιεχόμενο: Δασκαλόπουλος, Θεοδ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 46 (1989) 343-346 και 47 (1990) 343-344 και 48 (1991) 343.  –

Πηγές: Ευαγγέλου, Ιάσων: Αισθητικές απομυθοποιήσεις. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 

173-236. –

Πηγές/Αγία Γραφή: Σαββίδης, Γιώργος: Εφήμερον σπέρμα. Αθήνα 1978, 43-48. (Αναδημ.) –

Πηγές/γυναίκα: Παπαστάμος, Δημήτρης: Νέα Εστία (1982) χριστ. τχ., 141-148. –

Πηγές/έρωτας: Τζούλης, Θανάσης: Ψυχανάλυση και λογοτεχνία. Αθήνα 1993, 

23-56. –

Πηγές/θρησκεία: Παλλάντιος, Μενέλαος: Ευθύνη 2, 17 (1988) 225-235. (Ανα-δημ. σε: Παλλάντιος, Μ.: Τεύχος πολύθροον. Αθήνα 1991, 26-42.) –

Πηγές/1821: Καραβίας, Πάνος: Νέα Εστία 88 (1970) χριστ. τχ., 119-126. –  (Και) ποδόσφαιρο: Τσοκόπουλος, Βάσιας: Η Λέξη 156 (Μαρτ./Απρ. 2000) 194-195.  -

Ποίηση (και) πραγματικότητα: Θασίτης, Πάνος: Γύρος στην ποίηση. Θεσσαλο-νίκη 1966, 41-44. (Αναδημ. σε: Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 53-56.) –

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 33 (17/7/1937) 3. – 

(Και)  πόλεμος: Ανθίας, Τεύκρος: Κυπριακά Γράμματα 8 (1943/1944) 141-143. –

Βάρναλης, Κώστας: Eπιθεώρηση Tέχνης 5 (1957) 124-130. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Βάρναλης, Κ.: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 103-113.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 31 (1942) 403. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 26 (1939) 1234-1235. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 26 (1939) 1414-1415. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 30 (1941) 583-585. – 

(Και) πολιτική: Ακρίτα, Σύλβα: Χρονικό (1975) 38-39. –

Βασιλείου, Βάσος: Χρονικό (1975) 40-43. –

Δανέλη, Χρύσα/Μπόλης, Γιάννης: Εντευκτήριο 14 (Μαρτ. 1991) 105-112. –

Δημητρέας, Βαγγέλης: Χρονικό (1975) 52-53. –

Θεοδωράκης, Μίκης: Περί τέχνης. Αθήνα 1976, 87-88. –

Καραντώνης, Αντρέας: Πνευματική ελευθερία. Αθήνα 1947, 36-39. –

Κουλουφάκος, Κώστας: Χρονικό (1975) 54-56. –

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 101-103. –

Κύρκος, Λεωνίδας: Χρονικό (1975) 44-46. –

Μαγκάκης, Γεώργιος-Αλέξανδρος: Χρονικό (1975) 47-48. –

Μόσκωφ, Κωστής: Χρονικό (1975) 59-61. –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: Χρονικό (1975) 62-63. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Πλασκοβίτης, Σ.: “Ηπεζογραφία του ήθους“ και άλλα δοκίμια. Αθήνα 1986, 105-117.) –

Ραμπαβίλας, Α.: Επιθεώρηση Τέχνης 9 (1959) 215-219. –

Ρετσινάς, Σάκης: Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1958) 166-171. –

Φαράκος, Γρηγόρης: Χρονικό (1975) 49-51. –

Προοδευτική τέχνη: Μπαρούτας, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 70 [1994] 43-48.- 

Πρωτόγονη τέχνη: Μποσταντζόγλου, Κλειώ: Νέα Εστία 59 (1956) 315-320. –

Πρωτοτυπία: Δημάκης, Μηνάς: Νέα Πορεία 10 (1964) 193-197. –

Λιάκος, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 275. (Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 25 [1995] 289-290.) –

Μιχελής, Παναγιώτης: Ευθύνη 6 (1966) 56-57. (Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθη-τικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 59-61.) –

Ρόζος, Ευάγγελος: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1990, 41-48. –

Χατζίνης, Γιάννης: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 20-23. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Το δώρο της ζωής. Αθήνα 1972, 197-203.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πάφος 6 (1941) 137-138. - 

(Και) ραδιόφωνο: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 57 (1955) 126. – 

(Και) σοσιαλισμός: Γιαννιός, Ν.: Νέα Εστία 3 (1928) 372-373. –

Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 435-455. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 7 [1909] 340, 2-5 και 341, 2-5.) –

Στοιχεία αισθηματισμού: Βουδούρη, Σοφία: Χρονικά Αισθητικής 43 (2005/2006) 79-88 (αγγλ.) και 209-210 (νεοελλ. περίληψη).  -

Στοιχεία ανθρωπιστικά: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Χρονικά Αισθητικής 9/10 (1970/1971) 44-48. –

Στοιχεία γνώσης: Σκάρος, Ζήσης: Νέα Εποχή 202 (Μάιος/Ιουν. 1990) 43-44. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 [1994] 119-120.) –

Στοιχεία ερωτικά: Χατζίνης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 173 (23/3/1940) 

1 και 8. –

Στοιχεία ηρωϊκά: Κρανιδώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 348-349. (Αναδημ. σε: Κρανιδιώτης, Ν.: Δοκίμια. Αθήνα 1994, 169-171.) –

Στοιχεία λαϊκά: Μικρούτσικος, Θ.: Γράμματα και Τέχνες 17 (Μάιος 1983) 20-22. -  

Στοιχεία μαντικά: Μιχελής, Παναγιώτης: Proceedings of the IV. International Congress of Aesthetics. Athens 1962, 499-506 (γαλλ.). (Ιταλ. μεταφρ. σε: Filosofia <Torino> 12 [1961] 335-340. – Νεοελλ. κείμενο σε: Χρονικά Αισθητικής 1 [1962] 22-29. – Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 79-87.) –

Στοιχεία νεωτερικά: Καμονάχος, ´Εκτορας: Πόρφυρας 24 (Αυγ. 1984) 285-288. –

Στοιχεία πολιτικά: Καμπανέλλης, Ιάκωβος: Από σκηνής και από πλατείας. Αθήνα 1990, 81-85. (Αναδημ.) –

Στοιχεία υπερβατικά: Κεφάλας, Ηλίας: Τομές 3, 91 (Ιουλ./Σεπτ. 1984) 3. –  (Και) στοχασμός: Τερζάκης, Άγγελος: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 84-85. (Ανα-δημ.)  -

Στρατευμένη τέχνη: Λυγίζος, Μήτσος: Τομή στο σύγχρονο θέατρο και δώδεκα θεατρικά δοκίμια. Αθήνα/Γιάννινα 1987, 202-206. –

Πετρίτης, Π.: Νέα Εποχή 90 (Ιουλ./Σεπτ. 1971) 94-96. –

Πετρίτης, Π.: Νέα Εποχή 188/190 (Ιαν./Ιουν. 1988) 9-13. –

Ρίτσος, Γιάννης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ. 1979) 17-20. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 305. –

Σύμβολα: Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 14 (1985) 171-173. –

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 16/1/1981: Μ., Λ. Γ.: Νέα Εστία 109 (1981) 191. –

Συμπόσια-συνέδρια/Βενετία, 1952: Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 52 (1952) 1385-1386.  – 

(Και) συνδικαλισμός: Αργυρόπουλος, Χριστόφορος: Χρονικό (1980) 12. –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Χρονικό (1980) 13-15. (Αναδημ. σε: Γεωργουσόπου-λος, Κ.: Νήμα της στάθμης. Αθήνα 1996, 119-124.) –

Κοκκινίδης, Δ.: Χρονικό (1980) 16-19. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Χρονικό (1980) 23-26. (Αναδημ. σε: Ραυτόπουλος, Δ.: Τέχνη και εξουσία. Αθήνα 1985, 117-128.)  –

(Και) σωματική αγωγή: Σπεράντσας, Στέλιος: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 75-78.  -

(Το) τέλειο: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 28 (1979/1985) 378-393 (αγγλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) – 

(Και) τεχνική: Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 

38-42. –

Ζούμπος, Αναστάσιος: Παρνασσός 2, 8 (1966) 95-99.–

Μιχελής, Παναγιώτης σε: Δώδεκα διαλέξεις 1, Αθήνα 1961, 105-122. (Αναδημ. σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 173-190.) –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Μακρινή πορεία. Αθήνα 1985, 29-40. – 

(Και) τεχνολογία/συμπόσια-συνέδρια/Χανιά, 6-8/3/1987: Φλώρος, Γιάν-νης: Αντί 2, 341 (13/3/1987) 48. - 

(Και) ύλη: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 83-86. (Ανα-θεωρ. αναδημ.) –

Ύφος: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Χρονικά Αισθητικής 15/16 (1976/1977) 164-168.  -

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 41 (1947) 399-401. –

Τσούχλος, Βρασίδας: Διότιμα 10 (1982) 132-137 (γαλλ.). – 

(Και) φιλοσοφία: Αποστολόπουλος, Ντίμης: Ευθύνη 2, 10 (1981) 8-12. –

Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης σε: Δώδεκα διαλέξεις 1, Αθήνα 1961,  9-18. –

Θεοδώρου, Ευάγγελος: Θεολογία 67 (1996) 193-210 και 934 (περίληψη). –

Μιχελής, Παναγιώτης: Studi Internazionali di Filosofia 3 (1971) 3-13 (γαλλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Μιχελής, Π.: Αισθητικά θεωρήματα 3, Αθήνα 1990, 1-12.) –

Μπούσουλας, Ν.: Διότιμα 5 (1977) 26-28 (γαλλ.). –

Παπανούτσος, Ευάγγελος/Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νικόλαος: Ευθύνη 6 (1977) 

316-324. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Αντιπαραθέσεις. Αθήνα 1982, 34-49. –

Φιλοσοφία της τέχνης/συμπόσια-συνέδρια/Καλαμάτα, 22-25/6/1989: Κουτλουκά, Μαρία: Φιλοσοφία 19/20 (1989/1990) 631-633 (γαλλ.). – 

(Και) φύση: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 47-50. (Ανα-θεωρ. αναδημ.) –

Κανάβα, Ζωή: Νέα Εστία 108 (1980) 1016-1024. –

Χατζηαναγνώστου, Τάκης σε: Λεσβιακόν Ημερολόγιον 1958, 100-102. –

Χριστιανική τέχνη/θέματα/Ορφέας: Ματσούκας, Νίκος: Θρακικά Χρονικά 6 (1966) 100-106. – 

(Και) χρόνος: Μιχελής, Παναγιώτης: Αισθητικά θεωρήματα 1, Αθήνα 1989, 150-153. (Αναδημ.) –

Ταρνάρης, Κώστας: Νέα Εστία 73 (1963) 46-49. –

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 199 (21/9/1940) 1 και 8. –

Χωρόχρονος: Μουρέλος, Γιώργος σε: Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Αθήνα 1990, 509-521. –

Μουρέλος, Γιώργος: Χρονικά Αισθητικής 11/12 (1972/1973) 97-108. – 

(Και) ψυχανάλυση: Καραβίας, Πάνος: Θέσεις 2, Αθήνα 1974, 88-97. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 43 (1948) 652-655. –

Τζούλης, Χρήστος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 11 (1996) 68-79. - 

(Και) ψυχιατρική: Κρανιδιώτης, Παντελής: Πόρφυρας 60 (Ιαν./Μαρτ. 1992) 

105-109.–

Στριγγάρης, Μιχαήλ: Ιδέα 2 (1933) 222-228 και 289-295. – 

(Ως) ψυχοθεραπεία: Βρεττάκος, Νικηφόρος: Ευθύνη 2, 20 (1991) 449-455. –  (Και) ψυχοπάθεια: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 56-60. (Aναδημ.) –  

Ωφελιμότητα: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 61-70. (Αναθεωρ. αναδημ.)  -

 

 

 

(Η) Τέχνη <Θέατρο>

Πειραματική Σχολή: Ιωάννου, Α.: Δρώμενα 2 (Μάιος/Ιουν. 1984) 59-60. -


 

 

"(Η) Τέχνη" <Περιοδικό, Αθήνα>

Βιβλιογραφικά: Τωμαδάκης, Βασίλειος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 20 (1969/1970) 120-154. –

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημαΝιρβάνας, Παύλος: Φιλολογικά απομνημονεύ-ματα. Αθήνα 1929, 61-65. (Αναδημ. σε: Νιρβάνας, Παύλος: Τα Άπαντα 3, Αθήνα 1968, 342-345.)

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 16 (1986) 25-30. –

Ιστορία: Δασκαλόπουλος, Δ.: Διαβάζω 22 (Ιουλ. 1979) 22-24. –

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 216-223. (Αναδημ. σε: Πα-παϊωάννου, Μ.: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 21-35.)  –

Σεφεριάδου, Ανθούλα: Φιλόλογος 8 (1984) 57-64. – 

(Και) κοινό: Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 518-519.(Αναδημ. από: Η Τέχνη 1 [1898/ 1899] 306.) – 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Γουνελάς, Xαράλαμπος Δημήτρης: Scandinavian Studies in Modern Greek 6 (1982) 43-68 (αγγλ.). (Επεξεργ. νεοελλ. κείμενο ανα-δημ. σε: Γουνελάς, Χ. Δ.: Η σοσιαλιστική συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912. Αθήνα 1984, 25-58.) –

Πρόγραμμα: Εφταλιώτης, Αργύρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 31 (3/7/1937) 4. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 31 (3/7/1937) 4 και 10-11. (Αναδημ.) –

Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 515-516. (Αναδημ. από: Η Τέχνη 1 [1898/1899] 1.) –

Χαρακτηριστικά: Κοροντζή, Ελένη: Διαβάζω 40 (Μαρτ. 1981) 94-95. –

(Και) Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος: Βαλέτας, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 254-257

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 28 (1940) 1285-1293.–

                               

 

"(Η) Τέχνη" <Περιοδικό, Θεσσαλονίκη>

"Έντεκα χρόνια θέατρο στη Θεσσαλονίκη": Ταξοπούλου, Ιφιγένεια: Αντί 2, 472 (9/8/1991) 65


  

"(Η) Τέχνη" <Περιοδικό, Κωνσταντινούπολη)

Ιστορία: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 49 (1951) 210 


 

έχνη και Ζωή" <Περιοδικό>

Ιστορία: Ρήγας, Λεωνίδας: Διαβάζω 62 (9/2/1983) 9. - 


 

"Tεχνοπαίγνιον"  <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Ζήρας, Αλέξης: Κ 5 (Ιουλ. 2004) 113-114.  -

 

 

Τζαβάρα, Κλυταιμήστρα

"Εικόνες της ζωής":Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 504-505. –

"Σκιές": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 31-32. –

"Συλλογισμοί": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 

504-505-


 

Τζαβάρας, Γιάννης

Μεταφραστής/Heidegger, Martin/"H προέλευση του έργου τέχνης": Μουρέλος, Γεώργιος: Φιλοσοφικά και αισθητικά μελετήματα. Αθήνα 1992, 371-373. (Αναδημ.) -Τζαβάρας, Θανάσης

"Αγαπητέ αδελφέ Βασίλειε": Ελεφάντης, Άγγελος: Ο Πολίτης 2, 71 (Δεκ. 1999) 56-57. –

Κρεμμυδάς, Βασίλης: Αντί 2, 701 (10/12/1999) 56-57. –

Τζαβάρας, Θανάσης: Διαβάζω 402 (Δεκ. 1999) 50-51.  -

"Ταξίδι από τα Κύθηρα": Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 19 (2007/2008) 366-367.  -Τζαβέλας, Γιώργος  (1916-1976)

"Αθάνατος ρωμηός": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 48 (1950) 897-898. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 359-360.) –

"(Η) γυναίκα με το βέτο" (Σε συνεργ. με: Θίσβιος, Γ.): Χάρης, Π.: Νέα Εστία 48 (1950) 1046. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 363-364.) –

"(Η) γυνή να φοβάται τον άνδρα": Θρύλος, Άλκης.: Νέα Εστία 66 (1959) 1640-1641. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 160-162.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 227.  -

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 181. –

Ω.: Νέα Εστία 100 (1976) 1444-1445. –

"Μιά ζωή την έχουμε" (Σκηνοθεσία Καλογρίδης, Αντώνης): Τσατσούλης, Δημή-τρης: Νέα Εστία 154 (2003) 523-524.   -  

"Παραμύθι ενός φεγγαριού": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 39 (1946) 626. (Ανα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 189-190.) –  

Τερζάκης, Άγγελος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 96-

 

 

Τζάλλας, Κίμων

 Διηγήματα: Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 545-546. (Aναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 134-137.) –

"(Η) επίθεση": Γεροντικός, Αρσένης: Κριτικά. Αθήνα 1965, 68-69. (Αναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 132-134.) –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ./χειμ. 1962) 258-259. –

Καζαντζής,Τόλης: Διαγώνιος 2, 3 (1967) 56-57.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 11 (1962) 677. –

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Αθήνα 1982, 158-159. (Αναδημ.) –

Οικονόμου, Γιώργος Μ.: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 615-616.–

Σπανός, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 3 (1962/1963) 200. –

Έργο: Οικονόμου, Γιώργος: Φηγός 1 (άνοιξη 1997) 12-13. –

Εργοβιογραφικά: Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 1, Αθήνα 1970, 130-131.–

"(Το) κλείσιμο του κύκλου": Καζαντζής, Τόλης: Διαγώνιος 2, 3 (1967) 56-57. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 629. –

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Αθήνα 1982, 159-161. (Αναδημ.) –

Οικονόμου, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 615-616. –

Τζάλλας, Κίμων: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 629. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Θέματα Κριτικής 2 (1967) 79-80. –

"Σκάκι": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 447-449. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 326-327. –

Οικονόμου, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 474. –

Οικονόμου, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 615-616. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 458-459. –


 

 

Τζαμαλής, Κώστας  (1944-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 351.  -

 

 

Τζαμιώτης, Κωνσταντίνος

"(Η) εφεύρεση της σκιάς": Πανταλέων, Λίνα: Νέα Εστία 164 (2008) 512-533.  -

 

 

 

“(Ο) Τζαμπλάκος“

Κείμενο: Λαμπάκης, Στέλιος σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου, Βενετία 1991 2, Βενετία 1993, 485-500 και 696 (ιταλ. περίληψη).  -


 

Τζανακάρη, Βάσια

"Τζώνη και Λουλού": Μίτση, Ευτέρπη: World Literature Today 86 (2012) Nov./ Dec., 69-70 (αγγλ.).  - 

 

 

Τζανακάρης, Βασίλης  (1944-)

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 741-742.–

"(Τα) ερωτικά"Τσαντήρης, Μιχάλης: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 36-37. - 


 


 

Τζάνες Διαμάντης, Διονύσιος

"Πατριωτικά ποιήματα": Παναγιώτου, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 65-66.

Παναγιώτου, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 29 (1989) 94-96. -


 

 

Τζάνες Κορωναίος

"Μπούα ανδραγαθήματα"/εκδόσεις: Πρωΐου, Άλκηστις: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 17/19 (1980/1982) 273-281 (ιταλ.) –

“Μπούα ανδραγαθήματα“/φιλολογικά: Κόλιας, Γ.: Αθηνά 45 (1933) 246-251 και 404 (γαλλ. περίληψη). -


 

Τζανετάκης, Γιάννης  (1956-)

"Απανθράκωση": Ανώνυμο: The Amaranth 9 (1985) 35 (αγγλ.). –

Ζήρας, Αλέξης: Γράμματα και Τέχνες 22/23 (Οκτ./Νοεμβρ. 1983) 40. –

"(Τα) ζώα της Κυριακής": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 57 (Ιαν./ Μαρτ. 1989) 46. –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 14/15 (Οκτ. 1996/Φεβρ. 1997) 61-62. –

Κάλφας, Αντώνης: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 78-79. –

Κουβαράς, Γιάννης: Επί πτερύγων βιβλίων 1, Αθήνα 1995, 259-260. (Αναδημ.) –

Λάζαρης, Νίκος: Πλανόδιον 12 (Ιουν. 1990) 422-424. –

"Ινδίες": Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 140 (1996) 1202-1206. –

"Με φώτα ερήμου": Ζήρας, Αλέξης: Κ 3 (Νοεμβρ. 2003) 147-149.  -

 Κεφάλας, Ηλίας: Οδός Πανός 63/64 (Σεπτ./Δεκ. 1992) 36-37.-

"Ονείρου έρως": Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 10/11 (Ιαν./Απρ. 1996) 89. –

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 6 (1995) 209-224. –

Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 90 (Οκτ./Νοεμβρ. 1995) 111-112. –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 14/15 (Οκτ. 1996/Φεβρ. 1997) 61. –

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Εντευκτήριο 33 (χειμ.1995/1996) 87-88. –

Τζανετάκης, Γιάννης: Διαβάζω 356 (Οκτ. 1995) 65. –

"Όσο ακούω σε χρώμα": Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 48 (Νοεμβρ./Δεκ. 1986) 42. –

Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 46 (Ιουλ./Αυγ. 1986) 46. –

Κεφάλας, Ηλίας: Νέες Τομές 4, 4 (Ιαν./Μαρτ. 1986) 56-57.–

Ποίηση: Βενέτης, Θανάσης: Εμβόλιμον 43/44 (άνοιξη/καλοκ. 2001) 36. –

Βενέτης, Θανάσης/Τζανετάκης, Γιάννης: Εμβόλιμον 43/44 (άνοιξη/καλοκ. 2001) 

37-40. –

Κεφάλας, Ηλίας: Πάροδος 3 (Σεπτ. 1987) 187. –

Παναγόπουλος, Ανδρέας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΙΣΤ’  Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1996. Άγγελος Σικελιανός. Πάτρα 1998, 236-239.–

"Στο νήπιο με στυλό": Καλαμαράς, Βασίλης: Διαβάζω 402 (Δεκ. 1999) 113-115. –

Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 22/23 (Δεκ. 1999) 102. –

Τζανετάκης, Γιάννης: Διαβάζω 402 (Δεκ. 1999) 115. –


 

Τζανετάκης, Χαρίλαος

Έργο: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 51 (1952) 196-197. -


 

Τζανής, Γιάννης  (1943-)

"Αρχαία και βυζαντινά επιγράμματα Θεσσαλονικέων και άλλων Μακεδό-νων ποιητών" (Μεταφρ. και επιμ.): Μπέσπαρης, Πέτρος: Φιλολογική 60 (Ιουλ./ Σεπτ. 1997) 62-63. –

Έργο: Μπέσπαρης, Πέτρος: Τρικαλινά 21 (2001) 151-171. (Με αγγλ.περίληψη.) –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 351.  - 

"Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 182 (6/1/1988) 55. –

"(Το) μήνυμα του ήλιου": Μπέσπαρης, Πέτρος: Φιλολογική 68 (Ιουλ./Σεπτ. 1999) 33. (Αναδημ. σε: Φιλόλογος 23 [1999] 530-531.) –

"(Ο) πληγωμένος άγγελος": Μπέσπαρης, Πέτρος: Φιλολογική 65 (Οκτ./Δεκ. 1998) 74. –

"Σήμερον κρεμάται": Κόκκινος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 124. –

"Φονικά μέσα": Χατζηδημητρίου, Βαγγέλης: Νέα Σύνορα 63 (Ιαν./Μαρτ. 1977) 

25-26. -Τζάνης, Μιλτιάδης  (1892-1958)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 227-228.  - 

 

 

Τζαννής, Ιωάννης  (17ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 228.  -

 

 

Τζαπούρας, Χριστόδουλος 

Εργοβιογραφικά: Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 1 (1934/1935) 414-421, 495-499 και 572-575. –

"(Ο) θάνατος του Παπαδοπούλου": Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Κυπριακός Λόγος 6 (1974) 88-94. –

Ποιήματα: Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Κυπριακός Λόγος 2 (1970) 114-118. –  


 

Τζαρίδης, Αντώνης

"Κυνάγγιχτα": Καζαντζής, Τόλης: Η Λέξη 10 (Δεκ. 1981) 788-791. -


 

Τζάρτζανος, Αχιλλέας  (1873-1946)

Αλληλογραφία: Τζάρτζανος, Νάσος (επιμ.): Νέα Εστία 40 (1946) 946-952. –

"Άρθρα και μελετήματα": Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 60 (1956) 1445-1446. –

Βιβλιογραφικά: Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 40 (1946) 936-942. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 40 (1946) 1008-1009. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 40 (1946) 1204. –

Γράμματα: Ζδάνης, Νίκος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 24 (1993) 85-92. –

(Και) Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (της) Θεσσαλίας: Βαρβούνης, Μανόλης: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 24 (1993) 73-84. –

Έργο: Τσοπανάκης, Αγαπητός: Νέα Εστία 100 (1976) 1137-1146. –

Χάρης, Πέτρος: Μικρή πινακοθήκη 2, Αθήνα 1975, 73-77. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 228-229.  - 

Βασιλάκης, Μανώλης: Αντί 2, 497 (26/6/1992) 54-56. –

Μεταφραστής/Λουκιάνος/"Νεκρικοί διάλογοι": Hesseling, Dirk: Museum 40 (1932/1933) 119-120 (ολλ.)  - 

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 9 (1931) 101. –

Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 9 (1931) 378-379.  –

Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 12 (1932) 1052-1053. - 

(Και) Χάρης,Πέτρος: Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 19 (1936) 363. –

Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 20 (1936) 1375-1376. - 

Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 21 (1937) 463. - 

Τζάρτζανος, Αχιλλέας: Νέα Εστία 28 (1940) 1354. –


 

Τζαρτζούλης, Νικόλαος  (18ος αι.) 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 230.  -

Τρίτος, Μιχάλης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 56-66.  -


 

Τζατζιμάκη, Ελένη

"(Η) μαγεία της άνωσης": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποιητική 6 (φθιν./χειμ. 2010) 309-311.  -

 

 

Tζαχίλη, Ίρις

"(Μια) αυθόρμητη γραφειοκρατία,": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 424 (Δεκ. 2001) 103-104.  -


 

Τζεβελέκη, Ελένη

"Δεκάτη": Βουκελάτος, Γιάννης: Σημειώσεις κριτικής. Αθήνα 1990, 33-34. (Ανα-δημ.)  -

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 421-422.  -


 

Τζελέπης, Πάνος-Νικολής  (1894-) 

Eργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 229.  - 

Ρόζος, Ευάγγελος: Δέκα νεοέλληνες λογοτέχνες. Αθήνα 1977, 223-238. –

Σ., Δ.: Νέα Σύνορα 60/62 (Οκτ./Δεκ. 1976) 117. (Αναδημ.) –

"Ιστορίες του Νταή-Σταβρή": Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 21/22 (Ιαν./Απρ. 1973) 90-91. –

"(Ένας) νταής": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 2 (1972) 460-461. (Γερμ. μεταφρ. σε: Hellenika [1972, 2/3] 79.)  - 

“Στον καιρό των σουλτάνων“: Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 14 (Ιαν./Φεβρ. 1969) 391-392. – 

“Τραγούδι που δεν τελειώνει“: Σταφυλάς, Μιχάλης: Νεοελληνικός Λόγος 7 (Ιαν./Φεβρ. 1967) 238. -


 

Τζεννετάκης, Τζαννής

"Ινδίες": Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 140 (1996) 1202-1206.  -


 

Τζένος, Αλέξανδρος  (1922-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 351-352.  - 

 

 

Τζερμιαδιανός, Νίκος  (1930-)

"(Ο) άνθρωπος με τ’ ανθισμένο στάχυ": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981) 45-46. –

"Τραγούδια σ’ένα ηλιοτρόπιο": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 200-201.–


 

Τζερμιάς, Κωστής

“(Ο) μαγικός χρόνος“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Νέον Επίπεδον 27 (χειμ. 1997) 50. -


 

Τζερμιάς, Παύλος

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias. Frankfurt/Main [usw.] 1993, 17-27. –

Εργοβιογραφικά: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 76 (2001) 2, 130-134. –

Hering, Gunnar: Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias. Frankfurt/Main [usw.] 1993, 9-15 (γερμ.).–

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Fribourg, 4/11/1995/ “Kainoto-mia“: Schamp, Jacques: Byzantion 66 (1996) 536-538 (γαλλ.). - 

(Και) Θεσσαλονίκη: Τζερμιάς, Παύλος/Ψαράκης, Τάκης: Ο Παρατηρητής 6/7 (Ιουλ. 1988) 180-182. –

"Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. FS für Pavlos Tzermias zum 65. Geb." (Επιμ.: Hering, Gunnar): Kraft, Ekkehard: Südost-forschungen  53 (1994) 558-560 (γερμ.). –

"Griechenland, terra magica": Ω.: Νέα Εστία 138 (1995) 1448-1449. –

“Neugriechische Grammatik”: Σνίτσερ, Μαρία: Τομές 2, 8 (Ιαν. 1977) 56. –

"(Die) neugriechische Literatur": Πετρόπουλος, Γιώργος: Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 48 (Οκτ./Δεκ. 2001) 461-462.-  

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 123 (1988) 269-271. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 48 (1989) 517-528 (γερμ.).  -


 

Τζερτζέλης, Νικόλαος 

Βλ.: Τζαρτζούλης, Νικόλαος 

 

Τζεχάνης, Κωνσταντίνος  (18ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 230.  -

 

 

Τζήμητρας, Θανάσης

"Θρακικά διηγήματα": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 254-255. –

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά. Αθήνα 1984, 98-101. (Αναδημ.)  -


 

Τζιαντζή, Μαριάννα  (1953-)

"(Την) άλλη φορά, Μαργαρίτα": Παγανός, Γιώργος: Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία. Αθήνα 1984, 121-126. –

Χουζούρη, Έλενα: Γράμματα και Τέχνες 31/32 (Ιουλ./Αυγ. 1984) 45.– 

"Παπούτσια για πέταμα": Παγανός, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./ Οκτ. 1991) 14-15. -


 

Τζιάπουρας, Χριστόδουλος  (1845-1913)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 230.  -

 

 

Τζιάτζιος, Ευάγγελος  (1905-1948)

Εργοβιογραφικά: Τσάρας, Γ.: Νέα Εστία 45 (1949) 242-243. - 

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Τζιάτζιος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 4 (1928) 711. –

"Τραγούδια των Σαρακατσαναίων" (Επιμ.): Κυριακίδης, Στίλπων: Λαογραφία 10 (1929) 283-284. –

Tζιάτζιος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 4 (1928) 711. –

Ω.: Νέα Εστία 3 (1928) 571-572. -

(Και) Χάρης, Πέτρος: Τζιάτζιος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 22 (1937) 1749-1750.–

Τζιάτζιος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 29 (1941) 308-309. -


 

Τζιγάλας, Αζαρίας  (1661-1740)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 230.  -

 

Τζιγαράς, Κωνσταντίνος

Μεταφραστής/Young, Edward/"The Complaint or Night Thoughts": Λάππας, Κώστας: Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000) 279-304 και 407-408 (γαλλ. περίληψη).  -


 

Τζίκα, Ερασμία  (1911-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 352.  - :

 

 

Τζιλιάνος, Μάκης  (1936-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 352.  -   

"Εμπειρίες": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 891. –

Ποίηση: Ανώνυμο: The Amaranth 9 (1985) 3-5 (αγγλ.).  –


 

Τζιλιβάκης, Δημήτρης

"Συνηχήσεις": Ρούβαλης, Βασίλης: Διαβάζω 387 (Ιουλ./Αυγ. 1998) 60.  -


 

Τζιμοπούλου, Μαρκησία  (1900-;)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 352.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 230-231.  - 

 

 

Τζιόβας, Δημήτρης  (1957-)

"(Ο) άλλος εαυτός": Πανταλέων, Λίνα: Νέα Εστία 163 (2008) 153-164.  -

"Μετά την αισθητική": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Το Δέντρο 2, 56/57 (Νοεμβρ./ Δεκ. 1990) 74-77 και 58-59 (Ιαν./ Φεβρ. 1991) 124-127. –

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Το Δέντρο 2, 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 118-119. –

Γραμμένος, Τάκης: Αναδρομή. Θεσσαλονίκη 2000, 22-27. –

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Ακτή 2 (1990/1991) 100-104. –

Πατσαλίδης, Σάββας: Διαβάζω 202 (9/11/1988) 82-85. –

Τζιόβας, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 112-113. –

Van Dyck, Karen: World Literature Today 62 (1988) 704-705 (αγγλ.). –

"(Οι) μεταμορφώσεις του εθνισμού καιτο ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο": Γουνελάς, Κ.: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992) 

164-165 (αγγλ.). –

"(Ο) μύθος της Γενιάς του Τριάντα": Μπογιατζής, Βασίλης: Νέα Εστία 170 (2011) 536-575.  -

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 170 (2011) 582-585.  -

"(Το) παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης": Γουργουρής, Στάθης: Journal of Modern Greek Studies 15 (1997) 140-142 (αγγλ.). –

"Greek Modernism and Beyond" (Επιμ.): Μποσνάκης, Παναγιώτης: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 358-362 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: The Times Literary Supplement (29/5/1998) 34 (αγγλ.). –

Pye, Jocelyn: Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000) 317-320 (αγγλ.). –   "(Τηε) Nationism of the Demoticists and Its Impact on Their Literary Theory <1888-1930>": Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 275-278 (αγγλ.).  - 


     

Τζιόβας, Πάνος

"Αναδρομή": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 171. –

Νικολαΐδης, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 172-174. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 962. –

"(Ο) αστερισμός του Αιγοκέρω": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 37 

(1988) 277-278. –

Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 792. –

Σταγέας, Γρηγόρης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 822. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 296-297. –

"Γερβάσιος Ωρολογάς": Δοκανάρης, Ναπολέων: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 

432-433. –

Παπαθανασίου, Θεμιστοκλής: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 1148-1149. –

"Διαδρομή": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 764-765. –

"(Ο) Πήλιο Γούσης": Παπαθανασίου, Θεμιστοκλής: Ηπειρωτική Εστία 40 (1991) 

237-238. - 

Τζιόβας, Φρίξος  (1919-;)

"Αίμα και φως": Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 238-239. –

Σινόπουλος, Τάκης: Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίη-ση. Αθήνα 1999, 90-92. (Αναδημ.) –

"Εντελβάις": Κοτζιούλας, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 203 (19/10/1940) 10.  -

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 28 (1940) 901-902. –

Έργο/θέματα/Ήπειρος: Καραπιδάκης, Ν. Ε.: Νέα Εστία 165 (2009) 628-637.  -

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 353.  -

"Ηπειρωτική Εστία": Λαζαρίδης, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 963-964. –

Νικολαΐδης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 964. –

Τζιόβας, Φρίξος: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 962-963. –

"Λιχνίσματα": Βλάχος, Κώστας: Φηγός 6 (άνοιξη/καλοκ. 1999) 183. –

Μάργαρης, Βασίλης: Φηγός 6 (άνοιξη/καλοκ. 1999) 195. –

"Ποιήματα": Βλάχος, Κώστας: Φηγός 4 (άνοιξη/καλοκ. 1998) 166-167. –

Μάργαρης, Βασίλης: Φήγος 3 (φθιν. 1997/χειμ. 1998) 116-117. –

Ποίηση: Αράγης, Γιώργος: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 12 (1990) 45-56. (Αναδημ. σε: Αράγης, Γ.: Ασκήσεις κριτικής. Αθήνα 1990, 133-146.) –

Μέσκος, Μάρκος: Σημειώσεις 52 (Δεκ. 1999) 35-42. (Αναδημ. σε: Μέσκος, Μ.: Προσωπικά κείμενα. Αθήνα 2000, 189-199.) –

"Χρονικό της Δοβράς": Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 

926-928. (Αναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 147-149.)- 


                    

Τζίφας, Θέμης  (1933-)

Εροβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 231.  -

"Εφτάψυχοι": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 362-363. (Ανα-δημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 287-288.) –

"Με φακέλωσαν": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 295-297. (Αναδημ.) –

"Μεριάστε, ανεβαίνουν οι απόκληροι": Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 513. –


 

 

Τζουβάλης, Δημήτρης  (1946-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Εμβόλιμον 1 (χειμ. 1988/1989)36. –

“Ονειρόδρος“: Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 11 (Σεπτ./Οκτ. 1990) 416-417.  -  


  

Τζουβέλης, Σπύρος  (1925-)

"Κύκλοι και ημικύκλια": Μαδαράς, Α.: Νέα Σύνορα 12 (1984) 189-191. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Επισημάνσεις στο χώρο της λογοτεχνίας. Αθήνα 1992, 224-230. (Αναδημ.) –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 57 (1983) 333 (αγγλ.). –

Μεταφραστής/Apollinaire, Guillaume/"Ποιήματα": Κονιδάρης, Δημ.: Πόρ-φυρας 94 (Απρ./Ιουν. 2000) 512-513.–

"(Το) ναρκοπέδιο": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 134 (1993) 

1465-1467. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 312 (26/5/1993) 20.  - 

“(Η) πέμπτη χορδή“: Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 3 (Μαρτ. 1975) 56. -


  

Τζούλης, Θανάσης  (1932-)

"Αμφίβια": Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 6 (Ιουν. 1982) 24. –

Κοροντζή, Ελένη: Διαβάζω 40 (Μαρτ. 1981) 90. –

Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 5 (Μαρτ. 1981) 30-31.  -

"Απόγευμα των μύρων": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 104 (1978) 965-966.–

Βιβλιογραφικά: Κούγκουλος, Θανάσης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 

164-167. -  

(Και) Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 91. –

"(Η) γλώσσα του Αδάμ": Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Αντί 2, 238 (5/8/1983) 44-45. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 66 (6/4/1983) 69. – 

(Και) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”: Πανούσης, Γιάννης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 115. - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 92-93. - 

Τζούλης, Θανάσης/Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 94-106.  -

"Ισθμός": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 1062. –

"Και γάμον ´Εβρου του ποταμού": Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 375 (Ιουν. 1997)

92-94. –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 44-45.–

Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 49-51. –

"Όταν ο Θεός εις το σώμα έλθη πολύς": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 268 (24/7/ 1991) 125-128. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 23 (1994) 134-135. –

Ποίηση: Αριστηνός, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Δ’ Συμποσίου Ποίησης, 6-8/7/1984. Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι. Αθήνα 1985, 541-544. (Αναδημ. σε: Αριστηνός, Γ.: Δοκίμια για το μυθιστόρημα και τα λογοτεχνικά είδη. Αθήνα 1991, 146-150.) –

Βασιλαράκης, Ιωάννης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 113-115. –

Βέης, Γιώργος: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 107. –

Κακναβάτος, Έκτορας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 135-137. –

Κανιούρας, Σπύρος: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 130. –

Καρατζάς, Διονύσης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 143. –

Κεφάλας, Ηλίας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 128-129. –

Κονιδάρης, Δημήτρης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 131-132.–

Κουτσούκος, Ηλίας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 138-139.–

Κρανιδιώτης, Παντελής: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 122-124. –

Μαρκίδης, Μάριος: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 118-120. –

Μερακλής, Μιχάλης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 140-142. –

Τασούλης, Θέμης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 116-117.–

Ποίηση/γλώσσα: Βασιλαράκης, Ιωάννης: Μανδραγόρας 25 (Μαρτ./Ιουλ. 2001) 

15-17. -  

Ποίηση/θέματα: Μιχαήλ, Σάββας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 158-163. -  

Ποίηση/θέματα/Έβρος: Κούγκουλος, Θανάσης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 146-149. –

Ποίηση/θέματα/σπίτι: Αυδίκος, Ευάγγελος: Πόρφυρας 97 (Οκτ./Δεκ. 2000) 

569-572. –

Ποίηση/πηγές/Ιωάννης ο Σιναΐτης: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 125-127. –

Ποίηση/πηγές/Σολωμός, Διονύσιος: Παγκράτης, Περικλής: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 144-145. -

Ποίηση/πηγές/Συμεών ο Νέος Θεόλογος: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 125-127. –

Ποίηση/ψυχαναλυτικά: Παυλάκου, Δήμητρα: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 156-157. -  

Ποιητική: Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 133-134.  -

Γουλιάμος, Κώστας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 121. -  

"Ρινόκεροι": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 99 (1976) 485-486. –

"Σπόνδυλοι": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 349-350. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 232. –

"Ψυχανάλυση και λογοτεχνία": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 316 (21/7/ 1993) 80.  – 

(Και) Freud, Siegmund/έργο: Ντόκος, Θανάσης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 154-155. –


  

Τζούμα, Άννα

"(Η) διπλή ανάγνωση του κειμένου": Κολοβός, Νίκος: Διαβάζω 324 (8/12/ 1993) 76-79. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 508 (27/11/1992) 63-64. –

"(Ο) χρόνος – ο λόγος": Παγανός, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 17 (Μάιος 1983) 27-28. –

 

                                   

Τζουμάκας, Δημήτρης

"(Η) γυναίκα με τ’ αγκάθια στολαιμό": Βασιλακάκος, Γιάννης: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της διασποράς. Αυστραλία. Αθήνα 1977, 113-122.–

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 74-75. –

Τσιανίκας, Μιχάλης: Νέα Εστία 145 (1999) 646-653. –

Έργο: Ανώνυμο: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 10. –

"Χαρούμενο Σίδνεϊ": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 352 (Μάιος 1995) 53. -


 

Τζούμπας, Τάκης

"(Ένα) Τζόβενο": Τζούμπας, Τάκης: Διαβάζω 359 (Ιαν. 1996) 85.  -


 

Τζουράκης, Αντρέας

“Ποδηλάτης“: Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 1 (Ιαν. 1975) 52-53. - 

“(Η) πολιτεία και οι νεκροί: Καραντώνης, Αντρέας:  Νέα Εστία 101 (1977) 

553-554. -


 

Τζουσδάνης, Γρηγόρης

"(Η) ποιητική του Κ. Π. Καβάφη": Μποσνάκης, Παναγιώτης: Πόρφυρας 49 (Απρ./Ιουν. 1989) 226-229.  -


 

Τζωρτζάκης, Γιώργος  (1934-)

"Ποιήματα": Σταυρόπουλος, Θεόδωρος: Διαβάζω 125 (28/8/1985) 2-4 και 126 (11/9/1985) 2-3. –

Ποίηση: Ματθίας, Στέφανος: Διαβάζω 103 (3/10/1984) 66. –

Ρωμαίος, Κώστας: Νέα Εστία 117 (1985) 234-235.  -


  

Τζώρτζης, Ζ.

"Τραγώδιον της Κρήτης": Τωμαδάκης, Νικόλαος: Νέα Εστία 80 (1966) 

1550-1555.  -


  

Τζώρτζογλου, Νίτσα  (1926-)

“Δύσκολα βήματα“: Μπ., Γ.: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 4 (1989) 295-296.-

"Εδώ Σελήνη": Παπαδάκη, Αθηνά: Διαβάζω 49 (Ιαν. 1982) 99-100. –

Παπαντωνάκης, Γεώργιος: Κώδικες & αφηγηματικά προγράμματα σε κείμενα της Παιδικής Λογοτεχνίας. 3η εκδ. (Αθήνα 2009,) 107-148.  -

"(Οι) θεοί στον ´Ολυμπο": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 252 (12/12/1990) 133-136. -

"Κλειστά φάκελα": Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 146. –

“(Το) μυστικό των Φιλικών“: Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 266-267. -  

Παιδική λογοτεχνία: Τζώρτζογλου, Νίτσα/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 20 (1979/1980) 49. –

Τζώρτζογλου, Νίτσα: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 12. –

"(Η) Παναγιά του κάστρου": Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 112 (1982) 1317. –

"(Το) τσίρκο της ´Ιρμας":  Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 105 (31/10/ 1984) 43. –

"(Ο) φίλος μου ο Δέλφινας":  Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 171. –

"Χωρίς σύνορα": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 373 (Απρ. 1997) 127.  –


 

 

 Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Πόλυ  (1942-)

"Ανοχύρωτες μέρες": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 61 (Νοεμβρ. 1990) 46. –

Δημούλης, Στέργιος: Εμβόλιμον 13 (χειμ. 1992) 83-86. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 48 (1991) 406. –

Φαφούτης, Δημήτρης: Εμβόλιμον 9 (χειμ. 1991) 101-102. –

"(Τ΄) αστάθμητα": Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 18/19 (Οκτ.1997/Απρ. 1998) 110-111. –

Δημούλης, Στέργιος: Νέα Εστία 142 (1997) 1510-1511. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 549-550. –

"Γυναίκα – Ιχνηλασία ψυχής": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτο-χρονιά 49 (1992) 414. –

"(Η) εποχή της φωτιάς": Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 10/11 (Ιαν./Απρ. 1996) 90. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 53 (1996) 501. –

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 218. –

Έργο: Δημούλης, Στέργιος: Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998) 16-18. –

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 170. –

"Με τη φεγγοβολή του λόγου": Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 4 (Ιουλ./ Σεπτ. 1994) 65. –

Δημούλης, Στέργιος: Φθιωτικά Χρονικά 15 (1994) 134-136. –

"Μετοικεσία στο φως": Δανιήλ, Ανθούλα: Φιλολογική 43 (Απρ./Ιουν. 1993) 49. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 451-452. –

"Τοπία του μύθου": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 62. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 418.  –


 

 

Τηλιγάδας, Λευτέρης

Εργοβιογραφικά: Τηλιγάδας, Λευτέρης/Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Ίβυκοςς 16/17 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 20-25.  -


 

Τηλικίδης, Στέφανος  (1923-;)

"Γρηγορείτε": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 295-296. –

"Δημοτικά μοτίβα":  Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 494. –

Λουκάτος, Δ.: Νέα Εστία 55 (1954) 126-128. –

Σαλαμάγκας, Δημήτριος: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 655. –

"Εδώ Πολυτεχνείο": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 16 (1975/1976) 106-107. –

"(Το) είδωλο του Κύκλωπα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 3, Αθήνα 1989, 288-289. (Αναδημ.) –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Νεοελληνικός Λόγος 7 (Ιαν./Φεβρ. 1967) 240. –

"Ειρήνη, πληγή μου": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 5, Αθήνα 1993, 303-305. (Αναδημ.) –

“Ειρηνιστικά“: Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 175 (Νοεμβρ./Δεκ. 1985) 428. -

Έργο: Λιόλιος, Αργύρης: Εμβόλιμον 14/15 (άνοιξη/καλοκ. 1992) 15-18. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 353.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αιθήνα (1976,) 232.  - 

"Ζήσης Γραβιάς": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1103. – 

(Και) Νίτσος, Κώστας: Τηλικίδης, Στέφανος: Θέατρο 67/68 (Μάιος/Αυγ. 1981) 129. –

"Ρεκβιέμ για τα Χερουβείμ": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 295-296.  -

"Σταλαχτίτες από δάκρυ": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 6, Αθή-να 1995, 281-283. (Αναδημ.) –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 295-296. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981) 10.  -


 

Τίγκα, Τούλα  (1944-)

"(Η) άλλη όχθη του καλοκαιριού": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 264 (29/5/1991) 

58-60. –

"(Η) βοή των υδάτων": Κοντολέων, Μάνος: Τρικαλινά 17 (1997) 531. (Αναδημ.) –

Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 379 (Νοεμβρ. 1997) 137. –

"(Η) εποχή των υάκινθων": Βαλάση, Ζωή: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 138. –

Έργο/πηγές/Θεσσαλία: Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Τρικαλινά 20 (2000) 

127-138. (Με αγγλ.περίληψη.) - 

Έργο/χρόνος: Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία: Τρικαλινά 20 (2000) 161-168. (Με αγγλ. περίληψη.) –

"(Τα) χρόνια τρέχοντας": Κανατσούλη, Μένη: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 135-136. –

Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 136-137. –

Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 137-138. –

Πάτσιου, Βίκυ: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 99-100. –

Πάτσιου, Βίκυ: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 139.–

Πάτσιου, Βίκυ: Τρικαλινά 20 (2000) 625-627. -         


                                                         

Τιγκαράκη, Άννα

"Νίκος Στασινόπουλος": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 164. –

"Ύμνος στον άνθρωπο": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 165.  –


 

 

Τιλ, Τζέκα

Βλ.: Λαγωνίκα, Τζέκα


 

 

“(Η) Τιμωρία“

Χαρακτηριστικά: Σαχίνης, Απόστολος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 64 (1989) 2, 61-81. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 125 [1989] 426-439. - Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Θεωρία και αγνωστή ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Αθήνα 1992,  91-122.)  -


  

Τίντος, Γιώργος

"Ερωτικά": Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 450-451. –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 562. –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 125. –


 

 

Τόκα-Καραχάλιου, Μελίτα

"Από το Θεόκριτο στο λογογράφημα": Φρέρης, Γιώργος: Ο Παρατηρητής 29 (χειμ. 1997) 85-89. –

"Ιδεογράμματα": Φρέρης, Γιώργος: Ο Παρατηρητής 29 (χειμ.1997) 85-89. –

"(Η) νύχτα γεννιέται υγρή": Κάλφας, Αντώνης: Πόρφυρας 87 (Ιουλ./Σεπτ. 1998) 138-139. –

"Φαινώ η αγρύπνια του πελάγου": Φρέρης, Γιώργος: Πόρφυρας 99 (Απρ./Ιουν. 2001) 125-127. (Αναδημ. σε: Φηγός 12 [φθιν. 2001/χειμ.2002] 183-185.)  -


 

Τόκας, Κύπρος  (1924-)

(Και) Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Μορφές της Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 51-61. –

Κιτρομηλίδης, Γιώργος/Τόκας, Κύπρος σε: Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Μορφές της Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 61-64. –

Παιδική Λογοτεχνία: Τόκας, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 20-21.  –


 

 

Τόλη, Ειρήνη

"Εποχές": Δανιήλ, Ανθούλα: Φιλολογική 63 (Απρ./Ιουν. 1998) 57-58. –

"(Τα) σημάδια της φωτιάς": Παπαδόπουλος, Αντώνης: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 146.  -


 

Τόλης, Γιάννης  (1950-)

Εργοβιογραφικά: Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 184.  –


 

 

Τόλια, Ιούλια

“Μονότροπα σχεδόν“: Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 14/15 (Οκτ. 1996/Φεβρ. 1997) 59. -


 

Τολούδη, Άννα

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 653-655.  -


 

Τομαζάνη, Δέσποινα  (1945-)

"(Το) αμίλητο νερό": Κουτσουδάκη, Μαίρη: World Literature Today 60 (1986) 349 (αγγλ.). –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 125 (28/8/1985) 48-49. –

Πλάνης, Κ.: Πλανόδιον 1 (χειμ. 1986) 41. –

"(Το) καφενείο των ψεμάτων": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 

115-116. –

Ποίηση: Κατσαγάνης, Δημήτρης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Κ’ Συμπο-σίου Ποίησης, 7-9/7/2000. Η ποίηση στη ζωή μας. Πάτρα 2001, 216-221. -


                      

Τομανάς, Κώστας

"(Το) θέατρο στην παλιά Θεσσαλονίκη": Puchner, Walter: Παράβασις 2 (1998) 222-223.  –


 

 

ομές"  <Περιοδικό>

Αφιερώματα/Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Δούκαρης, Δημήτρης: Τομές 2, 1 (Ιαν. 1976) 47-48. – 

(Και) Βέρος, Κώστας: Βέρος, Κώστας: Τομές 2, 80 (Ιαν. 1982) 50. –

(Και) Δούκαρης, Δημήτρης: Ανώνυμο: Τομές 2, 40/43 (Σεπτ./Δεκ. 1978) 52. –

Ανώνυμο: Τομές 2, 83 (Απρ./Ιουν. 1982) 1. –

Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 2, 84 (Ιουλ./Δεκ. 1982) 31-32. –

Πρόγραμμα: Ανώνυμο: Τομές 2, 6 (Νοεμβρ. 1976) 41. –

Ανώνυμο: Τομές 2, 84 (Ιουλ./Δεκ. 1982) 41. –

Χαρακτηριστικά: Ανώνυμο: Τομές 2, 88 (Οκτ./Δεκ. 1983) 52. –

Ετζέογλου, Μιχάλης: Τομές 2, 86 (Μαρτ./ Ιουν. 1983) 66. -                                                             

 

Τόμπρος-Γιαννήλος, Ερρίκος

"(Η) Ελενίτα και ο τυραννόσαυρος": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 347. –

"(Η) επιστροφή": Ζαδές, Δημοσθένης: Πνευματική Κύπρος 13 (1972/1973) 204-205. -

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 355. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 91 (1972) 910-911. –

Έργο: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 120 (1986) 882. –

"(Μιά) κυρία σε πρόλογο": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 31 (1942) 330-332. (Ανα-δημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 313-315. – Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 283-287.) –

"Στη σκιά της Πλατείας των Νικών": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώ-ρηση 5 (1950/1952) 28. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 135-136. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα [1993], 287-289.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 47 (1950) 340. –

Manning, Clarence: Books Abroad 25 (1951) 78 (αγγλ.).  –


 

 

Τοξότης

Βλ.: Τσιντσίνης, Γιώργος


  

Τοπάλη, Μαρία

"Βερμίου κατάβαση": Ηλιοπούλου, Κατερίνα: Ποιητική 7 (άνοιξη/καλοκ. 2011) 271-274.  -

"Λονδίνο και άλλα ποιήματα": Λίλλης, Γιώργος: Κ 13/14 (Ιουν. 2007) 150-153.  -

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Ποίηση 28 (φθιν./χειμ. 2006) 292-294.  -

Μεταφράστρια/Rilke, Rainer Maria/"Duineser Elegien": Αρτινός, Αποστόλης: Ποιητική 9 (άνοιξη/καλοκ. 2012) 315-319.  -

Ποίηση: Βλαβιανός, Χάρης: Ποίηση 26 (φθιν./χειμ. 2005) 72.  -

Τοπάλη, Μαρία: Ποίηση 26 (φθιν./χειμ. 2005) 110-112.  -

(Και) "Ποίηση": Τοπάλη, Μαρία: Ποίηση 20 (φθιν./χειμ. 2002) 308-312.  -

 

 

Τοπούζης, Κώστας  (1927-)

“Γιάννης Ρίτσος“: Τοπούζης, Κώστας: Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σημειώσεις στο έργο του. Ι. (Αθήνα:) 1979, 9-10. -

"Εισηγήσεις συνεδρών": Σάββας, Μηνάς: Βooks Αbroad 50 (1976) 221 (αγγλ.). –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 232.  -

Μεταφραστής/"Αρχαίο ελληνικό θέατρο": Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομέ-νως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 454-459. (Ανα-δημ.)  -

 

 

Τορόση, Ελένη  (1947-)

Παιδική λογοτεχνία: Γεωργαλλίδη, Σοφία: Θέματα Λογοτεχνίας 6 (Ιουλ./Οκτ. 1997) 174-177.  –


 

Τότλης, Σάκης  (1946-)

"Δώδεκα όνειρα": Γουδέλης,Τάσος: Το Δέντρο 2, 102 (Μαρτ./Απρ. 1998) 106-107.  -

"Πανσέληνος": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 348 (Ιαν. 1995) 104. –

"(Ο) συνδυασμός Έδεσσα-Ζυρίχη": Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 316 (21/7/ 1993)  37-38. –

Ρισάφης, Γιάννης: Εντευκτήριο 18 (Μαρτ. 1992) 181-182.  -                                     

                                                                

Τουμαζή, Έλενα

"Ανάσες αληθινού ονόματος": Σαββίδου Θεοδούλου, Μόνα: Ακτή 22 (2010/ 2011) 337-342.  -

 

 

Τουμάζου-Καλογεροπούλου, Ανδρούλα  

"(Του) Απρίλη και του Μάη,": Σαββίδου-Θεοδούλου, Μόνα: Ακτή 11 (1999/ 2000) 326-333. –

"Φοίβη": Δημητρακόπουλος, Φώτης: Ακτή 10 (1998/1999) 328-333. –

Ολυμπίου, Κίκα: Πνευματική Κύπρος 39 (1999) 137-138.  -


  

Τουμανίδης, Χρήστος  (1952-)

"Ανθολογία ελληνικού χαϊκού" (Επιμ.): Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 370 (Ιαν. 1997) 131. –

“Αντίστιξη των άστρων“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 75-76. -  

Εργοβιογραφικά: Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 19 (2007/2008) 49.  -  

Ποίηση: Μαντόγλου, Αργυρώ σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 89-94.–

Ωδή σε ένα ψυγείο”: Μέλιος. Ηλίας: Μανδραγόρας 22/23 (Δεκ. 1999) 109. –

"(Η) ώρα του λιμανιού": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 52 (Σεπτ./Οκτ. 1987) 45. –

Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 5 (Σεπτ./Οκτ. 1989) 332. –

Παλούκης, Δημήτρης: Πλανόδιον 5 (χειμ. 1987/1988) 267-268.  –


 

Τουμπακάρη, Ελένη  (1920-1974)

"Δομή": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 16 (1962) 232. –

Εργοβιογραφικά: Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 299. –

"Πικραμυγδαλιά": Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 285-286.  -


 

Τουπογιάννης, Σπύρος  (1944-)

"Περίπατος στη γη": Ηλιόπουλος, Χρήστος: Διαβάζω 300 (9/12/1992) 121-127. –

"Πλανόδιο φως": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 142, 79.  –


 

 

Τουραπής, Χαράλαμπος

“Ποσπερίτικα τραούδκια“: Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Λαογραφική Κύπρος 16 (1986) 241-244. -


 

Τουρλίδης, Γεώργιος  (1945-)

"Αφιέρωμα": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 30 (1990) 249. -

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 353.  - 
 

Τουρνάκη, Σοφία

"Απλές ιστορίες": Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 32/33 (Οκτ./Νοεμβρ. 1957) 

338-339. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 352-353. –

Manning, Clarence: Books Abroad 32 (1958) 94 (αγγλ.). -


 

Τουρνάς, Ηλίας  (1901-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 232.  -

 

 

Τούτουζας, Παύλος

"(Οι) δρόμοι της καρδιάς": Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 139 (1996) 409-410.–

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997) 481.  –

"Περί καρδίης": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 461.-

 

 

Τουτουντζάκης, Νίκος  (1905-1990)

"Αλκιβιάδης": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 

263-264. (Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 752. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 22 (1973) 597-600. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 107 (1980) 895-896. –

"Απόβλητοι": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 57 (1955) 417-418. –

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 515. –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 302-303. –

"Απολογία": Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 49 (1951) 563. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 353.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 232-233.  - 

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 123-125. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 128 (1990) 1506-1507. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέ-χνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 139-141.)  –

"Ικεσία": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 324. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 49 (1951) 562. –

"Ιωνία": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 506-507. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 49 (1951) 562-563. –

"(Ο) Καραγάτσης": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 446-447. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 283-285.) –

Καρακάλος, Ξενοφών: Νέα Εστία 106 (1979) 1247. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Τομές 2, 52 (Σεπτ. 1979) 56. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 220. –

"Καϋμοί του Αιγαίου": Γεωργίου, Ιωάννης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 128. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 42 (1947) 1012-1013. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 335-338.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 82-83. (Αναδημ.) –

"Λυρική ζωή": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 

261-264. (Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 503-504. –

"(Η) πολιτεία του μόχθου": Ζηλεμένος, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 1024. -

"Σάτυρα και ιατρική": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 20 (1936) 1605. –


 

Τραγάκης, Στρατής

“(Το) πάρκο της αγάπης“: Μπ., Γ.: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 4 (1989) 297.  -

"Σαρακήνικο": Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 369 (Δεκ. 1996) 168-169.  -


 

Τραγανός, Στράτος

"Αυτό και όχι άλλο": Κυριακίδης, Αχιλλέας: Το Δέντρο 2, 35 (1987) 68-70.  –


 

(Το) Τραγικό

(Και το) άγιο: Αντωνίου, Τάκης: Τωρινά και χαμένα πρόσωπα. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 88-90. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Αντωνίου, Τ.: Εκείθεν της αφής. Αθήνα, Γιάννινα 1994, 97-99.) – 

(Και το) κωμικό: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 403-405. – 

(Και η) λύτρωση: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 505-507. –

Ορολογικά: Λεμπέσης, Ευάγγελος: Καινούρια Εποχή 2, 12 (χειμ. 1979 [recte: 1978] ) 41-52. (Αποσπ. αναδημ.) –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 100 (1976) 950-956 και 1000-1006. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 14 (1985) 272-274 και 314-316. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 309-311.–

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 453-454. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Επίκαιρα ανεπίκαιρα. Αθήνα 2002, 209-214. (Αναδημ.) –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ., 75-85.–

Τραγική αγάπη: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 14 (1985) 512-513. –

Τραγική ενοχή: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 264-265. –

Τραγική οδύνη: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 14 (1985) 412-414. –

Τραγική στιγμή: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 134-135. –

Τραγικό δέος: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 355-357. –

Τραγικός χρόνος: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 36-37. –

(Και η) ύβρις: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 202-204. – 

(Και) ύβρις-τιμωρία: Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 14 (1985) 362-364.  –


 

 

Τράγου Κατάργησις

Κείμενο: Αγγέλου, Άλκης: Των Φώτων 1, Αθήνα 1988, 159-194. (Αναδημ.) -


 

(Το) Τραγούδι

Ορολογικά: Κοροπούλης, Γιώργος: Ο Πολίτης 2, 6 (2/6/1995) 40-42 και 50.  –


 

“(Το) Τραγούδι της Φιαγκούσας“

Κείμενο: Τωμαδάκης, Νικόλαος σε: Νεοελληνικόν Αρχείον 1, Αθήνα 1935, 64-70. –


 

“(Το) Τραγούδι των Δεσποτάδων

Παραλλαγές: Κύρρης, Κώστας: Κυπριακός Λόγος 3 (1971) 88-95 και 143-149.  -


 

(Η) Τραγωδία

Ήρωες: Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Θέματα Λογοτεχνίας 31 (Ιαν./Απρ. 2006) 125-129.   -

Ιστορία: Πολίτης, Γ. Ν.: Νέα Εστία 39 (1946) 24-25. –

Σικελιανός, Άγγελος: Νέα Εστία 33 (1943) 4-5, 135-136 και 261-262.–

Καταγωγή: Λεκατσάς, Παναγής: Θέατρο 9 (Μάιος/Ιουν. 1963) 74. – 

(Και) μύθος: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Φιλοσοφία 27/28 (1997/1998) 76-84 (γαλλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) –

Ορολογικά: Θρύλος, Άλκης: Μορφές και θέματα του θεάτρου 2, Αθήνα 1962, 

78-82. –

Θρύλος, Άλκης: Μορφές και θέματα του θεάτρου 2, Αθήνα 1962, 140-146. –

Κουκούλας, Λέων: Επιθεώρηση Τέχνης 16 (1962) 353-354. –

Μακρής, Σόλων: Επιθεώρηση Τέχνης 16 (1962) 181-186, 197 και 354-355. –

Μακρής, Σόλων: Επιθεώρηση Τέχνης 16 (1962) 507-509. –

Τερζάκης, Άγγελος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 17 (1960) 38-40. –

Τερζάκης, Άγγελος: Χρονικά Αισθητικής 2 (1963) 103-118 και 271-272 (γαλλ. περίληψη). –

Στοιχεία αφηγηματικά: Παπουτσά, Αικατερίνη: Παρουσία 8 (1992) 275-284 (γαλλ.).  –  

 

 

Τραϊανός, Αλέξης  (1944-1980)

Βιογραφικά: Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 284 (1992) 26-31. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 353.  - 

Volkovitch, Michel: Το Τραμ 3, 11/12 (Ιαν. 1990) 128 και 129 (γαλλ. κείμενο).  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Aντί 2, 159 (29/8/1980) 42. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 233.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 35 (Οκτ. 1980) 22. –

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Χρονικό (1980) 117-118. –

Μενδράκος, Τάκης: Μικρές δοκιμές. Αθήνα 1990, 86-90. (Αναδημ.) –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 11-12. –

Εργοβιογραφικά (και) Plath, Sylvia/εργοβιογραφικά: Μακρής, Σπύρος: Θέματα Λογοτεχνίας 9 (Ιουλ./Οκτ. 1998) 67-83. –

"Ερμητικές κάμαρες": Βέης, Γιώργος: Αντί 2, 240 (2/9/1983) 40-41. – 

(Και) Ζήρας, Αλέξης:Τραϊανός, Αλέξης: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 12. –

"(Η) κλεψύδρα με τις στάχτες": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Τομές 10 (Οκτ. 1975) 55-56. –

"Όνειρο του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Αντί 2, 623 (13/12/1996) 72-75. –

Ποιήματα: Μπεκατώρος, Στέφανος: Εντευκτήριο 51 (Ιουλ./Σεπτ. 2000) 23-26. –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Πλανόδιον 13 (Δεκ. 1990) 451-455. –

"Ποιήματα" (Επιμ.: Ζήρας, Αλέξης): Παπαγεωργίου, Χρήστος: Ο Πολίτης 120 (Οκτ./Δεκ. 1992) 56-57. –

Ποίηση: Αθανασίου, Έφη: Οδός Πανός 72 (Μαρτ./Απρ. 1994) 80-92. –

Βέης, Γιώργος: Αντί 2, 232 (27/5/1983) 40. –

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 35-40. –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Αντί 2, 159 (29/8/1980) 42-43. –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Διαβάζω 354 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 62-66. (Eπαυξ. αναδημ. σε: Εντευκτήριο 51 [Ιουλ./Σεπτ. 2000] 27-47.) –

Στογιαννίδης, Γιώργος/Μπεκατώρος, Στέφανος: Πλανόδιον 13 (Δεκ. 1990) 456-462. –

Τριανταφύλλου, Μάρω: Πλανόδιον 17 (Δεκ. 1992) 596-597. –

Ποίηση/θέματα/θάνατος: Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, 31-34. (Αναδημ.) –

Προσωπικά: Κουτσούκος, Ηλίας: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 41-42. –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Διαβάζω 354 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 62-66. –

Πρατικάκης, Μανόλης: Εντευκτήριο 51 (Ιουλ./Σεπτ. 2000) 48-49.–

"(Το) σύνδρομο του Ελπήνορα": Βέης, Γιώργος: Διαβάζω 119 (22/5/1985) 59-61.–

"Φύλακας ερειπίων": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Ο Πολίτης 120 (Οκτ./Δεκ.1992) 56-57. –

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 63. –                                                                                

 

Τραϊφόρος, Μίμης  (1913-1998)

"Άνθρωποι και παλιάνθρωποι" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 63 (1958) 133-134. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέα-τρο 7, Αθήνα 1979, 321-323.) –

"Απ’ τον ουρανό στη γη" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 70 (1961) 1255. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 464.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 80 (1966) 1188. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 428-430.) –

"(Ο) δεκατοστρίτος θεός" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Γ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 75 (1964) 619-620. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 69.) –

"Εν πλω " (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1037. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 368-370.) –

Εργοβιογραφικά: Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 647-648. –

Νικολαΐδης, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 20 (1979/1980) 242. –

"Έχετε γειά, βρυσούλες": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 50 (1951) 969. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 375-376.) –

"Κ’ εφέτος διασκεδάζουμε" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Αλκούλης, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 615. –

"Κατηγορώ τους νικητάς" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 46 (1949) 871. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 351-352.) –

"(Ο) λήσταρχος Νταβέλης" (Σε συνεργ. με: Γιαννακόπουλος, Γ.): Θρύλος, Άλ-κης: Νέα Εστία 66 (1959) 1643-1644. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέα-τρο 8, Αθήνα 1980, 169-170.) –

"Μαρία Λεμπέση" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 52 (1952) 1591-1592. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 130-131.) –

"Οδός Στουρνάρα" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1037. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 

368-370.) –

"´Οταν γυρίζουν τα χελιδόνια": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 65 (1959) 824. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 81-83.) –

"Σάμπα" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 46 (1949) 943. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 353.) –

"Στουρνάρα 288" (Σε συνεργ. με: Βασιλειάδης, Δ.): Σταύρου, Γεράσιμος: Επι-θεώρηση Τέχνης 6 (1957) 69-72. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 954. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελλη-νικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 391.) –

"Τσίρκο η Ελλάς" (Σε συνεργ. με: Θίσβιος, Γ./Ελευθερίου, Μ.): Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 228-229. (Αναδημ.) –

"Φουρτούνες και μπουνάτσες" (Σε συνεργ. με: Φωτιάδης, Στέφανος): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 68 (1960) 1109-1110. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 312-314.)  -


 

 

Τράκα-Παρουσιάδη, Δέσπη  (1897-1970)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 233.  - 

 

 

"(Το) Τραμ"  <Περιοδικό>

Δραστηριότητες: Κάτος, Γιώργος: Το Τραμ 3, 3 (Οκτ.1987) 142-143. – 

(Και) ελληνική δικαιοσύνη: Καλοκύρης, Δημ./Μαυρουδής, Κώστας: Το Δέντρο 2, 17/18 (Δεκ. 1985/Ιαν. 1986) 49-52. –

Ιστορία: Δημητρέλης, Λεωνίδας Δάκης: Το Τραμ 4, 1 (φθιν. 1996) 9. –

Σαββίδης, Γεώργιος: Πάνω νερά. Αθήνα 1973, 52-56. (Αναδημ.) –

Σφυρίδης, Περικλής: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 198-214. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιο-κρισίες. Αθήνα 1998, 60-74.) –

"Ποιητές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας": Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 13/14 (Ιουν. 1992) 124-132. –

“Ποιητές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας“ (και) Volkovitch, Michel: Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 16 (Μάιος 1991) 97-99. -       


 

              

Τρανούλης, Τάκης  (1915-;)

"Για μια ρόγα σταφύλι": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 11 (1981) 319-320–

Δαμιανάκου, Βούλα: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 305-306. –

Εργοβιογραφικά: Πολιτάρχης, Γιώργος: Κριτικά δοκίμια. Αθήνα 1984, 229-246. –

"(Το) Κερατοχώρι": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 265-266 –

Γρηγόρης, Γεράσιμος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 94-95. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 628-629. -


 

Τράπαλης, Γιώργος

"Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία": Κεφάλας, Ηλίας: Οδός Πανός 65 (Ιαν./Φεβρ. 1993) 65.  -


 

Τραπεζούντιος, Γεώργιος   (1395-1484)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 234.  -

"Περί της των χριστιανών πίστεως" (Επιμ.: Ζώρας, Γεώργιος): Stiernon, M.: Revue des Études Byzantines 15 (1957) 236-237 (γαλλ.) –

"De la vérité de la fois des chrétiens" (Επιμ. και μεταφρ.: Khoury, Adel): Τσιρπανλής, Κωνστίνος: Πλάτων 42 (1990) 187-188. – 

"Comparationes philosophorum Aristotelis et Platonis": Μάλλιου, Σωσάνα-Άννα: Φιλολογική 61 (Οκτ./ Δεκ. 1997) 13-14. –


 

Τραυλαντώνης, Αντώνης  (1867-1943)

"Απολογία μισανθρώπου": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 7 (1930) 663-665. (Aνα-δημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 47-50.) –

Βιβλιογραφικά: Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 34 (1943) 1004-1018. –

Οικονομόπουλος, Ιωάννης: Νέα Εστία 34 (1943) 1264. –

Φουσάρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 34 (1943) 1069. –

Βιογραφικά: Κασόλας, Γερ.: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 126-127. –

Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 83 (1968) 344-346. –

Πετρονικολός, Κώστας: Ελληνική Δημιουργία 10 (1952) 246-247. –

"Διηγήματα": Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη 2, 29 (2000) 38-39. –

Εκπαιδευτικός: Καραχρίστος, Νικ.: Νέα Εστία 34 (1943) 1001-1003. –

Πατρίκιος, Ι. Σ.: Νέα Εστία 34 (1943) 978. –

Έργο: Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 17 (1935) 325-331. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά. 3, Αθήνα 1984, 98-111.)  –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 53 (1953) 272-275. (Αναδημ. σε: Πανα-γιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 6, Αθήνα 1955, 197-203.) –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 73 (1963) 204. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 53 (1953) 275. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Χρονικό (1973) 47-48. –

Στεργίου, Φώτης: Πρόσωπα της λογοτεχνίας μας. Αθήνα 1999, 165-171. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 33 (1943) 177-178. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 34 (1943) 969. –

Έργο/θέματα: Μπενάτσης, Απόστολος: Το σημειωτικό τετράγωνο. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία. Αθήνα 1994, 95-106. –

Έργο/θέματα/παιδιά: Πάτσιου, Βίκυ: Τα πρόσωπα του παιδιού στην πεζογρα-φία. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 80-82.–

Έργο/ιδεολογικά: Μπενάτσης, Απόστολος: Το σημειωτικό τετράγωνο. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία. Αθήνα 1994, 95-106. –

Έργο/πρόσωπα γυναικεία: Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 34 (1943) 1040-1048. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 3, Αθήνα 1984. 112-131.) –

Εργοβιογραφικά: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 3, Αθήνα 1984, 312-313. (Αναδημ.)  –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 234-235.  - 

Ανώνυμο: L’Hellénisme Contemporain 1 (1935/1936) 58 (γαλλ.). –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 217-221. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 7 (1950) 165-176. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας 1, Αθήνα 1962, 201-232.) –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 34 (1943) 1308-1309. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 82 (1967) 1631-1632. –

Παπά, Κατίνα: Νέα Εστία 34 (1943) 970-977. –

Πολίτης, Θ. Μ.: Σκιαγραφήσεις λογοτεχνών. Μεσολόγγι 1984, 99-105. –

Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 133 (1993) 819-820. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Ανακύκληση 1 (1986/1987) 65-67. (Αναδημ. σε: Στεργιό-πουλος, Κ.: Περιδιαβάζοντας 2, Αθήνα 1986, 155-162.) – 

(Και) Καμπούρογλου, Δημήτριος: Τραυλαντώνης, Αντώνης: Νέα Εστία 12 (1932) 1170.  - 

Κριτικός: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 34 (1943) 992-1000. –

"Λεηλασία μιας ζωής": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 21 (1937) 392-393. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 

199-200.)  – 

(Και) Μαντούδης, Μιχ.: Τραυλαντώνης, Αντώνης/Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 33 (1943) 629-633. –

"(Τα) μυστικά της τεμπελιάς": Ζεβελάκης, Γιώργος: Διαβάζω 367 (Οκτ. 1996) 44. –

Πεζογραφία: Χάρης, Πέτρος: Έλληνες πεζογράφοι 2, Αθήνα 1969, 109-124.–

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 34 (1943) 979-991. –

Προσωπικά: Τραυλαντώνης, Αντώνης/Δετζώρτζης, Νάσος: Νέα Εστία 19 (1936) 435-436. (Αναδημ. σε: Δετζώρτζης, Ν.: Συνεντεύξεις και έρευνες. Αθήνα 1994, 

223-225.) –

Χάρης, Πέτρος: Μικρή πινακοθήκη 2, Αθήνα 1975, 26-29.  –


 

Τραυλός-Μεσσάρης, Ανδρέας

"Σιωπηλοί δρόμοι": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 109 (2/1/1985) 55 και 57. –

"(Της) τυφλής ανεμοθύελλας": Μαρκάτου, Δώρα: Περίπλους 12 (1995) 125-127. -


 

 

Τρέζου, Σοφία

"(Οι) ανεύθυνοι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 77 (1965) 274-275. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο. 10, Αθήνα 1981, 186-188.) –

"(Ο) αρχιτέκτων": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 394-397. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 89 (1971) 760-761. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 195-197.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 117-118. (Αναδημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 311. –

"(Οι) δέκα εντολές": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου.Αθήνα 1972, 345-346. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 87 (1970) 343-344. (Αναδημ. σε. Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 26-27.)–

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 53-54. (Αναδημ.) –


 

Τριανταφύλλης, Κωνσταντίνος  (1831-1913)

(Και) Βικέλας, Δημήτριος: Βικέλας, Δημήτριος/Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 18 (1976) 501-515. –

(Και) Μαρτινέλλης, Γιώργιος: Μαρτινέλλης, Γιώργος/Νίκας, Κωνσταντίνος: Πρα-κτικά Τετάρτου Πανιονίου Συνεδρίου. Τ. 2=Κερκυραϊκά Χρονικά 26 (1982) 318-332. - 

(Και) Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος: Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος/Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 21 (1979) 36-46. – 

(Και) Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος: Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος/ Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 21 (1979) 36-46. –

Ποιήματα: Νίκας, Κωνσταντίνος: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università di Napoli 21 (1978/1979) 375-386 (ιταλ.). – 

(Και) Ροΐδης, Εμμανουήλ: Ροΐδης, Εμμανουήλ/Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 

2, 19 (1977) 508-513. (Αναδημ. της επιστολής σε: Ροΐδης, Ε.: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 448-449.) –

(Και) Carducci, Giosuè: Νίκας, Κωνσταντίνος: Giornale Storico della Letteratura Italiana 157 (1980) 425-430 (ιταλ.). – 

(Και) Legrand, Emile: Νίκας, Κωνσταντίνος: Siculorum Gymnasium, n. s. 29 (1976) 331-350 (ιταλ.). –

(Και) Wagner, Wilhelm: Wagner, Wilhelm/Νίκας, Κωνσταντίνος: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università di   Napoli 22 (1979/1980) 299-307 (παρουσ. στα ιταλικά). –


                                         

Τριανταφυλλίδη, Άννα (1867-1960)

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 656-662. –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 68 (1960) 1105.  -


  

Τριανταφυλλίδης, Βασίλης  (1940-)

"Τρυφερά αγκάθια": Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 157 (Μάιος/Ιουν. 2000) 

401-402.  -


 

Τριανταφυλλίδης, Κώστας  (1913-;)

"Ακροβασία": Δημούλης, Στέργιος: Νέα Εστία 142 (1997) 1509-1510.–

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 137 (1995) 548. –

Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 138 (1995) 1179. –

Σκλαβενίτης, Δημήτριος: Φιλολογική 55 (Απρ./Ιουν. 1996) 60-62. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Ευθύνη 2, 25 (1996) 139-140.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 235.  -


 

Τριανταφυλλίδης, Κώστας  (1929-)

Εργοβιογραφικά: Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 186.  -


 

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης  (1883-1959)

"Απαντα": Eideneier, Hans: Südostforschungen 26 (1967) 524-525 (γερμ.). –

Humbert, Jean: Revue des Études Grecques 77 (1964) 373-374 (γαλλ.). –

Humbert, Jean: Revue des Études Grecques 79 (1966) 577-578 (γαλλ.). –

Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη”: Humbert, Jean: Revue des Études Grecques 75 (1962) 312 (γαλλ.) –

"Αφιέρωμα στο Μανόλη Τριανταφυλλίδη": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 57-58. –

Βιβλιογραφικά: Πολίτη, ´Ελενα σε: Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριαντα-φυλλίδη. Θεσσαλονίκη 1960, 25-40. (Αναδημ. σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλ-λίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 79-99.) –

Διαθήκη: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 65 (1959) 688. – 

(Και) ελληνική γλώσσα: Ανδριώτης, Νικόλαος σε: Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη 1960, 17-24. (Αναδημ. σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 67-77.) –

Ντουνιά, Χριστίνα: Το Δέντρο 2, 21/22 (Απρ./Μάιος 1986) 87-89. – 

(Και) ελληνική εκπαίδευση: Κριαράς, Εμμανουήλ σε: Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο 1, Αθήνα 1980, 489-524. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Έργο: Ανώνυμο: Διαβάζω 22 (Ιουλ. 1979) 11-12. –

Κριαράς, Εμμανουήλ: Η γλώσσα μας. Θεσσαλονίκη 1992, 45-53. (Αναδημ.) –

Κριαράς, Εμμανουήλ σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 27-31. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του δημοτικισμού. Αθήνα 1986, 167-171.) -

Λουκάτος, Δημήτρης: Λαογραφία 17 (1957) 664-667. –

Μαρωνίτης, Δημήτρηςσε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνα-τό του. Θεσσαλονίκη 1979, 17-18. (Παραλλ. δημ. σε: Φιλόλογος 4 [1979] 65-66.) –

Παπανούτσος, Ευάγγελος σε: Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη 1960, 9-16. (Αναδημ. σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 55-66.) –

Φτέρης, Γεώργιος: Ελληνικές μορφές. Αθήνα 1979, 151-157. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 65 (1959) 614. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Μικρή πινακοθήκη 1, Αθήνα 1963, 48-49.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 125 (1989) 773-774. –

Έργο/επιβίωση: Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 2, 1  (1965) 247-249. (Ανα-δημ. σε: Χριστιανόπουλος, Ντ.: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 98-100.) –

Εργοβιογραφικά: Αλισανδράτος, Γιώργος: Νέα Εστία 125 (1989) 726-738. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 235-236.  -

Κριαράς, Εμμανουήλ σε: Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο 1, Αθήνα 1980, 

489-524. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του δημοτικισμού. Αθήνα 1986, 111-154.) –

Κριαράς, Εμμανουήλ: Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του δημοτικισμού. Αθήνα 1986, 155-166. – 

Πολίτης, Λίνος: Θέματα της λογοτεχνίας μας 2, Θεσσαλονίκη 1976, 253-259.(Αναδημ.) -

Σταύρου, Θρασύβολος: Επιθεώρηση Τέχνης 9 (1959) 274-277. –

Τσοπανάκης, Αγαπητός σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 19-26. –

Χρηστίδης, Χριστόφορος σε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 33-51. –  

Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Ανώνυμο: Διαβάζω 22 (Ιουλ. 1979) 11-12. – 

(Και) Κριαράς, Εμμανουήλ: Κριαράς, Εμμανουήλ: Πραγματώσεις και όνειρα. Θεσσαλονική/Αθήνα 2001, 134-143. –

“Νεοελληνική Γραμματική“ (και) Σχινάς, Αλέξανδρος: Αλισανδράτος, Γιώρ-γος: Διαβάζω 226 (1989) 11-12. –

Σχινάς, Αλέξανδρος: Διαβάζω 226 (1989) 12-13.  –  

"Παροιμιακές φράσεις" (Επιμ.): Γιαλουράκης, Μανώλης: Αλεξανδρινή Λογοτε-χνία 1949, 66. –

Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 168. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 136. –

(Και) Πολίτης, Νικόλαος: Τριανταφυλλίδης, Μανόλης/Πολίτης, Λίνος: Νέα Εστία 66 (1959) 1440-1445. –

Προσωπικά: Θεοτοκάς, Γιώργος σε: Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριαντα-φυλλίδη. Θεσσαλονίκη 1960, 107-109. –

Κακριδής, Ιωάννηςσε: Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 20 χρόνια από το θάνατό του. Θεσσαλονίκη 1979, 13-14. – 

(Και) Φωτιάδης, Αλέκος: Τριανταφυλλίδης, Μανόλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 14 (6/3/1937) 2.  –


 

Τριανταφυλλίδης, Νίκος

"(Τα) επίτηδες": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 61 (Νοεμβρ. 1990) 45. –

Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 247 (3/10/1990) 84-85.  -


 


Τριανταφυλλίδου, Άννα  (1867-1960)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 236.  -

 

 

Τριανταφυλλίδου, Γεωργία

"(Ο) ποιητής έξω": Λάζαρης, Νίκος

 

 

 

 Τριανταφυλλόπουλος, Β.

"(Τα) επταήμερα του Βοκκάκιου": Ακάκιος, Δήμος: Πλανόδιον 20 (Ιουν. 1994) 507-508. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 71 (Ιαν./Φεβρ. 1994) 92.  -


 

Τριανταφυλλόπουλος, Δημ.

"Πελιδνός ο παράφρων τύραννος": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 379 (Νοεμβρ. 1997) 129.  -


 

Τριανταφυλλόπουλος, Μάκης

"(Το) μήνυμα ελήφθη, όβερ!": Γρυπονησιώτου, Κατερίνα: Διαβάζω 172 (29/ 7/1987) 115.  -


 

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος  (1933-)

(Και) Αθανασόπουλος, Περικλής: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Διαβάζω 3/4 (Μάιος/Οκτ. 1976) 13. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Διαβάζω 11 (Μαρτ./Απρ. 1978) 7. –

"Δαιμόνιο μεσημβρινό": Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 108 (1980) 1203. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Τετράδια κριτικής 4, Αθήνα 1985, 205-206.) –

"Διετείς διακοπαί" (επιμ.): Καλούτσας, Τάσος: Νέα Εστία 177 (2015) 431-438.  - 

"(Το) δίχτυ και το μέλι": Δανιήλ, Γιώργος: World Literature Today 58 (1984) 308 (αγγλ.). –

Μωϋσής, μοναχός: Εποπτεία 101 (Μάιος 1985) 525. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 73 (13/7/1983) 51. – 

"Επισείουσα ανέμου": Παγανός, Γιώργος: Νέα Εστία 170 (2011) 618-623.  - 

(Και) Ζουμπουλάκης, Σταύρος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 167 (2010) 1281.  -

(Και) Κανελλόπουλος, Χρύσανθος: Κανελλόπουλος, Χρύσανθος: Παπαδιαμα-ντικά Τετράδια 5 (2000) 95-98. –

Κανελλόπουλος, Χρύσανθος: Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 (2000) 98-99. –

(Και) Καραπιδάκης, Νίκος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 177 (2015) 971.  -

"(Το) λαγούμι": Ανώνυμο: Διαβάζω 29 (Μαρτ. 1980) 95. –

"Λιμενάρχης Ευρίπου": Γάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 135 (1994) 346-347.–

Δανιήλ, Ανθούλα: Φιλολογική 47/48 (Απρ./Σεπτ. 1994) 56. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 84-85. (Αναδημ.) –

Θεοδώρου, Θεόδωρος: Διαβάζω 334 (27/4/1994) 43-46. –

Πανσέληνος, Ασημάκης: Η Λέξη 123/124 (Σεπτ./Δεκ. 1994) 729-730. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 75. –

"Μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου": Δημούλης, Στέργιος: Νέα Εστία 125 (1989) 690-691. –

Σουλογιάννη, Άλκηστις: Το Δέντρο 2, 30 (Μαρτ./Απρ. 1987) 86-88. –

Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία: Ελληνικά 38 (1987) 223-225. – 

(Και) Μόσχος, Ευάγγελος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 131 (1992) 130.  –

"(Ένα) νησί. Τέσσερα κείμενα για τον Παπαδιαμάντη": Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 23 (2011/2012) 355-358.  - 

(Και) Ορφανίδης, Νίκος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Ακτή 13 (2001/2002) 

111-112. –

(Και) Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος/έργο: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 88-91. –

Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 23 (2011/2012) 218-220. (Αναδημ.)  - 

Προσωπικά: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 171 (2012) 549-552, 174 (2013) 450-455 και 837-841 και 175 (2014) 240-244. -

(Και) Τερζάκης, Άγγελος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 84-85. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 18 (Οκτ. 1964) 80. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 31 (Νοεμβρ. 1965) 76-78. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 277-279. – 

(Και) Τέρζης, Στάθης: Τέρζης, Στάθης: Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 (2000) 99-101. -

"Τρία θαλασσινά ειδύλλια": Μπ., Κ.: Φιλολογική 13/14 (Σεπτ. 1985) 24. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 133 (18/12/1985) 125-127. – 

(Και) Χαραλαμπίδης, Κυριάκος: Χαραλαμπίδης, Κυριάκος/Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 (1993) 189-191. – 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 101 (1977) 819. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 108 (1980) 951. – 

(Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης: Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 377. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 108 (1980) 951. –

"Χρυσός και χρυσομηλιγγάτος" (Επιμ.): Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Μετ’ έρωτος και στοργής. Κείμενα για τον Παπαδιαμάντη. Αθήνα 2001, 120-128. (Αναδημ.) –

Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 370 (Ιαν. 1997) 127. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 139 (1996) 817. -    


 

                                                

Τριαντάφυλλος, Κλεάνθης  (1850-1889)

(Και) Γενιά του 1880: Ανώνυμο: Αιολικά Γράμματα 12 (1982) 42. – 

(Και) ελληνική κοινωνία: Πρόκος, Αριστείδης: Νέα Εστία 16 (1934) 786-790. –

Έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 65-76. –

Κουκούλας, Λέων: Νέα Εστία 75 (1964) 215-217. –

Κωνσταντινίδου, Λούλα: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 388. –

Έργο (και) λογοκρισία: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 135/136, 39-41. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 236-237.  - 

Ματζουράνης, Γιώργος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 514-515. 

Ταγκόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογικά πορτραίτα. Αθήνα 1988, 17-41. (Αναδημ.) –

Σατιρικός: Βουρνάς, Τάσος σε: Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα 1979, 154-180. – 

(Και) Ταγκόπουλος, Δημήτριος: Steinmetz, Alexander: Nέα Eστία 75 (1964) 

557-558. –


  

Τριαντάφυλλος, Πέτρος

"Από του πολέμου τον αντίλαλο": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 176. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 35/36 (Ιαν./Φεβρ. 1958) 46. –

"(Του) ήχου το μίλημα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 

574-575. –

"Μικρές ιστορίες": Τ.-Σ., Β.: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 363. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 144. –

"Πορτρέτα από τον Ηρόδοτο": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 574. –

"(Το) τραγούδι των εποχών": Γκοσιόπουλος, Τάκης: Νέα Πορεία 7 (Σεπτ. 1955) 299. –

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 419. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 7 (Σεπτ. 1955) 292-293. -


 

Τριανταφύλλου, Γιώργος  (1929-)

Εργοβιογραφικά: Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 190. –

"Μικρή προσωπική πεζογραφική ανθολογία": Δέφνερ, Όθων: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 173. –

Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 17 (άνοιξη 1993) 126. -


 

Τριανταφύλλου, Θεολόγης  (1932-1991)

Εργοβιογραφικά: Νήμας, Θεόδωρος: Τρικαλινά 11 (1991) 483-484.  –


 

 

Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος  (1832-1913)

Εργοβιογραφικά: Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος: Επετηρίς Εταιρείας Στερεο-ελλαδικών Μελετών 1 (1968) 257-275 και 472 (γαλλ. περίληψη). -


 

Τριανταφύλλου, Κώστας  (1912-2002)

"(Το) αρχείο των Βλαχοπαπαδόπουλων των Πατρών": Βασιλείου, Ι. Σ.: Νέα Εστία 114 (1983) 1310. –

Βιβλιογραφικά: Πανίτσας, Κωνστ. Γ. σε: Τόμος τιμητικός Κ. Ν. Τριανταφύλλου. Πάτρα 1990, 19-43.–

Γενεαλογικά: Jurlaro, Rosario σε: Τόμος τιμητικός Κ. Ν. Τριανταφύλλου. Πάτρα 1990, 379-383 (ιταλ.). –

"Δεύτερη πατρίδα": Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 118 (1985) 1520. –

"Διηγήματα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 18 (1969) 494-495. –

Xατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 826-827. –

"Ελληνικόν μαρτυρολόγιον": Βασιλείου, Ι. Σ.: Νέα Εστία 97 (1975) 135. –

"Επιστροφή μέσω Πατρών": Ανδρικόπουλος, Γιάννης: Νέα Εστία 137 (1995) 414.  -

Γιάκος, Δημήτρης: Εμβόλιμον 20 (χειμ.1993/άνοιξη 1994) 230. –

Φορόπουλος, Νικόλαος: Νέα Εστία 135 (1994) 556-557. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 354.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 237-238.  - 

Γριτσόπουλος, Τάσος: Πελοποννησιακά 26 (2001/2002) 377. –

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 126-128. –

Τσελίκας, Αγαμέμνων [και άλλοι] σε: Τόμος τιμητικός Κ. Ν.Τριανταφύλλου. Πάτρα 1990, 11-17.–

"Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών": Βασιλείου, Ι. Σ.: Νέα Εστία 108 (1980) 

1616-1617. –

Γριτσόπουλος, Τάσος: Πελοποννησιακά 14 (1978/1979) 341-345. –

Γριτσόπουλος, Τάσος: Πελοποννησιακά 22 (1996/1997) 371-374. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 141 (1997) 343. –

"Λογοτεχνική γνωριμία της Καινής Διαθήκης": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελλη-νική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 127. –

"Μάνζικερτ": Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 362. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευμνατική Κύπρος 37 (1997) 233. –

"Παγκόσμιος ελληνοδείκτης": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 797-798. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 91 (1972) 907-908. – 

(Και) Ρώμας, Διονύσιος: Ρώμας, Διονύσιος: Ευθύνη 2, 13 (1984) 102-105. –

Ρώμας, Διονύσιος/Τριανταφύλλου, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) 1408-1415. –  (Και) Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 118 (1985) 1520. –

"Τόμος τιμητικός Κ. Ν.Τριανταφύλλου": Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 132 (1992) 1414-1415. –

"Χειμώνας στην Αλβανία": Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946) 196.  -

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 39 (1946) 629-631. – 

Τριανταφύλλου, Λευτέρης

"Omnia vitae": Πετρόπουλος, Γ.: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 70. -


  

Τριανταφύλλου, Μάρω  (1963-)

"´Αννα": Γλάρος, Βασίλης: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 44. –

Μαρκαντωνάτου, Μαρία: Περίπλους 41 (Οκτ./Δεκ. 1995) 109-110. –


 


Τριανταφύλλου, Ντίνος  (1920-1996)

Εργοβιογραφικά: Σταμάτης, Κώστας: Νέα Εστία 139 (1996) 266-267. –

"Μπαλλάντες": Λαζανάς, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 351-353.  -


 


Τριανταφύλλου, Πίττα

"(Τα) τέρατα θα έρθουν": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 215-217. (Αναδημ.)  -


 


 

Τριανταφύλλου, Σώτη  (1957-)

"´Αλφαμπετ Σίτυ": Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 349 (Φεβρ. 1995) 41. –

"Αύριο μια άλλη χώρα": Τσακνιάς, Σπύρος: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα: Νεφέλη 2000, 260-263. (Αναδημ.) –

"(Το) εναέριο τρένο στο Στίλγουελ": Δερμιτζάκης, Μπάμπης: Διαβάζω 344 (19/10/1994) 31-32. –

´Εργοβιογραφικά: Τριανταφύλλου, Σώτη/Τσαπίλης, Πέτρος: Ανατολικός 10 (Νοεμβρ. 1999/Ιαν. 2000) 25-42. –

Τριανταφύλλου, Σώτη/Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 375 (Ιουν. 1997) 114-121. –

"(Το) εργοστάσιο των μολυβιών": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 64-67. –

Ανώνυμο: Ανατολικός 11 (καλοκ. 2000) 114. –

Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 408 (Ιουν. 2000) 50-53. –

Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 61. –

"Κινέζικα κουτιά": Πανταλέων, Λίνα: Νέα Εστία 161 (2007) 512-521.  - 

"Κινηματογραφημένες πόλεις": Κόλοβος. Νίκος: Διαβάζω 268 (24/7/1991) 

118-120. –

"(Η) Μαριόν στ’ ασημένια νησιά και στα κόκκινα δάση": Ζερβού, Αλεξάν-δρα: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 102. –

Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 402 (Δεκ. 1999) 129. –

Προσωπικά: Τσαπίλης, Πέτρος: Ανατολικός 10 (Νοεμβρ. 1999/Ιαν. 2000) 24. -  

"Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης": Αντύπα, Αναστασία: Ανατολικός 1 (Ιαν./Μαρτ. 1997) 45. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 336-338. (Ανα-δημ.) –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 5 (1996) 38. –

Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 366 (Σεπτ. 1996) 142-143. –

Μουρίκη, Χλόη: Διαβάζω 94 (1996) 133-134. –

Πάστακας, Σωτήρης: Πλανόδιον 25 (Ιουν. 1997) 153. –

Τριανταφύλλου, Σώτη: Διαβάζω 364 (Ιουν. 1996) 85. –

Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 603 (12/4/1996) 65. –

"Συγχώρεση": Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 159 (2006) 987.  -

Χρηστέας, Γιώργος: Οδός Πανός 131 (Ιαν./Μαρτ. 2006) 151.  - 

"(Ο) υπόγειος ουρανός": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 398 (Ιουλ./Αυγ. 1999) 153-155.–

Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 388 (Σεπτ. 1998) 55-59. –

Τριανταφύλλου, Σώτη: Διαβάζω 388 (Σεπτ. 1998) 54. –

"(Το) φάντασμα μιας δεκαετίας" (Επιμ., σε συνεργ. με: Τερζάκης, Φώτης): Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 348 (Ιαν. 1995) 110-111. –

"Φρανσουά Τρυφφώ": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 103 (3/10/1984) 57.  –

"(Der) unterirdische Himmel," (Μεταφρ.: Hildebrand, Birgit): Böhmer, Otto: Die Zeit, Literatur (Νοεμβρ. 2001) 13 (γερμ.). –                                                                           

 

Τριανταφύλλου-Μωραΐτη, Άννα

"(Ο) διχασμός του Γιώργου Σεφέρη": Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 51(1977) 136 (αγγλ.). -

(Και) Καλοκύρης, Δημήτρης: Τριανταφύλλου-Μωραΐτη, Άννα: Χάρτης 2 (1983/ 1984) 534-540. –


 

 

Τριαρίδης, Θανάσης  (1970-)

"(Ο) άνεμος σφυρίζει στην Κουπέλα": Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 61. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 110 (Οκτ./Δεκ. 2000) 148.  - 


 

                  

Τριάρχη-Μακρυγιάννη, Αδαμαντία

"Ταξίδι από τα Κύθηρα": Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 19 (2007/2008) 366-367.  -

 

 

Τριάρχης, Φώτης  (1925-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 354.  -

"Μονόλογοι": Σιατόπουλος Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 (1994) 414. –

"Φώτης Πρασίνης ο Βενέζης της Καβάλας": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 635-636. -


 


 

Τριβιζά-Φραντζεσκάκη, Νατάσα

"Αναζητώντας την ´Ιδα": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 424.  –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 41 (1992) 421. –


 


Τριβιζάνος, Θωμάς

Επιγράμματα: Canart, Paul: Θησαυρίσματα 8 (1971) 205-248 (γαλλ.) και 333-334 (ιταλ. περίληψη) –

Έργο/εκδόσεις: Canart, Paul: Studi offerti a Roberto Ridolfi. A cura di: Maracchi Biagiarelli, Berta/Rhodes, Dennis E. Firenze 1973, 173-195 (γαλλ.). -  

´Εργο/πηγές/ Πλανούδης, Μάξιμος: Καλλέργης, Ηρακλής: Αριάδνη 1 (1983) 

76-85. –

Έργο/χειρόγραφα: Καλλέργης, Ηρακλής σε: Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιω-τάκη. Ηράκλειο 2000, 291-302. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Εργοβιογραφικά: Canart, Paul σε: Πεπραγμένα του Γ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 2, Εν Αθήναις 1974, 29-31 (γαλλ.) –


 


 

Τριβιζάς, Ευγένιος  (1946-)

"(Τα) Γουρουνάκια-Κουμπαράδες": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 358 (Δεκ. 1995) 111-112. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 354 και 356.  -  

“(Ο) ήλιος της Λίζας“: Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτε-χνίας 8 (1993) 102-106. –

Θέατρο/μύθος: Μουδατσάκις,Τηλέμαχος σε: Το ελληνικό θεατρικό έργο κατά τη δεκαετία του 1990. Αθήνα 2000, 202-212. –

Θέατρο/στοιχεία κοινωνικής κριτικής: Μουδατσάκις, Τ. σε: Το ελληνικό θεα-τρικό έργο κατά τη δεκαετία του 1990. Αθήνα 2000, 202-212. –

"(Ο) Ιγνάτιος και η γάτα": Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 99. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 161 (11/2/1987) 49 και 51. –

"(Οι) ιππότες της Τηγανητής Πατάτας": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 358 (Δεκ. 1995) 111-112. –

"(Ο) λαίμαργος τουνελόδρακος": Τοπάλη, Καίτη: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 96. –

"(Τα) μαγικά μαξιλάρια": Γαλάντης, Γ.: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 126-127. –

Καλογήρου, Τζίνα σε: Λογοτεχνία και εκπαίδευση. Αθήνα 1999, 251-263. –

"(Το) μεγάλο ταξίδι του Τουρτουρί": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 358 (Δεκ. 1995) 111-112. –

"(Ο) ναυαγός Κοκκινοτρίχης": Δελώνης, Αντώνης: Διαβάζω 144 (21/5/1986) 51. –

Τοπάλη, Καίτη: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 96. – 

(Και) Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο χώρο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1, Λευκωσία 1987, 153-156. –

"(Τα) ογδονταοχτώ ντολμαδάκια": Τριβιζάς, Ευγένιος: Διαβάζω 382 (Φεβρ. 1998) 18-19. –

Παιδική Λογοτεχνία: Αργυρίδης, Μιχάλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 23 (φθιν. 1991) 180-183. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 32-35. –

Τριβιζάς, Ευγένιος: Διαβάζω 336 (25/5/1994) 57-61. –

Παραμύθια: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 32-35. –

"(Το) παραπονεμένο ελεφαντάκι": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 303 (20/1/ 1993) 146. –

"(Οι) πειρατές της καμινάδας": Μιχαλοπούλου, Αμάντα: Διαβάζω 292 (22/7/ 1992) 127. –

“(Η) πριγκίπισσα και το βατραχάκι”: Οικονομίδου, Αναστασία: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 47 (φθιν. 1997) 215-220. -   

"(Το) σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές": Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 549 (15/4/1994) 63-64. –

"(Ο) ταξιδιώτης και η Μαργαρίτα": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 370 (Ιαν. 1997) 141. –

"(Ο) ταύρος που έπαιζε πίπιζα": Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 147-148.  -

"Τραγούδια από τον Λόρκα": Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 15 (2003/2004) 245-246.  -

"(Τα) τρία μικρά λυκάκια": Κοντογιάννη, Βασιλική: Διαβάζω 398 (Ιουλ./Αυγ. 1999) 57-61. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 171. –

"(Ο) φωτογράφος Φύρδης Μίγδης": Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 

147-148. –

"Χίλιες και μια γάτες": Μουδατσάκις, Τηλέμαχος σε: Σύγχρονες οπτικές και προ-οπτικές της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Αθήνα 1990,  253-262. –

"(Ο) χιονάνθρωπος και το κορίτσι": Δελώνης, Αντώνης: Διαβάζω 112 (13/2/ 1985) 57. –

"(Τα) χρωματιστά κοράκια": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 146. –

"(Η) χώρα χωρίς γάτες": Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 8 (1993) 95-102. - 

Τοπάλη, Καίτη: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 96.  - 


 

                       

Τριβιζάς, Σπύρος

"Δαφνόκλαδα": Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 62-63. -


 

 

Τριβιζάς, Σωτήρης  (1960-)

"Βίος ασωμάτων": Αθανασοπούλου, Μαρία: Περίπλους 32 (1992) 308-309.–

Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 48 (Νοεμβρ./Δεκ. 1986) 42-43. –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 6/7 (Ιαν./Ιουν. 1995) 85-86.–

Πέζαρος, Παύλος: Διαβάζω 167 (6/5/1987) 67-68. –

Έργο: Volkovitch, Michel: Το Τραμ 3, 11/12 (Ιαν. 1990) 186 και 187 (γαλλ. κείμενο).  -

Εργοβιογραφικά: Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 15 (2003/2004) 305.  -

"(Το) κέλυφος": Αρμάος, Δημήτρης: Εντευκτήριο 1 (Οκτ. 1987) 86-87. –

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Τομές 2, 84 (Ιουλ./Δεκ. 1982) 47-48. –

"Κίβδηλο φεγγάρι": Αρμάος, Δημήτρης: Εντευκτήριο 1 (Οκτ. 1987) 86-87. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 51. –

Πατσαλίδης, Σάββας: Γράμματα και Τέχνες 28/29 (Απρ./Μάιος 1984) 15-16. –

Μεταφραστής/Ungaretti, Giuseppe/"Σπουδή θανάτου": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Νέα Εστία 145 (1999) 169-172. –

"(Το) πνεύμα του λόγου": Ρούβαλης, Βασίλης: Αντί 2, 715 (9/6/2000) 63-64. –

Ποίηση: Παγκράτης, Περικλής σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Δ’ Συμποσίου Ποίησης, 6-8/7/1984. Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι. Αθήνα 1985, 611-613. –

"Ποιητές του μεσοπολέμου" (Επιμ.): Ρούβαλης, Βασίλης: Διαβάζω 385 (Μάιος 1998) 38. –

"(Το) σουρρεαλιστικό σκάνδαλο": Βούλγαρη, Σοφία: Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000) 311-316 (αγγλ.). –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 6 (1997) 37. –

Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 372 (Μαρτ. 1997) 86. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 79 (Δεκ. 1996/Φεβρ. 1997) 46-47.  - 


 

 

ρίβολος"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Καμαριώτης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 7 (16/1/1937) 11. –  (Και) Παπανικόλας, Στρατής: Καραγιάννης, Βαγγέλης: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 341-345. –

Μερακλής, Μιχάλης: Λαογραφία 32 (1979/1981) 538-544. - 

Σκλεπάρης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 364-365.  –


 


 

Τριβώλης, Ιάκωβος   (15ος αι.)

Γενεαλογικά: Ζαρίδη, Κατερίνα: Δελτίιον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος 11 (2001) 571-588. – 

Έργο/φιλολογικά: Κριαράς, Εμμανουήλ: Byzantion 28 (1958) 67-90. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 1, Θεσσαλονίκη 1988, 455-477.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 238.  - 

Ζαρίδη, Κατερίνα: Εώα και Εσπέρια 1 (1993) 145-189. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Sartori, Franco: Archivio Veneto 5, 127 (1986) 31-46 (ιταλ.). –

"Ιστορία του ρε της Σκοτζίας"/κείμενο: Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 60 (1956) 913-921. –

“Ιστορία του ρε της Σκοτζίας“/πηγές/“Ιμπέριος και Μαργαρώνα“: Κρια-ράς, Εμμανουήλ σς: Probleme der Neugriechischen Literatur 3, Berlin 1960, 62-92 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 1, Θεσσαλονίκη 1988, 528-558.) –

 "Ποιήματα" (Επιμ.: Irmscher, Johannes): Ζώρας, Γεώργιος: Byzantinische Zeit-schrift 51 (1958) 127-129 (γερμ.). –

Κριαράς, Εμμανουήλ: Byzantion 28 (1958) 67-90. –

Μανούσακας, Μανούσος: Αθηνά 60 (1956) 383-389. –

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 14 (1955) 513-526. –

Laurent, Vitalien: Revue des Études Byzantines 15 (1957) 271-272 (γαλλ.). –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 70 (1957) 291 (γαλλ.). –

"Ταγιαπέρας": Pesenti, G.: Byzantinische Zeitschrift 25 (1925) 322-326.  –


 

 

Τρίγκατζης, Κώστας  (1928-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 356.  - 

 

 

"Τρικαλινά"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Νημάς, Θεόδωρος: Τρικαλινά 10 (1990) 418-419. –

Χαρακτηριστικά: Μπέσπαρης, Πέτρος: Φιλόλογος 23 (1999) 122-123. –

Χρηματοδότηση: Ανώνυμο: Τρικαλινά 2 (1982) 167.  -


 


 

Τρίκκης, Γιάννης  (1892-;)

"Γράμματα σε γυναίκες": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 28 (12/6/1937) 14. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 21 (1937) 394. -


 


Τρικογλίδης, Κώστας

Μεταραστής/"(Το) περιβόλι της αγάπης": Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 74 (27/7/1983) 53-56. –

Μεταφραστής/"Σύντιπας ή Οι πανουργίες και οι μηχανορραφίες των γυναικών": Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 73 (13/7/1983) 50-55. –

Μεταφραστής/"Χίλιες και μια νύχτες": Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 33 (Ιουλ. 1980) 42-59. –

Παμπούκης, Ι. Τ.: Διαβάζω 77 (21/9/1983) 7.  -


 :


Τρίκολας, Νίκος

"Αγχιβασίη": Germanacos, Nikos C.: Books Abroad 46 (1972) 340-341 (αγγλ.). –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 238.  - 

"Πικριά": Λεβέντης, Νίκος: Πλανόδιον 10 (Ιουλ.1989) 192-194.  -


 


Τρικούπης, Σπυρίδων  (1788-1873)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 238-239.  -  

Γιάκος, Δημήτρης: Λυρικοί της Ρούμελης. Αθήνα 1958,  5-35. –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 395-398. (Αναδημ.) –

"Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως": Δημαράς, Κωνσταντίνος σε: Kindlers Literatur Lexikon 3, Zürich 1967, 2728 (γερμ.). (Ανανθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 16, München 1991, 774.) –

Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος: Άπαντα 1, Λευκωσία 1999, 291-297. (Αναδημ.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 258-262. (Αναδημ.) –

Ιστορικός: Αρτεμάκης, Στέλιος: Ελληννικές μορφές. Αθήνα 1972, 19-26. – 

(Και) Πολυλάς, Ιάκωβος: Τρικούπης, Σπυρίδων σε: Αρετή και δόξα του Διονύ-σιου Σολωμού. Αθήνα 1984, 230-232. - 

(Και) Σολωμός, Διονύσιος:  Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 123-124 και 354-355. (Αναδημ.) -      

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 94 (1973) χριστ. τχ., 141-144.  -  

Σπαταλάς, Γεράσιμος: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 385-389.  - 

Τρικούπης, Σπυρίδων σε: Αρετή και δόξα του Διονύσιου Σολωμού. Αθήνα 1984, 230-232.  - 

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/ποίηση: Coutelle, Louis: Ο Ερανιστής 5 (1967) 9-22. –

Υμνογράφος: Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 67 (1960) 152-154.  –


 

 

Τριλλίδης, Γιώργος

“Αγγιστρωμένοι στα φυστικοαμάξια μας“: Ανώνυμο: Νέα Εποχή 264/265 (2000) 49-50. -


 

 

ρίπτυχο"  <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Σπανός, Νίκος: Διαβάζω 213 (12/4/1989) 20-21.  –

 

 

 

Τρισών-Μιλσανή, Ευρυδίκη

“Περίπατος στη Σόλωνος“: Παναγιωτίδης, Γιώργος: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 48-49. -


 

 

"(Το) Τρίτο Μάτι"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Κόρφης, Τάσος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 244-253. (Παραλλ. δημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 72 [Νοεμβρ./ Δεκ. 1994] 

44-47.) –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 73 και 75. – 


 

 

ριφυλλιακή Εστία"  <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 842.  -


 


 

Τριφύλιος, Θέμις  (1907-1988)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. {Αθήνα 1981,] 356.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 239-240.  - 

Δημάκης, Παν.: Πελοποννησιακά 18 (1989/1990) 310. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 124 (1988) 900-901. –

Τριανταφύλλου, Κώστας σε: Πρακτικά του Γ’ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών <Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι 24-26/11/1989>. 1991, 125-128.–

"(Η) λαβωμένη πέρδικα": Ανώνυμο: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 4 (1983) 198. - 

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 264-266. (Αναδημ.) –

"(Ο) Μπολότης": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 191. –

"Οινόμαος": Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 115 (1984) 203-204.-


 


Τριφύλλης, Αντώνης

Μεταφραστής/"Σύγχρονη γερμανόφωνη ποίηση": Δραγώης, Ιάσων: Γράμ-ματα και Τέχνες 24 (Δεκ. 1983) 34. –

Κεντρωτής, Γιώργος: Το Δέντρο 2, 2 (Νοεμβρ. 1983) 13. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 80 (2/11/1983) 49 και 51. –

"Πορεία": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 60 (Ιαν./Μάιος 1990) 47. –

"Σκιές": Δραγώης, Ιάσων: Γράμματα και Τέχνες 28/29 (Απρ./Μάιος 1984) 23. -


 


Τριχιά-Ζούρα, Μαρία

"(Η) αυτοβιογραφία του Γρηγορίου Ξενόπουλου": Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Νέα Εστία 156 (2004) 890-892.   -

 

 

Τροβάς, Διονύσιος  (1908-1989)

"Γρ. Δ. Ξενόπουλος": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 131-132.–

"Δημ. Καμπούρογλους": Λαζανάς, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 145-146. –

"Δίπτυχα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 193 (8/6/1988) 76. –

"Εκεί που δε χτυπούνε πια οι καμπάνες – Κρήνη <Τσεσμές>": Καρακάλος, Ξενοφών: Νέα Εστία 103 (1978) 273-274.–

Λαζανάς, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 843. –

Έργο: Σαλούρα-Τροβά, Βασιλική: Νέα Εστία 127 (1990) 270. –

Εργοβιογραφικά: Καραγιάννης, Θανάσης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 4 (1989) 325-326. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 127 (1990) 129. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδη-μίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 115-116.) –

Μεταφραστής/Αίσωπος/"Μύθοι": Μάνος, Μ. X.: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 

747-748. –

Παιδική Λογοτεχνία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης/Τροβάς, Δ. σε: Αναγνωστό-πουλος, Β (ασίλης): Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας ΙΙ: Συζητήσεις. Αθήνα 1990, 153-160. -

Ποίηση: Καλλέργης, Ηρακλής: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 10 (1995) 118-132. – 

(Και) Σταματίου, Σταμάτιος: Σταματίου, Σταμάτος/Παπαθανασόπουλος, Θανά-σης: Ναυπακτιακά 11 (2000) 109-116. (Με αγγλ. περίληψη.)  -


 


Τροπαιάτης, Άλκης  (1909-;)

“Ανθολογία ελληνικού παιδικού διηγήματος“ (Επιμ., σε συνεργ. με: Γιάκος, Δημήτρης): Σκαλιάρας, Παύλος: Τετράμηνα 28/29 (καλοκ.1985) 1947-1952. –

“(Το) βιβλίο της άγνωστης αδελφής“: Περνάρης, Άντης: Πάφος 5 (1940) 235. -  

"Δεκατρία διηγήματα": Κ., Γ.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 1 (5/12/1936) 14. –

"Επιτάφιος": Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της  κατοχής. Ιωάννινα 1974, 186-190. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 228-230. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 43 (1948) 384. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 357.  - 

Τροπαιάτης, Άλκης/Καζαντζής, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 172 (16/3/ 1940) 12. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 240-241.  -

"Ήρωες": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 130 (27/5/1939) 14.  -

"(Το) κάστρο της κυράς": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/ 1952) 77. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 158-160. (Αναδημ.)  –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 48 (1950) 1188. –

"(Το) κρυφό σχολειό": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/ 1952) 77. –

"(Οι) μικροί γονείς": Βραχά, Μαρία: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 23. –

Παιδική λογοτεχνία: Γιάκος, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 462-465. –

"(Το) παραμύθι της κατοχής": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 31. –

Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 75-76. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 186-190. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 43 (1948) 384. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 96 (1974) 1535. –

"Πέντε εικόνες σε ασπρόμαυρο": Γιάκος, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 141-143. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 658-659. –

"(Η) σκυτάλη": Γιάκος, Δημήτρης: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981) 44-45. –

"Στα χρόνια της σκλαβιάς": Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 201-204. (Αναδημ.) –

"Στο νησί των γλάρων": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 59 (1956) 480. –

"Στο πέλαγος με την Παναγιά": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 77. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 45 (1949) 617-618. – 

(Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Τροπαιάτης, Άλκης: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/ 1977) 377. –

"Χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα, πασχαλιάτικα": Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 111 (1982) 400-401.  -


 


 

Τρουλλινού, Νίκη

"Μ΄ένα καφάσι μπίρες": Πανταλέων, Λίνα: Νέα Εστία 165 (2009) 1125-133.  -

"(Το) τελευταίο καλοκαίρι της αθωότητας": Κόκορης, Δημήτρης: Νέα Εστία 177 (2015) 424-428.  -

 

 

Τρουπής, Θεόδωρος  (1932-)

"Άνθρωποι της σκαλωσιάς": Σαλαμάγκας, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 475-476. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 357.  - 

"Θυμάρια": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 297-299. (Αναδημ.) –

"Κολοκοτρωναίικα ανέκδοτα και λαϊκοί μύθοι": Γριτσόπουλος, Τ.: Πελοπον-νησιακά 25 (2000) 372. –

"(Ο) Κοτσαμπάσης": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 303. –

"Κρινάνθια": Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 531-532. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 932. –

"(Η) μαλαματένια βρύση": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 6, Αθήνα 1995, 287-289. (Αναδημ.) –

“Μετοικεσία": Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 23/24 (φθιν. 1994/χειμ. 1995) 

221-222. -  

“Σέπαλα θύμησης": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 305-308. (Αναδημ.) –


 


 

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος  (1909-1993)

“Ελληνική ποίηση από τον Όμηρο ως τον Σεφέρη“ (Επιμ.): Τωμαδάκης, Νικόλαος: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 47 (1987/1989) 476. -

Έργο: Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 96 (1974) 1388-1389. –

Μυλωνάς, Γιώργος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 50 (1975) 14*-18*. –

Ξανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία: Νέα Εστία 133 (1993) 334. –

Πατεράκη, Γιολάντα/Τρυπάνης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 120 (1986) 959-960. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 357.  -  

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 241.  - 

Δέτσης, Νικόλαος: Φιλολογική 42 (Ιαν./Μαρτ.1993) 12. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 133 (1993) 194. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδη-μίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επι-στήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 204-205.) –

Ταϊφάκος, Ιωάννης: Νέα Εστία 134 (1993) 1046-1049. –

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος/Φωσκαρίνης, Θάνος: Διαβάζω 191 (11/5/1988) 64-72. –

"Kαταλεπτόν": Κελεσίδου-Γαλανού, Α.: Νέα Εστία 130 (1991) 912-913.–

"(Οι) πρόσφυγες": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 12 (1982) 249-251. –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 823-824. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 113 (1983) 59-60. –

Προσωπικά: Κριαράς, Εμμανουήλ: Περίπλους 8 (1993/1994) 9-10.–

"Σκιάς όναρ": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 120 (1986) 894-895. –

"Σωρός": Κελεσίδου-Γαλανού, Άννα: Νέα Εστία 132 (1992) 1557-1558. (Ανα-δημ.σε: Νέα Εστία 133 [1993] 411-412.) –

"Ταρτησσός, Φαναγόρεια, Αλεξάνδρεια εσχάτη": Ρωμαίος, Κώστας: Νέα Εστία 38 (1945) 669-670. –

"Greek Poetry, from Homer to Seferis" (Επιμ.): Ιακώβ, Δανιήλ: Ελληνικά 34 (1982/1983) 234-240. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 128 (1990) 1586-1587. –

Ρωμαίος, Κώστας: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 57, 2 (1982) 139-147. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 111 [1982] 478-482.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 113 (1983) 375-376. –

Glasgow, Eric: Nέα Eστία 112 (1982) 1105-1106. (Αποσπασμ. μεταφρ. αναδημ.) –

Hunt, David: The Times (31/12/1981) 13 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Nέα Eστία 112 [1982] 1105.) –

Levi, Peter: Balkan Studies 23 (1982) 473-474 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 56 (1982) 734 (αγγλ.). –

Sheets, George: Modern Greek Studies Yearbook 3 (1987) 408-410 (αγγλ.). –

Sherrard, Philip: The Times Literary Supplement 81 (1982) 555 (αγγλ.). –

"Greek Verse" (Επιμ.): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 70 (1971) 

1363-1364 (αγγλ.). –

Σινόπουλος, Παναγιώτης: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 14-15. –

"Medieval and Modern Greek Poetry"  (Επιμ.): Αντωνιάδη, Σοφία: Museum 57 (1952) 8 (γαλλ.). –

Γεωργακάς, Δημήτριος: Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 116-119 (αγγλ.). (Συντομ. αναδημ. σε: The Classical Journal 50 [1954/1955] 375-376.). –

Γεωργακάς, Δημήτριος,: The Classical Weekly 46 (1953) 167 και 171 (αγγλ.). – 

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 12 (1953) 411-421. –

Προυσής, Κώστας: Classical Philology 48 (1953) 63-65 (αγγλ.). –

Cantarella, Raffaele: Rivista di Filologia e d’Istruzione Classica, n. s. 30 (1952) 

257-259 (ιταλ.). –

Cavarnos, J.: Speculum 27 (1952) 260-262 (αγγλ.). –

Chantraine, P.: Revue de Philogie, de Littérature et d’Histoire Anciennes 3, 27 (1953) 231-232 (γαλλ.). –

Garyza, Antonio: Giornale Italiano di Filologia 6 (1953) 80-81 (ιταλ.). –

Guilland, Rodolphe: Revue des Études Grecques 65 (1952) 270 (γαλλ.). –

Scott-Kilvert, Ian: Hermes 5 (1951) 198 (αγγλ.). –

"(La) poesia bizantina, dalla fondazione di Constantinopoli alla fine della Turcocrazia" (Ed. ital. a cura di Lucia M. Raffaelli.): Failler, Albert: Revue des Études Byzantines 50 (1992) 328-330 (γαλλ.). –

Luciani, Cristiano: Ιταλοελληνικά 4 (1991/1993) 265-270 (ιταλ.). –

Romano, Roberto: Ιταλοελληνικά 5 (1994/1996) 463-465 (ιταλ.).  -


 


 

Τρύφωνας, Χρίστος  (1934-)

"Απολογία Σισύφου": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 

313-314. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 77 (1965) 344-345. –

Σινόπουλος, Τάκης: Εποχές 39 (Ιουλ. 1966) 68-70. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 242.  - 

"Ιθαγένεια": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 82 (1967) 897-898.–


 


 

Τρυφωνόπουλος, Σωτήρης  (1917-1993)

(Και) Αθανασόπουλος, Περικλής: Τρυφωνόπουλος, Σωτήρης: Διαβάζω 24 (Οκτ. 1979) 9. –

"Αλιπόρφυρος όρθρος": Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 127 (1990) 412. –

"(Ο) άνθρωπος των υπολειμμάτων": Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 123 (1988) 340-341.–

Εργοβιογραφικά: Δέφνερ, Όθων: Νέα Εστία 134 (1993) 1460-1461. –

"Κηράνθεμα": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 18 (1988) 104/105, 106-107. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 424. –

"Κίβδηλα φορέματα": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 461.  –


 

 

Τρωγαδής, Παντελής  (1932-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 242.  -

 

 

Τρώιλος, Ιωάννης Ανδρέας

"Βασιλεύς ο Ρωδολίνος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 72 (1962) 1210-1211. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 131-133.) –

Λασσιθιωτάκης, Μιχαήλ: Revue des Études Grecques 101 (1988) XV/XVI (γαλλ.). –

Μανούσακας, Μανούσος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 70. –

Παπαγεωργίου, Σόφη: Διαβάζω 26 (Δεκ. 1979) 26-27.–

Πολίτης, Λίνος σε: Kindlers Literatur Lexikon 7, Zürich 1972, 324-325 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 16, München 1991, 789.) –

Σολομός, Αλέξης: Το Κρητικό Θέατρο. Αθήνα 1998, 75-100 και 253-254. –

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Νέα Εστία 18 (1935) 784. –

Brighenti, Carlo σε: Dizionario letterario Bompiani. Opere 6, Milano 1948, 196 (ιταλ.).  -

Lowe, C. G. σε: Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου. Αθήνα 1935, 190-198 (αγγλ.). –

Puchner, Walter σε: Literature and Society in Renaissance Crete. Ed. by: Holton, David. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney 1991, 129-158 και 288-291 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης.  Ηράκλειο 1997, 157-193 και 355-360. – Επεξεργ. και επαυξ. ανα-δημ. σε: Puchner, W.: Το θέατρο στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 47-143.) –

“Βασιλεύς ο Ροδολίνος“/εκδόσεις (Επιμ.: Αλεξίου, Στυλιανός/Αποσκίτη, Μάρ-θα): Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 163-166. (Αναδημ.) –

Puchner, Walter: Παράβασις 1 (1995) 314-318. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 48 (1989) 513-515 (γερμ.). –

“Βασιλεύς ο Ροδολίνος”/θέματα/μοίρα: Λασσιθιωτάκης, Μιχάλης: Revue des Études Néo-Helléniques 5 (1996) 35-64 (γαλλ.) και 260-262 (γαλλ. περίληψη). –

“Βασιλεύς ο Ροδολίνος“ (και) Μέμφη: Bancroft-Marcus, Rosemary: Cretan Studies 6 (1998) 317-334 (αγγλ.). – 

“Βασιλεύς ο Ροδολίνος” (και) Ξανθουδίδης, Στέφανος: Τωμαδάκης, Νικό-λαος: Νέα Εστία 18 (1935) 784. – 

“Βασιλεύς ο Ροδολίνος”/φιλολογικά: Βάλσας, Μ.: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 269-290. –

Εργοβιογραφικά: Μανούσακας, Μανούσος: Θησαυρίσματα 2 (1963) 63-77 και 

164-165 (ιταλ. περίληψη). –

Μαυρομάτης, Γιάννης: Αριάδνη 5 (1989) 297-305. –

Ντόκος, Κωνσταντίνος: Θησαυρίσματα 8 (1971) 274-282 και 334-335 (ιταλ. περί-ληψη). - 


 


 

Tσαβαλάς, Γιώργος

Ποίηση: Σκαρτσής, Σωκράτης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΖ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1997. Η αρχαία ελληνική ποίηση και ο χρόνος. Πάτρα 1999, 245-247.  –


 

 

Τσαγγάρης, Χαμπής

“(Ο) Σπανός τζι οι σαράντα δράτσιοι“: Β., Α.: Διαδρομές στο Χώρο της Λογο-τεχνίας για Παιδιάκαι Νέους 19 (φθιν. 1990) 216-217.  -


 


 

Τσαγκαράδας, Κώστας  (1890-1962)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 242-243.  - 

Ναθαναήλ, Γλαύκος: Νέα Εστία 73 (1963) 50-51.  -


 


 

Τσαγκαράκη, Σμαρώ

"(Η) πτήση": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 367 (Οκτ. 1996) 98.  -


 


 

Τσαγκαράκης, Οδυσσέας

"Ανοιχτοί δρόμοι": Δανιήλ, Γιώργος: Greek Letters 3 (1984/1985) 240-242 (αγγλ.).

"Κρυφές επιθυμίες": Σπανουδάκη-Πετροχείλου, Χριστίνα: Θαλλώ 11 (2000) 

163-170. –

Matthew, Elizabeth: World Literature Today 74 (2000) 213 (αγγλ.). –

"Μαδώντας την μαργαρίτα": Δανιήλ, Γιώργος: Greek Letters 3 (1984/1985) 

240-242 (αγγλ.) –

"Μπροστά στο αύριο": Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 76 (2002) Winter, 230 (αγγλ.).  -

"Open Roads" (Μεταφρ.: Wood head, Jean): Manousos, J. W.: The Charioteer 24/25 (1982/1983) 146 (αγγλ.). -


 


 

Τσαγκαράκης-Κορφιάτης, Γιάννης

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 357.  -

 

 

Τσαγκρής, Νίκος

"Εγώ, εμείς, αυτοί είμαστε": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 43.  -


 


 

Τσακαλάκης, Θωμάς

"Και τώρα, και εντελώς καινούργιο": Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 75 (2001) 188 (αγγλ.).  -


 


 

Τσακαλίας, Δημήτρης

(Και) χιούμορ: Τσακαλίας, Δημήτρης/Κανέλλης, Ηλίας: Αντί 2, 471 (26/7/1991) 60. –


 


 

Τσάκαλος, Γεράσιμος  (1920-;)

"(Η) άθλια οικειότητα του έρωτα": Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 145/146 (Μάιος/Αυγ. 1998) 449.–

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 388 (Σεπτ. 1998) 33. –

"(Ο) άνθρωπος και ο χρόνος": Κάσσος, Βαγγέλης: Τομές 2, 52 (Σεπτ. 1979) 53-54.  -

Δραπέτης της φτώχειας“: Γεράνης, Στέλιος: Θερμοπύλες 7 (Ιαν./Φεβρ. 1963) 48.  -

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 358.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 243.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 53. –

Κρημνιώτη, Πόλυ/Τσάκαλος, Γεράσιμος: Διαβάζω 413 (Δεκ. 2000) 46-52. –

"(Η) μοναξιά της νύχτας": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 184 (3/2/1988) 84-85. –

"Πορεία σε εχθρικό περιβάλλον": Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 6 (1974) 47. –

"(Οι) ρίζες": Γεράνης, Στέλιος: Τομές 2, 6 (Νοεμβρ. 1976) 57-58. –

"Τζοτζό θέλω να με λένε": Καρακώτιας, Κώστας: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 61-62.  -


 


 

Τσάκαλος, Γεώργιος  (1898-;)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 358.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 243.  -

 

 

Τσακασιάνος, Γεώργιος  (1894-1943)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 244.  - 

 

 

Τσακασιάνος, Γιάννης  (1854-1908)

"Αυτοβιογραφία": Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 7 (1991/1992) 7-97. –

Έργο: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 12, Αθήνα ππ. 1966, 487-492. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 244-246.  - 

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 187. (Αναδημ.) –

Μπάρλας, Τάκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1339-1343 [recte: 1839-1843]. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 232-235. –

"(Του) Σπουργίτη μπόμπα πρώτη μποναμάς του Πατριώτη": Συνοδινός, Ζήσιμος: Περίπλους 43 (Ιουλ. 1996/ Φεβρ. 1997) 25-27.  -


 


 

Τσακασιάνος, Διονύσης  (1895-1963)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. {Αθήνα 1981,] 358.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 244.  -

"Ποιητικά έργα" (Επιμ.: Βαλέτας, Γιώργος): Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 105 (1979) 203-204.-


 


 Τσακασιάνου, Μαρία  (1900-1986)

Έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 16 (1986) 78-79.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 246.  - 


 


 

Τσακιράκης, Γιώργος  (1947-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 358.  -

 

 

 

 

Τσακίρη, Σάσα

"(ΠΟ) θάνατος των πλοίων": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 183 (20/1/ 1988) 69-71. –

"Κλειστή στροφή": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 128 (9/10/1985) 71.  -


 


Τσακίρης, Μανώλης  (1940-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 246.  -

"Ποιήματα": Ησαΐα, Νανά: Νέα Σύνορα 9 (Ιαν./Φεβρ. 1971) 29-30. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Βooks Αbroad 45 (1971) 731-732 (αγγλ.). –

"Φωταγωγός":  Χάριτος, Δημήτρης: Τομές 1, 9 (Σεπτ. 1975) 59-60.  –


 

 

Τσακίρης, Στέργιος

"Άκων δραπέτης": Γκίτση, Αναστασία: Ποιητική 12 (φθιν./χειμ. 2013) 284-288.  -

 

 

Τσακίρογλου, Βασίλης

“Ακολουθίες“: Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 208-209.  -  

 

 

Τσακιρόπουλος, Αντώνης  (1917-;)

"Έκσταση": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 350. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 45/46 (Νοεμβρ./Δεκ. 1958) 406-407.–

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σ.: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 663-677. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτενίας 2. [Αθήνα 1981,] 359.  - 

"Καρδιά και νόηση": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 300-301. (Aναδημ.) –

"Τρεις συλλογές": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 289-291. (Αναδημ.) –


 


Τσακνή, Νίνα

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 359.  -

 

 

 

Τσακνής, Διονύσης

"Υπό προθεσμία": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 89 (Ιαν./Φεβρ. 1997) 110.  -  


 


 

Τσακνιά, Αμαλία  (1932-1984)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Χρονικό (1984) 230. –

"(Το) μπαλκόνι": Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 12 (Δεκ. 1982) 25. –

Κόρφης, Τάσος: Διαβάζω 57 (Νοεμβρ. 1982) 155-156. –

Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 24 (Μάιος/Ιουν. 1983) 547-549. –

Ποίηση: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Γράμματα και Τέχνες 79 (Δεκ. 1996/Φεβρ. 1997) 26-27. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Χρονικό (1984) 229-230. –

"Πριν από την όχθη": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 47-48. -

 


 

Τσακνιάς, Σπύρος  (1929-1999)

"(Η) βαλίτσα του ξένου": Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 

159-160. –

Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 58 (1984) 450 (αγγλ.). –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 168-169. –

"Δακτυλικά αποτυπώματα": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 95 (30/5/1984) 

53 και 55. –

"Εν Αυλίδι": Μερακλής, Μιχάλης: Χρονικό (1977) 50-51. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 7 (Μαρτ./Απρ. 1977) 62-64. –

Έργο: Ζ., Α.: Επίλογος 8 (1999) 52. –

Σχινά, Αθηνά: ΗΛέξη 152 (Ιουλ./Αυγ.1999) 485-486. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Διαβάζω 397 (Ιουν. 1999) 38. –

Ανώνυμο: Εντευκτήριο 46 (άνοιξη 1999) 22. –

Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 

172-173. –

Ζήρας, Αλέξης: Αντί 2, 687 (21/5/1999) 46-47. –

"Ετερώνυμα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 174 (16/9/1987) 67. –

"Ιστορίες για το Σέργιο": Μερακλής, Μιχάλης: Χρονικό (1977) 50-51. –

Παπαγεωργίου, Κ.: Διαβάζω 7 (Μαρτ./Απρ. 1977) 62-64. –

Κριτικός: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 46 (άνοιξη1999) 23-26. (Ανα-δημ. σε: Χατζηβασιλείου, Β.: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 262-268.) –

"(Ο) κύκλος": Ζήρας, Αλέξης: Αντί 2, 163 (24/10/1980) 46-47. –

Φωστιέρης, Αντώνης: Διαβάζω 32 (Ιουν. 1980) 72-73. –

Μεταφραστής/García Márquez, Gabriel/"Η κηδεία της μεγάλης Mάμα": Δρα-κονταειδής, Φίλιππος: Διαβάζω 74 (27/7/1983) 62-63.–

"Oνειροσκόπιο": Κεφάλας, Ηλίας: Τομές 2, 91 (Ιουλ./Σεπτ. 1984) 76. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 101 (5/9/1984) 115. –

Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 60 (1986) 346 (αγγλ.). –

"Ορατότης μηδέν": Ντόκος, Θανάσης: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 75. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Αντί 2, 522 (28/5/1993) 65. (Αναδημ. σε: Παπαγεωργίου, Κ.: Τα άδεια γήπεδα. Αθήνα 1994, 186-190.) –

Φάις, Μισέλ: Εντευκτήριο 26 (άνοιξη 1994) 99-100. –

Φωτίου, Παναγιώτης: Γράμματα και Τέχνες 69 (Οκτ./Δεκ. 1993) 28-32. –

Ποίηση: Μηλιώνης, Χριστόφορος: Νέα Εστία 148 (2000) 467-478. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Ποίηση 14 (1999) 243-244. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 299-304.  –

Ποίηση (στη) Νεοελληνική Ποίηση: Ζήρας, Αλέξης: Νέα Εστία 151 (2002) 887-894.   -

"Πτέρυξ χρονίων παθήσεων": Βέης, Γιώργος: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 83-86. –

"Χαμηλό βαρομετρικό": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 199 (28/9/1988) 82-83. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 44-45. (Ανα-δημ. σε: Παπαγεωργίου, Κώστας: Τα άδεια γήπεδα. Αθήνα 1994, 181-186.) –

Σουλογιάννη, Άλκηστις: Γράμματα και Τέχνες 56 (Ιουλ./Οκτ. 1988) 12-13. –

"A propos": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 358 (Δεκ. 1995) 136-138. –

B., A.: Ο Πολίτης 2, 3 (22/4/1995) 40. –

Φάις, Μισέλ: Εντευκτήριο 31 (καλοκ. 1995) 77-78. -


 


 

Τσάκωνα, Μαγδαληνή  (1910-)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 359.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 246.  -

 

 

Τσακωνάς, Δημήτριος

"(Η) Γενιά του ´30": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 126 (1989) 1317-1319. –

"Δοκίμια επαναστάσεως": Καχριμάνης, Γεώργιος: Νέα Εστία 70 (1961) 1117-1118. –

"Εισαγωγή εις τον νέον ελληνισμόν": Ζαδές, Δημοσθένης: Πνευματική Κύπρος 13 (1972/1973) 286. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 266-268.) - 

Κόκκινος, Δημοσθιένης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 614. –

Mουγογιάννης, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 647-648. –

"Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και πολιτικής κοινωνίας": Παπα-θανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 132 (1992) 1559-1560.–

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 71 (Ιαν./Φεβρ. 1994) 81. –

"Κοινωνιολογία του νεοελληνικού πνεύματος" (Μεταφρ.: Μαρκάκης, Μ.): Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 312-318. (Αναδημ.) –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 264-266. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 276-278. –

"Λογοτεχνία και κοινωνία στο μεσοπόλεμο": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 124 (1988) 1051-1052. –

Παναγιωτάτος, Σπύρος-Γεράσιμος: Παναγιωτάτος, Σπύρος-Γεράσιμος: Νέα Σύνορα 6 (1974) 74. –

"(Η) Σχολή Θεσσαλονίκης": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 128 (1990) 1515-1516.–

Πλατής, Ελευθέριος: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 422-423. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 128 (1990) 1043-1045. –

"Χριστιανική κοινωνιολογία και ελληνικότης": Ρούφος, Ρόδης: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 278-280. –

"Geist und Gesellschaft in Griechenland": Capizzi, Carmelo: Orientalia Chri-stiana Periodica 32 (1966) 319-321 (ιταλ.). –

Janin, Raymon: Revue des Études Byzantines 26 (1968) 401-402 (γαλλ.). –


 


Τσακωνάς, Τάκης  (1889-1957)

"Αράπικα τραγούδια": Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα 20 (25/8/1935) 12. –

Παράσχος, Kλέων: Nέα Eστία 18 (1935) 788-789.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 246-247.  -


 


 Τσαλίκη, Κατερίνα

"(Το) πρόσωπο του Ιούδα": Καραβίδας, Γ.: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 623-624. -


 


Τσαλίκη-Μηλιώνη, Τατιάνα

Μεταφράστρια/Flaubert, Gustav/"Dictionnaire des idées reçues": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 312 (26/5/1993) 26-27. –

Μεταφράστρια/Nerval, Gérard de/"Sylvie": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 270 (18/9/1991) 59-67.  -


 


 

Τσαλίκης, Γιώργος  (1924-)

"Ανατολή": Βαλέτας,Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 85. –

Τσιάμης, Μήτσος: Αναφορές σε λέσβιους συγγραφείς. Αθήνα 1990, 120-121. (Αναδημ.) –

"Αντίλαλοι μιας εποχής ": Παρασκευαΐδης, Παναγιώτης: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 400. –

"Βαφειό": Παρασκευαΐδης, Παναγιώτης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 154. –

"(Η) κατοχή": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 8 (1978) 278-279. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 157. –

"Μορφές και θύμησες": Ανώγης, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 395. –

Θεοφίλου, Φαίδων: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 396. –

Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 319. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 467. –

"Σκιαγράφημα μιας πορείας": Τσιάμης, Μήτσος: Αναφορές σε λέσβιους συγ-γραφείς. Αθήνα 1990, 121-123. (Αναδημ.)  - 

(Και) Χρονάς, Γιώργος: Τσαλίκης, Γιώργος: Οδός Πανός 7 (Οκτ./Δεκ.1982) 53 και 55. –

 

 

Τσαλίκογλου, Φωτεινή

"Εγώ, η Μάρθα Φρόυντ": Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 416 (Μαρτ. 2001) 70-72.–

Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 162 (Μαρτ./Απρ. 2001) 315-316. –

Τσαλίκογλου, Φωτεινή: Διαβάζω 416 (Μαρτ. 2001) 71. –

"(Η) κόρη της Ανθής Αλκαίου": Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 368 (Νοεμβρ. 1996) 163-165.  –

Κατσαμά, Ελένη: Ανατολικός 1 (Ιαν./Μαρτ. 1997) 46-47. -

"(The) Secret Sister" (Μεταφρ.: Kitroeff, Mary): Heing, Bridey: World Literature Today 89 (2015) Nov./Dec., 68 (αγγλ.).  - 


 


 Τσαλουμάς, Δημήτρης

"(Η) ανάσταση και το τρίπτυχο για μια δεύτερη παρουσία": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Τομές 1, 9 (Σεπτ. 1975) 59. –

"Άπαντα": Gauntlett, Stathis: Ακτή 9 (1997/1998) 43-47. –

"(Ο) άρρωστος μπαρμπέρης και άλλα πρόσωπα": Αλαβέρας,Τηλέμαχος: Ση-μειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 152-157. (Αναδημ.) –

"(Το) βιβλίο των επιγραμμάτων": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλο-νίκη 1990, 157-162. (Αναδημ.) –

Βασιλακάκος, Γιάννης: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της διασποράς. Αυστραλία. Αθή-να 1977, 81-93. (Αναδημ.) –

"(Ο) γιός του κυρ Σακή": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 152-157. (Αναδημ.) –

Έργο: Τσαλουμάς, Δημήτρης/Perkins, Elizabeth: Literature in North Queensland 15 (1987) 1, 96-103 (αγγλ.).–

Rodriguez, Judith: Meanjin 42 (1983) 104-109 (αγγλ.). –

Εργοβιογραφικά: Τσαλουμάς, Δημήτρης/Φίφης, Χρήστος: Νέα Εστία 131 (1992) 428-432. –

Constantine, David/Constantine, Helen: Poetry Review 75 (1986) 3, 62-63 (αγγλ.). –

"(Το) ταξίδι 1963-1992": Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 70 (1996) 741 (αγγλ.). –

Τσιανίκας, Μιχάλης: Γράμματα και Τέχνες 85 (Οκτ. [1998]/Φεβρ. 1999) 34-39. –

"Τρόποι γαλήνης": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 374.  -

"(The) Book of Epigrams" (Μεταφρ.: Grundy, Philip): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Greek Letters 3 (1984/1985) 238-239 (αγγλ.). –

Levi, Peter: The Times Literary Supplement 84 (1985) 1117 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 60 (1986) 503 (αγγλ.). –

"(The) Observatory. Selected Poems" (Μεταφρ.: Grundy, Philip): Ραΐζης, Μά-ριος Βύρων: Greek Letters 3 (1984/1985) 238-239 (αγγλ.). –

Levi, Peter: The Times Literary Supplement 84 (1985) 1117 (αγγλ.). -

 


 

Τσαμαντάνη, Λούλα  (1949-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 247.  -

Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 743-744. –

"Σιωπή στα μάτια": Ησαΐα, Νανά: Νέα Σύνορα  11 (Μάιος/Ιουν. 1971) 109.  -


 


Τσαμπάζης, Ευάγγελος

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 744-746.  -


 

 

Τσαμπηράς, Σωτήρης

"Ανθολογία σύγχρονης γαλλικής ποίησης του Βελγίου" (Επιμ.): Μενδράκος, Τάκης: Αντί 2, 504 (2/10/1992) 63. –

"Αποδημία στο χώρο της μνήμης": Πράτσικας, Μανόλης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 948. –

"Γαλλία 1975": Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά. Αθήνα 1984, 172-175. (Ανα-δημ.) –

Πράτσικας, Μανόλης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 947-948. –

"Διασπορά": Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 283-284. –

Πράτσικας, Μανόλης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 947. –

"(Η) δύναμη του σίδερου": Πράτσικας, Μανόλης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 948.  -

Μεταφραστής/"Σύγχρονη γαλλική ποίηση του Βελγίου": Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 131 (1992) 337-338. –

"Ωδές σ’ έναν Τουπαμάρος": Πράτσικας, Μανόλης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 948.  -

 


 

Τσανάκας, Χρήστος

"Νατάσα η βασίλισσα των εντόμων": Μουτσόπουλος, Θανάσης: Αντί 2, 657 (27/3/1998) 65. –

"Cult 2000": Μουτσόπουλος, Θανάσης: Αντί 2, 686 (7/5/1999) 66. -

 


 

Τσαντήλας, Δημήτριος  (1960-)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 175.  -

 


 

Τσαντήρης, Μιχάλης  (1923-;)

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 678-689.  -


 

 

Τσαντσάνογλου, Ελένη  (1937-1995)

Έργο: Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Θεσσαλονίκη 1998, 21-22. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Αντί 2, 568 (6/1/1995) 53. –

Ιακώβ, Δανιήλ: Εντευκτήριο 30 (άνοιξη 1995) 144-145 –

Καζάζης, Ιωάννης: Φιλόλογος 18 (1994) 343. (Αναδημ.) –

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Ελληνικά 45 (1995) 445-452. –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Ποίησηη 5 (1995) 205. –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Θεσσαλονίκη, 25-27/4/1996: Πολὶ-της, Αλ.: Μαντατοφόρος 41 (1996) 177-179. – 

(Και) Κύπρος: Πιερής, Μιχάλης σε: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Θεσσαλονίκη 1998, 27-28. –

"(Μια) λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού": Μαρωνί-της, Δημήτρης: Ο Πολίτης 20 (Ιουν./ Ιουλ. 1978) 68-71. –

Ραΐζης, Μάρικος Βύρων: Greek Letters 2 (1983) 403-405 (αγγλ.). –

Προσωπικά: Μουντές, Ματθαίος: Μακρινά φώτα. Αθήνα 2001, 99-104.  - 

“(Ένα) χειρόγραφο των Λυρικών του Αθ. Χριστόπουλου στο Βρετανικό Μουσείο”: Π., Π. Σ.: Ελληνικά 24 (1971) 498. -


 

 

Τσαούσης, Κώστας  (1934-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2.[Αθήνα 1981,] 359-360.  -

 

 

 

Τσαπάλας, Χρήστος  (1904-1984)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 247.  -

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 116 (1984) 1447-1448. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 633. –

Μεταφραστής/Dante Alighieri/"Divina Commedia": Γκικόπουλος, Φοίβος: Δια-βάζω 230 (10/1/1990) 26-35. - 

Μεταφραστής/Dante Alighieri/"Vita nuova": Καραντώνης, Αντρέας: Ελλη-νική Δημιουργία 8 (1951) 607-608. –

Μουστάκης, Βασίλης: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 199.  -


 


 Τσαρνά, Ηρώ  (1948-)

"Αίμα αλμυρό": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 75-76. –

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 460. –

"Γκρίζο και πράσινο": Ελευθεριάδης, Μίμης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 341 –

"(Η) επανάσταση του ρόδου ή Γιώργος Σαραντάρης ένας πρωτοπόρος ποιητής στο περιθώριο της Γενιάςτου ´30": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 366 (Σεπτ. 1996) 121-122. -


 

 

Τσαρνά, Θάλεια

"Από τις βορεινές πολιτείες": Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 134 (1993) 

1605-1606. –

"(Μια) μικρή κιβωτός": Πετούσης, Γιώργος: Πνευματική Κύπρος 37 (1997) 

238-239. –

"Πλάι στους κήπους": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 111 (1982) 822-823. –

"Πλοίο φυγής": Δημούλης, Στέργιος: Εμβόλιμον 14/15 (άνοιξη/καλοκ. 1992) 

184-185.–

Κάλφας, Αντώνης: Διαβάζω 176 (14/10/1987) 65 και 67. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 122 (1987) 1582. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 96.  -


 

 

Τσαρούχας, Πασχάλης

"Σκούνα κοραλλία": Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 422 (Οκτ. 2001) 85.  -


  

Τσαρούχης, Γιάννης  (1910-1989)

"Αγαθόν το εξομολογείσθαι": Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 78.  -

Ψαλιδόπουλος, Θοδωρής: Διαβάζω 177 (28/10/1987) 70-71. –

Γράμματα: Τσαρούχης, Γιάννης: Οδός Πανός 45 (Νοεμβρ./Δεκ. 1989) 84-91. –

Έργο: Νιάρχος, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Η’ Συμποσίου Ποί-ησης, 1-3/7/1988. Ποίηση και πεζογραφία. Πάτρα 1990, 241-244. – 

(Και) λογοτεχνία: Μουντές, Ματθαίος/Τσαρούχης, Γιάννης: Διαβάζω 42 (Μάιος 1981) 26-30. –

Μεταφαστής/Ευριπίδης/"Τρωάδες": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 167. –

"Περί ηθικής και ελευθερίας": Σαββάκης, Αλέξης: Η Λέξη 131 (Ιαν./Φεβρ. 1996) 20-21. –

"Ποιήματα 1934-1937": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 366 (Σεπτ. 1996) 120. –  

Λουκάκου, Χαρά: Διαβάζω 41 (Απρ. 1981) 84-85. –

Μεγαλυνός, Χάρης: Οδός Πανός 4 (Ιαν./Μαρτ. 1982) 102-104.  –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 25 (Ιαν. 1997) 48. – 

(Και) Χρονάς, Γιώργος: Τσαρούχης, Γιάννης: Οδός Πανός 45 (Νοεμβρ./Δεκ. 1989) 85-92. –


 

 Τσατσάνης, Γεώργιος

"Γεώργιος-Λογοθέτης Α. Κανναβός": Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 119 (1986) 57. –

"Παναγιώτης Σωτηρόπουλος": Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 570. (Αναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Κριτικά. Αθήνα 1965,  64-65.) –

"Περικλής και ´Αρτεμις": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 125 (1989) 691. -


 


Τσατσαρωνάκη-Χριστοδούλου, Κατίνα

"Αδέρφωμα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 

291-293. (Αναδημ.) – 

"(Τ') αμάξι τ’ ουρανού,": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 3, Αθή-να 1989, 285-287. (Αναδημ.)  –  

"Δορκάδα στο βουνό": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 268-270. (Αναδημ.) –

"Καρδιοχτύπια στη νύχτα": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 14 (6/3/1937) 14. –

"Ροζαλίνα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 308/ 309. (Αναδημ.) –

"(Η) Ρουθ στα μονοπάτια": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 266-267. (Αναδημ.) –

"Στην αγκαλιά του ίμερου": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 301-304. (Αναδημ.) –


 

 

Τσάτσος, Θεμιστοκλής

(Και) Βενέζης, Ηλίας: Τσάτσος, Θεμιστοκλής: Νέα Εστία 57 (1955) 274. –

Έργο: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Δοκίμια και άλλα κείμενα σαράντα πέντε ετών. Θεσσαλονίκη 1980, 233-244. (Αναδημ.)  –

(Και) ιδεαλισμός: Τσάκωνας, Δημήτιος: Ιδεαλισμός και μαρξισμός στην Ελλάδα. Αθήνα 1988, 225-227. –

"(Το) ιστορικό στοιχείο στην ποίηση του Κωστή Παλαμά": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 272-273. (Ανα-δημ.)  -

"Χεϊντελμπέργκ": Κουτσοχέρας, Ι.: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 514. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 337-338. (Aναδημ.)  -


 

 

Τσάτσος, Κωνσταντίνος  (1899-1987)

"(Ο) άγνωστος Καραμανλής": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 115 (1984) 422-424. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 24 (1984) 149-150. –

"Αισθητικά δοκίμια": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 71 (1962) 414-416. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτιμήσεις. Αθήνα 1963, 289-297.) –

(Και) αισθητική: Ανδριόπουλος, Δημήτριος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 61-69. –

"Ανδρέας Κάλβος ο ποιητής της ιδέας": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 21 (1992) 594-595. -

Αποχαιρετισμός“: Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 6 (Νοεμβρ/Δεκ. 1989) 399. –  (Και) Αριστοφάνης/"´Ορνιθες": Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 2-4. –

Αρχαιογνωσία: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 54-60. –

"Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο": Μιχαηλίδης-Νούαρος, Γεώργιος: Νέα Εστία 108 (1980) χριστ. τχ, 174-176. –

"Αφορισμοί και διαλογισμοί": Βαρίκας, Βάσος σε: Έκφραση τιμής στον Κων-σταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 190-195. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Βαρίκας, Β.: Συγ-γραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 121-126.)  –

Θέμελης, Γιώργος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 201-207. (Αναδημ.) -  

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 85 (1969) 276-278. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Κα-ραντώνης, Α.: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 170-178.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977,  160-170. (Αναδημ.) -  

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 26 1997, 133-134. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτική του βιβλίου 3, Αθήνα 1983, 11-15. (Ανα-δημ.)  -

Τερζάκης, Άγγελος: Ταραγμένες ψυχές. Αθήνα 1993, 163-171.–

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 1 (1972) 625-627. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 78 (1965) 1455-1457. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 205-207. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 203-205. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 242-243. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 11 (1970/1971) 185-192. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήναι 1980, 815-824. –

Ανώνυμο: Διαβάζω 177 (28/10/1987) 13-14. –

Βιογραφικά: Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 370-371. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 27 (1998) 409-411. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 115 (1984) 144-151. – 

(Και) Γληνός, Δημήτρης: Δασκαλάκης, Γεώργιος: Ιδέα 1, 2 (1933) 395-401. –

"Δημοκρατία και Ευρώπη": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 114 (1983) 1451-1452. –

Διάλογοι για την ποίηση: Πλατής, Ελευθέριος σε: Έκφραση τιμής στον Κων-σταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 94-114. – 

Τσάτσος, Kωνσταντίνος: Δοκίμια αισθητικής και παιδείας. Αθήνα 1960, 93-94. –

"Διάλογοι σε μοναστήρι": Κελεσίδου-Γαλανού, ´Αννα.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 122-126. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 18 (1989) 136-137. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 134-138. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτική του βιβλίου 1, Αθήνα 1978, 145-156. (Ανα-δημ.) –

Πρεβελάκης, Παντελήςσε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 22-56. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 97 (1975) 61-63. (Αποσπ. αναδημ. σε: Πετριτάκης, Γιάννης/Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 173-175.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 311-312. –

Guitton, Jeanσε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 196-200. –

Morrison, Karl: Modern Greek Studies Yearbook 3 (1987) 99-127 (αγγλ.). –

"(Ένας) διάλογος για την ποίηση": Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Γράμματα 5 (1939) 201-204. (Αναδημ.) –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 21 (1992) 476.–

Παράσχος, Κλέων: Εστία 26 (1939) 1143-1147. - 

Σκαλτσ, Ματούλα: Ακτή 3 (1991/1992) 373-384. -        

Χατζίνης, Γιάννης σε: Πετριτάκης, Γιάννης/Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 68-72. (Αναδημ.)  - 

“(Ένας) διάλογος για την ποίηση“/εκδόσεις (Επιμ.: Κούσουλας, Λουκάς): Βα-γενάς, Νάσος: Ηριδανός 4 (1976) 158-161. –

Μενδράκος, Τάκης: Διαβάζω 1 (Ιαν./Φεβρ. 1976) 53. – 

(Και) δίκαιο: Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος σε: Έκφραση τιμής στον Κων-σταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 215-225. –

Δοκίμια: Κολιός, Χρίστος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 139-143. –

"Δοκίμια αισθητικής και παιδείας": Καραντώνης, Αντρέας: Νεοελληνική Λογο-τεχνία. Φυσιογνωμίες  2, Αθήνα 1977, 141-148. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 13 (1984) 224. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 69 (1961) 415-416. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προ-

τιμήσεις. Αθήνα 1963, 285-289. – Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθή-να 1982, 226-229.) –

"Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευμα-

τική Κύπρος 23 (1983) 230-231. – 

(Και) Ελλάδα (στο) εξωτερικό: Φωτέας, Παναγιώτης σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 144-149. (Αναδημ. σε: Φωτέας, Π.: Μορφές ελλήνων. Αθήνα 1991, 52-60.) – 

(Και) ελληνικές βιβλιοθήκες: Βέργης, Άνθης: Νέα Εστία 143 (1998) 429-430. – (Και) ελληνική κοινωνία: Μαγκάκης, Γεώργιος-Αλέξανδρος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 21-22. –

Μαραθεύτης, Μιχαλάκης σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 115-122. –

"Ελληνική πορεία": Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 10 (1952) 55. –

Περνάρης, Άντης: Πνευματική Κύπρος 8 (1967/1968) 355. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 3, Αθήνα 1983, 70-76. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 83 (1968) 414-417. –

(Και) "Ελληνικός Πνευματικός ´Ομιλος Κύπρου": Ιωαννίδης, Γεώργιος: Φιλο-λογική Κύπρος 1984, 15-17. – 

(Και) Ελύτης, Οδυσσέας: Ελύτης, Οδυσσέας: Ανοιχτά χαρτιά. Αθήνα 1987, 

481-490. – 

Επιστήμονας: Ελύτης, Οδυσσέας: Ανοιχτά χαρτιά. Αθήνα 1987, 481-490. –

Έργο: Αβραμόπουλος, Δημ.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 14-15.–

Αγγελόπουλος, Άγγελος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 564-565. –

Αραβαντινός, Ι. Π.: Ευθύνη 2, 16 (1987) 565-566. –

Βαρίκας, Βάσος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1976) 38-39. –

Βαφόπουλος, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 23-24. –

Βλάχος, Γεώργιος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 566. –

Δασκαλάκης, Γ. Δ.: Νέα Εστία 122 (1987) 1409-1411. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 23-29. (Αναδημ. σε:  Φιλοσοφία 29 [1999] 14-23. [Με γερμ. περίληψη του Ιωάννη Καλογεράκου.]) - 

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Φιλοσοφία 19/20 (1989/1990) 461-463. (Αναδημ. σε: Δεσποτόπουλος, Κ.: Φήμη απόντνων. Αθήνα 1995, 54-56.)–

Ζολώτας, Ξενοφών: Νέα Εστία 122 (1987) 1397. –

Κάλλιας, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 568-569.–

Καραντώνης, Αντρέας: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 

623-624. –

Κεραμεύς, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 569-570. –

Κεραμεύς, Κωνσταντίνος: Φιλοσοφία 19/20 (1989/1990) 50-53 (γερμ.). –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 16 (1987) 570. –

Κωνσταντέλου, Λένα: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 361-363. –

Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 95. –

Μακρής, Νίκος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 571. –

Μακρής, Νίκος: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 161-172. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Νέα Εστία 122 (1987) 1391-1395. (Αναδημ. σε: Μαλεβί-τσης, Χ.: Ο νεοελληνικός λόγος. Αθήνα 1997, 267-274.) –

Μαρκάκης, Μανώλης: Δοκίμια του νεοελληνικού πνεύματος. Αθήνα 1994, 188-191.–

Μερικάς, Γ.: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 63, 2 (1988) 353-354. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 16 (1987) 572. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 122 (1987) 1406-1407. (Aναδημ. σε: Μόσχος, Ε.: Οράματα και θεωρήσεις. Λογοτεχνικά δοκίμια. Αθήνα 1995, 152-155.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ.τχ., 1-2. –

Μπόνης, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 63, 2 (1988) 364-368. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Νέα Εστία 122 (1987) 1403-1404. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 645. –

Παπακωνσταντίνου, Κ. Ε.: Ευθύνη 2, 16 (1987) 564. –

Πατεράκη, Γιολάντα/Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 119 (1986) 824-825. –

Πεσμαζόγλου, Ιωάννης σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 17-18.–

Πεσμαζόγλου, Ιωάννης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 643-645. –

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 122 (1987) 1390. –

Πλατής, Ελευθέριος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 458-461. –

Πλησής, Κυριάκος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 

137-143. (Αναδημ. σε: Πλήσης, Κ.: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1995, 139-147.) –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 360-362.  - 

Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 122 (1987) 1404-1405. –

Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 24 (1995) 467-469. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 142 [1997] χριστ. τχ., 11-13.) –

Τζούλης, Θανάσης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 647-648. –

Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 37 (1962) 

6-16. –

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 122 (1987) 1403. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος/Άναλης, Δημήτρης: Le Monde (21/2/1978) 1-2 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Ευθύνη 2, 7 [1978] 153-156.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 122 (1987) 1387-1388. –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1987) 7. –

Έργο/γλώσσα: Καργάκος, Σαράντος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 150-151. –

Έργο/θέματα/θάνατος: Μπέης, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 

183-191. –

Έργο (και) Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης/έργο (και) Κανελλόπουλος, Παναγιώτης/έργο: Αθανασιάδης, Τάσος: Νέα Εστία 122 (1987) 1405-1406. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 250--252.  - 

Ανώνυμο: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 233-235. –

Ανώνυμο: Νέα Εστία 122 (1987) 1412-1414. –

Ανώνυμο: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 96-97. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 63, 2 (1988) 

369-380. (Αναδημ. σε: Δεσποτόπουλος, Κ.: Φήμη απόντνων. Αθήνα 1995, 57-72.) –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 72, 2 (1997) 

501-510. –

Μητσόπουλος, Γεώργιος: Φιλοσοφία 19/20 (1989/1990) 9-37. –

Τσάτσου-Μυλωνά, Δ.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 3-10. –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 172-188. (Αναδημ. σε: Τσιρόπουλος, Κ.: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λο-γοτεχνίας. Αθήνα 1987, 144-164.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 172-174. –

Brad, Ion: Steaua  32 (1981) 12, 26 (ρουμ.). – 

(Και) Ευρώπη: Καραγιάννης, Στέλιος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 197-203. –

Πεσμαζόγλου, Ι.-Σ.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 16-20. –

"Ζωή σε απόσταση": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 119 (1986) 343-345. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 165-170. – 

(Και) θέατρο: Μινωτής, Αλέξης: Η Λέξη 68 (Οκτ. 1987) 822-823. – 

(Και) Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Ευθύνη 2, 19 (1990) 484-485 και 543-545. – 

"Θεωρία της τέχνης": Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 105 (1979) 268-271. –

Ορφανίδης, Νίκος: Ζήνων 1 (1980) 151-152. –

Ορφανίδης, Νίκος: Φιλολογική Κύπρος 1979, 177-184. – 

(Και) ιδεαλισμός: Τσάκωνας, Δημήτριος: Ιδεαλισμός και μαρξισμός στην Ελλάδα. Αθήνα 1988, 145-162. –

Ιδεολογικά: Αγγελόπουλος, Άγγελος: Νέα Εστία 122 (1987) 1397-1398.–

Δασκαλάκης, Γ. Δ.: Ευθύνη 2, 16 (1987) 567-568. –

Ιδεολογικά (και) Γληνός, Δημήτρης/ιδεολογικά: Δασκαλάκης, Γεώργιος: Ιδέα 1 (1933) 395-401. –

Καθηγητής: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 75-80. (Αναδημ. σε: Δεσποτόπουλος, Κ.: Δοκίμια και λόγοι. Αθήνα 1983, 78-88.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 122 (1987) 1401-1402. –

Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 30-32. –

(Και) Κακριδής, Ιωάννης: Κακριδής, Ιωάννης: Ευθύνη 2, 26 (1997) 3. – 

(Και) Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 21 (1992) 525-529. –

"Κικέρων": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 54-58. (Ανα-δημ.) –

Gaist, Jack: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 144-145. – 

(Και) κοινωνία: Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 70-79. –

Φωτέας, Παναγιώτης: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 87-92.–

"(Η) κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων ελλήνων":  Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 290-292. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 

148-153. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 9 (1963) 26-27. -  

Κοσμοθεωρία: Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα: Νέα Εστία 143 (1998) 669-675. –

Σταθάκης, Βασίλειος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 152-159. –

(Και) “Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος”: Βαφόπουλος, Γιώργος: Νέα Εστία 122 (1987) 1398-1400. –

Κριτικός: Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 152-164. (Αναδημ.) – 

Κριτικός (και) Κάλας, Νικόλας: Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης: Ποιητική 5 (άνοιξη/

καλοκ. 2010) 329-339.  -

(Και) Λεκατσάς, Παναγής: Λεκατσάς, Παναγής: Ευθύνη 2, 26 (1997) 319-321. –

Λογοτέχνης: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 116-124. –

Μεταφραστής/"Κατούλλος, Οράτιος, Βιργίλιος, Προπέρτιος": Ζαδές, Δημο-σθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 290-293. (Αναδημ.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 119 (1986) 479-480. –

Μεταφραστής/"Ποιήματα άλλων καιρών και άλλων τόπων": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 111 (1982) 65-66. – 

(Και) Μπαλάνος, Δ.: Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 417-418. – (Και) Μπόνης, Κωνσταντίνος: Μπόνης, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 17 (1988) 

515-516. –

(Και) Νεοελληνικό Θέατρο: Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 145-149. –

Συνοδινός, Νίκος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 134-138. –

Συνοδινού, Άννα.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 127-133.–

"(Το) νόημα της ελευθερίας": Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 80-86. (Αναδημ. σε: Μαγκλιβέρας, Δ.: Προσεγγίσεις και καταγραφές. Αθήνα 2000, 117-131.) –

Νομομαθής: Μητσόπουλος, Γεώργιος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 72, 2 (1997) 511-516. -  

"Ομιλίες 1975-1976": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 31-32. –

(Για την) παιδεία: Προδρόμου, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 

125-133. –

"Παιδεία και γλώσσα": Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 16 (1987) 285-286. –

"Παλαμάς": Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 152-164. (Αναδημ.) –

Καπετανάκης, Δημήτριος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 356-358. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 208-214.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 3 (1937) 156-161. (Αναδημ. σε: Καραντώ-νης, Α.: Γύρω στον Παλαμά 1, Αθήνα 1959, 133-141. – Καραντώνης, Α.: Κωστής Παλαμάς. Αθήνα 1979, 143-151.) –

Ξύδης, Θεόδωρος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 

128-136. –

Σαχίνης, Απόστολος.: Νέα Εστία 134 (1993) 1475-1476. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Ο Παλαμάς και η κριτική. Αθήνα 1994, 222-227. – Σαχίνης, Α.: Τετράδια κριτικής  9, Αθήνα 1996, 69-72.)–

Lebesgue, Philéas: Mercure de France 275 (1937) 428-429 (γαλλ.). – 

(Και) Παλαμάς, Κωστής: Παλαμάς, Κωστής: Ευθύνη 2, 26 (1997) 1-2. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 142 [1997] χριστ. τχ., 283-284.)  –

(Και) Παπανδρέου, Γεώργιος: Παπανδρέου, Γεώργιος: Ευθύνη 2, 26 (1997) 4. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 26 (1997) 497-498. – 

(Και) Παπατσώνης, Τάκης: Παπατσώνης, Τάκης: Ευθύνη 2, 21 (1992) 34-35. –  (Και) Πλάτων/έργο: Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 

192-196. –

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 112-121.–

"Ποιήματα": Θωμάς, Ανδρέας: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 146-163. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 274-295. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 178-201.) –

Κωστίδης, Διονύσιος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 160-162.–

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 3 (1974) 46-47. –

"Ποιήματα άλλων καιρών και άλλων τόπων": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 270-274. (Αναδημ.) –

Ποίηση: Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 99-111. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 163-169.–

Ποίηση/στοιχεία φιλοσοφικά: Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 45-49. –

(Για τον) ποιητή: Γουνελάς, Χαράλαμπος-Δημήτρης: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος Τμήματος Φιλολο-γίας  2 (1992) 303-334. -  

Ποιητική: Δανιήλ, Ανθούλα: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 204-210. –

Ποιητική (και) Σεφέρηςς, Γιώργος/ποιητική: Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 38 (1945) 695-702.  -

"Πολιτική": Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Εποχές 28 (Αυγ. 1965) 70-74.–

Ιωαννίδης, Γεώργιος Ξ.: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 102-115. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 

153-160. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 368. –

Φορόπουλος, Νικόλαος: Διαβάζω 422 (Οκτ. 2001) 71-72. – 

(Και) πολιτική: Αρτεμάκης, Στέλιος: Νέα Εστία 101 (1977) 65-67. –

Κόρσος, Δημήτριος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 36-44.–

Πολιτική φιλοσοφία: Βλάχος, Γεώργιος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 57-59. -

Δασκαλάκης, Γ. Δ. σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 60-74. –

Πολιτική φιλοσοφία/επανάσταση: Σπυρόπουλος, Φίλιππος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 165-171. –

Πολιτικός: Δροσόπουλος, Αντώνιος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 139-144.–

Καλλίας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 180-182. –

"Πριν από το ξεκίνημα": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 20 (1991) 342-343. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 120-121. –

Προσωπικά: Βαρβιτσιώτης, Τάκης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 566. –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Νέα Εστία 122 (1987) 1402. –

Γλέζος, Πέτρος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 566-567. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 122 (1987) 1390-1391. –

Καραβία, Μαρία: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 170-173. –

Λεβέντης, Νίκος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 570-571. –

Λούρος, Νικόλαος σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 19-21.  -

Μαρκάκης, Μανώλης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 571. –

Ματσανιώτηγς, Νικόλαος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 72, 2 (1997) 499-500. –

Μάτσας, Νέστορας: Ευθύνη 2, 16 (1987) 571-572. –

Μινωτής, Αλέξης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 572. –

Μπόνης, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 17 (1988) 517. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 573. –

Παππά, Λένα: Ευθύνη 2, 16 (1987) 645. –

Παππάς, Γιάννης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 573. –

Πλατής, Ελευθέριος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 646. –

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 16 (1987) 573. –

Σπέντζας, Σάββας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 211-229. –

Στασινόπουλος, Μιχάλης σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήνα 1982, 9-16. –

Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 122 (1987) 1395. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 33-35. –

Φωτέας, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 574. –

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νικόλαος: Ευθύνη 2,16 (1987) 574. –

Perez de Cuellar, Xavier: Ευθύνη 2, 19 (1990) 455-457. –

Προτομή: Ω.: Νέα Εστία 138 (1995) 1097. – 

(Και) Σεφέρης, Γιώργος: Σεφέρης, Γιώργος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 449-453. –

Σεφέρης, Γιώργος: Ευθύνη 2, 30 (2001) 417-419. - 

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Γράμματα 5 (1939) 292-296. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 1, Αθήνα 1984, 160-165 και 488.) –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Γράμματα 5 (1939) 296-300. – 

(Και) Σικελιανός, Άγγελος: Σικελιανός, Άγγελος σε: Κότινος στον Άγγελο Σικε-λιανό. Αθήνα 1980, 179. (Aναδημ. σε: Ευθύνη 2, 26 [1997] 3.) – 

(Και) Σπανδωνίδης, Πέτρος: Σπανδωνίδης, Πέτρος: Ευθύνη 2, 18 (1989) 612-617. –

"Στις ρίζες της αμερικανικής δημοκρατίας": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 114 (Οκτ./Δεκ. 2001) 147. – 

Στοχαστής: Μυράτ, Δημήτρης: Ευθύνη 2, 16 (1987) 572-573.–

Συγγραφέας: Μπενάκης, Λίνος: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 93-98. –

"(Ο) σύγχρονος κόσμος": Ζώρας, Γεράσιμος: Διαβάζω 191 (11/5/ 1988) 87-88. –

(Και) τέχνη: Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσά-τσο. Αθήνα 1982, 123-127. – 

Μποζώνης, Γεωργ.: Νέα Εστία 142 (1997) χριστ. τχ., 50-53. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Πατεράκη, Γιολάντα: Νέα Εστία 125 (1989) 336-337.–

Ω.: Νέα Εστία 127 (1990) 54. – 

(Και) Τσιρόπουλος, Κώστας: Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 1 (1972) 424-425. –

Υπουργός παιδείας: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 45 (1949) 239. –

Φιλόσοφος: Αραβαντινός, Ι.: Φιλοσοφία 19/20 (1989/1990) 38-49. –

Βλάχος, Γεώργιος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 63, 2 (1988) 355-363. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Νέα Εστία 130 (1991) 1383-1387. –

Τενεκίδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 122 (1987) 1407-1409. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 116-124. –

"Aforisme si cugetari" (Μεταφρ.: Brad, Ion/Nicolae, Dumitru): Καραντινός,  Ν.: Νέα Εστία 101 (1977) 817-818. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Bailesteanu, Fanus: Steaua 28 (1977) 7, 4 και 21 (ρουμ.). – 

(Και) Heidelberg: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αθήναι 1980, 1-160. –

"(La) philosophie sociale des grecs anciens": Steiger, Kornél: Homonoia 1(1979) 193-200 (γαλλ).  -

“Poezii“ (Μεταφρ.: Brad, Ion) Rapeanu, Valeriu: Secolul 20, 192/194 (1/3 1977) 177-178 (ρουμ.). -


 

Τσάτσου, Ελένη

Ποίηση: Καρούσος, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 43-48.  -


 

Τσάτσου, Ιωάννα

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος: Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 163-164. –

"Άγρυπνη αυγή": Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 19 (1990) 491. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 138-139.) –

Μακρής, Νίκος: Νέα Εστία 127 (1990) 276-277. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάν-νας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 140-142.) –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 233 (21/2/1990) 93-95. –

"(Ο) αδερφός μου Γιώργος Σεφέρης": Ανδρόνικος, Μανόλης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 167-168.–

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 21 (1979) 108 (αγγλ.). –

Ελύτης, Οδυσσέας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 165. –

Καραντώνης, Αντρέας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 64-68. (Αναδημ.) –

Λούρος, Ν. Κ.σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 168-170. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 167. –

Παπατσώνης, Τάκης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 165-166. –

Πολίτης, Θ. Μ.: Ίβυκος 24 (Οκτ./Δεκ. 2000) 23-40. –

Σαχίνης, Απόστολος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 69-72. (Αναδημ.) –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 3 (1974) 142-143. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 73-75.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 95 (1974) 485-486. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 241-242. –

Pontani, Filippo Maria σε: Memoria di Seferis. Firenze 1976, 327-329 (ιταλ.). –

Rexine, John: Books Abroad 48 (1974) 826 (αγγλ.). –

"Αθηναΐς": Βαρίκας, Βάσος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

52-55. (Αναδημ.) –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος σε: Το φέγγος της ΙωάνναςΤσάτσου. Αθήνα 2002, 161. –

Νικολαΐδης, Μελής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 162. –

Παπατσώνης, Τάκης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 56–59. (Αναδημ.) –

Πρεβελάκης, Παντελής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 159-160. –

Τερζάκης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 160. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 88 (1970) 1323-1324. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 49-51.) –

Χρυσός, Ευάγγελος: Κληρονομία 4 (1972) 205. – 

(Και) Ανδρόνικος, Μανόλης: Ανδρόνικος, Μανόλης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 167-168. –

"Άτμητο φως": Δήμος, Γιάννης: Βooks Αbroad 44 (1970) 522 (αγγλ.). –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 88 (1970) 1180. (Αναδημ. σε: Πνευματική Κύ-προς 18 [1977/1978] 5. – Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 296-297. – Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 47-48.) –

Βιογραφικά: Τσάτσου, Ιωάννα: Ευθύνη 2, 16 (1987) 467-468. – 

(Και) Βότση, Ολγα: Βότση, Όλγα σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 184 και 188-189. -

(Και) Βρεττάκος, Νικηφόρος: Βρεττάκος, Νικηφόρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 182 και 191-192. – 

(Και) Γλέζος, Πέτρος: Γλέζος, Πέτρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθή-να 2002, 189-190. –

"Γυμνός τοίχος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 97 (1975) 758-759. (Αναδημ. σε: Πνευματική Κύπρος 18 [1977/1978] 7-9. – Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 300-304. – Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 76-80.) –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτική του βιβλίου 4, Αθήνα 1986, 54-57. (Ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 81-84.) –

Φουριώτης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 85-87. (Αναδημ.)  – 

(Και) Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 161. –

"Έλεγος": Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 163-164. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 91 (1972) 415-416. (Αναδημ. σε: Πνευματική Κύπρος 18 [1977/1978] 5-7. – Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 297-300. – Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 60-63.) –

Πρεβελάκης, Παντελής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 163. –

Σαββίδης, Γιώργος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 164. –

Merlier, Octave: Études Néo-Helléniques 5 (1974/1975) 128 (γαλλ.). - 

(Και) Ελύτης, Οδυσσέας: Ελύτης, Οδυσσέας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 165, 171 και 174. –

Έργο: Ανώνυμο Ευθύνη 2, 26 (1997) 92. –

Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ελένη σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 17-22. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 514. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 360.  - 

Σκαλκέας, Γρηγόριος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 512. –

Τέτσης, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 29 (2000) 512-513. –

Raul, Aurel: Steaua 27 (1976) 8, 12-13 (ρουμ.). –

Έργο (και) ζωή: Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Μιχαηλίδης, Κώστας/Φραγκόπουλος, Θ./Τσιρόπουλος, Κώστας: Για την Ιωάννα Τσάτσου. Αθήνα 1995, 33-39. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 248-250.  - 

Ανώνυμο σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 235-238. –

Μυλωνάς, Γεώργιος: Νέα Εστία 109 (1981) 385-389. –

Τσάτσου, Ιωάννα/Κάλλια, Ελένη σε: Κάλλια, Ελένη: Θέλω να μάθω περισσότερα για σας. Αθήνα ππ. 1988, 374-383. –

Τσάτσου, Ιωάννα/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 2-4. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Μιχαηλίδης, Κώστας/Φραγκόπουλος, Θεόφιλος/Τσι-ρόπουλος, Κώστας: Για την Ιωάννα Τσάτσου. Αθήνα 1995, 25-31. – 

(Και) Ιάκωβος ο Αμερικής: Ιάκωβος ο Αμερικής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 174-175, 178-179 και 188. –

"Ιχνηλασία": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 412-413. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 114-119.) –

Φουριώτης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 120-121. (Αναδημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 36-37. – 

(Και) Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 178, 181 και 182. –

"Καταγραφές": Βρεττάκος, Νικηφόρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 182. –

Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 478-479. –

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 182. –

Μόσχος, Ευαάγγελος: Νέα Εστία 116 (1984) 1317. –

Σαχίνης, Απόστολος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 183. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

111-113. (Αναδημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 165-166. –

"Καταυγασμός": Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 14 (1985) 222-223. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 412-413. (Αναδημ.. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 114-119.) –

Φουριώτης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 120-121. (Αναδημ.) –

"Κυδαθηναίων 9": Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 25/26 (χειμ./άνοιξη 1994) 228. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 193. –

Μαραβέλιας, Σέργιος: Οδός Πανός 77 (Ιαν./Φεβρ. 1995) 137-139. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 136 (1994) 895-897. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 154-157.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

151-153. (Αναδημ.) –

"(Ο) κύκλος του ρολογιού": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 101 (1977) 417-418. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 88-91.) –

Μπάρας, Αλέξανδρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 173-174. –

"Λόγια της σιωπής": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 

16-20. (Αναδημ.) –

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 42-46. (Αναδημ.) –

Λογοτέχνις: Χρυσογέλου-Κατσή, Άννα: Παρουσία 1 (1982) 254-274. – 

(Και) Λούρος, Νικόλαος: Λούρος, Νικόαλαος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 168-170. – 

(Και) Μαλεβίτσης, Χρήστος: Μαλεβίτσης, Χρήστος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 193. –

(Και) Μινωτής, Αλέξης: Μινωτής, Αλέξης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 176, 180-181 και 181. – 

(Και) Μιχαηλίδης, Κώστας: Μιχαηλίδης, Κώστας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 185-186 και 190-191.– 

(Και) Μπάρας, Αλέξανδρος: Μπάρας, Αλέξανδρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 172-174. – 

(Και) Νικολαΐδης, Μελής: Νικολαΐδης, Μελής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 162. – 

(Και) Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 167 και 171-172. – 

(Και) Παπαδίτσας, Δημήτρης: Παπαδίτσας, Δημήτρης σε: Το φέγγος της Ιωάν-νας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 176. – 

(Και) Παπανούτσος, Ευάγγελος: Παπανούτσος, Ευάγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 175. – 

(Και) Παπατσώνης, Τάκης: Παπατσώνης, Τάκης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 158. –

Πεζογραφία: Καραντώνης, Αντρέας: Κριτικά μελετήματα. Αθήνα 1980, 421-426. –

Μαγκλιβέρας, Διονύσης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 23-31. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 19-20. – 

(Και) Πλατής, Ελευθέριος: Πλατής, Ελευθέριος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 186-187. – 

(Και) Πλησής, Κυριάκος: Πλησής, Κυριάκος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 187. –

"Ποιήματα": Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 21 (1979) 109 (αγγλ.). –

Ελύτης, Οδυσσέας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 174.–

Ιάκωβος ο Αμερικής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 174-175. – 

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 17 (1988) 216-217. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 122-123.) –  

Μαρκάκης, Μανώλης: Δοκίμια του νεοελληνικού πνεύματος. Αθήνα 1994, 93-100.(Αναδημ.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 124 (1988) 1740-1742. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Οράματα και θεωρήσεις. Λογοτεχνικά δοκίμια. Αθήνα 1995, 109-113. – Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 124-128.) –

Μουντές, Ματθαίος: Διαβάζω 12 (Μάιος/Ιουν. 1978) 54-55. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 233 (21/2/1990) 93-95. –

Ποίηση: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 13 (1983) 230-232. –

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 109 (1981) 390-398. –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 32-36. –

Brad, Ion: Εποπτεία 3, 72-76. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά: Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Μιχαηλίδης, Κώστας Π./Φραγκόπουλος, Θ./Τσιρόπουλος, Κώστας: Για την Ιωάννα Τσάτσου. Αθήνα 1995, 7-24. –

Παπαχρήστου-Πάνου, Ευαγγελία σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 228. –

"(Η) ποίηση και ο Άδης": Βότση, Όλγα σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 184. –

"Πορεία": Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 181. –

Μινωτής, Αλέξης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 181. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

107-110. (Αναδημ.) –

(Και) Πρεβελάκης, Παντελης: Πρεβελάκης, Παντελής σε: Το φέγγος της Ιωάν-νας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 159-160, 163 και 179-180.–

Προσωπικά: Αγγελής, Δημήτρης: Ευθύνη 2, 29 (2000) 515. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

9-16.–

Καργάκος, Σαράντος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 513. –

Κεσμέτη, Νατάσα: Ευθύνη 2, 29 (2000) 513. –

Κωβαίος, Γιάννης: Ευθύνη 2, 29 (2000) 513-514.–

Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Ευθύνη 2, 29 (2000) 514. –

Πάσχος, Παντελής: Ευθύνη 2, 29 (2000) 514. –

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 514. –

Πρέκα, Μερόπη: Ευθύνη 2, 29 (2000) 515. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 29 (2000) 515. – 

(Και) Σαββίδης, Γιώργος: Σαββίδης, Γιώργος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 164. –

(Και) Σαχίνης, Απόστολος: Σαχίνης, Απόστολος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 177 και 183. –

"Σεφέρης": Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 21 (1979) 108. – 

(Και) Σεφέρης, Γιώργος: Σεφέρης, Γιώργος: Ευθύνη 2, 21 (1992) 609-610. –

Σεφέρης, Γιώργος: Ευθύνη 2, 29 (2000) 49-50. –

"Στιγμές και μνήμες": Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 18 (1989) 136. –

Μάτσας, Νέστοραςσε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 129-131. (Αναδημ.) –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 185-186. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 125 (1989) 414-417. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 132-137.) –

Πλατής, Ελευθέριος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 186-187. –

Πλησής, Κυριάκος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 187. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 29 (1989) 165-166. – 

(Και) Τερζάκης, Άγγελος: Τερζάκης, Άγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσά-τσου. Αθήνα 2002, 160 και 171. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Ανώνυμο: Διαβάζω 19 (Απρ. 1979) 19. –

Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 15 (1986) 218. –

Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 26 (1997) 40-41. –

Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 26 (1997) 92. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 125 (1989) 540. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 131 (1992) 570. –

Φραγκόπουλος Θεόφιλος: Νέα Εστία 141 (1997) 344. –

Ω.: Νέα Εστία 119 (1986) 821-822. –

"Φέγγος χρόνου": Βότση, Όλγα σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 188-189. –

Γλέζος, Πέτρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 189-190. –

Ιάκωβος ο Αμερικής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 188. –

Καργάκος, Σαράντος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 143-146. (Αναδημ.) –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 19 (1990) 491. (Aναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 138-139.) –

Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 12 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 495. -  

Μαρκάκης, Μανώλης: Νέα Εστία 128 (1990) 1185. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 190-191. –

"Φύλλα κατοχής": Δήμος, Γιάννης: Βooks Αbroad 43 (1969) 300-301 (αγγλ.). –

Καραντώνης, Αντρέας σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 37-41. (Αναδημ. ) –

Μ., Α.: Επιθεώρηση Τέχνης 23 (1966) 561-563. –

Παπατσώνης,Τάκης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 158. –

Πρεβελάκης, Παντελήςσε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 159. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 199-202. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 79 (1966) 272-273. –

"Φύλλα σιωπής": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 19-20.(Aναδημ.) –

"Φως στη σκοτία": Βρεττάκος, Νικηφόρος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 191-192. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 22 (1993) 501-502. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 147-148.) –

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 133 (1993) 825-827. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 

149-150. (Αναδημ.) –

Rotolo, Vincenzo σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 192-193. –

"Χρέος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 107 (1980) 345-347. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 92-96.) –

"Χρόνος": Αρτεμάκης, Στέλιος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002,  97-99. (Αναδημ.) –  

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 110 (1981) 890-891. –

Μινωτής, Αλέξης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 176. –

Παπαδίτσας, Δημήτρης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 176. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 175. –

Σαχίνης, Απόστολος σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 177. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 100-101. (Αναδημ.) –

"Ώρες του Σινά": Ιάκωβος ο Αμερικής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 178-179. –

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 178.  -

Μινωτής, Αλέξης σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 180-181. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 113 (1983) 623-625. (Αναδημ. σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 102-106.) –

Πρεβελάκης, Παντελής σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 179-180. –

"(Le) cycle de l’horloge suivi de Elégie": Genevoix, Maurice: Revue de Deux Mondes (1979) 526-531 (γαλλ.). –

Lacarrière, Jacques: La Quinzaine Littéraire 296 (16-28/2/1979) 13 (γαλλ.). –

"Georges Séféris, mon frère" (Μεταφρ.: Pillard, Christiane/Delaique, Marie-Hélène.): Άναλις, Δημήτρης: Le Monde (30/3/1979) 21 (γαλλ.). –

Μοδινός, Π.: Revue de Deux Mondes (oct. 1976) 576 (γαλλ.). -  

Druon, Maurice: Revue de Deux Mondes (oct. 1976) 577 (γαλλ.). –

Lacarrière, Jacques: La Quinzaine Littéraire 296 (16-28/2/1979) 13 (γαλλ.). –

"My Brother George Seferis" (Μεταφρ.: Δήμος, Γιάννης): Ραΐζης, Μάριος Βύ-ρων: Balkan Studies 23 (1982) 475-476 (αγγλ.). –

Krikos-Davis, Katerina: Modern Greek Studies Yearbook 1 (1985) 235-238 (αγγλ.) –

Rexine, John: The Amaranth 6 (1983) 28-30 (αγγλ.). –

"Poeme" (Μεταφρ.: Brad, Ion): Crisan, Constantin: Steaua 30 (1979) 12, 70-71 (ρουμ.). –

Martin, Ion: Nέα Eστία 107 (1980) 480-481. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) –

"Poems" (Μεταφρ.: Δήμος, Γιάννης): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Greek Letters 3 (1984/1985) 230-231 (αγγλ.). (Επεξεργ. αναδημ. σε: World Literature Today 60 [1986] 156.) –

"Poesie " (Μεταφρ.: Lavagnini, Bruno): Μπόνης, Κ.: Θεολογία 51 (1980) 415-416. –

(Και) Rotolo, Vincenzo: Rotolo, Vincenzo σε: Το φέγγος της Ιωάννας Τσάτσου. Αθήνα 2002, 192-193. –

"(The) Sword’s Fierce Edge" (Μεταφρ.: Δήμος, Γιάννης): Iatrides, John: Balkan Studies 11 (1970) 198-199 (αγγλ.).  -


 

 

Τσάτσου, Μαρία

"(Τα) σημεία": Καραβασίλης, Γιώργος: Διαβάζω 138 (26/2/1986) 57. –

"Τομές": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 82 (1967) 1577-1578.-


 


 

Τσατσούλα-Γλυκοφρύδη, Κατερίνα

Βλ.: Γλυκοφρύδη-Τσατσούλα, Κατερίνα


 

 

Τσατσούλης, Δημήτρης

"(Η) αμυχή της Ηρώς": Βίτσος, Διον.: Περίπλους 6 (1989/1990) 276. –

Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 255 (23/1/ 1991) 80-81. – 

"Αψοφητί...Κριτικές προσεγγίσεις ελληνικής πεζογραφίας 1990-2000": Ζήρας, Αλέξης: Κ 4 (Μαρτ. 2004) 129.  - 

(Και) Γαλάντης, Γιώργος: Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 282 (4/3/1992) 11. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 293 (2/9/ 1992) 16-17. –

"(Η) γλώσσα της εικόνας": Κουτρινού, Ελένα: Σύγκριση 12 (2001) 189-193. –

Λιόντος, Σωτήρης: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 70-73. –

Μαρτινίδης, Πέτρος: Νέα Εστία 150 (2001) 1024-1027. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 110 (Οκτ./Δεκ. 2000) 150-151. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 71.– 

"(Το) Δέντρο": Τσατσούλης, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 83 (Μάιος/Ιουλ. 1994) 

113-114. –

Έργο: Ανώνυμο: Σύγκριση 8 (1997) 152. – 

(Και) Κρεμμύδας, Κώστας: Τσατσούλης, Δημήτρης: Μανδραγόρας 18/19 (Οκτ. 1997/Απρ. 1998) 112. –

(Και) Μανδραγόρας“: Τσατσούλης, Δημήτρης: Μανδραγόρας 18/19 (Οκτ. 1997/ Απρ. 1998) 112. -   

"(Το) νύχι της γάτας": Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 12/13 (Μάιος/Σεπτ. 1996) 94. –

Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 349 (Φεβρ. 1995) 40-41. –

"(Η) περιπέτεια της αφήγησης": Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 42. –

"Σημειολογικές προσεγγίσεις του θεατρικού φαινομένου": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 382 (Φεβρ. 1998) 71-73.  - 

Ανώνυμο: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 214. –  

Βαρβούνης, Μανόλης: Μανδραγόρας 22/23 (Δεκ. 1999) 106-107. –

Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 100 (Οκτ./Νοεμβρ. 1997) 121. –

Πατσαλίδης, Σάββας: Εντευκτήριο 41 (Δεκ. 1997) 143-146. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 382 (Φεβρ. 1998) 70.–

Puchner, Walter: Παράβασις 3 (2000) 412-417.  -


 

 

Τσαφαρά, Κωνσταντίνα

Ποίηση: Δέφνερ, Όθων: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 53-55.  -


 

 

Τσεκούρας, Δημήτρης

"(Ο) επισκέπτης": Χρονάς, Γιώργος: Οδός Πανός 112 (Απρ./Ιουν. 2001) 140-141. -

"(Το) νερό γνωρίζει": Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 163 (2008) 1231-1232.  -


 

 

Τσεκούρας, Νικόλαος  (1911-;)

"Αν δουλέψεις, θα φας": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 38 (1945) 854. (Aναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 97-99.)  -

Σολομός, Αλέξης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 6 (Αυγ. 1945) 28-29. –

"Άνθρωπος είμαι κι’ εγώ": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 27 (1940) 705-706. (Aνα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 491-494.) –

Καραντινός, Σωκράτης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 184 (8/6/1940) 6. –

"(Ο) καλός καλό δεν βλέπει": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 47 (1950) 63. (Aνα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 5, Αθήνα 1979, 174-175.) –

"Καραντίνα στον έρωτα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 52 (1952) 891. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 72-74.) –

"(Ο) μονοσάνταλος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 59 (1956) 190. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 13-15.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 62 (1957) 1358. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 260-261.) –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 125-127. –

"Πομπός ευτυχίας": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 39 (1946) 374-375. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 177-178.) –

"(Τα) σουλιωτόπουλα δεν πέθαναν": Σιδέρης, Γιάννης: Νέα Εστία 27 (1940) 197. –

"Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγιού": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 59 (1956) 856. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 80-82.) –

"Τρεις πετεινοί σ’ ένα κοτέτσι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 58 (1955) 1099-1100. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 433-434.) –

Σταύρου, Γεράσιμος: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 168.  -


 

 

Τσελάλης, Αγησίλαος  (1905-1968)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 252.  -

"Νεραϊδογέννητοι": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 127. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογρά-φοι 8, Αθήνα (1993), 311-312.)  - 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Τσελάλης, Αγησίλαος: Νέα Εστία 41 (1947) 633-634. - 

Τσελάλης, Αγησίλαος: Νέα Εστία 55 (1954) 120-121.  -


  

Τσελέκας, Κώστας (1908-1992)

"Αντίλαλοι απ’ τη ζωή του χωριού του": Τσιάμης, Μήτσος: Αναφορές σε λέσβιους συγγραφείς. Αθήνα 1990, 123-124. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Παρασκευαΐδης, Μίλτης: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 132, 

49-52. –

"(Το) χωριό μου η Βρίσα Λέσβου": Τσιάμης, Μήτσος: Αναφορές σε λέσβιους συγγραφείς. Αθήνα 1990, 124-126. (Αναδημ.) -


  

Τσελεμπής, Σωτήρης  (18ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 252.  -

 

 

Τσελέντη, Άλκη

"Σιγή πέτρας": Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 20 (χειμ.1993/άνοιξη 1994) 218. –

"Σφυγμός εδάφους": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 426-427.  -


 

 

Τσελεπίδης, Τηλέμαχος  (1935-)

"Βορινή καταιγίδα": Κόκκινος, Γεώργιος: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 122. - 

Τσελίκης, Σταύρος

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 362.  - 

 

 

Τσέλιος, Μάκης  (1946-)

Εργοβιογραφικά: Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 192. –

"(Τα) λόγια του νερού": Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 17 (άνοιξη 1993) 130. –

"Στις γειτονιές του Στέλιου": Αντωνίου,Τάκης: Τωρινά και χαμένα πρόσωπα. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 105-106. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Αντωνίου, Τ.: Εκείθεν της αφής. Αθήνα, Γιάννινα 1994, 115-116.) –

Γιακουμάκης, Δημήτρης: Νέες Τομές 4, 11 (Νοεμβρ./Δεκ. 1987) 375.  -


  

Τσέλος, Μπάμπης  (1955-)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 176.  -


 


Τσεμπερλίδου, Κατερίνα

"Οχι πια sex, μόνο φίλοι": Μελάχρις, Ντίνος: Περίπλους 44 (Μαρτ./Ιουν. 1997) 167.  -


 

 

Τσέπελης, Αντώνιος

"Ταξίδι στο νόστο": Γκοτοβός, Αθανάσιος: Φηγός 2 (καλοκ. 1997) 131-132. -


 

 

Τσερδάνης, Παναγιώτης

"Δηιάνειρα – Ηρακλής καιόμενος": Μικελίδης, Νίνος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 136.  -

 

 

Τσεριώνης, Γιάννης  (1924-1991)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 362.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 253.  - 

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 491. –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 130 (1991) 1260-1261. –

"Πεινασμένοι": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1960) 193. –

Manning, Clarence: Books Abroad 36 (1962) 346 (αγγλ.). –

"Σήμερα μίλησα με τη θάλασσα": Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγή-ματος. Αθήνα 1992, 374-378.  -


 

 

Τσερκεζής, Σάββας (1874-1963)

Βιογραφικά: Τσερκεζής, Σάββας: Ο Κύκλος <Λάρνακα> 6 (Νοεμβρ./Δεκ. 1980) 189-193. –

"Ημερολόγιον του βίου μου" (Επιμ.: Σταυρίδης, Φοίβος): Λιόντης, Κωστής: Αντί 2, 394 (10/2/1989) 52-53. –

Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 175-178. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Το σπίτι της μνήμης. Ανθολογία κυπριολογικών δημοσιευμάτων. Αθή-να 1997, 93-97.) –

Σταυρίδης, Φοίβος: Ο Κύκλος <Λάρνακα> 6 (Νοεμβρ./Δεκ. 1980) 185-187.  -


 

Τσερμπίνος  (1870-1942)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 253.  -

 

 

 

 

Τσέτης, Κώστας  (1927-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 253.  -

 

 

 

 

Τσέφος, Κωνσταντίνος

"Αλφάβητο": Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 345 (2/11/1994) 21. –


 

 

Τσέχος, Ηλίας  (1952-)

"Ανθέμια": Καλαμαράς, Βασίλης: Γράμματα και Τέχνες 7/8 (Ιουλ./Αυγ. 1982) 

37-38.–

Κεφάλας, Ηλίας: Τομές 2, 84 (Ιουλ./Δεκ. 1982) 51. –

"Δάφνε ποταμέ": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 81 (Φεβρ. 1982) 59. –

"(Τα) πάθη που φοράς": Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 22 (Απρ. 1984) 203. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 77 (21/9/1983) 53. –

"Φωνές σ’ ένα μουσείο. – Απρόοπτη ύλη. – Μύθοι σίγουροι": Ρόζος, Ευάγ-γελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 91.  -


 

 

Τσιάκα-Γιαννοπούλου, Καλλίτσα

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 177. –

"Με λογισμό και όνειρο": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 425. –

"Μπαλάντες": Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 20 (χειμ. 1993/άνοιξη 1994) 223-224. –

"Πέρα απ’ τις μέρες και τις νύχτες": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρω-τοχρονιά 47 (1990) 425. –

"Σε μιάν άλλη διάσταση": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 425.  -

"Χορικό ασμάτων": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 457.  –


  

Τσιάκας, Στυλιανός

“Γυμνό πρόσωπο“: Καλαπανίδας, Κώστας: Νέα Σύνορα 17 (Μάιος/Ιουν. 1972) 182.  -

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 16 (Μαρτ./Απρ. 1972) 123-124. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 362.  - 

“(Ο) Μάης των γιασεμιών“: Βαρόπουλος, Αλέξανδρος: Ίβυκος 19 (Ιουλ./Σεπτ. 1998) 70-71. -


 

 

Τσιάκος, Τάκης  (1909-1985)

"Αμμουδιές και ξέρες": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/ 1947) 262. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 362.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 253-254.  - 

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 588-589. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 582-584. –

Πράτσικας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 296-299, 413-416 και 507-510. –

Πράτσικας, Γιώργος: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 475. –

"Μεσημέρια": Νικολαΐδης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 410. –

"Περίπατοι κ’ επιστροφές": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 634-635. –

"Πεταλίδες": Σαραντής, Γιώργος: Νέος Νουμάς 2, 1/2(28/2/1951) 14. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 47 (1950) 413. –

Ποίηση: Πράτσικας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 296-299, 413-416 και 

507-510. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 509-510. -


 

 

Τσιάλας, Δημήτρης

"(Τα) αλάνια του Βαρδαρίου": Κάσδαγλης, Νίκος: Εντευκτήριο 51 (Ιουλ./Σεπτ. 2000) 129-134. –

"(Ένας) μικρός άγιος": Κάσδαγλης, Νίκος: Εντευκτήριο 51 (Ιουλ./Σεπτ. 2000)

129-134. –

"(Τα) παιδικά χρόνια του Δήμου": Κάσδαγλης, Νίκος: Εντευκτήριο 51 (Ιουλ./ Σεπτ. 2000) 129-134.  -


  

Τσιάμης, Μήτσος   (1920-)

"Αναφορές σε λέσβιους συγγραφείς": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 119, 82. –

Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 17 (άνοιξη 1993) 125. –

"Δοκίμιον σιωπής": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 140/141, 106. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 497. –

"Δώδεκα τραγούδια της σιωπής": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 422. –

"Εικοσιτρία τετράστιχα": Ελευθεριάδης, Μίμης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 292. –

"Επιμύθιον νόστου": Ελευθεριάδης, Μ.: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 75-76. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 53 (1996) 510-511. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρηης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 363.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 254-255.  -

"Ιδιόγραφος λόγος": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 16 (1986) 71-72. –

"Λόγιον μνημοσύνης": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 137, 

73-74. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 497. –

"Μορφές του Αιγαίου": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 73. –

Κριτζάς, Γιάννης: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 397-398. –

"Μορφές του Αιγαίου ΙΙΙ": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 217. –

"Νυχτερινά υστερόγραφα": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 400. –

Κοββατζής, Αστέρης: Ελληνική Δημιουργία 1 (1948) 562. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 43 (1948) 591. –

"Παραλειπόμενα": Παρασκευαΐδης, Παναγιώτης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 213.  -

"(Η) ποίηση και η εποχή μας": Μισγίρης, Στρατής: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 

208-209. –

"Στο περιθώριο μιάς απουσίας": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 1 (1971) 383. –

Βουκελάτος, Γιάννης: Σημειώσεις κριτικής. Αθήνα 1990, 50-51. (Αναδημ.) –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 294. (Αναδημ.) –

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 16 (Μαρτ./Απρ. 1972) 124. –

"Συντομογραφίες": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 11 (1981) 164-165. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981) 150-151. –

"Συντομογραφίες Ι": Ζαδές, Δημοσθένης: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 142, 

77-78. –

"(Η) Τέχνη του Κώστα Χατζόπουλου": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 426.  –

“(Το) φως χαμογελούσε στη Μαργαρίτα“: Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 3 (Μάιος 1955) 137. -


 

Τσιάμης, Χρήστος

"(Το) αυτοκίνητο της αγάπης": Τσιώλης, Γιάννης: Ποίηση 19 (άνοιξη/καλοκ. 2002) 294-297.  -

"Κήπος με ρίζες στο φεγγάρι": Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 373 (Απρ. 1997) 

120-121. –

Ποίηση: Ανώνυμο: The Amaranth 9 (1985) 6-7 (αγγλ.).  -


  

Τσιαμπούση, Καίτη

Έργο: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 255.  -

"Ποιήματα": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 91-93. (Αναδημ.) -


  

Τσιαμπούσης, Βασίλης  (1953-)

"(Η) βέσπα": Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 268 (24/7/1991) 17. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 200 (12/10/1988) 86. –

Στασινοπούλου, Μαρία: Εντευκτήριο 8 (Οκτ. 1989) 122-123. –

Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 8 (Φεβρ. 1989) 92-94. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998, 188-193.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 79/80 (1988) 976-977. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα 2000, 264-267.) –

"(Η) γλυκιά Μπονόρα": Αξιώτης, Διαμαντής: Εντευκτήριο 53 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 114-116. –

Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 150 (2001) 730-735. –

Καρακώτιας, Κώστας: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 84-85. –

Κοτζιά, Ελισάβετ: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 85. –

Σφυρίδης, Περικλής: Διαβάζω 421 (Σεπτ. 2001) 40-43. –

Τσιαμπούσης, Βασίλης: Διαβάζω 421 (Σεπτ. 2001) 42. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 87. –

"Εκτός έδρας": Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988,

62-64. (Αναδημ.) –

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εποχικά. Αθήνα 1999, 100-104. (Αναδημ.)  –

Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 75. –

"Να σ' αγαπάει η ζωή": Παπαγεωργίου, Χρίστος: Οδός Πανός 128 (Απρ./Ιουν. 2005) 197-198.  - 

Πεζογραφία: Κοτζιά, Ελισάβετ: Πλανόδιον 29 (Ιουν. 1999) 66-69. –

"Χερουβικά στα κεραμίδια": Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 372 (Μαρτ. 1997) 

79-80. –

Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 375 (Ιουν. 1997) 105-107. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εποχικά. Αθήνα 1999, 104-107. (Αναδημ.) –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 95 (Ιαν./Φεβρ. 1998) 147-148. –

Σφυρίδης, Περικλής: Εντευκτήριο 42/43 (άνοιξη/καλοκ. 1998) 154-156. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998, 214-218.)  -


  

Τσιάνης, Σωτήριος

"Δημοτικά τραγούδια της Μαντινείας": Καρακάσης, Σταύρος: Λαογραφία 24 (1966) 541-544. –

Καρακάσης, Σταύρος: Πελοποννησιακά 6 (1963/1968) 206-207.  –

Folk Songs of Mantineia, Greece: Καρακάσης, Σταύρος: Jahrbuch für Volks-liedforschung 12 (1967) 250-251 (γερμ.). -


  

Τσιανίκας, Μιχάλης

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Σύγκριση 12 (2001) 201. –

"Λευκές στιγμές στην ποίηση"Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 391 (Δεκ. 1998) 61.  -

"(Ο) Φλωμπέρ στην Ελλάδα"Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 

38-39.  -


 

 

Τσιαπαλάμος, Σταύρος Ιωάννου

Εργοβιογραφικά: Μπέττης, Στέφανος: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 680-692.  -


 


Τσιάτης, Βασίλης  (1920-;)

"Αρμενίζοντας στη Μεσόγειο": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 138. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 304-305.) –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 363.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 255.  -

"Ηλιόλουστη και θαλασσοφίλητη χώρα": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 669-670. (Αναδημ. σε: Ζαδές,  Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 310-312.) –

"Νότιοι και βόρειοι": Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 137 (1995) 65-66. –

"(Της) Παναγιάς στου Μακρυαλέξη": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 1141-1142. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 293-294.) –

"Πεζογραφήματα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 267-269. (Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 250. –

Φλώρος, Παύλος: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 279. –

"Πειραιώτικοι παλμοί": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 121-123. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 294-297.) –

"Σαν γιατροί": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 285-286. (Ανα-δημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 274-275.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 574. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 801. –

"Χαροκόπια στο Χατζηκυριάκειο": Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 135 (1994) 204.  -


 


Τσιάτσικας, Θησέας

"Βιβλιογραφικός οδηγός του φιλολόγου": Νικολουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη: Θαλλώ 8 (1996) 160-162. –

"Μεταπολεμική ποίηση" (Επιμ.): Στέφος, Αναστάσιος: Φιλολογική 35 (Ιαν./ Μαρτ.1991) 22. –

"(Ο) σχολικός Καβάφης": Α., Χ.: Φιλολογική 8 (Μάιος1984) 2. -


 


Τσιαττάλα-Ψωμά, Γαβριέλλα

Εργοβιογραφικά: Ιωαννίδης, Γιώργος σε: Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Κριτικές για βιβλία των μελών <1985-1989>. Λευκωσία 1990, 184.  - 

"Ποιήματα": Χρυσάνθης, Κύπρος σε: Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπ-ρου. Κριτικές για βιβλία των μελών <1985-1989>. Λευκωσία 1990, 171. (Αναδημ.)  -   

 

 

 

Τσιβελέκας, Κώστας

Ποίηση: Γεράνης, Στέλιος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Η’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1988. Ποίηση και πεζογραφία. Πάτρα 1990, 272-275.  -


 


Τσιγαράς, Απόστολος

Εργοβιογραφικά: Μπέττης, Στέφανος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 12-19 και 

202-212.  -


 


Τσιγαράς, Ζώτος

Εργοβιογραφικά: Μπέττης, Στέφανος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 12-19 και 

202-212.  -


 


Τσιγαράς, Θάνος

"Χωρίς στίγμα": Καρούσος, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 217.  -


 


Τσιγαράς, Στέφανος

Εργοβιογραφικά: Μπέττης, Στέφανος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 12-19 και 

202-212.  -


 


Τσίγκρας, Ιωάννης

"(Η) δίψα του Ελπήνορα": Ακρίβος, Κώστας: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 44. –

"(Οι) τερματοφύλακες των πάρκων": Αρσενίου, Ελισάβετ: Διαβάζω 406 (Απρ. 2000) 58-60.  –

Καββαδίας, Νίκος: Πόρφυρας 92 (Οκτ./Δεκ. 1999) 234.  -


 


Τσιγκρής, Δημήτρης

"Ακύρωση συμβάσεων": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 73. –

"Καταβασιές ακυρώσεων": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 119, 82-83. –

Ποίηση: Καναράκης, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 375.  -


 


Τσικληρόπουλος, Μπάμπης  (1939-)

"Αποδέσμευση": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 768-769. –

"(Ο) βαρώνος": Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 284 (1/4/1992) 54-56. –

Ξεξάκης, Μανόλης: Εντευκτήριο 19 (Ιουν. 1992) 105-106. –

"Έκπληξη": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 335-339. (Αναδημ.) –

"(Ο) κήπος με τα χελιδόνια": Πεφάνης, Γιώργος: Νέα Εστία 139 (1996) 821-822.–

"Κραυγές κυριών": Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 135 (1994) 552-553.–

"(Ο) κύριος": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 58 (Οκτ. 1986) 1004-1006. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 2, Αθήνα 1991, 143-146.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Νέα Εστία 120 (1986) 1525. –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 231-235. (Αναδημ.) –

Πατσαλίδης, Σάββας: Πόρφυρας 39 (Φεβρ./Μαρτ. 1987) 186-187.  -

"Μην ξεχαστώ και δε γυρίσω": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 89 (Ιαν./ Φεβρ. 1997) 108-109. –

Τσικληρόπουλος, Μπάμπης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 104-105. –

"(Η) Οδύσεια του Μήτσου": Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 251 (28/11/1990) 82-83. – 

"(Η) πρόσκληση": Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 101 (1977) 684.  -  

"Σάλτο μορτάλε": Πατσαλίδης, Σάββας: Πόρφυρας 63 (Οκτ./Δεκ. 1992) 79-80. –

"Ωχ, τα νεφρά μου": Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 135 (1994) 128-129.–


 


 

Τσικνάκης, Κώστας

"Ελληνικός νεανικός τύπος <1915-1936>": Ανδρέου, Αποστόλης: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 147-149. –

Σακελλαρίου, Χάρης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 10 (1995) 145-146. –

Στράνης, Μάριος: Περίπλους 5 (1988) 201. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Εντευκτήριο 8 (Οκτ. 1989) 149.  -


 


Τσικόπουλος, Κώστας

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 363.  -

 

 

Τσίκουλα-Γαϊταντζή, Μαρία

"Αλλαγές": Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 949. –

Τσαντήρης, Μιχάλης: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 37. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας. 2. [Αθήνα 1981,] 66-67.  -

"(Η) μάνα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 437-438. –

"Ποιήματα 1986-1989": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 418. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 414.  -


 


Τσικούρα-Κατσιάπη, Ελένη

Μεταφράστρια/Σοφοκλής/"Αντιγόνη": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 102 (1977) 1036. -


 


Τσίκρας, Αστέριος  (1962-)

Εργοβιογραφικά: Τσίκρας, Αστέριος: Διαβάζω 420 (Ιουλ./Αυγ. 2001) 138. –

"Μάτζικ θα πει μαγεία": Πανταλέων, Λίνα: Διαβάζω 420 (Ιουλ./Αυγ. 2001) 139. –

Τσίκρας, Αστέριος: Διαβάζω 420 (Ιουλ./Αυγ. 2001) 137.  –


 

 

 

 

Τσικριτσή-Κατσιανάκη, Χρυς.

“Αντι-κυκλώνες“: Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 23/24 (φθιν. 1994/χειμ. 1995) 225. –


 

 

Τσιλίκης, Κώστας

“(Ο) Ζαβολίνος στο χωριό“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 34 (1998) 370. -


 


Τσιλιμαντός, Κώστας

Μεταφραστής: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 799-800. –

"Pectore ab imo": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 775-776. –

Μάργαρης, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 118-119. (Αναδημ. σε: Μάργα-ρης, Β.: Κρίσεις και απόψεις. Γιάννινα 1996, 34.) –

Πλατανίτης, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 448-450. -


 


Τσιλιμένη, Τασούλα

"(Το) καραμελόδεντρο": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 357 (Νοεμβρ. 1995) 95. -


 


Τσιλιμίγκρας, Γιάννης  (1872-1947)

Εργοβιογραφικά: Γρυπάρης, Νίκος: Νέα Εστία 95 (1974) 586-587.-


 


Τσιμικάλη, Πιπίνα  (1901-1987)

Εργοβιογραφικά: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογο-τεχνίας για Παιδιά και Νέους 48 (χειμ.1997) 267-272. -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 363-364.  - 

"Ιστορίες της κατοχής": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 243-244. –

Παιδική Λογοτεχνία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης/Τσιμικάλη, Π. σε: Αναγνωστό-πουλος,  Β(ασίλης): Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας ΙΙ: Συζητήσεις. Αθήνα 1990, 226-234.  - 

Τσιμικάλη, Πιπίνα/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 20 (1979/1980) 46-47.–

Τσιμικάλη, Πιπίνα: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 13. –

"Στο μεγάλο ρέμμα": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 94. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 43 (1948) 65. -


 


Τσιμίλλη, Σοφία  (1916-;)

Εργοβιογραφικά: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972, 136-137. -


 


Τσιμπούκης, Τάσος

"(Οι) πολιορκημένοι της ζωής": Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα1, 30 (3/11/1935) 11 . –

Χάρης, Πέτρος: Nέα Eστία 16 (1934) 905-906. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 140-141. – Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 219-221.)  -


 


Τσίνας, Πάνος  (1925-)

"Γλυκοχάραμα": Καρμίρης, Νικόλαος: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 354. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 364.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 255-256.  -

"(Ο) κόσμος της πατρίδος μου": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 86 (1969) 1200.  -

"(Οι) μικροί ήρωες": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 1019. -


 


Τσινικόλα, Δέσπω

(Και) Νεοελληνικό Σχολικό Θέατρο: Μιχαηλίδου, Μαρία: Πνευματική Κύπρος 37 (1997) 217-224.  -


 


Τσινικόπουλος, Δημήτρης  (1948-)

"Κριτικά επιλογής και επιλογή κριτηρίων": Καραμβάλης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 137, 67. –

"Μέθεξη": Στασινοπούλου, Μάρω: Οδός Πανός 129 (Ιουλ./Σεπτ. 2005) 177-178.  -

"Ποίηση στα λόγια του Ιησού": Γάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 136 (1994) 1388-1389. –

"Σπαράγματα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 421-422. –

"Τρεις νομπελίστες ποιητές": Γάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 141 (1997) 868-870. –

"Φως εξ ανατολής": Γάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) 1726-1728. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Φηγός 5 (φθιν. 1998/χειμ. 1999) 199-200. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 479-480.  -


 


Τσιντίλλη-Βλησμά, Ρίτα

Εργοβιογραφικά: Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 491-492.–

"(Η) νύχτα πέρασε": Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 187-195. –


 

Τσιντσίνης, Γιώργος

“Ξεσπάσματα“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 2 (1981) 186. -


 


Τσιπάς, Βασίλης

"Απογευματινός λήθαργος": Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 1 (Ιαν. 1982) 27. –

Κεφάλας, Ηλίας:Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ 1981) 64. –

Παπαδάτου, Βικτωρία:Τομές 2, 82 (Μαρτ. 1982) 54. –

(Και) Δούκαρης, Δημήτρης: Τσιπάς, Βασίλης: Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ. 1981) 61. –

Εν πλω“: Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 48 (Νοεμβρ./Δεκ. 1986) 43. –

"Στροφή": Ανώνυμο: The Amaranth 9 (1985) 35-36 (αγγλ.) –

Δραγώης, Ιάσων: Γράμματα και Τέχνες 30 (Ιουν. 1984) 29. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 92 (Οκτ./ Δεκ. 1984) 66.  -


 


Τσίπηρας, Κώστας

"(Ο) ήχος του Καραγκιόζη": Puchner, Walter: Südostforschungen 59/60 (2000/2001) 674-675 (γερμ.).  –


 

 

Τσίπος, Μανώλης

"Sabine X": Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 165 (2009) 1360-1362.  -

 

 

Τσιρίκογλου-Λαγούδα, Φωτεινή

“(Ο) θεσσαλός λόγιοςπαιδαγωγός του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας“Λαφαζάνης, Μιχάλης: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 33 (1998) 399. –

Πάνος, Κ. Λ.: Γραφή 37 (άνοιξη 1998) 120. -


 


Τσιριμπέας, Ανδρέας

"Ανήσυχα βράδια": Γιαννίδης, Λευτέρης: Πάφος 2 (1936/1937) 286. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 16 (1934) 907. –

"(Ο) Νάρκισσος": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 506. –

Μουστάκης, Βασίλης: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 725-726. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 47 (1950) 413. -


 


Τσιριμώκος, Ηλίας

"Έλεγχος του αστικού ιδεαλισμού": Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 14 (1933) 1291-1293. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Ιδέα 1, 2 (1933) 119-120. –

Κ., Γ.: Σήμερα 1 (1933) 223-224.  -

Ιδεολογικά: Τσάκωνας, Δημήτρης: Ιδεαλισμός και μαρξισμός στην Ελλάδα. Αθήνα 1988, 414-421. –

"Μνήμη": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου. 2α, Αθήνα 1985, 313-315. (Αναδημ.)  -


 


Τσιριμώκος, Μάρκος  (1872-1939)

"Δεκάστιχα και βιλανέλες": Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 294-296. (Αναδημ.) –

Ξύδης, Θεόδωρος: Ιδέα 2 (1933) 181-183. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 900. –

"Εκ βαθέων": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 2 (1927) 888. –

Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλκής: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965, 248-253. (Αναδημ.) –

(Ο) Βιβλιοφάγος: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 443. –

Κουλούρης, Χρήστος: Αλησμόνητοι και λησμονημένοι. Αθήνα 1960, 25-32. –

Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Πολ.: Φθιωτικά Χρονικά 20 (1999) 77-83. –

Roussel, Louis: Nέα Eστία 3 (1928) 519. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.)  –

Εκλογή”: Ρωσσίδης, Ζήνων: Πάφος 1 (1935/1936) 359-361. -   

Εργο/θέματα/εξέλιξη (και) Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος/έργο/θέματα/ εξέλιξη: Καραφύλλης, Γ. σε: (Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου. Ο) Κωσταντί-νος Χατζόπουλος ως συγγραφέας και θεωρητικός. Αγρίνιο, 14-17/5/1993. Επιμ.: Καψωμένος, Ερατοσθένης/Τζούλης, Χρήστος/Δανιήλ, Χρήστος. Αθήνα 1998, 

401-414. -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 256-257.  -

“(Της) ζωής μου“: Β.: Νέα Εστία 11 (1932) 155. - 

(Και) Καζαντζάκης, Νίκος: Καζαντζάκης, Νίκος/Μουσόπουλος, Θανάσης: Θρακικά Χρονικά 33 (1977) 146-151. – 

(Και) Μαβίλης, Λορέντζος: Μαβίλης, Λορέντζος: Νέα Εστία 5 (1929) 101.  -

Μεταφραστής/"Ξένα ποιήματα": Άγρας,Τέλλος: Νέα Εστία 11 (1932) 272. –

Μεταφραστής/Verhaeren, Emile/ "Les heures claires"/"Les heures d’après-midi": Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα 1, 38 (29/12/1935) 6 και 15. – 

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Τσιριμώκος, Μάρκος: Νέα Εστία 16 (1934) 1046. - 

(Και) Πάλλης, Αλέξανδρος: Πάλλης, Αλέξανδρος/Σουλογιάννη, Άλκηστις: Το Δέντρο 2, 41 (Νοεμβρ. 1988) 13-22. – 

(Και) Παράσχος, Κλέων/ποίηση: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 16 (1934) 999. –

Τσιριμώκος, Μάρκος: Νέα Εστία 16 (1934) 1046. –

Ποίηση/μορφή: Β.: Νέα Εστία 11 (1932) 155. –

Γ.: Νέα Εστία 11 (1932) 209. –

"(Η) ποίησή μου": Παπανικολάου, Μήτσος: Νέα Εστία 26 (1939) 1365-1366.  –

"Σονέττα": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 11 (1932) 49.  –

"Τέχνη ποιητική": Σπαταλάς, Γεράσιμος: Νέα Εστία 17 (1935) 106-109. –

Τσιριμώκος, Μάρκος: Νέα Εστία 16 (1934) 1046. –

"Τραγούδια του πόνου": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 15 (1934) 375-376. –

Lebesgue, Philéas: Mercure de France 257 (1935) 200 (γαλλ.). –

"Ώρες του δειλινού": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 8 (1930) 1226-1227. –

"Choix de poèmes": Άγρας, Τέλλος: L’Hellénisme Contemporain 1 (1935/1936) 987 (γαλλ.).  -


 


Τσιριμώκου, Λίζυ

´Εργο/εξέλιξη: Τσιριμώκου, Λίζυ: Εσωτερική ταχύτητα. Αθήνα 2000, 11-20.–

"Εσωτερική ταχύτητα": Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης 2, 81 (Οκτ. 2000) 61-62.–

Μαραγκόπουλος, Άρης: Νέα Εστία 149 (2001) 132-137. –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Εντευκτήριο 52 (Σεπτ./Δεκ.2000) 18-23. –

Μεταφράστρια/Baudelaire, Charles/"De l’essence de rire et généralement du comique dans les arts plastiques":  Δράκου, Ελένη: Ποίηση 16 (2000) 291-294.  -

Μεταφράστρια/Perec, Georges-"Penser-Classer": Γουλανδρής, Νίκος: Νέα Εστία 159 (2006) 957-962.  -


 

Τσίρκας, Στρατής  (1911-1980)

(Και) Αίγυπτος: Καραγιάννης, Οδυσσέας [και άλλοι]: Δελτίο της Εταιρείας Σπου-δών  Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, τχ. 10α (1988) 7-27. –

Χρυσοστομίδης, Σοφιανός: Αντί 2, 751 (30/11/2001) 28-31. –

"Aκυβέρνητες πολιτείες": Βελουδής, Γιώργος σε: Kindlers Literatur Lexikon. Erg. bd., Zürich 1974, 22-24 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 16, München 1991, 802-803.) –

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 171 (17/5/1987) 56-59. –

Κ(όκορης), Δ(ημήτρης) σε: Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (2η εκτύπωση. Αθήνα 2008,) 49.   -

Κοτζιάς, Αλέξανδρος [και άλλοι]: Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών  Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, τχ. 10α (1988) 28-63. - 

Λιοντάκης, Χριστόφορος: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 774-777. – 

Νικολαΐδου, Ιωάννα: Χρονικό (1980) 119-122. –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 709-713. (Αναδημ. σε: Πλασκοβίτης, Σ.: Γραφές και συναντήσεις. Αθήνα 1998, 278-285.)  –

Πολίτη, Τζίνα: Θέματα Λογοτεχνίας 28 (Ιαν./Απρ. 2005) 103-118.   -

Προκοπάκη, Χρύσασε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 307-325. (Παραλλ. δημ. σε: Η Λέξη 136 [Νοεμβρ./Δεκ. 1996] 733-743.)  – 

Ράππας, Λάμπης/Αργυρίου, Αλέξανδρος: Γράμματα και Τέχνες 80 (Μαρτ./Μάιος 1997) 1-8. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Κρίσιμη λογοτεχνία. Αθήνα 1986, 43-65. –

Σαχίνης, Απόστολος: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Θεσσαλονίκη 1979, 159-164. –

Τζούμα, Άννα: Θέματα Λογοτεχνίας 30 (Σεπτ./Δεκ. 2005) 152-162.   -

Τζούμα, Άννα: Παρουσία 7 (1991) 277-295. –

Τσίρκα, Αντιγόνη: Γράμματα και Τέχνες 14 (Φεβρ. 1983) 3-4. (Μεταφρ. αναδημ.) – 

Τσίρκας, Στρατής: Γράμματα και Τέχνες 14 (Φεβρ. 1983) 3-4. (Μεταφρ. αναδημ., παρουσ. από: Ζήρας, Αλέξης) –

Τσίρκας, Στρατής: Η Λέξη 25 (Ιουλ. 1983) 571-573. –

Χαραλαμπίδου, Νάτια σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 249-277.– 

Doulis, Thomas: Journal of the Hellenic Diaspora 2 (1975) 3, 27-36 (αγγλ.). –

Schildt, Göran: Svenska Dagbladet (16/9/1972) 4 (σουηδ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Ηριδανός 2/3 [Ιαν./Απρ. 1973] 146-150.)  – 

“Ακυβέρνητες πολιτείες“ (και) Αυγέρης, Μάρκος: Καλιορής, Γιάννης: Εποχές 17 (Σεπτ. 1964) 58-64. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες“/αφηγηματική τέχνη: Πάλιος, Νίκος: Νέα Εποχή 254/255 (1999) 7-14. -

"Ακυβέρνητες πολιτείες"/βιβλιογραφικά: Πλασσαρά, Κατερίνα/Στυλιανοπού-λου, Αντιγόνη σε: (Οι) Ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα και ηκριτική 1960-1966. Αθήνα (1980), 215-222. (Αποσπ. αναδημ.) –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/θέματα/Απρίλης 1944: Παπαθεοδώρου, Γιάννης: Αντί 2, 751 (30/11/2001) 42-47. –

"Ακυβέρνητες πολιτείες"/θέματα/άτομο-ιστορία: Γουνελάς, Χαράλαμπος-

Δημήτρης: Θέματα Λογοτεχνίας 43 (Ιαν./Απρ. 2010) 114-134.   -

"Ακυβέρνητες πολιτείες"/θέματα/όνειρα: Ιατρού, Μαρία: Έψες είδα στον ύπνο μου... Θεσσαλονίκη 2011, 169-178.  -

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/θέματα/πόλεμος: Μαραγκόπουλος, Άρης: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 815-822. –

"Ακυβέρνητες πολιτείες" (στην) κριτική: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 798-803. (Αναδημ. σε: Χατζηβασιλείου, Β.: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 194-203.) –

“Ακυβέρνητες πολιτείες“ (στην) κριτική  (της) Ελληνικής Αριστεράς: Προκο-πάκη, Χρύσα: Ο Πολίτης 32 (Ιαν./Φεβρ. 1980) 57-60. (Αναδημ. σε: Οι Ακυβέρνη-τες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα και η κριτική 1960-1966. Αθήνα  1980, 7-16.) – 

“Ακυβέρνητες πολιτείες“/μορφή: Ιατρού, Μαρία: Θέματα Λογοτεχνίας 28 (Ιαν./Απρ. 2005) 119-126.   - 

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Αντί 2, 728 (29/12/2000) 48-52. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/πηγές/αρχαίοι έλληνες συγγραφείς: Παναγόπου-λος, Ανδρέας: Παλίμψηστα και άλλα. Αθήνα 2000, 73-82. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/πηγές/Faulkner, William/"The Sound and the Fury": Γεωργίου, Ελένη: Νέα Εποχή 258/259 (1999) 7-18. –

Χαλβατζάκης, Μανώλης: Διαγώνιος 2, 1 (1965) 123-129. –

"Aκυβέρνητες πολιτείες"/ποίηση (και) πραγματικότητα: Παπαλεοντίου, Λευ-τέρης: Νέα Εποχή 252/253 (1998) 7-19. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες“/πρόσωπα/Ανθρωπάκι: Βοΐσκου, Ελένη: Νέα Εποχή 257 (1999) 68-69. –

Κουάλη, Στέλλα: Νλεα Εποχή 254/255 (1999) 24-33. -

"Ακυβέρνητες πολιτείες"/πρόσωπα/Σιμωνίδης, Μάνος: Παπαθεοδώρου, Γιάννης: Νέα Εστία 151 (2002) 367-386.  

"Ακυβέρνητες πολιτείες"/στοιχεία ανθρωπιστικά: Καζαμίας, Αλέξανδρος: Αντί 2, 728 (29/12/ 2000) 36-40. –

Καζαμίας, Αλέξανδρος: Αντί 2, 751 (30/11/2001) 52-57. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες“/στοιχεία ειρωνείας: Χαραλαμπίδου, Νάτια: Διαβάζω 171 (17/5/1987) 42-55. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/στοιχεία ιστορικά: Mackridge, Peter: Aντί 2, 751 (30/11/2001) 37-41. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/τίτλοι: Κουφάτζη, Κυριακή: Φιλόλογος 16 (1992) 

60-70. –

“Ακυβέρνητες πολιτείες”/χρόνος: Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 29 (1986/1991) 

21-68. –

Blot, Danielle: Ο Πολίτης 32 (Ιαν./Φεβρ. 1980) 50-56.  – 

“Ακυβέρνητες πολιτείες“ (και) Durrell, Lawrence/"Alexandria Quartet":

Δασκαλά, Κέλη: Νέα Εστία 151 (2002) 387-403.   -

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 164-171. (Ανα-δημ.) –

Πολίτη, Τζίνα: Aντί 2, 728 (29/12/2000) 42-47. (Αναδημ. σε: Πολίτη, Τ.: Η ανεξ-ακρίβωτη σκηνή. Αθήνα 2001, 169-190.) –

"(Οι) Ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκακαι η κριτική 1960-1966"  (Επιμ.: Προκοπάκη, Χρύσα): Καραμπέτσος, Ευθύμιος: World Literature Today 56 (1982) 733-734 (αγγλ.). –

Τσακνιάς, Σπύρος: Δακτυλικά αποτυπώματα. Αθήνα 1983, 287-292. (Aναδημ.) –

Χατζιδάκι, Φούλα: Διαβάζω 41 (Απρ. 1981) 74-76. – 

(Και) Αλεξάνδρεια: Μαλουκάτου-Χατζηανδρέα, Αλεξάνδρα/Τσίρκα, Αντιγόνη: Το Δέντρο 2, 53/54 (Ιουν./Ιουλ. 1990) 8-13. –

(Και) Αλιθέρσης, Γλαύκος: Αλιθέρσης, Γλαύκος/Νικολαΐδης, Κώστας: Σημείο 4 (1996) 145-161. –

Αλληλογραφία: Ζαφειρίου, Λεύκιος/Νικολαΐδης, Κώστας: Ακτή 1 (1989/1990) 

176-185. – 

(Και) </