ΟρολογικάΒελουδής, Γιώργος: Διαβάζω 175 (30/9/1987) 9-10 . (Αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Ψηφίδες για μια θεωρία της λογοτεχνίας. Αθήνα 1992, 31-38.)  -

Πολίτης, Λίνος: Νέα Εστία 58 (1955) 1307.  -  

Eideneier, Niki: Θέματα Λογοτεχνίας 6 (Ιουλ./Οκτ. 1997) 166-173. -

“Όψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας“: Ανώνυμο: Revue des Études Byzantines 54 (1996) 333 (γαλλ.)   -. 

(Στην) παγκόσμια λογοτεχνία: Αξιώτη, Μέλπω σε: Probleme der Neugrie-chischen Literatur 4, Berlin 1960, 153-160. 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986, 212-216. (Αναδημ.)  - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Πόρφυρας 55 (Οκτ./Δεκ. 1990) 12-15.  -           

Θεοδωρόπουλος, Τάκης: Διαβάζω 28 (Φεβρ. 1980) 26-28.  –

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 29-32.  - 

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 180 (11/5/1940) 1 και 4.  -

Παράδοση γραπτή-προφορική: Spadaro, Giuseppe: Medioevo romanzo e orientale. Colloquio Internazionale 2, Napoli, 17-19/2/1994. Messina 199561-74 (ιταλ.).  -

Παράδοση προφορική: Τζιόβας, Δημήτρης:  Journal of Modern Greek Studies 7 (1989) 321-335 (αγγλ.). 

Eideneier, Hans: Δωδώνη 14, 2 (1985) 39-53.  - 

Eideneier, Hans σε: Neograeca Medii Aevi IVa. Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμμα-τείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Αμβούργο, 28-31/1/1999. Ηράκλειο 2001, 47-57. –

Πατριωτική λογοτεχνία: Καλλιάφας, Σπυρίδων: Νέα Εστία 29 (1941) 204-205.  -   

Σαράτσης, Δημήτρης: Νέα Εστία 29 (1941) 330-333. -

(Του) Πειραιά: Ρούνης, Μανώλης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 6 (1949) 265-267.  -  

Ρούνης, Μανώλης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 488-492. -

Περίοδοι: Αλεξίου, Στυλιανός σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνι-κής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/ 1991>  1, Βενετία 1993, 54-60 και 472-473 (ιταλ. περίληψη). (Αναδημ. σε: Αλεξίου, Σ.: Δημώδη βυζαντινά. Αθήνα 1997, 143-151.) –

Δημαράς, Κωνσταντίνος  Θ.: La Grèce au temps des Lumières. Genève 1969

153-164 (γαλλ.).

Ζώρας, Γεώργιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 27 (1970) 181-182.  -

Πηγές: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 202-206. (Ανα-θεωρ. αναδημ.)  -

Βουτιερίδης, Ηλίας: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 165-172.- 

Δανέζης, Γιώργος σε: Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Göt-tingen 1996, 352-366 (γερμ.).  –

Κόρφης, Τάσος: Καταθέσεις όψεως. Αθήνα 1982, 11-16.  –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 14-24.  - 

Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 73 (1963) 180-186 και 251-257. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Πορεία μέσα στο χρόνο. Αθήνα 1982, 405-434.)  - 

Ταλιαδώρος, Πάνος: Κυπριακά Γράμματα 1 (1934/1935) 500-501.–

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 1-10.  -  

Χατζίνης, Γιάννης/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα 1976, 157-161.  –

Χατζίνης, Γιάννης: Στοχασμοί και σημειώματα. Αθήναι 1936, 33-41. (Γαλλ. μεταφρ. αναδημ. σε: LHellénisme Contemporain 1 [1935/1936] 259-261.)  - 

Ricks, David σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/1991> 2, Βενετία 1993, 633-640 (αγγλ.) και 699 (νεοελλ.περίληψη). (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.)  -

Πηγές/Αγγλική Λογοτεχνία: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Αγγλοελληνική Επιθεώ-ρηση 3 (1947/1948) 18-22 και 52-55.  –

Παναγής, Α. Μ./Λαμπαδαρίδου, Έφη: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ.τχ., 25-54.  -

Πηγές/Αγγλικός Διαφωτισμός: Duţu, Alexandru σε: Actes du I Congrès Interna-tional des  Études Balkaniques et Sud-Est Européennes 7. Sofia 1971307-310.  -

Πηγές/Αιγαίο: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 132 (1992) 1571-1572. -

Πηγές/Ακριτικά Τραγούδια: Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Ελληνικά 37 (1986) 83-109 και 223-224 (γαλλ. περίληψη). –

Πηγές/Αμερικανική Λογοτεχνία: Λώλος, Κίμων: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 196-210.  -

Πηγές/αραβικός κόσμος: Κεχαγιόγλου, Γιώργος σε: Μνήμη Λίνου Πολίτη. Θεσσα-λονίκη 1988, 157-165.  -

Πηγές/αρχαιοελληνική λογοτεχνία: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 47-53.  –

Τσαρνά, Θάλεια: Νέα Εστία 125 (1989) 338-340.  -

Πηγές/αρχαιοελληνική τέχνη: Χάρης, Πέτρος: Συνομιλίες με φίλους. Αθήνα 1987, 163-166. (Αναδημ.)  -

Πηγές/αρχαιοελληνικοί μύθοι: Καράογλου, Χαράλαμπος: Σημείο 1 (1992) 23-35. (Αναδημ. σε: Όψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας. 5η επιστη-μονική συνάντηση αφιερωμένη στον Γιάννη Αποστολάκη. Θεσσαλονίκη, 14-16/5/

1992. Θεσσαλονίκη 1994, 191-210.)  -

Πολύχρου, Θεοδώρα σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Lagu-na, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 2, La Laguna 2002, 533-542 (ισπ.). (Γυναικεία λογοτεχνία) -

Mackridge, Peter σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or 1996, XIII-XXIII (αγγλ.).  -.

Πηγές/αρχαιοελληνικός πολιτισμός: Μαρωνίτης, Δημήτρης: O Πολίτης 2, 76 (Μάιος 2000) 34-38. –

Πηγές/αρχαίοι Έλληνες ποιητές: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1998, 17-79. (Αναδημ.)  -

Πηγές/αυστριακή λογοτεχνία: Puchner, Walter: Greek Letters 5 (1990) 33-62 (γερμ.). (Επαυξ. μεταφρ.αναδημ. σε: Puchner, W.: Το θέατρο στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 225-282.)  -

Πηγές/γαλλική λογοτεχνίαΜόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία (1987) χριστ. τχ., 85-98. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Θέματα και μορφές. Αθήνα 1989, 78-102.) - 

Χατζίνης, Γιάννης/Νιάρχος, Θανάσης σε: Νιάρχος, Θανάσης: Πραγματογνωμοσύνη της εποχής. Αθήνα1976, 157-161.  - 

Knös, Börje: Mélanges de philologie romane offerts à Karl Michaelson. Göteborg 1952, 281-291 (γαλλ.). (Λογοτεχνία -1453.) -

Πηγές/Γαλλικός Διαφωτισμός: Αργυροπούλου, Ρωξάνη: Études Balkaniques 36 (2000) 2, 3-9 (γαλλ.). –

Πηγές/Γερμανική Λογοτεχνία: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 99-110.  -

Πηγές/γερμανικός ρομαντισμός: Λαζανάς, Βασίλης: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 104-134.  (Αναδημ. σε: Λαζανάς, Β.: Φιλολογικά μελετήματα 2, Αθήνα 1987,  285-327.) -

Πηγές/δυτικές λογοτεχνίες: Παράσχος, Κλέων: LHellénisme Contemporain 2, 2 (1948) 444-452 (γερμ.). -

Πηγές/ελληνική ιστορία <βυζαντινή εποχή>: Μελάς, Σπύρος: Ελληνική Δημι-ουργία 8 (1951) 149-151.  -

Πηγές/ισπανική λογοτεχνία: Ιατρίδη, Ιουλία: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 168-171.  -

Πηγές/ιταλική λογοτεχνία: Κότσιρας, Γιωργής: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ.,  111-147. (Αναδημ. σε: Κότσιρας, Γ.: Θεωρητική δοκιμή. Αθήνα 1990, 216-283.)  -

Κριαράς , Εμμανουήλ: Εποχές 4 (Αυγ. 1963) 9-22. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 2, Θεσσαλονίκη 1988, 17-30. - Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 122 [1987] χριστ. τχ.,148-167.)  -

Πολίτης, Λίνος: Il Veltro 27 (1983) 379-396 (ιταλ.).  –

Spadaro, Giuseppe: Il Veltro 9 (1965) 1, 423-432 (ιταλ.). -

 Πηγές/Λουκιανός ο ΣαμοσατεύςΠαπαϊωάννου, Βάγγος: Νέα Εστία 100 (1976) 1234-1235.  -

Πηγές/Μαχαιράς, Λεόντιος/“Χρονικό“: Μητσάκης, Κάρολος: Θεσσαλονίκην τε... 14 μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1997, 203-232.  -

Πηγές/Οκτωβριανή Επανάσταση: Βουρνάς, Τάσος: Διαβάζω 57 (Νοεμβρ. 1982) 127-131.  –

Παπαϊωάννου, Μ. Μ.: Νέα Εποχή 194 (Ιαν./Φεβρ. 1989) 6-15. -

Πηγές/σκανδιναβικές λογοτεχνίες: Μέλμπεργκ, Μαργαρίτα σε: Ο Στρίντμπεργκ και η σύγχρονη δραματουργία. Αθήνα 1997, 77-84 και 237-243 (αγγλ. μεταφρ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 374-378. (Αναδημ.) - 

Πηγές/1821: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 395. (Αναδημ.)  - 

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Ράδιο Επιθεώρησις 3 (1940) 281-282. (Αναδημ.)  - 

Χάρης, Πέτρος: Ράδιο Επιθεώρησις 3 (1940) 282-284. (Αναδημ.)  -

Πηγές/1897: Antolín García, Aurora: Más Cerca de Grecia  14 (1998) 37-46 (ισπ.).  -

Πηγές/Χορτάτζης, Γεώργιος/“Ερωφίλη“: Puchner, Walter σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 1 Ηράκλειο 2000, 379-403. (Παραλλ. δημ. σε: Puchner, W.: Κείμενα και αντικείμενα. 10 θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα 1997, 251-283.) -

Πηγές/Beccaria, Cesare: Di Salvo, Ines σε: Atti. III Convegno Nazionale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991. = Quaderni dell’Ist. di Filologia Greca dell’ Univ. di Palermo 21, 49-69 (ιταλ.). - 

Πηγές/Béranger, Pierre Jean de: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 285-287 και 369-370. (Αναδημ.)  -

Πηγές/Byron, George Gordon Noel: Κεφαλληναίου, Ευγενία: Νέα Εστία 122 (1987) χριστ. τχ., 73-84.  - 

Κεφαλληναίου, Ευγενία σε: Byron and the Mediterranean World. Proceedings of the 20th Intern. Byron Conference in the Univ. of Athens 20-21 Sept. 1995. Ed.: Ραΐζης, Μάριος Βύρων. Athens 1995, 177-187 (αγγλ.). 

Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 189-193.  -

Πηγέςechov, Anton: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 147-155. -

Πηγές/Croce, Giulio Cesare/“Bertoldo: Μαρινέσκου-Χύμου, Μαρίνα: Βαλκανικά Σύμμεικτα 5/6 (1993/1994) 229-253 και 289 (αγγλ.περίληψη).  -

Πηγές/Dante Alighieri: Γιοφύλλης, Φώτος: Νέα Εστία 78 (1965) χριστ. τχ., 15-28.  -  

Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 71 (1962) 724-726. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γεωργ.: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 28-33. – Παρνασ-σός 2, 19 [1977] 143-148.)  -

Hesseling, Dirk: Παρνασσός 2, 10 (1968) 71-83. –

Pontani, Filippo Maria: Dante nel mondo. A cura di Vittore Branca e Ettore Caccia. Firenze 1965, 255-296 (ιταλ.). -

Πηγές/Gessner, Salomon: Βελουδής, Γιώργος: Ο Ερανιστής 11 (1974) 17-40. - 

Πηγές/Goethe, Johann Wolfgang von: Βελουδής, Γιώργος: Μονά – ζυγά. Αθήνα 1992, 19-35 και 240. (Αναδημ.)  -  

Πηγές/Hugo,Victor: Κεχαγιόγλου, Γiώργος: Folia Neohellenica 8 (1987/1989)

19-28 (γαλλ.).  -

Προβατά, Δέσποινα: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών  9 (1995/1996) 91-104.  -  

Ταμπάκη, Άννα: Folia Neohellenica 7 (1985/1986) 160-177 (γαλλ.). -

Πηγές/Joyce, James: Καψετάκης, Λάμπης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998/ 1999) 187-218.  -

Πηγές/Karadžić, Vuk: Stojanović, Miodrag: Balcanica 18/19 (1987/1988) 325-335.  -

Πηγές/Leti, GregorioΔανέζης, Γιώργος: Θησαυρίσματα  29 (1999) 383-433 και 486-487 (ιταλ. περίληψη).  -

Πηγές/Lorca,García: Πολενάκης, Λέανδρος σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Congreso Intern. Madrid 1999, 93-101. (Με αγγλ. περίληψη.)  -

Πηγές/Manzoni, Alessandro: Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 82 (1967) 1187-1196.  (Λογοτεχνία της Επτανήσου.)  -

Πηγές/Marx, Karl: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 87-93.  (Αναδημ.)  -

Πηγές/Nietzsche, Friedrich: Βελουδής, Γιώργος: Παράταιρα. Αθήνα, Γιάννινα 1995, 114-117 και 141-142. (Αναδημ.) 

Λαμπρέλλης, Δημήτρης σε: Ο Νίτσε και οι Έλληνες. Θεσσαλονίκη 1997, 137-156.  -

Πηγές/Ovidius Naso, Publius: Καλλέργης, Ηρακλής: Παρνασσός 2, 31 (1989) 271-280. (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.)  -

Πηγές/Rousseau, Jean-Jacques: Αγγελάτος, Δημήτρης: Πλανόδιον 22 (Οκτ. 1995) 141-145.  -

Πηγές/Shakespeare, William: Καράγιωργος, Πάνος: Δωδώνη 6 (1977) 331-354 (αγγλ.). (Αποσπαναδημ.) -

Πηγές/Τasso, Torquato: Camariano, Nestor: Studii Italiene, n. s. 3 (1936) 95-135 (ρουμ.).  -

Πηγές/Vico, Jean Baptiste: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Forum Italicum 2 (1968) 589-603 (γαλλ.). -

Πηγές/Wilde, OscarΠετράκου, Κυριακή: Διαβάζω 300 (9/12/1992) 32-36.  -

Πηγές δυτικές: Spadaro, Giuseppe: Ιταλοελληνικά 2 (1989) 77-101 (ιταλ.) (Ανα-δημ. σε: Spadaro, G.: Letteratura cretese e rinascimento italiano. Messina 1994, 207-229.)  - (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.) -

Πηγές ιταλικές: Παναγιωτάκης, Νικόλαος: Dumbarton Oaks Papers 49 (1995) 281-323 (αγγλ.). (Λογοτεχνία Κρήτης –1669.)  - 

Sempere-Carreras, Teresa: Más Cerca de Grecia 11 (1996) 27-37 (ισπ.). -

Πηγές λαϊκές: Χάρης, Πέτρος: Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του. Αθήνα 1982195-197.  -

(Ως) πηγή γενεαλογική: Πυλαρινός, Θεοδόσης: Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλο-γικής Εταιρείας Ελλάδος 11 (2001) 393-399.  -

“Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία“: Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 130 (1991) 1122-1123.  -

(Και) πληροφορική: Φιλιππίδου, Ντία σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 229-244.  - 

"(Μια) πόλη στη λογοτεχνία" <σειρά>: Πυλαρινός, Θεοδόσης: Πόρφυρας 104 (Ιουλ./Σεπτ. 2002) 300-302.  -

(Σε) ποντιακή διάλεκτο/βιβλιογραφικά: Λαμψίδης, Οδυσσέας: Αρχείον Πόντου 33 (1975/1976) 209-242. (Με γαλλ.περίληψη.)  -

Πρόδρομοι: Βουρνάς, Τάσος σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 1, Berlin 1959, 127-144. -

Van Gemert, Arnold σε: Literature and Society in Renaissance Crete. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney 1991, 49-78 και 278-282 (αγγλ.). (Μεταφρ.σε: Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης  Ηράκλειο 1997, 59-94 και 341-348.) - (Λογοτεχνία Κρήτης  -1669.)   -

Προσλήψεις/Dostoevskij, F. M.: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 34 (Ιαν./Απρ. 2007) 11-14.   -

Προσλήψεις/Joyce, James: Πεχλιβάνος, Μίλτος: Νέα Εστία 152 (2002) 644-663.   -

Προσλήψεις/Tolstoj, Lev D.: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 45 (Σεπτ./Δεκ. 2010) 165-171.   -

Kricevskagia, Evgenia: Θέματα Λογοτεχνίας 45 (Σεπτ./Δεκ. 2010) 172-177.   - 

Προσλήψεις/Voltaire: Αποστολόπουλος, Δημήτρης σε: Ευρώπη και νέος ελλη-νισμός.([Αθήνα] 2003,) 101-117.  -

Πρόσωπα γυναικεία (στην) ελληνική εκπαίδευση: Λαλαγιάννη, Βασιλική: Ομπρέλλα 41 (Ιουν./Αυγ. 1998) 100-109. –

Πρόσωπα γυναικεία/Μαντάμ Ορτάνς: Μανουσάκης, Γιώργης: Παλίμψηστον 11 (1991) 79-100.  - 

ΠροϋποθέσειςSpanos, Bebe: The Charioteer 11/12 (1969/1970) 4-7 (αγγλ.).  -

ΠρωτοτυπίαΤερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 22 (1/5/1937) 2.  -

(Του) ρεαλισμού: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Synthesis 2 (1975) 259-263 (γαλλ.).  - 

Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Balkan Studies 16 (1975) 1, 113-115 (γαλλ.). (Παραλλ δημ. σε: Synthesis 2 [1975] 265-267.) –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Γράμματα και Τέχνες  66 (Ιουλ./Σεπτ. 1992) 14-16.  (Αναδημ. σε: Χατζηβασιλείου, Β.: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 75-85.)  - 

(Του) ρεαλισμού (και) Βουλγαρική Λογοτεχνία (του) ρεαλισμού: Zečev, Marin: Balcanica 21 (1990) 65-72 (σερβοκρ.).  –

Zečev, Marin: Balkan Studies 25 (1984) 613-620 (αγγλ.).  -

(Της) Ρόδου/ιστορία: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 83-87. –

Παπαντωνάκης, Γεώργιος: Δωδεκανησιακά Χρονικά 16 (1998) 73-96.  - 

Παρασός, Παράσχος: Χρονικό (1977)  272-274. -

(Της) Ρόδου/κείμενα: Κουτελάκης, Χάρης: Δωδεκανησιακά Χρονικά 6 (1977) 142-152. -

(Του) ρομαντισμού: Beaton, Roderick: Romanticism in National Context. Ed.: Porter, Roy/Teich, Mikulas. Cambridge etc. 1988, 92-108 (αγγλ.).–

Irmscher, Johannes: Folia Neohellenica 3 (1981) 47-52  (γερμ.). -

(Του) ρομαντισμού (και) Βουλγαρική Λογοτεχνία (του) ρομαντισμούGeno, Krysto: Literaturna Misŭl 16 (1972) 54-75 (βουλγ.). –

(Του) ρομαντισμού (και) ελληνική εθνική ένωση: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Serta Slavica. In memoriam Aloisii Schmaus. München 1971, 120-126 (γαλλ.). -

(Και) Ρουμανική Λογοτεχνία: Brad-Chisacof, Lia: Synthesis 19 (1992) 29-34 (γαλλ.). –

Mircea, Ion-Radu σε: Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines. Bucarest, 6-12/9/1971, t. 1, Bucarest 1974, 485-496 (γαλλ.). -

(Και) Ρωσική Λογοτεχνία: Μητσάκης, Κάρολος: Τα δοκίμια της Οξφόρδης. Αθήνα 1995, 159-175.  -

(Και) Σερβική Λογοτεχνία: Stojanović, Miodrag.: Balcanica 29 (1998) 225-235 (αγγλ.). (Με αγγλ. και σερβοκρ. περίληψη.) - 

Stojanović, Miodrag σε: Proceedings of the Fifth Greek-Serbian Symposium. Thessaloniki 1991, 59-67 (γαλλ.).  -

Στοιχεία ανατολικάMirambel, André: Bulletin de l’Association Guillaume Budé 

4, 4 (déc. 1957) 108-130 (γαλλ.). -

Στοιχεία απαισιοδοξίας: Παράσχος, Κλέων: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1956) 

142-151.-  

Στοιχεία αυτοβιογραφικά: Βενέζης, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 98 (15/10/ 1938) 1-2.-  

Στοιχεία εθνικά: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 76 (1964)  1408-1412 και 1510-1513.  –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 30 (1992/1995) 9-35.  -

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 8 (Οκτ.1945) 19-21. (Λογο-τεχνία της Κρήτης -1669.) –

Στοιχεία εθνικά-διεθνικά: Μελάς, Σπύρος: Πρακτικά της Ακδημίας Αθηνών 11 (1936) (68-81).  - 

Στοιχεία ειρωνικά: Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 83-95.(Αναδημ.)  -

Στοιχεία επαναστατικάMirambel, André: Revue des Études Sud-Est Europé-ennes 6 (1968) 557-572 (γαλλ.). -

Στοιχεία επικά: Merchant, Paul: Aspects of the Epic. New York  1983, 92-108 (αγγλ.). -  

Στοιχεία ερωτικά: Χάρης, Πέτρος: Πανασσός 2, 12 (1970)  179-194. -  

Στοιχεία θρησκευτικάΛούβαρις, Νικόλαος: Νέα Εστία  32 (1942) χριστ. τχ., 

2-6.  -    

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης M.: Νέα Εστία 32 (1942) χριστ. τχ., 33-41. (Αναδημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 1, Αθήνα 1943, 167-192.) 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 128 (1990) 1124-1127. -

Στοιχεία ιδιωματικά: Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος: Νεοελληνικός Λόγος. Αθήνα 1997, 161-187. (Αναδημ.)  -

Henrich, Günther S.: Cretan Studies 6 (1998) 89-108. (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.) 

Στοιχεία λαϊκάΘεοτοκάς, Γιώργος: Greek Letters 3 (1984/1985) 55-74 (αγγλ.).  -  

Κριαράς, Εμμανουήλ: Κρητικά Χρονικά 7 (1953) 298-314. (Περίληψη σε: Πεπραγ-μένα του Θ’ Διεθνούς Βυζαντολογικού Συνεδρίου. <Θεσσαλονίκη, 12-19/4/1953.> Τ. 3, Αθήναι 1958, 325.) (Λογοτεχνία της Κρήτης.)  –

Στοιχεία μοντέρνα: Κολοκοτρώνη, Βασιλική/Ταξίδου, Όλγα σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997

11-23 (αγγλ.).  - 

Τζιόβας, Δημήτρης σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 1-8 (αγγλ.).  –

Τζιόβας, Δημήτρης σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 25-39 (αγγλ.). - 

Bien, Peter σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 261-266 (αγγλ.). -

Στοιχεία νεορομαντικάΣτεργιόπουλος, Κώστας: Διαβάζω 333 (13/4/1994) 49-52.  -

Στοιχεία νεοσυμβολιστικά: Στεργιόπουλος,Κώστας: Διαβάζω 333 (13/4/1994) 49-52.  -

Στοιχεία νοσταλγικά: Πολίτη, Τζίνα: Κριτικά σημειώματα. Αθήνα 1979, 63-69. (Αναδημ.)  -

Στοιχεία πατριωτικά: Ζώρας, Γεώργιος: Ράδιο Επιθεώρησις 2 (1939) 5-6. -

Στοιχεία πετραρχικά: Λασσιθιωτάκης, Μιχάλης: Revue des Études Néo-Hellé-niques 5 (1996) 153-175 και 264-265 (γαλλ. περίληψη). (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.)  -

Στοιχεία ποιμενικά: Bancroft-Marcus, Rosemary σε: Literature and Society in Renaissance Crete. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney 1991, 79-102 και 282-284 (αγγλ.). (Μεταφρ.σε: Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης  Ηράκλειο 1997, 95-124 και 348-350.) (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.) -

Στοιχεία σοσιαλιστικά: Αδάμος, Τάκης: Δοκίμια ιδεολογικά – λογοτεχνικά. Αθήνα 1980, 30-50. –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: Γραφές και συναντήσεις. Αθήνα 1998, 74-80.  -

Στοιχεία συναισθηματικάΚρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 131-132. (Αναδημ. σε: Κρανιδιώτης, Ν.: Δοκίμια. Αθήνα 1994, 173-175.)  -

Στοιχεία τελετουργικά: Alexiou, Margaret: Θέμτα Λογοτεχνίας 23 (Μάιος/Αυγ. 2003) 23-55.   - 

Στοιχεία τραγικάΣακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 20/21 (Μαρτ./Ιουν. 1970) 126-130. -

Στοιχεία φουτουριστικάΜπουμπουλίδης, Φαίδων: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελ-ληνικών Σπουδών 1 (1979/1980) 7-48 και 268. -

Στοιχεία φωτογραφικάΚαλοκύρης, Δημήτρης: Η Λέξη 159/160 (Σεπτ./Δεκ. 2000) 694-703.  -

Στοιχεία χιουμοριστικά: Βαλαωρίτης, Νάνος: Για μια θεωρία της γραφής. Αθήνα 1990, 173-185. (Αναδημ.)  -

Βαλαωρίτης, Νάνος: Για μια θεωρία της γραφής. Αθήνα 1990, 186-219 και 220-235. (Aναδημ.)  -

Στοιχεία χριστιανικά: Kranz, Gisbert: Lexikon der christlichen Weltliteratur. Freiburg, Basel, Wien: Herder (1978,) 83-84 (γερμ.).   - 

Στρατευμένη λογοτεχνία: Παναγόπουλος, Ανδρέας: Παλίμψηστα και άλλα. Αθήνα 2000, 109-123.  -

(Και) Συγκριτική Φιλολογία: Ζακυθηνός, Διονύσιος: Κερκυραϊκά Χρονικά 15 (1970) 189-202. (Ισπ. μεταφρ. σε: Bizantion - Nea Hellas 3/4 [1972/1973] 

135-150. [Με αγγλ.περίληψη.] - Αγγλ. αναθεωρ. μεταφρ. σε: Neo-Hellenika 2 [1975] 9-20.) -

Συλλογές/Fabricius, Johann Albert: Moennig, Ulrich σε: Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη. Ηράκλειο 2000, 519-526 (γερμ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) -

Συμπόσια-συνέδρια: Βελουδής, Γιώργος: Παράταιρα. Αθήνα, Γιάννινα 1995

125-128. (Αναδημ.) -

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 3-7/11/1975: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 422-423. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 881-882. –

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 28-30/11/1991/πρακτικά/“Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες“: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 71 (1997) 628 (αγγλ.).  -

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 28-29/3/1996: Ω.: Νέα Εστία 139 (1996) 614-615.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 3-5/10/1996: Ω.: Νέα Εστία 140 (1996) 1523-1524.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, Ιαν. 1998 : Ω.: Νέα Εστία 143 (1998) 132.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Αμβούργο, 28-31/1/1999: Eideneier, Hans σε: Neograeca Medii Aevi IVa. Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεν-νησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Αμβούργο, 28-31/1/1999. Ηράκλειο 2001, 9-14. -

Συμπόσια-συνέδρια/Βενετία, 7-11/11/1991: Ανώνυμο: Θησαυρίσματα 22 (1992) 381-391.  -

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Εντευκτήριο 17 (Δεκ. 1991) 129-131.  –

Δετοράκης, Θεοχάρης: Μαντατοφόρος 35/36 (Ιουν./Δεκ. 1992) 344-351. –

Κακλαμάνης, Στέφανος: Αντί 2, 488 (6/3/1992) 60-61. –

Συμπόσια-συνέδρια/Βενετία, 7-11/11/1991/πρακτικά/“Αρχές της Νεοελληνι-κής Λογοτεχνίας“: Αλισανδράτος, Γιώργος: Νέα Εστία 131 (1992) 53-55. - 

Ηλιούδης, Γιάννης: Γραφή 16 (φθιν. 1991) 243-244. - 

Κεχάγιογλου, Γιώργος: Ελληνικά 44 (1994) 513-540. –

Πολίτης, Αλέξης: Μαντατοφόρος 39/40 (1995) 185-192. (Παραλλ. δημ. σε: Ο Πολίτης 2, 10  [15/9/1995] 42-45.)  - 

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 122-123. (Αναδημ.) -

Συμπόσια-συνέδρια/Βερολίνο, 16-18/4/1957: Ανώνυμο: Ελληνικά 14 (1955) 563-564.  -

Dostálová-Jeništová, Ružena: Byzantinoslavica 19 (1958) 152-156 (γαλλ.). - 

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1957) 389-393. - 

Συμπόσια-συνέδρια/Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998/πρακτικά: Irmscher, Johannes σε.: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 285-292 (γερμ.). –

Συμπόσια-συνέδρια/Βιτορία, 27-29/10/1994: Ανώνυμο: Μαντατοφόρος 39/40 (1995) 236-237. -

Συμπόσια-συνέδρια /Βόννη, 10-11/10/2000: Leußler, Günter: Hellenika (1999/2000) 74-75 (γερμ.).  -

Συμπόσια-συνέδρια/Γενεύη, Μαρτ./Απρ. 1958: Χατζής, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 143-145.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Γρανάδα, 29/2-3/3/1996: Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 25 (1996) 220-221. -  

Συμπόσια-συνέδρια/Θεσσαλονίκη, 12-14/5/1994: Αγγελάτος, Δημήτρης: Μαντα-τοφόρος 37/38 (1993/1994) 165-167. -   

Συμπόσια-συνέδρια/Θεσσαλονίκη, 11-14/3/1997: Πολυκανδριώτη, Ράνια: Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 19 (Ιουν. 1997) 45-47. –

Συμπόσια-συνέδρια/Κολονία, 7-9/1/1986: Eideneier, Hans: Μνήμων 11 (1987) 381-388 (γερμ.). –

Συμπόσια-συνέδρια/Κολονία, 7-9/1/1986/“Neograeca medii aevi. Text und Ausgabe“: Puchner, Walter: Südostforschungen 48 (1989) 504-508 (γερμ.).  - 

Συμπόσια-συνέδρια/Λάρισα, 29-31/10/1966: Β., Μ.: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 307-308.  -

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 80 (1966) 1672-1673. –

Ιωαννίδης, Στέφανος: Θρακικά Χρονικά 7 (1967) 8. -

Καλογιάννης, Βάσος: Θρακικά Χρονικά 7 (1967) 6-7. –

Καλογιάννης, Βάσος: Θρακικά Χρονικά 7 (1967) 38-39. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 525-527.  –

Σακελλίων, Γιάννης: Νεοελληνικός Λόγος 6 (Νοεμβρ./Δεκ.1966) 179-180. –

Συμπόσια-συνέδρια/Λευκάδα: Γεροντικός, Αρσένης: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 67-71.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Λευκωσία, 18-23/11/1997Πιερής, Μιχάλης σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς  Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 643-645. -

Irmscher, Johannes: Ιταλοελληνικά 5 (1994/1996) 461-462 (γερμ.).  -

Συμπόσια-συνέδρια/Ματζάρα ντελ Βάλλο/8-9/10/1977: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά  Γράμματα 7 (1977) 249-250.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Μπόλτιμορ/Universityof Maryland, 29/4-1/5/1968: Gianos, Mary P.: Balkan Studies 9 (1968) 227-228 (αγγλ.).  -

Συμπόσια-συνέδρια/Νάπολι, 14-19/2/1989: Ανώνυμο: Ιταλοελληνικά 2 (1989) 304-315. -

Συμπόσια-συνέδρια/Ολυμπία, 6-8/5/1994: Ω.: Νέα Εστία 136 (1994) 1036-1037.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Πρίνστον, 30/10-1/11/1969: Λαούρδα, Λουίζα: Balkan Studies 10 (1969) 446-448 (αγγλ.)  - 

Keeley, Edmund: Balkan Studies 9 (1968) 493-494 (αγγλ.). -

Συμπόσια-συνέδρια/Ρέθυμνο, Μάιος 1993: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Πλην και συν. Αθήνα 1993, 293-294. (Αναδημ.) -

Συμπόσια-συνέδρια/Ρέθυμνο, 8/4/1994: Αγγελάτος, Δημήτρης: Μαντατοφόρος 37/38 (1993/1994) 164-165. -

Συμπόσια-συνέδρια/Στρασβούργο, 27-29/5/1999/Le Sentiment religieux  dans la littérature néogrecque: Πάσχος, Παντελής: Ευθύνη 2, 30 (2001) 413-414. -

Συμπόσια-συνέδρια/Τσαγκαράδα, 25-26/5/1996: Ω.: Νέα Εστία 140 (1996) 887.  -

“Συνάντηση. Πεζάκαι ποιήματα δημιουργών που πήραν μέρος στην πρώτη συνάντηση συγγραφέων στην Κοζάνη τον Ιούνιο του 1996“: Κορδομενίδης, Γιώργος: Εντευκτήριο 42/43 (άνοιξη/καλοκ.1998) 222-224.  -

Σχολές: Χάρης, Πέτρος: Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του. Αθήνα 1982, 165-181.  -

Σχολή των βορείων Σποράδων: Βαλέτας, Γιώργος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 14 (1968) 113-205 και 392-393 (αγγλ. περίληψη). -

Τίτλοι έργων: Παρίσης, Νικήτας: Η Λέξη 82 (Φεβρ. 1989) 146-151. (Αναδημ. σε: Παρίσης, Ν.: Μελέτες – Αναγνώσεις. Ποίηση – Πεζογραφία. Αθήνα 1992, 13-19.)  - 

Ύφος: Ανδριώτης, Νικόλαος σε: Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώ-τη. Θεσσαλονίκη 1976, 507-541. (Aναδημ.) –

Ανδριώτης, Νικόλαος σε: Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη   Θεσσαλονίκη 1976, 542-552. (Αναδημ.) -

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 113 (28/1/1939) 1 και 4-5 και 118 (4/3/1939) 1-2. -  

Κατσαφάνας, Δημήτριος: Ευθύνη 2, 27 (1998) 508-511.  - 

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 282-283.  –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 138 (1995) 1031-1032.  - 

Φιλιππίδου, Ντíα σε: Πεπραγμένα του Ζ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου τ. 2, 2, Ρέθυμνο 1995, 711-728. (Λογοτεχνία της Κρήτης-1669.)  -

Ύφος/αντίφρασηΑνδριώτης, Νικόλαος σε: Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη. Θεσσαλονίκη 1976, 556-562. (Aναδημ.)  -

Φεστιβάλ/Κόρινθος, 5-8/2/1987: Παρθενίου, Γιώτα: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 266-267.  -

Φεστιβάλ/Κόρινθος, 9-11 και 17-18/2/1990: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 102-103.  -

Φεστιβάλ/Κόρινθος, 7-9/2/1992: Παρθενίου, Γιώτα: Ηπειρωτική Εστία 41 (1992) 123-124.  -

Φεστιβάλ/ΛευκάδαΜανάσσης, Σιλβ.: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 226-229.   

(Της) Φθιώτιδας: Γιαννακοπούλου-Πολίτη, Κατερίνα: Φθιωτικά Χρονικά 18 (1997) 5-15. (Γυναικεία λογοτεχνία.)  -

Τζωρτζοπούλου-Καρανασίου, Πολύτιμη σε: Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα – Ιστορία –Λαογραφία. Πρακτικά. Λαμία 1993, 351-360.  -  

Τζωρτζοπούλου-Καρανασίου, Πολύτιμη: Φθιωτικά Χρονικά 21 (2000) 7-31.  - 

(Και) Φιλανδική Λογοτεχνία: Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Διαβάζω 114 (13/3/1985) 36-38.  -

Φιλολογικά: Αλεξίου, Στυλιανός: Αριάδνη 3 (1985) 267-282. (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.)  -

Αλεξίου, Στυλιανός: Ελληνικά 22 (1969) 441-447. (Αναδημ.σε: Αλεξίου, Σ.: Κρητικά φιλολογικά. Αθήνα 1999, 175-183.) (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.) -

Αλεξίου, Στυλιανός: Κρητικά Χρονικά 8 (1954) 238-272. (Αναθεωρ.αναδημ. σε: Αλεξίου, Σ.: Κρητικάφιλολογικά. Αθήνα 1999, 83-122.) (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.) - 

Αλεξίου, Στυλιανός: Κρητικά Χροονικά 14 (1959) 289-310. (Αναδημ. σε: Αλεξίου, Σ.: Κρητικάφιλολογικά. Αθήνα 1999, 149-174.) (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.) -

Ανδριώτης, Νικόλαος: Αθηνά 51 (1941) 15-28. –

Δετοράκης, Θεοχάρης: Κρητολογία 8 (1979) 123-134. (Αναδημ. σε: Δετοράκης, Θ.: Βενετοκρητικά μελετήματα. Ηράκλειον 1996, 335-345.) (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.)- 

Κριαράς, Εμμανουήλ: Revue des Études Sud-Est Européennes 9 (1971) 479-485 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 2, Θεσσαλονίκη 1988, 263-269.) (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.). -

Πιλαβάκης, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 350-352 και 389-390 και 18 (1953) 8-9. -

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 19 (1966) 358-361. - 

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 33 (1976) 50-53.  -

Φιλολογικές συντροφιές: Παναγιωτόπουλος, Σπύρος: Άνθρωποι, καιροί και τόποι. Αθήνα 1964, 269-295.  -

Φιλολογικές συντροφιές/“Οικογένεια Πανδώρα“: Δρακάκης, Ανδρέας: Συριανά Γράμματα 4 (1991) 61. -    

(Στην) φιλολογική έρευνα: Ανώνυμο: Ιταλοελληνικά 1 (1988) 271-285. –

Ανώνυμο: Ιταλοελληνικά 2 (1989) 303-319. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986

195-199. (Αναδημ.)  -

Βελουδής, Γιώργος: Διαβάζω 175 (30/9/1987) 9-10.  -  

Βρανούσης, Λέανδρος σε: Actes du IIe Congrès International des Etudes du Sud-Est Européen 1, Athènes  1972, 217-232 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Κριτικά Φύλλα 1 [1971/1972] 39-50.) –

Ζιούτος, Γ.σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 1, Berlin 1959, 53-105 (γαλλ.). 

Λαμπρόπουλος, Βασίλης σε: The Text and Its Margins. Post-Structuralist Approaches to Twentieth-Century Greek Literature. New York, N.Y. 1985, 15-36 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Λαμπρόπουλος, Β.: Literature as National Institution. Studies in the Politics of Modern Greek Criticism.Princeton, N. J. 1988, 23-43.) 

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Προοπτικές και προσεγγίσεις. Αθήνα 1991, 15-30. (Αναδημ. σε: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 29 [1986/1991] 9-20.) -

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 8 (1943/1944) 106-107. –

Σοφοκλέους, Θεόκλητος: Κυπριακά Γράμματα 8 (1943/1944) 107-108. –

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 6 (Αυγ.1945) 18-20. –

Bádenas de la Peña, Pedro: Erytheia 19 (1998) 117-140 (ισπ.). (Λογοτεχνία της Κρήτης -1669.)  -

Clark, Richard: Review of National Literatures 5 (1974) 2, 137-159 (αγγλ.). - 

Jeffreys, Elizabeth M.: Neograeca Medii Aevi IV: “Ταδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται. Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 219-227  (αγγλ.).

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 1, Berlin 1959, 145-153 (γερμ.). -

(Στη) φιλολογική έρευνα/διδακτορικές διατριβές: Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 139-140. (Αναδημ.)  -

(Στη) φιλολογική έρευνα/ερευνητικοί φορείς: Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος (επιμ.): Μαντατοφόρος 29 (Ιουν. 1989) 5-97 και  31 (Ιουν. 1990) 57-68. -

ΦυλακισμένωνΒαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα  27 (1997) 247-248.  -  

Καστρίτη, Σοφία: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 248-249.  -

Χαιρετισμοί: Dios Sanz, Marta Silvia: Ακτή 17 (2005/2006) 321-323.  -

ΧαρακτηριστικάΒιστωνίτης, Αναστάσης: Γράμματα και Τέχνες 13 (Ιαν. 1983) 36. –

Λαούρδας, Βασίλειος: Balkan Studies 9 (1968) 155-166 (αγγλ.). - 

Μυριβήλης, Στρατής: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 925-931.  - 

Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελένη: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος –

20ος αι. Β’ Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα, 8-11/11/1998. Πρακτικά 1, Αθήνα 2000, 43-57 και 375 (γαλλ. περίληψη). -  

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Νέα Εστία 28 (1940) 999-1003,1061-1067, 1148-1154. (Αναδημ. σε: Τωμαδάκης, Ν. B.: Νεοελληνικά 1, Αθήνα 1953, 13-43.)  -

Mirambel, André: Ράδιο Επιθεώρησις 1 (1938) 7, 1-4. –

Mirambel, André: Larousse Mensuel 13 (1952/1955) 584-586 (γαλλ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Literatur I. Das Fischer Lexikon. 81.-85. Taus. Frankfurt/Main  1975, 191-196 (γερμ.). -

Χειρόγραφα: Καμπούρογλου, Δημήτριος: Νέα Εστία 13 (1933) 462-465.  -  

Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 108 (1980) 1835-1846. –

Μότσιος, Γιάννης: Νέα Εστία 92 (1972) 1392-1393.  –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Ο Ερανιστής 3 (1965) 215-217. - 

Jeffreys, Michael J.: Τα Ιστορικά 12 (1995) 219-227.  - 

Χειρόγραφα/εικονογράφηση: Δουλαβέρα, Νίκη σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 561-596. -

Χειρόγραφα/“Κώδιξ φροντιστηρίου Τραπεζούντος 16“: Μπενάκης, Λίνος: Ο Ερανιστής 5 (1967) 86-97. –

Χειρόγραφα (στη) μέση δυτική Ευρώπη Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης: Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Βυζαντολογικού Συνεδρίου.<Θεσσαλονίκη, 12-19/4/1953.> Τ. 2, Αθήναι 1956, 375-384 (γαλλ.). -  

Χειρόγραφα-έντυπα/εικονογράφηση: Γκράτζιου, Όλγα σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνε-δρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>.  Ηράκλειο 2002, 597-613. -

(Και) 1821: Παπαπάνος, Κώστας: Νέα Εστία 135 (1994) 579-586.  -

(Της) Χίου: Παπαδημητράκης, Λάμπρος: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 121, 43-45. 

Χριστιανική λογοτεχνία/βιβλιογραφικά: Σαρδελής, Κώστας σε: Πίστη και Νεοελ-ληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 270-272.  -

Χριστουγεννιάτικη λογοτεχνία: Νιρβάνας, Παύλος: Νέα Εστία 4 (1928) 1108-1110.  -

Χρονολογικά: Bakker, Wim/Van Gemert, Arnold: Mαντατοφόρος 22 (Νοεμβρ. 1983) 79-87 (Λογοτεχνία Κρήτης  -1669.)  -

Χώρος: Αρσενίου, Ελισάβετ: Ο Πολίτης 2, 57 (23/10/1998) 46-48. –

Χατζηγώγας, Γιάννης: Ο Πολίτης 18 (Απρ. 1978) 85-92. -           

(Και) ψυχανάλυση: Δεπούντης, Ιάσων: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 114-121  και 279-286. -  

Χαρτοκόλλης, Πέτρος: Νέα Εστία 116 (1984) 1063-1074. (Αναδημ. σε: Χαρτοκόλ-λης,  Π.: Λογοτεχνία και ψυχανάλυση. Αθήνα 1999, 13-56.)  -

(Και) Archivio di Stato di Venezia: Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Επιστημονική Επετη-ρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 22 (1984) 233-250.  -

(Και) Ariosto, Ludovico/έργο: Spadaro, Giuseppe σε: Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. Atti. Messina 1994, 89-102 (ιταλ.). (Λογοτεχνία Κρήτης -1669.)  - 

(Και) Brion, Marcel: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλής: Νέα Εστία 43 (1948) 

731-732.  -

“Εighteen Texts (Επιμ.: Barnstone, Willis): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 72 (1973) 951.  - 

Bien, Peter: Boundary 2 (Winter 1973) 524-536 (αγγλ.).  - 

Rexine, John: Books Abroad 47 (1973) 404-405 (αγγλ.).  -

(Και) Gobineau, Joseph Arthur: Kριαράς, Εμμανουήλ: Νέα Εστία  43 (1948) 755-757. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: ΓλωσσοφιλολογικάΘεσσαλονίκη 200030-34.)  -

“Graecia“: Τσαλίκη-Μηλιώνη, Τατιάνα: Γράμματα και Τέχνες 82 (Νοεμβρ. 1997/ Ιαν. 1998) 11-16. -

“Historisch-literarische Schriftenreihe der Deutsch-Griechischen Gesell-schaft“: Lamer, Hans: Philologische Wochenschrift 51 (1931) 1582-1590 (γερμ.).  -

“Probleme der Neugriechischen Literatur“ (In Zs.arb. mit Hans Ditten und Marika Mineemi hrsg. von Johannes Irmscher.): Ditten, Hans: Byzantinoslavica 24 (1963) 301-308 και 26 (1965) 126-132 (γερμ.). –

Dölger, Franz: Byzantinische Zeitschrift 52 (1959) 357-358 (γερμ.).  - 

Dölger, Franz: Byzantinische Zeitschrift 53 (1960) 356 (γερμ.).  –

Dölger, Franz: Südostforschungen 18 (1959) 464-466 (γερμ.).

Steinmetz, Alexander: Nέα Eστία 67 (1960) 345-348.  -

(Και) Taine, Hippolyte/Théorie des moeurs environnantes“: Σαμουήλ, Αλεξάν-δρα: Νέα Εστία 150 (2001) 709-721.  -

“Voix grecques“ (Μεταφρ.: Alauzier, Laurence d’ [και άλλοι]. - Προλ.: Gratien, Jean/Xénos,Claude): Ricaumont, Jacques de: Les Nouvelles Littéraires 

(2-8/7/1973) 14 (γαλλ.). -

Wagener, Françoise: Le Monde (19/7/1973) 15 (γαλλ.)


 

Νεοελληνική Λογοτεχνία Επιστημονικής Φαντασίας

Εκδηλώσεις/Ιωάννινα, 1/11/1998: Ανώνυμο: Ανατολικός 8 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 20-21. -

ΙστορίαΑρβανίτης, Δημήτρης: Διαβάζω 227 (29/11/1989) 18-19.  - 

Λάζος, Χρήστος: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 23-30.  - 

Λάζος, Χρήστος: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 31-36.  -  

Λάζος, Χρήστος: Διαβάζω 227 (29/11/1989) 19.  - 

Tonnet, Henri: Διαβάζω 227 (29/11/1989) 20.  -


 

Νεοελληνική Λογοτεχνική Θεωρία

ΒιβλιογραφικάΚαλογήρου, Τζίνα/Οικονομοπούλου, Βάσω: Επίλογος 6 (1997) 48-54. -


 

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική

(Και) Αμερικάνικη Λογοτεχνική Κριτική: Λεοντή, Άρτεμη σε: Modernism in Greece? New York, N. Y. 1990, 21-57 (αγγλ.).  -

(Της) Αριστεράς: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 3-6 και 59 (Σεπτ./Δεκ/1989) 12-16. (Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 49-75.) - 

Βούλγαρης, Κώστας: Από την ήττα στην σιωπή. Αθήνα 2000, 17-22.  (Αναδημ.)  -

Νούτσος, Παναγιώτης: Τα Ιστορικά 3 (1986) 428-437.  - 

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Τέχνη και εξουσία. Αθήνα 1985, 31-41.  -

ΒιβλιογραφικάΚαλογήρου, Τζίνα/Οικονομοπούλου, Βάσω: Επίλογος 6 (1997) 48-54.  -

ΒιβλιοκρισίεςΑνώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 292. - 

Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 10 (Οκτ. 1982) 26.  - 

Καραλής, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 438-440.  - 

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 43. - 

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 103-104.  - 

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 21 (1992) 429.  - 

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 455-456.  - 

Βιβλιοκρισίες (σε) εφημερίδες: Ανώνυμο: Διαβάζω 20 (Μάιος1979) 7.  -

Βιβλιοκρισίες/ιδεολογικάΚαφαντάρης, Στέλιος: Αντί 2, 646 (24/10/1997) 

38-39.  - 

ΓλώσσαΑράγης, Γιώργος: Το Τραμ 3, 16 (Μάιος 1991) 57-60. 

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 6, Αθήνα ππ. 1964, 156-162. (Αναδημ.) - 

(Και) Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Καραντώνης, Αντρέας: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 398-400. -

Μαλάνος, Τίμος:Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 134-139 – 

(Της) διασποράς: Βαγενάς, Νάσος: Χάρτης 3 (1984/1985) 147-148. - 

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Χάρτης 2 (1983/1984) 728-744.  -

(Της) διασποράς/Αυστραλία: Βασιλακάκος, Γιάννης: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της διασποράς. Αυστραλία. Αθήνα 1977, 19-24. -

(Και) διαφήμιση: Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 147 (2000) 764-771. -

(Και) εθνικισμός: Καράογλου, Χαράλαμπος: Σημείο 3 (1995/1996) 61-90.  - 

Μυλωνάκη, Ιωάννα: Τα Ιστορικά 11 (1994) 115-121.  -

(Και) Έλληνες λογοτέχνες (της) επαρχίας: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 59 (1956) 470-471. –

(Ανάμεσα σε) ελληνική δημοσιογραφία (και) ελληνική λογοτεχνική θεωρία: Τσακνιάς, Σπύρος: Το Δέντρο 2, 42/43 (Ιαν./Φεβρ.1989) 46-50.  - 

(Και) ελληνική δικαιοσύνη: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 143 (1998) 300-301.  -

(Και) ελληνική κοινωνία: Καργάκος, Σαράντος: Ευθύνη (1997) 247-249.  -

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 23-26. (Αναδημ. )  -

(Και) ελληνικός τύπος: Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 136 (1994) 1309. - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 44/45 (Μαρτ./Μάιος1989) 221-223.  - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Ποίηση 16 (2000) 172-175.  -

(Της) Επτανήσου: Χάρης, Πέτρος: Κερκυραϊκά Χρονικά 15 (1970) 43-50. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 88 [1970] 1536-1541.)  -

(Της) Θεσσαλονίκης: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αντί 2, 324 (15/8/1986) 46-50. (Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 95-108.)  -

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν.1988) 125-130. -

Ιδεολογικά: Ζήρας, Αλέξης: Το Δέντρο 2, 42/43 (Ιαν./Φεβρ. 1989) 40-44.  - 

Ιστορία: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 281-284. (Αναδημ.)  - 

Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 7 (1930) 97-98. (Αποσπασμ. αναδημ.)  -  

Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 32 (1942) 887-889. (Αναδημ. σε: Άγρας,Τ.: Κριτικά 2, Αθήνα 1981, 233- 237.)  -  

Αράγης, Γιώργος σε: Ιδίοις αναλώμασιν. Θεσσαλιονίκη 1985, 9-14. (Αναδημ. σε: Αράγης, Γ.: Ζητήματα λογοτεχνικής κριτικής 2, Αθήνα, Γιάννινα 1988, 74-80.)  -  

Αργυρίου, Αλέξανδρος/Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 1 (Σεπτ./Οκτ. 1983) 9-15. (Αναδημ. σε: Το Δέντρο 2, 96-97 [Δεκ. 1996/Φεβρ. 1997] 20-25.)  - 

Αριστηνός, Γιώργης: Δοκίμια για το μυθιστόρημα και τα λογοτεχνικά είδη. Αθήνα 1991, 98-109.  - 

Βαγενάς, Νάσος: Γράμματα και Τέχνες  62 (Μαρτ./Απρ.  1991) 33-34. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 365-369.) –

Γιάκος, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 348-350.   -

Γιάκος, Δημήτρης: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 87-89 και 359-361. –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 8 (1951) 132-133.  –

Γιαννόπουλος, Π.: Νέα Γράμματα 4 (1938) 4-22. (Αναδημ.)  -

Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 33/34 (Σεπτ./Οκτ. 1987) 99-101.  - 

Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 27 (5/6/1937) 14.  –

Καμαρινάκης, Γιάννης: Μελετήματα και δοκίμια. Αθήνα 1986, 96-99.  - 

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 419 (Ιουν. 2001) 94-95.  - 

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 419 (Ιουν. 2001) 122-128.  –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 180 (11/5/1940) 1-2.  –

Λεοντή, Άρτεμη: Journal of  Modern Greek Studies 5 (1987) 175-190 (αγγλ.).  -

Μαλάνος,Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 134-139.  - 

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Όψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτε-χνίας. 5η επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στον Γιάννη Αποστολάκη. Θεσσα-λονίκη, 14-16/5/1992. Θεσσαλονίκη 1994, 59-69. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Η δέκατη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 111-122.)  -

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 19-22. (Αναδημ.)  - 

Νιάρχος, Θανάσης: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 2 (Ιουν.1985) 183-187. - 

Νικορέτζος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997) 37-40.  - 

Ουράνης, Κώστας: Νέα Εστία 17 (1935) 98.  - 

Ουράνης, Κώστας: Στιγμιότυπα. Αθήνα ππ. 1955, 47-48.  –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία  33 (1943) 178-180.  -  

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία  33 (1943) 302-303.  –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία  33 (1943) 441-442.  –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 33 (1943) 113-114.  - 

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 33 (1943) 244.  - 

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 33 (1943) 367-368.  - 

Πολιτάρχης, Γιώργος: Μακρινή πορεία. Αθήνα 1985, 73-90. - 

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 2, Αθήνα 1978, 246-285. (Αναδημ.  -  Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986119-159.)  - 

Σαραντάρης, Γεώργιος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 55 (18/12/1937) 14.  - 

Τζιόβας, Δημήτρης: Μετά την αισθητική. Αθήνα 1987,  321-349.  - 

Τζούμας, Κώστας: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 351-353.  –

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Νεοελληνικά 1, Αθήνα 1953, 194-201. (Αναδημ.)  -

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 33 (1943) 46-47.  –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 114 (1983) 1464-1466. (Σχολιασμ. αναδημ.)  -

Χάρης, Πέτρος: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 2 (Ιουν.1985) 201-253. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 149 (2001) 64-71.  - 

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 76 (1964) 1130.  - 

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 33 (1943) 301-302.  -

Xουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 34 (1943) 1111-1112. 

Lavagnini, Bruno: Nέα Eστία 85 (1969) 641-644.  –

Ιστορία (19ος αι.): Μητσού-Παππά, Μαριλίζα: Νέα Εστία 146 (1999) 386-394.  -

Ιστορία (1830-1960): Ανδρειωμένος, Γιώργος: Ακτή 4 (1992/1993) 185-193.  -

Ιστορία (1830-1880): Μουλλάς, Παναγιώτης: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 13, 512-514. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 74-82.  -  Μουλλάς, Π.: Η δέκατη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 85-93.) -

Ιστορία (1859): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 44/45 (Μαρτ./Μάιος 1989) 160-166.  - 

Ιστορία (20ος αι.):  Βαγενάς, Νάσος: Η παραμόφωση του Καρυωτάκη. Αθήναι 2005, 13-16. (Αναδημ.)  -

Βαγενάς, Νάσος: Η παραμόφωση του Κααρυωτάκη. Αθήναι 2005, 17-21. (Ανα-δημ.)  - 

Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 37 (Οκτ./Νοεμβρ. 1986) 

14-18.  -  

Σπανδωνίδης, Πέτρος σε: Η κριτική παρουσία του Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη. Αθήνα 1992, 214-219. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1914): Παλαμάς, Κωστής: Άρθρα και χρονογραφήματα 2, Αθήνα 1993, 120-122. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1919-1927): Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 3 (1928) 100-101.  -

Ιστορία (1919-1939): Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα 1981, 201-246.  -  

Βαρίκας, Βάσος: Η μεταπολεμική μας λογοτεχνία. Αθήνα 1979, 101-105.  -          

Ντουνιά, Χριστίνα: Νέα Εστία 146 (1999) 654-669.  -

Ιστορία (1920-1943): Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 275-277. (Αναδημ.)  - 

Ιστορία (1920-1929): Στεργιόπουλος, Κώστας: Περιδιαβάζοντας 4, Αθήνα 1996, 153-167 (Aναδημ.)  -

Ιστορία (1929): Νιρβάνας, Παύλος: Νέα Εστία 7 (1930) 117-118. -  

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 7 (1930) 101-102.  -

Ιστορία (1930-1990): Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 132 (1992) 997-999. -

Ιστορία (1930-1940): Κόρφης, Τάσος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 291-297. (Αναδημ. σε: Κόρφης, Τ.: Ματιές στη λογοτεχνία του μεσοπολέμου. Αθήνα 1991, 144-149.)  -

Ιστορία (1930): Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 377-386.  (Αναδημ. ) –

Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 390-391. (Αναδημ.)  - 

Ανώνυμο: Ιδέα 1 (1933) 64.  - 

Ανώνυμο: Ιδέα 1 (1933) 206-208.  -  

Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 303-305. (Αναδημ.)  - 

Ιστορία (1935): Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 116 (18/2/1939) 11. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Ράδιο Επιθεώρησις 2 (1939) 180-183.  -

Ιστορία (1940-1945): Καστρινάκη, Άγγελα: Νέα Εστία 146 (1999) 472-486.  -

Ιστορία (1945-1995): Γαραντούδης, Ευριπίδης/Μέντη, Δώρα σε: Σινόπουλος, Τάκης: Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1999, 13-27.  -

Ιστορία (1945-1980): Αριστηνός, Γιώργος:  Το Δέντρο 26 (Μαρτ. 1982) 338-343. - 

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Η κρίση και η καταστολή. Αθήνα 1986, 127-160. (Ανα-δημ.)  - 

Χειμωνάς, Γιώργος: Το Δέντρο 25 (Ιαν./Φεβρ. 1982) 272-277.  - 

Ιστορία (1945-1970): Μουλλάς, Παναγιώτης: Εντευκτήριο 14 (Μαρτ. 1991) 46-49.  (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Παλίμψηστα και μη. Αθήνα 1992, 201-213. - Μουλλάς, Π.: Η δέκατη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 173-180.)  -

Ιστορία (1950-1990): Μάρκαρης, Πέτρος/Σαββίδης, Γιώργος σε: Σαββίδης, Γιώρ-γος: Εδώδιμα αποικιακά. Αθήνα 2000, 338-351.

Ιστορία (1950-1985): Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 33/34 (Σεπτ./Οκτ. 1987) 99-101.  - 

Ιστορία (1950): Αθανασούλης, Κρίτων: Νέα Πορεία 7 (1961) 208-211. –

Βαφόπουλος, Γιώργος: Νέα Πορεία 7 (1961) 246-248. –

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 7 (1961) 248-250. - 

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Πορεία 7 (1961) 211-217. -  

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 52 (1952) 960-961.  –

Νησιώτης, Βασίλης: Νέα Πορεία 7 (1961) 217-220. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 7 (1961) 250-252. –

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Πορεία 7 (1961) 252-253. - 

Περάνθης, Μιχαήλ: Νέα Πορεία 7 (1961) 220-222. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 7 (1961) 222-227. -   

Ιστορία (1960-1980): Δημηρούλης, Δημήτρης: Ο Πολίτης  67/68 (Οκτ./Δεκ. 1984) 75-91 και 102.  (Αναδημ. σε: Δημηρούλης, Δ.: Το φάντασμα της θεωρίας. Αθήνα 1993, 39-93.)  -

Ιστορία (1960): Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 70 (1961) 983-985. -

Ιστορία (1965-1980): Θασίτης, Πάνος: Αντί 2, 227 (18/3/1983) 40. (Αναδημ  σε: Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 151-155.)  -  

Ιστορία (1967-1974): Αναγνωστάκη, Νόρα: The Times Literary Supplement 1975, 1368-1369 (αγγλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Αναγνωστάκη, Ν.: Η κριτική της παντομί-μας. Αθήνα 1977, 101-108. – Αναδημ. σε: Αναγνωστάκη, Ν.: Διαδρομή. Αθήνα 1995, 220-225.)  -

Ιστορία (1970-1980): Αριστηνός, Γιώργος: Σπείρα  2/3 (φθιν./χειμ. 1984) 167-174. -

Ιστορία (1974-1999): Ζήρας, Αλέξης: Αντί  2, 688 (4/6/1999) 60-62.  -  

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Νέα Εστία 148 (2000) 286-292. -

Ιστορία (1975-1999): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 147 (2000) 244-251. - 

Ιστορία (1975-1990): Σοφιανός, Κώστας: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ.1990) 772-774.  -

Ιστορία (1975): Ανώνυμο: Διαβάζω 20 (Μάιος 1979) 7.  - 

Καραντώνης, Αντρέας: Κριτικά Φύλλα  4 (1975) 60-61. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1980): Αναγνωστάκη, Νόρα [και άλλοι]: Γράμματα και Τέχνες 25 (Ιαν. 1984) 5-12. - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 109-114. (Αναδημ.)  - 

Βαρ., Γ.: Το Δέντρο 16 (Σεπτ./Νοεμβρ. 1980) 326-327.  - 

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Γράμματα και Τέχνες 28/29 (Απρ./Μάιος 1984) 46. -

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Γράμματα και Τέχνες 30 (Ιουν.1984) 31-33.  - 

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 2 (Ιουν. 1985) 82-116. - 

Ζήρας, Αλέξης: Γράμματα και Τεχνες  19/20 (Ιουλ./Αυγ. 1983) 3-4.  –

Κακναβάτος, Έκτωρ: Γράμματα και Τέχνες 25 (Ιαν. 1984) 3-4. -  

Καραβασίλης, Γιώργος: Το Δέντρο  32 (Φεβρ. 1983) 431-432 και 33 (Μαρτ. 1983) 544.  - 

Κωτούλας, Κώστας: Η Λέξη 29/30 (Νοεμβρ./Δεκ. 1983) 1012-1014.  - 

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Byzantine and Modern Greek Studies 9 (1984/1985) 

225-246 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Λαμπρόπουλος, Β.: Literature as National Institu-tion. Studies in the Politics of Modern Greek Criticism. Princeton, N. J. 1988, 209-235.)  -  

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 98-99.  - 

Ρόζος, Ευάγγελος: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1990, 53-55.  –

Τσακνιάς, Σπύρος [και άλλοι]: Γράμματα και Τέχνες  25 (Ιαν. 1984) 5-12.  - 

Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 31/32 (Ιουλ./Αυγ.1984) 3-4.  -             

Φουρώτης, Άγγελος: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 93-98.  -

Ιστορία (1985): Ανώνυμο: Πόρφυρας 35 (Ιουν. 1986) 261-262. (Αποσπ. αναδημ. σε: Πόρφυρας 100 [Ιουλ./Σεπτ.2001] 272.)  -  

Βαγενάς, Νάσος: Γράμματα και Τέχνες 62 (Μαρτ./Απρ. 1991) 33-34. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 365-369.) –

Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 345-352. (Αναδημ.)  - 

Λάζαρης, Νίκος: Πλανόδιον 11 (Νοεμβρ. 1989) 307-308.  - 

Σταφυλάς, Μιχάλης: Γραφή 2 (Μαρτ./Απρ. 1989) 120-122. - 

Ιστορία (1990): Ανώνυμο: Το Δέντρο 2, 75/76 (Ιαν./Μαρτ. 1993) 5-6.  -  

Γουδέλης, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 60/61 (Μαρτ./Απρ. 1991) 3-54.  - 

Ζήρας, Αλέξης [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 55  (Σεπτ./Οκτ. 1990) 72-82.  - 

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Διαβάζω 287 (13/5/1992) 25-28.  - 

Παπαγεωργίου, Βασίλης: Αντί 2, 596 (19/1/1996) 55-57.  - 

Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 12 (Ιουν. 1990) 439-443.  - 

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 40 (1991) 238-239.  - 

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 134 (1993) 1306.  -

Ιστορία (1995): Αράγης, Γιώργος: Πλανόδιον 24 (Δεκ. 1996) 650-654.  - 

Αριστηνός, Γιώργος: Μανδραγόρας 12/13 (Μάιος/Σεπτ. 1996) 37-39. –

Μαραγκόπουλος, Άρης: Μανδραγόρας 12/13 (Μάιος/Σεπτ. 1996) 39-41. –

Ντόκος, Θανάσης: Μανδραγόρας 12/13 (Μάιος/ Σεπτ. 1996) 35-37. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Μανδραγόρας 12/13 (Μάιος/Σεπτ.1996) 41-43. –

Φραγκόπουλος, Θανάσης: Ευθύνη 2, 25 (1996) 455-456.  -

Ιστορία (1998):Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 143 (1998) 870. -

Ιστορία (2000): Βαγενάς, Νάσος: Ποίηση 20 (φθιν./χειμ. 2002) 313-314. (Ανα-δημ.)  -

Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 110 (Ιουλ. 2000) 137-138.  - 

“(Η) κριτική στη νεότερη Ελλάδα“ (Επιμ.: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας/Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη): Στασινοπούλου, Μαρία: Διαβάζω 54 (Ιουλ. 1982) 141.  -

(Της) Κύπρου: Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 5 (1995/ 1996) 119-137.  –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Τα έλλογα και τα παράδοξα. Λευκωσία 1995, 420-425. - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 12 (1971/1972) 256.  –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1983) 87-96.  - 

(Και) λογοτεχνική θεωρία: Βαγενάς, Νάσος: Ο Πολίτης  83 (Σεπτ. 1987) 68-73, 84 (Οκτ. 1987) 86 και 88/89 (Φεβρ./Μαρτ. 1988) 77-85.  - 

Βαγενάς, Νάσος: Ο Πολίτης 86 (Δεκ. 1987) 79.  - 

Γιαννουλόπουλος, Γιώργος: Ο Πολίτης  90 (Απρ. 1988) 47-56.  -  

Παπαβασίλης, Λάμπης: Ο Πολίτης 85 (Νοεμβρ. 1987) 79.  –

Τσιανίκας, Μιχάλης: Ο Πολίτης 86 (Δεκ. 1987) 65-72.  -

(Και) μαρξισμός: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995

87-93.(Αναδημ.)  - 

(Και) “(Τα) Νέα“: Κακναβάτος, Έκτωρ: Γράμματα και Τέχνες  25 (Ιαν.1984) 3-4.  -   

Πλασσαρά, Κατερίνα: Γράμματα και Τέχνες 26 (Φεβρ. 1984) 34.  - 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 13 (1933) 46-48.  -

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία/γλώσσα: Λαμπρίδης, Μανόλης: Στρογγυλές κουβέντες. Αθήνα 2000, 63-77. (Αναδημ.)  - 

Νεοελληνική σημειοματογραφία: Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 7 (1961) 273-278. -

Πηγές/Taine, Hippolyte: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 13, Αθήνα ππ. 1967, 448-461. (Αναδημ.)  - 

ΠοίησηςΓαραντούδης, Ευριπίδης/Μέντη, Δώρα σε: Σινόπουλος, Τάκης: Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1999, 11-13.  - 

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 5 (Οκτ./Δεκ. 1994) 113-114. –

Κόρφης, Τάσος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/ 7/1982. Αθήνα 1983, 291-297. (Παραλλ. δημ. σε: Πόρφυρας 15 [Φεβρ. 1983] 13-17.)  - 

Κότσιρας, Γιωργής: Θεωρητική δοκιμή. Αθήνα 1990, 120-132. (Αναδημ.)  -  

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Γράμματα 3 (1937) 615-616. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 3, Αθήνα 1992, 272-274 και 392.) - 

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Γράμματτα 3 (1937) 703-704. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 3, Αθήνα 1992, 275-277 και 392.)  -

Χρυσάνθης, Κύπρος: Κυπριακά Γράμματα 5 (1941) 3-15.– 

Στοιχεία εμπειρισμού: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Το Δέντρο 2, 56/57 (Νοεμβρ./ Δεκ. 1990) 74-77  και  58-59 (Ιαν./Φεβρ. 1991) 124-127.  - 

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Το Δέντρο 2, 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 118-119.  - 

Τζιόβας, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 112-113.  - 

Στοιχεία επαρχιωτικά: Βαγενάς, Νάσος: Σημειώσεις από το τέλος του αιώνα. Αθήνα 1999, 206-211. (Αναδημ.)  - 

Χαρακτηριστικά: Ηλιού, Ηλίας: Το Δέντρο 2, 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 113-117.  –

Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 27 (5/6/1937) 14.–

Μαυρουδής, Κώστας/Βασιλειάδου, Φλώρα/Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 53/54 (Ιουν./Ιουλ. 1990) 135-143. –

Vanseveren, Jeanne: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 56 (25/12/1937) 3-4. - 


 

 

Νεοελληνική Μελέτη

ΒιβλιογραφικάΠαναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1975) 155-157. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1976) 316-320. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1977) 288-292. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1978) 278-281. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1979) 246-249. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1980) 182-185. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1981) 194-198. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1982) 216-219. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1983) 143-147. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984) 254-257. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 189-194. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 215-220. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1991) 143-148. -

ΙστορίαΑργυρίου, Αλέξανδρος: Χρονικό (1973) 61-68. (Αναδημ. σε:. Αργυρίου, Α.: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 25-48.)  -

Ζήρας, Αλέξης: Αντί 2, 76 (23/7/1977) 16-18. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 274-277. -

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 271-274. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 397-410. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 243-250. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 255-257. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 256-263. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1960) 206-208. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 131-137. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1960) 249-252. -

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 200-205. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 174-177. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 227-231. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 259-269. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1961) 211-216. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1962) 184-190. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ./χειμ) 1962, 259-262. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 269-276. –

Μιχαήλ, Κώστας: Χρονικό (1972) 49-57. -


 

Νεοελληνική Μετρική

(Και) αρχαία ελληνική μετρική: Ανδριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 32 (1942) 1013-1014.  -   

Γ(αραντούδης), Ε(υριπίδης) σε: Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (2η εκτύπωση. Αθήνα 2008,) 84-85.   -    

Ποριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 32 (1942) 1141-1142.  - 

“Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής“: Βαγενάς, Νάσος: Μαντατοφόρος 32 (Δεκ. 1990) 70-71. -

Βυζαντινών ύμνωνΔετοράκης, Θεοχάρης σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/1991>  1, Βενετία 1993, 169-187 και 477 (ιταλ. περίληψη).  –

Δεκαπεντασύλλαβος

Βλ. λήμμα Δεκαπεντασύλλαβος

Δεκατρισύλλαβος: Peri, Massimo σε: Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη 1990, 401-415.  - 

ΔιαίρεσηΜπουμπουλίδης, Φαίδων: Παρνασσός 2, 10 (1968) 217-221. -

Ελεύθερος στίχοςΓαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 1 (1993) 105-140.  - 

Δάλλας, Γιάννης: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 133-151.  -

ΖεύγμαΤσαντσάνογλου, Κυριάκος σε: Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη 1979, 389-401.  -

Ιστορία: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Πόρφυρας 88 (Οκτ./Δεκ. 1998) 225-232. –

Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Λιλή σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 191-206. (Παραλλ. δημ. σε: Πόρφυρας 86 [Απρ./Ιουν. 1998] 568-580.) -

ΜεθοδολογικάΓαραντούδης, Ευριπίδης: Μαντατοφόρος 32 (Δεκ. 1990) 26-34. -

Γαραντούδης, Ευριπίδης σε: Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Ερευνητικά προβλήματα νεοελληνικής φιλολογίας και γλωσσολογίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη, 5-7/5/1988. Θεσσαλονίκη 1990, 417-435. - 

“Νεοελληνικά μετρικά“ (Επιμ.: Βαγενάς, Νάσος): Παπαπέτρος, Βασίλης: Πόρφυρας 63 (Οκτ./Δεκ. 1992) 85-87.  -

ΟμοιοκαταληξίαΚοκόλης, Ξενοφών σε: Νεοελληνικά μετρικά. Ρέθυμνο 1991, 35-104.  - 

Κοκόλης, Ξενοφών: Ο Παρατηρητής 5 (Απρ. 1988) 99-106. –

Χιονίδης, Νίκος: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 18-22.  -

Ορολογικά: Γαραντούδης, Ευριπίδης σε: Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη 1990, 417-435.  -

Πεντάστιχη στροφή: Χρυσάνθης, Κύπρος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 464. -

Στίχος/ιστορία: Jeffreys, Elizabeth M. /Jeffreys, Michael J.: Byzantine and Modern Greek Studies 5 (1979) 115-139. -

Jeffreys, Michael J.: Modern Greek Studies < Australia and New Zealand> 1 (1993) 49-78 (αγγλ.). -

ΤερτσίναΠαπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 141 (1997) 908-918.  -

Τόνος (και) χρόνος: Σπαταλάς, Γεράσιμος: Άπαντα. Αθήνα 1990, 259-273. –

(Της) Φθιωτίδας/γυναικεία λογοτεχνίαΓιαννακοπούλου-Πολίτη, Κατερίνα: Φθιωτικά Χρονικά 18 (1997) 5-15.  -

(Στη) φιλολογική έρευνα: Γαραντούδης, Ευριπίδης σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση .1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 

841-847. –

Mackridge, Peter: Μαντατοφόρος 32 (Δεκ. 1990) 6-12. –

Peri, Massimo: Μαντατοφόρος 32 (Δεκ. 1990) 13-21. - 

Χαρακτηριστικά: Δόξας, Άγγελος: Νέα Εστία 3 (1928) 423.  - 

Ζακυθηνός, Διονύσιος: Νέα Εστία 3 (1928) 364-369.  - 

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 62-74 και 6 (1991) 288-299 και 11 (1996) 148-158. (Αναδημ.) - 

Παπαδημητρίου, Νίκος: LHellénisme Contemporain 4 (1939/1940) 131-152 (γαλλ.). –

Χιονίδης, Νίκος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 611-617.  - 

Χιονίδης, Νίκος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 448-452. –

Χιονίδης, Νίκος: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 391-396.  - 

García Gálvez, Isabel: Erytheia 19 (1998) 163-191 (ισπ.). - 

Marcheselli Loukas, Lucia σε: Νεοελληνικά μετρικά. Ρέθυμνο 1991, 11-34. -  

Marcheselli Loukas, Lucia σε: Atti. III Convegno Nazionale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.=Quaderni dell’Ist. di Filologia Greca dell’Univ. di Palermo 21113-124 (ιταλ.). - 

Νεοελληνική Νεανική Λογοτεχνία

Ιστορία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 29 (άνοιξη1993) 14-17. –

Μαθητικά έντυπαΑνδρέου, Αποστόλης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 8 (1993) 112-126. -


 

Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία

“(Τα) βιβλία της γνώσης“: Κοροντζή, Ελένη: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 179.  -

ΒιβλιογραφικάΑναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτε-χνίας για Παιδιά και Νέους 48 (χειμ. 1997) 298-305. –

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 1 (άνοιξη 2001) 60-62. -

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο τηςΛογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 3 (φθιν. 2001) 244-245. - 

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1987, 122-134.  - 

Βυζοβίτου, Ντόρα: Διαβάζω 242 (27/6/1990) 83-84.  - 

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 106 (1979) 1659-1660.  –

Δεμερτζής, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 107 (1980) 267-268.  - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1975) 161-162. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1976) 324. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1977) 297-298. -

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1978) 287-882. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1979) 254. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1980) 190-191. - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1981) 203. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1982) 224. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1983) 153-154. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984) 263-265. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984-1986) 204-206. -

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1991) 154-155. -

Βραβεία/Βραβείο Ιακωβίδη: Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 69 (1961) 58-59.  -

Βραβεία/“Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά“: Ανώνυμο: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 1 (άνοιξη 2001) 74-75. -  

Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 9 (1980) 527. –

Ανώνυμο: Hπειρωτική Eστία 34 (1985) 597. -  

Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 628-629.  - 

Ανώνυμο: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 192. –

Σαλπαδήμου, Νίκη: Νέα Εστία 143 (1998) 284. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 77 (1965) 332. –

Ω.: Νέα Εστία 123 (1988) 694.  –

Βραβεία/“Διαβάζω“Ανώνυμο: Διαβάζω 401 (Νοεμβρ. 1999) 30. -

Βραβεία/"Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων": Ω.: Νέα Εστία 135 (1994) 266-267.  -

Βραβεία/Ελληνικό Κράτος: Ανώνυμο: Διαβάζω 391 (Δεκ. 1998) 25.  - 

Ανώνυμο: Διαβάζω 402 (Δεκ. 1999) 27.  - 

Ω.: Νέα Εστία 131 (1992) 126-127.  -

Βραβεία/"Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου": Ανώνυμο: Διαβάζω 42 (Μάιος 2001) 91.- 

Ανώνυμο: Διαβάζω 418 (Μάιος 2001) 19. –

Ανώνυμο: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους  2, 2 (καλοκ. 2001) 161-162. –

Ανώνυμο: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 173-176. –

Πατεράκη, Γιολάντα: Νέα Εστία 125 (1989) 823. –

Βραβεία/“Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Καρδίτσας“: Ανώνυμο: Φιλολογική 9 (Ιουν. 1984) 2. -

Βραβεία/Vergerio, Pier Paolo: Ω.: Νέα Εστία 126 (1989) 1520.  - 

Ω.: Νέα Εστία 127 (1990) 133.  -

(Και) Γερμανική Σχολή <Αθήνα>: Νούσια-Γεμενετζή, Έλενα: Μανδραγόρας  24 (Οκτ. 2000) 27. -

“Για σας, παιδιά“ <Αυλός>: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 97 (1975) 354-356.  -    

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος  17 (1976/1977) 28-29.  - 

Ω.: Νέα Εστία  98 (1975) 1546-1547.  -

ΓλώσσαΑνδριώτης, Νικόλαος σε: Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη. Θεσσαλονίκη 1976, 346-351.  (Αναδημ.) - 

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα. 6, Αθήνα ππ. 1964, 542-549. (Αναδημ.) –

Χωρεάνθη, Ελένη σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994,

61-77.  -

Γλώσσα/γλωσσικά παιχνίδια: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 51 (φθιν. 1998) 166-173. -

“Δεκαεπτά ιστορίες που ξεχωρίζουν“: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 198 (14/9/1988) 84.  -

Διαγωνισμοί: Ανώνυμο: Νέα Εστία 108 (1980) 951-952.  -

(Της) διασποράς: Ιωαννίδης, Ι. Δ.: Ο ελληνισμός της διασποράς και η ελληνική παιδεία του. Αθήνα 1995, 347-354.  -

(Και) εθνική παιδεία: Μουρούτη-Γκενάκου. Ζωή: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 45 (άνοιξη 1997) 14-18. -

ΕικονογράφησηΑγγελοπούλου, Βίτω: Διαβάζω 46 (Σεπτ./Οκτ. 1981) 123-124.  -  

Παρμενίδης, Τζώρτζης σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογο-τεχνία. Αθήνα 1991, 155-161.  - 

Ψαρέλλη, Ειρήνη: Αντί 2, 125 (12/5/1979) 49.  - 

ΕκθέσειςΒαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 8 (1978) 417. –

(Στην) εκπαίδευση: Μηλιώνης, Χριστόφορος σε: Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογο-τεχνία. Αθήνα 1994, 113-123. -

(Και) Εκπαιδευτικός Όμιλος: Δημαράς, Αλέξης: Μνημοσύνης θρέμματα. Αφιέρω-μα στη μνήμη του Αντώνη Μωραΐτη. Αθήνα 1993, 291-333.  -

(Σε) ελληνικά πανεπιστήμια: Καλλέργης, Ηρακλής: Επιθεώρηση Παιδικής Λογο-τεχνίας  9 (1994) 45-54. (Aναδημ. σε: Καλλέργης, Η.: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 240-255.)  - 

Καλλέργης, Ηρακλής: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995231-239. (Αναδημ.)  -

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 195-206.  - 

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 215-220.  - 

Μουρούτη-Γκενάκου, Ζωή σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994, 79-104.  -

(Στην) ελληνική εκπαίδευση/“Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου“: Δελώνης, Αντώνης: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 447-448. -

(Και) ελληνική κοινωνία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 294-331.  - 

Αργυρίδης, Μιχάλης: Γραφή 8 (Μαρτ./Απρ. 1990) 199-202.- 

Βάνταρης, Α.: Διαβάζω 14 (Οκτ./Νοεμβρ. 1978) 10-11.  –

Μαλαφάντης, Κωνστααντίνος σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμι-ναρίου. Αθήνα 1999, 128-148. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Μαλαφάντης, Κ.: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 2001, 243-271.)  - 

Σαρή, Ζωρζ: Διαβάζω 12 (Μάιος/Ιουν. 1978) 8-9.  –

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 4 (26/12/1936) 2. -

(Στην) ελληνική παράδοση: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 13-22. (Αναδημ.)  -

Καλλέργης, Hρακλής: Παρνασσός 2, 30 (1988) 340-363. (Αναδημ. σε: Καλλέργης, Η.: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 107-136.) - 

Μερακλής, Μιχάλης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 36 (χειμ. 1994) 262-268. -

(Και) Ελληνικό Κράτος: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 260-269.  - 

Θανοπούλου, Κατερίνα [και άλλοι]: Διαβάζω 14 (Οκτ./Νοεμβρ. 1978) 7-8.  - 

Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 352 (Μάιος 1995) 24-25.  –

Ντελόπουλος, Κυριάκος: Διαβάζω 13 (Ιουλ./Σεπτ. 1978) 7-12.  –

Ντελόπουλος, Κυριάκος: Διαβάζω 14 (Οκτ./Νοεμβρ. 1978) 8.  - 

(Στο) εξωτερικό: Φούρλας, Αθανάσιος: Αντί 2, 134 (14/9/1979) 48-49. -

(Στο) εξωτερικό/Ρωσία: Πατρουνόβα, Όλγα: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτε-χνίας για Παιδιά και Νέους 29 (άνοιξη 1993) 59-63. - 

(Στην) Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 80-111. (Αναδημ.)  -

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001

112-131. (Αναδημ.) - 

Καλλέργης, Ηρακλής: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 78-90. (Αναδημ.) -

Θέματα/γέροντεςΠυλαρινός, Θεοδόσης: Περίπλους 49 (2000) 81-94. -

Θέματα/διαζύγιοΤζαφεροπούλου, Μαρία-Μάγδα: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 28 (χειμ. 1992) 256-265. -  

Θέματα/ελληνική ιστορία: Βασιλαράκης, Ιωάννης σε: Ελληνική παιδική λογοτε-χνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 183-191.  -

Θέματα/Ευρώπη: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 148-180.  -

Θέματα/έφηβοιΚατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Διαβάζω 232 (7/2/1990) 68-72. (Aνα- δημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα 1995, 51-61.) -

Θέματα/ζώα: Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Triumphs of the Spirit in Children’s Literature. Ed.: Butler, Francelia/Rotert, Richard. Hamden, Conn. 1986, 164-170 (αγγλ.). -

Θέματα/ΘεσσαλίαΝτανόπουλος, Δημήτρης: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτε-χνίας για Παιδιά και Νέους 36 (χειμ. 1994) 316-320. –

Θέματα/κυπριακή ιστορία: Αργυρίδης, Μιχάλης: Γραφή 35 (καλοκ. 1997) 84-88. -

Θέματα/μείζων ελληνισμός: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 240-259.  -

Θέματα/Μικρασιατική Καταστροφή: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 206-239. (Αναδημ.) –

Colakis, Marianthe: Journal of Modern Greek Studies 4 (1986) 99-106 (αγγλ.).  -

Θέματα/παιδιά: Αγγελοπούλου, Βίτω: Διαβάζω 242 (27/6/1990) 27-32. -         

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Διαβάζω 232 (7/2/1990) 68-72. (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα 1995, 51-61.)  - 

Θέματα/παιδιά-έφηβοι: Βασιλάκη, Πόλυ: Περίπλους 49 (2000) 74-79 -

Θέματα/παιχνίδιαΜιράσγεζη, Μαρία σε: Η παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί. Αθήνα 1988, 38-68. -

Θέματα/πόλειςΒαρελλά, Αγγελική: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 38 (καλοκ. 1995) 87-93. -

Θέματα/ταξίδιαΒαρελλά, Αγγελική: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους (καλοκ. 1995) 87-93. -

Θέματα ιστορικά: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 181-205.  -

Θέματα οικολογικά: Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 325 (22/12/1993) 97-104.- 

Παπαδάτος, Γιάννης σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 1, Αθήνα 1993,

103-118.  -

Θέματα οικολογικά/βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Διαβάζω 325 (22/12/1993) 105-106.  -

Θρησκευτική λογοτεχνία/ιστορία: Κούρου, Βάσω: Επιθεώρηση Παιδικής Λογο-τεχνίας 1 (1986) 158-206. -

Ιδεολογικά: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 45-67.  - 

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994, 157-174. (Αναδημ. σε: Αναγνωστόπουλος, Β.: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 23-44.)  -

Ιστορία: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Διαβάζω 346 (16/11/1994) 54-59. - 

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 68 (1960) 1281-1282. (Αναδημ.)  - 

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 68 (1960) 1528-1529.  -  

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 94 (1973) 1222-1231.  - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Hermes 5 (1951) 125 (αγγλ.).  - 

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 1, Αθήνα 1993, 13-22. (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα 199515-23.)  - 

Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 83-99.  - 

Πλακωτάρη, Αλεξάνδρα: Bookbird 12 (1974) 3, 37-43 (αγγλ.). –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 12 (1947) 59-60. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 106-107.)  -

Σακελλαρίου, Χάρης: Νέα Εστία 76 (1964) 937-941 και 1024-1029.  - 

Χάρης, Πέτρος: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 339-344. - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 124 (1988) 1560-1561.  - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 124 (1988) 1562-1563. (Επαυξ. αναδημ. σε: Νέα Εστία  124 [1988] 1564-1566.)  -

Χάρης, Πέτρος: Έλληνες πεζογράφοι 4, Αθήνα 1973, 191- 202.  -  

Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 11-16.  –

Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία: Φιλολογική 68 (Ιουλ./Σεπτ. 1999) 53.  –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 77 (1965) 685.  - 

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 85 (1969) 124-125.  -

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 758-759.  -

Ιστορία (19ος/20ος αι.): Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Περίπλους 49 (2000) 37-47. -  

Ιστορία (19ος αι.): Αγγελοπούλου, Βίτω σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγή-σεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 19-31.  - 

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Διαβάζω 242 (27/6/1990) 22-26. (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα 1995, 40-50.)  - 

Ιστορία (1836-1930):: Πάτσιου, Βίκυ: Τα πρόσωπα του παιδιού στην πεζογραφία. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 14-18.  -

Ιστορία (1922-1974): Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 99-112.  -

Ιστορία (1945-1960): Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 75 (1964) 269.  -

Ιστορία (1948): Μαντούδη, Αδαμαντία: Ελληνική Δημιουργία 1 (1948) 52.  -

Ιστορία (1949-1990): Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 117-124.  -

Ιστορία (1950-1995): Καλλέργης, Ηρακλής σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 159-188. -

Ιστορία (1950): Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 360.  -  

Ιστορία (1970-1995): Παπαδάτος, Γιάννης: Γράμματα και Τέχνες 77 (Απρ./Ιουν. 1996) 17-21. -

Ιστορία (1970-1990): Καλλέργης, Ηρακλής: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτε-χνία. Αθήνα 1995, 91-103. (Αναδημ.) -

Ιστορία (1975-1995): Δελώνης, Αντώνης: Εμβόλιμον 27 (Φεβρ. 1996) 60-61. -

Ιστορία (1980-1990): Αναγνωστόπουλος, Βασίλης σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 100-116.  –

Κοντολέων, Μάνος: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους  20 (χειμ. 1990) 298-301.-

Ιστορία (1980): Βαλάση, Ζωή: Αντί 2, 151 (9/5/1980) 31. -

Ιστορία (1981-1985): Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη: Phaedrus 12 (1986/ 1987) 45-47 (αγγλ.).  -

Ιστορία (1995): Τσίρος, Σπύρος: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 48 (χειμ. 1997) 306-308. -

Ιστορία (21ος αι.:) Πάτσιου, Βίκυ σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 207-214.  -

(Και) κοινό: Θεοχάρης, Ιωάννης: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 200-202.  - 

Καλλέργης, Ηρακλής: Διαβάζω 242 (1990) 55-59. (Αναδημ. σε: Καλλέργης, Η.: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 219-230.) -  

Κλιάφα, Μαρούλα: Διαβάζω 24 (Οκτ. 1979) 45-48.  - 

Ντελόπουλος, Κυριάκος: Διαβάζω 53 (Μάιος/Ιουν. 1982) 107-108.  –

Παπαθανασίου, Στέλιος σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994, 142-153.  - 

Ψαρέλλη, Ειρήνη: Διαβάζω 52 (Απρ. 1982) 105-106.  -

(Και) κριτική: Καλλέργης, Ηρακλής σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 22-37.  - 

Μερακλής, Μιχάλης σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 221-230.  -

(Της) Κύπρου: Σακελλαρίου, Χάρης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 4 (1989) 42-44. –

Στεφάνου, Κώστας: Διαβάζω 35 (Οκτ. 1980) 51-56.  -

(Της) Κύπρου/“Άνοιξη“ (Επιμ.: Δαμιανού, Αντωνέλλα και άλλοι): Παναγή-Τσουλ-λή, Ειρήνη: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 231-232.  -

(Της) Κύπρου/Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού/“Παιδικές Ψυχές“: Κρανιδιώ-της, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 7 (1942/1943) 59-60.–

Ταλιαδώρος, Πάνος: Κυπριακά Γράμματα 4 (1939/1940) 254. -

(Της) Κύπρου/διαγωνισμοί: Ανώνυμο: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 28. -  

Ανώνυμο: Πνευματική Κύππρος 25 (1985) 202-203.  - 

Ανώνυμο: Φιλολογική Κύπρος (1989) 27.  -

(Της) Κύπρου/εικονογράφηση: Πυλιώτου, Μαρία: Νέα Εποχή 221 (1993) 13-17. -

(Της) Κύπρου/θέματα: Σακελλαρίου, Χάρης/Κάσσαρης, Χρήστος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας  4 (1989) 45-51. -

(Της) Κύπρου/ιστορία: Θεοδούλου, Δώρος: Διαβάζω 123 (17/7/1985) 51-56. - 

Λιβέρδος, Νίκος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 4 (1989) 27-37. - 

Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 2001, 273-315. (Παραλλ. επεξεργ. και επαυξ. δημ.)  -

Μαραθεύτης, Μιχαήλ: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας  4 (1989) 12-26. (Ανα-δημ. σε: Μαραθεύτης, Μ.: Δοκίμια για την παιδική λογοτεχνία. Αθήνα 1990, 79-101.)  - 

Πιτζιολή-Τιμοθέου, Φλώρα σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγήσεις σεμινα-ρίου. Αθήνα 1999, 40-53.  - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 149-151.  - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 61-62.  - 

(Της) Κύπρου/ιστορία (1950-1959): Κρανιδώτης, Νίκος: Η Λέξη  85/86 (Ιουν./Αυγ. 1989)  422-425. (Αναδημ. σε: Κρανιδιώτης, Ν.: Δοκίμια. Αθήνα 1994, 151-155.)  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1960-1985): Μαραθεύτης, Μιχαήλ: Δοκίμια για την παιδική λογοτεχνία. Αθήνα 1990, 103-109.  -

Κύπρου/ιστορία (1974-1998): Κατσώνης, Κώστας σε: Ελληνική παιδική λογοτε-χνία. Εισηγήσεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999, 149-166.  -

(Της) Κύπρου/“(Η) Κυπριακή Παιδική Λογοτεχνία“ (Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας. Τχ. αφιέρωμα): Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 257 (20/2/ 1991) 85-88.  -

(Της) Κύπρου/λογοτεχνικά βραβεία: Ανώνυμο: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/ 1975) 231.  -

(Της) Κύπρου/λογοτεχνικά βραβεία/ΕΠΟΚ: Ανώνυμο: Φιλολογική Κύπρος (1987) 167-168.  - 

Ανώνυμο: Φιλολογική Κύπρος (1990) 15.  - 

Ιωαννίδης, Γεώργιος/Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρούλα/Καρολίδου,Όλγα: Φιλολογική Κύπρος (1993) 18-19. - 

Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρούλα/Καραολίδου, Όλγα/Τσουλλή, Ειρήνη: Φιλολογική Κύπρος (1991/1992) 22.  - 

Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρούλα/Καραολίδου, Όλγα/Χατζηπαναγή, Χρυσόθεμις: Φιλο-λογική Κύπρος (1991/1992) 63. - 

Καλογήρου, Ορθοδοξία/Χατζηκωστής, Γεώργιος/Χατζηπαναγή, Χρυσόθεμις: Φιλολογική Κύπρος  (1990) 15-16.  - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1989) 117-118.  -

(Της) Κύπρου/Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου/“Συμβολές στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας“: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 

56-57. -

(Της) Κύπρου/στοιχεία λαϊκά: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 198-200.  -

ΜελοποιήσειςΞανθόπουλος, Ξάνθος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 143-159. - 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία/ιστορίεςΜαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 2001, 39-60. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ.)  -

ΟρολογικάΜαρτίν-Παπάζογλου, Ανν/Μοίρα, Μάρα: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 

36-38.  -

“Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη.“ (Επιμ.: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα): Κοντολέων, Μάνος: Αντί 2, 571 (17/2/1995) 63-64.  -

Πηγές/αρχαιοελληνικοί μύθοι: Παπαντωνάκης, Γεώργιος σε: Grecia y la Tradi-ción clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jorna-das de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 2, La Laguna 2002, 745-759. -

Πηγές/Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Μιράσγεζη, Μαρία: Λαογραφία 33 (1982/1984) 367-377. -

Πηγές/ελληνική λαϊκή παράδοση: Μιράσγεζη, Μαρία: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 36 (χειμ. 1994) 269-292. –

Στήριξη/φορείς: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 2001, 270-293.  -

Στοιχεία ερωτικάΓκλιάου-Χριστοδούλου, Νικολέττα: Επιθεώρηση Παιδικής Λογο-τεχνίας 6 (1991) 300-304. -

Στοιχεία μελλοντισμού: Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους  29 (άνοιξη 1993) 53-58. -

Στοιχεία  ρατσιστικά: Κανατσούλη, Μένη σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994, 196-215.  -

Στοιχεία ρεαλιστικάΚοντολέων, Μάνος σε: Η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Αθήνα 1989, 132-134.  –

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 29 (άνοιξη 1993) 27-31. -

Στοιχεία χιουμοριστικά: Τζαφεροπούλου, Μαρά-Μάγδα: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 23 (φθιν.1991) 167-173. -

Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας/δραστηριότητες: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 111 (1982) 484.  -

“Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογοτεχνία“ (Εισηγήσεις στο 5ο σεμινάριο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου): Κοντολέων, Μάνος: Αντί 2, 571 (17/2/ 1995) 63-64.  - 

Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 351 (Απρ. 1995) 56-57.  -

(Στη) φιλολογική έρευνα: Δελώνης, Αντώνης: Φιλόλογος 13 (1989) 51-53.  - 

Καλλέργης, Ηρακλής: Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995

201-218. (Αναδημ.) - 

Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 83-99.  -

Χριστιανική παιδική λογοτεχνία: Χατζημιχαήλ, Ελένη σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 185-187. -


 

 

Νεολληνική Παιδική Λογοτεχνία Επιστημονικής Φαντασίας

Ιστορία: Ανώνυμο: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 63-65. - 

Λάζος, Χρήστος: Διαβάζω 220 (9/8/1989) 62. -


 

 

Νεοελληνική Παιδική Πεζογραφία

Στοιχεία παραμυθένιαΠέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. σε: Από το παραμύθι στα κόμικς. Αθήνα 1996, 416-427. (Παραλλ. δημ. σε Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 37 [άνοιξη 1995] 60-66.) -


 

 

Νεοελληνική Παιδική Ποίηση

(Της) αντίστασης: Καραγιάννης, Θανάσης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 113-142. –

Βιβλιογραφικά: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1987, 122-134. -

Γλώσσα/γλωσσικά παιχνίδια: Χορτιάτη, Θέτη: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτε-χνίας για Παιδιά και Νέους 51 (φθιν. 1998) 174-182. -

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Γιαννικοπούλου, Αγγελική σε: Λογοτεχνία και εκπαίδευση. Αθήνα 1999, 199-219.  –

Παρθενίου, Γιώτα/Καρακίτσιος, Ανδρέας: Διαδρομές στο Χώροτης Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 44 (χειμ. 1996) 267-272. –

ΘέματαΣακελλαρίου, Χάρης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 35-61. - 

ΙστορίαΔεληγιάννη-Αναστασιάδη, Γεωργία: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 1 (1986) 207-211. -

Δελώνης, Αντώνης σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 162-167.  - 

Κανάκης, Νίκος/Βαρελλά, Αγγελική: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 2 (καλοκ. 2001) 152-157. –

Σπανός, Γιώργος σε: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 43-56

Ιστορία (1945-1985): Αναγνωστόπουλος, Βασίλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 507-523. (Παραλλ. δημ. σε: Αναγνωστόπουλος, Β.: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1987, 107-122.)  -

(Και) κοινό: Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας. Ανιχνεύ-σεις. Αθήνα 1987, 99-106.  - 

Κουλούρης, Χρήστος: Ο λυρικός και ο πεζός λόγος. Αθήνα 1961, 21-31.  -

ΜουσικοποιήσειςΧατζηνικολάου, Ντία: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 43 (φθιν. 1996) 220-223. –

Στοιχεία θρησκευτικά: Χορτιάτη, Θέτη: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 45 (άνοιξη 1997) 49-56. -

Χριστιανική παιδική ποίηση: Περδίκης, Ανδρέας σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 260-264. -


 

 

Νεοελληνική Παντομίμα

ΙστορίαΔεμοδός, Τάκης: Νέα Εστία 40 (1946) 1142. -  

Κράλλη, Ασπασία σε: Το ελληνικό θεατρικό έργο κατά τη δεκαετία του 1990. Αθήνα 2000, 94-102. - 

Σιδέρης, Γιάννης: Νέα Εστία 40 (1946) 860-865 και 990-996.-

(Στο) Πασαλιμάνι: Τσαρούχης, Γιάννης: Θέατρο 15 (Μάιος/Ιουν. 1964) 7-10. -  

“Φιγούρες“: Γαλάντης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 9 (Σεπτ. 19282) 22-25. -


 

 

Νεοελληνική Παραινετική Λογοτεχνία

Ιστορία: Νίκας, Κωνσταντίνος σε: Studi bizantini e neogreci. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini. Congedo 1983, 605-610 (ιταλ.). -  


 

 

Νεοελληνική Παραλογοτεχνία

(Και) αμερικάνικη παραλογοτεχνία: Μαρτινίδης, Πέτρος: Σημείο 2 (1993/1994) 248-255.-

(Και) ελληνική κοινωνία: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1998, 165-176.  -

Θέματα/περιπέτειες ζούγκλας: Πλατής, Νίκος: Αντί 2, 144 (1/2/1980) 38-41. - 

ΙστορίαΜουλλάς, Παναγιώτης σε: Η λογοτεχνία και οι προϋποθέσεις της. Τιμη-τικό αφιέρωμα στην Τζίνα Πολίτη. Θεσσαλονίκη 1999, 251-265.  -

(Και) “Νέα Εστία“: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 136 (1994) 1046-1047. -

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 24 (1995) 603.- 

Ορολογικά: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 92 (1972) 986-987. - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 125 (1989) 495-496.  -


 

 

Νεοελληνική Παρωδία

Πολιτική παρωδίαΣπυρόπουλος, Ηλίας: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 158-171. -


 

 

Νεοελληνική Πεζογραφία

Αντρική-γυναικεία πεζογραφία: Πολίτη, Τζίνα: Γράμμα/Gramma 1 (1993) 7-14. -

“Ασυνήθιστες ιστορίες“ (Επιμ.: Γονατάς, Επαμεινώνδας): Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 225 (1/11/1989) 80-88.  -

ΒιβλιογραφικάΠαναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1975) 154-155. - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1976) 314-316.  - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1977) 286-288. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1978) 276-278. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1979) 244-246. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1980) 180-182. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1981) 192-194. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1982) 213-216. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1983) 139-143. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984) 250-254. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 183-189. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 210-215. -  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1991) 138-143. -  

(Της) Βόρειου Ελλάδας: Μικέ, Μαίρη: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 48-57. -

Βραβεία/Βραβείο Λουντέμη: Δούκαρης, Δημήτρης και άλλοι: Τομές 2, 79 (Δεκ. 1981) 29. –

Μαγκλής, Γιάννης: Τομές 2, 67 (Δεκ. 1980) 30-32. –

Μούλιος, Φάνης: Τομές 2, 70 (Μαρτ. 1981) 56-57. -   

Βραβεία/Έπαθλο Βικέλα: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 447-451. 

Βραβεία/Έπαθλο Μερόπης Οικονόμου: Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 123 (1988) 333.  -  

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 123 (1988) 401.  - 

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 123 (1988) 549-550.  -

Ω.: Νέα Εστία 121 (1987) 56.  - 

Ω.: Νέα Εστία 121 (1987) 267.  - 

Ω.: Νέα Εστία 121 (1987) 330-331.  - 

Ω.: Νέα Εστία 122 (1987) 1226-1227.  -

ΓλώσσαΑριστηνός, Γιώργος: Το Δέντρο 26 (1982) 338-343.  - 

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 61 (1957) 75-81. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [χειμ. 1958] 299-309. – Επεξεργ. αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 68-94.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 26 (1939) 1440-1452.  -  

Eideneier, Hans σε: Neograeca Medii Aevi III: Prosa y verso en griego medieval. Rapports of the International Congress, Vitoria 1994. Amsterdam 1996, 153-160.  

Γυναικεία πεζογραφία: Αναστασοπούλου, Μαρία: Modern Greek Studies Year-book 7 (1991) 259-285 (αγγλ.). 

Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 36 (Νοεμβρ. 1980) 43-51.  -

Ιωαννίδου, Μαριέττα: Νέα Εστία 117 (1985) 239-246.  - 

Παγανός, Γιώργος: Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία. Αθήνα 1984, 107-109.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 71-74.  - 

Σγουρός, Αντώνης: Ελληνική Δημιουργία 1 (1948) 343.  –

Γυναικεία-αντρική πεζογραφία: Πολίτη, Τζίνα: Γράμμα/Gramma 1 (1993) 7-14.  -

“Διαλέξεις περί των κορυφαίων κυπρίων φιλοσόφων και πεζογράφων“: Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 52 (27/11/1937) 14.  -

ΔισκογραφικάΑλεξίου, Χρίστος: Μαντατοφόρος 6 (Μάιος 1975) 31-36 (αγγλ.). -

ΔραματοποιήσειςΠετρίδης, Τριαντάφυλλος: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993) 175-177.  - 

Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 146 (1999) 950-953.  -

“Εικοσιμία + 1 ιστορίες“: Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 367 (Οκτ. 1996) 96.  - 

Εκδόσεις: Κεχαγιόγλου, Γιώργος  σε: Λόγια και δημώδης γραμματεία του ελληνι-κού μεσαίωνα. Αφιέρωμα στον Εύδοξο Θ. Τσολάκη. Θεσσαλονίκη 2002279-299. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 42/43 (Ιαν./Φεβρ. 1989) 159-160. -

(Και) Έλληνες εκδότες: Φάις, Μίσελ: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 33-35. -

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Μηλιώνης, Χριστόφορος: Με το νήμα της Αριάδνης. Μεταπολεμική πεζογραφία. Αθήνα 1991, 11-29.  - 

Μουσόπουλος, Θανάσης: Θρακικά Χρονικά 35 (1979) 132-144.  -

(Και) ελληνική κοινωνία: Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.>  Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 59-79.  - 

Δούκα, Μάρω: Ο πεζογράφος και το πιθάρι του. Αθήνα 1992, 110-126.  - 

Μικέ, Μαίρη σε: Η λογοτεχνία και οι προϋποθέσεις της. Τιμητικό αφιέρωμα στην Τζίνα Πολίτη. Θεσσαλονίκη 1999, 199-225.  - 

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογρα-φία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 41-47.  –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: Η Λέξη 3 (Μαρτ./Απρ.1981) 180-186 και 4 (Μάης 1981) 295-299. (Αναδημ. σε: Πλασκοβίτης, Σ.: Η πεζογραφία του ήθους και άλλα δοκίμια. Αθήνα 1986, 45-67.) - 

Πλασκοβίτης,Σπύρος: Η πεζογραφία του ήθους και άλλα δοκίμια. Αθήνα 198669-93. –

Τατσόπουλος, Πέτρος σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογρα-φία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 361-372.  - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 92 (1972) 1337-1339.  - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογρα-φία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 49-57  -

(Και) ελληνική παράδοση: Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Αντί 2, 286 (26/4-2/5/1985)43. - 

“Ελληνική πεζογραφία 1976“: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 173-188. (Aναδημ.)  - 

Horton, Andrew: World Literature Today 51 (1977) 315-316 (αγγλ.).  -

(Στην) ελληνική τηλεόραση: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 140 (1996) 1255-1257.  - (Στο)  ελληνικό θέατρο: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 140 (1996) 1255-1257. -

Ελληνικότητα: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 19-30. (Αναδημ.) -

Μαραγκόπουλος, Άρης: Εντευκτήριο 45 (χειμ. 1998/1999) 60-69.  -

(Στο) εξωτερικό: Ανώνυμο: Νέα Εστία 34 (1943) 896-897.  -

(Στο) εξωτερικό/Αίγυπτος: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 105 (1979) 472.  - 

(Στο) εξωτερικό/Ιταλία: Vitti, Mario σε: Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ιταλία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη 1997, 82-84 (ιταλ.). (Νεοελλ. μεταφρ. στις σ. 45-47.)  -

Εορταστική πεζογραφία: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Το Νέον Κράτος 3 (1939) 187-190. -    

Επιδράσεις (στο) ευρωπαϊκό μυθιστόρημα: Istrate, I.: Synthesis 6 (1979)

157-168.  -

Επιστολική πεζογραφία/ιστορία <20ος αι.>: Περαντωνάκης, Γεώριος: Θέματα Λογοτεχνίας 28 (Ιαν./Απρ. 2005) 173-197.   -

(Της) Επτανήσου/ιστορία <19ος αι.>: Βαγενάς, Νάσος: Νέα Εστία 151 (2002) 7-23 και 152 (2002) 135-157.  -

Βαγενάς, Νάσος: Νέα Εστία 154 (2003) 79-116.   -

Πολίτης, Αλέξης: Νέα Εστία 154 (2003) 70-78.   =- 

Eρωτική πεζογραφία/ιστορία: Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Νέα Εποχή 230 (1995) 

6-11. - 

Ερωτική πεζογραφία (και) κοινόΚεχαγιόγλου, Γιώργος: Σύγκριση 2/3 (Νοεμβρ. 1991) 53-62. -

Εσωτερικός μονόλογος: Κακαβούλια, Μαρία σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 135-149 (αγγλ.).  -

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 60 (1986) 421-428 (αγγλ.).-

(Στην) Ευρωπαϊκή Πεζογραφία: Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 670-674.  -

(Της) Ηπείρου/θέματα/Εμφύλιος ΠόλεμοςΚούγκουλος, Αθαν.: Φηγός 9 (φθιν./χειμ. 2000) 49-65. - 

ΗρώϊδεςΜερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία  112 (1982) χριστ.τχ., 92-101. (Αναδημ. σε: Μερακλής, Μ.: Προσεγγίσεις στην ελληνική πεζογραφία. Αθήνα 1986197-218.) -

Θέματα: Καψωμένος, Ερατοσθένης: Ιταλοελληνικά 4 (1991/1993) 37-44 (ιταλ.).  -

Θέματα/αγάπη: Tonnet, Henri σε: Βουκόλεια. Mélanges offerts à Bertrand Bouvier. Genève 1995, 203-224 (γαλλ.).  - 

Θέματα/(ο) άλλος: Κεχαγιόγλου, Γιώργος σε: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος – 20ος αι. Β’ Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα, 8-11/11/1998. Πρακτικά 3, Αθήνα 2001, 35-47 και 261 (αγγλ. περίληψη). –

Χαραλαμπίδου, Νάτια: Σημείο 4 (1996) 247-255. (Λογοτεχνία της Κύπρου.) -       

Θέματα/ανδρισμός=ελληνικότητα: Θαλάσση, Αλεξάνδρα: Σημείο 2 (1993/1994) 113-120. -

Θέματα/αποικιοκρατία: Ηροδότου, Μαρία σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-ληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 465-476.(Λογοτεχνία της Κύπρου.) –

Θέματα/αυτοκτονίαΤσιριμώκου, Λίζυ: Αντί 2, 632 (11/4/1997) 50-55.  -

Θέματα/Βαλκάνια: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 153 (2003) 416-422.   -  

Θέματα/Γιάννινα/“Τα Γιάννενα στη Νεοελληνική Πεζογραφία“: Παπαγεωργίου, Θανάσης: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 224. -

Θέματα/ΕβραίοιΑμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο. Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού. Πρακτικά του Α’ Συμποσίου Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρ. 1991. Αθήνα 1995, 267-290. (Αναδημ. σε: Αμπατζο-πούλου, Φ.: Η γραφή και η βάσανος. Αθήνα 2000, 147-180.)  -

Θέματα/Εβραίοι/γενοκτονία: Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Η γραφή και η βάσα-νος. Αθήνα 2000, 245-269. (Αναδημ.) (Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης.) -

Θέματα/εγκλήματα: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 1296-1297.  -

Θέματα/εθνοτικές διαφορές: Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη σε: Ιστορική πραγματι-κότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.>  Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/ 4/1995. Αθήνα 1997, 279-306.  -

Θέματα/ελληνικά πανεπιστήμια: Σταυροπούλου, Έρη σε: Πανεπιστήμιο: Ιδεο-λογία και παιδεία. Πρακτικά διεθνούς συμποσίου 2, Αθήνα 1989, 565-586.  -

Θέματα/ελληνική ιστορία 1941-1944: Σαχίνης, Απόστολος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1989, 229-232.  -

Θέματα/ελληνική ιστορία 1945-1949: Αποστολίδου, Βενετία σε: Ιστορική πραγ-ματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 113-127.  -

Θέματα/ελληνική ιστορία 1946-1958: Βασιλακάκος, Γιάννης: Ο Ελληνικός Εμφύ-λιος Πόλεμος στη μεταπολεμική πεζογραφία. Αθήνα 2000, 13-44.  -

Βασιλακάκος, Γιάννης: Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη μεταπολεμική πεζο-γραφία. Αθήνα 2000, 275-284.  -

Θέματα/ελληνική ιστορία 1946-1958/βιβλιογραφικά: Βασιλακάκος,Γιάννης: Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη μεταπολεμική πεζογραφία. Αθήνα 2000, 285-287.  -

Θέματα/ελληνική κοινωνία: Μακρής, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 83 (Φεβρ./ Μάιος 1998) 1-12. -

Θέματα/έλληνο-ιταλικός πόλεμος: Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 2 (1981/1982) 27-42. -

Θέματα/Εμφύλιος Πόλεμος: Αποστολίδου, Βενετία [και άλλοι]: Νέα Εστία 169 (2011) 1007-1031.  -

 Κούγκουλος, Αθαν.: Φηγός 9 (φθιν./χειμ/. 2000) 49-65. (Λογοτεχνία της Ηπείρου.)  - 

Θέματα/εξορία: Μπαλτά, Βενετία: Κ 2 (Ιουλ. 2003) 67-88.  -

Θέματα/ΘεσσαλονίκηΑποστολίδου, Βενετία: Εντευκτήριο 45 (χειμ. 1998/1999) 29-40.  - 

Παπασαραντόπουλος, Πέτρος [και άλλοι]: Ο Παρατηρητής 20 (χειμ. 1992) 13-47.  -   

Θέματα/θρησκείαΧατζηγεωργίου-Χασιώτη, Βικτωρία: Erytheia 15 (1994) 275-281 (ισπ.).  -

Θέματα/Κατοχή: Αποστολίδου, Βενετία [και άλλοι]: Νέα Εστία 169 (2011) 1007-1031.  -

Θέματα/κωφάλαλοιΛαζανάς, Βασίλης: Παρνασσός 2, 10 (1968) 232-236.  -

Θέματα/ΜακεδονίαΧατζηγεωργίου-Χασιώτη, Βικτωρία: Εντευκτήριο 21 (Δεκ. 1992) 35-43.  -

Θέματα/Μεσολόγγι επαναστατημένο: Πετρονικολός, Κώστας: Ελληνική Δημι-ουργία 11(1953)  475-479.  -

Θέματα/Μικρασιατική Καταστροφή: Αντωνιάδης, Γλαύκος: Φιλολογική Κύπρος 1981/1982, 69-73.  –

Ηλιοφώτου, Ανδρειανή: Πνευματική Κύπρος  13 (1972/1973) 110-116.  (Αναδημ. σε: Ηλιοφώτου, Α.: Μορφές και θέματα. Λευκωσία ππ. 1973, 71-82.)  - 

Μητσάκης, Κάρολος: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 33-37.  -

Θέματα/όνειραΤσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 240 (30/5/1990) 75-78.  -

Θέματα/παιδιάΣαραφίδου, Κατερίνα: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 29 (άνοιξη 1993) 18-26. -

Θέματα/ΠάσχαΓιάκος, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 9 (1952) 481-486.  -   

Θέματα/προσφυγόπουλαΛιανοπούλου, Ελένη: Γράμματα και Τέχνες 79 (Δεκ. 1996 /Φεβρ. 1997)  13-16. - 

Θέματα/τρέλα/“Ιστορίες τρέλας από την ελληνική λογοτεχνία“         Τσατσούλης, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 84 (Σεπτ./Νοεμβρ. 1994) 157-159. - 

Θέματα/φυγή από την πραγματικότητα: Debaisieux-Zemour, Renée-Paule σε: XIVe Colloque International des Néo-Hellénistes Francophones. Rennes, 

18-20/5/1995. Actes. Rennes 1997, 41-51 (γαλλ.). -

Θέματα/φύσηΓιάκος, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 545-550.  -

Θέματα/1821Γιάκος, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 9 (1952) 363-367.  -

Θέματα/Χούντα: Μηλιώνης, Χριστόφορος: Νέ Εστία 155 (2004) 819.   -

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 155 (2004) 517-527.   - 

Θέματα/χρήματαΚοκκινάκης, Γιάννης: Μνήμων 22 (2000) 105-134 και 323 (αγγλ. περίληψη).  -

Θέματα/ΧριστούγενναΓιάκος, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 775-779 και 9 (1952) 63-64. (Επεξεργ.και συντομ. αναδημ. σε: Παρνασσός 2, 1 [1959] 421-428.)  -

Θέματα/χωριόΚαστρινάκη, Άγγελα: Η φωνή του γενέθλιου τόπου. Αθήνα 1997, 11-28.  –

Vitti, Mario: Review of National Litteratures 5, 2 (Fall 1974) 27-40 (αγγλ.). -

Θέματα/ψυχοφάρμακα: Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, 159-163. (Αναδημ.) -

Θέματα ιστορικάΠάτσιου, Βίκυ: Επίλογος 9 (2000) 56-62. - 

Θέματα κοινωνικά: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 4/5 (Ιαν./Μαρτ.1984) 21-22. –

(Της) Θεσσαλονίκης: Ανώνυμο: Νέα Εστία 72 (1962) 1786-1840. - 

Βιστωνίτης, Αναστάσης: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν. 1988) 131-169.  –

Δέλιος, Γεώργιος: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν.1988) 90-104. - 

Καζαντζής, Τόλης: Αντί 2, 324 (15/8/1986) 12-15. (Αναδημ. σε: Καζαντζής, Τ.: Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1991, 87-102.)  -

Καζαντζής, Τόλης: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 153-154. (Αναδημ. σε: Καζαντζής, Τ.: Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1991, 105-106.)  -

Καζαντζής, Τόλης: Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1991, 41-58. (Αναδημ.) - 

Καζαντζής, Τόλης: Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1991, 61-84. (Αναδημ.) –

Καζαντζής, Τόλης: Νέα Εστία (1985) χριστ. τχ., 392-406.  - 

Καζαντζής, Τόλης: Ο Παρατηρητής 4 (Ιαν. 1988) 4-5.  - 

Κιτσόπουλος, Γιώργος: Νέα Εστία 72 (1962) 1782-1785.  - 

Μακρής, Σόλων: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 255-259, 311-315 και  3 (1974) 23-27, 130-132, 216-218, 365-366 και 4 (1975) 31-33, 345-347 και 5 (1976/1977) 121-123 και 258-261. -      

Μπακόλας, Νίκος: Διαβάζω 128 (9/10/1985) 30-35.  - 

Μπακόλας, Νίκος: Ο Παρατηρητής 9/10 (Δεκ. 1988/Φεβρ.1989) 16-20.  - 

Ξεινός, Γιώργος: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν.1988) 215-237.  - 

Σφυρίδης, Περικλής: Γραφή 17/18 (χειμ./άνοιξη 1992) 119-126. (Αναδημ. σε: Σφυ-ρίδης, Π.:Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998, 36-50.)  - 

Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 17/18 (Δεκ. 1991) 101-111.  -

(Της) Θεσσαλονίκης/βιβλιογραφικά Κουρούδης, Κώστας: Το Τραμ 3, 17/18 (Δεκ. 1991) 92-100. -

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 4, 2 (1980) 57-79. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 4, 2 (1980) 285-309. -  

(Της) Θεσσαλονίκης/“Ένδον πόλη“: Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 13/14 (Ιουν. 1990) 114-124.  -

(Της) Θεσσαλονίκης/εσωτερικός μονόλογος: Σφυρίδης, Περικλής: Οδός Πανός 133 (Ιουλ./Σεπτ. 2006) 33-43.  - 

(Της) Θεσσαλονίκης/θέματα/Εβραίοι/γενοκτονία: Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Η γραφή και η βάσανος. Αθήνα 2000, 245-269. (Αναδημ.)  -

(Της) Θεσσαλονίκης (του) νεορεαλισμού: Σφυρίδης, Περικλής: Οδός Πανός 133 (Ιουλ./Σεπτ. 2006) 33-43.  -

ΙδεολογικάΚαψωμένος, Ερατοσθένης: Ιταλοελληνικά 4 (1991/1993) 37-44 (ιταλ.).  - 

Πανσέληνος, Αλέξης: Η Λέξη 61 (Ιαν. 1987) 23-31. (Αναδημ. σε: Πανσέληνος, Αλ.: Δοκιμαστικές πτήσεις. Αθήνα 1993, 161-174.)  -

Ιστορία: Αριστηνός, Γιώργος: Η ακάθιστη σκέψη. Αθήνα 1996, 107-113.  -  

Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 1, Αθήνα 1965, 317-356.  -  

Γκόλφης, Ρήγας: Νέα Γράμματα 1 (1935) 528-536. –

Γουδέλης, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 60/61 (Μαρτ./Απρ. 1991) 3-54.

Γουδέλης, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 66 (Ιαν. 1993) 7-29. (Αναδημ. σε: Το Δέντρο 2, 96/97 [Δεκ. 1996/Φεβρ. 1997] 108-118.)  - 

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 4 (1962) 74-82 (αγγλ.)  -

Δέλιος, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 32 (1975) 133-134.  -

Kαραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 138 (1995) 1203. - 

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Γράμματα και Τέχνες 51 (Ιουλ./Αυγ. 1987) 26-27. -    

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 5 (1929) 486-487.  - 

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 6 (1929) 533.  - 

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Εστία 62 (1957) 984-985.  - 

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 13-14.  -

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Παιδεία και Ζωή 1 (1952) 56-64.  –

Παράσχος, Κλέων: Το Νέον Κράτος 1 (1937) 66-73. -  

Πολιτάρχης, Γιώργος: Μακρινή πορεία. Αθήνα 1985, 73-90. - 

Σαχίνης, Απόστολος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 5 (Ιουλ. 1945) 13-16. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 6 (1929) 532-533.  -

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Bd 4. (Dortmund 1989,) 2115-2126 (γερμ,.)   - 

Simone Brouwer, Francesco de: Nέα Eστία 7(1930) 139-143.  -

Ιστορία (-1453): Μέγας, Γεώργιος: Λαογραφία 22 (1965) 290-299 (γερμ.). (Ανα-δημ. σε: Λαογραφία 25 [1967] 333-343.) - 

Ιστορία (-1821): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 68-90.  -

Ιστορία (-1850): Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 88 (1970) χριστ. τχ., 192-199.  -

Ιστορία (15ος αι.): Hinterberger, Martin σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 405-425.  - 

Ιστορία (16ος αι.): Κακουλίδη-Πάνου, Ελένη σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου <Νοεμβρ. 1997, Λευκωσία>. Ηράκλειο 2002, 501-535. -

Ιστορία (18ος/19οςαι.): Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, Βικτωρία: Erytheia(Oκτ. 1983) 29-38 (ισπ.).  -

Ιστορία (18ος αι). Αθήνη, Στέση σε: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία,

18ος – 20ος αι. Β’ Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα, 8-11/11/1998. Πρακτικά 3, Αθήνα 2001, 49-66 και 261-262 (γαλλ. περίληψη). -

Ιστορία (19ος/20ος αι.): Μητσάκης, Κάρολος: Του κύκλου τα γυρίσματα. 7 μελετή-ματα για τη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα 1995, 107-136.  -

Ιστορία (19ος αι.): Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994187-198. (Αναδημ.)  -

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 296-300. (Αναδημ.)  -

Μουλλάς, Παναγιώτης: Γράμματα και Τέχνες  81 (Ιουν./Οκτ. 1997)  16-20.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 125 (1989) 426-439.  -

Ιστορία (1800-1850): Vitti, Mario σε: The Greek Novel. AD 1-1985. London, New York, Sidney 1988, 3-10 (αγγλ.).  -

Ιστορία (1830-1930): Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Νεοελληνικά 2, Αθήνα 1984, 61-70. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1830-1880): Βαγενάς, Νάσος: Γράμματα και Τέχνες 76 (Ιαν./Μαρτ. 1996) 30-31.  –

Ντενίση, Σοφία: Ο Πολίτης 109 (1990) 55-63.  - 

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 61-65.  -   

Πολίτης, Αλέξης σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 85-96.  - 

Vitti, Mario σε: Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. (Πρακτικά του συνεδρίου“ Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880“…<Αθήνα, 24-25/10/1995>.) Ηράκλειο 1997,

309-312.  –

Ιστορία (1830-1880) συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 24-25/10/1995: Ταμπάκη, Άννα: Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 17 (Μαρτ.1996) 36-37. –

Ιστορία (1830-1880) συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 24-25/10/1995/“ Από τον Λέανδρο  στον Λούκη Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880“ (Επιμ.: Βαγενάς, Νάσος): Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Νέα Εστία 146 (1999) 279-283.  -

Ιστορία (1834-1984): Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 116 (1984) χριστ. τχ., 119-138.  -

Ιστορία (1880-1975): Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 10-11.  -

Χριστοφορίδου, Καλλιόπη: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 8-10.  -

Ιστορία (1880-1940): Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 16 (Ιαν. 1979) 38-51. - 

Ιστορία (1880-1922): Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλο-νίκη 1983, 66-70.  -

Ιστορία (1880-1910): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 178-193.  -

Ιστορία (1888-1939): Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα. 2η εκδ. 2, Αθήνα 1980, 17-19.  -

Ιστορία (20ος αι.): Βελουδής, Γιώργος: Αναφορές. Αθήνα 1983, 58-81 και 150. (Αναδημ.)  -

Κοββατζής, Αστέρης: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 248-250.  -  

Κουλούρης, Χρήστος: Ο λυρικός και ο πεζός λόγος. Αθήνα 1961, 16-20.  -          

Πράτσικας, Μανώλης: Εποπτεία 4 (Σεπτ./Οκτ. 1976) 90-92.  -

Ιστορία (1901-1940): Χατζίνης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 165 (27/1/ 1940) 2. -

Ιστορία (1901-1930): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 59-63. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1914-1939): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αντί 2, 566 (9/12/1994) 48-51.  –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 255-256. (Αναδημ.) - 

Βαρίκας, Βάσος: Η μεταπολεμική μας λογοτεχνία. Αθήνα 1979, 63-82.  -  

Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 14-18.  - 

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα. 2η εκδ. 2, Αθήνα 1980, 19-38.  - 

Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 25 (Νοεμβρ. 1979) 40-59. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Νεοελληνικός Λόγος 26 (Δεκ. 1978) 47-50. –

Ιστορία (1919-1990): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αντί 2, 566 (9/12/1994) 48-51. -

Ιστορία (1919-1959): Αλεξίου, Έλλη σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 4, Berlin 1960, 134-152. 

Ιστορία (1919-1943): Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα. 2η εκδ. 2, Αθήνα 1980, 238-239.  -

Ιστορία (1919-1939): Κοτζιά, Ελισάβετ: Νέα Εστία 154 (2003) 259-271.   -

Ιστορία (1919-1939)/ “(Η) μεσοπολεμική πεζογραφία“  (Επιμ.: Καρβέλης, Τάκης και άλλοι): Καραγιάννης, Θανάσης: Διαβάζω 337 (8/6/1994) 23-25.  - 

Κουβαράς, Γιάννης: Επί πτερύγων βιβλίων 1, Αθήνα 1995, 47-52. (Aναδημ.)  -

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 69-70.  -

Ιστορία (1919-1935): Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νεοελληνικά Γράμματα 

1, 30 (3/11/1935) 1-2. -

Ιστορία (1920-1935): Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Γράμματα 1 (1935) 152-157.  -

Ιστορία (1920-1929): Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 29-32.  -

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Γράμματα 7 (1944) 405-424.  - 

Φουριώτης, Άγγελος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 44 (1987) 173-184 και 45 (1988) 191-197. -

Ιστορία (1922-1945): Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλο-νίκη 1983, 117-127.  -

Ιστορία (1922-1935): Δημάδης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 19-28.  -  

Ιστορία (1930-1980): Μητσάκης, Κάρολος: Πανασσός 2, 28 (1986) 161-182. -  

Μουλλάς, Παναγιώτης: Εντευκτήριο 16 (Σεπτ. 1991) 6-12. (Επεξεργ. αναδημ.  -  Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Παλίμψηστα και μη. Αθήνα 1992, 215-236.)  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1989, 305-309.  -

Ιστορία (1930-1958): Αθανασιάδης, Τάσος: Νέα Πορεία 4 (1958) 168-169.  –

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Νέα Πορεία 4 (1958) 169-174.  –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Νέα Πορεία 5 (1959) 30-31. (Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 79-81.)   -

Γιαννόπουλος, Αλκιβιάδης: Νέα Πορεία 4 (1958) 174-176. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Πορεία 4 (1958) 212. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Πορεία 4 (1958) 176-177. –

Λαούρδας, Βασίλειος: Νέα Πορεία 4 (1958) 177-179. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 4 (1958) 213-215. –

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Πορεία 4 (1958) 179-180. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Πορεία 4 (1958) 180-181.–

Περάνθης, Μιχαήλ: Νέα Πορεία 4 (1958) 215-216. –

Σινόπουλος, Τάκης: Νέα Πορεία 4 (1958) 361-365. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 4 (1958) 216-227. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Πορεία 4 (1958) 365-368. –

Σφακιανάκης, Γ.: Νέα Πορεία 4 (1958) 368-378. -    

Ιστορία (1930-1949): Ξεφλούδας, Στέλιος: LHellénisme Contemporain 2, 3 (1949) 427-429 (γαλλ.) -

Ιστορία (1930-1945): Πλάκας, Δημήτρης: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηράκλειον 1991, 339-356. (Αναδημ.) -

Ιστορία (1930-1940): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλή-νων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 65-70. (Αναδημ.) - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 71-74. (Αναδημ.) - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 75-78. (Αναδημ. ) - 

Μητσάκης, Κάρολος: Balkan Studies 17 (1976) 197-223 (αγγλ.). (Μεταφρ. και επεξεργ. αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Νεοελληνική Πεζογραφία. Η Γενιά του ’30. Αθήνα  1977,  9-22 και 137-138.)  -

Ιστορία (1930-1935):Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 9 (30/1/1937) 2.  -            

Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 8 (23/1/1937) 2.   -

Ιστορία (1933-1936): Τερζάκης, Άγγελος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 5 (2/1/1937) 2. -

Ιστορία (1933): Θρύλος, Άλκης: Σήμερα 1 (1933) 364-367. -

Ιστορία (1935): Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 102 (12/11/1938) 1-2.  - 

Ιστορία (1936-1940): Κόκορης, Δημήτρης: Εμβόλιμον 16 (Δεκ. 1992) 104-106. -  

Ιστορία (1940-1975): Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 17 (Φεβρ. 1979) 46-52.  - 

Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 10-11.  - 

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Διαβάζω 19 (Απρ. 1979) 8-9.  –

Χριστοφορίδου, Καλλιόπη: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 8-10.  -

Ιστορία (1940-1970): Βαρίκας, Βάσος: Χρονικό (1971) 66-67.  -

Ιστορία (1940-1967)/“Η μεταπολεμική πεζογραφία“ (Επιμ.: Αργυρίου, Αλέξαν-

δρος): Αυγερινός, Κώστας: Δρόμος 6 (Μαρτ. 1989) 94. –

Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 255 (23/1/1991) 84-88.  -

Ιστορία (1940-1960): Καζαντζής, Τόλης: Εντευκτήριο 14 (Μαρτ. 1991) 50-55.  -

Ιστορία (1940-1950): Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 105 (1979) 20-27. (Αναδημ. σε: Σαχίνης,  Α.: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1989, 132-148.)   -

Ιστορία (1940-1944): Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 321-322.  –

Καραντώνης, Αντρέας: Πνευματική ελευθερία. Αθήνα 1947, 40-44.  –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, θ’-ιε’.  -

Σαχίνης, Απόστολος: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 485-489. (Επαυξ. αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Η πεζογραφία της κατοχής. Αθήνα 1948, 9-22.) -

Ιστορία (1941-1985): Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 50-54. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1944-1967): Mackridge, Peter σε: The Greek Novel. AD 1-1985. London, New York, Sidney 1988, 90-102 (αγγλ.).  -

Ιστορία (1945-1995): Κούρτοβικ, Δημοσθένης [και άλλοι]: Διαβάζω 376 (Ιουλ./Αυγ. 1997) 104-124. -

Ιστορία (1945-1990): Μελισσαράτου, Ερασμία: Πόρφυρας 70 (Ιουλ./Σεπτ. 1994) 251-261. -   

Στεφανάκης, Γιώργος: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ.1990) 768-771.  -

Ιστορία (1945-1985): Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Γράμματα και Τέχνες 55 (Απρ./Ιουν. 1988) 3-10. - 

Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματακαι Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 224-26. -  

Hokwerda, Hero: De Gids 149 (1986) 158-164 (ολλ.).  -

Ιστορία (1945-1975): Αργυρίου, Αλέξανδρος [και άλλοι]: Διαβάζω 5/6 (Νοεμβρ. 1976/Φεβρ. 1977) 62-83. - 

Καραντώνης, Αντρέας: 24 σύγχρονοι πεζογράφοι. Αθήνα 1978, 9-16.  - 

Μαραγκού-Ιγνατίου, Φ.: Καινούρια Εποιχή (άνοιξη/καλοκ.1976) 176-184.  -

Ιστορία (1945-1967): Μηλιώνης, Χριστόφορος: Με το νήμα της Αριάδνης. Μεταπολεμική πεζογραφία. Αθήνα 1991, 31-49. -

Ιστορία (1945-1965): Αποστολίδης, Ρένος: Νέα Ελληνικά 3, 14 (1967) 1048-1055.  -

Θεοτοκάς, Γιώργος: Επιθεώρηση Τέχνης 23 (1966) 180-181.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Εποχές 30 (Οκτ. 1965) 35-39. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 11-22.)  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 154-156.  - 

Ιστορία (1945-1960): Δεδόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 69 (1961) 377-378. (Αναδημ.)  -

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 139-147.  -

Ιστορία (1945-1955): Περάνθης, Μιχαήλ: Νέα Πορεία 1 (1955/1956) 416-420. -

Ιστορία (1949-1967): Μουλλάς, Παναγιώτης σε: 1949-1967. Η εκρηκτική εικοσαε-τία. Επιστημονικό συμπόσιο. <10-12 νοεμβρ. 2000.> [Αθήνα] (2002,) 339-348.  -

Ιστορία (1949): Ξεφλούδας, Στέλιος: LHellénisme Contemporain 2, 3 (1949) 

427-429 (γαλλ.).  -

Ιστορία (1950-1995): Πλασκοβίτης, Σπύρος: Γραφές και συναντήσεις. Αθήνα 1998, 62-73.  -

Ιστορία (1954): Vitti, Mario: L’Hellénisme Contemporain 2, 8 (1954) 392-394 (γαλλ.).  -

Ιστορία (1955-1965): Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Πορεία 11 (1965) 23-36.  -  

Ιστορία (1955): Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 106-112.  -  

Χάρης, Πέτρος: Συνομιλίες με φίλους. Αθήνα 1987, 174-179. -

Ιστορία (1956): Βαρίκας, Βάσος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 262-266. -

Ιστορία (1957): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1957) 397-402. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 246-248. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 267-271. -

Ιστορία (1958):Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 261-266. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 334-337. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 397-402. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 360-366. –

Ιστορία (1959): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 189-198. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 232-233. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 216-222. –

Ιστορία (1960-1998):Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 27-31.  - 

Ιστορία (1960-1990):Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 9 (Δεκ. 1989) 64-68. (Αναδημ. σε: Χατζηβασιλείου, Β.: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 148-157.)  - 

Ιστορία (1960-1980): Μερακλής, Μιχάλης: Αντί 2, 157-158 (1/8/1980) 38-41 και 159 (29/8/1980) 35.  -

Ιστορία (1960-1970): Μαραγκού-Ιγνατίου, Φωτεινή: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/ καλοκ. 1976) 176-184. - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 225-230. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1960): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1960) 190-199. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 124-128. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1960) 222-226. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 174-182. –

Ιστορία (1961):Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 166-171. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 225-227. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 254-259. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1961) 207-211. –

Ιστορία (1962): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1962) 174-179. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 216-222. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ./χειμ. 1962) 257-259. –

Ιστορία (1963): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 237-248. –

Ιστορία (1968-1998): Μουλλάς, Παναγιώτης: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 24-26.  -

Ιστορία (1970-1990): Τσακνιάς, Σπύρος: Επίλογος 1 (1992) 12-17.  -

Ιστορία (1972/1973): Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Χρονικό (197357-60.  -

Ιστορία  (1972): Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Χρονικό (197242-44.  -

Ιστορία (1974-1998): Κοτζιά, Ελισάβετ: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 32-35. -  

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 36-38.  -

Ιστορία (1974-1988): Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 37-49. (Αναδημ.)  - 

Ιστορία (1974): Γρηγοριάδης, Νίκος: Χρονικό (197461-65.  -

Ιστορία (1975-1995): Ζήρας, Αλέξης σε: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος– 20ος αι. Β’ Διεθνές Συνέδριο. Αθήνα, 8-11/11/1998. Πρακτικά 1, Αθήνα 2000, 71-82 και 376 (αγγλ. περίληψη).  -

Ιστορία (1975): Γρηγοριάδης, Νίκος: Χρονικό (1975) 95-101.  -  

Δέλιος, Γιώργος: Επιλογή. Θεσσαλονίκη 1978, 46-50.  -

Ζάννας, Παύλος: Χρονικό (1976) 86-87. (Αναδημ. σε: Ζάννας, Π.: Πετροκαλαμή-θρες. Αθήνα 1990, 299-301.) -

Ιστορία (1976-1999): Ζήρας,Αλέξης: Επίλογος 8 (1999) 40-52.  -

Ιστορία (1980-1995): Ζήρας, Αλέξης σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 189-214.  - 

Ιστορία (1980-1990): Ζήρας, Αλέξης: Γραφή 17/18 (χειμ./άνοιξη 1992) 32-42. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Διαβάζω 232 (7/2/1990) 61-62. (Αποσπ. αναδημ.)  - 

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 255-260. (Αναδημ.)  -

Μπασκόζος, Γιάννης: Γραφή 17/18 (χειμ./άνοιξη 1992) 86-90. -

Ιστορία (1980): Βιστωνίτης, Αναστάσης: Η κρίση και η καταστολή. Αθήνα 1986, 115-126. (Αναδημ.) -

Ιστορία (1985): Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 46 (Ιουλ./Αυγ. 1986) 

9-14.- 

Ιστορία (1990): Γιατρομανωλάκης, Γιώργος/Γουδέλης, Τάσος/Δρακονταειδής, Φίλιππος: Το Δέντρο 2, 91 (χριστ. 1995) 70-83.  - 

Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2,66 (Ιαν./Μαρτ. 1992) 152-153. -   

Ιστορία (1991/1992): Τσακνιάς, Σπύρος: Επίλογος 1 (1992) 12-17.  -

Ιστορία (1992/1993): Τσακνιάς, Σπύρος: Επίλογος 2 (1993) 16-22.  -

Ιστορία (1993/1994): Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 3 (1994) 44-50.  -  

Τσακνιάς, Σπύρος: Επίλογος 3 (1994) 51-56.  -

Ιστορία (1995/1996): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 5 (1996) 22-28.  -

Ιστορία (1996/1997): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 6 (1997) 22-30.  -

Ιστορία (1997/1998): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Επίλογος 7 (1998) 22-28.  -

Ιστορία (2000/2001): Κοτζιά, Ελισάβετ: Επίλογος 10 (2001) 19-24. -

Ιστορία/απαρχέςΜότσιος, Γιάννης: Ιταλοελληνικά 5 (1994/1996) 65-94. (Επαυξ. αναδημ . σε: Δωδώνη 29 [2000] 2, 33-61.)  -

Ντενίση, Σοφία: Ο Πολίτης 109 (Δεκ. 1990) 55-63. -     

“Ιστορία ερωτική ήτοι΄Ερωτας σφοδρός ενός νέου Κωνσταντινουπολίτου“: Πολέμης, Δημήτριος σε: Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. (Πρακτικά του συν-εδρίου “Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880“…<Αθήνα, 24-25/10/1995>.) Ηράκλειο 1997, 315-343.  - 

Κείμενα: Ηλιούδης, Γιάννης σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/1991>  2, Βενετία 1993, 551-559 και 697 (ιταλ. περίληψη). –

(Της) Κερκυραϊκής Σχολής/πρόσωπα γυναικείαΠυλαρινός, Θεοδόσης: Ομπρέλλα 41 (Ιουν./Αυγ. 1998) 81-94. - 

(Και) κοινό: Ανώνυμο: Διαβάζω 60/61 (1991) 3-54.  - 

Γουδέλης, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 66 (Ιαν./Μαρτ. 1992) 7-29. –

Φάις, Μίσελ: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 52-53.  - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998) 53.  -

(Της) Κρήτης: Eideneier, Hans: Cretan Studies 6 (1998) 335-344.  -

(Και) κριτική: Γουδέλης, Τάσος/Δρακονταειδής, Φίλιππος/Γιατρομανωλάκης, Γιώργος: Το Δέντρο 2, 91 (Δεκ. 1995/Ιαν. 1996) 70-83. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Διαβάζω 399 (Σεπτ. 1999) 30-31.  -

(Της) Κύπρου/“Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας“ (Επιμ.: Ελληνικός Πνευ-ματικός Όμιλος Κύπρου): Γιαλουράκης, Μανόλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 286-287.  -  

Περνάρης, Άντης σε: Άντης Περνάρης. Λευκωσία 1982, 162. (Αναδημ.)  -

(Της) Κύπρου/βραβεία/Διαγωνισμός Ζ. ΕυσταθίουΑνώνυμο: Κυπριακά  Γράμματα 18 (1953) 103. –

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 67-68. –

Σοφοκλέους, Θεόκλητος/Κρανιδιώτης, Νίκος/Βραχάς, Φρίξος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 69-70. –

(Της) Κύπρου/“Διαλέξεις περί των κορυφαίων κυπρίων φιλοσόφων και πεζογράφων“: Μυλωνογιάννης, Γεώργιος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 52 (27/11/ 1937) 14. –

Περνάρης, Άντης: Πάφος 2 (1936/1937) 284. - 

(Της) Κύπρου/θέματα/(ο) άλλος: Χαραλαμπίδου, Νάτια: Σημείο 4 (1996) 247-255. -     

(Της) Κύπρου/θέματα/αποικιοκρατία: Ηροδότου, Μαρία σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 465-476.–

(Της) Κύπρου/ιστορία: Ιωαννίδης, Κλείτος: Κυπριακός Λόγος 14 (1982) 1-7.  –

Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 162 (Σεπτ./Οκτ. 1983) 4-16. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 14 (1949) 306-311. (Αναδημ. σε: Πρου-σής, Κ.: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 74-84.)   -

(Της) Κύπρου/ιστορία (19ος αι.): Κατσούρης, Γιάννης σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου  τ. 3, Λευκωσία 1987, 501-505.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1880-1960): Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Σημείο 4 (1996) 

193-214. (Επαυξ. αναδημ. σε: Παπαλεοντίου, Λ.: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 303-349.)   -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1919-1939): Νικολαΐδης, Κώστας: Νέα Εποχή 240/241 (1996) 17-21. -   

(Της) Κύπρου/ιστορία (1951): Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 43. -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1960-1985): Σπανός, Νίκος: Φιλολογική Κύπρος (1987) 192-221.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1974-1998): Σελλά, Όλγα: Αντί 2, 688 (4/6/1999) 58-59.  - 

(Της) Κύπρου/ιστορία (1974-1995): Σελλά, Όλγα: Διαβάζω 384 (Απρ. 1998) 95- 97.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1974-1980): Κατσελλή, Ρήνα: Γνώμες ταπεινής γνώσης. Λευκωσία 1982, 28-36.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία/απαρχές: Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Σημείο 4 (1996) 115-136. -

“(Μία) μέρα...“ (Συνεργ.: Χουρμουζιάδης, Γεώργιος και άλλοι): Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 216-219. (Αναδημ.)  -

Μεταφράσεις: Χουρμουζιάδης, Κρίτων: Συμπόσιο. Αθήνα 1996, 174-178.  - 

Kacandes, Irene: Journal of Modern Greek Studies 8 (1990) 223-243 (αγγλ.).  -

Μεταφράσεις βουλγαρικές: Alexieva, Afrodita σε: Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις ελλήνων και βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ’ έως τα μέσα του ΙΘ’ αιώνα. Α’ Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο…Θεσσαλονίκη < 22-25/9/1978>.Θεσσαλονίκη: 1980, 117-130 (γαλλ.). -

“Μοντέρνα πεζογραφία“: Κωστίδης, Διονύσιος: Νέα Εστία 143 (1998) 571-572. -

Μορφή: Αγγελάτος, Δημήτρης: Ακτή 1 (1989/1990) 429-436.  - 

Τζιόβας, Δημήτρης: Μετά την αισθητική. Αθήνα 1987, 87-111.  -

Μορφή/ελεύθερος πλάγιος λόγος: Peri, Massimo: Ελληνικά 39 (1988) 92-130. (Μεταφρ. αναδημ. σε: Peri, M.: Δοκίμια αφηγηματολογίας. Ηράκλειο 1994, 45-98.) - 

Peri, Massimo: Quaderni di Università di Catania. Contributi di filologia greca medievale emoderna 18 (1989) 169-182 (ιταλ.). (Mεταφρ.αναδημ. σε: Peri, M.: Δοκίμια αφηγηματολογίας. Ηράκλειο 1994,119-137.)  -

Peri, Masimo: Strumenti critici, n. s. 2 (1987) 97-112 (γαλλ.). (Μεταφρ. σε: Peri, M.: Δοκίμια αφηγηματολογίας. Ηράκλειο 1994, 99-118.)  -

(Και) Νεοελληνική Ποίηση: Γουδέλης, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 69/70 (Ιουν./Αυγ. 1992) 73-102. -  

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 62 (5/2/1938) 5.  –

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 61 (29/1/1938) 1. -   

“(Οι) νέοι πεζογράφοι“: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 19 (1936)

443-445.  -

(Και) Νεοφύτου-Μούζουρου, Ανδρούλα: Ανώνυμο: Μορφέςτης Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1996, 83-95.  -

"Ξεκίνημα" <Πεζογραφήματα>: Μυλωνογιάννης:Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 94 (17/9/1938) 14.  -

(Στην) παγκόσμια πεζογραφία: Μητρόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 2 (1993) 

54-59.  -

“(Η) παλαιότερη πεζογραφία μας“: Καραγιάννης, Θανάσης: Διαβάζω 410 (Σεπτ. 2000) 82-84.  -

Πατριωτική πεζογραφία: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 29 (1941) 84-85.  -

Πηγές: Κεχαγιόγλου, Γιώργος σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. 28/11-1/12/1991. Αθήνα 1995, 67-83.  -

Πηγές/ελληνική ιστορία: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρέα σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 15-20. (Αναδημ.σε: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρ.: “Βασιλεύς ή στρατιώτης“; Αθήνα 1997, 101-110.) –

Δάλλας, Γιάννης σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία.

<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 81-98. (Ανα- θεωρ. αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 119-131.)  -

Πηγές γαλλικές: Tonnet, Henri: Παρνασσός 41 (1999) 5-14.  -

Πρόσωπα: Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελ-ληνική Πεζογραφία. <1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 279-306.  –

Πρόσωπα γυναικεία: Πυλαρινός, Θεοδόσης: Ομπρέλλα 41 (Ιουν./Αυγ. 1998)

81-94. (Λογοτεχνία της Κερκυραϊκής Σχολής.) - 

Ρεαλιστική πεζογραφία/μορφή: Τζιόβας, Δημήτρης: Φιλολογικά 9/10 (1985) 63-89. (Αναδημ. σε: Τζιόβας, Δ.: Μετά την αισθητική. Αθήνα 1987, 129-150.) -

Στοιχεία ανανεωτικά: Θαλάσσης, Γιώργος: Διαβάζω 232 (7/2/1990) 63-67.  - 

Στοιχεία αφηγηματικά μη αφηγηματικά: Γεωργακοπούλου, Αλεξάνδρα/Γούτσος, Διονύσης σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 721-732. –

Στοιχεία δυτικά: Debaisieux Zemour, Renée-Paule σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 151-156. -

Στοιχεία ηθογραφικά: Μελισσαράτου, Ερασμία: Διαβάζω 281 (19/2/1992) 13-24.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 43-45.  -

Στοιχεία ηθογραφικά (στην) ελληνική κριτική: Ζήρας, Αλέξης: Νέα Εστία 149 (2001) 89-102.  - 

Στοιχεία θρησκευτικά: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία (1942) χριστ. τχ., 82-85. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 85-89.  -

Στοιχεία κοσμοπολιτικά: Δόξας, Άγγελος: Νέα Εστία 34 (1943) 1069.  –

Κοτζιά, Ελισάβετ: Κ 1 (Μαρτ. 2003) 57-65.  -

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 34  (1943) 1068-1069.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 34 (1943) 936-946.  –

Σαχίνης, Απόστολος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1989, 247-251.  -

Στοιχεία λαϊκιστικάΚαφαντάρης, Κώστας: Νέα Εστία 146 (1999) 417-419.  -

Στοιχεία λαογραφικάBeaton, Roderick: Byzantine and Modern Greek Studies 8 (1982/1983) 103-122 (αγγλ.).  -

Στοιχεία μουσικάΤσαλαχούρης, Φίλιππος: Διαβάζω 279 (22/1/1992) 60-63.  -

Στοιχεία οθωμανικάΚεχαγιόγλου, Γιώργος σε: Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. (Πρακτικά του συνεδρίου “Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880“ <Αθήνα, 

24-25/10/1995>.) Ηράκλειο 1997, 79-91.  -

Στοιχεία προοδευτικά-παραδοσιακάΧατζίνης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 165 (27/1/1940) 2. -

Στοιχεία ρεαλιστικάΧατζηβασιλείου, Βαγγέλης σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία. <1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 49-57. 

Beaton, Roderick: Byzantine and Modern Greek Studies 8 (1982/1983) 103-122.  -

Στοιχεία συμβολιστικά: Στεργιόπουλος, Κώστας: Κ 5 (Ιουλ. 2004) 62-81.  - 

 Χατζίνης, Γιάννης: Nέα Eστία 54 (1953) χριστ.τχ., 117-123. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ελληνικά κείμενα. Αθήνα 1970, 25-40. - Απο-σπασμ. αναδημ. σε: Διαβάζω 333 [13/4/1994] 53-56.)  -

Στοιχεία υπερρεαλιστικά: Κόρφης, Τάσος: Ματιές στη λογοτεχνία του μεσοπο-λέμου. Αθήνα 1991, 193-199. (Αναδημ.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 67 (χειμ. 1992/1993) 33-36. –

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, 7-8/4/1995: Τατσόπουλος, Πέτρος σε: Ιστορική πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία.<1945-1995.> Επιστημονικό Συμπόσιο. 7-8/4/1995. Αθήνα 1997, 361-377.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα, Οκτ. 1995: Αθανασίου, Βάνγκος: Το Δέντρο 2, 94 (Ιουλ./Σεπτ. 1996) 134-135. –

Γεωργίου, Γιάνγκος: Το Δέντρο 2, 92 (Φεβρ., Μαρτ. 1996) 111-112. –

Γεωργίου, Γιάνγκος: Το Δέντρο 2, 95 (Οκτ./Νοεμβρ. 1996) 126-127. - 

Συμπόσια-συνέδρια/Θεσσαλονίκη, 31/10-1/11/1991: Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 17/18  (Δεκ. 1991) 135.  -

Συμπόσια-συνέδρια/Θεσσαλονίκη, 2-4/11/1994: Ανώνυμο: Μαντατοφόρος 39/40 (1995) 237-238. -

“(Η) τέχνη τουγράφειν. 12 νέοι πεζογράφοι“: Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 74.  -

“(Η) τιμωρία“Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 125 (1989) 426-439.  -

Ύφος: Ζήρας, Αλέξης: Αντί 2, 159 (29/8/1980) 33-35. –

Χρυσομάλλη-Henrich, Κυριακή σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 267-283. (Επαυξ. αναδημ. σε: Ελληνικά 50 [2000] 65-89.) - - 

Χώρος: Tonnet, Henri: Bulletin de Liaison 7 (1988) 140-148 (γαλλ.). - 

“Griechenland erzählt“ (Μεταφρ. και επιμ.: Rosenthal-Kamarinea, Isidora): W.,N.: Christ und Welt (3/9/1965) 22 (γερμ.).  - 

“Neugriechische Erzähler. Eine Anthologie“ (Μεταφρ.και επιμ.: Rosenthal-Kamarinea, Isidora): Οικονομίδης, Δημήτριος: Νέα Εστία 65 (1959) 548-550.  –

Baldus, Alexander: Welt und Wort 14 (1959) 319 (γερμ.). -  

Blöcker, Günther: Süddeutsche Zeitung (30-31/5/1959) 58 (γερμ.). - 

Kytzler, Bernhard: Die Welt (21/2/1959) 26 (γερμ.). –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 76 (1963) 320 (γαλλ.). 

Neumann, Heinz [και άλλοι]: Nέα Eστία 69 (1961) 264-268 (Αποσπ. μεταφρ.  βιβλιοκρισιών από διάφορα γερμανόφωνα έντυπα.). 

Neumann, Heinz: Der Tag <Berlin> 1/2/1959, 8 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Saarbrücker Zeitung [7/3/1959] [Von neuen Büchern]. –

O.: Badische Volkszeitung (11/12/1958) (γερμ.). (Παραλλ. δημ. σε: Deutsches Volksblatt [11/12/1958].)    -


 

 

Νεοελληνική Ποίηση

(Της) Αθηναϊκής Σχολής: Σκίπης, Σωτήρης: Κάτω απ’ το δέντρο της ζωής. Αθήνα 1938, 7-12.  - 

Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) χριστ. τχ., 108-118.  -

(Της) Αθηναϊκής Σχολής/γλώσσαΜπούρας, Νέστωρ: Πλάτων 17 (1965) 

124-185. -  

Αισθητική (και) Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια/αισθητική: Πατίλης, Γιάννης: Μανδραγόρας 22/23 (Δεκ. 1999) 176. - 

(Και) Ακαδημία Αθηνών: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Διαβάζω 297 (28/10/1992) 17.  -

Ανακρεόντεια ποίηση: Μότσιος, Γιάννης: Balkan Studies 25 (1984) 397-407 (αγγλ.).  -

Stojanović, Miodrag: Balcanica 22 (1991) 271-279.  -

Ανθολογίες: Ανώνυμο: Θέματα Κριτικής 1 (1966) 2-3. -

Βαρακλιώτου, Έφη/Καράογλου, Χαράλαμπος/Σδράλη, Αρίστη σε: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Θεσσαλονίκη 1998, 431-453. -

Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Δωδώνη 1 (1972) 132-136.  –

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Κριτικά. Αθήνα 1966, 41-45. (Αναδημ.)  - 

Πολίτης, Αλέξης σε: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Θεσσαλονίκη 1998, 405-429.  

Ανθολογίες/“Ανθοδέσμη“ (Γκανάς, Μιχάλης και άλλοι.): Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 244-245. (Αναδημ.)  -

Ανθολογίες/“Ανθολογία βορειοηπειρωτικής ποίησης“: Βλάχος, Κώστας: Φηγός 2 (καλοκ. 1997) 126.  -

Ανθολογίες/"Ανθολογία Ευβοέων ποιητών" (Επιμ.: Ιωάννου, Ανδρέας Σ.):

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ΄τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 81-82. (Ααναδημ.)  - 

Παγανός, Γιώργος: Νέα Εστία 164 (2008) 1306-1310.  -

Ανθολογίες/“Ανθολογία Θράκων ποιητών των νεωτέρων χρόνων“: Χατζίνης, Γιάννης: LHellénisme Contemporain 2 (1936/1937) 77-78 (γαλλ.). - 

Ανθολογίες/"Ανθολογία Κρανιώτικης ποίησης." Επιμ.: Γαύρος, Τάκης: Ζαρογιάννης, Ι.: Γραφή 38 (Καλοκαίρο 1998) 121-122.  -  

Ανθολογίες/"Ανθολογία κυπριακής ποιήσεως" (Επιμ.: Μόντης, Κώστας, σε συνεργ. με Χριστοφίδης, Ανδρέας): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 65 (1966) 516 (αγγλ.).  -

Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 69 (Μαρτ. 1966) 28.  - 

Ανθολογίες/“Ανθολογία κυπριακής ποίησης για σχολική χρήση“: Χαραλα-μπίδης, Κυριάκος: Κυπριακός Λόγος 12 (1980) 291-297. -

Ανθολογίες/"Ανθολογία Κυπρίων ποιητών" (Επιμ.: Ιωάννου, Ανδρέας Σ.): Καραντώνης, Ανδρέας: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 352.  -

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 199-200.  -

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 107-109. (Αναδημ. σε: Πρου-σής, Κ.: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 208-212.)  -  

Ανθολογίες/"Ανθολογία νεότερης ελληνικής ποίησης 1980-1997" (Επιμ.: Γαραντούδης, Ευριπίδης): Ανώνυμο: Φιλολογική 64 (Ιουλ./Σεπτ. 1998) 61.  -

Βούλγαρης, Κώστας: Πλανόδιον 28 (Δεκ. 1998) 723-725.  -

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Πόρφυρας 89 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 393-397.  -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 7 (1998) 44.  -

Κωστίου, Κατερίνα: Πόρφυρας 93 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 364-366.  -

Μπλάνας, Γιώργος: Ποίηση 13 (1999) 238-246.  -

Μωραΐτης, Ερωτόκριτος: Πόρφυρας 93 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 366-370.  -

Ρούβαλης, Βασίλης: Διαβάζω 391 (Δεκ. 1998) 60.  -

Τριβιζάς, Σωτήρης: Πόρφυρας 88 (Οκτ./Δεκ. 1998) 275-276.  -

Τριβιζάς, Σωτήρης: Πόρφυρας 89 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 397.  -

Ανθολογίες/'Ανθολογία νέων κυπρίων ποιητών" (Επιμ.: Μόντης, Κώστας, σε συνεργ. με: Ροδίνης, Άνθος): Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 9 (1968/ 1969) 425.  -   

Ανθολογίες/“Ανθολογία νεωτέρων ελλήνων ποιητών“: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 13, Αθήνα ππ. 1967, 14-23. (Αναδημ.) -

Ανθολογίες/“Ανθολογία ποιημάτων Μεγαρέων ποιητών“: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 30  (1981) 155.  -

Ανθολογίες/"Ανθολογία σύγχρονης Κυπριακής ποίησης" (Επιμ.: Λοϊζίδης, Βάκης): Φιλοκύπρου, Έλλη: Ακτή 23 (2011/2012) 358-363.  -

Ανθολογίες/“Ανθολογία της σύγχρονης ερωτικής ποίησης“Ολυμπίου, Κίκα: Μικρές τομές σε μεγάλα θέματα. Λευκωσία 1994, 214-217. (Αναδημ.)  -

Ανθολογίες/"Ανθολογία των νεοελληνικών ποιημάτων" (Επιμ.: Αποστολίδης, Ηρακλής): Καλιτσουνάκης, Ιωάννης: Philologische Wochenschrift  54 (1934) 825-827 (γερμ.).  - 

Κατζουρός, Αντώνιος: Νέος Νουμάς 2, 1/2 (28/2/1951) 3.  -

Ξύδης, Θεόδωρος: Ιδέα 2 (1933) 306-308.  -

Παπαΐωάννου,  Μιχάλης: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 83-92 και 3 (1956) 209-219.  -

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 1178-1180.  -

Ανθολογίες/"Ανθολογία των νεοελληνικών ποιηάτων"/Συμπληρώματα (Επιμ.: Αποστολίδης, Ηρακλής): Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 67. -

Νικολαΐδης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 751.  -

Ανθολογίες/“Ανθολόγιο Πατρινών Ποιητών 1950-’95“: Κεφάλας, Ηλίας: Το Δέντρο 94 (1996)  115-116.  -

Ανθολογίες/βιβλιογραφικά: Βαρακλιώτου, Έφη/Καράογλου, Χαράλαμπος/Σδρά-λη, Αρίστη: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 6 (1996/1997) 111-226. –

Ανθολογίες/Γενιά του ´30: Γιαννόπουλος, Τάκης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 167-185.  -

Ανθολογίες/"Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά" (Επιμ.: Παπαγεωργίου, Κώστας): Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 20 (φθιν./χειμ. 2002) 299-304.  -- 

Ανθολογίες/“Ελληνική ανθολογία της νέας ποιήσεως“: Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 96 (1974) 1402-1404.  - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 275-276.  -

Ανθολογίες/“(Η) ελληνική ποίηση ανθολογημένη“ (Επιμ.: Αυγέρης, Μάρκος σε συνεργ. με: Παπαΐωάννου, Μιχάλης, Ρώτας, Βασίλης, Σταύρου, Θρασύβουλος.): Αναγνωστάκης, Μανόλης: Αντιδογματικά. Αθήνα 1985, 93-104 (Αναδημ.) - 

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Τα συμπληρωματικά. Αθήνα 1985, 21-41. (Αναδημ.) –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 239-242.  -

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 138-140.  -

Παπαΐωάννου, Μιχάλης: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 79-84.  -

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 231-233.  - 

Ανθολογίες/"(Η) ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα" (Επιμ.: Γαραντούδης, Ευριπίδης.): Γαραντούδης, Ευριπίδης: Νέα Εστία 164 (2008) 1011-1020.  -

Λάζαρης, Νίκος: Νέα Εστία 164 (2008) 501-504.  -  

Λάζαρης, Νίκος: Νέα Εστία 164 (2008) 1344-1350.  -

Μπελεζίνης, Ανδρέας: Νέα Εστία 163 (2008) 1205-1206.  -

Μπελεζίνης, Ανδρέας: Νέα Εστία 164 (2008) 1350-1354.  -

Πρατικάκης, Μανόλης: Νέα Εστία 163 (2008) 1201-1205.  -

Στέφος, Αναστάσιος: Νέα Εστία 165 (2009) 418-419.  -

Ανθολογίες/“Έξη ποιητές“: (Επιμ.: Friar, Kimon) Δεκαβάλλες, Αντώνης: Βooks Αbroad  46 (1972) 339 (αγγλ.).  -

Καραντώνης, Αντώνης: Νέα Εστία 89 (1971) 766-767.  -

Ανθολογίες/“(Η) ετήσια ανθολογία των εκατό: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευμα-τική  Κύπρος 30 (1990) 112.  - 

Ανθολογίες/ιστορίαΠαπαϊωάννου, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 148-156.  -

Ανθολογίες/ιστορία (1975-1990:) Αποστολάτος, Μάκης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 114-121.  -

Ανθολογίες (και) κοινό: Βαβούρης, Σταύρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 89-96.  -

Ανθολογίες/λειτουργίαΜαστροδημήτρης, Παναγιώτης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 22-31. (Αναδημ. σε: Μαστροδημήτρης, Π.: Προοπτικές και προσεγ-γίσεις. Αθήνα 1991, 41-50.)  - 

Ανθολογίες/“Μισμαγιά“ (Επιμ.: Δαούτης, Ζήσης/Φραντζή, Άντεια): Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 109.  - 

Ανθολογίες/“Μπαλαντέζα. Ανθολογία από τις βραδιές ποίησης και μουσι-κήςΣτριγγάρη, Έλενα σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 374-382.  -

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Αντί 2, 485 (24/1/1992) 64-65. -   

Ανθολογίες/“Νέα σχολική ανθολογία δασκάλων ποιητών“ (Επιμ.: Κανδηλά-πτης, Άρης): Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Διαβάζω 5/6 (Νοεμβρ. 1976/Φεβρ. 1977) 51-53.

Ανθολογίες/“Νεώτερη Ελληνική Ποίηση 1965-1980“ (Εισαγωγή: Ζήρας, Αλέ-ξης): Πέππας, Δημήτρης: Διαβάζω 30 (Απρ. 1980) 74-77. - 

Τσακνιάς, Σπύρος: Ετερώνυμα. Αθήνα 1987, 43-49. (Αναδημ.)  -

Ανθολογίες/“Οργής και οδύνης εκατόν φωνές“  (Επιμ.: Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου): Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 41 (2001) 55-56. -

Ανθολογίες/“Πενηνταεννιά φωνές“ (Επιμ.: Κόρφης, Τάσος): Δραγώης, Ιάσων: Γράμματα και Τέχνες 28/29 (Απρ./ Μαίος 1984) 24. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 57.  -

Ανθολογίες (και) πνευματική ιδιοκτησία: Καραμβάλης, Δημήτρης σε: Πανεπι-στήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολο-γίες. Πάτρα 1993, 186-189.  -

Ανθολογίες/'Ποιήματα και διηγήματα: μιά ανθολόγηση" (επιμ.: Κεχαγιόγλου, Γιώργος/Παγιάση-Κατσούρη, Ντίνα): Γαραντούδης, Ευριπίδης> Νέα Εστία 170 (2011) 424-427.  -

Ανθολογίες/ποίηση (για) παιδιά: Μιράσγεζη, Μαρία σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 286-331.  -

Ανθολογίες/“Ποιητές αυτοανθολογούμενοι“: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Νέα Εστία 145 (1999) 400-405.  - 

Ανθολογίες/“Ποιητική ανθολογία Παπύρου“: Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 4 (1972) 126-128.–

Ανθολογίες/"Ποιητική ανθολογία της γενιάς του ΄50" (επιμ.: Γιαννόπουλος, Τάκης): Κορωνάίος, Κώστας: Τομές 2, 71 (Απρ. 1981) 52.  -

Ανθολογίες/“Ποιητική ανθολογία της νέας γενιάς“: Ανώνυμο: Νέα Σύνορα 4 (1972) 128. –

Ανθολογίες/“Πολύφωνο“Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 26 (Δεκ. 1978) 61-63. -

Ανθολογίες/“Σ’αγαπώ.“ (Τα ωραιότερα νεοελληνικά ερωτικά ποιήματα.): Θρύλος, Άλκης: Αγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 415-416. -  

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 49 (1951) 633-634.  -

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 49 (1951) 822.  -

Ανθολογίες (του) Σοροπτιμισμού: Νικολή, Λάλα σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 131-134.  -

Ανθολογίες/“Σύγχρονοι κρητικοί ποιητές“ (Εκδ.: Μπαρμπουνάκης): Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 14 (1984) 47-48. -

Ανθολογίες/“Σύγχρονοι ποιητές της Πάφου“: Ιεροκηπιώτης, Κώστας: Πνευματι-κή Κύπρος 30 (1990) 236-240. -

Συμεού, Θωμάς: Νέα Εποχή 214 (1992) 64-65. -

Ανθολογίες/“Τραγώδια, ήτοι Διάφορα άσματα...“: Ρούσσου, Βιργίνια-Τερέζα: Λαογραφία 33 (1982/1984) 455-460. -

Ανθολογίες/“Φωνές´93“: Βενέτης,  Θανάσης: Μανδραγόρας 4 (Ιουλ./Σεπτ. 1994) 65-66. -

Ανθολογίες/“Ώρεςτης Λευκωσίας στην ποίηση των Κυπρίων“: Παπαχρυσο-στόμου, Χριστόφορος: Ο Κύκλος  <Λάρνακα> 7/8 (Ιαν./Απρ. 1981) 51. 

Ανθολογίες/"Arodafnusa" (Επιμ.: Lavagnini, Bruno): Mascaro, Vincenzo: Auso-nia 13 (1958) 2, 127-130 (ιταλ.). -

Ανθολογίες/“Gerakl i my. Sovremennaja grečeskaja poezija.“ (Προλ.: Ρίτσος, Γιάννης): Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1984, 5) 237-239 (ρωσ.).  -

Ανθολογίες/"Gracka poezija XX vek": Angelieva, Teophana: Études Balkaniques 15 (1979) 4, 158-159 (γαλλ.). -

Ανθολογίες/“Nueve maneras de mirar al cielo“Mayorga Ruando, Cristina: Erytheia 18 (1997) 268 (ισπ.).  -

Ανθολογίες/“Odele Marii Egee“ (Επιμ.: Rados, Andreas/Romanescu, Ioanid): Rados, Andreas: Nέα Eστία 129 (1991) 271-272.  -

Ανθολογίες/“Poesia greca del 900“ (Επιμ.:Vitti, Mario): Mascaro, Vincenzo: Ausonia 13 (1958) 2, 127-130 (ιταλ.).-

Ανθολογίες/"Pomegranate Seeds. An Anthology of Greek-American Poetry"

(Ed,: Kostos, Dean.): Λαμπρόπουλος, Βασίλης: World Literature Today 82 (2008) Sept.-Oct., 74-75 (αγγλ.).  -

Ανθολογίες/“Vingt-sept poètes grecs contemporains“: Bouchard, Jacques: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire del ’Institut Français d’Athènes 25 (Ιουν. 1996) 4 (γαλλ.).  -

Ανθολογίες θρησκευτικές: Φήμης, Παύλος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 122-130.  

(Της) αντίστασης: Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 117-129. (Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 108-121.)  - 

Βούλγαρης, Κώστας: Από την ήττα στην σιωπή. Αθήνα 2000, 25-29. (Αναδημ.)  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1965, 3) 92-93 (ρωσ.). –

Σπήλιος, Απόστολος: σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 4, Berlin 1960, 108-124. 

Hamm, Peter: Neues Forum 14 (1967) 759-764 (γερμ.).  - 

Myrsiades, Kostas: Folia Neohellenica 4 (1982) 135-146 (αγγλ.).  - 

Ricks, David: Modern Greek Studies Yearbook 12/13 (1996/1997) 287-302 (αγγλ.). -

Rotolo, Vincenzo σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΣΤ’  Συμποσίου Ποίησης, 

4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 249-280.  -

(Της) Αριστεράς: Κωσταβάρας, Θανάσης: Ο Πολίτης 2, 34 (4/4/1997) 45-47. –

Μέσκος, Μάρκος: Ο Πολίτης 2, 31 (31/1/1997) 36-37. (Αναδημ. σε: Μέσκος, Μ.: Προσωπικά κείμενα. Αθήνα 2000, 247-252.) –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Ο Πολίτης 2, 40 (19/9/1997) 36.  - 

“Άσμα του σουλτάνου“: Στυλιανού, Π.: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 137-140. - 

Αυλική ποίησηΒελουδής, Γεώργιος: Ελληνικά 51 (2001) 335-362. - 

Βιβλιογραφικά: Κάλφας, Αντώνης/Κάσσος, Βαγγέλης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/ καλοκ. 1997) 31-32.-  

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1975) 151-154.  -  

Παναγιώτου, Γιώργος.: Χρονικό (1976) 312-314.  -

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1977) 283-286. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό(1978) 273-276. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1979) 241-244. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1980) 178-180. - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1981) 190-192. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1982) 211-213. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1983) 137-139. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό(1984) 248-250. - 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 179-183. – 

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό (1984/1986) 208-210. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Χρονικό(1991) 137-138 –

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 763-769 (αγγλ.).  -

“Βίος και πολιτεία τινος δοκιμωτάτου και σοφωτάτου γέροντος“: Καλιτσου-νάκις, Ιωάννης: Βyzantinische Ζeitschrift 44 (1951) 304-314.  -

ΒιώματαΣιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 68-73 και 193-200.  -

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 297-301, 401-406, 482-488, 

596-603, 772-777, 939-947 και 1031-1037 και 6 (1957) 80-87 και 7 (1958) 794-801 και 904-911. -

Βουκολική ποίηση: Παναγιωτόπουλος, Σπύρος: Άνθρωποι, καιροί και τόποι. Αθήνα 1964, 247-268.  -

Βραβεία/Δελφικήαμφικτιονία: Κωστίδης, Διονύσης: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 137, 60-62.  -

Βραβεία/ΕλληνικόΚράτος: Ανώνυμο: Νέα Εστία 79 (1966) 121-122.  -

Βραβεία/“Λογοτεχνικά Περιθώρια“: Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 552-553.  -

Βραβεία/Πανελλήνια΄Ενωση Λογοτεχνών: Χριστόπουλος, Ευθύμιος: Ηπειρω-τική Εστία 37 (1988) 270-271.  -

Γενιά του ΄60: Κάσσος, Βαγγέλης; Νέα Εστία 157 (2005) 71-81.   - 

Γενιά του ´70Ασλανίδης, Ε. Γ.: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 22-23. –

Βαβούρης, Σταύρος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 23-24. –

Βαρβέρης, Γιάννης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 24-25. –

Βαρβιτσιώτης, Τάκης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 25-26. –

Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 26. –

Ζαφειρίου, Λεύκιος: Γράμματα και Τέχνες 37 (Ιαν. 1985) 36. –

Ζήρας, Αλέξης; [και άλλοι]: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 4-12. 

Ησαΐα, Νανά: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 27-28. –

Κακναβάτος, Έκτωρ: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 28-30. –

Καραβασίλης, Γιώργος Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 30-31. –

Κοντός, Γιάννης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 31. –

Κύρου, Κλείτος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 32. –

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 32. –

Μήτρας, Μιχαήλ: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 33. –

Μουντές, Ματθαίος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 34. –

Μπεκατώρος, Στέφανος: Γράμματα και Τέχνες 34 (Οκτ. 1984) 6. –

Παπαδάκη, Αθηνά: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 34 και 39 (Μαρτ. 1985) 48. –

Πρατικάκης, Μανόλης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 35-36. –

Στεριάδης, Βασίλης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 36. –

Φραντζή, Άντεια: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 36. –

Χαραλαμπίδης, Κυριάκος: Γράμματα και Τέχνες 37 (Ιαν. 1985) 36-37. –

Χουζούρη, Έλενα: Γράμματα και Τέχνες 50 (Μαρτ./Μάιος 1987) 5-12. –

Χρονάς, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 36. - 

Γενιά του ´80: Κεφάλας, Ηλίας: Ελίτροχος 16 (φθιν.1998) 7-10.  - 

Κοκκινάκη, Νένα: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 11-19.  - 

Κωσταβάρα, Αγγελική: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 20-31.  -  

Κωσταβάρα, Αγγελική σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 136-145. -

Γενιά του ΄80 (και) ελληνική κοινωνία: Βρεττός, Σπύρος: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 58-59.  - 

Ζαφειρίου, Σταύρος: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 60-61.  -  

Καποδίστριας, Παναγιώτης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 62.  - 

Κούρση, Μαρία: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 63.  –

Κουτσούνης, Στάθης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 64.  - 

Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Ελίτροχος 16 (φθιν.1998) 32-51.  - 

Λαλιώτης, Βασίλης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 65-66.  -

Λουκάτος, Γεράσιμος: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 67.  - 

Ντόκος, Θανάσης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 68-69.  - 

Πασχάλης, Στρατής: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 70.  -

Παυλάκου, Δήμητρα: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 71-73.  –

Σακελλίου-Schultz, Λιάνα: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 74.  - 

Σεβαστάκης, Νικόλας: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 75-76. -

Σκιαθάς, Αντώνης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 77-80.  - 

Σταμάτης, Αλέξης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 81-82.  –

Τασιόπουλος, Βαγγέλης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 83-84.  - 

Φίφης, Σταμάτης: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 85.  - 

Χουρδάκης, Νίκος: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 86-88.  - 

Γενιά του ´80/ψυχαναλυτικά: Παυλάκου, Δήμητρα: Ελίτροχος 16 (φθιν. 1998) 52-55.  - 

Γενιές: Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 21 (1992) 487-491. –

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 24 (Νοεμβρ. 1984) 44-47. –

Μαρκίδης, Μάριος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’  Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 146-158. -

Γκρεκάνικη ποίηση/πηγές/Ελληνικά Δημοτικά ΤραγούδιαMinniti-Gonias, Domenica: Μανδραγόρας 22/23 (Δεκ. 1999) 169-172. -  

Γλώσσα:  Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία  26 (1939) 1435-1439. (Αναδημ.σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 199-207.)  -  

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986

189-194. (Αναδημ.)  - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Πόρφυρας 44 (Ιαν./Μαρτ. 1988) 87-94.  - 

Αφρουδάκης, Άγγελος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΣΤ’  Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 132-145. (Παραλλ. δημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 50 [Μαρτ./ Μάιος 1987] 21-24.) –

Βασιλειάδη, Μάρθα: Ποιητική 14 (φθιν. 2014) 35-53.  -

Γιακουμάκη, Ελευθερία: Λεξικογραφικόν Δελτίον 15 (1983) 103-113.

Γουνελάς, Κ: Byzantine and Modern Greek Studies 6 (1980) 81-107 (αγγλ.). - 

Δούκαρης, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 21 (1965) 182-189. (Αναδημ. σε: Δούκαρης, Δ.: Ανθρώπινη εκδοχή. Αθήνα 1978, 11-24.)  -

Θασίτης, Πάνος: Αντί 2, 123 (Απρ. 1979) 49-51. (Αναδημ. σε: Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 121-130.)  -

Κωσταβάρας, Θανάσης: Το Δέντρο 2, 27 (Χριστούγεννα 1986) 167-175. -    

Λαμπρίδης, Μανόλης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 276-293.  –

Μερακλής, Μιχάλης: Έντεχνος λαϊκός λόγος. Αθήνα 1993, 279-288. (Αναδημ.)  -

Μερακλής, Μιχάλης: Πέντε λαογραφικά δοκίμια για τη γλώσσα και την ποίηση. Αθήνα 1985, 41-50. (Αναδημ.)  - 

Μερακλής, Μιχάλης: Πέντε λαογραφικά δοκίμια για τη γλώσσα και την ποίηση. Αθήνα 1985, 51-61. (Αναδημ.) - 

Μερακλής, Μιχάλης: Πέντε λαογραφικά δοκίμια για τη γλώσσα και την ποίηση. Αθήνα 1985, 63-78. (Αναδημ.)  - 

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεοελ-ληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 97-105.  - 

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΗ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1998. Ποίηση και γλώσσα. Πάτρα 2000, 313-314. -

Μητσάκης, Κάρολος: Σημεία αναφοράς. Αθήνα 1987, 169-184.  - 

Μπελεζίνης, Ανδρέας σε σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεο-ελληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 107-124. (Αναδημ. -  Αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Α.: Εύσημοι και άσημοι λόγοι. Αθήνα 1988, 62-79.)  - 

Μπελεζίνης, Ανδρέας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίη-σης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 99-101,  122-131 και 199-205. (Αποσπασμ. αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Α.: Εύσημοι και άσημοι λόγοι. Αθήνα 1988, 100-116.)  - 

Νάκας, Θανάσης: Γλωσσοφιλολογικά 3, Αθήνα 1996, 180-218. (Επεξεργ. ανα-δημ.)  -

Νάκας, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 

4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 97-98, 102-107, 146-171 και 211-213. (Αποσπ. παραλλ. δημ. σε: Νέες Τομές  4, 8 [Ιαν./Ιουν. 1987] 

36-44.) –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 29 (1941) 513-514.  –

Παλαμάς, Κωστής: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 342-353 και 384-391. (Αναδημ.)  - 

Παλαμάς, Κωστής: Νέα Εστία 33 (1943) 452-459. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Φιλολο-γική Πρωτοχρονιά 25 [1968] 47-53.)  - 

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 8, Αθήνα ππ. 1964, 503-518. (Αναδημ.) - 

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Σχεδιάσματα. Αθήνα 1957, 79-84. (Αναδημ.)  -

Περάνθης, Μιχαήλ: Παρνασσός 2, 23 (19181) 88-96. - 

Πίστας, Παναγιώτης σε: Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη 1979, 403-425.  -

Ράδου, Κατερίνα σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 

4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 172-198.  –

Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 12 (Μάιος/Ιουν.1968) 322-324. -  

Σεφέρης, Γιώργιος: Δοκιμές 2, Αθήνα 1984, 162-181 και 362-364. (Αναδημ.)  -

Σιδέρη, Αλόη: Το Δέντρο 2, 27 (Χριστούγεννα 1986) 181-186. -   

Σκαρτσής, Σωκράτης: Μανδραγόρας 10/11 (Ιαν./Απρ. 1996) 39-43. (Αναδημ. σε: Σκαρτσής, Σ.: Γλωσσικά και ποιητικά. Θεσσαλονίκη 1997, 97-112.) - 

Σκαρτσής, Σωκράτης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΓ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1993. Έθνος και ποίηση. Πάτρα 1995, 124-142. (Αναδημ. σε: Σκαρτσής, Σ.: Γλωσσικά και ποιητικά. Θεσσαλονίκη 1997, 113-128.)  - 

Στεριάδης, Βασίλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 483-491.  - 

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 36 (7/8/1937) 14.  - 

Τσοτσορού, Αλίκη σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΣΤ’  Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 108-121 και 206-210. (Αναδημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 51 [Ιουν./Αυγ. 1987) 34-39.) -   

Γυναικεία ποίηση: Βαλαωρίτης, Νάνος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 133-134. –

Βασιλικός, Βασίλης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 134-137. –

Δανιήλ, Γιώργος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 137-140. –

Δήμου, Νίκος [και άλλοι]: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 113-133. –

Καρούζος, Νίκος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 140-141. –

Κασιμάτη-Μυριβήλη, Καίτη: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 141-145. –  

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 145-146. –

Παναγουλόπουλος, Γιώργος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 148-150. –

Παπαδίτσας, Δημήτρης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 146-148. -  

Σιώτης, Ντίνος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 150-153. –

Τραϊανός, Αλέξης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 153-158. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καθημερινές τομές. Αθήνα 1977, 61-78. (Αναδημ.)  -

Γυναικεία ποίηση/θέματα/έρωτας: Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Πολύτιμη: Φθιωτικά Χρονικά  17 (1996) 40-59.  -

Γυναικεία ποίηση/θέματα/παιδιά: Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία: Ράδιο Επιθεώ-ρηση 3 (1940) 31-38.  -

Γυναικεία ποίηση/ιστορία: Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 4 (1995) 30-34.  - 

Σπανάκη, Μαριάννα: Πόρφυρας 93 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 351-362. -    

Γυναικεία ποίηση/ιστορία <20ος αι.>: Αθανασοπούλου, Μαρία: Κονδυλοφόρος 1 (2002) 91-118.  - 

Γυναικεία ποίηση (στην) Κύπρο: Λαδάκη Φιλίππου, Νίκη: Φιλολογική Κύπρος (1990) 91-108. (Αναδημ. σε: Λαδάκη Φιλίππου, Ν.: Μελετήματα λογοτεχνίας. Λευκωσία 1992, 19-41.)  -

Περικλέους-Παπαδοπούλου, Ευρυδίκη σε: Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 381-397. –

Γυναικεία ποίηση/μεταφράσεις: Van Dyck, Karen: Journal of Modern Greek Studies 8 (1990) 173-182 (αγγλ.).  -

Γυναικεία ποίηση/πηγές/αρχαίοι ελληνικοί μύθοι: Robinson, Christopher σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 109-120 (αγγλ.).  –

Van Dyck, Karen σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in me-mory of C. A.Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 121-130 (αγγλ.).  -

Γυναικεία ποίηση/στοιχεία φροϋδισμού: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλκής: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965, 77-86. (Αναδημ.) -

“Δεν ειν’ ελληνίς η Μακεδονία“: Καλλέργης, Ηρακλής: Παρνασσός 2, 35 (1993) 232-245. -

“(Η) δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά <1950-1970>“ (και) Μεντή, Δώρα: Αράγης, Γιώργος: Αντί 2, 575 (14/4/1995) 56-57.  - 

“Δημήτρια“: Μ., Ν.: Αντί 2, 162 (10/10/1980) 39. -

Διαγωνισμοί/Βουτσιναίος Διαγωνισμός: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία  81 (1967) 649-650. (Αναδημ.) –

Μαρκάκης, Πέτρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 3 (1945/1946) 119-126.  -

Διαγωνισμοί/“Γράμματα και Τέχνες“: Ανώνυμο: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 20. –

Ανώνυμο: Γράμματα και Τέχνες19/20 (Ιουλ./Αυγ. 1983) 21. - 

Διαγωνισμοί/Διαγωνισμός Νέων 1971: Γιαλουράκης, Μανόλης: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 379.  -

Διαγωνισμοί/θέματα/κλέφτες: Stojanović, Miodrag: Balcanica 6 (1975) 281-295 (αγγλ.).  -

Διαγωνισμοί/ιστορία: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Τα Ιστορικά 7 (1990) 202-206.  -  

Μουλλάς, Παναγιώτης: Τα Ιστορικά 7 (1990) 206-212.  –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Τα Ιστορικά 12/13 (Ιουν./Σεπτ. 1990) 206-212. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 291-300.) –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Τ. 2’. Αθήνα 1989, σ. 593-601. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 279-290.) - 

Παπαπάνος, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) χριστ. τχ., 376-386.  –

Kadach, Dorothea: Zeitschrift für Balkanologia 8 (1971/1972) 84-100 (γερμ.). 

Διαγωνισμοί/Πανθεσσαλικοί διαγωνισμοί: Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 247-248.  -

Διαγωνισμοί (και) Σταυρίδης, Γρηγόριος: Κadach, Dorothea: Zeitschrift für Balkanologie 6 (1968) 45-61.  -

Διαγωνισμοί/Φιλαδέλφειος ΔιαγωνισμόςΑνώνυμο: Νέα Εστία 73 (1963) 681.  -  

Ανώνυμο: Παρνασσός 2,4 (1962) 297-299. –

Ζώρας, Γεώργιος: Παρνασσός 2,5 (1963) 300-304. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 73 [1963] 823-825.) –

Ζώρας, Γεώργιος: Παρνασσός 2,7 (1965) 161-164. –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 299-237. (Αναδημ.) - 

Διαγωνισμοί/Φιλαδέλφειος Διαγωνισμός (και) Βλάχος,Άγγελος: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 233-298. (Αναδημ.) -

Διαγωνισμοί πανεπιστημιακοί: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 22 (1937) 1819-1844.  -  

Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 23 (1938) 196-198.  - 

Μητσάκης, Κάρολος: Θεσσαλονίκην τε... 14 μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1997, 51-63. -

Μιχαηλίδης, Κίμων Μ.: Νέα Εστία  23 (1938) 126-127.  -

(Και) διανόηση: Σεβαστάκης, Νίκολας: Νέα Εστία 144 (1998) 1042-1043.  -

(Της) διασποράς/Αίγυπτος: Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 4 (Νοεμβρ. 1995) 310-316. -

(Της) διασποράς/Αίγυπτος/θέματα/ΚύπροςΧατζηφώτης, Ιωάννης Μ. σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου τ. 3, Λευκωσία 1987, 539-553.  -

(Της) διασποράς/Αυστραλία: Φίφης, Χρήστος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρα-κτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/ 1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 372-397.  -

(Της) διασποράς/Η. Π. Α: Δανιήλ, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ε’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1985. Κοινωνία και ποίηση. Αθήνα 1986, 277-289.(Παραλλ. δημ. σε: Το Δέντρο 2, 19/20 [Φεβρ./Μαρτ. 1986] 70-74 και 21/22 [Απρ./ Μάιος 1986] 74-79.) -

(Της) διασποράς/Κάτω Ιταλία: Stomeo, Paolo: Miscellanea Neograeca. Atti del I convegno nazionale di studi neogreciPalermo 1976, 199-204 (ιταλ.). -

(Της) διασποράς/Σαλεντίνα/La poesia gricaΚόρμαλης, Αθανάσιος: Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 34 (Απρ./Ιουν. 1998) 516-518.  - 

(Σε) δίσκους: Ξανθιώτης, Νίκος: Εντευκτήριο 5 (Δεκ. 1988) 153-154. - 

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 336 (25/5/1994) 17.  -

(Σε) δίσκους/δισκογραφικά: Αλεξίου, Χρίστος: Μαντατοφόρος 6 (Μάιος 1975) 31-36 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: Διαβάζω 17 (Φεβρ. 1979) 19-20.  –

(Της) Δωδεκανήσου/θέματα/δωδεκανησιακή ιστορίαΧατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Δωδεκανησιακά Χρονικά 7 (1978) 119-140.  -

(Και) εθνική συνείδηση (στην) ελληνική εκπαίδευση: Πεσκετζή, Μαρία σε: Παν-επιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΓ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1993. Έθνος και ποίη-ση. Πάτρα 1995, 283.  -

ΕικόνεςΤσιανίκας, Μιχάλης: Πόρφυρας 100 (Ιουλ./Σεπτ. 2001) 239-248. -

Εκκλησιαστική ποίηση: Παντελάκης, Εμμανουήλ: Θεολογία 15 (1937) 323-339 και 16 (1938) 5-31.  - 

Τωμαδάκης, Νικόλαος: Αθηνά 53 (1949) 94-118.  -

(Και) Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Αιλιανού, Έφη: Ψηφίδες. Αθήνα 1994, 151-157.  –

Δάλλας, Γιάννης: Δελτίο της Εταιρείας  Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 3 (1979) 65-75 (περίληψη.) -  

Χριστοδούλου, Δημήτρης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Δ’ Συμποσίου Ποίησης, 6-8/7/1984. Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι. Αθήνα 1985, 493-500.-   

(Στην) ελληνική εκπαίδευση: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 121-126.  - 

Αναγνωστόπουλος, Βασίλης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ.1997) 27. –

Βαγενάς, Στέφανος: Αντί 2, 281 (15/2/1985) 55-56. –

Βουγιούκας, Άρης/Μελάς, Δ.: Αντί 2, 281 (15/2/1985) 54-55. –

Βουγιούκας, Άρης: Aντί 2, 285 (12/4/1985) 58.  - 

Δάλλας, Γιάννης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεοελληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 149-162. (Παραλλ. δημ. σε: Ο Πολίτης 45 [Αυγ. 1981] 41-45.) –

Δελώνης, Αντώνης: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 482-492.  - 

Δεμερτζής , Κώστας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’ Συμποσίου Ποίησης,

3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 112-116.  –

Δημητρίου-Κύρκου, Ελένη σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’  Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 117-120.  - 

Διοσκουρίδης, Σπυρίδων: Αντί 2, 278 (4/1/ 1985) 51. –

Διοσκουρίδης, Σπυρίδων: Αντί 2, 283 (15/3/1985) 52-53. –

Ιωαννίδης, Ι. Δ. σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Κ ’Συμποσίου Ποίησης, 

7-9/7/2000. Η ποίηση στη ζωή μας. Πάτρα 2001, 271-282. –

Κοκκινάκη, Νένα: Φιλολογική 77 (Οκτ./Δεκ. 2001) 39-41. -  

Κόκορης, Δημήτρης: Φιλόλογος 24 (2000) 68-77.  - 

Κωστούρου, Μαρία σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’ Συμποσίου Ποίησης,

3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 127-129.  - 

Μιράσγεζη, Μαρία: Παρνασσός 2, 25 (1983) 784-820.  - 

Μουσόπουλος, Θανάσης: Θρακικά Χρονικά 34 (1978) 50-58.  –

Μπενάτσης, Απόστολος: Φιλολογικά 5 (χειμ. 1981) 62-68. –

Νικολετσέας, Επαμεινώνδας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’  Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 101-104.  - 

Πανουτσόπουλος, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’  Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 105-111.  - 

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Φιλόλογος 5 (1980/1981) 316-321.  –

Παρίσης, Νικήτας σε: Κριτικές δοκιμές. Αθήνα 1986, 83-100. (Αναδημ.) –

Πεσκετζή, Μαρία σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΓ’  Συμποσίου Ποίησης

2-4/7/1993. Έθνος και ποίηση. Πάτρα 1995, 283-299.  - 

Ρήγας, Νικόλαος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1986, 124-135 και 144.  –

Σιδέρη, Αλόη: Το Δέντρο 2, 48/49 (Νοεμβρ./Δεκ. 1989) 43-45. -   

Σπανός, Γεώργιος σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 2, Αθήνα 1994, 105-141.  - 

Σπυρόπουλος, Ηλίας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ζ’ Συμποσίου Ποίησης,

3-5/7/1987. Η ποίηση στην παιδεία. Αθήνα 1988, 177-188. - 

(Στην) ελληνική εκπαίδευση/“Νέα σχολική ανθολογία δασκάλων ποιητών“

 (Επιμ.: Κανδηλάπτης, Άρης): Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Διαβάζω 5/6 (Νοεμβρ. 1976/Φεβρ. 1977) 51-53.

(Και) ελληνική ιστορία: Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 451-456.  -

(Και) ελληνική κοινωνία: Ανώνυμο: Διαβάζω 26 (Δεκ. 1979) 11.  - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 43-47. (Aναδημ.) - 

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 49-57. (Αναδημ.) -

Βαρβέρης, Γιάννης: Σωσίβια λέμβος. Αθήνα 1999, 41-43. - 

Βούλγαρης, Κώστας: Από την ήττα στην σιωπή. Αθήνα 2000, 114-121. (Αναδημ.)  

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Νέα Εστία 123 (1988) 428-434.  - 

Γεροντικός, Αρσένης: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 59-61.  - 

Δάνδης, Νίκος: Ομπρέλλα 3 (Μαρτ./Απρ. 1982) 55-56. –

Ελύτης, Οδυσσέας: Ανοιχτά χαρτιά. Αθήνα 1987, 476-481.  - 

Ελύτης, Οδυσσέας: Ανοιχτά χαρτιά. Αθήνα 1987, 481-490.  - 

Ευαγγέλου, Ανέστης: Ανάγνωση και γραφή. Θεσσαλονίκη 1981, 97-114. (Ανα-δημ.)  -

Θασίτης, Πάνος: Αντί 2, 123 (Απρ. 1979) 49-51. (Αναδημ.σε: Θασίτης, Π.: 7 δοκίμια για την ποίηση. Αθήνα 1979, 97-108.)  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Liteteratura (1969, 7) 194-203 (ρωσ.).  –

Κοντός, Γιάννης [και άλλοι]: Κ 13/14 (Ιουν. 2007) 5-21.  -

Κώτουλας, Κώστας: Η Λέξη 49 (Νοεμβρ. 1985) 931-933.  -   

Μουντές, Ματθαίος: Η Λέξη 32 (Φεβρ. 1984) 145-146.  - 

Μπλάνας, Γιώργος: Ποίηση 13 (1999) 286-290.  - 

Πολίτης, Φώτος: Εκλογή από το έργο του 1, Αθήνα 1938, 173-185. (Αναδημ.  -  Αναδημ. σε: Πολίτης, Φ.: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 109-120.) –

Τσιώλης, Γιάννης: Journal of Modern Hellenism 8 (1991) 1-14 (αγγλ.).  -

(Και) ελληνική λαϊκή παράδοση: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Αντί 2, 133 (31/8/1979) 33-35. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Μέτρια και μικρά. Αθήνα 1987, 203-209.) -  

(Και) ελληνική λαογραφία: Μερακλής, Μιχάλης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 128-130. -      

(Και) ελληνική μουσική: Κωνσταντακόπουλος, Π. Ν.: Νέο Επίπεδο 13/14 (άνοιξη/ καλοκ. 1992) 70-71.-

(Στην) ελληνική παράδοση: Αγγελάκη-Ρουκ, Kατερίνα: Γράμμα/Gramma 8 (2000) 25-31 (αγγλ.). –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 63 (1988) 2, 86-95. –

Δαββέτας, Νίκος σε:Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΗ’ Συμποσίου Ποίησης, 

3-5/7/1998. Ποίηση και γλώσσα. Πάτρα 2000, 293-298. –

Θέμελης, Γιώργος: Ευθύνη 1 (1961) 44-45. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977,30-36.  - 

Σαββίδης, Γιώργος: Grand Street 5 (1985/1986) 1, 164-190 (αγγλ.).  (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Τράπεζα πνευματική. Αθήνα 1994,148-170.)  -

Σπυριδάκης, Γεώργιος: La Grèce et la poésie moderne. Paris 1954, 137-167. 

Φιλοκύπρου, Έλλη: Σημείο 2 (1993/1994) 103-112. -   

Bien, Peter σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 161-172 (αγγλ.).  -

(Στο) ελληνικό ραδιόφωνο: Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 49 (1951) 341-342.  - 

Εντεκασύλλαβος/ιστορία: Borisova, Anna: Κονδυλοφόρος 1 (2002) 237-262.  -

Εντεκασύλλαβος (στην) Κρήτη: Marcheselli-Loukas, Lucia: Mαντατοφόρος 32  (Δεκ. 1990) 45-51. - 

“Έξη ποιητές“ (Επιμ.: Friar, Kimon):  Δεκαβάλλες, Αντώνης: Βooks Αbroad  46 (1972) 339 (αγγλ.).  -

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 89 (1971) 766-767.  -

(Στο) εξωτερικό/Αγγλία: Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 399 (Σεπτ. 1999) 28-29.  -

(Στο) εξωτερικό/Βουλγαρία: Angelieva, Theophana σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΓ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/ 1993. Έθνος και ποίηση. Πάτρα 1995, 165-177.  -

(Στο) εξωτερικό/Βουλγαρία/“Savremenna kiparska poesija(Μετ.: Bojadziev, Nikolaj/Gečev, Stefan): Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 296. -

(Στο) εξωτερικό/Γαλλία: Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 23-29.  -   

Λαμπρίδης, Μανόλης: Διαβάζω 131 (20/11/1985) 11.  -

(Στο) εξωτερικό/Η. Π. Α: Μιχαλάρος, Δημήτριος: Νέα Εστία 58 (1955) χριστ. τχ., 38-39.  - 

Προυσής, Κώστας: The Greek Orthodox Theological Review 21 (1976) 385-397 (αγγλ.).(Αναθεωρ. μεταφρ. αναδημ. σε: Φιλολογική Κύπρος [1988] 132-143.)  - 

Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Εστία 113 (1983) 199-200. –

Ω.: Νέα Εστία 130 (1991) 1609-1610.  –

Van Dyck, Karen: Γράμμα/Gramma 8 (2000) 81-98  (αγγλ.). -   

(Στο) εξωτερικό/Ινδία: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 18 (1988) 102, 89. -

(Στο) εξωτερικό/Ιταλία: Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 133-134. -  

Νικολαΐδσης, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 167-168.  - 

Minucci, Paola-Maria σε: Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ιταλία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη 1997, 79-81 (ιταλ.). (Νεοελλ. μεταφρ. στις σ. 42-44.)  -

(Στο) εξωτερικό/Ολλανδία: Hokwerda, Hero: Εντευκτήριο 13 (Δεκ. 1990) 78-88.  -

(Στο) εξωτερικό/Ρουμανία: Rados, Andreas: Kαινούρια Eποχή (άνοιξη/καλοκ. 1977114-120.  –

(Στο) εξωτερικό/Ρουμανία/“Odele Marti Egee(Μεταφρ.και επιμ.: Romanescu, Ioanid/Rados, Andreas): Rados, Andreas: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 216-217.  -

Επιδράσεις: Θέμελης, Γιώργος: Νέα Εστία 64 (1958) 1129-1137, 1541-1548, 1620-1627 και 1249-1253 [recte:1749-1753].  -

Επιδράσεις/Byron, George Gordon Noël: Σολωμού, Κυριακούλα: Διαβάζω 56 (Σεπτ./Οκτ. 1982) 115-122.  -

Επιθαλάμια ποίηση/“Υμεναίος Νικολάω Μαυροκορδάτω και Αικατερίνη Γκίκα“Πηδώνια, Κομνηνή: Επιστημονική Επετηρίςτης Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 8 (1999) 173-181. –

Επικαιρότητα: Μαλάνος, Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 202-206.  - 

Επικλήσεις: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Παρνασσός 2, 3 (1961) 548-566. -

(Της) Επτανησιακής Σχολής: Σκίπης, Σωτήρης: Κάτω απ’ το δέντρο της ζωής. Αθήνα 1938, 7-12.  -

(Της) Επτανήσου: Αποστολάτος, Μάκης σε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου τ. 4, Αργοστόλι 1991, 429-432.  –

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Θέματα Λογοτεχνίας 27 (Σεπτ./Δεκ. 2004) 61-67.   -

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Μετασολωμικά. Αθήνα 2001, 7-19. (Αναδημ.)  -

Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 23 (1972/1973) 43-102.  - 

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 194 (17/8/1940) 1 και 5. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 336-339.  - 

Παλαμάς, Κωστής: Άρθρα και χρονογραφήματα 2, Αθήνα 1993, 295-298. (Ανα-δημ.)  -

(Της) Επτανήσου/θέματα/Ήπειρος: Πριώνης, Ευάγγελος: Ηπειρωτική Εστία 

3 (1954) 1187-1192. -

(Της) Επτανήσου/στοιχεία ριζοσπαστικάΡαυτόπουλος, Γιώργος σε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου τ. 4, Αργοστόλι 1991, 119-149.  -

(Της) Επτανήσου/χειρόγραφα: Μπουμπουλίδης,Φαίδων: Ακαδημία Αθηνών. Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 6 (1956) 59-71.  -

Ερωτική ποίηση: Δημητρακόπουλος, Φώτης: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000

87-89. (Ποίηση της Κύπρου.)  -

Δημητρακόπουλος, Φώτης: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000, 96-101. (Ποίηση της Κύπρου.)  - 

Δημούλης, Στέργιος: Εμβόλιμον 13 (χειμ. 1992) 83-86. -

Ζώρας, Γεώργιος/Pojaghi, Giovanna: Νέα Εστία 18 (1935) 752-754. (Επεξεργ.  αναδημ. σε: Ζώρας, Γ.: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 34-39.) (Ποίηση της Κύπρου.) -

Ζώρας, Γεώργιος: Παρνασσός 2, 18 (1976) 469-474. (Ποίηση της Κύπρου.) -  

Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 2 (1935/1936) 493-498. (Ποίηση της Κύπρου.) -

Ερωτική ποίηση/“Ανθολογία της σύγχρονης ερωτικής ποίησης“: Ολυμπίου, Κίκα: Μικρές τομές σε μεγάλα θέματα. Λευκωσία 1994,  214-217. (Αναδημ.)  -

Ερωτική ποίηση/εκδόσεις: Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/ 1937) 84-90. (Ποίηση της Κύπρου.) –

Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 187-189. (Ποίηση της Κύπρου.) –

Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 79-84. (Ποίηση της Κύπρου.) –

Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 185-187. (Ποίηση της Κύπρου.) -  

Ερωτική ποίηση/κείμενα: Πέττα, Μαρία σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/1991>  2,  Βενετία 1993, 77-88 και 686 (ιταλ. περίληψη).–

Ερωτική ποίηση/πηγές: Cortelazzo,Manlio σε: Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. AttiMessina 1994, 69-72 (ιταλ.). (Ποίηση της Κύπρου.)

Ερωτική ποίηση/συμπόσια-συνέδρια/Πάτρα 1987: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρέα: Η Λέξη 67 (Σεπτ. 1987) 724-725.  -

(Στην) Ευρωπαϊκή ποίηση: Αλεξιάδου, Θεοδούλη σε: Ευρώπη και νέος ελλη-νισμός. ([Αθήνα] 2003,) 71-85.  -

Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 54 (Δεκ. 2000) 15-19. -      

(Της) Ζακύνθου: Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 243-245.  -  

(Της) Ζακύνθου/θέματα/Ζάκυνθος: Cataudella-Battaglia, Michele: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 469-472.  - 

(Της) Ζακύνθου/κείμενα: Καββαδίας, Σπύρος: Παρνασσός 2, 7 (1965) 554-568.  - 

(Της) Ζακύνθου/φιλολογικά: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Παρνασσός 2, 8 (1966) 155-158. –

“Ηθική φαντασία“: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Αθηνά 78 (1980/1982) 145-152 και 324 (γαλλ. περίληψη). -         

(Της) Ηπείρου/θέματα/Λίμνη των Γιαννίνων: Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 5 (1983) 157-168.  -

ΉρωεςRichardson, N. J. σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays inmemory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 13-20 (αγγλ.).  -

(Της) ήττας: Ανώνυμο: Μανδραγόρας 26 (Σεπτ./Δεκ. 2001) 31. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Μανδραγόρας 25 (Μαρτ./Ιουλ. 2001) 37-39. –

Θεοδωράτου, Λιάνα: Μανδραγόρας 25 (Μαρτ./Ιουλ. 2001) 40-45. –

Κάσσος, Βαγγέλης: Μανδραγόρας 26 (Σεπτ./Δεκ. 2001) 34-35.–

Κρεμμυδάς, Κώστας: Μανδραγόρας 26 (Σεπτ./Δεκ. 2001) 32-33.- 

Κωσταβάρας, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 120-129.  - 

Μιχαήλ, Σάββας: Μανδραγόραςς 25 (Μαρτ./Ιουλ. 2001) 49-53.–

Μπλάνας, Γιώργος: Μανδραγόρας 26 (Σεπτ./Δεκ. 2001) 36-39.–

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Μανδραγόρας 25 (Μαρτ./Ιουλ. 2001) 33-36. -

(Της) ήττας/ανθολόγηση: Μαρκόπουλος, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 345-373.  -

ΗχολογίεςΦαρφουρής, Γ. Σ. σε: Νεοελληνικά μετρικά. Ρέθυμνο 1991, 137-156.  -  

Θέματα: Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμπο-σίου Νεοελληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 69-80.  - 

Κεχαγιόγλου, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεοελ-ληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 59-68. (Παραλλ. δημ. σε: Folia Neohellenica 4 [1982] 97-105.)  -

Θέματα/αγάπηΜαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 131 (Ιαν./Φεβρ. 1996) 80-81.  -

Θέματα/άγχοςΦλωράκης, Αλέκος: Νέα Σύνορα 1 (1969) 43-47. -

Θέματα/ΆδηςΑθανασιάδης, Ευστάθιος: Αρχείον Πόντου 21 (1956) 231-233. (Ποίηση του Πόντου)  -

Θέματα/ΑθήναΜόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 116 (1984) χριστ. τχ.,  89-107. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Θέματα και μορφές. Αθήνα 1989, 13-48.)  -

Θέματα/αλαφροΐσκιωτος: Καραντώνης, Αντρέας. Προβολές 1, Αθήνα 1965

108-122. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Για τον Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα 1992

111-125.)  -

Θέματα/ανησυχία: Sangiglio, Cristino: Prospetti 2 (1967) 676-685 (ιταλ.). -

Θέματα/ανθρώπινα δικαιώματα: Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά  48 (1991) 219-225.  -

Θέματα/άνοιξη: Ολυμπίου, Κίκα: Μικρές τομές σε μεγάλα θέματα. Λευκωσία1994, 210-213. (Αναδημ.)  - 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 529-540. -  

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 67 (1960) 702-703.  -

Θέματα/ΑρκάδιΑνώνυμο: Νέα Εστία 80 (1966) 1572-1589. -  

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 683-691, 770-773 και 932-938.  -

Θέματα/ΑσίνηΛιαλιάτσης, Πάνος: Πελοποννησιακά, παραρτ. 22, 3. Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Άργος – Ναύπλιον, 6-10 Σεπτ. 1995. Αθήναι 1996/1997 87-96. (Με αγγλ. περίληψη.) -

Θέματα/Ατρείδες: Πέτκου, Έφη: Θέματα Λογοτεχνίας 31 (Ιαν./Απρ. 2006) 112-124.   - 

Θέματα/αυτοκίνηταΑθανασόπουλος, Κώστας: Η Λέξη 158 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 556-569.  -

Θέματα/Βάρνα/μάχη: Σβορώνος, Νίκος: Αθηνά 48 (1938) 163-168. -  

Θέματα/Βενετία: Mercati, Silvio Giuseppe: Ράδιο Επιθεώρησις 3 (1940) 386-404 και 452-461 (ιταλ.). (Αναδημ.)  - 

Pontani, Filippo-Maria: Ateneo Veneto 130 (1943) 34-36 (ιταλ.).  -

Θέματα/(οι) βορεινοί: Emrich, Gerhard σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-ληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 239-247 (γερμ.).

Θέματα/Γιάννινα: Κραψίτης, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 204-212. - 

Κραψίτης, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 107-116 και 265-279.  -

Θέματα/γυναίκα: Αγγελάκη-Ρουκ,, Kατερίνα: Journal of Modern Greek Studies 1 (1983) 141-155 (αγγλ.).  -

Θέματα/“Δελφική Ιδέα“: Βογιατζόγλου, Αθηνά: Γράμματα και Τέχνες 82 (Νοεμβρ. 1997/Ιαν. 1998) 1-4.  -

Θέματα/ΔημόφωνΣιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 642-648.  -

Θέματα/Διγενής Ακρίτας: Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 839-843.(Αναδημ. σε: Ζώρας, Γεωργ.: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολο-γίας. Αθήνα 1977, 17-27.)  -

Θέματα/Δον Κιχώτης: Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 176 (14/10/1987) 37-45.  -

Θέματα/δρόμοιΤσιανίκας, Μιχάλης: Πόρφυρας 101 (Οκτ./Δεκ. 2001) 349-364. -

Θέματα/δωδεκανησιακή ιστορία: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Δωδεκανησιακά Χρονικά  7 (1978) 119-140. (Ποίηση των Δωδεκανήσων.)  -

Θέματα/εθνική αντίσταση: Zečev, Marin: Études Balkaniques 11 (1975) 3, 11-29 (γαλλ.). –

Zečev, Marin: Literaturna Misůl 22 (1978) 7, 92-102 (βουλγ.). -

Θέματα/28/10/1940Ανδρικόπουλος, Γιάννης: Ελληνική Δημιουργία  6 (1950) 657-662. -   

Κόρσος, Δημήτριος: Δάφνες και τιμές. Αθήνα 1989, 38-58.-

Θέματα/Ελένη: Hartigan, Karelisa: Classical and Modern Literature  4 (1983/1984) 17-24 (αγγλ.).- 

Θέματα/ελευθερία: Γαλάζη, Πίτσα σε: Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 370-380. (Ποίηση της Κύπρου.)

Θέματα/Ελλάδα-κόσμος: Αλεξιάδου, Θεοδούλη σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 217-227. -

Θέματα/ελληνική κοινωνία: Τζούλης, Χρήστος: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 7 (1985) 228-237.  -

Θέματα/ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: Zečev, Marin: Études Balkaniques 11 (1975) 3, 11-29 (γαλλ.). –

Zečev,Marin: Literaturna Misůl 22 (1978) 7, 92-102 (βουλγ). -

Θέματα/επιστήμες: Ευελπίδης, Χρήστος: Νέα Εστία 82 (1967) 1011-1019. -    

Θέματα/Επτάνησος 1864: Γιακουμέλος, Διονύσιος: Παρνασσός 2, 30 (1988) 399-428.- 

Θέματα/έρωταςΚωτσαδάμ, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 463-467.  -   

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 529-540.  -

Σολομωνίδης, Χρήστος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 9 (1952) 285-288.  –

Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Πολύτιμη: Φθιωτικά Χρονικά  17 (1996) 40-59. (Γυναικεία ποίηση.)  -

Θέματα/Ζάκυνθος: Ζώη, Άννα: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 262-264.  –

Cataudella-Battaglia, Michele: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 469-472 (Ποίηση της Ζακύνθου). -    

Θέματα/Ήπειρος: Πριώνης, Ευάγγελος: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 1187-1192. (Ποίηση της Επτανήσου.)   - 

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 12 (1963) 146-154 και 243-249.  –

Θέματα/(το) ηρωϊκό: Αναστασίου, Γιάννης: Δωδώνη 24, 2 (1995) 141-159.  -

Θέματα/θάλασσαΖερβού, Ιωάννα: Η Λέξη 145/146 (Μάιος/Αυγ. 1998) 349-365.  - 

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γρράμματα 2, 194 (17/8/1940) 3. - 

Θέματα/θάνατος: Βουτουρής, Παντελής: Πλανόδιον 24  (Δεκ. 1996) 630-634. (Ποίηση του υπερρεαλισμού.)  -

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 132 (Μαρτ./Απρ. 1996) 206-207.  –

Πράτσικας, Γιώργος: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 715-716 και 739. –

Θέματα/θάνατος-ανάστασηΠαπαθανασίου, Ανθή: Ίβυκος 23 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 55-58. -

Θέματα/θεότηταΛεοντάρης, Βύρων: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 612-615. (Αναδημ. σε: Λεοντάρης, Β.: Η ποίηση της ήττας. Αθήνα 1983, 32-41.)  -

Θέματα/Θεσσαλονίκη/βιβλιογραφικάΧριστιανόπουλος, Ντίνος: Νέα Εστία 72 (1962) 1854-1855.  -

Θέματα/ΊκαροςΚατσιγιάννη, Άννα: Νέα Εστία 145 (1999) 615-633.  -

Θέματα/Καβάφης, Κωνσταντίνος: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Χάρτης 1 (1982/ 1983) 726-732.  -

Θέματα/Κάλβος, Ανδρέας: Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Αιολικά Γράμματα 22 (1992) 128, 3-8.  -   

Διαλησμάς, Στέφανος: Πόρφυρας 64/65 (Ιαν./Ιουν. 1993) 205-232.  -

Θέματα/κάπνισμα: Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 124-126. (Αναδημ.)  -

Θέματα/Κεραμεικός: Στέφος, Αναστάσιος: Φιλολογική 67 (Απρ./Ιουν. 1999) 6-9. - 

Θέματα/Κεφαλληνιά 1848: Ζώρας, Γεώργιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 43-49.  –

Θέματα/κλέφτες/διαγωνισμοί: Stojanović, Miodrag: Balcanica 6 (1975) 281-295 (αγγλ.).  -

Θέματα/κόλαση: Κουτσουρέλης, Κώστας: Νέα Εστία 157 (2005) 348-356.  -

Θέματα/Κοσμάς ο Αιτωλός: Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 88 (1970)

1121-1131.  -

Θέματα/κρασί: Παπαδάκης, Νίκος: Νέα Εστία 118 (1985) 1567-1576.  -

Θέματα/κρασί/“Ο οίνος στην ποίηση“ (Μεταφρ. και επιμ.: Κοπιδάκης, Μιχάλης/Αναγνωστάκης, Ηλίας/Γεωργαντά, Αθηνά): Σακκάς, Αλέξανδρος: Σύγχρονα Θέματα 2, 58/59 (Ιαν./Ιουν. 1996) 184-185. -  

Θέματα/κυπαρίσσιαΜπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 708-713.  -

Θέματα/Κύπρος: Κουβαράς, Γιάννης: Γραφή 23/24 (καλοκ./φθιν. 1993) 79-104. 

Μιράσγεζη, Μαρία σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου  τ. 3, Λευκωσία 1987, 519-538. -

Θέματα/Κύπρος/ποίηση της διασποράς/Αίγυπτος: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου τ. 3, Λευκωσία 1987

539-553.  -

Θέματα/Κωνσταντινούπολη: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 53 (1953) 855-859. (Φαναριώτικη ποίηση.)  -

Ξανθοπούλου, Αιμιλία: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 38 (1981) 372-376.  - 

Χρυσογέλου-Κατσή, Άννα: Παρνασσός 2, 36 (1994) 206-219. -   

Θέματα/Κωνσταντινούπολη/απελευθέρωση: Ζώρας,Γεώργιος: Φιλολογιή Πρωτοχρονιά  23  (1966) 87-92. -

Θέματα/κωφάλαλοι: Λαζανάς, Βασίλης: Παρνασσός 2, 13 (1971) 462-468.- 

Θέματα/λεβεντιά-ΧάροςΚατσαρός, Χαράλαμπος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 825-832.  -

Θέματα/Λέσβος: Κυδωνιάτου, Ζανέτ: 14 διαλέξεις. Αθήνα 1991, 20-25.  - 

Μίσσιος, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 321.  -

Θέματα/ΛευκάδαΚοντομίχης, Πανταζής: Ηπειρωτική Εστία  8 (1959) 604-609 και  739-749. (Ποίηση τηςΛευκάδας.)  -

Θέματα/λίμνη των Γιαννίνων: Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 5 (1983) 157-168. (Ποίηση της Ηπείρου) -

Θέματα/λουλούδιαΔέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 1 (1955/1956) 130-134. - 

Θέματα/Μαβίλης, Λορέντζος: Αλεξίου, Χρίστος: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ.2001/Δεκ. 2002) 219-234. -

Θέματα/Μαγδαληνή: Κεφαλέα, Κίρκη: Μη μου άπτου. Αθήναι 2004

Θέματα/ΜαρίαΠαλαμάς, Κωστής: Άπαντα 8, Αθήνα ππ. 1964, 465-472. (Ανα-δημ.) -

Θέματα/Μελάς, Παύλος: Νοτάρης, Ιωάννης: Νέα Εστία 64 (1958) 1566-1570.  -

Θέματα/μελλόνυμφοι: Δελής, Τριαντ.: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 833-838. -

Θέματα/Μεσολόγγι επαναστατημένο: Κρήτας, Παν.: Ελληνική Δημιουργία  11 (1953) 455-462.  -   

Πανσέληνος, Ασημάκης: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 70-71.  -

Θέματα/Μικρασιατική Καταστροφή: Σολομωνίδης, Χρήστος: Φιλολογική Πρω-τοχρονιά 30 (1973) 338-346.-

Haas, Diana: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9 (1992) 199-222 (αγγλ.) και 312-313 (νεοελλ.περίληψη).  - 

Θέματα/Μιχαήλ ο Γενναίος: Ρούσσος, Δημοσθένης: Το Νέον Κράτος 4 (1940) 803-811. (Αποσπ.μεταφρ. αναδημ.) -

Θέματα/μοναξιά: Μανουσάκης, Γιώργης: Γράμματακαι Τέχνες 79 (Δεκ.1996/ Φεβρ. 1997) 1-7. –

Σωτηρίου, Μιχάλης: Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 22-31.  -

Θέματα/Ναπολέων: Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 86 (1969) 1661-1676. -

Θέματα/ξενιτειά: Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 963-969. (Αναδημ. σε:  Παρνασσός 2, 2 [1960] 43-44  - Ζώρας, Γεωργ.: Θέματα μεσαιω-νικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 146-159.)  -  

Φτέρης, Γεώργιος: Νέα Εστία 68 (1960)  1214-1216. (Αναδημ.)  - 

Χριστογιάννης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 12 (1963) 533-544, 670-676 και 

749-755.  -

Θέματα/ξένος εαυτός: Κοκόλης, Ξενοφών σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 293-308.(Αναδημ. σε: Κοκόλης, Ξ.: σε τι βοηθά λοιπόν... Η ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Αθήνα 2001, 147-166.)   -

Θέματα/Οδυσσέας: Castillo Didier, Miguel: Más Cerca de Grecia 11(1996) 9-18 (ισπ.).  -

Θέματα/Οιδίπους: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Διαλέξεις. Αθήνα 1992, 77-97.  -

Θέματα/ομοφυλοφιλίαΑγγελάκης, Ανδρέας: Διαβάζω 246 (19/9/1990) 62-71.  

Θέματα/όνειραΦιλοκύπρου, Έλλη: Ελληνικά 49 (1999) 73-91 και 214 (αγγλ. περίληψη). -

Θέματα/ΟρφέαςΑρχιμαντρίτης, Γεώργιος: Revue de Littérature Comparée 73 (1999) 631-639 (γαλλ.). - 

Φιλοκύπρου, Έλλη σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A.Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 139-149 (αγγλ.).  -

Θέματα/παιδιά: Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία: Ράδιο Επιθεώρηση 3 (1940) 31-38 (Γυναικεία ποίηση.)  -

Θέματα/Παλαμάς, Κωστής: Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1987) 

139-143. (Ποίηση της Κύπρου.)  -

Θέματα/Παναγία: Ζώρας,Γεώργιος: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 255-266. (Αναδημ. σε: Παρνασσός 2, 19 (1977) 119-142.) –

Σταύρου, Πάτροκλος: Κυπριακός Λόγος 1 (1969) 185-190 και 255-261. - 

Eudald Solà, Alexis: Δύο κείμενα για την Ελληνική ποίηση. Αθήνα 2005, 53-95. (Επαυξ. μεταφρ. αναδημ.)  -

Rubalcaba, Ana: Más Cerca de Grecia 9 (Απρ. 1993) 31-35 (ισπ.). 

Θέματα/παράδεισος: Κουτσουρέλης, Κώστας: Νέα Εστία 157 (2005) 348-356.   -

Θέματα/Πάρος/λεηλασία: Κριαράς, Εμμανουήλ: Αθηνά 48 (1938) 119-162. –

Θέματα/ΠάσχαΓάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 609-614. -  

Καιροφύλας, Γιάννης: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 529-530.  –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 7 (1951) 711-713.  -

Θέματα/ποδόσφαιροΜαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 156 (Μαρτ./Απρ. 2000) 218-233.  - 

Θέματα/ποίησηΖώρας, Γεράσιμος: Παρνασσός 2, 36 (1994) 252-268. –

Θέματα/ποιητέςΓιάκος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 42 (1985) 101-104 και 43 (1986) 29-39 και 45 (1988) 101-105. -

Θέματα/πολιτισμός-φύσηΚαψωμένος, Ερατοσθένης: Σπείρα 2/3 (φθιν./χειμ. 1984) 113-132. -

Θέματα/ΠρομηθέαςΓιατρομανωλάκης, Γιώργος σε: Ancient Greek Myth in Mo-dern Greek Poetry. Essays in memory of C. A.Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 151-159 (αγγλ.).  -

Θέματα/προσευχές: Πάσχος, Παντελής: Θυσία αινέσεως. Κείμενα πνευματικών προβληματισμών και προσεγγίσεων. Αθήνα 1978, 62-94.  -

Θέματα/πρόσωπο-είδωλο: Λεοντάρης, Βύρων: Σημειώσεις 23 (Απρ. 1984) 3-10. (Αναδημ. σε: Λεοντάρης, Β.: Κείμενα για την ποίηση. Αθήνα 2001, 76-87.) -

Θέματα/Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής: Λαδάς, Γεώργιος: Νέα Εστία  24 (11938) 92-93.  - 

Σάρρος, Δημήτριος: Νέα Εστία 24 (1938) 1061-1063.  - 

Θέματα/σιωπήΚαλλέργης, Ηρακλής: Νέα Εστία 127 (1990) 500-507 και 607-613.  -

Θέματα/σκότοςΠεροδασκαλάκης, Δ.: Θέματα Λογοτεχνίας 9 (Ιουλ./Οκτ. 1998) 163-176.  -

Θέματα/Σμύρνη 1819: Λάππας, Κώστας: Ο Ερανιστής 21 (1997) 259-283. - Θέματα/Σουρής, ΓιώργοςΓιάκος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 45 (1988) 101-105.  -

Θέματα/σπίτιΠολύζος, Νίκος: Γραφή 39 (φθιν. 1998) 68-70. -

Θέματα/τηλέφωνοΚουβαράς, Γιάννης: Το Τραμ 3, 9/10 (Οκτ. 1989) 67-70.  -

Θέματα/φθινόπωροΚαραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 86 (1969) 1626-1630.  -

Θέματα/φόνος για θρησκευτικούς λόγους: Emrich, Gerhard: Zeitschrift für Balkanologie 14 (1978) 15-25 (γερμ.).  -

Θέματα/φύση-πολιτισμόςΚαψωμένος, Ερατοσθένης: Σπείρα 2/3 (φθιν./χειμ. 1984) 113-132. -

Θέματα/φωςΠεροδασκαλάκης, Δ.: Θέματα Λογοτεχνίας 9 (Ιουλ./Οκτ. 1998) 163-176.  -

Θέματα/φωτογραφίαΚουβαράς, Γιάννης: Ο Παρατηρητής 18/19 (Μαρτ. 1991) 98-114.  -

Θέματα/1821: Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Λαογραφική Κύπρος 29 (1999) 11-24. (Ποίηση της Κύπρου) 

Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Φιλολογική Κύπρος (1991/1992) 110-117. (Ποίηση της Κύπρου) -

Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Αναφορές. Λευκωσία 1991, 67-84. - 

Μουτάφης, Γιάννης: Κασταλία 3, 5 (Ιαν./Μαρτ. 1972) 3-11.  –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 88 (1970) χριστ. τχ., 200-211.  –

Προδρόμου, Γεώργιος: Φιλολογική Κύπρος (1971) 54-73.  –

Σταύρου, Πάτροκλος: Κυπριακός Λόγος 1 (1969) 3-12. -   

Θέματα/Χίος/καταστροφή: Βέης, Νίκος: Ελληνικά 9 (1936) 247-284.  -

Θέματα/Χριστός/σταύρωσηΜανούσακας, Μανούσος σε: Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l’occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce 2, Athènes 1956, 49-74.  -

Θέματα/ΧριστούγενναΓάλλος, Κώστας: Νέα Εστία 117 (1985) 282-284. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 755-757. - 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 761-771.  - 

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Με τέχνη και με πάθος. Θεσσαλονίκη 1988, 17-23. (Επ-εξεργ. αναδημ. σε: Χριστιανόπουλος, Ντ.: Δοκίμια. Παιανία 1999, 155-160.)  -

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/1961) 196.  -

Θέματα/ψυχήΚορίδης, Γιάννης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997) 183-185.  -

Θέματα/ωραία Ελένη: Βαρελάς, Λάμπρος σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 333-343.  - 

Θέματα/Byron, George Gordon Noël: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 20 (1979) 275-307 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, Μ. Β.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 103-134.)  -

Θέματα/Byron, George Gordon Noël: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος  14 (1973/1974) 251-257. (Ποίηση της Κύπρου.)  -

Θέματα/García Lorca, Federico: Μέντη, Δώρα: Πόρφυρας 55 (Οκτ./Δεκ. 1990) 49-61.  - 

López Villalba, María Teresa: Erytheia 13 (1992) 203-216 (ισπ.).  - 

Θέματα/Lamartine, Alphonse de: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 12, Αθήνα ππ. 1966, 9-27. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Revue des Études Néo-Helléniques 1 [1968] 15-31.) –

Θέματα μυθολογικά: Ανδρεάδης, Γιάγκος: Σύγχρονα Θέματα 2, 34 (Μάιος 1988) 85-92.

Θέματα τεχνικά: Φλωράκης, Αλέκος: Νέα Σύνορα 1 (1969) 43-47. - 

(Της) Θεσσαλονίκης: Ανώνυμο: Νέα Εστία 72 (1962) 1761-1781. - 

Γεωργιάδης, Θανάσης: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν. 1988) 170-214.  - 

Δάλλας, Γιάννης: Πλάγιος λόγος. Αθήνα 1989, 212-239.  –

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία, τχ. εκτός σειράς 3 (Ιουν.1988) 104-125. –

Ζωγραφάκης, Γιώργος: Νέα Εστία 43 (1948) 704-709.  –

Θασίτης, Πάνος: Νέα Εστία 72 (1962) 1756-1760. (Αναδημ.σε: Νέα Εστία 118 [1985] χριστ. τχ., 340-345.) -

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Εστία 72 (1962) 1718-1722.  - 

Θρακίτης, Νέανθος: Αντί 2, 329 (10-16/10/1986) 21-25. –

Καζαντζής, Τόλης: Νέα Εστία 118 (1985) χριστ. τχ., 346-348.-

Καζαντζής, Τόλης/Κωστίου, Κατερίνα: Νέα Εστία 118 (1985) χριστ.τχ., 348-391.  –

Καρατζάς, Νίκος: Το Δέντρο 18 (Ιαν. 1981) 14-19. - 

Καρατζόγλου, Γιάννης: Διαβάζω 128 (9/10/1985) 36-43.  -

Καρατζόγλου, Γιάννης: Διαβάζω 132 (4/12/1985) 6-7.  –

Κύρου, Κλείτος: Διαβάζω 132 (4/12/1985) 6.  - 

Μάρκογλου, Πρόδρομος: Ο Παρατηρητής 4 (Ιαν  1988) 5. - 

Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 11/12 (Ιαν. 1990) 5-10 και 11-15 (γαλλ. μεταφρ.). –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Αντί 2, 324 (15/8/ 1986) 29-32. - 

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Αντί 2, 331 (24/10-6/11/1986) 56. -  

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 18-21. (Αναδημ.)  - 

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 145. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χρι-στιανόπουλος, Ντ.:Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 38.) -

Odysseus, George: The Charioteer 10 (1968) 10-18 (αγγλ.). 

Volkovitch, Michel: Το Τραμ 3,11/12 (Ιαν. 1990) 19-21 (γαλλ.) και 16-18 (νεοελλ. μεταφρ.).

(Της) Θεσσαλονίκης/ιστορία <1960-1970>: Κεχαγιόγλου, Γιώργος; Πόρφυρας 104 (Ιουλ./Σεπτ. 2002) 219-241.  - 

(Της) Θεσσαλονίκης/“Κατάλυμα νέων ποιητών της Θεσσαλονίκης“: Ηλιό-πουλος, Χρήστος: Διαβάζω 280 (5/2/1992) 67-72.  -

(Της) Θεσσαλονίκης (στην) κριτική: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 15 (1985) 235-237. -

(Της) Θεσσαλονίκης/μεταφράσεις/Ξεξάκης, Μανόλης/“Antologia Solunsku Poetu (Επιμ., μεταφρ.: Gilevski, Paskal): Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 245-247. (Αναδημ.) -     

(Της) Θεσσαλονίκης/μεταφράσεις/Gadjanski, Ivan/Maritski-Gadjanski, Xenia/“Poesia Soluna: Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 245-247. (Αναδημ.) –

(Της) Θράκης: Καμπάνης, Άριστος: Θρακικά 6, παραρτ. (1939) 3-6. -     

Θρησκευτική ποίηση: Καποδίστριας, Παναγιώτης: Τετράμηνα 59/61 (χειμ. 1997/ 1998) 4401-4434. –

Μιχαλόπουλος, Φάνης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 14 (1957) 225-228. (Ποίηση της Κύπρου.) -

Μπαζιάνας, Νίκος: Επίκαιρα και διαχρονικά. Αθήνα 2008, 299-311. (Αναδημ.)  -

Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: Κυπριακαί Σπουδαί 34 (1970) 83-122. (Ποίηση της Κύπρου.)

Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: Κυπριακαί Σπουδαί 36 (1972) 83-119. (Ποίηση της Κύπρου.) -

Φήμης, Παύλος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 

2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 189-199. –

Χιωτέλλη, Καίτη: Παρνασσός 2, 28 (1986) 360-381. -

Θρησκευτική ποίηση/“Μυστήριο των παθών του Χριστού“: Μανούσακας, Μανούσος/Parlangeli, Or.: Κρητικά Χρονικά 8 (1954) 109-132. - 

ΙδεολογικάΚωσταβάρας, Θανάσης: Ο Πολίτης 2, 71 (Δεκ. 1999) 45-47.  - 

Λεοντάρης, Βύρων: Η ποίηση της ήττας. Αθήνα 1983, 11-31. (Αναδημ.)  - 

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 40 (Νοεμβρ. 1992) 39-45. -    

Μπαλάσκας, Κώστας: Ταξίδι με το κείμενο. Αθήνα 1990, 71-93.  - 

Πετρόπουλος, Γιώργος: Εμβόλιμον 25/26 (άνοιξη/καλοκ. 1995) 47-70. - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 41 (1947) 260-264.  -

(Και) Ισπανική Ποίηση: Moreno Jurado, José Antonio: Erytheia 14 (1993) 125-133 (ισπ.).  -

Ιστορία: Άγρας,Τέλλος: Νέα Εστία 33 (1943) 563-567. (Αναδημ. σε: Ελληνική Δημιουργία 13 [1954]  669-674.  –  Άγρας, Τ.: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 235-244.)  - 

Ασημακόπουλος, Κώστας: Steaua 23 (1972) 5, 6-7 (ρουμ.).  - 

Βαλαωρίτης, Νάνος: Horizon 13 (1946) 205-216 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Σκλαβενίτης, Δημήτριος: Νάνος Βαλαωρίτης. Αθήνα 2000, 312-324.) -  

Γκόλφης, Ρήγας: Νέα Εστία  9 (1931) 596-597.  -  

Γκόλφης, Ρήγας: Νέα Εστία 11 (1932) 36-39. (Αναδημ. σε: Γκόλφης, Ρ.: Φαντασία και ποίηση. Αθήνα 1935, 215-225.)  - 

Γλέζος, Πέτρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 45 (1988) 295.  - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 64 (1958) χριστ. τχ., 124-130.  -  

Δήμου, Νίκος: Οδυσσέας Ελύτης. Αθήνα 1992, 11-42.  –

Διοματάρη, Ουράνα: Νέα Εστία 130 (1991) 1330-1331.  - 

Δουλαβέρας, Αριστείδης: Φιλολογική 20 (Απρ./Ιουν. 1987) 6-9 και 21 (Ιουλ./Σεπτ. 1987) 9-12. -     

Ελύτης, Οδυσσέας: Η Λέξη 106 (Νοεμβρ./Δεκ. 1991) 715-721.  –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 3. - 

Θεοτοκάς, Γιώργος/Θεοτοκά, Κοραλία: Ευθύνη 2, 4 (1975) 15-16. - 

Καπετανάκης, Δημήτριος: New Writing and Daylight 5 (Autumn 1944) 64-72 (αγγλ.). (Αναδημ. σε.: Demetrios Capetanakis. London 1947, 163-172.)  - 

Καποδίστριας, Παναγιώτης: Τετράμηνα 44/45 (άνοιξη 1991) 2917-2929. 

(Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ.) –

Καρβέλης, Τάκης: Δεύτερη ανάγνωση 3, Αθήνα 2001, 15-40. (Αναδημ.)  -

Μαρκίδης, Μάριος: Έμμονες ιδέες. Αθήνα 1990, 51-67.  -

Μενάρδος, Σίμος: The Poetry Review 18 (1927) 153-164, 247-258, 313-327, 

385-397 και 19 (1928) 95-106, 169-178, 248-260, 347-355 και 397-410 (αγγλ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 5 [1929] 166-169 και 212-214.)  - 

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Νέα Εστία 108 (1980) 1572-1583.  -   

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 391-403. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 8, Αθήνα ππ. 1964, 9-25. (Αναδημ.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 1, Αθήνα 1943, 7-37. -  

Πανσέληνου, Έφη: Λυρικές προσεγγίσεις. Αθήνα 1993, 11-15.  - 

Παπαγεωργίου, Γεώργιος: Ηπειρωτική Εστία 1 (1952) 283-287.  –

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 83-92. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Παπαϊωάννου, Μ.: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 78-92.)  - 

Παράσχος, Κλέων: Hellénisme Contemporain 2 (1936/1937) 457-466 (γαλλ.). –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Μακρινή πορεία. Αθήνα 1985, 73-90 . -  

Πολίτης, Λίνος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 414-425.  –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 2, Αθήνα 1978, 286-317. (Αναδημ.  -  Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986160-192.)  - 

Σεφέρης, Γιώργος: Νέα Γράμματα 4 (1938) 617-634.  –

Σιγούρος, Μαρίνος/Αργυρόπουλος, Γιάγκος: Ελληνική Δημιουργία  8 (1951) 677-679.  -  

Σπυριούνης, Λάμπρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Κ’ Συμποσίου Ποίη-σης, 7-9/7/2000. Η ποίηση στη ζωή μας. Πάτρα 2001, 102-109.  - 

Τρυπάνης, Κωνσταντίνος/Keeley, Emund σε: The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Pr. 1993, 488-491 (αγγλ.).  - 

Χατζής, Δημήτρης: Αντί 2, 146 (29/2/1980) 35-37 και 147 (14/3/1980) 39-41. -

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 131-136. (Αναδημ.) - 

Baud-Bovy, Samuel: Nέα Eστία 31 (1942) 353-356. (Μεταφρ. αναδημ.)  -

Castillo Didier, Miguel: Anales de la Universidad de Chile no. 128 (sept./dic.1963) 121-153.  –

Dieterich, Karl: Nέα Eστία 4 (1928) 1028-1033. (Μεταφρ. αναδημ.)  -  

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 3-130 (αγγλ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Κυπριακός Λόγος 13 [1981] 344-352.) –

Grégoire, Henri: Nέα Eστία 11 (1932) 543-544.  - 

Lavagnini, Bruno: Nέα Eστία 62 (1957) 991. –

Mirambel, André: Nέα Eστία 10 (1931) 718-720. –

Rollin, Elisabeth: Hellas-Jahrbuch (1942) 54-60 (γερμ.). -

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Bd 4. (Dortmund 1989,) 2115 (γερμ.)   - 

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1980) 26-40 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Hellenika [2001] 180-198.)

Rotolo, Vincenzo: Γράμματα και Τέχνες 73 (Ιαν./Απρ. 1995) 19-22.  - 

Sherrard, Philip: The Marble Threshing Floor. Studies in Modern Greek Poetry. Athens 1981, 233-255 (αγγλ.). –

Steinmetz, Alexander σε: Die Gegenwartsdichtung der europäischen Völker. Hrsg.: Wais, Kurt. Berlin 1939, 371-380 (γερμ.). –

Young, Kenneth: Life and Letters 56 (1948) 107-126 (αγγλ.).–

Ιστορία (-17ος αι.): Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 1, Αθήνα 1965, 189-216.  -

Ιστορία (-1453): Περάνθης, Μιχαήλ: Παρνασσός 2, 22 (1980) 50-53. – 

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) παραρτ., 1-7.  -

Ιστορία (-1300): Τρυπάνης,Κωνσταντίνος σε: The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, N.J. 1993, 156-157 (αγγλ.)  - 

Ιστορία (1453-1821): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 37-53. -

Ιστορία (17ος -19ος αι.): Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 1, Αθήνα 1965, 217-248.  - 

Ιστορία (18ος/19ος αι.):  Μενάρδος, Σίμος: Αιολικά Γράμματα 15 (1985) 39-43.  - 

Ιστορία (18ος αι.): Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 157-161. (Aναδημ.)  - 

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 154-167.  

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 199547. (Aναδημ.)  -

Ιστορία (1760-1820): Αλεξάκης, Άρης: Le tournant du siècle des lumières1760-1820. Publ. sous la dir. de: Vajda, G. Budapest 1982, 561-566 (γαλλ.). -

Ιστορία (1780-1870): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 132-142.  -

Ιστορία (19ος/20ος αι.:) Steinmetz, Alexander: Welt und Wort 5 (1950) 191-193 (γερμ.). –

Zečev, Marin: Études Balkaniques 9 (1973) 2, 28-44  (αγγλ.).–

Ιστορία (1800-1930): Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 1, Αθήνα 1965, 249-287.  -  

Steinmetz, Alexander: Die Neue Literatur 38 (1937) 549-557 (γερμ.). -

Ιστορία (19ος αι.): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986, 177-182. (Αναδημ.)  - 

Κιτρομηλίδης, Μίκης: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 203-210, 240-246 [; δεν είδα τα τεύχη 159 και 160], 328-331 και 375-377 και 14 (1949) 20-24 και 53-57. (Ανα-δημ. σε: Κιτρομηλίδης, Μίκης: Κείμενα. Λευκωσία 1983, 43-86.) –

Ιστορία (1800-1830): Μιχαλόπουλος, Φάνης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 97-102. -

Ιστορία (1821-1831): Πολίτης, Αλέξης: Τα Ιστορικά 13 (1996) 129-138.  -

Ιστορία (1830-1880): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 159-166.  - 

Ιστορία (1832-1862): Βελουδής, Γιώργος: Ελληνικά 51 (2001) 335-362. -  

Ιστορία (1880-1940): Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο στίχο <1880-1940>. Ηράκλειο 1996, 1-14.  -

Ιστορία (1880-1935): Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Τα Προπύλαια 1 (1938/1939) 49-57, 89-104, 246-261 και 289-321. -

Ιστορία (1880-1910): Σκίπης, Σωτήρης: Κάτω απ’ το δέντρο της ζωής. Αθήνα 1938, 13-19.  -

Ιστορία (1880-1890): Αποστολίδης, Πέτρος: Νέα Εστία 19 (1936) 266-274 και 340-343. (Aναδημ.)  -

Ιστορία (1885-1935): Λαμπρίδη, Έλλη: Revue Internationale des Études Balka-niques 3 (1937/1938) 179-224 (γαλλ.). -

Ιστορία (20ος  αι.): Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Review of National Literatures 5, 2 (1974) 13-26 (αγγλ.). -

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 686-699. (Αναδημ.) - Αυγέρης, Μάρκος: Άπαντα 1, Αθήνα 1965, 289-315.  -  

Βαγενάς, Νάσος: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 59-74. (Αναδημ.)  - 

Βαγενάς, Νάσος: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 135-141.(Αναδημ.)  -

Βαλαωρίτης, Νάνος: Το Δέντρο 2, 114 (καλοκ. 2001) 49-51.  –

Βαλαωρίτης, Νάνος: Σημείο 5 (1998) 161-190. –

Βαλαωρίτης, Νάνος: Horizon 13 (1946) 205-216 (αγγλ.). - 

Βαφόπουλος, Γεώργιος: Ποίηση και ποιητές. Θεσσαλονίκη 1983, 99-110. (Ανα-δημ.)  -

Βελουδής, Γιώργος: Αναφορές. Αθήνα 1983, 58-81 και 150. (Μεταφρ. αναδημ.) - 

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 20 (1978) 11-41 (αγγλ.).  –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Europe 15 (1937) 546-551 (γαλλ.). –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1972, 1) 218-224 (ρωσ.).  - 

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Universitas 16 (1961) 257-272 (γερμ.). -  

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 68-78.  - 

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 393--395.  –

Κοτζιούλας, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 10 (6/2/1937) 14.  - 

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 301-304. (Αναδημ.)  -

Κυδωνιάτου, Ζανέτ: 14 διαλέξεις. Αθήνα 1991, 9-19.  - 

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Ποιητική 3 (άνοιξη/καλοκ. 2009) 51-57.  -

Λεοντή, Άρτεμη: Χάρτης 3 (1984/1985) 100-111.  - 

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 157 (Μάιος/Ιουν. 2000) 382-384.  –

Μάτσας, Αλέξανδρος: Bulletin of the John Rylands Library 27 (1942/1943) 106-125 (αγγλ.).  -

Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 12 (20/2/1937) 12.  - 

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Ηπειρωτική Εστία 9 (1960) 78-87, 151-161, 241-249 και 325-335.  –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 383-395. (Αποσπ. αναδημ.) - 

Σπανδωνίδης, Πέτρος σε: Η κριτική παρουσία του Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη. Αθήνα 1992, 154-157. (Αναδημ.)  - 

Στεργίου, Φώτης: Πρόσωπα της λογοτεχνίας μας. Αθήνα 1999, 194-203.  –

Χάρης, Πέτρος: Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του. Αθήνα 1982, 149-157. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Συνομιλίες με φίλους. Αθήνα 1987, 20-30.) -

Friar, Kimon: Poetry 78 (1951) 145-153 (αγγλ.). –

Green, Peter: The New York Review of Books 27 (1980) 11, 40-44 (αγγλ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Nέα Eστία 108 [1980] 1097-1098.) - 

Karampetsos, E. D.: Comparative Literature Studies 24 (1987) 83-99 (αγγλ.). –

Lavagnini, Bruno: Πνευματική Κύπρος 9 (1968/1969) 338-345.  -

Levitt, Morton: Mosaic 7 Summer (1973/1974) 171-178 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Nέα Eστία 104 [1978] 865-872.)  -

Lucas, John: Poetry Review 80 (1990/1991) 2, 63-64 (αγγλ.). - 

Mascaro, Vincenzo: Ausonia 11 (1956) 4, 13-17 (ιταλ.). -

Moreno Jurado, José Antonio σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Congreso Intern. Madrid 1999, 265-277 (ισπ.). - 

Pocina, Andrès: Ευθύνη 2, 23 (1994) 449-453.  - 

Scott-Kilvert, Ian: United Natíons World 3 (1949) 7, 59-61 (αγγλ.). -

Ιστορία (1900-1950): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1976, 194-201. -  

Ιστορία (1900-1945): Καραντώνης, Αντρέας: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 9 (Νοεμβρ. 1945) 9-15.-

Ιστορία (1900-1940): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Οδόσημα. Αθήνα 1999, 97-105.(Αναδημ.)  -

Ιστορία (1900-1935): Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Ράδιο Επιθεώρησις 1, 7 (1938) 13-16. –

Ιστορία (1910-1950): Παππάς, Νίκος: Αισθητικά κριτικά. Αθήνα 1987, 15-32.  -

Ιστορία (1910): Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996137-151. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 7 [1909]354, 2-8.)  -

Ιστορία (1919-1976): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω  22 (Ιουλ. 1979) 28-52.  -  

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω 25 (Νοεμβρ.1979) 10-14.  - 

Καρβέλης, Τάκης: Διαβάζω 25 (Νοεμβρ.1979) 8-10.  –

Καρβέλης, Τάκης: Διαβάζω 29 (Μαρτ.1980) 5-6.  -

Ιστορία (1919-1939): Βαρίκας, Βάσος: Η μεταπολεμική μας λογοτεχνία. Αθήνα 1979, 83-100.  –

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημείο 25 (Ιουν. 1985) 58-63. -  

Μπουμπουλίδης, Φαίδων/Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδη, Γλυκερία: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 12 (2001/2003) 9-219. -   

Ιστορία (1919-1939)/επιβίωση: Στεργιόπουλος, Κώστας: Κ 9 (Νοεμβρ. 2005) 78-84.  -

Ιστορία (1919-1932): Κάλας, Νικόλαος: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 291-293. (Αναδημ.)  -  

Νιρβάνας, Παύλος: Νέα Εστία 13 (1933) 124-125.  -

Ιστορία (1920-1970): Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης  2, 28 (15/11/1996) 46-48. (Αναδημ. σε: Βούλγαρης, Κ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Αθήνα 1998, 56-65.) -

Ιστορία (1920-1930): Φουριώτης, Άγγελος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 40 (1983)209-238 και 41 (1984) 209-222 και 42 (1985) 191-205 και 43 (1986) 253-269. -

Ιστορία (1922-1971): Δημάκης, Μηνάς: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 175-178.  -

Ιστορία (1929): Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 7 (1930) 46-48.  -

Ιστορία (1930-2000): Τάγκας, Σπύρος: Ίβυκος 23 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 2-3. - 

Ιστορία (1930-1990): Τριβιζάς, Σωτήρης: Ποίηση 3 (1994) 200-202.  - 

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 321-323. –

Ιστορία (1930-1985): Κεφάλας, Ηλίας: Νέες Τομές 4, 5 (Απρ./Ιουν. 1986) 5-17.- 

Ιστορία (1930-1980): Βιστωνίτης, Αναστάσης: Γράμματα και Τέχνες 12 (Δεκ. 1982) 9-10. –

Ιούλιος-Φανούριος, Κέρπης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά  39 (1982) 176-177.  –

Μαρκίδης, Μάριος: Σημειώσεις 25 (Ιουν. 1985) 34-47. -  

Πλατής, Ελευθέριος: Νέα Εστία 127 (1990) 154-162.  -

Χριστοφίδης, Ανδρέας σε: Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Αθήνα 1990, 757-765. (Αναδημ. σε: Χριστοφίδης, Α.: Τα έλλογα και τα παράδοξα. Λευκω-σία 1995, 121-130.)  - 

Ιστορία (1930-1979): Θασίτης, Πάνος: Αντί 2, 123 (14/4/1979) 49-51. -   

Ιστορία (1930-1975): Αποστολίδης, Ηρακλής: Τετράμηνα 8/9 (άνοιξη/καλοκ. 1976) 657-664. -

Ιστορία (1930-1960): Θέμελης, Γιώργος: Η νεώτερη ποίησή μας. Αθήνα 196393-98.  -  

Κότσιρας, Γιωργής: Θεωρητική δοκιμή. Αθήνα 1990, 159-180.  –

Σπανδωνίδης Πέτρος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1962) 103-150. (Αποσπ.αναδημ. σε:  Η κριτική παρουσία του Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη. Αθήνα 1992,  200-205.) - 

Χατζίνης, Γιάννης: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 57-67.  - 

Ιστορία (1930-1955): Δημάκης, Μηνάς: Νέα Πορεία 3 (1957/1958) 7-11. -  

Ιστορία (1930-1950): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 223-230. (Αναδημ.)  -

Κοτζιούλας, Γιώργος: Νέος Νουμάς 1, 5 (Απρ./Ιουν. 1950) 14-22. –

Ιστορία (1930-1939): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Το Δέντρο 2, 114 (καλοκ. 2001) 

85-88. (Αποσπ. αναδημ.)  -

Μπαλούμης, Επαμεινώνδας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 411-422.  - 

Στεργιόπουλος, Κώστας: Χρονικό (1980) 30-31. –

Φιλοκύπρου, Έλλη: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992) 235-247 (αγγλ.).  -

Ιστορία (1930): Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 4, Αθήνα 1995, 390-391. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1933): Ξύδης, Θεοδόσης: Ιδεά 3 (1934) 18-28. –

Παράσχος, Κλέων: Σήμερα 1 (1933) 368-370. - 

Ιστορία (1935-1943): Ελύτης, Οδυσσέας: Νέα Γράμματα 7 (1944) 63-65.  -  

Ελύτης, Οδυσσέας: Νέα Γράμματα 7  (1944) 96-101.  - 

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Γράμματα 7 (1944) 91-95.  -

Ιστορία (1935:) Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα 21 (1/9/1935) 11 και 15. 

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.:Το Νέον Κράτος 3 (1939) Ιαν., 1535-1542. - 

Παππάς, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 8 (1978) 155. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1937): Παράσχος, Κλέων: Το Νέον Κράτος 2 (1938) 228-230. -

Ιστορία (1939-1950): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Νεοελληνικός Λόγος (1974) 109-126. - 

Ιστορία (1939): Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 165 (27/1/1940) 

1 και 10.  -

Ιστορία (1940-1980): Γκάτσος, Νίκος: Πόρφυρας 10 (Φεβρ. 1982) 29-30. - 

Ιστορία (1940-1975): Τσακνιάς, Σπύρος: Ετερώνυμα. Αθήνα 1987, 57-60.(Αναδημ.)  - 

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 67-69.  -

Ιστορία (1940-1970): Δελώνης, Αντώνης: Ηπειρωτική Εστία 22 (1973) 282-288. (Παραλλ. δημ. σε: Πνευματική Κύπρος 13 [1972/1973] 270-275.)  -

Θέμος, Αλέκος: Νέα Σύνορα 4 (1972) 24-25. - 

Ιατρόπουλος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 3 (1971) 129-134.- 

Καραχάλιος, Κώστας: Νέα Σύνορα 4 (1972) 23-24. –

Κουτρούλης, Γιώργος: Νέα Σύνορα 3 (1971) 193-202. –

Κουτρούλης, Γιώργος: Νέα Σύνορα 4 (1972) 25. –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Ποιητική και πολιτική ηθική. Αθήνα 1995, 11-37 και 73-80. (Αναδημ.)  -

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Σύνορα 3 (1971) 186. –

Χαρίτος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 3 (1971) 187-189. –

Χαρίτος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 4 (1972) 25. -

Ιστορία (1940-1960): Γιαννόπουλος, Τάκης: Τομές 2, 74/75 (Ιουλ./Αυγ. 1981) 48-49. –

Γιαννόπουλος, Τάκης: Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ. 1981) 60-61. - 

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 15 (1973) 15-27 (αγγλ.).  - 

Καζαντζής, Τόλης: Εντευκτήριο 14 (Μαρτ. 1991) 50-55.  -

Spanos, Bebe: The Charioteer 15 (1973) 5-8 (αγγλ.).  -

Ιστορία (1940-1955): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986, 88-116. (Αναδημ.)  -

Ιστορία (1940-1949): Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 2 (1972) 329-331.  -

Ιστορία (1940-1944): Αναγνώστου, Τάσος: Παρνασσός 2, 40 (1998) 347-356. -

Ιστορία (1945-2000): Μπουκάλας, Παντελής: Γράμμα/Gramma 8 (2000) 33-42 (αγγλ.). - 

Ιστορία (1945-1995): Κωσταβάρας, Θανάσης: Ο Πολίτης 2, 34 (4/4/1997) 45-47.  - 

Παπαγεωργίου, Κώστας: Akzente 45 (1998) 493-501 (γερμ.).  - 

Στεφάνου, Λύντια: Θέματα Λογοτεχνίας 8 (Μαρτ./Ιουν. 1998) 55-71.  -

Ιστορία (1945-1990): Βαφόπουλος, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοοχρονιά 49 (1992) 29-30. –

Κάσσος, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 13 (Δεκ. 1990) 73-76. -            

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 126 (Μαρτ./Απρ. 1995) 218-219.  -  

Πλατής, Ελευθέριος: Νέα Εστία 127 (1990) 154-162. (Αναδημ. σε: Πλατής, Ε.: Τοποθετήσεις 1,  Αθήνα 1990, 161-178.)  -

Φραγκόπολος, Θεόφιλος/Καραγιάννης, Στέλιος: Γραφή 27 (φθιν. 1994) 10-19. –

Bouchard, Jacques: Γράμματα και Τέχνες 61 (Νοεμβρ. 1990) 26-28. -

Ιστορία (1945-1985): Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 281-291. (Παραλλ. δημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 47 [Σεπτ./Οκτ.1986] 3-7.) 

Βαβούρης, Σταύρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 323-330.  –

Διζικιρίκης, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 443-461.  - 

Κεντρωτής, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΣΤ’ Συμποσίου Ποίη-σης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 367-371.  –

Λίτσας, Φώτιος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ΄ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 342-346. - 

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίη-σης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 25-37.  - 

Φωκάς, Νίκος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 59-67. (Παραλλ. αναθεωρ. αναδημ. σε: Σημειώσεις 28 [Νοεμβρ. 1986] 11-18.) -  

Ιστορία (1945-1980):  Βιστωνίτης, Αναστάσιος: Γράμματα και Τέχνες 12 (Δεκ. 1982) 9-10. –

Λεοντάρης, Βύρων: Σημειώσεις 24 (Νοεμβρ. 1984) 34-43. (Αναδημ. σε: Λεοντά-ρης, Β.: Κείμενα για την ποίηση. Αθήνα 2001, 101-119.) –

Μπουκάλας, Παντελής: Ο Πολίτης 2, 35 (25/4/1997) 47-49. - 

Ιστορία (1945-1970): Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1972, 1) 218-224 (ρωσ.). –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 169-174. (Αναδημ.) -

Ιστορία (1945-1965): Βούλγαρης, Κώστας: Από την ήττα στην σιωπή. Αθήνα 2000, 30-34. (Αναδημ.)  - 

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1965, 3) 92-93 (ρωσ.). 

Μέντη, Δώρα: Διαβάζω 228 (13/12/1989) 33-40.  -

Ιστορία (1945-1960): Ζήρας, Αλέξης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεοελληνικής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 35-41. (Παραλλ. δημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 1 [Ιαν. 1982] 13-14.) -  

Ναθαναήλ, Παύλος: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 473-474.  –

Σαββίδης, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Νεοελληνι-κής Ποίησης, 3-5/7/1981 τ. 1, Αθήνα 1982, 27-34.  -

Ιστορία (1945-1955): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 211-222. (Αναδημ.)  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Επισημάνσεις. Αθήνα 1992, 38-76. (Ανα-δημ.)  - 

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 1 (1977) 29-30 (περίληψη). –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Journal of Modern Hellenism 3 (1986) 91-104 (αγγλ.)  -

Νησιώτης, Βασίλης: Νέα Πορεία 2 (1956/1957) 927-931. -

Ιστορία (1945-1949): Κωσταβάρας, Θανάσης: Ο Πολίτης 2, 71 (Δεκ. 1999) 45-47. -

Ιστορία (1949-1995): Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 321-323.  -

Ιστορία (1950-1990): Κακναβάτος, Έκτωρ: Ελίτροχος 1 (Ιαν/Μαρτ. 1994) 9-16.  -

Ιστορία (1950-1985): Βαρβέρης, Γιάννης: Σωσίβια λέμβος. Αθήνα 1999, 15-20.(Αναδημ.)  -

Ιστορία (1950-1980): Ζήρας, Αλέξης [και άλλοι]: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 4-18. –

Καζαντζής, Τόλης: Σημειώσεις 25 ( Ιουν. 1985) 48-52. –

Παπαδίτσας, Δημήτρης: Ευθύνη 2, 10 (1981) 313-315. - 

Τζιόβας, Δημήτρης: Ποίηση 3 (1994) 89-107.  –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 19-20.

Ιστορία (1950-1970): Αράγης, Γιώργος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1997, 9-54. (Aνα- δημ.)  -  

Δάλλας, Γιάννης: Ο Πολίτης 2, 82 (Νοεμβρ. 2000) 50-53.  - 

Ιστορία (1950-1960): Μαρωνίτης, Δημήτρης: Journal of Modern Hellenism 3 (1986) 91-104 (αγγλ.). 

Χαλατσάς, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 57 (2000) 268-269.  -

Ιστορία (1955-1980): Βιστωνίτης, Αναστάσης: Η κρίση και η καταστολή. Αθήνα 1986, 61-77. (Aναδημ.) -

Ιστορία (1955-1965): Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης 2, 42 (7/11/1997) 45-47. –

Κάσσος, Βαγγέλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά  ΣΤ’  Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 309-322.  -

Ιστορία (1955): Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 112-115. -  

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 430-433.  - 

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 60 (1956) 1092.  -

Ιστορία (1956): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 258-263.  - 

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνες 5 (1957) 192-194.-   

Ιστορία (1957): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 263-264. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 291-296. -

Ιστορία (1958): Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 352-361. –

Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 373-377. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 278-287. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 362-367. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 379-393. - 

Ιστορία (1959): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 205-213. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 255-261. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 229-236. –

Καραντώνης, Αντρέας: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 273-277. - 

Ιστορία (1960-1990): Παρίσης, Νικήτας: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 

741-747.  –

Φωστιέρης, Αντώνης: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 792-793.  - 

Ιστορία (1960-1985): Βούλγαρης, Κώστας: Από την ήττα στην σιωπή. Αθήνα 2000, 35-39. (Αναδημ.)  -

Λαδάκη Φιλίππου, Νίκη: Μελετήματα λογοτεχνίας. Λευκωσία 1992, 7-18. -

Ιστορία (1960-1980:): Lucas, John/Αγγελάκης, Ανδρέας: Poetry Review 75  (1985/1986) 1, 26-30 (αγγλ.). -

Ιστορία (1960-1970): Ανώνυμο: Νέες Τομές  4, 1 (άνοιξη 1985) 3-8. –

Κάσσος, Βαγγέλης: Νέες Τομές 4, 7 (Οκτ./Δεκ. 1986) 73-81.–

Μπαλούμης, Επαμεινώνδας: Νέες Τομές 4, 1 (άνοιξη 1985) 9-16. -  

Ιστορία (1960): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1960) 209-212. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 142-148. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1960) 237-239. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 189-198. –

Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 37-42. -

Ιστορία (1961): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 154-161. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 231-235. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 245-251. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1961) 216-222. -

Ιστορία (1962): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1962) 179-184. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ./χειμ. 1962) 250-255. –

Ιστορία (1963): Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 259-269. 

Ιστορία (1967-1987): Περδικούλης, Αντ.:Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 525-529.  -

Ιστορία (1967-1981): Μαρωνίτης, Δημήτρης: Μέτρια και μικρά. Αθήνα 1987

230-246.  -

Ιστορία (1967-1977): Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Αντί 2, 105 (12/8/1978) 46-47. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1978,1) 113-114 (ρωσ.).  -

Ιστορία (1970-1994): Φραντζή, Άντεια: Αντί 2, 566 (9/12/1994) 52-54. -  

Ιστορία (1970-1990): Αίθικος, Φίλων: Παρουσίες. Αθήνα 1993, 141-143.  - 

Στεργιόπουλος, Κώστας: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ.1990) 706-709.  - 

Ιστορία (1970-1985): Βαγενάς, Νάσος: Διαβάζω 160 (28/1/1987) 57-59.  (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 165-172.)  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1988,7) 3 (ρωσ.).  -

Ιστορία (1970-1980): Καμαράς, Βλάσσης: CTL. Journal du Centre de la Traduc-tion Littéraire de Institut Français dAthènes 3 (Ιαν. 1989) [ 3] (γαλλ.).  - 

Παπαγεωργίου, Κώστας: Χρονικό (1979) 73-75. –

Ρίτσος, Γιάννης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ. 1979) 26-28.–

Τριβιζάς, Σωτήρης: Πόρφυρας 2 (Σεπτ. 1980) 17-22.  - 

Τριβιζάς, Σωτήρης: Πόρφυρας 9 (Δεκ. 1981) 23-26 .  –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 12 (1983) 441-442. -  

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./Δεκ. 1984) 

19-20. -

Ιστορία (1970): Βαρίκας, Βάσος: Χρονικό (1971) 68.  - 

Βαρίκας, Βάσος: Χρονικό (1971) 69-70.  -

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 89 (1971) 765-767.  - 

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης M.: Χρονικό (1970) 21.  -

Ιστορία (1971/1972): Λιγνάδης, Τάσος: Χρονικό (1972) 45-48.  -

Ιστορία (1972): Παναγιώτου, Γιώργος: Νέα Σύνορα 5 (1973) 256-257. –

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 5 (1973) 190-194. –

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 5 (1973) 257. -

Ιστορία (1973/1974): Χατζηδημητρίου, Βαγγέλης: Νέα Σύνορα 6 (1974) 230-232.  - 

Ιστορία (1973): Αναγνωστάκη, Νόρα: Χρονικό (1973) 51-57. (Aναδημ.σε: Ανα-γνωστάκη, Ν.: Η κριτική της παντομίμας. Αθήνα 1977, 69-100.  – Αναγνωστάκη, Ν.: Διαδρομή. Αθήνα 1995, 197-219.)  -

Ιστορία (1974): Στεριάδης, Βασίλης: Χρονικό (1974) 55-60.  -

Ιστορία (1975-1995): Σπυριούνης, Λάμπρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματα στη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 16-27.-

Ιστορία (1975): Αργυρίου, Αλέξανδρος: Χρονικό (1976) 84-86. - 

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 101 (1977) 337-339.  - 

Στεριάδης, Βασίλης: Χρονικό (1975) 88-94.  - 

Ιστορία (1976/1977): Παπαγεωργίου, Κώστας: Αντί 2, 76 (23/7/1977) 18-19. - 

Ιστορία (1977/1978): Λιοντάκης, Χριστόφορος: Αντί 2, 105 (12/8/1978) 48-50. - 

Ιστορία (1980-1990): Γαραντούδης, Ευριπίδης: Γραφή 17/18 (χειμ./άνοιξη 1992) 12-16. –

Ζήρας, Αλέξης: Επίλογος 1 (1992) 18-23.  –

Ιωακείμ, Βασίλης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 25.–

Καραγιάννης, Στέλιος: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 15-16. –

Κάσσος, Βαγγέλης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 12-14. - 

Κεφάλας, Ηλίας: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997)  4-6.–

Κοκκινάκη, Νένα: Φιλολογική 65 (Οκτ./Δεκ. 1998) 33-35. -   

Κουβαράς, Γιάννης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ. 1997) 19-20. –

Σταματόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ.1997) 23-24. - 

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ.1990) 775-777.  –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέο Επίπεδο 26 (άνοιξη/καλοκ.1997)  9-11. - 

Ιστορία (1980-1985): Κεφάλας, Ηλίας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 524-529. (Επεξεργ.αναδημ. σε: Πάροδος 3 [Σεπτ. 1987] 177.) -  

Ιστορία (1980): Καρέλλη, Ζωή/Τριβιζάς, Σωτήρης: Πόρφυρας  1 (Ιουλ. 1980) 27.  - 

Κατσίμης, Σπύρος: Αντί 2, 166 (5/12/1980) 41. –

Ιστορία <1985>: Βέης, Γιώργος: Γράμματα και Τέχνες 48 (Νοεμβρ./Δεκ. 1986)

38-44. -   

Ιστορία <1986>: Χουζούρη, Έλενα: Γράμματα και Τέχνες 50 (Μαρτ./Μάιος 1987) 5-6. -

Ιστορία <1990-2005>: Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Ποίηση 25 (άνοιξη/καλοκ. 2005)202-205.  - 

Ιστορία <1990-1999>: Αμανατίδης, Βασίλης: Εντευκτήριο 53 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 49-52. -   

Αμανατίδης, Βασίλης: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν. 2001)  68-70.  -  

Βαής, Θόδωρος: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν. 2001) 67-68.  - 

Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης  2, 88 (Μάιος 2001) 46. (Αναδημ. σε: Εντευκτήριο 54 [Απρ./Ιουν. 2001] 71-73.) - 

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν. 2001) 71. (Αποσπ. αναδημ.)  -   

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν.2001) 71. (Αποσπ. ανα-δημ.)  -

Ιστορία <1990>: Ευαγγέλου, Ιάσων: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 123/124, 28-29. -       

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Διαβάζω 287 (13/5/1992) 25-28.  - 

Φραντζή, Άντεια: Αντί 2, 566 (9/2/1994) 52-54.  -

Ιστορία (1991/1992): Ζήρας, Αλέξης: Επίλογος 1(1992) 18-23.  -

Ιστορία (1991): Κοντός, Γιάννης: Χρονικό (1991) 113. -           

Ιστορία (1992/1993): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Επίλογος 2 (1993) 24-29.  -

Ιστορία (1993/1994): Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Επίλογος 3 (1994) 58-61.  -

Ιστορία (1995/1996): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 5 (1996) 22-28.  -

Ιστορία (1995): Βέης, Γιώργος/Κακλαμανάκη, Ρούλα/Χατζόπουλος, Θανάσης: Επίλογος 8 (1999) 63-70.  -  

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 6 (1995) 209-224.  -

Ιστορία (1996/1997): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 6 (1997) 22-30.  -

Ιστορία (1997/1998): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 7 (1998) 29-34. -

Ιστορία (1998/1999): Παπαγεωργίου, Κώστας: Επίλογος 8 (1999) 23-32.  -

Ιστορία (2000/2001): Μενδράκος, Τάκης: Επίλογος 10 (2001) 14-18.  -

Ιστορία (2000): Βούλγαρης, Κώστας: Πλανόδιον 28 (Δεκ. 1998) 722-723.  -  

Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 28 (φθιν./χειμ. 2006) 331-343.  - 

Ζήρας, Αλέξης: Επίλογος 9 (2000) 28-33.  -

Τοπάλη, Μαρία: Ποιητική 5 (άνοιξη/καλοκ. 2010) 313-320.  -

(Της) Καβάλας: Πρασίνης, Φώτης: Νέα Πορεία 9 (1963) 362-364. -

(Και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/"Περιμένοντας τους βαρβάρους": Βρεττός, Σπύρος: Νέα Εστία 152 (2002) 712-719.  -

Καθαρή ποίησηΠαππάς, Νίκος: Τρικαλινά 7 (1987) 279-283. (Αναδημ.  - Παραλλ. δημ. σε: Παππάς, Ν.: Αισθητικά κριτικά. Αθήνα 1987, 53-58.)  -  

“Κατά Γάλλων και υπέρ Γάλλων“: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 4 (1967) 95-105.  - 

ΚείμεναΜιχαηλίδης, Δημήτρης: Παρνασσός 2, 12 (1970) 371-380. - 

Knös, Börje: Αθηνά 62 (1958) 185-193 (γαλλ). –

Reinsch, Diether Roderich σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία 7-10/11/1991> 2,  Βενετία 1993, 156-176 (γερμ.) και 688 (νεοελλ. περίληψη). - 

(Της) Κέρκυρας: Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 7 (Αυγ. 1981) 15-20.  - 

Παγκράτης, Περικλής: Πόρφυρας 13/14 (Δεκ. 1982) 5-15.  - 

(Και) κοινό: Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 323-324.  -  

Δάλλας, Γιάννης: Πόρφυρας 33 (Φεβρ. 1986) 140-149.  -  

Ελύτης, Οδυσσέας: Διαβάζω 372 (Μαρτ. 1997) 48-50. (Αναδημ.)  -          

Ελύτης, Οδυσσέας: Νέα Γράμματα 7 (1944) 63-65.  - 

Ελύτης, Οδυσσέας: Νέα Γράμματα 7 (1944) 96-101.  -

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 32 (1942) 1009-1010.  - 

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 32 (1942) 1138.  –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 53 (4/12/1937) 5. –

Καψάλης, Διονύσης: Ο Πολίτης 121 (Ιαν./Μαρτ. 1993) 44-52. (Αναδημ. σε: Καψά-λης, Δ.: Τα μέτρα και τα σταθμά. Αθήνα 1998, 23-49.)  -

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 15 (1950) 339-340.-  

Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 263-264.- 

Κριαράς, Εμμανουήλ: Νέα Εστία 32 (1942) 1270-1271. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Γλωσσοφιλολογικά.  Θεσσαλονίκη 2000, 3-4.)  -

Μαυρουδής, Κώστας [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 75/76 (Ιαν./Μαρτ. 1993) 101-115. –

Μαυρουδής, Κώστας [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 77/78 (Απρ./Ιουλ. 1993) 76-85.  

Ροζάνης, Στέφανος: Επιθεώρηση Τέχνης 22 (1965) 64-68.  -      

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Γράμματα 7 (1944) 91-95.  -

(Της) Κρήτης (-1669): Δημητρακόπουλος, Φώτης: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000, 102-109.  –

Πέτρου-Μεσογείτης, Χρ.: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939) 339-374.  –

Σαββίδης, Γιώργος: Αριάδνη 5 (1989) 325-330. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Τράπε-ζα πνευματική. Αθήνα 1994, 99-105.)  -

(Της) Κρήτης (-1669)/“Αλέμωνον η τάλαινα...“: Πολίτης, Λίνος: Κρητικά Χρονικά 12 (1958) 300-305.- 

(Της) Κρήτης (-1669)/“Άσμα του σεισμού στην Κρήτη <1508>“: Σπυριδάκης, Γεώργιος: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 15 (1938) 58-65.  - 

(Της) Κρήτης (-1669)/δεκαπεντασύλλαβοςΦιλιππίδου, Ντία: Μαντατοφόρος 32 (Δεκ. 1990) 52-67. –

(Της) Κρήτης (-1669)/εντεκασύλλαβος: Marcheselli-Loukas, Lucia: Mαντατο-φόρος 32  (Δεκ. 1990) 45-51. - 

(Της) Κρήτης (-1669)/επιδράσεις/Νάξος/εκκλησιαστική τέχνη: Μαστορόπου-λος, Γεώργιος: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 11 (1979/1984) 507-558. (Με γαλλ. περίληψη.)  - 

(Της) Κρήτης (-1669)/θέματα/Πάρος/λεηλασίαΚριαράς, Εμμανουήλ: Αθηνά 48 (1938) 119-162. –

(Της) Κρήτης (-1669)/θρησκευτική ποίηση/“Μυστήριο των παθών του Χριστού“Μανούσακας, Μανούσος/Parlangeli, Or.: Κρητικά Χρονικά 8 (1954) 109-132. - 

(Της) Κρήτης (-1669)/“Καλά και από καιρόν πολύ ήτονε το πρεπό μου...“: Κριαράς, Εμμανουήλ: Αθηνά 48 (1938) 119-162. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 1, Θεσσαλονίκη 1988,167-210.)  -

(Της) Κρήτης (-1669)/κείμενα: Οικονομίδης, Δημήτριος σε: Πεπραγμένα του Β’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου τ. 4, Εν Αθήναις 1969, 335-343. -  

(Της) Κρήτης/“Κρητική λυρική ποίηση“ (Επιμ.: Δεληγιαννάκη, Ναταλία): Χατζοπούλου, Λίτσα: Ποίηση 15 (2000) 255-260. -

(Της) Κρήτης (-1669)/μετρικάΓαραντούδης, Ευριπίδης σε: Πεπραγμένα Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου τ. 2, 1, Ηράκλειο 2004, 25-38. -

Bakker, Wim σε: Neograeca Medii Aevi II: Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου <Βενετία7-10/11/1991> 1, Βενετία 1993, 228-247 και 478 (ιταλ. περίληψη).  -

(Της) Κρήτης (-1669)/μορφή: Λασσιθιωτάκης, Μιχάλης: Revue des Études Néo-Helléniques 2 (1993) 185-202 (γαλλ.)  -

(Της) Κρήτης (-1669)/πηγές: Morgan, Gareth: Κρητικά Χρονικά 14 (1960) 7-68, 203-270 και 379-434 (αγγλ.). -

(Της) Κρήτης (-1669)/πηγές  ιταλικές: Παναγιωτάκης, Νικόλαος σε: Medioevo romanzo e orientale. Colloquio Internazionale 2, Napoli, 17-19/2/1994. Messina 1995, 29-45 (ιταλ.). (Παραλλ. δημ. σε : Θησαυρίσματα 25 [1995] 124-142 και 

375-376 [νεοελλ. περίληψη].) 

(Της) Κρήτης (-1669)/ποιμενική ποίηση (και) ιταλική ποιμενική ποίηση: Πολί-της, Λίνος: Θέατρο 27/28 (Μαίος/Αυγ. 1966) 32-34.(Αναδημ. σε: Πεπραγμένα του Β’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου τ. 4, Εν Αθήναις 1969, 389-396.)  –

Πολίτης, Λίνος σε: Actes du IVe Congrès de l’Association Internationale de Litté-rature Comparée, Fribourg 1964. The Hague, Paris 1966, 1000-1007 (γαλλ.). (Αναδημ. σε: Πολίτης, Λ.: Paléographie et littérature byzantine et néo-grecque. London 1975, XXIII.)   -  

(Της) Κρήτης (-1669)/“Ποιός είν’ το βλέπω και έρχεται μαύρος...“: Μέγας, Γεώργιος: Λαογραφία 25 (1967) 634-644. (Αναδημ.) -

(Της) Κρήτης  (-1669)/προφορική ποίηση: Holton, David: Byzantine and Modern Greek Studies 14 (1990) 186-198 (αγγλ.). (Νεοελλ. μεταφρ. σε: Χόλτον, Ντέϊβιντ [Holton, David]: Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα. (Αθήνα 2000,) 103-121 και 405.) -

(Της) Κρήτης/“Σύγχρονοι κρητικοί ποιητές“ (Εκδ.: Μπαρμπουνάκης): Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 14 (1984) 47-48. -

(Και) κριτική: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλκής: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965345-346.  -

Αριστηνός, Γιωργής σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης,

2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 311-320. - 

Βαλαωρίτης, Νάνος: Χάρτης 3 (1984/1985) 148-149.  - 

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 2 (1936) 937-940.  –

Κόρφης, Τάσος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 

2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 291-297. (Παραλλ. δημ. σε: Πόρφυρας 15 [Φεβρ. 1983] 13-17.) –

Κότσιρας, Γιωργής σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης,  

2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 299-309. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 112 [1982] 

1130-1136.)  -

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 51 (1952) 194-195.  - 

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 51 (1952) 338.  - 

Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 61 (Ιαν. 1987) 52-56.  –

Παπαγεωργίου, Κώστας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 273-281. –

Στεργιόπουλος, Κώστας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 283-290. - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 51 (1952) 262.  -  

Χριστοδούλου, Δημήτρης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1982. Αθήνα 1983, 255-260. -

(Της) Κύπρου/“Ανθολογία κυπριακής ποίησης για σχολική χρήση“: Χαρα-λαμπίδης, Κυριάκος: Κυπριακός Λόγος 12 (1980) 291-297. - 

(Της) Κύπρου/βραβεία/Διαγωνισμός Ζ. ΕυσταθίουΠερνάρης, Άντης: Κυπριακά Γράμματα 19 (1954) 42-44. –

Χιονίδης, Νικόλαος [και άλλοι]: Κυπριακά Γράμματα 21 (1956) 244-246. - 

(Της) Κύπρου/γενιά του ´74: Ιωάννου, Γιάννης: Modern Greek Studies Yearbook 9 (1993) 317-387 (αγγλ.).  -

(Της) Κύπρου/γλώσσα: Αντωνιάδη, Ελένη σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΗ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1998. Ποίηση και γλώσσα. Πάτρα 2000, 85-100. –

Λανίτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 26 (1939) χριστ. τχ., 78-80.  –

Μολέσκης, Γιώργος: Νέα Εποχή 173/174 (Ιουλ./Οκτ. 1985) 332-346. -

Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος σε: Χαραλαμπάκης, Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 304-326. -

(Της) Κύπρου/γυναικεία ποίηση: Λαδάκη Φιλίππου, Νίκη: Φιλολογική Κύπρος 1990, 91-108. (Αναδημ. σε: Λαδάκη Φιλίππου, Ν.: Μελετήματα λογοτεχνίας. Λευ-κωσία 1992, 19-41.)  -

Περικλέους-Παπαδοπούλου, Ευρυδίκη σε: Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 381-397. –

(Της) Κύπρου/διαγωνισμοί: Βραχάς, Φρίξος/Φυλακτού, Τάκης/Χριστοφίδης, Ανδρέας: Πνευματική Κύπρος 11 (1970/1971) 29-30.  -

(Της) Κύπρου/διαλεκτική ποίηση: Πισσάς, Μιχαήλ: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 

25 (1968) 145-146.  - 

(Της) Κύπρου (στην) ελληνική παράδοση: Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 56 (1954) χριστ.τχ., 213-217. (Αναδημ. σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευ-κωσία 1990, 282-287.)  -

(Της) Κύπρου (στο) εξωτερικό/Ρουμανία: Lazar, Eleni: Nέα Eστία 139 (1996) 56-57.  -

Κύπρου (στο) εξωτερικό/Ρωσία: Ανώνυμο: Νέα Εποχή 91 (Οκτ./Νοεμβρ. 1971) 168. -

(Της) Κύπρου/εργατική ποίηση: Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 7 (1942/1943) 53-54. - 

(Της) Κύπρου/ερωτική ποίηση: Δημητρακόπουλος, Φώτης: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000, 87-89.  -

Δημητρακόπουλος, Φώτης: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000, 96-101.  - 

Ζώρας, Γεώργιος/Pojaghi, Giovanna: Νέα Εστία 18 (1935) 752-754. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Ζώρας, Γεωργ.: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 34-39.) –

Ζώρας, Γεώργιος: Παρνασσός 2, 18 (1976) 469-474. -  

Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 2 (1935/1936) 493-498. -

(Της) Κύπρου/ερωτική ποίηση/εκδόσεις: Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμ-ματα 3 (1936/1937) 84-90. –

Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 187-189. –

Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 79-84. –

Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 185-187. -  

(Της) Κύπρου/ερωτική ποίηση (στη) νεοελληνική ερωτική ποίηση: Λασσι-θιωτάκης, Μιχάλης σε: Chypre et l ’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 232-250 (γαλλ.). -

(Της) Κύπρου/ερωτική ποίηση/πηγές: Cortelazzo, Manlio σε: Attidel IV Con-vegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. Atti.  Messina 1994, 69-72 (ιταλ.).- 

(Της) Κύπρου/θέματα/αντίσταση 1974-1976: Καρατζόγλου, Γιάννης: Αντί 2, 130 (21/7/1979) 22-25. - 

Ρούσου, Νάγια: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 407-409 και 9 (1977) 17-24 και 10 (1978) 176-178 και 11 (1979) 78-81. -   

(Της) Κύπρου/θέματα/απελευθερωτικός αγώνας: Emrich, Gerhard σε: Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου τ. 3, Λευκωσία 2001, 259-267 (γερμ.). –

(Της) Κύπρου/θέματα/ελευθερία: Γαλάζη, Πίτσα σε: Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 370-380. –

(Της) Κύπρου/θέματα/ΕΟΚΑΠετρόπουλος, Γιώργος: Πνευματική Κύπρος 41 (2001) 45-50.  - 

(Της) Κύπρου/θέματα/Παλαμάς, ΚωστήςΧρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1987) 139-143.  -

(Της) Κύπρου/θέματα/1821: Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Λαογραφική Κύπρος 29 (1999) 11-24. –

Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Φιλολογική Κύπρος (1991/1992) 110-117.  -

(Της) Κύπρου/θέματα/Byron,George Gordon Noël: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 251-257.  -

(Της) Κύπρου/θρησκευτική ποίησηΜιχαλόπουλος, Φάνης: Φιλολογική Πρωτο-χρονιά 14 (1957) 225-228. -

Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: Κυπριακαί Σπουδαί 34 (1970) 83-122. –

Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: Κυπριακαί Σπουδαί 36 (1972) 83-119. -  

(Της) Κύπρου/ιστορία: Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Πνευματική Κύπρος 7 (1966/1967) 324-325.  - 

Κρανιδιώτης, Νίκος: Παρνασσός 2, 11 (1969) 30-55. –

Λανίτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 24 (1938) 1543-1545.  - 

Νικολαΐδης, Μελής: Κυπριακά Γράμματα 14 (1949) 236-237.- 

Νικολαΐδης, Μελής: Πνευματική Κύπρος 7 (1966/1967) 24-35.  –

Πισσάς, Μιχαήλ: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 25 (1968) 83-87.  - 

Χαρωνίτης, Βασίλης: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 125-128.  -

Gečev, Stefan: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 333-335. (Μεταφρ. αναδημ.) -

(Της) Κύπρου/ιστορία (-1570): Περάνθης, Μιχαήλ: Κεφάλαια Νεοελληνικής Λογο-τεχνίας. Αθήνα 1976, 54-67.  - 

Συκουτρής, Ιωάννης Αντίφων: Σημείο 4 (1996) 105-113. (Αναδημ.)  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (15ος/16ος αι.): Μαθιοπούλου-Τορναρίτου, Ε.: Folia Neohellenica 7 (1985/1986) 63-159 (γερμ.).  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (15ος αι.): Πολίτης, Λίνος: Κυπριακά Γράμματα 14 (1949) 268. -  

(Της) Κύπρου/ιστορία (16ος  αι.): Γς: Ράδιο Επιθεώρησις 2 (1939) 30-32.  -

Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, Θέμις: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 3-19.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (19ος/20ος αι.): Προυσής, Κώστας: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 860-870. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 56-73.)  -

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Η Λέξη 85/86 (Ιουν./Αυγ. 1989) 494-496.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1878-1982): Ζαφειρίου, Λεύκιος: Αντί 2, 236 (8/7/1983) 50-52. -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1878-1980): Ιακωβίδου-Andrieu, Άννα Όλβια σε: Actes du VIIIième Congres International des Néo-Hellénistes des Universités Franco-phones. Contribution de  Chypre à la civilisation néo-hellénique. Montpellier, 10-12/5/1984. Paris 1986, 152-165 (γαλλ.). -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1880-1960): Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Στοχαστικές προσ-αρμογές. Αθήνα 2000, 253-302. (Αναδημ.)  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (20ος αι.): Ζήρας, Αλέξης: Σημείο 4 (1996) 225-246. -  

Προυσής, Κώστας: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 57-59. (Αναδημ.)  -   

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 37-39. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Το σπίτι της μνήμης. Ανθολογία κυπριολο-γικών δημοσιευμάτων. Αθήνα 1997118-122.) -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1915-1935): Ανθίας, Τεύκρος: Νέα Εποχή 131/132 (Ιουλ./ Οκτ. 1978) 839-842. -  

(Της) Κύπρου/ιστορία (1940-1975): Κρανιδιώτης, Νίκος: Η Λέξη 85/86 (Ιουν./Αυγ. 1989) 422-425. (Αναδημ. σε: Κρανιδιώτης, Ν.: Δοκίμια. Αθήνα 1994151-155.)  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1945-1985): Ιωαννίδης, Κλείτος σε: Πανεπιστήμιο Πα-τρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 493-506.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1945-1970): Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Ino-strannaja Literatura (1971, 3) 170 (ρωσ.).  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1950-1990): Βασιλείου, Κώστας: Ακτή 2 (1990/1991) 187-194.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1955): Λαβίθης, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 278. –

(Της) Κύπρου/ιστορία (1960-2000): Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Φιλολογική 75 (Απρ./Ιουν. 2001) 62-68. -  

(Της) Κύπρου/ιστορία (1960-1985): Λαδάκη Φιλίππου, Νίκη: Μελετήματα λογο-τεχνίας. Λευκωσία 1992, 7-18.  -

Ολυμπίου, Κίκα: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 249-259.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1960-1982): Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 62 (9/2/ 1983) 8. -

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 69 (18/5/1983) 8. - 

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Διαβάζω 79 (19/10/1983) 9.  - 

Λυσιώτης, Γιώργος: Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Επεηρίδα 1982, 48-55. -    

Μυλωνάς, Σπύρος: Διαβάζω 69 (18/5/1983) 8.  - 

Μυλωνάς, Σπύρος: Διαβάζω 79 (19/10/1983) 9.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1967-1974): Θεοχαρίδου, Ίανθη: Φιλολογική Κύπρος 1978, 102-115.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1973): Λιγνάδης, Τάσος: Χρονικό (1974) 310-313.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία <1974-2010>: Παπαλεοντίου, Λευτέρης:: Ακτή 22 (2010/ 2011) 229-233.  -  

(Της) Κύπρου/ιστορία (1974-1985): Κουγιάλης, Θεοκλής: Διαβάζω 123 (17/7/ 1985)  41-50. -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1974): Χαραλαμπίδης, Κυριάκος: Χρονικό (1975) 365-369.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1975): Χριστοφίδης, Ανδρέας: Τα έλλογα και τα παράδο-ξα. Λευκωσία 1995, 74-89.  -

(Της) Κύπρου/ιστορία (1981): Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 157 (Νοεμβρ./Δεκ. 1982) 896-901. -

(Της) Κύπρου (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίηση: Ορφανίδης, Νίκος: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελληνικά. Λευκωσία 1990, 82-96 

και 106-108. (Αναδημ.) -

(Της) Κύπρου/κείμενα: Carbonaro, Giovanna: Ιταλοελληνικά 4 (1991/1993) 175-190 (ιταλ.). 

Martínez Arancón, Ana: Erytheia 15 (1994) 141-154 (ισπ.).  -

(Της) Κύπρου (και) κοινό: Λαβίθης, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 

398-399. - 

(Της) Κύπρου (και) “Κυπριακά Γράμματα“: Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 3 (1936/1937) 326-327. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Πορεία ζωής 1, Λευκωσία 1975, 35-38.) –

(Της) Κύπρου (και) κυπριακή κοινωνία: Πιερής, Μιχάλης: Πλανόδιον 25 (Ιουν. 1997) 207-209. - 

(Της) Κύπρου (στην) κυπριακή παράδοση: Κιτρομηλίδης, Πασχάλης: Neo-Hel-lenica 4 (1981) 159-170 (αγγλ.). - 

(Της) Κύπρου (στο) κυπριακό ραδιόφωνο: Θεοχάρους, Θέμις σε: Μικρό πνευ-ματικό συμπόσιο. Λευκωσία 1987, 71-72.  -

(Της) Κύπρου (και) Κυπριώτες νέοι: Παρασκευά, Γιώτα: Κυπριακή Μαρτυρία 9 (1990) 33-37.  -

(Της) Κύπρου/μελοποιήσεις: Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1988) 49-64.  -

(Της) Κύπρου/μορφή: Χρυσάνθης, Κύπρος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 268-270. -

(Της) Κύπρου/“Οργής και οδύνης εκατόν φωνές“ (Ανθολογία, επιμ.: Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου): Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 41 (2001) 

55-56.  -

(Της) Κύπρου/πετραρχισμός: Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος: Φιλολογική Κύπρος 1998/1999, 217-243. -

Deisser, André σε: Chypre et l’Europe. Lapithos. Actes 1998. Besançon 1998, 

251-276 (γαλλ.). -

(Της) Κύπρου/πηγές/Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίηση: Παπαλεοντίου, Λευτέ-ρης: Επετρηρίς. Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών <Λευκωσία> 25 (1999) 343-365. (Αναδημ. σε: Παπαλεοντίου, Λ.: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 67-100.)  - 

(Της) Κύπρου/πηγές/Σεφέρης, Γιώργος: Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 101-127.  -

(Της) Κύπρου/πηγές/Petrarca, Francesco: Pecoraro, Vincenzo σε: Miscellanea Neograeca. Atti del I convegno nazionale di studi neogreci. Palermo 197697-127 (ιταλ.).  -

(Της) Κύπρου/πηγές λαογραφικές: Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 85/86 (Ιον./Αυγ. 1989) 517-529.  -

(Της) Κύπρου/προφορική ποίηση: Panayi-Tulliez, Photini: Revue des Études Néo-Helléniques 2 (1993) 163-183 (γαλλ.)   - 

(Της) Κύπρου/ρίμες αγάπης/γλώσσα: Cortelazzo, Manlio σε: Atti del IV Con-vegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. Atti.  Messina 1994, 69-72 (ιταλ.). -   

(Της) Κύπρου/ρίμες/πηγές: Cortelazzo, Manlio σε: Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. Atti.  Messi-na 199469-72 (ιταλ.). -

(Της) Κύπρου/ρίμες/πρωταγωνιστές: Φιλοκύπρου, Έλλη:Σημείο 4 (1996) 83-92. -

(Της) Κύπρου/ρίμες αγάπης/μετρικά: Peri, Massimo σε: Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/ 1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. AttiMessina 1994, 57-67 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Σημείο 4 [1996] 93-103.)

(Της) Κύπρου/στοιχεία εθνικά: Ιωαννίδης, Κλείτος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΓ’ Συμποσίου Ποίησης, 2-4/7/1993. Έθνος και ποίηση. Πάτρα 1995

88-110.  -

(Της) Κύπρου/στοιχεία ερωτικά: Δρακονταειδής, Φίλιππος: Η Λέξη 85/86 (Ιουν./ Αυγ. 1989) 505-509.  -

(Της) Κύπρου/στοιχεία χριστιανικά: Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 56 (1954) χριστ. τχ., 213-217. (Αναδημ. σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 282-287.)  -

(Τηςε) Κύπρου/“Σύγχρονοι ποιητές της Πάφου“: Ιεροκηπιώτης, Κώστας: Πνευ-ματική Κύπρος 30 (1990) 236-240. -

Συμεού, Θωμάς: Νέα Εποχή 214 (1992) 64-65. -

(Της) Κύπρου/συμπόσια-συνέδρια/Λευκωσία, 11-13/9/1985Ανώνυμο: Φιλολο-γική 13/14 (Σεπτ. 1985) 2-3. - 

(Της) Κύπρου/συμπόσια-συνέδρια/Πάφος, 31/10-1/11/1992: Ω.: Νέα Εστία 133 (1993) 195-196.  -

(Της) Κύπρου/συμπόσια-συνέδρια/“Α’ και B’ παγκύπρια ποιητική συνάντη-ση“ (Επιμ.: Πραστίτης, Λουκάς/ Αυγορίτου, Κίκα/Μιχαήλ,Κώστας): Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 152-154. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Το σπίτι της μνήμης. Ανθολογία κυπριολογικών  δημο-σιευμάτων. Αθήνα 1997, 98-101.)

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 53.  -

(Της) Κύπρου/“Ώρες της Λευκωσίας στην ποίηση τωνΚυπρίων“: Παπαχρυ-σοστόμου, Χριστόφορος: Ο Κύκλος <Λάρνακα>7/8 (Ιαν./Απρ. 1981) 51.  -   

(Της) Λευκάδα/θέματα/Λευκάδα: Κοντομίχης, Πανταζής: Ηπειρωτική Εστία  8 (1959) 604-609 και 739-749.  -

“Λόγος πάνυ ωφέλιμος περί ψυχής της αγίας Θεοδώρας“: Δουλαβέρα, Βίκυ σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’  Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 55-66. -

(Της) Μακεδονίας/ιστορία (1945-1990): Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Νέα Εποχή 209 (Ιουλ./Αυγ. 1991) 21-33. -      

Μελοποιήσεις: Ανδρεόπουλος, Ανδρέας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1986. Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1987, 401-405.  - 

Κυριακίδης, Αχιλλέας: Χάρτης 3 (1984/1985) 145-146.  –

Μητσάκης, Κάρολος: Τα δοκίμια της Οξφόρδης. Αθήνα 1995, 79-91. (Ποίηση του υπερρεαλισμού.) -

Πορφύρης, Τάσος: Σημειώσεις 24 (Νοεμβρ. 1984) 61-63. -

Μελοποιήσεις/Γαδέδη, Στέλλα/“Κήποι της νύχτας“: Φωσκαρίνης, Θάνος: Δια-βάζω 372 (Μαρτ. 1997)  22.  -

Μελοποιήσεις/δισκογραφικά: Ζακυθηνός, Α.: Η Λέξη 108 (Μαρτ./Απρ. 1992) 180-199. -

Μελοποιήσεις (στην) εκπαίδευσηSánchez-Sánchez, María Trinidad σε: Grecia