"Κ"   <Περιοδικό>

Σκοπός: Ανώνυμο: Κ 1 (Μαρτ. 2003) 3.  -

 

Καβαδίας, Μακάριος  (ππ. 1750-1824) ΕργοβιογραφικάΑσδραχάς, Σπύρος: Ο Ερανιστής 2 (1964) 225-246. -    

 

Καβάκης-Ράλλης, Δημήτριος  (15ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 2. Αθήνα (1976,) 9.  -

 

 

 

 

Καβάκης-Ράλλης, Εμμανουήλ Μανίλιος  (-1517)

Εργοβιογραφικά: Ανώνμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 2. Αθήνα (1976,) 9.  -

 

 

 

 

 

Καβακόπουλος, Παντελής                  

Τραγούδια της βορειοδυτικής Θράκης“ (Επιμ.): Baud-Bovy, Samuel: Balkan   Studies 23 (1982) 281-285 (γαλλ.). –

 

Καβαλλιώτης, Θεόδωρος  (ππ. 1718-1789)             Έμφυτες ιδέες: Ψημμένος, Νίκος: Ο Ερανιστής 23 (2001) 97-113. – 

 

 

Kαβαρνός,Ιωάννης

“(Η) δραματική ποίησις του Δημητρίου Βερναρδάκη“:  Rexine, John: Books Abroad 38 (1964) 99-100 (αγγλ.). -

Έργο:  Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 46 (1994) 267-268. -

 

Καβαρνός, Κωνσταντίνος

“Νεοελληνική σκέψις“: Τσιρπανλής, Κωνσταντίνος: Πλάτων 28 (1976) 376-377.  -  

“(Η) περί παιδείας θεωρία του Βενιαμίν Λεσβίου“: Γεωργούντζος, Παναγιώ-της: Πλάτων 36 (1984) 204-205. –

“Συναντήσεις με τον Κόντογλου“: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 38 (1986) 274. -

“Cultural and Educational Continuity of Greece from Antiquity to the Present“: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 47/48 (1995/1996) 208-209. –

“(The) Holy Mountain“: Rexine, John: Balkan Studies 15 (1974) 350-352 (αγγλ.). -

Macarios of Corinth: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 24 (1972) 389-390.  - 

Modern Greek Thought: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 21 (1969) 337-341. –

Hitt, James Alfred: Neo-Hellenika 1 (1970) 221-223 (αγγλ.). –

Witt, Rex: Balkan Studies 11 (1970) 219-222 (αγγλ.). –

New Library: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 45 (1993) 161-163 και 47/48 (1995/1996) 209-210. –

St. Cosmas Aitolos: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 23 (1971) 382. –

Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 37 (1985) 285-286. –

St. Savvas the New: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 37 (1985) 285-286.  -

 

 

Καβάσιλας, Συμεών  (16ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 2. Αθήνα (1976,) 9.  - 

 

 

Καβαφάκη, Μάρω

“(Η) βεβαιότητα στο σύμπαν“: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτο-χρονιά 56 (1999) 478-479. -


       

Καβαφάκης, Ανδρέας  (1870-1922)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 2. Αθήνα (1976,) 9.  - 

 

 

 

Καβαφάκης, Διομήδης  (1889-1937)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 2. Αθήνα (1976,) 9-10.  - 

 

 

Καβαφάκης, Χρήστος  (1904-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 2. Αθήνα (1976,) 10.  - 

 

 

Καβάφης, Κωνσταντίνος  (1863-1933)

(Και) Αγγλία: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 67 (1960) 521-525. –

Ricks, David: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 270-277. -

(Και) αγγλική γλώσσα: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 98 (1975) 990. –

Χατζηκυριάκος Γκίκας, Νικόλαος: Νέα Εστία 98 (1975) 1053-1054. -

(Και) Άγρας, Τέλλος: Άγρας, Τέλλος/Καβάφης, Κωνσταντίνος/Σαββίδης, Γιώργος: Διαβάζω 104 (17/10/1984) 33-42. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 429-449.) –

(Στην) Αθήνα: Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 12 (1932) 769. –

(Και) Αιγαίο (και) Καζαντζάκης, Νίκος (και) Αιγαίο: Παπαθανασόπουλος, Θανά-σης: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 13-16. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παπα-θανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 106-111.) -

(Και) Αίγυπτος: Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 549-565 και 740-742. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 71-93.) - 

(Και) Αλεξάνδρεια: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 53 (1953) 686-687. -

Δασκαλόπουλος,  Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 31/32 (Ιουν./Αυγ.1987) 101-104. (Επεξ-εργ. αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 155-162 και 195.) –

Ζιώγας, Ηλίας: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 45-48. –

Σταμπολής, Κωστής: Χάρτης 1 (1982/1983) 609-619. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 63 (1958) 272-273. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 74 (1963) 1507-1509. (Αποσπ. αναδημ.) –

Χρονάς, Γιώργος: Νέα Σύνορα 5 (1973) 263-264. -

Corn, Alfred: Raritan 5 (1985/1986) 2, 93-102 (αγγλ.). –

Fiechter, Jacques René: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 14 (γαλλ.). –

Giachetti, Mauro: Erytheia 19 (1998) 237-250 (ιταλ.). –

Golffing, Francis: Partisan Review 22 (1955) 73-82 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 115-126.) –

Kitroeff, Alexander: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 11-21 (αγγλ.).  - 

Sherrard, Philip: Byzantine and Modern Greek Studies 4 (1978) 133-137 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 94-99.) -

Ungaretti, Giuseppe: Ποίηση 20 (φθιν./χειμ. 2002) 141-144. (Μεταφρ. αναδημ.)  -

(Και) Αλεξάνδρεια (και) Ungaretti Giuseppe (και) ΑλεξάνδρειαMinucci, Pao-la Maria σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έρ-γο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 139-148. -

“Αλεξανδρινοί βασιλείς“: Σαββίδης, Γιώργος: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 173-196. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 181-210. – Νεο-ελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 69-92.) –

Blanken, Gerard: Hermeneus 6 (1934) 112-115 (ολλ.). -

ΑλληλογραφίαΠιερής, Μιχάλης σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου 3, Λευκωσία 1987, 555-567. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Πιερής, Μ.: Από το μερτικόν της Κύπρου. Αθήνα 1991, 49-142.) -

“Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον“: Ψύρρας, Θωμάς: Γραφή 16 (φθιν. 1991) 237-242. –

“(Τα) άλογα του Αχιλλέως“: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Χάρτης 2 (1983/1984) 

361-377. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Πίσω μπρος. Αθήνα 1986, 59-81.) –

Ricks, David: The Shade of Homer. Cambridge 1989, 91-113 (αγγλ.). -  

“(Τα) άλογα του Αχιλλέως“/πηγές/Όμηρος: Τωμαδάκης, Νικόλαος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 215-220. -

“Ανέκδοτα πεζά κείμενα“ (Επιμ.: Περίδης, Μιχάλης): Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώ-ρηση Τέχνης 19 (1964) 476-479. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 215-222.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 76 (1964) 996. -

“Ανέκδοτα  ποιήματα 1882-1923“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 92-98. (Αναδημ.) –

Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 155-182. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 187-189. (Αναδημ.) –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Steaua 28 (1977) 8, 30-31 (ρουμ.). –

Μαλάνος, Τίμος: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 9. –

Μουρέλος, Γiώργος: Φιλοσοφικά και αισθητικά μελετήματα. Αθήνα 1992, 295-297. (Αναδημ.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 129 (1991) 177-178. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Τε-τράδια κριτικής 7, Αθήνα 1991, 212-216.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 88 (1970) 1111-1112. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 1 (1972) 210-211. (Αναδημ. σε: Χριστιανό-πουλος, Ντ.: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 59-60.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 9 (1968/1969) 279. –

Keeley, Edmund: Books Abroad 44 (1970) 350 (αγγλ.). –

Keeley, Edmund σε: Modern Greek Writers. Princeton, N. J. 1972, 123-143 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 46-59.) -

“Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και αισθητικής“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώρ-γος): Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 44-45. - 

“Ανθοδέσμαι“: Κοπιδάκης, Μιχάλης: Χάρτης 1 (1983) 630-633. -

"Ανθολογία" (Επιμ.: Λορεντζάτος, Ζήσιμος): Γιανναράς, Σπύρος σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 105-115.  -

“Άννα Δαλασσηνή“: Βαγενάς, Νάσος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 400-401. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 147-149.) –

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Νέα Εστία 165 (2009) 6-17.  -

“Απιστία“: Dell, Michaela σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπο-λιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 103-109. –

Ricks, David: Byzantine and Modern Greek Studies 12 (1988) 169-183 (αγγλ.). –

Scodel, Ruth: Harvard Studies in Classical Philology 81 (1977) 55-57 (αγγλ.). –

Silván Rodriguez, Alfonso: Erytheia 20 (1999) 263-275 (ισπ.). -

“Απιστία“/μεταφράσεις: Βλάχος, Ιωάννης-Ανδρέας: Μετάφραση 6 (2000) 

167-174. –

“Αποικία“: Σαρακηνός, Ιωάννης: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 104-107. –

“(Τα) αποκηρυγμένα“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 92 (18/4/1984) 53 και 55. –

Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 25 (1985) 43-44.-  

“Απολείπειν ο θεός Αντώνιον“: Ζήκου-Βαρφή, Ελένη σε: Βουκόλεια. Mélanges offerts à Bertrand Bouvier. Genève 1995, 397-404. –

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 135-138. –

Καψωμένος, Στυλιανός: Νέα Εστία 36 (1934) 769. –

Λεοντή, Άρτεμη: Φιλόλογος 7 (1983) 218-222. (Αναδημ. σε: Νεοελληνική Λογοτε-χνία. Θεσσαλονίκη 1998, 93-97.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 35 (1944) 598-599. –

Παπαδοπούλου, Ιωάννα: Παρνασσός 2, 43 (2001) 133-146 και 505 (αγγλ. περίλη-ψη). –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 35 (1944) 550-552. –

Σαββίδης, Γιώργος: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 173-196. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 181-210. – Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 69-92.)  –

Χρονοπούλου, Μαίρη: Φιλόλογος 20 (1996) 64-68. (Αναδημ.σε: Νεοελληνική Λογο-τεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 98-102.) –

“Απουσία“/μεταφράσεις: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθήνα 1982, 250-251.  –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθήνα 1982, 252-253. -

(Και) Αριστοτέλης/“Περί ποιητικής“: Τζουβέλης, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτο-χρονιά 50 (1993) 243-247. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 134 [1993] 927-932. – Τζουβέλης, Σ.: Ταξίδι στην ιστορία με τον Καβάφη. Αθήνα 1998, 33-47.) –

Αρρώστιες: Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, 61-64. -

Αρχαιογνωσία: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Αναφορά στους αρχαίους. Αθήνα 1994, 73-95. –

Αρχαιογνωσία (και) Κάλβος, Ανδρέας/αρχαιογνωσία: Δάλλας, Γιάννης: Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 9 (1986) 150-160. (Αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 101-116.) -

Αρχείο: Καργιώτης, Δημήτρης: Νέα Εστία 174 (2013) 741-771.  - 

 Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 303-309. (Αναδημ.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1539-1547. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 31-55.)

Σαββίδης, Μανόλης σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικό-τητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 331-334. –

Haas, Diana: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 5 (1995/1996) 39-50 (αγγλ.). -

“Ας φρόντιζαν“: Πούλης, Κωνσταντίνος σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 97-103.  -

Τσίρκας, Στρατής: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 107-125. (Αναδημ.) -

“Ατελή ποιήματα“ (Επιμ.: Lavagnini, Renata): Γαραντούδης, Ευριπίδης: Μαντα-τοφόρος 39/40 (1995) 199-221. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 147-149. (Ανα-δημ.) -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 4 (1995) 19. –

Δρουσκόπουλος, Άρης: Μανδραγόρας 10/11 (Ιαν./Απρ. 1996) 68-69. –

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 67-71. (Αναδημ.) –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 137 (1995) 266-267.–

Ekdawi, Sarah: Byzantine and Modern Greek Studies 20 (1996) 275-278 (αγγλ.). –

Puchner, Walter: Südostforschungen 54 (1995) 573-574 (γερμ.). –

Αυτοκριτικός: Κούσουλας, Λουκάς σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμπο-σίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 207-213. (Αναδημ. σε: Κούσουλας, Λ.: Μετά τα φιλολογικά. Αθήνα 1983, 131-138.) –

Haas, Diana σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 81-109. –

Haas, Diana: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 130-135 (ολλ.). -

(Και) Βαϊάνος, Μάριος: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμ-ματα 9 (1979) 373-377. - 

Καβάφης, Κωνσταντίνος/Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 370-378. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζηφώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 60-69.) -

(Και) Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης/έργο: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Σαββίδης, Γιώρ-γος: Νέα Εστία 106 (1979) χριστ. τχ., 215-216. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 201-204.) –

(Και) Βάρναλης, Κώστας: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 99 (1976) 194. –

Μαλάνος, Τίμος: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 36. (Αναδημ.) -

“(Ο) βασιλεύς Δημήτριος“: Καράογλου, Χαράλαμπος: Διαγώνιος 4, 2 (1980) 

272-284. –

Στεφανάκης, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 26 (1969) 121-123. (Αναδημ. – Επεξεργ. αναδημ. σε: Στεφανάκης, Γ.: Επαναγνώσεις. Αθήνα 1987, 85-93.) -

“(Ο) βασιλεύς Δημήτριος“/πηγές/Πλούταρχος: Δάλλα, Ισμήνη: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 392-394. -

“(Ο) βασιλεύς Κλαύδιος“: Μαρκίδης, Μάριος: Η Λέξη  23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 

323-329. -

(Και) Βαφόπουλος, Γιώργος: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 379-384. (Αναδημ. σε: Χατζηφώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθή-να 1995, 69-72.) –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 143 (1998) 533. -

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 413-416. –

Ανώνυμο: Περίπλους 32 (1992) 297-301. –

Ανώνυμο: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 167-171. –

Βουδούρης, Μελής: Νέα Σύνορα 7 (1975) 165-180. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 141-148. (Αναδημ. σε: Δα-σκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 59-76.) –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 149-164. –

Δέτσης, Νικόλαος: Φλολογική 68 (Ιουλ./Σεπτ. 1999) 70-74.–

Θρακίτης, Νέανθος: Εντευκτήριο 9 (Δεκ. 1989) 141-142. –

Καμχής, Βίκτωρ: Νέα Εστία 156 (2004) 851-857.   -

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Ο Κύκλος <Αθήνα> 1 (1932/1933) 134-139. –

Κατσίμπαλής, Γεώργιος: Νέα Εστία 32 (1942) 740. –

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 108 (1980) 1479-1482. –

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Παναιγύπτια 8/7/1933, 19-20. –

Μιμίκος, Κλέαρχος: Νέα Εστία 33 (1943) 306-307. –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Εποχές 13 (Μάιος 1964) 62-64. –

Σαββίδης, Γιώργος: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 243-244. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Εντευκτήριο 3 (Ιουν. 1988) 46-54 και 4 (Σεπτ. 1988) 

59-67. (Αναδημ. σε: Χριστιανόπουλος, Ντ.: Συμπληρώνοντας κενά. Αθήνα 1988, 109-154.) –

Minucci, Paola Maria: Η λυρική αφήγηση στον Καβάφη. (Αθήνα 1987,) 117-123. -

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 164-167 (ολλ.). –

Peri, Massimo: Μαντατοφόρος 18 (1981) 5-34 και 19 (1982) 4-37. -

Βιβλιοθήκη: Καραμπίνη-Ιατρού, Μιχαήλα: Νέα Εστία 154 (2003) 683-712.   -

Βιογραφικά: Βενέτης, Αντώνης: Νέα Εστία 175 (2014) 257-259.  -

Βουρνάς,Τάσος: Ιστορικά και φιλολογικά πορτραίτα. Αθήνα 1981, 185-202. (Ανα-δημ.) –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθήνα 1982, 267-307 (αγγλ.) και 308-352 (νεοελλ. μεταφρ.) –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 14 (1933) 791. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1485.) –

Καβάφης, Κωνσταντίνος/Παπουτσάκης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1535-1538. –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Die Horen 58 (2013) 249, 72 (γερμ.).  -

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Die Horen 58 (2013) 249, 77-86 (γερμ.).  -

Κατσίμπαλης, Γεώργιος/Σαββίδης, Γιώργος: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 37-40. - 

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 88 (1970) 1049-1063. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 98 (1975) 990. – 

Μαρτούλας, Παναγιώτης: Νεά Εστία 82 (1967) 1101-1102. –

Μοδινός, Πόλυς: Νέα Εστία 113 (1983) 635-642. –

Περίδης, Μιχάλης: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1947) 11-23. –

Περίδης, Μιχάλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1534. –

Χαλβατζάκης, Μανώλης: Νέα Εστία 76 (1964) 1161-1164. (Αναδημ. σε: Χαλβατζά-κης, Μ.: Ο Καβάφης στην υπαλληλική του ζωή. Αθήνα 1967, 7-15.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 105 (1979) 282-284. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 337-352. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζηφώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 39-59.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 167-174. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

Βιογραφικά (και) Pessoa, Fernando/βιογραφικά: Δρακονταειδής, Φίλιππος: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 129-134. –

“(Το) βουνό“: Παπουτσάκης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1532. - 

(Και) Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 97-99. –

(Και) βυζαντινή ποίηση: Λιβαδάρας, Νικόλαος: Παρνασσός 2, 38 (1996) 5-7. -

ΓενεαλογικάΒαλιέρι-Καβάφη, Χαρίκλεια: Τομές 2, 44/45 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 

3-7 και 44. –

Καβάφης, Γεώργιος/Παπουτσάκης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1535-1538. –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 43 (1948) 622-629. –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 49-65. –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Νέα Εστία 136 (1994) 1370-1376. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 87-91. (Αναδημ.) –

Τσίρκας, Στρατής: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 269-281. -

“(Ένας) γέρος“: Παπαχρήστου-Πάνου, Ευαγγελία: Κριτικά Φύλλα 6 (1978)      192-197. -                                                                                        

“(Ο) Δαρείος“Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 155-161. (Αναδημ.) –

Μαρωνίτης, Δημήτρης σε: Δεκαωχτώ κείμενα. Αθήνα 1970, 135-154. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα 1984, 129-151.) –

Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 45-123.  -

Σκοπετέα, Έλλη: Χάρτης 1 (1982/1983) 669-676. –

Σουλιώτης, Μίμης: Χάρτης 1 (1982/1983) 244-250. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 68-76.) -  

“(Ο) Δαρείος“ (και) Ελύτης, Οδυσσέας/“Δώρο ασημένιο ποίημα“: Μαρωνί-της, Δημήτρης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 233-242. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα 1984, 37-51.) -

“Δέησις“: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρέα: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 405-407. –

Blanken, Gerard: Hermeneus 6 (1934) 166-167 (ολλ.). - 

“Δευτέρα Οδύσσεια“: Μαρωνίτης, Δημήτρης σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 262-269. (Παραλλ. δημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Κειμενο Φιλικά. Αθήνα 1997, 11-25.) -

“(Ο) Δημάρατος“Βέλτσος, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 401-402. –

Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 116-117. (Αναδημ.) -  

“Διακοπή“: Ricks, David: Byzantine and Modern Greek Studies 12 (1988) 169-183 (αγγλ.). -

“(Το) διπλανό τραπέζι”: Βρεττάκος, Νικηφόρος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 402-403.–

Μπελεζίνης, Ανδρέας: Κριτικό τρίπτυχο. Αθήνα 1991, 7-21. - 

(Και) Δραγούμης, Ίων: Δραγούμης, Ίων/Καβάφης, Κωνσταντίνος/Ιωάννου, Γιώρ-γος: Χάρτης 1 (1982/1983) 534-544. (Αναδημ. σε: Ιωάννου, Γ.: Ο της φύσεως έρως. Αθήνα 1985, 49-58.) - 

“Εικοσιεφτά Ιουνίου 1906 2μ. μ.“: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθή-να 1995, 103-108. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

“Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέ-χνην“ (και) Σικελιανός, Άγγελος/ “Παντάρκης“: Φράγκου-Κικίλια, Ρίτσα: Δια-βάζω 78 (5/10/1983) 97-103. (Αναδημ. σε: Φράγκου-Κικίλια, Ρ.: Πέντε μελετήματα για τον Άγγελο Σικελιανό. Αθήνα 1996, 141-149 και 163-165.) -

"Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας": Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 18 (2006/2007) 479-480.  -

“Εις το επίνειον“: Λαδάς, Νίκος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 393-397. –

Civjan, Tatiana σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 

1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερο-λίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 157-164 (γερμ.). -

“Εις το επίνειον“ (και) Λαδάς, Νίκος: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./ Απρ. 1983) 392-393. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 34-35.) -  

“Εις το φως της ημέρας“: Αθανασοπούλου, Μαρία : Νέα Εστία 154 (2003) 652-665.   - 

"Εις το φως της ημέρας"/εκδόσεις (Επιμ.: Lavagnini, Renata): Κοπιδάκης, Μι-χάλης: Ελληνικά 35 (1984) 222-223. –

Lavagnini, Renata: Το Δέντρο 34/35 (Μάιος 1983) 618-628. –

Warren, Hans: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 15-20 (ολλ.). -

“Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη“ (Επιμ.: Πιερής, Μχάλης): Κεντρωτής, Γιώργος: Διαβάζω 349 (Φεβρ. 1995) 46-47. -

Ελγίνεια μάρμαρα: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 67 (1960) 263. –

Καβάφης, Κωνσταντίνος: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 420-422. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 67 (1960) 200-201. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 70 (1961) 1182. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 48 (1991) 107-108. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 28 [1998] 182-183.) –

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 67 (1960) 15. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 126-127.– Αντί 2, 751 [30/11/2001] 67.) –

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 67 (1960) 240-243. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολι-τικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 133-140.) –

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 68 (1960) 1022-1026. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 141-150.) –

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 70 (1961) 1003. –

Fraser, P.: The Modern Language Review 58 (1963) 66-68 (αγγλ.). -

Ελγίνεια μάρμαρα (και) Τσίρκας, Στρατής: Στεφανίδης, Μάνος: Αντί 2, 751 (20/11/2001) 67. -

(Και) Έλληνες διανοούμενοι: Ανώνυμο: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 14. - 

(Και) Έλληνες λογοτέχνες: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Χάρτης  1 (1982/1983) 726-732. –

(Και) Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Λαουμτζή, Σταματία: Κονδυλοφόρος 1 (2002) 75-90.   - 

Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 207-246. -

(Και) ελληνική γλώσσα: Μηνάς, Κωνσταντίνος: Δωδώνη 25, 2 (1996) 123-137.(Διορθ. αναδημ.) –

Νάκας, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 231-233. (Επαυξ. αναδημ. σε: Τομές [2,] 92 [Οκτ./Δεκ.1984] 33-37. – Αναδημ. σε: Νάκας, Θ.: Γλωσσοφιλο-λογικά. 2η εκδ. αναθεωρ. και επαυξ 1, Αθήνα 1998, 56-66 και 351-353.) - 

(Και) ελληνική κοινωνία: Λαπαθιώτης, Ναπολέων [και άλλοι]: Επιθεώρηση Τέ-χνης 18 (1963) 613. (Αναδημ.) –

Ουράνης, Κώστας: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 139-140. – 

(Και) ελληνική λαογραφία: Λουκάτος, Δημήτρης: Λαογραφία 33 (1982/1984) 346-359. –

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: Ψυχάρης, Γιάννης: Νέα Εστία 74 (1963) 1404. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 100-101.) -

(Και) ελληνισμός: Μαμαλάκη, Ζερμαίν: Νέα Εστία 134 (1993) 915-918. - Ορφανίδης, Νίκος: Στασίνος 6 (1977/1978) 291-304. –

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 387-407. (Αναδημ.) –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 983-986 και 1081-1083. –

Anton, John P.: Νέα Εστία 134 (1993) 905-914. –

Bowra, Sir Cecil: The Creative Experiment. London 1949, 29-60 (αγγλ.). - 

Castillo Didier, Miguel: Bizantion – Nea Hellas 7/8 (1985) 251-298 (ισπ.). (Με αγγλ. περίληψη.) –

Colakis, Marianthe: Classical and Modern Literature  6 (1985/1986) 13-21 (αγγλ.).-

Grandmont, Dominique: Νέα Εστία 147 (2000) 732-740. –

Keeley, Edmund: Review of National Literature 5 (1974) 2, 66-89 (αγγλ.). - 

(Και) ελληνισμός <όρος>: Τωμαδάκης, Νικόλαος: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελλη-νικών Σπουδών 2 (1980/1981) 83-91. (Αναδημ. σε: Τωμαδάκης, Ν.: Νεοελληνικά 2, Αθήνα 1983, 315-323.) – 

(Και) ελληνισμός (της) Αιγύπτου: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 109-118. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

Εμβλήματα: Γκίκα, Κατερίνα: Νέα Εστία 165 (2009) 18-53.  - 

(Και) Εμμανουήλ, Καίσαρ: Καβάφης, Κωνσταντίνος (, παρουσ.: Γιαλουράκης, Μανώλης): Νέα Εστία 74 (1963) 1575. (Επαυξ. αναδημ. σε: Καβάφης, Κ.: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 126-127.) -   

“Εν δήμω της Μικράς Ασίας: Λάμπρου, Ε.: Θρακικά Χρονικά 38 (1983) 55-59. - “Εν τη πόλη της Οσροήνης“/στοιχεία ρητορικά: Ξούριας, Γιάννης: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 133-150. -    

“Εν τω μηνί ΑΘΥΡ“: Μαραγκός, Τρύφωνας: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 125-131. –

Πολυχρονάκης, Δημήτρης: Νέα Εστία 167 (2010) 427-463.  - 

“Ενδύματα“: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 163-176. (Ανα-δημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 276-291.) -

“Επάνοδος από την Ελλάδα“: Κούσουλας, Λουκάς: Μετά τα φιλολογικά. Αθήνα 1983, 47-54. (Αναδημ.) -

“Επάνοδος από την Ελλάδα“ (και) Σεφέρης, Γιώργος/“Γάτες τ’ Αϊ Νικόλα“: Ορφανίδης, Νίκος σε: Περιγραφή του Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα 1986, 166-170. (Αναδημ. σε: Ορφανίδης, Ν.: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελ-ληνικά. Λευκωσία 1990, 76-81 και 105.) –

“Επέστρεφε“Μαλάνος, Τίμος: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία 1947, 3-8. –

Σεγκόπουλος, Αλέκος/Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1147. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-117.) –

“Επήγα“: Σεγκόπουλος, Αλέκος/Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1147. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-117.) –

“Επιθυμίες“: Lavagnini, Renata: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 212-231. (Μεταφρ., με εισαγωγή και σημειώσεις των μεταφρ. – Αναδημ., χωρίς την εισαγωγή, σε: Νεοελ-ληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 103-122.) –

Peri, Massimo: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 231-242. (Μεταφρ. με εισαγωγή και ση-μειώσεις των μεταφρ. – Αναδημ., χωρίς την εισαγωγή,  σε: Νεοελληνική Λογοτε-χνία. Θεσσαλονίκη 1998, 122-133.) -

“(Τα) επικίνδυνα“: Παναγιωτάτος, Σπύρος-Γεράσιμος: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./ Σεπτ. 1983) 149-154. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 36 [1987] 580-589.) –

Σεγκόπουλος, Αλέκος/Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1147. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-117.) -

“Έπιπλα“: Μαρτούλας, Παναγιώτης: Νέα Εστία 82 (1967) 1101-1102. –

“Επιστολές στον Μάριο Βαϊάνο“ (Επιμ.: Μόσχος, Ευάγγελος): Ανώνυμο: Δια-βάζω 30 (Απρ.1980) 86-87. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 107 (1980) 758-760. - 

Έργο: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 204-206. (Αναδημ.) –

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 670-671. (Αναδημ. σε: Αναγνωστάκης, Μ.: Τα συμπληρωματικά. Αθήνα 1985, 63-68.) –

Ανώνυμο: Steaua 18 (1967) 2, 54 (ρουμ.). –

Ά(σ)χολος: Σπείρα 2, 4/5 (1985) 201-208. –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Νέα Εστία 74 (1963) 1405-1414. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 28-44. - Βρισιμιτζάκης, Γ.: Το έρ-γο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 9-33.) –

Γρυπάρης, Ιωάννης: Νέα Εστία 32 (1942) 577-579. (Αναδημ.) –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σήμερα 1 (1933) 154-156. –

Δημόπουλος, Τάκης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 29-33. –

Εγγονόπουλος, Νίκος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 185-187. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Γράμματα 2 (1936) 710-717. (Επεξεργ. αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Ο Κύκλος <Αθήνα> 1 (1932/1933) 65-68. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1417-1419.) –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Russkaja Kavafiana. Moskva  2000, 

281-470 (ρωσ.). (Μεταφρ. αναδημ.) –

Καμπάνης, Άριστος: Νέα Εστία 74 (1963) 1488-1489. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 212-214.) –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Steaua 28 (1977) 8, 30-31 (ρουμ.). –

Καρούζος, Νίκος: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 101-102. –

Κλάρας, Μπάμπης: Δοκίμια. Αθήνα 1967, 183-186. –

Κοντόπουλος, Αλέκος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 308-310. –

Κουβαράς, Γιάννης: Ο Πολίτης 2, 64 (Μάιος 1999) 61. –

Κουν, Κάρολος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 250-252. –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 102-103. (Αναδημ.) –

Λαπαθιώτης, Ναπολέων σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 63. –

Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Μελέτες 1, Αθήνα 1994, 213-233. (Αναδημ.) –

Μαλακάσης, Μιλτιάδης σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 64. (Αναδημ.) –

Μαλακάσης, Μιλτιάδης: Νέα Εστία 14 (1933) 767. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1461.) –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 10-17. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 136-138. (Μερικό αναδημ.) –

Μιχαλέτος, Γιάννης: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 234-244. - 

Μοδινός, Πόλυς: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 21 (γαλλ.). –

Μπάρλας, Τάκης σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 70. (Ανα-δημ.) - 

Ξύδης, Θεόδωρος Ιδέα 1 (1933) 390-394. –

Ουράνης, Κώστας: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 140-141. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Τριάντα χρόνια από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών. Αθήνα 1999, 129. (Αναδημ.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 9-11. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 74 (1963) 1491-1493. (Αναδημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 4, Αθήνα 1982, 201-204.) –

Παπακώστας, Βασίλης: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 310-314. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός. Αθήνα 1955, 228-231. (Αναδημ. – Επαυξ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή, καλοκ. 1958, 215-227.)  - 

Παπατσώνης, Τάκης: Ο Κύκλος <Αθήνα> 1 (1932/1933) 87-93. –

Παπατσώνης, Τάκης: Σήμερα 1 (1933) 132-139. –

Περάνθης, Μιχαήλ: Γνωριμίες. Αθήνα 1976, 119-124. –

Περίδης, Μιχάλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1495. (Αναδημ.) –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Χρονικό (1973) 40-43. –

Στεργίου, Φώτης: Πρόσωπα της λογοτεχνίας μας. Αθήνα 1999, 99-119. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Παρνασσός 2, 12 (1970) 242-252. - 

Χατζίνης, Γιάννης: Στοχασμοί και σημειώματα. Αθήναι 1936, 51-57. –

Blanken, Gerard: Centaur 1 (1945/1946) 666-676 (ολλ.). –

Keeley, Edmund: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 3-30 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 23-59.) –

Lebesgue, Philéas: Νέα Γράμματα 3 (1937) 162-164. –

Liddell, Robert: Horizon 18 (1948) 187-202 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 19-32.) –

Merrill, James: Recitative. San Francisco 1986, 96-108 (αγγλ.). –

Montale, Eugenio: Διαγώνιος 4, 5 (1983) 122-127. (Μεταφρ. αναδημ. – Άλλη μεταφρ. σε: Πλανόδιον 17 [Δεκ. 1992] 556-559.) –

O’ Grady, Desmond: Γράμματα και Τέχνες 70 [1990] 21-23. –

Pilling, John: A Reader’s Guide to Fifty Modern European Poets. London, Totowa, N. J. 1982, 56-63 και 437 (αγγλ.). –

Ungaretti, Giuseppe: Διαγώνιος 4, 5 (1983) 128-131. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Yourcenar, Marguerite σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 221-231. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) -

Έργο (και) Αναγνωστάκης, Μανόλης: Νικολουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη: Θέματα Λογοτεχνίας 5 (Μαρτ./Ιουν. 1997) 60-67. –

Έργο (και) Βαϊάνος, Μάριος: Ζορμπάς, Νικόλαος: Νέα Εστία 115 (1984) 49-50.- Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 115 (1984) 193-194. -

Έργο (και) Βάρναλης, Κώστας/έργο: Anton, John P.: Νεοελληνικός Λόγος 1975/1976, 13-25. –

Έργο (και) Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Σαββίδης, Γιώργος σε: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, ια’-λβ’. (Επαυξ. αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 357-384.) -

Έργο (και) Γκανούλης, Ηλίας: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 99 (1976) 233-236.- 

Έργο (και) Δάλλας, Γιάννης: Μουλλάς, Παναγιώτης: Ελίτροχος 9/10 (άνοιξη/κα-λοκ. 1996) 68-74. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Η δέκατη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 191-198.) -

Έργο (και) Δρίβας, Αναστάσιος: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 207-208. (Αναδημ.) –

Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 110-115. (Ανα-δημ.)-  

Έργο/εκδόσειςΓιαλουράκης, Μανώλης: Διαβάζω 31 (Μάιος 1980) 6. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 29 (Μαρτ. 1980) 30-33. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 13-43 και 175-177.)-

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 79-85 και 186-187. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 153-155. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Γράμματα 2 (1936) 76-78. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 88 (1970) 1049-1063. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 36-67.) –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1138. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-97.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 1 (Μάιος 1963) 55-58. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Σαββί-δης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 19-28.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 84-85. –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 15 (Ιουλ. 1964) 82. –

Σαββίδης, Γιώργος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 132-145. –

Σεγκόπουλος, Αλέκος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 324-330. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Παρνασσός 2, 12 (1970) 242-252. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Η Αλεξάνδρεια κι ο Καβάφης. Αθήνα 1973, 89-96. –

Forster, Edward Morgan: Διαβάζω 312 (26/5/1993) 72-75. -

Hirst, Anthony: Byzantine and Modern Greek Studies 23 (1999) 246-254 (αγγλ.), -

Puchner, Walter: Südostforschungen 44 (1985) 505-506 (γερμ.). -

Έργο (και) ελληνική κοινωνία: Αγγέλου, Άλκης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 57-59. -   

Τωμαδάκης, Νικόλαος σε: Νεοελληνικόν Αρχείον 1 (1935) 304-311. –

Έργο (και) Ελληνικό Κράτος: Ουράνης, Κώστας: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 139-140. -

Έργο/ελληνικότητα: Βαλέτας, Γιώργος: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 47-62.(Αναθεωρ. αναδημ.) –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 61-72. (Ανα-δημ.)  - 

Καραγιάννης, Γιώργος: Τρικαλινά 3 (1983) 109-124. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Καραλής, Βρασίδας σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμι-κότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 200, 9-28. –

Κόρσος, Δημήτριος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 67-93. (Αναδημ. σε: Κόρσος, Δ.: Δάφνες και τιμέ Αθήνα 1989, 118-155.) –

Λιγνάδης, Τάσος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 362-385. (Αναδημ. σε: Λιγνάδης, Τ.: Το μυστήριο, το κάλλος και η ιθαγένεια του τοπίου. Δοκίμια για την νεώτερη και σύγχρονη λογοτεχνία. Νέα Σμύρνη 1996, 84-122.) –

Peckham, Robert Shannan: Journal of the Hellenic Diaspora 17 (1991) 1, 37-48 (αγγλ.). –

Tsakiridou, Cornelia: Journal of the Hellenic Diaspora 21 (1995) 2, 115-129 (αγγλ.). -

Έργο (και) Εξαρχόπουλος, Ματθαίος/έργο: Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 147-150. (Αναδημ.– Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1402-1403. - Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 85-87.) –

Έργο (στο) εξωτερικό: Ασημακόπουλος, Κώστας: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 18-20.  - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 156-158. (Αναδημ.) –

Ζήρας, Αλέξης: Γράμματα και Τέχνες 22/23 (Οκτ./Νοεμβρ.1983) 11. –

Καραμπίνη-Ιατρού, Μιχαήλα σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλο-λογίας. Αθήνα 2001, 299-305. –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 8 (1990) 197-211 (αγγλ.). –

Kovaleva, Irina: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 99-106. (Απο-σπ. μεταφρ. αναδημ.) –

Molegraaf, Mario: De Gids 149 (1986) 141-143 (ολλ.). -    

Έργο (στο) εξωτερικό/αγγλόφωνες χώρες: Βραχάς, Φρίξος: Πνευματιή Κύ-προς 1 (1960/1961) 468-470. -

Έργο (στο) εξωτερικό/Γαλλία: Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 141 (1997) 200. -

Έργο (στο) εξωτερικό/ισπανόφωνες χώρες: Καππάτος, Ρήγας: Γράμματα και Τέχνες 14 (Φεβρ. 1983) 16-17. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 115 (1984) 49. -

Έργο (στο) εξωτερικό/Ιταλία: Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Νέα Εστία 115 (1984) 679-681. –

Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 74 (1963) 1576-1583. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κων-σταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 176-190.) - 

Έργο (στο) εξωτερικό/Ιταλία/βιβλιογραφικά: Κισκήρα-Καζαντζή, Φανή: Δια-γώνιος 4, 5 (1983) 132-133. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Λατινοαμερική: Castillo Didier, Miguel: Περίπλους 32 (1992) 268-272. -

Έργο (στο) εξωτερικό/Ολλανδία: Βουδούρης, Μελής: Νέα Σύνορα 43/45 (Μάιος/Ιουλ. 1975) 165-180. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Πολωνία: Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 113 (1983) 56-57. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Ρωσία: Αλεξίου, Χρίστος: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 89-95. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 2 (Μαρτ./Ιουν. 1996) 157-162. (Ρωσ. κείμενο σε: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 562-567.) –

Klees, J.: De Gids 149 (1986) 138-141 (ολλ.). -

Έργο (στο) εξωτερικό/Τουρκία: Κοροβίνης, Θωμάς: Οδός Πανός 118 (Οκτ./Δεκ. 2002) 93-97.  -

Έργο (στο) εξωτερικό/Χιλή: Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 115 (1984) 49.  -

Χρυσάνθης, Κύπρος: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 129-131. - 

Έργο/επιβίωση: Αθανασούλης, Κρίτων: Νέα Πορεία 10 (1964) 238-239. – 

Βαγενάς, Νάσος: Ποιητική 12 (φθιν./χειμ. 2013)

Βαλαωρίτης, Νάνος: Για μια θεωρία της γραφής. Αθήνα 1990, 82-85. (Αναδημ.) –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Πορεία 9 (1963) 241-244. –

Δάλλας, Γιάννης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 283-302. (Παραλλ. δημ. σε: Ο Πολίτης 62 [Σεπτ. 1983] 63-69.) –

Δεδ., Κ. Ι.: Νέα Εστία 64 (1958) 1588. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 159-161, (Αναδημ.) - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 166-170. (Αναδημ.) - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 205-207. (Αναδμ.) - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 211-214. (Αναδμ.) –

Δημηρούλης, Δημήτρης: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 89-103 (αγγλ.). –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Κ 5 (Ιουλ. 2004) 91-97.  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 31-45.  -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1983, 12) 186-187 (ρωσ.). –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 34 (1997) 229-239. -

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 74 (1963) 1548-1549. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 7-9.) –

Μαραθεύτης, Μιχαήλ σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 118-123. – Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ.Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 87-92.) - Ουράνης, Κώστας: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 144-146. –

Παπατσώνης, Τάκης: Νέα Εστία 53 (1953) 562-563. –

Παπαχρήστου-Πάνου, Ευαγγελία: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 223-224. –

Παππά, Λένα σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 171-182. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 140-151.) –

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 191 (27/7/1940) 3. –

Πιπίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 155 (2004) 754-774.   -

Στοφορόπουλος, Θέμος: Αντί 2, 618 (11/10/1996) 46. –

Τζέρμιας, Παύλος: Neue Zürcher Zeitung 19/1/1983, 27 (γερμ.). –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 53 (1953) 561. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 74 (1963) 1393. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 113 (1983) 215-216. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 9-11. –

Χατζίνης, Γιάννης: Ελληνικά κείμενα. Αθήνα 1970, 65-67. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Χάρτης 1 (1982/1983) 548. (Αναδημ. σε: Χριστιανόπου-λος, Ντ.: Με τέχνη και με πάθος. Θεσσαλονίκη 1988, 83-85. – Χριστιανόπουλος, Ντ.: Δοκίμια. Παιανία 1999, 169-171.) –

Χρυσοστομίδης, Σοφιανός: Αντί 2, 618 (11/10/1996) 46-47.–

Castillo Didier, Miguel: Rivista Nacuíonal de Cultura 46 (1984) 255, 17-32 (ισπ.). –

Gimferrer, Pedro: Insula 214 (Sept. 1964) 3 (ισπ.).-  

Έργο/επιδράσεις/Έλληνες ποιητές: Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 78 (5/ 10/1983) 122-129. (Αναδημ. σε: Παπαγεωργίου, Κ.: Τα άδεια γήπεδα. Αθήνα 1994, 105-128.)  -

Έργο/επιδράσεις/Montale, Eugenio:  Warren, Hans: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 136-138 (ολλ.). - 

Έργο (και) “Επιθεώρηση Τέχνης“: Προκοπάκη, Χρύσα: Μανδραγόρας 6/7 (Ιαν./ Ιουν. 1995) 179-186. - 

Έργο (και) ζωή: Παπακώστας, Β.: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 310-314. –

Bellingeri, Giampiero σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμι-κότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο  2000, 273-289. -

Έργο/ηθική: Παράσχος, Κλέων: Έλληνες λυρικοί. Αθήνα 1953, 87-114. -

Έργο/θέματα/Άννα Δαλασσηνή: Βασιλειάδη, Μάρθα: Νέα Εστία 174 (2013) 713-727.  -

Έργο/θέματα/Άννα Κομνηνή: Βασιλειάδη, Μάρθα: Νέα Εστία 174 (2013) 713-727.  -

Έργο/θέματα/Εβραίοι: Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Η γραφή και η βάσανος. Αθήνα 2000, 122-136. -

Έργο/θέματα/Ελληνίδες: Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Μελέτες 1, Αθήνα 1994, 

320-321. -

Έργο/θέματα χριστιανικά: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 98-102. (Αναθεωρ. αναδημ.)  -

Έργο/ιδεολογικά: Τσιριμώκου, Λίζυ/Ναούμ, Ιωάννα: Νέα Εστία 174 (2013) 627-630.  -

Έργο (και) Ιωάννου, Γιώργος: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Νέα Εστία 161 (2007) 1200-1210.  -  

Έργο (και) Ιωάννου, Γιώργος/έργο: Ηλιάδου-Τάχου, Σ.: Πόρφυρας 83 (Οκτ./ Δεκ. 1997) 97-104. - 

Έργο (και) Κάλας, Νικόλας: Βουτουρής, Παντελής: Ποίηση 17 (άνοιξη/καλοκ. 2001) 171-181.–

Έργο (και) Καμπάνης, Άριστος: Καμπάνης, Άριστος σε: Καβάφης, Κωνσταντί-νος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 60-62. - 

Έργο/κείμεναΒαϊάνος, Μάριος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 21 (1964) 6-32. –

Σαββίδης, Γιώργος: Θέατρο 8 (Μαρτ./Απρ. 1963) 37-39. –

Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Πορεία, ειδικό τχ. Ιουν. 1985, 191-195. (Αναδημ. σε:  Σαβ-βίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 335-340.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 89-146. (Αναδημ.) –

Tσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 577-581. (Αναδημ. του κειμέ-νου.)  -  

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 582-611. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 370-373. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζηφώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 60-69.) –

Lavagnini,  Renata: Byzantine and Modern Greek Studies 7 (1981) 55-88 (αγγλ.) -

Έργο (και) κοινό: Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 649-651.  - 

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 87-88. –

Ιωάννου, Γιώργος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 85-93. (Ανα-δημ. σε: Ιωάννου, Γ.: Ο της φύσεως έρως. Αθήνα 1985, 59-68. -  Μέρες του ποιη-τή Κ. Π. Καβάφη. 2η  εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 54-62.) –

Κοκόλης, Ξενοφών: Χάρτης 1 (1982/1983) 733-734. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 10-17. (Αναδημ.) –

Lavagnini, Bruno: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 311. - 

Έργο (και) κοινό κυπριακό: Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Ακτή 2 (1990/1991) 

183-186. -

Έργο (και) Κολακλίδης, Πέτρος: Ιωαννίδου, Ελένη: Critique 28 (1972) 354-368 (γαλλ.). -

Έργο (στην) κριτική: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 207-208. (Αναδημ.)- 

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Τα συμπληρωματικά. Αθήνα 1985, 53-61. (Αναδημ.) –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 161-163. (Αναδημ.) –

Ά(σ)χολος: Σπείρα 4/5 (άνοιξη/καλοκ. 1985) 201-208. –

Βαγενάς, Νάσος: Αριάδνη 6 (1993) 247-263. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 243-273.)  –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 82-85. (Ανα-δημ.) -  

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 86. (Αναδημ.) –

Γάντζος,  Γιάννης: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 17-24. –

Γεωργίου, Μ. Χ.: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 652-669. –

Γιάκος, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 140-143. –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1624-1626. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 122-125.) –

Ζιώγας, Ηλίας: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 45-48. –  

Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 109-115. -  

Μαλάνος, Τίμος: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 164-167. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 18-25. (Αναδημ.) –

Μουλλάς, Παναγιώτης:  Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 652-669. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Παλίμψηστα και μη. Αθήνα 1992, 51-96. - Μουλλάς, Π.: Η δέκατη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 123-153.) –

Μποσνάκης, Παναγιώτης: Πόρφυρας 49 (1989) 226-229.–

Παλούκης, Δημήτρης: Τετράμηνα 25/26 (άνοιξη 1984) 1678-1679. –

Παπατσώνης, Τάκης: Ευθύνη 2, 2 (1973) 385-392. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 781-786. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1475-1480.) –

Ροζάνης, Στέφανος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’  Συμποσίου Ποίησης,

1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 45-52. - 

Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 100-106. (Αναδημ.) –

Σπάνιας, Νίκος: Οδός Πανός 11 (Οκτ./Δεκ. 1983) 46-54. –

Φουριώτης, Άγγελος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 221-280. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 1, 3, 2 (1960) 106-108. (Αναδημ. σε: Χρι-στιανόπουλος, Ντ.: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 85-87.) –

Forster, Edward Morgan [και άλλοι]: Twentieth-Century Litrerary Criticism 2 (1979) 87-98 (αγγλ.). –

Liddell, Robert [και άλλοι]: Twentieth-Century Literary Criticism 7 (1982) 151-165 (αγγλ.). –

Sherrard, Philip σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/ 7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 55-59. (Παραλλ. δημ. σε: Διαβάζω 78 [5/10/1983], 137-140.) - 

Εργο (στην) Κύπρο: Χρυσάνθης, Κύπρος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 281-284. -

Έργο (και) Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Γ.: Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 277-278. -

Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 336-339. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 30 (1973) 135-140. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζηφώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 134-147.) -

Έργο/λεξικά: Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 313-332. (Αναδημ.) -

Έργο (και) Μάγνης, Πέτρος: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Η Αλεξάνδρεια κι ο Καβάφης. Αθήνα 1973, 120-133. (Αναδημ.) -

Έργο (και) Μαλάνος, Τίμος: Καζάζης, Ιωάννης: Ελληνικά 29 (1976) 132-154 (αγγλ.). - 

Καρακάσης, Σταύρος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 296-305. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 118-126. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Η Λέξη 24 (Φεβρ. 1983) 536-537.  - 

Μαλάνος, Τίμος: Η Λέξη  32 (Φεβρ. 1984) 142-145.  –

Μαλάνος, Τίμος: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 3, 95-96 (αγγλ.). –  

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 17 (1935) 295-297.  - 

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 29-33. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 181-191.) –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 232-237. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Στρατής: Ο  πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 192-204.) – 

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 12 (1960) 123-131.  –

Τσίρκας, Στρατής: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 189-200. (Αναδημ . σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 163-180.) – 

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 71 (1962) 403-404. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 67-70.) –

Έργο (και) Μαλάνος,Τίμος (και) Τσίρκας,  Στρατής: Δασκαλόπουλος, Δημή-τρης: Κ. Π.: Καβάφης. Αθήνα 1988, 143-151 και 192-194. –

Έργο/μεταφράσεις: Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Secolul 20 192/194 (1/3/1977) 49-55 (ρουμ.). –

Ιωαννίδου, Ελένη: Critique 28 (1972) 354-368 (γαλλ.). -

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Παρνασσός 2, 12 (1970) 242-252. –

Fernández González, Vicente: Erytheia 17 (1996) 287-311 (ισπ.). –

Keeley, Edmund: Shenandoah 23 (1971/1972) 39-48 (αγγλ.). –

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 140-149 (ολλ.). –

Peri, Massimo: Μαντατοφόρος 18 (Νοεμβρ. 1981) 5-34 και 19 (Απρ. 1982) 4-37. - 

Έργο/μεταφράσεις αγγλικές: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Yearbook of Comparative and General Literature 25 (1976) 90- 93 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Balkan Studies 18 [1977] 91-97. – Ραΐζης, Μ. Β.: Essays and  studies from Professional Journals. Athens 1980, 169-175.) –

Conolly, David: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 135-143.–

Forster, Edward Morgan: The Listener 5/7/1951, 28-29 (αγγλ.). (Παραλλ. δημ. σε: Forster, E. M.: Two Cheers for Democracy. London, 1951, repr. 1972, 233-237. – Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 40-45.) –

Friar, Kimon: Τα πέτρινα μάτια της Μέδουσας. Αθήνα 1981, 246-283. –

Friar, Kimon: Journal of the Hellenic Diaspora 5 (1978/1979) 1, 17-40 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Διαγώνιος 4, 1  [1979] 274-306.) –

Hirst, Anthony: Greek Letters 12 (1998/1999) 59-60 (αγγλ.). –

Ricks, David: Κάμπος 1 (1993) 85-110 (αγγλ.). -   

Έργο/μεταφράσεις γαλλικές: Bouchard, Jacques: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut  Français d’ Athènes 33 (χειμ. 2000) [2] (γαλλ.). -

Έργο/μεταφράσεις ισπανικές: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 2 (1972)

91. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 115 (1984) 49. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 129-131. –

González, Vicente Fernández σε: Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης. Θεσσαλονίκη 1998, 125-132. –

González, Vicente Fernández σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και δια-πολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 245-258. –

Irigoyen, Ramón σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Congreso Intern. Madrid 1999, 279-285 (ισπ.) –

Senegal, Umberto: Bizantion – Nea Hellas 11/12 (1991/1992) 163-180 (ισπ.) και 301-302 (αγγλ. περίληψη). –

Έργο/μεταφράσεις ισπανικές (στη) Χιλή/βιβλιογραφικά: Castillo Didier, Miguel: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 34-44. –

Castillo Didier, Miguel: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 130-133. -

Έργο/μεταφράσεις ιταλικές: Καΐρης, Αλέκος: Η Λέξη  24 (Μάιος 1983) 538. –

Μαρινάκης, Γιώργος: Η Λέξη 23  Μαρτ./Απρ. 1983) 230-235. -

Έργο/μεταφράσεις ιταλικές/βιβλιογραφικά: Κισκήρα-Καζαντζή, Φάνη: Δια-γώνιος 4, 5, 2 (1983) 132-133. -

Έργο/μεταφράσεις ολλανδικές: Hottentot, Wim: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 

150-160 (ολλ.). -

Έργο/μεταφράσεις πολωνικές: Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 113 (1983) 56-57. –

Έργο/μεταφράσεις πορτογαλλικές: Παπαδήμα, Μαρία: Νέα Εστία 176 (2014) 519-541.  -  

Andricopoulos, S. B.: The Times Literary Supplement 89 (1990) 1031 (αγγλ.). –

Hensey, Fritz: Hispanic Linguistics 2 (1988/1989) 299-319 (ισπ.). –

Έργο/μεταφράσεις ρουμανικές: Μαρινέσκου-Χύμου, Μαρία: Νέα Εστία 135 (1994) 338. –

Έργο (και) Μιχαλέτος, Γιάννης: Μαλάνος,Τίμος: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 164-167. –

Έργο (στη) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ανώνυμο: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 

15-16. –

Παναγιωτόπουλος, Σπύροςσε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 84. (Αναδημ.) –

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 80-89 (ολλ.). -

Έργο (και) Νικολαΐδης, Νικόλαος: Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 110 (1981) 995-997. -     

Έργο (και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Ανώνυμο: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 5 (1995/1996) 260. (Αναδημ.) - 

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 10 (2001) 63-70. -  

Ζήρας, Αλέξης: Νέα Εστία 136 (1994) 1348-1352. -

Έργο (και) Παπανούτσος, Ευάγγελος: Anton, John P.: Νέα Εστία 121 (1987) 366-372. –

Έργο (και) “Παρνασσός“: Αιγιαλίδης, Γ. Ν.: Παρνασσός 2, 12 (1970) 499. -      

Έργο/πηγές: Δέλφης, Φοίβος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1976) 108-112. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 26-35. (Αναδημ.) -

Έργο/πηγές/Βυζάντιο: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Αθηνά 73/74 (1972/1973) 829-841.–

Ekdawi, Sarah: Byzantine and Modern Greek Studies 20 (1996) 17-34 (αγγλ.). -

Έργο (και) Σαββίδης, Γιώργος: Καλαμίτσης, Τρύφων: Πόρφυρας 76 (Ιαν./Μαρτ. 1996) 214-215. –

Καράογλου, Χαράλαμπος: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000) 247-257. –

Καράογλου, Χαράλαμπος: Νέα Εστία 175 (2014) 260-262.  -

Πηλιχός, Γιώργος/Σαββίδης, Γιώργος σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 387-407. (Αναδημ.) -

Καργιώτης, Δημήτρης: Νέα Εστία 174 (2013) 741-771.  -

Έργο (και) Σαρεγιάννης, Γιάννης: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 148-157. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

Έργο (και) Σεφέρης, Γιώργος: Βαγενάς, Νάσος: Αριάδνη 6 (1993) 247-263. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η ειρωνική  γλώσσα. Αθήνα 1994, 243-273.) –

Καγιαλής, Τάκης: Ποίηση 12 (φθιν./χειμ. 1998) 77-119.) –

Λιγνάδης, Τάσος: Το μυστήριο, το κάλλος και η ιθαγένεια του τοπίου. Δοκίμια για την νεώτερη και σύγχρονη λογοτεχνία. Νέα Σμύρνη 1996, 170-173. (Αναδημ.) –

Πανσέληνος, Αλέξης: Τομές 7/8 (Ιουλ./Αυγ. 1975) 56-64. (Αναδημ. σε: Πανσέλη-νος, Αλ.: Δοκιμαστικές πτήσεις. Αθήνα  1993, 119-147.) –

Πασχάλης, Στρατής: Νέα Εστία 149 (2001) 72-77. –

Gifford, Henry: Grand Street 6 (1986/1987) 4, 245-256 (αγγλ.). -

Έργο (και) Σεφέρης, Γιώργος/έργο (και) Σαββίδης, Γιώργος: Δασκαλό-πουλος, Δημήτρης: Κονδυλοφόρος 1 (2002) 309-314.  - 

Έργο (και) Σικελιανός, Άγγελος/έργο: Γιαννακοπούλου, Λιάνα: Νέα Εστία 154 (2003) 635-651.   - 

Έργο (και) Τσίρκας, Στρατής/έργο: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης [και άλλοι]: Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 10α  (1988) 64-92. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 71 (1962) 193-194. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 71 (1962) 270-271. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 71 (1962) 552-553. –

Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 75-77. (Αναδημ.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 158-166. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Grodent, Michel: Διαβάζω 171 (17/5/1987) 37-41. –  

Έργο/φιλολογικά: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 54-57. (Αναδημ.) –

Παπαγεωργίου, Βασίλης: Εντευκτήριο 32 (φθιν. 1995) 74-78. -

Έργο (στην) φιλολογική έρευνα: Βαρίκας, Βάσος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 

291-292. –

Βελουδής, Γιώργος: Μονά – ζυγά. Αθήνα 1992, 55-59 και 244-246. (Αναδημ.) –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ.  Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 35-42. (Ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 13-20. –

Επαυξ. αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 47-56 και 177-181.) –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 171-172. (Αναδημ.) -

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 18-25. –

Μπελεζίνης, Ανδρέας: Αντί 2. 246 (25/11/1983) 41-45 και 247 (2/12/1983) 37-41.–

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Παρνασσός 2, 12 (1970) 242-252. (Αναδημ. σε: Χατζη-φώτης, Ι. Μ.: Η Αλεξάνδρεια κι ο Καβάφης. Αθήνα 1973, 89-96.) -

Έργο (και) Χάρης, Πέτρος: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 124 (1988) 901. –

Έργο (και) Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Δεδόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 64 (1958) 1588.-             

Έργο (και) Χρυσάνθης, Κύπρος: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 95 (1974) 759. –

Έργο (και) BlankenGerard: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 135-140 και 191-192. (Επεξεργ. αναδημ.) - 

Έργο (και) Borges, Jorge Luis/έργο: Αρανίτσης, Ευγένιος: Το Δέντρο 12 (Ιαν./ Φεβρ. 1980) 17-23. (Αναδημ. σε:  Αρανίτσης, Ε.: Το σύμπλεγμα του Κάιν. Αθήνα 1980, 185-196.) –

Έργο (και) Bowra, Sir Cecil: Καλλίνικος, Πάνος: Νέα Εστία 48 (1950) 1002-1003. - 

Έργο (και) Forster, Edward Morgan/έργο: Jeffreys, Peter: Journal of Modern Greek Studies 19 (2001) 61-87 (αγγλ.). (Με αγγλ. περίληψη.) 

Έργο (και) Gide, André/έργο: Σαμουήλ, Αλεξάνδρα σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 149-155. -

Έργο (και) Gumiliev, Nikolaj/έργο: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Σύγ-κριση 2/3 (1991) 41-52. -

Έργο (και) Kafka, Franz/έργο: Padoux, Lucien: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 159. -

Έργο (και) Lucian/έργο: Colakis, Marianthe: Classical and Modern Literature 6 (1985/1986) 13-21 (αγγλ.). -

Έργο (και) Pontani, Filippo MariaΣαββίδης, Γιώργος σε: Pontani, Filippo Maria: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 9-11. -

Peri, Massimo σε: Pontani, Filippo Maria: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 13-27. -

Έργο (και) Proust, Marcel/έργο: Beaton, Roderick: Grand Street 6 (1986/1987) 2, 127-141 (αγγλ.). -

Έργο (και) Wagner, Richard/έργο (και) Marinetti, Filippo Tommaso: Κουρμπάνα, Στέλλα: Νέα Εστία 173 (2013) τχ. 1858, 215-227.  - 

Εργοβιογραφικά: Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 7 (1930) 518-524. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 193- 203.) –

Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 32 (1975) 279-282. –

Αναγνώστου, Τάσος: Ιδιοσυστασίες. Αθήνα 1993, 37-61. –

Αναστασιάδης, Αθανάσιος/Βούλγαρη, Σοφία σε: Metzler Lexikon Weltliteratur. Hrsg. von Axel Ruckaberle. Bd 2. Stuttgart/Weimar (2006,) 246-247 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Literatur Lexikon. Bd 3. Stuttgart/Weimar (2008,) 1-3.  -

Αναστασόπουλος, Νίκος: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 162-178. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 2. Αθήνα (1976,) 10-18.   -

Ανώνυμο: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 275-276. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 269-270.) –

Ανώνυμο: Χάρτης 1 (1982/1983) 514-525. –

Ανώνυμο: Contemporary Authors 104 (1982) 238 (αγγλ.) –

Απέργης, Παντελής: Τρία πρόσωπα. Αθήνα 1980, 43-64. –

Αρανίτσης, Ευγένιος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 267-271. –

Αρβανιτάκης, Γ.Λ.: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 13 (γαλλ.). – 

Βουρλιώτης, Βαγγέλης: Διαβάζω 79 (19/10/1983) 8. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Συμπαθητική μελάνη. Αθήνα 1999, 45-49. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Δεκαβάλλες, Αντώνης σε: Columbia Dictionary of Moderrn European Literature. 2nd ed. Jean-Albert Bédé and William B. Edgerton general eds. New York 1980, 150 (αγγλ.).  - 

Δεπούντη, Γκράτσια: Δώδεκα έλληνες ποιητές. Αθήνα 2000, 145-154. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 67-108. -

Ηλιοφώτου, Ανδρειανή: Φιλολογική Κύπρος (1964) 197-203. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1967, 8) 198 (ρωσ.). - 

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 5-14 (ρωσ.). –

Καβάφης, Κωνσταντίνος/Μαλάνος, Τίμος: Die Horen 58 (2013) 249, 92 (γερμ.)  - 

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 472-473. –

Καραντώνης, Αντρέας: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 306-307. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 74 (1963) 1500-1502. (Επαυξ. αναδημ. σε: Νεο-ελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 1, Αθήνα 1977, 298-317.) –

Καρράς, Στάθης: Λογοτεχνικά πορτραίτα. Αθήνα 1967, 97-111. –

Κλάρας, Μπάμπης: Γνωριμία παλαιών και συγχρόνων ποιητών. Αθήνα 1980, 

177-190. –

Κουλούρης, Χρήστος: Αλησμόνητοι και λησμονημένοι. Αθήνα 1960, 137-143. –

Μαλάνος, Τίμος: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1950) 14-33. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Γράμματα 1 (1935) 138-149, 224-235 και 286-304. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 53 (1953) 570-576. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 88 (1970) 1049-1063. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 36-67.) –

Μαλάνος,Τίμος: Νέα Εστία 92 (1972) 1058-1069. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβά-φης 3. Αθήνα 1978, 68-91.) –

Μπάρλας, Τάκης: Νεοελληνικά Γράμματα 22 (8/9/1935) 1-2. –

Πιερής, Μιχάλης σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 3-12. (Αναδημ.) –

Πολίτης, Αθανάσιος: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 15-17 (γαλλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Επιθεώρηση Τέχνης 18 [1963] 645-648. – Αναδημ., παρουσ. από: Τσίρκας, Στρατής.)    - 

Πολίτης, Θεόδωρος: Σκιαγραφήσεις λογοτεχνών. Μεσολόγγι 1984, 57-98. –

Σαββίδης, Γιώργος: Ακτή 5 (1993/1994) 161-168.–

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 198-213. –

Στασινόπουλος, Μιχάλης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 18-34. (Συντομ. ολλ. μεταφρ. σε: Maatstaf 32 [1984] 7/8, 10-14.) –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 676-706. –

Χάρης, Πέτρος: Πρακτκιά της Ακαδημίας Αθηνών 58 (1983) 2, 294-309. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Η Αλεξάνδρεια κι ο Καβάφης. Αθήνα 1973, 56-88. (Αναδημ.)  –

Χρονάς, Γιώργος: Νέα Σύνορα 25/26 (Σεπτ./Δεκ. 1973) 263-264. –

Blijstra-van der Meulen, M.: Kroniek van Kunst en Kultuur 24 (1965) 1, 27-32 (ολλ.).  -

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 688-695 (αγγλ.). –

Gullberg, Hjalmar: Bonniers Litterära Magasin 20 (1951) 254-260 (σουηδ.).-  

Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Neue Zürcher Zeitung 2/2/1990, 40 (γερμ.). –

Lavagnini, Bruno: Trittico neogreco. Porfiras – Kavafis – Sikelianos. Atene 1954, 33-36 (ιταλ.). (Γαλλ. μεταφρ. σεL’Hellénisme Contemporain 2, 9 [1955] 85-87. – Αναδημ. σε: Lavagnini, Bruno: Atakta. Palermo 1978, 498-500.) –

Malina, Anneliese σε: BI Schriftsteller Lexikon. Von e. Autorenkollektiv u.d. Leitung von Hannelore Gärtner. Leipzig (1988,) 312 ()γερμ.).   -

Meunier, Mario: Νέα Εστία 74 (1963) 1523-1524. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 30-35 (ολλ.). –

Montale, Eugenio: Fuori di casa, Milano, Napoli 1969, 307-313 (ιταλ.). –

Moravia, Alberto: Νέα Εστία 74 (1963) 1528-1530. –

Moss, Howard: Minor Monuments. New Yoork 1986, 108-119 (αγγλ.). –

Pilling, John: A Reader’s Guide to Fifty Modern European Poets. London, Totowa,

N. J. 1982, 56-63 (αγγλ.). – 

Pontani, Filippo Maria: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 207-227. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Radica, Bogdan: Srpski Književni Glasnik 40 (1933) 267-272 (σερβοκρ.). –

Trouvère, Eloy: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 12-13 (γαλλ.). –

Vera Saura, Carmelo: Erytheia 7 (1986) 132-139 (ισπ.). –

Vitti, Mario σε: Dizionario universale della letteratura contemporanea. Verona 1, 1959, 729 (ιταλ.). –

Warren, Hans: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 2-9 (ολλ.). –

Yourcenar, Marguerite: Sous bénéfice d’inventaire. Nouv., éd. Paris 1979, 209-264 (γαλλ.). (Αγγλ. μεταφρ. σε: Shenandoah 32 [1980] 1, 3-37. – Αποσπ. μεταφρ. σε: Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./Νοεμβρ. 1983] 12-15. - Άλλη αποσπ. μεταφρ. σε: Διαβάζω 81 [16/11/1983] 37-40. – Άλλη αποσπ. μεταφρ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση  του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 221-231.) -

Εργοβιογραφικά/εκθέσεις/Παρίσι 1983: Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde 1/4/ 1983, 13 (γαλλ.). –

Εργοβιογραφικά (στην) ελληνική τηλεόραση: Παππάς, Νίκος: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 160-161.  (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά (στον) ελληνικό κινηματογράφο: Δεληολάνης, Γ.: Διαβάζω 373 (Απρ. 1997) 62-63. –

Κουκουλά, Αργυρώ: Ανατολικός 2 (Απρ./Ιουν.1997) 77-79. -  

Εργοβιογραφικά (και) Καρυωτάκης, Κώστας/εργοβιογραφικά: Σουλιώτης, Μίμης σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 169-175. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 107-115.)  - 

Εργοβιογραφικά (στην) κριτική: Καργιώτης, Δημήτρης: Νέα Εστία 174 (2013) 741-771.  -

Εργοβιογραφικά (στην) κριτική (και) Σολωμός, Διονύσιος/εργοβιογραφικά (στην) κριτική: Καρκαζής, Μίλτος: Νέα Εστία 176 (2014) 542-549.  - 

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Άγια Νάπα, 4-6/4/1997: Μύαρης, Γιώργος: Φιλολογική 59 (Απρ./Ιουν.  1997) 61. (Αναδημ. σε: Πόρφυρας 83 [Οκτ./ Δεκ. 1997] 105-106.) -

Eργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Αλεξάνδρεια 1933: Trouvère, Eloy: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 15  (γαλλ.). –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Αλεξάνδρεια/Κάιρο, Οκτ. 1991: Λάμψα, Πωλίνα: Αντί 2, 478 (1/11/1991)  55. – 

Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 261-267. (Αναδημ.) -  

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Αλεξάνδρεια-Κάιρο 1992: Χρυσο-στομίδης, Σοφιανός: Αντί 2, 509 (11/12/1992) 54-57. -

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Αλεξάνδρεια-Κάιρο, 12-16/11/ 1993: Παναγόπουλος, Ανδρέας: Η Λέξη  118 (Νοεμβρ./Δεκ.  1993) 827-829. (Αναδημ. σε: Παναγόπουλος, Α.: Εισέτι Φοίβος έχει καλύβην. Αθήνα 1995, 348-352.) - 

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Αλεξάνδρεια-Κάιρο, 11-14/11/ 1995: Ω.: Νέα Εστία 138 (1995) 1589. -  

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Κάιρο 1933: Χριστοδουλίδης, Χ. Α.: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 14  (γαλλ.). -

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Μάλαγα, 10-12/12/1998: Ιβάνο-βιτς, Βίκτωρ: Αντί 2, 679 (29/1/1999) 60- 61. -

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Πάτρα, 1-3/7/1983: Αγγελάκης, Ανδρέας: Το Δέντρο 2, 1 (Σεπτ./Οκτ. 1983) 14-16. –

Στασινοπούλου, Μαρία: Διαβάζω 76 (7/9/1983) 6-7.-

Εργοβιογραφικά (στη) φιλολογική έρευνα: Σαββίδης, Γιώργος: Παλίμψηστον 13 (1993) 119-126. –  

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 164-167 (ολλ.). -

Εργοβιογραφικά (και) Wilde, Oscar/εργοβιογραφικά: Ekdawi, Sarah: Modern Greek Studies Yearbook 9 (1993) 297-305 (αγγλ.). - 

“Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης“: Ορφανίδης, Νίκος: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελληνικά. Λευκωσία 1990, 68-75. -

Ημερολόγια: Ιωάννου, Γιώργος: Ο της φύσεως έρως. Αθήνα 1985, 69-87.(Ανα-δημ.) –

Warren, Hans: Maatstaf 30 (1982) 11/12, 189-197 (ολλ.). -

Θάνατος: Καραγιάννης, Βαγγέλης: Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989) 95-124.–

Ξενόπουλος, Γρρηγόριος: Νέα Εστία 13 (1933) 550. –

Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 18 (2006/2007) 221-222. (Αναδημ.)  -

“(Ο) Θεόδοτος,“: Πατίλης, Γιάννης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 411-417. –

“(Ο) Θεόδοτος“/πηγές: Πασχάλης, Μιχάλης: Ελληνικά 47 (1997) 131-133 και 207-208 (αγγλ. περίληψη). -

"(Ένας) θεός των": Ρώσσης, Ιωάννης Σεβαστιανός: Νέα Εστία 154 (2003) 724-726.   - 

“Θερμόπυλες“: Αλισανδράτος, Γιώργος: Παρνασσός 2, 24 (1982) 509-536. –

Δάλλας, Γιάννης: Νέα Εστία 57 (1955) 646-652. (Επαυξ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ.1957] 264-275. –  Αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Υπερβατική συντεχνία. Αθήνα 1958. 65-80. - Δάλλας, Γ.: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 29-45.) -

Θέμελης, Γιώργος σε: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 393-419. (Ανα-δημ.)  –

Καρέλλη, Ζωή: Παρατηρήσεις 2, Αθήνα 1994, 19-39. (Αναδημ.) –

Κατσουρός, Αντώνης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 28 (1971) 51-53. –

Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Χάρτης 1 (1982/1983) 640-649. –

Κοκόλης, Ξενοφών: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 197-209. (Αναδημ. σε: Κοκόλης, Ξ.: Θερμοπύλες και Πάρθεν. Θεσσαλονίκη (1985,) 13-30 και 69-72 και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 134-146.)  -

“Θυμήσου, σώμα“: Καλοκαιρινός, Αλέξης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998/ 1999) 75-116. –

Jakobson, Roman/Κολακλίδης, Πέτρος: Linguistics 20 (1966) 51-59 (αγγλ.). (Ανα-δημ. σε: Jakobson, R.: Selected  Writings 3. The Hague, Paris, New York 1981, 582-590.– Μεταφρ. αναδημ. σε: Κόδικας 2 [1976] 106-117. – Αναδημ. της μεταφρ. σε: Εκήβολος 7 [άνοιξη 1981] 527-540. – Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 235-248. – Ιταλ. μεταφρ. σε: Quaderni Urbinati di Cultura Classica 3 [1967] 127-137. – Ρωσ. μεταφρ. σε: Russkaja KavafianaMoskva 2000, 474-481.) –

“Θυμήσου, σώμα“ (και) Jakobson, Roman: Κολακλίδης, Πέτρος: Εκήβολος 7 (άνοιξη 1981) 503-525. –

“Ιγνατίου τάφος“: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Ο Πολίτης 62 (Σεπτ. 1983) 70-72. (Αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Α.: Κριτικό  τρίπτυχο. Αθήνα 1991, 22-29.) -

Ιδεολογικά: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 95 (1974) 759. –

Θεοφανίδης, Σταύρος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 245-249. –

Παπαϊωάννου, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 267-281. (Επεξεργ. ανα-δημ. σε: Παπαϊωάννου, Μ.: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 114-126.) –

Παπαντώνης, Τάκης: Σήμερα 1 (1933) 132-139. –

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 103-124. (Αναθεωρ. αναδημ.)-

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 315-333. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Νέα Εστία 95 (1974) 618-619. (Αναδημ. σε: Πνευματική Κύ-προς 14 [1973/1974] 294-295.) –

Risva, Marina σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 242-252. (Ανα-δημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 211-221.) -

“Ιθάκη“: Κάσσος, Βαγγέλης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 262-265. –

Κυριακόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 15 (1986) 92. –

Μαρωνίτης, Δημήτρης σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 262-269. (Παραλλ. δημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: ΚειμενοΦιλικά. Αθήνα 1997, 11-25.) –

Παναγιωτάτος, Σπύρος Γεράσιμος: Ηπειρωτική Εστία 39 (1990) 501-505. –  

Baldassare, G.: Πόρφυρας 38 (Δεκ. 1986/Ιαν. 1987) 102-104. -

“Ιθάκη“ (και) Brodskij, Ioseph/“Ο Οδυσσέας προς τον  Τηλέμαχον“: Kova-leva, Irina σε: Ο ελληνικός κόσμος  ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 423-426. -

“Ιονικόν“: Blanken, Gerard: Hermeneus 6 (1934) 112-115 (ολλ.). -

“(Ο) Ιουλιανός και οι Αντιοχείς“: Καρατάσου, Αικατερίνη: Μαντατοφόρος 37/ 38 (1993/1994) 94-106. -

(Και) ιστορία: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Δεκαωχτώ κείμενα. Αθήνα 1970, 135-154. (Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση  του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 269-287.) -

“Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία...“Γκουγιάνος, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 202  (12/10/1940) 7. - 

(Και) Ιταλική Λογοτεχνία: Lavagnini, Renata σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτι-κά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 363-372. (Παραλλ. δημ. σε: Διαβάζω 78 [5/1983] 56-60.) -

(Και) Ιωάννου, Γιώργος/έργο: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Νέα Εστία 161 (2007) 1200-1210.  -

"Κ. Π. Καβάφης. Ο κόσμος του και οι εικαστικές μορφές της εποχής του": Ζουμπουλάκης, Σταύρος: Νέα Εστία 154 (2003) 968-970.   - 

"Καβάφεια 2005": Αποστολόπουλος, Λάκης σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 9-13.  -

(Και) Καβάφη, Χαρίκλεια: Πιερής, Μιχάλης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 3 (1991) 171-210. –

(Και) Καβάφης, Ιωάννης: Καβάφης, Ιωάννης/Περίδης, Μιχάλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1534. - 

(Και) Καζαντζάκης, Νίκος: Anton, John P.: Νεοελληνικός Λόγος (1973) 91-101.-  

“Καισαρίων“: Δάλλας, Γιάννης: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 73-97 και 174-178. –

Δανιήλ, Ανθούλα: Θαλλώ 12 (2001) 61-68. –

Καραγεωργίου, Τασούλα: Φιλολογική  67 (Απρ./Ιουν. 1999) 45-46. –

Παρίσης, Νικήτας: Κ.  Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 45-123.  -

Τσιανίκας, Μιχάλης: Γράμματα και Τέχνες 81 (Ιουν./Οκτ. 1997) 44-47. (Αναδημ. σε: Τσιανίκας, Μ.: Λευκές στιγμές στην  ποίηση. Αθήνα 1998, 132-148.) –

Lavagnini, Renata σε: Lirica greca da Archilocho a Elitis. Studi in onore di Filippo Maria Pontani. Padova  1984, 359-376  (ιταλ.). –

Ricks, David: The Shade of Homer. A Study in Modern Greek Poetry. Cambridge [usw.] 1989, 114-118 (αγγλ.). -

Καισαρίων(και) Σεφέρης, Γιώργος/“Ο βασιλιάς της Ασίνης“: Καραγιάννης, Στέλιος: Γραφή 25/26 (χειμ./άνοιξη  1994) 191-199. (Αναδημ. σε: Καραγιάννης, Σ.: Ο σημαίνων λόγος. Βίωμα και ποιητική πράξη στον Σεφέρη. Αθήνα 1997,  80-93.) -

“Κάτω από το σπίτι“: Παυλόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 418. - 

“Κεριά“: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Σαββίδης, Γιώργος σε: Σαββίδης, Γιώργος: Εφή-μερον σπέρμα. Αθήνα 1978, 203-206. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 163-167.) -

Λιοντάκης, Χριστόφορος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 410-411. –

Πασχάλης, Στρατής: Ποίηση 18 (2001) 13-24. –

Σπανόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 6 (άνοιξη 90) 85-86. –

Κηδεία: Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 707-708. (Αναδημ.)  -   

“(Η) κηδεία του Σαρπηδόνος“: Σαββίδης, Γιώργος σε: Lirica greca da Archilo-cho a Elitis. Studi in onore di Filippo Maria Pontani. Padova  1984, 341-358. (Ανα-δημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 259-280.) -

“Κι όταν, με το καλό, τελειεώσουνε την εργασία... “: Ulanov, Aleksandr: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ.2001/ Δεκ. 2002) 114-117. (Μεταφρ. αναδημ.) -

“Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων <εν Κυρή-νη>“: Αραβαντινού, Μαντώ σε:  Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 157-166. -  (Και) κοινωνία: Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 132-139. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση  του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 359-364.) –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 132-133. –

Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 387-391. –  

Πετρίδης, Κ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 21 (1964) 220-224. -  

Κοσμοθεωρία: Καρούζος, Νίκος: Νέα Εστία 74 (1963) 1633-1634. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5,  Αθήνα 1982, 247-249.) - 

“Κόσμος“: Καλαντζοπούλου-Κύρου, Βίκυ: Εντευκτήριο 2 (Φεβρ. 1988) 45-47. -

Κριτικός: Σαββίδης, Γιώργος: Θέατρο 8 (Μαρτ./Απρ. 1963) 37-39. –  

“Κρυμμένα“: Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1531. –

“Κρυμμένα ποιήματα“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 73-74. (Αναδημ.) –

Ekdawi, Sarah: Journal of Modern Greek Studies 12 (1994) 298-299 (αγγλ.). -

“Κύκλος Καβάφη“: Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 91 (4/4/1984) 63. -  

(Και) Κύπριοι λογοτέχνες (στην) Αίγυπτο: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης σε: Πρακτικά Συμποσίου Οι κύπριοι λογοτέχνες της Αίγυπτου, Λευκωσία, 11-12/4/ 1991. Λευκωσία 1993, 49-61. (Παραλλ. δημ. σε: Ακτή 2 [1990/1991] 389-400. Αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Συμπαθητική μελάνη. Αθήνα 1999, 51-63.) -  (Και) Κύπριοι ποιητές: Ορφανίδης, Νίκος: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελληνικά. Λευκωσία 1990, 82-96. (Αναδημ.) -

(Και) Κύπρος: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 68 (1960) 1352-1354. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 156-160.) –

Παπαγεωργίου, Σπύρος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 160-178. –

Παπαγεωργίου, Σπύρος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 317-320. –

Πιερής, Μιχάλης: Από το μερτικόν της Κύπρου. Αθήνα 1991, 49-142. (Αναδημ.) –

Risva, Marina σε: Actes du VIIIème Congres International des Néo-Hellénistes des Universités Francophones. Contribution de  Chypre à la civilisation néo-hellénique. Montpellier, 10-12/5/1984. Paris 1986. 166-182 (γαλλ.). -

“Λάμια“: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 51 (1952) 75-77. -

“Λάνη τάφος“/γλώσσα: Ρηγόπουλος, Γιάννης: Θέματα Λογοτεχνίας 6 (Ιουλ./ Οκτ. 1997) 30-43. (Παραλλ. δημ. σε: Ρηγόπουλος, Γ.: Κείμενο και εικόνα. Αθήνα 1997, 105-133.) -

“Λεύκωμα Καβάφη“ (Επιμ.: Σαββίδη, Λένα): Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 92 (18/4/1984) 51. – 

(Και) Λιάτσης, Σωτήρης: Τσίρκας, Στρατής: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 94-106. -

“Μακρυά“: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1575. (Επαυξ. αναδημ. σε: Καβάφης, Κ.: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 126-127.) –

Σεγκόπουλος, Αλέκος/Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1147. (Αναδημ. 

σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-117.) –

Minucci, Paola Maria: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 14/16 (1977/ 1979) 377-386 (ιταλ.). -

“Μανουήλ Κομνηνός“: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 

103-108. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

“(Η) μάχη της Μαγνησίας“: Καλαμίτσης, Τρύφων: Οδός Πανός 89 (Ιαν./Φεβρ. 1997) 111-112. – 

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Νέα Εστία 53 (1953) 589-596. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1497-1500.) –

“Με τον τρόπο του Καβάφη“: Ρούβαλης, Βασίλης: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 69. - 

“(Η) Μεγάλη Ιδέα“: Τσάκωνας, Δημήτριος: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 12, 48-50. –

“(Το) μεγάλο ναι“: Σαββίδης, Γιώργος: Εφήμερον σπέρμα. Αθήνα 1978, 17-24.(Αναδημ. – Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.:  Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 157-165.) -

“Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου“: Τριβιζάς, Σωτήρης: Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ. 1981) 48-49. -

“Μέρες...“: Minucci, Paola Maria: Rivsta di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 20/ 21 (1983/1984) 229-243 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Το Δέντρο 2, 30  [Μαρτ./ Απρ.1987] 66-70, 33/34 [Σεπτ./Οκτ. 1987] 56-59 και 36 [Ιαν./Φεβρ. 1988] 73-77.) -  

Μεταφραστής: Δάλλας, Γιάννης: Νέα Εστία 59 (1956) 266. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 67 (1960) 434-435. –

Μεταφραστής/Baudelaire, Charles: Παντελόδημος, Δημήτριος: Νέα Εστία 114 (1983) 1499-1505. –

Μεταφραστής/Baudelaire, Charles/“Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον“: Τσούτσουρα, Μαρία: Μετάφραση και ερμηνευτική. Αθήνα, Κέρκυρα 1997, 337-369. (Αναδημ.) -

“(Το) μετέπειτα“: Λιοντάκης, Τιμόθεος: Τεράμηνα 38 (φθιν. 1988) 2534-2538. –

Σουλιώτης, Μίμης: Χάρτης 1 (1982/1983) 711-715. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 77-83.) - 

(Και) Μινωτής, Αλέξης: Ανώνυμο: Διαβάζω 21 (Ιουν. 1979) 21-22. -

Μισή ώρα: Dorfmüller-Karpusa, Käthi σε: Perspektive: textintern. Akten des 14. Linguistischen Kolloquiums Bochum 1979 τ.1, Tübingen 1980, 225-237 (γερμ.). –

Dorfmüller-Karpusa, Käthi σε: Text, Kontext, Interpretation. Hamburg 1981, 110-153 (γερμ.). - 

Μουσείο Καβάφη  <Αλεξάνδρεια>: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 119-133. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

(Και) μουσική: Μητσάκης, Κάρολος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΕ’ Συμποσίου Ποίησης, 7-9/7/1995. Ποίηση και μουσική. Πάτρα 1997, 25-52. -

“Μπαγάσας“Σουλιώτης, Μίμης: Γράμματα και Τέχνες 54 (Ιαν./Μαρτ. 1988) 3-5.-  

“Μύρης Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ.“: Αγγελάτος, Δημήτρης σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 95-102. (Παραλλ. δημ. σε: Αντί 2, 642 [29/8/1997] 55-57.) –

Πιερής, Μιχάλης: Modern Greek Studies Yearbook 8 (1992) 221-230 (αγγλ.). –  

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Ο Κύκλος <Αθήνα>1 (1932/1933) 94-97. –

Peri, Massimo σε: Lirica greca da Archilocho a Elitis. Studi in onore di Filippo Maria Pontani. Padova  1984, 377-397  (ιταλ.). –

Peri, Massimo: Strumenti critici, n. s. 3 (1988) 425-438 (γαλλ.). (Νεοελλ. μεταφρ. σε: Peri, M.: Δοκίμια αφηγηματολογίας. Ηράκλειο 1994, 139-157.) -

“(Η) ναυμαχία“: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Διαλέξεις. Αθήνα 1992, 29-47. -    

Νεκρική μάσκα: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 93 (1973) 126-127. - 

(Και) Νεοελληνική Ποίηση: Καρέλλη, Ζωή: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 311-322. –

Νέοι της Σιδώνος 400 μ. Χ.“: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 74 (1963) 1630-1632. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 117-121.) – 

Γραμμένος, Τάκης: Αναδρομή. Θεσσαλονίκη 2000, 31-34. –

Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 87-101. (Αναδημ. σε: Εισαγω-γή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 307-319.) –

Δάλλας, Γιάννης: Ο Πολίτης 55 (Νοεμβρ. 1982) 70-81. –

Δρακόπουλος, Αντώνης: Θέματα Λογοτεχνίας 14 (Μαρτ./Ιουν. 2000) 64-76. –

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 149-166 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: ΛαμπρόπουλοςΒ.: Literature as National Institution. Studies in the Politics of Modern Greek Criticism. Princeton, N. J. 1988, 182-208.)  -  Σαρεγιάννης, Γιάννης: Νέα Εστία 53 (1953) 589-596. –

Σουλιώτης, Μίμης: Γράμματα και Τέχνες 54 (Ιαν./Μαρτ. 1988) 3-5. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 84-91.)  -  

“Νέοι της Σιδώνος 400 μ. Χ.“/επιδράσεις/Αναγνωστάκης, Μανόλης/“Νέοι της Σιδώνος“: Δάλλας, Γιάννης: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 139-155 και 178-180. –

“Νέοι της Σιδώνος 400 μ. Χ.“/επιδράσειςεφέρης, Γιώργος/“Πραματευ-τής από τη Σιδώνα“: Δάλλας, Γιάννης: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 139-155 και 178-180. –

“Νομίσματα“ (και) “Φιλέλλην“: Δάλλας, Γιάννης: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 63-81. -

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Σαββίδης, Γιώργος: Περίπλους 36 (1993) 25-48. (Αποσπ. αναδημ. σε: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά. Αθή-να 1994, 139-144.) – 

(Και) Όμηρος/“Ιλιάς“: Μποσνάκης, Παναγιώτης σε: Modernism in Greece ? New York, N. Y. 1990, 161-179 (αγγλ.). -

Ομοφυλοφιλία: Ιωάννου, Γιώργος: Ο της φύσεως έρως. Αθήνα 1985, 104-112. (Αναδημ.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 13-37. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 353-369. –

Bien, Peter:Journal of Modern Greek Studies 8 (1990) 197-211 (αγγλ.). –

Rowse, Alfred Leslie: Homosexuals in History. London 1977, 317-338 (αγγλ.). -

Όνομά του: Εγγλεζάκης, Βενεδίκτος: Στασίνος 7 (1979/1980) 177-193. –

“Οροφέρνης“: Δάλλας, Γιάννης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 104-113. (Αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 51-72 και 172-174.) –

Πολύζος, Θανάσης: Ακτή 12 (2000/2001) 45-48. –

Blanken, Gerard: Hermeneus 29 (1958) 163-176 (ολλ.). -

“Οροφέρνης“ (και) “Φιλέλλην“: Δάλλας, Γιάννης: Πόρφυρας 63 (Οκτ./Δεκ. 1992) 7-27. –

“Όταν ο φύλαξ είδε το φως“: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Διαλέξεις. Αθήνα 1992, 29-47. -

“Παλαιόθεν ελληνίς“: Ρούσσος, Τάσος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 419-420.  - 

(Και) Παλαμάς, Κωστής: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1584-1589. -

(Και) Παλαμάς, Κωστής/έργο: Γιοκαρίνης, Ν./Καβάφης, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 55 (1954) 338-339. (Αναδημ., παρουσ. από: Μαλάνος, Τίμος.) -

“Πάλι στην ίδια πόλι“: Lavagnini, Renata: Miscellanea Neograeca. Atti del I convegno nazionale di studi neogreci. Palermo 1976, 47-57 (ιταλ.). (Ολλ. μεταφρ. σε: Maatstaf 32 [1984] 7/8, 90-96.) – 

(Και) Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 389. –

“Πανομοιότυπα των πέντε πρώτων φυλλαδίων του <1891;-1904>“ 

(Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 23 (1983) 159.-        

(Και) Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος/“Εκκλησία και θέατρον“: Σαββίδης, Γιώργος: Θέατρον 8 (Μαρτ./Απρ. 1963) 37-39. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Mικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 33-48.) -

“(Τα) παράθυρα“: Θέμελης, Γιώργος: Νέα Ελληνικά 1 (1952) 94-97. –

Καψωμένος, Ερατοσθένης σε: Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρα-τζά. Αθήνα 1984, 227-237. (Αναδημ. σε: Καψωμένος, Ε.: Κώδικες και σημασίες. Αθήνα 1990, 89-109.) –

Κούσουλας, Λουκάς: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 408-410. (Αναδημ. σε: Κούσου-λας, Λ.: Μετά τα φιλολογικά. Αθήνα 1983, 55-59.) –

Παπαγεωργίου, Βασίλης: Χάρτης 1 (1982/1983) 716-717. –

Ρηγόπουλος, Γιάννης: Περίπλους 11 (φθιν. 1986) 173-174. –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 68-73 και 193-200. –

Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία: Φιλολογική 61 ((Οκτ./Δεκ. 1997) 24-27. -  

“(Τα) παράθυρα“/μεταφράσεις: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθήνα 1982, 249. -

“Πάρθεν“: Γρηγοριάδης, Νίκος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 175-181. (Ανα-δημ. σε: Γρηγοριάδης, Ν.: Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων. Αθήνα 1992, 99-104.) –

Ιατρού, Μαρία: Εντευκτήριο 32 (φθιν. 1995) 67-73. –

Κοκόλης, Ξενοφών: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 61-73. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Κοκό-λης, Ξ.: Θερμοπύλες και Πάρθεν. Θεσσαλονίκη 1985, 33-66.)  - 

Κολακλίδης, Πέτρος/Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη: Η Λέξη 52 (Φεβρ. 1986) 122-128. –  

Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Μελέτες 1, Αθήνα 1994, 207-212. (Αναδημ.) –

Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη: Η Λέξη 55 (Ιουν. 1986) 645. - 

(Και) παρνασσισμός: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελένη σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/ 1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 315-346. (Παραλλ. συντομ. δημ. σε: Παρουσία 2 [1984] 71-81.) -

Πατρίδα-περιπλάνηση: Παπαγιαννόπουλος, Ηλίας σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 117-136.  -

“Πεζά“ (Επιμ.: Παπουτσάκης, Γεώργιος): Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Δοκιμιακά και άλλα. Αθήνα 1986, 94-96. (Αναδημ.) – 

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 76 (1964) 994-996. –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 77 (1964) 391 (γαλλ.). -

“Πεζά“/ευρετήρια: Μυλωνά-Πιερή, Θεοδώρα: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 5 (1995/1996) 185-224. –

Πεζογραφία: Μερακλής, Μιχάλης σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 124-136. (Αναδημ. σε: Μερακλής, Μ.:Τέσσερα δοκίμια για τον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 13-29. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ., Αθήνα 1992, 93-105.) -

“Περί τα των ξυστών άλση (και) Hugo, Victor/“Écrit sur un exemplaire de la vie dApollonius de TyaneΚαρατάσου, Αικατερίνη: Πλανόδιον 26 (Δεκ. 1997) 367-370. -  

“Περιμένοντας τους βαρβάρους“: Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 263-265. – 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 140-145. –

Δημηρούλης, Δημήτρης: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 89-103 (αγγλ.). –

Μηλιώνης, Χριστόφορος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίη-σης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 197-204. (Παραλλ. δημ. σε: Φιλόλογος 8 [1984] 19-24. – Αναδημ. σε: Μηλιώνης, Χ.: Υποθέσεις. Αθή-να 1983, 121-129. – Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 147-152.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 112-114. (Αναδημ.) –

Τζιόβας, Δημήτρης: Byzantine and Modern Greek Studies 10 (1986) 161-178 (αγγλ.).  - 

Mc Kinsey, Martin σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικό-τητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 37-45. -

“Περιμένοντας τους βαρβάρους“/μεταφράσεις/Montale, Eugenio: Paga-nelli, Leonardo: Ιταλοελληνικά 5 (1994/1996) 219-225 (ιταλ.). -

"Περιμένοντας τους βαρβάρους" (στη) Νοελληνική Ποίηση: Βρεττός, Σπύ-ρος: Νέα Εστία 152 (2002) 712-719.  -

“Περιμένοντας τους βαρβάρους“/πηγές: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμι-κτα 3, Αθήνα 1992, 193-195. (Αναδημ.) –

Τσίρκας, Στρατής σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 4, Berlin 196051-75. - 

"Περιμένοντας τους βαρβάρους" (και) Σεφέρης, Γιώργος/"Η τελευταία μέρα": Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 159-182.  -

“Περιμένοντας τους βαρβάρους“/χρονολόγηση: Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώ-ρηση Τέχνης 17 (1963) 414-419. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 48-54.) - 

Περιπλάνηση-πατρίδα: Παπαγιαννόπουλος, Ηλίας σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 117-136.  -

(Και) Περσία: Fariad, Fereydun: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 113-122. – 

(Και) Πετροκόκκινος, Δ.: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Baud-Bovy, Samuel: Νέα Εστία 43 (1948) 584. –

“(Του) πλοίου“: Καλαμίτσης, Τρύφων: Πόρφυρας 70 (Ιουλ./Σεπτ. 1994) 320. –

Ποιήματα: Γραμμένος, Τάκης: Αναδρομή. Θεσσαλονίκη 2000, 137-152. (Αναδημ.) -

Ιντιάνος, Αντώνης: Κυπριακά Γράμματα 19 (1954) 153-155. –

Καλαμίτσης, Τρύφων: Οδός Πανός 51 (Σεπτ./Οκτ.1990) 69-74. –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Νέα Εστία 82 (1967) 1532-1540. –

Σαββίδης, Γιώργος: Τεύχη του ΕΛΙΑ 1 (1986) 7-20. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 343-353.) –

Σαββίδης, Γιώργος σε: Πενήντα χρόνια νεοελληνικής παιδείας. Η παρουσία του Κ. Θ. Δημαρά στην επιστήμη των νεοελληνικών γραμμάτων. Αθήνα 1985, 59-67. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 453-456.) –

Σεγκόπουλος, Αλέκος/Σαββίδης, Γιώργος: Χάρτης 1 (1982/1983) 549-561. (Ανα-δημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 249-272.) –

Lavagnini, Renata: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 25 (1988) 217-281 (ιταλ.). - 

“Ποιήματα“ (Επιμ.: Βλάχος, Άγγελος Σ.): Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 169-171. (Αναδημ.) -

“Ποιήματα“ (Εισαγωγή: Μερακλής, Μιχάλης): Puchner, Walter: Südostfor-schungen 44 (1985) 505-506 (γερμ.). -

“(Τα) ποιήματα“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Κώττη, Αγγελική: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 62. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 10 (1964) 19. - 

“Ποιήματα“  (Εκδ.: Σεγκόπουλοι): Άννινος, Γεράσιμος σε: Δασκαλόπουλος, Δη-μήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 37-38. (Αναδημ.) –

Ανώνυμο σε: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 33-35. (Αποσπ. αναδημ.) –

Άριστο σε: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 38-40. (Αναδημ.) –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 29 (Μαρτ.1980) 30-33. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 13-43 και 175-177.)  -  

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Γράμματα 2 (1936) 76-78. (Αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 40-43.) –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 24 (1995) 506-507. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 177-179.  - 

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 5, Αθήνα 1988, 13-17. –

Χορν, Παντελής σε: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 

35-37. (Αναδημ.) –

Josing-Gundert, Wolfgang σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München  1990, 231-232 (γερμ.). –

Pontani, Filippo Maria σε: Dizionario letterario Bompiani. Opere 4, Milano 1947, 421 (ιταλ.). -

Ποιήματα (σε) δίσκους: Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 18 (Ιουν. 1964) 56-65.(Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 59-89.) –

Ποιήματα/τίτλοι: Διαλησμάς, Στέφανος σε: Οι ποιητές του Γ. Π. Σαββίδη. Αθήνα 1998, 277-292. - 

Ποιήματα/χρονολόγηση: Ανώνυμο: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 277-278. (Αναδημ. σε: Μέρες του  ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 271-272.) –

Καβάφης, Κωνσταντίνος/Σαββίδης, Γιώργος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 566-576. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 51-64.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 67-85. –

Ποιήματα αγγλικά: Ekdawi, Sarah: Byzantine and Modern Greek Studies 21 (1997) 223-230 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερ-νισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 111-120.) -

Ποιήματα επιτύμβια: Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987,

459-466. (Αναδημ.) –

Ποιήματα ερωτικά: Ekdawi, Sarah: Κάμπος 1 (1993) 23-46 (αγγλ.). -

Ποιήματα ιστορικά: Δάλλας, Γιάννης: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 63-81. –

Πιερής, Μιχάλης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 243-249. –

Πιερής, M.: σε: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα 1984, 155-160. –

Πιερής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 373-388. (Παραλλ. δημ. σε: Ο Πολίτης 62 [Σεπτ. 1983] 73-77. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του

Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 397-411. – Συντομ. ολλ. μεταφρ. σε: Maatstaf 32 [1984] 7/8, 49-55.) –

Τζουβέλης, Σπύρος: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 131-135. –

Astruc, Charles: L’Hellénisme Contemporain 2, 10 (1956) 179-181 (γαλλ.). -

Ποιήματα πεζά: Κατσιγιάννη, Άννα: Σύγκριση 9 (1998) 92-109. (Με αγγλ. περί-ληψη.) (Αναδημ. σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 81-94.)- 

“Ποιήματα 1896-1933“ (Επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος):  Βαρίκας, Βάσος: Συγγρα-φείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 164-166. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 75 (1964) 187. –

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 20 (1967) 269. –

Τσίρκας, Στρατής.: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 354-357. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 207-214.) –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 2, 3 (1967) 181-183. (Αναδημ. σε: Χριστιανό-πουλος, Ντ.: Αποθήκη Α’. Θεσσαλονίκη 1978, 51-54.) -

“Ποιήματα 1896-1933“ (Προλ.: Τσακνιάς, Σπύρος): Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 125-126. –

Ποίηση: Αβέρωφ, Γεώργιος: Annales de lUniversité de Paris 28 (1958) 511-513 (γαλλ.). –

Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 31-81. (Αναδημ. από: Δελτίο του Εκπαιδευ-τικού Ομίλου 10 [1922] 3-46. – Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1397-1402. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 11-20.) –

Άγρας, Τέλλος: Ο Κύκλος <Αθήνα> 2 (1932) 127-133. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 95-103.) –

Αναγνωστάκης, Μανόλης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 308-309. –

Αναγνώστου, Τάσος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 14-17. –

Ανταίος, Μάκης: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 23-24 (γαλλ.). –

Βαλέτας, Γιώργος: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 73-78. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Βαρίκας, Βάσος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 6 (1949) 233-238. (Αποσπ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1957] 158-162.) –

Βλαστός, Πέτρος: Ιδέα 1 (1933) 154-162. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 

1424-1428.) –

Βότση, Όλγα σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 29-41. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 29-41. – Βότση, Ο.: Συναντήσεις. Αθήνα 1995, 53-69.) –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 649-651. –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 75. (Αναδημ.) –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 76-77. (Ανα-δημ.) - 

Γεραλής, Γιώργος: LHellénisme Contemporain 2, 7 (1953) 240-242 (γαλλ.). –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 102 (1977) 1341-1343. –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Σύνορα 11 (1983) 155-156. – 

Γιοκαρίνης, Ν.: Νέα Εστία 55 (1954) 338-339. (Αναδημ.) –

Γραμμένος, Τάκης: Πόρφυρας 88 (Οκτ./Δεκ.1998) 215-224. –

Γρυπάρης, Ιωάννης σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 45-46. (Αποσπ. αναδημ.) –

Δανιήλ, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 236-242. (Αναδημ. σε: Δανιήλ, Γ.: Ανακομιδή. Αθήνα 1991, 13-20.) –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα. 3, Αθήνα 1992, 49-58. –

Δημηρούλης, Δημήτρης: Χάρτης 5/6 (1983) 574-588. –

Ελύτης, Οδυσσέας: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1,7 (Σεπτ. 1945) 20-25. –

Εμπειρίκος-Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος: La Revue Mondiale 182 (1928) 283-287 (γαλλ.). (Συντομ. μεταφρ. σε: Νέα Εστία 3 [1928] 520-521.) –

Ζερβός, Γιάννης: Ελλληνική Δημιουργία 13 (1954) 91-95 και 152-156. –

Ζερβός, Γιάννης: Νέα Εστία 74 (1963) 1422-1423.  (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβά-φης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 47-48.) –

Ζώρας, Γεώργιος: LEuropa Orientale, n. s. 14 (1934) 498-501 (ιταλ.). –

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Πορεία 3 (Μάιος 1955) 96-107, 4 (Ιουν. 1955) 164-173 και 5/6 (Ιουλ./Αυγ. 1955) 192-207. –  

Θρύλος, Άλκης: Κυπριακά Γράμματα 12 (1947) 100-108. –

Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Νέα Εστία 74 (1963) 1394-1396. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 8 [1910] 379, 2-5. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 95-99.) –

Καμπάνης, Άριστος: Νέα Εστία 74 (1963) 1421-1422. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Κα-βάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 57-59.) - 

Καραβίας, Πάνος: Θέσεις 1, Αθήνα 1963, 73-109. (Αναδημ. σε: Καραβίας, Π.: Οκτώ μορφές. Αθήνα 1979, 53-87 και 234.– Καβάφης, Κ.: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 215-241.) –

Καραβίας, Πάνος: Πορεία χωρίς άστρα. Αθήνα 1958, 197-214. –

Κάραγιαν, Ανδρέας: Νέα Εστία 174 (2013) 631.  -

Καρακάσης, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1 (1943) 69-73. –

Καρούζος, Νίκος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 94-95. (Ανα-δημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 63-64.) –

Κουλούρης, Χρήστος: Νέα Εστία 74 (1963) 1634-1636. –

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Γ.: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 640-644. (Ανα-δημ.) –

Λυγίζος, Μήτσος: Θέματα και ποιητές. Αθήνα 1977, 35-65. –

Μαλακάσης, Μιλτιάδης: Νέα Εστία 28 (1940) 1186-1188. –

Μαλάνος, Τίμος σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 121-127. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 74 (1963) 1428-1430. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβά-φης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 65-69.) –

Μέσκος, Μάρκος: Σημειώσεις 39 (Ιουν. 1992) 25-31. (Αναδημ. σε: Μέσκος, Μ.: Προσωπικά κείμενα. Αθήνα 2000, 155-162.) –

Μιμίκος, Κλέαρχος: Νέα Εστία 33 (1943) 306-307.–

Μοδινός, Πόλυς: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 614-616. (Αναδημ.) –

Μουστάκης, Βασίλης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 156-158. –

Μπεκές, Όμηρος σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 71. (Ανα-δημ.)  - 

Μπεράτης, Γιάννης: Γράμματα και Τέχνες 10 (Οκτ. 1982) 18. –

Νικολαρεΐζης, Δημήτριος: Νέα Εστία 14 (1933) 768-773. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [άνοιξη 1958] 174-182.) –

Νιρβάνας, Παύλος: Νέα Εστία 14 (1933) 747-748. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1441-1442. - Νιρβάνας, Π.: Τα Άπαντα 4, Αθήνα 1968, 407-409.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 14 (1933) 749-755. (Αναδημ. από: Παναθήναια 7 [1903/1904] 97-102. – Αναδημ. σε: Ξενόπουλος, Γ.: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 51-60. -  Νέα Εστία 74 [1963] 1443-1449. – Κριτικά Φύλλα 5 [1976/1977]  464-471. – Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 75-83. – Περίπλους 36 [1993] 81-88. - Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 23-34. – Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 53 [1953] 569. – Αγγλ. μεταφρ. σε: Greek Letters 2 [1983] 317-327.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 35 (1944) 598-599. –

Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 15 (2003/2004) 102-104. (Αναδημ.   -   Αναδημ. σε: Ορφα-νίδης, Ν.: Επί πτερύγων ανέμων. [Αθήνα 2005,] 158-161.)  -  

Παλαμάς, Κ.; Νέα Εστία 60 (1956) 1382. –

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Νέα Εστία 74 (1963) 1550-1552. –

Παπαδάκης, Ν.: Νέα Εστία 134 (1993) 919-926. –

Παπαδήμας, Αδαμάντιος: Ο Νουμάς, 22 (1929/1930) 110-111. –

Παπατσώνης, Τάκης: Νέα Εστία 53 (1953) 562-563. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1496-1497.) –

Παπουτσάκης, Γιώργος: Παναιγύπτια 8/7/1933, 11-13. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1489-1491.) –

Παράσχος, Κλέων: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1,5 (Ιουλ. 1945) 18-19. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 781-786. (Αναδημ. σε: Παράσχος, Κ.: Δέ-κα Έλληνες λυρικοί. Αθήνα 1937, 49-62.) –  

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 17 (1935) 295-297.–

Πατρίκιος, Τίτος σε: Μνημοσύνης θρέμματα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Αντώνη Μωραΐτη. Αθήνα 1993, 215-218. –

Πετρίδης, Παύλος σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 35-46. (Αναδημ.) –

Πιερής, Μιχάλης: Το Δέντρο 20 (Απρ. 1981)  181-189. –

Πιερίδης, Γιάννης: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 20 (γαλλ.). –

Πλησής, Κυριάκος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 226-241. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 195-210. – Πλησής, Κ.: Προσεγγίσεις.  Αθήνα 1995, 17-36.) –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 35 (1944) 550-552. - 

Πράτσικας, Γιώργος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 399-403. –

Πράτσικας, Γιώργος: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 11 (γαλλ.). –

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 371-379. –

Σεγκόπουλος, Αλέκος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 616-621. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του  Καβάφη. Ηράκλειο, 1994, 47-56.) –

Σεγκοπούλου, Ρίκα: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 25-26 (γαλλ.). –

Σεφέρης, Γιώργος, Γράμματα και Τέχνες 10 (Οκτ. 1982) 18. (Για το συγγραφέα πβ.: Γράμματα και Τέχνες 11 [Νοεμβρ.  1982] 26.)  - 

Σεφέρης, Γιώργος: Δοκιμές 1, Αθήνα 1984, 364-457 και 520-522. (Επαυξ. αναδημ.) - 

Σεφέρης, Γιώργος/Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 190-197.  -

Σιωμόπουλος,Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 502-503. –

Σπανδωνίδης,  Πέτρος: Νέα Πορεία 35/36 (Ιαν./Φεβρ. 1958) 5-12. – 

Σπυριδάκης, Γεώργιος: Annales de l’Université de Paris 28 (1958) 516-518 (γαλλ.). - 

Σπυριδάκης, Γεώργιος: La Grèce et la poésie moderne. Paris 1954, 69-102 (γαλλ.). –

Στασινόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 14 (1933) 787-788. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1481-1482.- Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 53 [1953] 581.) –

Στεφανίδης, Τάσος: Πνευματική Κύπρος 3 (1962/1963) 362-366. –

Στογιαννίδης, Γιώργος: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 35-37. –

Ταγκόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 74 (1963) 1403. (Αποσπ. αναδημ. - Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα  5, Αθήνα 1982, 88-89.)  - 

Τσαρούχης, Γιάννης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 331-332. (Αναδημ. σε: Οδός Πανός 45 [Νοεμβρ./Δεκ. 1989] 66-67.) –

Τσιανίκας, Μιχάλης: Λευκές στιγμές στην ποίηση. Αθήνα 1998, 101-131. (Αναδημ.) - 

Τσιτσέλη, Καίη: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 188-189. –

Τσιώλης, Γιάννης: Journal of Modern Hellenism 2 (1985) 21-30 (αγγλ.). –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 253-263. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 222-232.) –

Φράγκος, Αναστάσιος: Γραφή 32/33 (χειμ. 1997) 87-96. (Αναδημ.) –

Φωστιέρης, Αντώνης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 223-227. –

Χάγερ-Μπουφίδης, Νίκος: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 24 (γαλλ.). –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 113 (1983) 632-633. –

Χάρης, Πέτρος: Μικρή πινακοθήκη 2, Αθήνα 1975, 18-22. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 53 (1953) 582-583.–

Χουλιάρας, Γιώργος: Χάρτης 1 (1982/1983) 562-573. –

Alexiou, Margaret, σε: The Text and Its Margins. Post-Structuralist Approaches to Twentieth-Century Greek Literature. New York, N.Y. 1985, 157-196 (αγγλ.). –

Auden, Wyston Hugh: Forewords and Afterwords. London 1973, 333-344 (αγγλ.).(Αναδημ. – Μεταφρ. σε: Επιθεώρηση Τέχνης 18 [1963] 634- 639. – Νέα Εστία 113 [1983] 793-798.) –

Blanken, Gerard: De Gids 105 (1941) 3, 234-264 (ολλ.). - 

Blanken, Gerard: Hermeneus 6 (1934) 112-115 (ολλ.). –

Blanken, Gerard: Maatstaf (apr. 1981) 13-15 (ολλ.).– 

Bouttes, Jean-Louis: La Quinzaine Littéraire 309 (1979) 12-13 (γαλλ.). -

Brodskij, Ioseph: Less than One. Harmondsworth 1987, 53-68 (αγγλ.). (Αναδημ. – Μεταφρ. σε: Ποίηση[1996] 129-142. - Ρωσ. μεταφρ. σε: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 482-490. Αναδημ.]) –

Caprariu, Alexandru: Steaua 23 (1972) 6, 26 (ρουμ .). –

Castillo Didier, Miguel: Bizantion – Nea Hellas 1 (1970) 52-107 (ισπ.). (Με αγγλ. περίληψη.) - 

Castillo Didier, Miguel: Revista Nacional de Cultura 255 (Oct.-Dic. 1984) 17-32 (ισπ.).  -

Dawkins, Richard: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2 (1990) 7-26 (αγγλ.). –

Demetrius, James Kleon: Folia Humanistica 13 (1974/1975) 305-307 (ισπ.). - 

Dobrée, Bonamy: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 13 (αγγλ.). - 

Emrich, Gerhard: Hellenika (1985) 102-116 (γερμ.). –

Enright, Dennis Joseph: Conspirators and Poets. London 1966, 160-166 (αγγλ.). –

Forster, Edward Morgan: The Listener 5/7/1951, 28-29 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Επιθεώρηση Τέχνης 18 [1963] 630-633. – Αναδημ. σε: Διαβάζω 312 [26/5/ 1993] 72-75.) –

Forster, Edward Morgan σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 13-18 (αγγλ.). (Αναδημ. - Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Επιθεώρηση Τέχνης 18 [1963] 628-630. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 57-60.) –

Friar, Kimon: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 422-423. –

Glans, Kay: Lyrikvännen 34 (1987) 27-39 (σουηδ.). –

Keeley, Edmund: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 3-30 (αγγλ.). (Ανα-δημ. –  Μεταφρ. αναδημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 23-59.) –

Keeley, Edmund σε: Modern Greek Writers. Princeton, N. J. 1972, 123-143 (αγγλ.). - 

Keeley, Edmund/Sherrard, Philip σε: Six Poets of Modern Greece. London/ Southampton 1960, 11-15 (αγγλ.). –

Lardas, Konstantinos: Ararat 9 (1968) 3, 24-33 (αγγλ.). –

Larsen, Jeanne: The Hollins Critic 26 (1989) 3, 1-18 (αγγλ.). –

Levi, Theo: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 21 (γαλλ.). –

Lopez Castro, Amando: Insula 418 (sept. 1981) 12 (ισπ.). –

Maricki-Gadanski, Ksenija: Izraz 21 (1977) 1182-1187 (σερβοκρ.). –

Marinetti, Filippo Tommaseo: Il fascino dell’Egitto. Milano 1933, 131-138 (ιταλ.). (Αναδημ. σε: Marinetti, F. T.: Teoria e invenzione  futurista. Verona 1968, 987-989.) –

Mirambel, André: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 323. –

Mirambel, André: Νέα Εστία 74 (1963) 1524-1528. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Mirambel, André: Annales de l’Université de Paris 28 (1958) 513-516 (γαλλ.). –

Pontani, Filippo Maria: Νέα Εστία 20 (1936) 1338-1343. (Αναδημ. σε: Pontani, F. M.: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 31-47.) –

Pontani, Filippo Maria: Ράδιο Επιθεώρησις 3 (1940) 521-540 και 590-604 (ιταλ.).–

Ruehlen, Petroula Kephala σε: Nine Essays in Modern Literature. Ed.: Stanford, Donald E. Baton Rouge 1965, 36-62 και  181-183 (αγγλ.). –

Seghers, Pierre: La Nef 49 (1948) 129-133 (γαλλ.). –

Shapiro, Karl Jay (μεταφρ. και παρουσ.: Σαββίδης, Γιώργος): Νέα Εστία 111 (1982) 635-636. –

Sherrard, Philip: The Marble Threshing Floor. Studies in Modern Greek Poetry. Athens 1981, 83-123 (αγγλ.). (Αναδημ. –  Μεταφρ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1958] 16-31.) –

Stachanova, Marina: Literaturnoe Obozrenia 1986, 8, 66-68 (ρωσ.). –

Tonks, Rosemary: Encounter 40 (1973) 4, 39-42 (αγγλ.). –

Toporov, V. I. σε: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 491-527 (ρωσ.). (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ.) -  

Van Gemert, Arnold: Διαβάζω 40 (Μαρτ. 1981) 23. –

Warner, Rex: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 226-228. (Μεταφρ. ανα-δημ. – Άλλη μεταφρ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1514-1518.) –

Yergath, Arsene: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 2-3 (γαλλ.). –

Zananiri, Gaston: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 3-4 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Παναιγύπτια 8/7/1933, 14-15.)  –

Zečev, Marin: Études Balkaniques 18 (1982) 3, 64-83 (γαλλ.). -

Ποίηση/αισθητική: Θέμελης, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 10 (1953)

276-279. –

Λαζαρίδης, Ανατολής: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 4 (1985/1986) 103-130. –

Τσιανίκας, Μιχάλης: Φιλόλογος 22 (1998) 57-75. –

Ποίηση/αισθητισμός: Αραμπατζίδου, Ελένη σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 293-298. –

Αραμπατζίδου, Ελένη σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμι-κότητα στο έργο του Καβάφη. Ηρά-  κλειο 2000, 29-36. -

Ποίηση (και) Αισχύλος/τραγωδίες: Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 361-379 (αγγλ.). -

Ποίηση/ακριβολογία: Θασίτης, Πάνος: Γράμματα και Τέχνες 70 1994 12-14. –

Σαραντάρης, Γιώργος/Μαρινάκης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 229. –

Ποίηση/αναγράμματα: Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 163-175 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Πόρφυρας 36 [Αυγ. 1986] 327-336.) -

Ποίηση/αντικείμενο-υποκείμενο: Μαρωνίτης, Δ.: Ποιητική 12 (φθιν./χειμ. 2013) 22-30.  -

Ποίηση (και) Βάρναλης, Κώστας/ποίηση: Δάλλας, Γιάννης: Ο Πολίτης 84 (Οκτ. 1987) 59-65. (Αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Η δημιουργική δεκαετία  στην ποίηση του Κώστα Βάρναλη. Αθήνα 1988, 190-206.) -

Ποίηση (και) Βαφόπουλος, Γιώργος/ποίηση: Μητσάκης, Κάρολος: Σπουδή στον ποιητή Γ. Θ. Βαφόπουλο. Αθήνα 1996, 115-126. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Θεσσαλονίκην τε... 14 μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα

1997, 185-201. – Παραλλ. δημ. σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΕ’ Συμποσίου Ποίησης, 7-9/7/1995. Ποίηση και  μουσική. Πάτρα 1997, 53-66. [Λείπουν οι παρα-πομπές 30-58.]) -

Ποίηση/γένεση: Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 106-112. -

Ποίηση/γλώσσα: Βασιλειάδη, Μάρθα: Ποιητική 14 (φθιν. 2014) 35-53.  - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 190-192.(Αναδημ.) - 

Δικταίος, Άρης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 259-261. –

Καρέλλη, Ζωή: Εποχές 2 (Ιουν. 1963) 30-35. (Αναδημ. σε: Καρέλλη, Ζ.: Παρατη-ρήσεις 2, Αθήνα 1994, 40-55.) –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 270-275. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Λεξικογραφικόν Δελτίον 14 (1982) 123-141. (Με γαλλ. περίληψη.) (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Φιλολογικές διαδρομές 1, Αθήνα 1990, 216-234 και 245-246.) –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Νέα Εστία 106 (1979) 1284-1287 και 1373-1378. (Ανα-δημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Φιλολογικές διαδρομές 1, Αθήνα 1990, 201-215 και 245.) -

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Φιλολογικές διαδρομές 1, Αθήνα 1990, 235-244 και 246. (Αναδημ.) –

Κολακλίδης, Π. σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/ 1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 119-146. (Παραλλ. επεξεργ. δημ. σε: Εκήβολος 13 [καλοκ. 1983] 1109-1133.) –

Λαμπρίδης, Μανόλης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 276-293. –

Λαμπρίδης, Μανόλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΗ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1998. Ποίηση και γλώσσα.  Πάτρα 2000, 179-197. –

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Αντί 2, 250 (23/12/1983) 44-48. –

Παναγόπουλος, Ανδρέας: Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 25 (Ιαν./Μαρτ. 1996) 187-196. Στασινός, Χ.: Νέα Εστία 53 (1953) 588. –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Πλανόδιον 27 (Ιουν. 1998) 552-554. –

Φτέρης, Γεώργιος: Νέα Εστία 61 (1957) 264-265. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 67 (1960) 434. –

Anton, John P.: Νέα Εστία 134 (1993) 905-914. –

Galal, Chafic: Το Δέντρο 2, 2 (1983) 22-26. –

Minucci, Paola Maria: Η λυρική αφήγηση στον Καβάφη. (Αθήνα 1987,) 47-62. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 19-66 (ιταλ.). –

Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 101-135 (ιταλ.). –

Salesses, Marie Jeanne: Revue des Études Grecques 62 (1949) 351-359 (γαλλ.). -

Ποίηση/γλώσσα (και) Κάλβος, Ανδρέας/ποίηση/γλώσσα: Βλάχος, Ιωάννης Ανδρέας σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 47-61.  - 

Ποίηση/γλώσσα/λέξεις χρωματικές: Παπαντωνάκης, Γέωργιος: Φιλολογική 68 (Ιουλ./Σεπτ. 1999) 44-47. -             

Ποίηση (σε) δίσκους: Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 18 (Οκτ. 1964) 56-65. (Ανα-θεωρ. αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 59-89.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Εποχές 19 (Νοεμβρ. 1964) 95-96. -  

Ποίηση/εικόνες: Alexiou, Margaret σε: The Text and Its Margins. Post-Structu-ralist Approaches to Twentieth-Century Greek Literature. New York, N.Y. 1985, 157-196 (αγγλ.). –

Ποίηση (στην) εκπαίδευση: Rumniece, Ilze/Dimins, Dens σε: Ο ελληνικός κό-σμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη  Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρω-παϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα

1999, 427-433. -

Ποίηση (και) Έλληνες ποιητές: Κύρου, Κλείτος: Διαβάζω 89 (7/3/1984) 9. –

Φωτιάδης, Θανάσης: Διαβάζω 85 (11/1/1984) 6.-   

Ποίηση (στην) ελληνική εκπαίδευση : Μπενάτσης, Απόστολος: Φιλολογικά 5 (χειμ. 1981) 62-68. –

Νησιώτου, Ήβη σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 159-164. (Ανα-δημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 128-133.) –

Χαρίτος, Χαράλαμπος: Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 6 (1983) 316-331. -

Ποίηση/ελληνικότητα: Βαγενάς, Νάσος: Η παραμόρφωση του Καρυωτάκη. Αθή-ναι 2005, 61-67. (Αναδημ.)  -

Ποίηση (και) Ελύτης, Οδυσσέας/ποίηση: Spinedi, Carlos: Η Λέξη 143 (Ιαν./ Φεβρ. 1998) 48-52. –

Ποίηση (και) Εμπειρίκος, Ανδρέας/ποίηση: Badell i Giralt, Helena σε: Grecia y la tradición clásica. Actas del II congreso de neohelenistas de Iberoamérica 1 La Laguna 2002, 157-166 (ισπ.). - 

Ποίηση/εξέλιξη: Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 207-215. –

Περίδης, Μιχάλης: Παναιγύπτια 8/7/1933, 3-4. –

Bien, Peter: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 117-136 (αγγλ.). –

Mackridge, Peter: Κάμπος 6 (1998) 35-50 (αγγλ.). -

Minucci, Paola Maria: Η λυρική αφήγηση στον Καβάφη. (Αθήνα 1987,) 11-45. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Minucci, Paola Maria: Η λυρική αφήγηση στον Καβάφη. (Αθήνα 1987,) 93-116. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Ποίηση/επεξεργασίες: Κούσουλας, Λουκάς σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 207-213. -

Ποίηση/επιδράσεις: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 34 (Μάιος 1984) 330-332. (Ανα-δημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Καστανόχωμα.  Αθήνα 1989, 63-65.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Πάνω νερά. Αθήνα 1973, 44-51. (Αναδημ. – Αναθεωρ. αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 137-145.) -

Ποίηση/επιδράσεις/Αλεξάνδρου, Άρης/ποίηση: Ζήσης, Θανάσης: Αντί 2, 614 (6/9/1996) 58-61.– 

Μέντη, Δώρα: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 5-10.  -  Ποίηση/επιδράσεις/αμερικανική ποίηση: Ricks, David: Κάμπος 8 (2000) 75-100 (αγγλ.) -

Ποίηση/επιδράσεις/Αναγνωστάκης, Μανόλης/ποίηση: Δάλλας, Γιάννης: Χάρτης 1 (1982/1983) 701-710. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Διάλογος 5 [Ιουλ. 1985]

30-38.) - 

Μέντη, Δώρα: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 5-10. –

Silván Rodríguez, Alfonso: Erytheia 18 (1997) 211-229 (ισπ.). -   

Ποίηση/επιδράσεις/Εγγονόπουλος, Νίκος/ποίηση: Ιακώβ, Δανιήλ: Εντευ-κτήριο 5 (Δεκ. 1988) 37-43. - 

Ποίηση/επιδράσεις/Έλληνες ποιητές: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 114-121.(Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Κείμενα περί κειμένων. Αθήνα 1995, 147-160.) –

Δάλλας, Γιάννης: Ο Πολίτης 62 (Σεπτ. 1983) 63-69. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Δάλ-λας, Γ.: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα  1987, 117-138.) –

Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 130-136. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 122-129. (Αναδημ. σε: Παπα-γεωργίου, Κ.: Τα άδεια γήπεδα. Αθήνα 1994, 105-128.) -

Ποίηση/επιδράσεις/ισπανική ποίηση: Irigoyen, Ramón σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Congreso Intern. Madrid 1999, 279-285 (ισπ.). -

Ποίηση/επιδράσεις/Κατσαρός, Μιχάλης Μέντη, Δώρα: Γράμματα και Τέχνες 63 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 5-10. -   

Ποίηση/επιδράσεις/Κρανιδώτης, Νίκος: Μητσάκης, Κάρολος: Πνευματική Κύπρος 31 (1991) 114-121. (Αναδημ. σε:  Μητσάκης, Κ.: Τα δοκίμια της Βοστώ-νης. Αθήνα 1993, 54-64.) - 

Ποίηση/επιδράσεις/Μάτσας, Αλέξανδρος/ποίηση: Μαλάνος, Τίμος: Κριτικά δοκίμια. Αλεξάντρεια 1943, 44-50. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Η δύναμη των αι-σθητικών συγκινήσεων και άλλα κριτικά. Αθήνα 1984, 44-49.)  -

Ποίηση/επιδράσεις/Μόντης, Κώστας/ποίηση: Μελκή-Χρηστίδη, Άντρη: Η Λέξη 152 (Ιουλ./Αυγ. 1999) 449-455. –

Συμεού, Σιμάκης: Ακτή 19 (2007/2008) 214-227 και 321-336.  -

Ποίηση/επιδράσεις/νεοελληνική ποίηση: Παπαγεωργίου, Κώστας: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 122-129. (Αναδημ. σε:  Παπαγεωργίου, Κ.: Τα άδεια γήπεδα. Αθή-να 1994, 105-128.) -

Ποίηση/επιδράσεις/νεοελληνική ποίηση (της) Κύπρου: Παπαλεοντίου, Λευ-τέρης: Επετρηρίς. Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών <Λευκωσία> 25 (1999) 343-365. (Αναδημ. σε: Παπαλεοντίου, Λ.: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000,  67-100.)  -

Ποίηση/επιδράσεις/Ρίτσος , Γιάννης/ποίηση: Βελουδής, Γιώργος σε: Αφιέρω-μα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 173-194. (Αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Προσεγ-γίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 114-142.) –

Ποίηση/επιδράσεις/Σαχτούρης, Μίλτος/ποίηση: Κωσταβάρα, Αγγελική: Θέματα Λογοτεχνίας 27 (Σεπτ./Δεκ. 2004) 69-73.   -

Ποίηση/επιδράσεις/σερβική ποίηση: Maricki-Gadanski, Ksenija: σε: Η ποίηση του  κράματος. Μοντερνισμός και  διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηρά-κλειο 2000, 157-167. –

Ποίηση/επιδράσεις/Σεφέρης, Γιώργος/ποίηση: Βαγενάς, Νάσος: Ο ποιητής και ο χορευτής. Αθήνα 1980, 185-245  και 317-322. –

Δάλλας, Γιάννης: Χάρτης 1 (1982/1983) 707-710. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Διάλογος 5 [Ιουλ. 1985] 30-38.) –

Mackridge, Peter σε: Για τον Σεφέρη. Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής. Αθήνα 1989, 107-122.-

Ποίηση/επιδράσεις/“Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων“ (Επιμ.: Βαγενάς, Νάσος): Μαραγκόπουλος, Άρης: Μετάφραση 6 (2000) 175-177. - 

Ποίηση/επιδράσεις/Χριστιανόπουλος, Ντίνος/ποίηση: Αναπλιώτης, Γιάννης σε: Γιά τον Χριστιανόπουλο. Λευκωσία 2003, 93-96. (Αναδημ.)  - 

Ποίηση/επιδράσεις/Auden, Wyston Hugh: Σπανάκη, Μαριάννα: Πόρφυρας 76 (Ιαν./Μαρτ. 1996) 175-179. - 

Ποίηση/επιδράσεις/Brecht, Bertolt: Βελουδής, Γιώργος: Θέατρο 34/36 (Ιουλ./ Δεκ. 1973) 124- 126. (Αναδημ. –  Αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 11-22.) –

Κολακλίδης, Πέτρος: Θέατρο 38/39 (Μαρτ./Ιουν. 1974) 115. –

Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 334-347. (Αναδημ. σε: Μερα-κλής, Μ.: Τέσσερα δοκίμια για τον Κ. Π.  Καβάφη. Αθήνα 1985, 33-49.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-στημίου Θεσσαλονίκης 11 (1969) 325-331. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 127-133.) –

Emrich, Gerhard: Folia Neohellenica 6 (1984) 28-36 (γερμ.). –

Fiedler, Theodore: Comparative Literature 25 (1973) 240-246 (αγγλ.). –

Warren, Hans: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 136-138 (ολλ.). -

Ποίηση/επιδράσεις/Brodskij, Ioseph: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβά-φη. Ηράκλειο 2000, 129-137. (Παραλλ. δημ. σε: Η Λέξη 143 [Ιαν./Φεβρ. 1998] 40-47.) –

Kovaleva, Irina σε: Ηποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο  2000, 121-127. -

Ποίηση/επιδράσεις/Browning, Robert: Fontana, Ernest: Studies in Browning and His Circle 14 (1986) 16-21  (αγγλ.). -

Ποίηση/επιδράσεις/Durrell, Lawrence: Katope, Christopher: Comparative Literature 21 (1969) 125-137 (αγγλ.). -

Ποίηση/επιδράσεις/Montale, Eugenio: Warren, Hans: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 136-138 (ολλ.). -

Ποίηση/εσωτερικός μονόλογος: Peri, Massimo σε: Lirica grecada Archilocho a Elitis. Studi in onore di Filippo Maria Pontani. Padova 1984, 377-397 (ιταλ.). (Μετα-φρ. αναδημ. σε: Φιλόλογος 10 [1986] 119-140. – Αναδημ. σε: Νεοελληνική Λογο-τεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 297-318.) –

Peri, Massimo: Strumenti Critici, n. s. 3 (1988) 425-438 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Peri, M.: Δοκίμια αφηγηματολογίας. Ηράκλειο 1994, 139-157.) –

Ποίηση (και) ζωή: Θέμελης, Γιώργος: Νέα Εστία 74 (1963) 1566-1575. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 191-211.   -   Αποσπ. ανα-δημ. σε: Γιά τον Χριστιανόπουλο. Λευκωσία 2003, 116-121.) –

Καραβίας, Πάνος: Νέα Εστία 74 (1963) 1553-1565. –

Berringer, Pierre: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 348-359. - 

Minucci, Paola Maria: Η λυρική αφήγηση στον Καβάφη. (Αθήνα 1987,) 63-92. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Ποίηση (και) ηθική: Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ.1983) 387-391. –

Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 89-146. (Αναδημ.) -

Ποίηση/θέματα: Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 155-182. –

Τζουβέλης, Σπύρος: Ταξίδι στην ιστορία με τον Καβάφη. Αθήνα 1998, 65-118. –

Hirst, Anthony: Byzantine and Modern Greek Studies 19 (1995) 33-93 (αγγλ.). –

Paschalis, Michael: Journal of Modern Greek Studies 17 (1999) 403-412 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/Αλεξάνδρεια: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Γράμματα και Τέ-χνες 40 (Απρ./Μάιος 1985) 12-18. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 109-132 και 189-191.) –

Μαραβέλιας, Σέργιος: Παρνασσός 2, 39 (1997) 22-41. – 

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Προοπτικές και προσεγγίσεις. Αθήνα 1991, 105-118. - 

Anton, John P.: Conspectus of History 1 (1977) 4, 13-23 (αγγλ.). –

Haas, Diana σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 47-65. –

Keeley, Edmund: Boston University Journal 23 (1975/1976) 1, 40-55 (αγγλ.). –

Keeley, Edmund: Shenandoah 26 (1974/1975) 90-121 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/Αλεξάνδρεια (και) Παλαμάς, Κωστής/ποίηση/θέματα/

Αλεξάνδρεια: Μαρκίδης, Μάριος: Ποίηση 19 (άνοιξη/καλοκ. 2002) 310-314.  - 

Ποίηση/θέματα/Αλεξάνδρεια (και) Durrell, Lawrence/“The Alexandria Quartet“: Μπακονικόλα-Γιαμά, ΈλσηΠαρουσία 11/12 (1997) 43-48 (γαλλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) - 

Ποίηση/θέματα/(ο) άλλος: Γιούρης, Ηλίας: Ο Παρατηρητής 2 (Σεπτ. 1987) 99-103, 3 (Νοεμβρ. 1987) 93-100, 4 (Ιαν. 1988) 90-95 και 5 (Απρ. 1988) 112-118.  -  Ποίηση/θέματα/άνθρωπος: Δημάκης, Μηνάς: Νέα Εστία 74 (1963) 1602-1606. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 143-152.) –

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Εστία 53 (1953) 577-581. - 

Ποίηση/θέματα/ανοιχτός χώρος: Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 17 (2005/2006) 449-454.  -

Ποίηση/θέματα/αντικείμενα:  Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 23-27. -

Ποίηση/θέματα/Αντίνοος: Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθή-να 1975, 7-11. -

Ποίηση/θέματα/αποικιοκρατία Σπανάκη, Μαριάννα: Journal of the Hellenic Diaspora 23 (1997) 2, 111-126 (αγγλ.).  -

Ποίηση/θέματα/Απολλώνιος ο ΤυανεύςΛαδιά, Ελένη: Κριτικά Φύλλα6 (1978) 95-100. -

Ποίηση/θέματα/αυταπάτες:  Malkoff, Karl: Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 191-205 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/βάρβαροι Poggioli, Renato: Harvard Library Bulletin 13 (1959) 135-159 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 127-156.) -

Ποίηση/θέματα/Βυζάντιο-Ρώμη Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωική Εστία 2 (1953) 721-728. -

Ποίηση/θέματα/γηρατειά: Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/ 1961) 452-453. - 

Ποίηση/θέματα/Δημόφων: Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 642-648.  -

Ποίηση/θέματα/διαπολιτισμικές σχέσεις Δάλλας, Γιάννης σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 67-80. –

Κοκόλης, Ξενοφών σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικό-τητα  στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 291-300. –

Πιερής, Μιχάλης σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 301-307. –

Haas, Diana σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 47-65.-

Ποίηση/θέματα/εθνικοί-χριστιανοί: Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος: Αντί 2, 664 (3/7/1998) 46-49. -

Ποίηση/θέματα/ειδωλολάτρες: Τζουβέλης, Σπύρος: Νέα Εστία 143 (1998) 272-275. –

Haas, Diana: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 62-68 (ολλ.). -

Ποίηση/θέματα/Ελλάδα: Clay, Diskin: Byzantine and Modern Greek Studies 3 (1977) 95-116 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 157-181.) -

Ποίηση/θέματα/Έλληνες της διασποράς: Κόκορη, Πατρίσια: Modern Greek Studies <Australia and New Zealand> 1 (1993) 103-131. -

Ποίηση/θέματα/ελληνική ιστορία: Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 337-357. –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 12 (1960) 123-131. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα  1984, 27-47.) –

Χαραλαμπίδου-Σολωμή, Δέσποινα: Παρουσία 15/16 (2001/2003) 465-483. –

Barnstone, Wllis: Comparative Literature 29 (1997) 54-73 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 23-44 (αγγλ.). –

Pontani, Filippo Maria: Atti. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 128 (1969/ 1970) 291-319 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Pontani, F. M.: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 163-203.) -

Ποίηση/θέματα/ελληνική ιστορία/βυζαντινή εποχή: Απαγητός, Παναγιώτης: Κάμπος 2 (1994) 1-20 (αγγλ.). -

Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 93-99. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Αθηνά 73/74 (1972/1973) 829-841. (Αναδημ. σε: Χατζη-φώτης, Ι. Μ.: Καβαφικά. Αθήνα 1995, 76-97.) –

Bádenas de la Peña, Pedro: Erytheia 1 (1982) 3-12 (ισπ.). -

Ποίηση/θέματα/ελληνισμός Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 55-65. -

Ποίηση/θέματα/ενδύματα: Σαββίδης, Γιώργος σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 9-51. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 213-256.) -

Ποίηση/θέματα/εξουσία: Πιερής, Μιχάλης σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001,  278-292. –

Φωτέας, Παναγιώτης σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 237-241. -

Ποίηση/θέματα/έρως-εξουσία (και) Ελύτης, Οδυσσέας/ποίηση/θέματα/ έρως-εξουσία: Πιερής, Μιχάλης: Νέα Εστία 163 (2008) 1087-1104.  - 

Ποίηση/θέματα/έρωτας: Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 13-17. -

Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 29-37. –

Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 67-73. –

Πιερής, Μιχάλης σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθή-να 2001, 278-292. -

Ποίηση/θέματα/έρωτας-χρήμα: Mackridge, Peter: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998/1999) 58-74. –

Ποίηση/θέματα/θάλασσα: Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 17 (2005/2006) 449-454.  -

Πιερής, Μιχάλης: Journal of Modern Greek Studies 7 (1989) 273-286 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/θεολογία (και) ιστορία: Λουδοβίκος, Νικόλαος: Νέα Εστία 157 (2005) 367-375.   -

Ποίηση/θέματα/Θερμόπυλες: Παπαδάκης, Νίκος: Νέα Εστία 134 (1993) 919-926. -

Ποίηση/θέματα/θρησκευτική λατρεία (και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος/έργο/

θέματα/θρησκευτική λατρεία: Ρηγόπουλος, Γιάννης: Θέματα Λογοτεχνίας 31

(Ιαν./Απρ. 2006) 137-155.   -

Ποίηση/θέματα/Ιθάκη: Σεφέρης, Γιώργος: Διαβάζω 142 (23/4/1986) 63-66.(Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 3, Αθήνα 1992, 137-143, 306 και 385.) -  

Ποίηση/θέματα/Ιουλιανός ο Παραβάτης: Δάλλας, Γιάννης: Πόρφυρας 86 (Απρ./Ιουν. 1998) 581-590. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 201-213. –

Ματσούκας, Νίκος: Θρακικά Χρονικά 45 (1991) 87-95. –

Μιχαλόπουλος, Γεώργιος σε: Probleme der Neugriechischen Literatur 4, Berlin 1960, 36-50. –

Bowersock, Glen: Byzantine and Modern Greek Studies 7 (1981) 89-104 (αγγλ.). –

Ποίηση/θέματα/ιστορία (και) θεολογία: Λουδοβίκος, Νικόλαος: Νεα Εστία 157 (2005) 367-375.   -

Ποίηση/θέματα/ιστορία (και) κοινωνία: Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστο-ρία. Αθήνα 1986, 133-154. -

Ποίηση/θέματα/κακόφημη συνοικίαΜαργαρίτη, Φωτεινή: Αντί 2, 239 (19/8/ 1983) 28-37. - 

Ποίηση/θέματα/καφενεία: Gumpert, Matthew: Journal of Modern Greek Stu-dies 9 (1991) 215-235 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/λαός: Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 132-139.(Αναδημ. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994,

359-364.) -

Ποίηση/θέματα/λουλούδια: Martini, Lidia σε: Studi bizantini e neogreci. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini. Congedo 1983, 623-631 (ιταλ.). –

Ποίηση/θέματα/λουλούδια τεχνητά: Χαραλαμπίδου-Σολωμή, Δέσποινα: Mo-dern Greek Studies Yearbook 12/13 (1996/1997) 267-278 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα/Μεγάλη Ελλάδα: Σαββίδης, Γιώργος σε: Atti. III Convegno Na-zionale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo,

19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.= Quaderni dell’Ist. di Filo-logia Greca dell’Univ. di Palermo 21, 239-250 (ιταλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Σαββί-δης, Γ.: Τράπεζα πνευματική. Αθήνα 1994, 233-246. [Αναδημ.]) -

Ποίηση/θέματα/Μέση Ανατολή: Ναθαναήλ, Παύλος: Νέα Εστία 74 (1963) 1636-1637. -

Ποίηση/θέματα/μοίρα: Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983)

397-402. -

Ποίηση/θέματα/μοναξιά: Βλάχος, Άγγελος Σ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβά-φη. Αθήνα 1983, 13-19. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 13-19.) –

Ξεφλούδας, Στέλιος: Νέα Εστία 53 (1953) 583-584.–

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 4, Αθήνα 1982, 89-102. (Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 191-208.) –

Bádenas de la Peña, Pedro: Γράμματα και Τέχνες 70 (1994) 15-17. -

Ποίηση/θέματα/νεότητα: Ηλία, Ελένη: Τετράμηνα 59/61 (χειμ. 1997/1998)4510-4520. -

Ποίηση/θέματα/Οδυσσέας: Πιερής, Μιχάλης σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 97-108 (αγγλ.).-   

Ποίηση/θέματα/πόλη: Κολώνας, Βασίλης: Εντευκτήριο 36 (φθιν. 1996) 70-80. –

Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 19-22. –

Νάκας, Θανάσης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/ 7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη Αθήνα 1984, 224-226. (Επαυξ. αναδημ. σε: Τομές 2, 91 [Ιουλ./Σεπτ. 1984] 33-35.  Αναδημ. σε: Νάκας, Θ.: Γλωσσοφιλολο-γικά. 2η εκδ. αναθεωρ. και επαυξ 1, Αθήνα 1998, 51-55 και 351.) -

Ποίηση/θέματα/προδοσία: Καλαμίτσης, Τρύφων: Πόρφυρας 64/65 (Ιαν./Ιουν. 1993) 383-384. -

Ποίηση/θέματα/προσδοκία: Βαλαωρίτης, Νάνος: Διαβάζω 389 (Οκτ. 1998) 123-128. –

Ποίηση/θέματα/Ρώμη-Βυζάντιο: Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωική Εστία 2 (1953) 721-728. -

Ποίηση/θέματα/σκοτάδι-φως: Πιερής, Μιχάλης σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 111-152.-

Ποίηση/θέματα/Σπάρτη: Παναγιωτούνης, Πάνος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 53 (1996) 210-211. - 

Ποίηση/θέματα/σώμα αντρικό: Γιούρης, Ηλίας: Ο Παρατηρητής 2 (Σεπτ. 1987) 99-103, 3 (Νοεμβρ. 1987) 93-100, 4 (Ιαν.1988) 90-95 και 5 (Απρ. 1988) 112-118. - 

Giannakopoulou, Liana: Dialogus 7 (2000) 78-98 (αγγλ.). -  

Ποίηση/θέματα/ταξίδια: Καράογλου, Χαράλαμπος: Το Δέντρο 2, 33/34 (Σεπτ./ Οκτ.1987) 169-173. -

Ποίηση/θέματα/τέχνη-χρήμα: Mackridge, Peter: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998/1999) 58-74. –

Ποίηση/θέματα/φυγή: Μασούρης, Δημήτριος: Πλάτων 36 (1984) 51-60. –

Ποίηση/θέματα/φως-σκοτάδι: Πιερής, Μιχάλης σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 111-152.-

Ποίηση/θέματα/χριστιανοί: Τζουβέλης, Σπύρος: Νέα Εστία 143 (1998) 272-275. -

Haas, Diana: Χάρτης 5/6 (Απρ. 1983) 589-608. (Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίη-ση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 365-395.) –

Haas, Diana: Maatstaf  32 (1984) 7/8, 62-68 (ολλ.). -

Ποίηση/θέματα/Χριστός: Ricks, David: Journal of the Hellenic Diaspora 27 (2001) 19-32 (αγγλ.). -

Ποίηση/θέματα κοινωνικά: Σουλιώτης, Μίμης: Ο Παρατηρητής 11/12 (Μαρτ./ Ιουν. 1989) 108-112. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 92-99.) - 

Ποίηση/θέματα οικονομικά: Θεοφανίδης, Σταύρος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 42-84. (Συντομ. αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβά-φη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 42-53.) -

Ποίηση/θέματα πολιτικά: Βρισιμιτζάκης, Γιώργος σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 63-72. (Αναδημ.) –

Ποίηση (και) Θρύλος, Άλκης: Μαλάνος, Τίμος: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1947) 73. -

Ποίηση/ιδεολογικά: Σαββίδης, Γιώργος: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 36-48 (ολλ.). - Ποίηση (και) κοινό: Δημηρούλης, Δημήτρης: Χάρτης 1 (1982/1983) 574-588. (Αναδημ. σε: Δημηρούλης, Δ.: Το φάντασμα της θεωρίας. Αθήνα 1993, 153-177.) –

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Χάρτης 1 (1982/1983) 658-668. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 168-176, 203-212 και 242-249. –

Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 19-32.  -

Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 183-197.  -

Τσίρκας, Στρατής σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 209-219. (Αποσπ. αναδημ.) –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 450-463. –

Φωτέας, Παναγιώτης σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 264-267. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 233-236. – Αναθεωρ. αναδημ. σε: Φωτέας, Π.: Μορφές ελλήνων. Αθήνα 1991, 36-40.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 14 (1933) 789-791. –

Χατζίνης, Γιάννης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 333-334. (Αποσπ. αναδημ.) –

Clay, Diskin: Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 65-83 (αγγλ.). –

Prinzinger, Michaela: Byzantine and Modern Greek Studies 17 (1993) 105-125 (αγγλ.). - 

Ποίηση (και) κοινωνία: Σαββίδης, Γεώργιος: Πάνω νερά. Αθήνα 1973, 44-51. (Αναδημ.) -

Ποίηση (και) Κορνάρος,Βικέντιος/“Ο Ερωτόκριτος“ (και) Σεφέρης, Γιώρ-γος : Καψετάκης, Λάμπης σε: Η ποίηση  του κράματος. Μοντερνισμός και διαπο-λιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 177-193. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 148 [2000] 699-718.) -

Ποίηση/κοσμοθεωρία: Keeley, Edmund: Folia Neohellenica 2 (1977) 65-84 (αγγλ.). –

Nehamas, Alexander: Grand Street 8 (1989/1990) 129-146 (αγγλ.). -

Ποίηση (στην) κριτική: Κακναβάτος, Έκτωρ: Χάρτης 1 (1982/1983) 695-699. -

Παπαθεοδώρου, Γιάννης: Ποίηση 24 (φθιν./χειμ. 2004) 215-256.  -

Ποίηση/μελοποιήσεις: Α.: Νέα Εστία 12 (1932) 1218. -

Ποίηση/μεταφορές: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Πίσω μπρος. Αθήνα 1986, 83-87.(Αναδημ.) -

Ποίηση/μετρικά: Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 103-116. (Αναδημ.) –

Δεληγιαννάκη, Ναταλία: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2 (1990) 51-70.–

Δεληγιαννάκη, Ναταλία: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 3 (1991) 297-298. –

Πιερής, Μιχάλης σε: Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμ-μετρο στον ελεύθερο στίχο <1880-1940>. Ηράκλειο 1996, 125-153. –

Σαββίδης, Γιώργος: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 3 (1991) 296-297. –

Σκοπετέα Σοφία: Χάρτης 1 (1982/1983) 718-722.–

Pontani, Filippo Maria σε: Atti della  Reale Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo 4, 5, 2 (1946) 163-219 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Pontani, F. M.: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 75-148. – Αποσπ.  μεταφρ. σε:  Μαντατοφόρος 32 [1990] 22-25.) -

Ποίηση/μορφή: Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 14 (1933) 756-763. (Αναδημ.σε: Νέα Εστία 74 [1968] 1450-1457. –  Άγρας, Τ.: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 104-115. – Εισα-γωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 129-140.) –

Αντωνόπουλος, Ιωάννης: Νέα Εστία 114 (1983) 1397-1416. –

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 58-60. (Ανα-δημ.)  -

Ιωαννίδης, Γρηγόριος: Ακτή 6 (1994/1995) 441-448. –

Καράογλου, Χαράλαμπος σε: Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη 1979, 297-312. –

Καρατάσου, Αικατερίνη σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτι-σμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 259-271. –

Μαυρίδης, Νίκος σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 137-147.  -

Μενδράκος, Τάκης: Διαγώνιος 3, 2 (1973) 121-126. (Αναδημ. σε: Κριτικά Φύλλα 6 [1978] 116-121. - Μενδράκος, Τ.: Μικρές δοκιμές. Αθήνα 1990, 32-38.) –

Παρίσης, Νικήτας: Διαβάζω 85 (11/1/1984) 7-9. (Αναδημ. σε: Παρίσης, Ν.: Κριτικές δοκιμές. Αθήνα 1986, 49-59.) – 

Πιερής, Μιχάλης: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 82-96. –

Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 67-100 (ιταλ.). –

Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 163-175 (ιταλ.). –

Whedon, T.: The Hollins Critic 26 (1989) 3, 1-12 (αγγλ.). -         

Ποίηση/μορφή-περιεχόμενο: Καραβίας, Πάνος: Πάθος γραφής και τα τοπία. Αθήνα 1970, 85-90. –

Mackridge, Peter: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2 (1990) 125-143 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Παλίμψηστον 13 [1993]  97-118.) -

Ποίηση (στη) Νεοελληνική Ποίηση: Βαϊάνος, Μάριος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 287-290. –

Βάρναλης, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 547-548. (Αναδημ. σε: Καβά-φης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 115-116.) –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 155-156. –

Δάλλας, Γιάννης: Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα 1987, 157-165. –

Δόξας, Τάκης: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 25-27. –

Θέμελης, Γιώργος: Θρακικά Χρονικά 4 (1964) 30-32. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Νέα Εποχή 119-120 (Ιουλ./Οκτ. 1976) 273-278.  -

Κίτσος-Μυλωνάς, Ανδρέας: Σημειώσεις 22 (Νοεμβρ. 1983) 78-82. –

Λιβεριάδης, Θέμης: Οδός Πανός 77 (Ιαν./Φεβρ.1995) 100-107. –

Μπάρλας, Τάκης: Νεοελληνικά Γράμματα 22 (8/9/1935) 1-2. –

Ουράνης, Κώστας: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 140-141. –

Σαββίδης, Γιώργος: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 35-36. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Σαββί-δης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα  1987, 411-412.) –

Galal, Chafic: Το Δέντρο 2, 2 (Νοεμβρ. 1983) 22-26. –

Jaloux, Edmond: Νέα Εστία 53 (1953) 564-569. (Μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1968] 1518-1523. – Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 154-175.) –

Smerdel, Ton: Republika 22 (1966) 76-77 (σερβοκρ.). –

Ποίηση (στη) Νεοελληνική Ποίηση (της) Κύπρου: Ορφανίδης, Νίκος: Η λογο-τεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα  νεοελληνικά. Λευκωσία 1990, 82-96 και 106-108. (Αναδημ.) -

Ποίηση (στη) Νοελληνική Ποίηση (και) Παλαμάς, Κωστής/ποίηση (στη) Νεοελληνική Ποίηση: Βουτουρής, Παντελής: Νέα Εστία 173 (2013) τχ. 1858, 203-215.  -

Ποίηση (στη) Νεοελληνική Ποίηση (και) Ροΐδης, Εμμανουήλ/έργο (στη) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Αγγέλου, Άλκης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 57-59. -

Ποίηση/ομοικαταληξία: Καρβέλης, Τάκης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 215-219. (Αναδημ. σε: Καρβέλης, Τ.: Δεύτερη ανάγνωση 1, Αθήνα 1984, 111-118.) -

Ποίηση (και) Παλαμάς, Κωστής/ποίηση: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1584-1589. (Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 128-136.) –

Κουρνούτος, Γεώργιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 21 (1964) 33-36. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών.Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 23-33. (Αναδημ. σε: Μερακλής, Μ.: Τέσσερα δοκίμια για τον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 53-63.) –

Μουγογιάννης, Γιάννης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 145-155. –

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 134 (1993) χριστ.τχ., 103-111. –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 68-73 και 193-200. –

Σουλογιάννης, Ευθύμιος: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 50-55. - 

Ποίηση (και) Παπατσώνης, Τάκης: Παπατσώνης, Τάκης: Ευθύνη 2, 2 (1973) 385-392.-