Ζαβερδινού-Παρασκευή, Λίζα

"(Το) πρόσωπο της μοναξιάς": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 176.-

Χατζίνης, Γιάννης.: Νέα Εστία 69 (1961) 695-696. –

Manning, Clarence: Books Abroad 36 (1962) 232 (αγγλ.). –  

"Σκιές κι’ αναμνήσεις": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 554-556.  -


 

Ζαβίρας, Γεώργιος  (1744-1804)

"Βίος Ιωάννου του Καλβίνου ερανισθείς εκ διαφόρων λατίνο-γάλλο-γερμανών συγγραφέων": Haupt, Erik σε: Evgenios Vulgaris und die neu-griechische Aufklärung in Leipzig. Beiträge der Konferenz an der Univ. Leipzig, Inst. für Klass. Phil., Abt.Byzantinische und Neugr. Phil., vom 16.-18. Okt. 1996. Leipzig  2003, 68-75 (γερμ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) –

Έργο/κείμενα: Füves, Ödön: Μακεδονικά 6 (1964/1965) 99-105. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 314.  - 

Füves, Ödön: Μακεδονικά 13 (1973) 427-433.–

Μεταφραστής/Nepos, Cornelius: Füves, Ödön: Ο Ερανιστής 2 (1964) 60-63 (γερμ.) .-

"Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον": Κουγέας, Σωκράτης: Νέα Εστία 61 (1957)

200-203. –  

"Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον"/εκδόσεις (Επιμ.: Γριτσόπουλος, Τάσος): Τσιρπανλής, Ζαχαρίας: Μακεδονικά 13 (1973) 472-473.  –

Ονοματολογία βοτανική τετράγλωσσος“: Βλάχος, Νικόλαος: Ο Ερανιστής 12 (1975) 17-27. –

"Περιήγησις"/χειρόγραφα: Kopp, Eva: Παρνασσόςς 2, 2 (1960) 381-386.  -   

                                                                      

Ζαβιτσιάνος, Μάρκος

Εργοβιογραφικά: Δεντρινού, Ειρήνη: Κερκυραϊκά Χρονικά 3 (1971) 114-116.  -


 

Ζαγγανάς, Ταξιάρχης  (1938-1995)

"Αγάπανθοι": Λάλος, Παύλος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 (1987) 252-253.–

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 213-214. –

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 60-61. –

Κεφάλας, Ηλίας:Τρικαλινά 16 (1996) 287-288.  –

“Λάβαρα και εξαπτέρυγα“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 22 (1992)269. -  

“(Ο) τόπος μας“: Πετρουλάκης, Άγγελος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 10(1986)

263-264. - 


 

Ζαγοριανού, Άννα Μαρία

"Ενοράσεις γαλάζιου": Καραμβάλης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 145. (Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 26 [1996] 223.) - 

"Οδοιπόροι στο χρόνο": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 118, 67. -

"Ουτοπία": Γεράνης, Στέλιος: Νέα Εστία 130 (1991) 1405-1406.  -


 

Ζάγρας, Πήλιος  (ψευδ.)

Βλ.: Κωνσταντινίδης, Απόστολος

 

 

Ζαδές, Δημοσθένης (1918-1997)

"Αλβανική ραψωδία": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977)

1013-1014. -

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 202-203. –  

"´Αριστος Σταθόπουλος": Βλαχογιάννης, Ντίνος: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 

735-736. –

Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 565. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 753-754. –  

"(Ο) άρτιος λόγος": Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 359-360. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 66 (1959) 962. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 574-575. –

"(Ο) Βαβύλας": Παππάς, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 121, 79-80. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 128 (1990) 1045-1046. –  

"Για σμέρνες": Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978)

239-240.  

"Γιάννης Σκαρίμπας": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 254. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 574-575. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 47 (Ιαν. 1959) 39. –

Manning, Clarence: Books Abroad 32 (1958) 209 (αγγλ.). –  

"Γλαροφωλιές στη Φύμαινα": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960)

178-179. -

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 282-283. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 104.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 386. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 314-315.  - 

Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 310. –

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 386-387. –

Καρούσος, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 204-209. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Κριτικά δοκίμια. Αθήνα 1984, 69-75. –

Σταμάτης, Κώστας: Νέα Εστία 142 (1997) 1500-1501. –

"Κάτω εκεί στους Κορσέους": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 363.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 172-173. – 

(Και) Κόκκινος, Δημοσθένης: Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 

110-111. –

(Και) Κόντογλου, Φώτης: Κόντογλου, Φώτης: Αιολικά Γράμματα 24 (1994)

139, 21. 

"Κυπαρισσία": Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 805-806. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 459. – 

"Μάρθα": Αναγνώστου, Τάσος: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 143, 73-74. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 492. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 138 (1995) 1178-1179. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 34 (1994) 76. –

"Οδύνες και όνειρα": Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 156. -

"Πάνος Σπάλας": Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτική τουβιβλίου 2, Αθήνα 1980, 40-42. (Aναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 92 (1972) 1052-1053. -  

"Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο": Αντωνίου, Τάκης: Τωρινά και χαμέναπρόσωπα. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 114-115. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Αντωνίου, Τ.: Εκείθεν της αφής. Αθήνα, Γιάννινα 1994, 129-130.) – 

Βλαχογιάννης, Ντίνος: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 112, 92-93. – 

Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 264-265. –

Θρακιώτης, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 115/116,  125. –

Κόκκινος, Γεώργιος: Ηπειρωτική Εστία 41 (1992) 227. –

Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 349. –

Κωστίδης, Διονύσιος:Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 80. –

Μάργαρης, Βασίλης: Φηγός 3 (φθιν. 1997/χειμ.1998) 116. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 126 (1989) 1031. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 118 (1985) 1457-1458. (Aναδημ. σε: Παπακωνσταντίνου, Δ.: Κριτική του βιβλίου 4, Αθήνα 1986, 234-237.)  –

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 127-128. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 415. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 460-461. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 131 (1992) 63-64. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 164-165. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 135-136. – 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 37 (1997) 240. –  

"(Η) παρασημοφορία": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980)

753-754. -

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 457-458. –  

"(Οι) πνευματικοί άνθρωποι και το χρέος τους στη μεταπολεμική εποχή": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 135-136. (Aναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 81 (1967) 486-487. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 7 (1966/1967) 216. – 

"Ποιήματα": Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 138 (1995) 894-896. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 451. –  

"(Μια) πολιτεία ονειρεύετεαι": Γεροντικός, Αρσένης: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 138-140. –

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 127/128 (Σεπτ./Οκτ. 1965) 250. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 628. –

Περνάρης, Άντης: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 261-262. –  

"Πορεία προς το φως": Σπεράντσας, Στέλιος: Ελληνική Δημιουργία 10 (1952) 627. –

(Και) Σκαρίμπας, Γιάννης: Σκαρίμπας, Γιάννης: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 139, 25-27. –  

"(Τα) σονέτα": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 139-140. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 29 (1989) 86. –  

"Στέφανος Μαρτζώκης": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 89 (1971) 488. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 18 (1969) 386. –

Ολυμπίου, Κίκα: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 185. –

Φλωράκης, Αλέκος: Νέα Σύνορα 2 (Απρ./ Ιουν.1969) 63. -  

"Στη θέση του άλλου": Ευαγγέλου-Γαζής, Βασίλης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 

148-150. –

Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 448-449. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 438. –

Παναγιωτάτος, Σπύρος-Γεράσιμος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 601-603. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 121 (1987) 556-557. (Αναδημ. σε: Παπακωνσταντίνου, Δ.: Κριτική του βιβλίου 5, Αθήνα 1989, 147-150.) –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 302. –

Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 24 (1984) 87. –  

"Τελευταίος κύκλος": Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 9 (1963) 140-141. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ 1963) 244. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 74 (1963) 1180. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 751. –  

"Τούτο το καλοκαίρι": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 

1013-1014. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 315-316.  –  

"Χτεσινά στόματα": Ζώντος, Αντρέας: Ελληνική Δημιουργία 6 (1950) 238. –  

"(Η) ώρα του ανθρώπου": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 268. –

Περνάρης, Άντης: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/1961) 252.  -     

 

                       

Ζάκκας,  Μιλτιάδης

"Μεθυσμένο oυράνιο": Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976)

685-686. –

"(Του) oυρανού η σκάλα": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 637.  -


 

Ζακόπουλος, Νίκος  (1917-1997)

(Και) Αθανασιάδης, Τάσος: Αθανασιάδης, Τάσος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988,  63. –

"Άννα-Πατρίσια Μάγκυ": Γεωργουσόπουλος, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακό-πουλος. Αθήνα 1988, 97-98. (Αναδημ.) –

Διακογιάννης, Κυριάκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 103-104. –

Κωτσόπουλος, Θάνος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 118-120.–

Ο Περσέας Αθηναίος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 91-94. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 115 (1984) 134-135. –

(Και) Αυγέρης, Μάρκος: Αυγέρης, Μάρκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 150-151. –  

"(Ο) αυριανός κόσμος": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 130 (1991) 1473-1474.–

"(Ο) αυτόματος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 103 (1978) 203-205. (Επαυξ. αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: 24 σύγχρονοι πεζογράφοι. Αθήνα 1978, 360-365. – Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 31-34.) –

Κλεάνθης, Φάνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 38. (Αναδημ.) –

Σιατόπουλος, Δημήτρηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 38-39. (Ανα-δημ.) -

Σταμέλος, Δημήτρηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 35. (Αναδημ.) –

Τσαούσης, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 35-37. (Αναδημ.). –

Χάρης, Πέτροςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 41. (Αναδημ.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978) 363. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 40-41.) –  

"Βιασμός": Γεωργουσόπουλος, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 95-97.–

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 315-316. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Eστία 113 (1983) 130. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 201-208 και 223. –

Βιογραφικά: Ανώνυμο σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 198-200. –  (Και) Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Γεωργουσόπουλος, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 87. –

"(Ο) γυρολόγος": Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 149–151. (Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 373-374. –  

"Διέξοδος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 87 (1970) 348-349. (Αναθεωρ. κείμενο. Το πρωτότυπο δημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 85-87.) –

Κλάρας, Μπάμπης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 83-84. –  

"Διηγήματα": Αρτεμάκης, Στέλιος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988,

19-20.  - 

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 23-25. (Ανα-δημ.)  –

Ζωγράφου, Ευγενία σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 27-28. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: 24 σύγχρονοι πεζογράφοι. Αθήνα 1978, 356-359. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 13-15.)  –

Κλάρας, Μπάμπηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 28-29. (Αναδημ.) –

Κουλούρης, Χρήστος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 25-26.–

Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 20 (Νοεμβρ./Δεκ. 1972) 368-369. –

Λεβάντας, Χρήστος: Αιολικά Γράμματα 2 (1972) 571. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 17-18.)  –

Νεγρεπόντης, Γιάννης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 29-30. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 16-17. (Αναδημ.) –

Σταμέλος, Δημήτρης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 26. (Αναδημ.) –

Φουριώτης, Άγγελος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 18-19. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 488-489. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 11-12.)–  

"(Η) δικαίωση": Καραντώνης, Αντρέας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 108-110.–

Κάρτερ, Γιώργος: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 228-229.

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 95 (1974) 692-693.

"(Η) δίκη": Βαροπούλου, Ελένη σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 94-95. (Αναδημ.) –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 245-246.(Aναδημ.) –

Μουζενίδης, Τάκης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 126. –

Σακελλάριος, Αλέκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 129-130. (Ανα-δημ.) -

"Εγκαίνια": Λαγκαδινός, Ν. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος.. Αθήνα 1988, 120-121.  -

"(Ο) ένας και ο άλλος": Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 45-46. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 108 (1980) 1614-1615. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 42-45.) –

Φουριώτης, Άγγελοςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 47-48. (Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 47. (Ανα-δημ.) -

"(Η) επιστροφή": Μικελίδης-Φένεκ, Νίνος: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 107. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 125 (1989) 410-411. –

Έργο: Καραντώνης, Αντρέας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 179-183. Μπάκας, Κώσταςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 121-122. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 104.  - 

Σκουλούδης, Μανώλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 184-185.–

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 315.  -

Ζακόπουλος, Νίκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 159-167.–

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 474-475. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 141 (1997) 717. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδη-μίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 285-287.) –

Θέατρο: Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Νέα Σύνορα 4 (1972) 112-113. –

Καραντώνης, Αντρέαςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 107. –

Μπακόλας, Νίκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 122-126. –

Τσιρμπίνος, Τώνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 132-135. –

Τσιρμπίνος, Τώνηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 135-136. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης M.: Πνευματική Κύπρος 16 (1975/1976) 356-357. –

Θέατρο (και) Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Γιαννάκης, Τόλης/Βαλασκαντζής, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 17 (Μάιος/ Ιουν.1972) 166-167. –

Γιαννάκης, Τόλης/Βαλασκαντζής, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 18 (Ιουλ./Αυγ. 1972)

245-246. –

Ζακόπουλος, Νίκος/Βαλασκαντζής, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 17 (Μάιος/Ιουν. 1972)162-165. –

Ζακόπουλος, Νίκος/Βαλασκαντζής, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 18 (Ιουλ./Αυγ. 1972) 

243-244. –

Ρόζος, Ευάγγελος/Βαλασκαντζής, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 18 (Ιουλ./Αυγ. 1972) 245. -

Θέατρο (στο) Νεοελληνικό Θέατρο: Τσιρμπίνος, Τώνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακό-πουλος. Αθήνα 1988, 137-141. –

"Ιουλιανός ο οραματιστής": Γεωργουσόπουλος, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 99-100. –

Σκουλούδης, Μανώλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 130-131.–

Φουριώτης, Άγγελος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 142-143. –

(Και) Κάρτερ, Γιώργος: Κάρτερ, Γιώργος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 112.–

"(Ο) Κλόουν": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 112 (1982) 1243. –

(Και) κριτικοί: Ζακόπουλος, Νίκος: Νέα Σύνορα 23/24 (Μάιος/Αυγ. 1973) 163. –

"(Ο) κύριος με τα παρδαλά": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972,

394-397. -

Δόξας, ´Αγγελος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 104-105. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 89 (1971) 760-761. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 195-197.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 117-118. (Αναδημ.) –

Ο Περσέας Αθηναίος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 91. –

Τσιρμπίνος, Τώνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 132. (Αναδημ.) –

"Λεωφορείο": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 89 (1971) 549. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 175-177.) –

Κακλάνη, Ειρήνη σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 105. (Αναδημ.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 105-107. (Αναδημ. –Συντομ. αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 111-112.)  –

Μαλανδρενιώτη, Λιάνα: Νέα Σύνορα 11 (Μάιος/Ιουν. 1971) 107. –

(Και) Λούρος, Νικόλαος: Λούρος, Νικόλαος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 184.–

(Και) Μερακλής, Μιχάλης: Μερακλής, Μιχάλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 21-22.–

Μερακλής, Μιχάλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 34-35. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 50-51. –

 (Και) Μητσάκης, Κάρολος: Μητσάκης, Κάρολος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 64-65. –

(Και) Μυράτ, Δημήτρης: Μυράτ, Δημήτρης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988,  127. –

(Και) Νάσιουτζικ, Θανάσης: Νάσιουτζικ, Θανάσης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 82. –

(Και) Ντεγιάννης, Γιάννης: Ντεγιάννης, Γιάννης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 127-128. –

"(Ο) ξένος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 85 (1969) 609. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 11, Αθήνα 1981, 317-319.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 30-32. (Αναδημ.) –

Κλεάνθης, Φάνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 114-115. (Αναδημ.) –

(Και) Ξεφλούδας, Στέλιος: Ξεφλούδας, Στέλιος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 17. –

"(Το) οδοιπορικό ενός Ι. Χ.": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς καικείμενα 1, Αθήνα 1975, 77. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1961) 212. –

"Ομφάλη": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 87 (1970) 346. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Τοελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 33-34.) –

Κακλάνη, Ειρήνησε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 106. (Αναδημ.) –

Κλάρας, Μπάμπηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 112-113. (Αναδημ.) –

Μπαστιάς, Κωστήςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 126. (Αναδημ.) –

Παλαιόλογος, Παύλος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 128. (Αναδημ.) –

Τσιρμπίνος, Τώνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 132. (Αναδημ.) –

(Και) Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης M.: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης M. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 11. –  

"(Μια) παράξενη πόρνη": Μικελίδης-Φένεκ, Νίνος: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 107. -

Νεγρεπόντης, Γιάννης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 54-57. –

Παναγιωτούνης, Πάνος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 51-54.–

Φουριώτης, Άγγελοςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 49-50. (Αναδημ.) –

Προσωπικά: Καραγιάννης, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 179. -

"(Ο) σημερινός κόσμος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 102 (1977) 962-963.(Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 76-77.) –

Κλεάνθης, Φάνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 78-79. (Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 370-371. –

Παπαδούκας, Παναγιώτης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 79-80. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 414-416. (Αναδημ. σε: Παπακωνσταντίνου, Δ.: Κριτική του βιβλίου 1, Αθήνα 1978, 221-223.) –

Φουριώτης, Άγγελοςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 77-78. (Αναδημ.) –

Φουριώτης, Άγγελοςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 80-81. (Αναδημ.) –

(Και) Σκάρος, Ζήσης: Σκάρος, Ζήσης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 63. –

(Και) Σκουλούδης, Μανώλης: Σκουλούδης, Μανώλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπου-λος. Αθήνα 1988, 15. –

Σκουλούδης, Μανώληςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 152. –

(Και) Φωκάς, Αντώνης: Φωκάς, Αντώνης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 22-23. –

"(Ο) Φώντας": Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992,

56-68 –

(Και) Χαρατσίδης, Σάββας: Χαρατσίδης, Σάββας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 143. –

"Χαρίλαος Τρικούπης": Γεωργουσόπουλος, Κώστας σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπου-λος. Αθήνα 1988, 100-102. (Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 119 (1986) 552-553. –

"(Ο) χορός": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 489-490. –

Καραντώνης, Αντρέαςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 110-111. (Ανα-δημ.)  -

Μακρής, Σόιλων:Νέα Εστία 95 (1974) 412-413. –

Τσιρμπίνος, Τώνηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 136-137. –  

"(Η) ψυχολογία του ηθοποιού και η θεατρική παράσταση": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 130 (1991) 1336. –

"Ώρα πλην δύο": Βογασάρης, ´Αγγελος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 157-158. –

Διακογιάννης, Κυριάκος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 62. (Αναδημ.)- 

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 101-104. (Αναδημ.)-

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 121 (1987) 481-482. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 60-61.) –

Νεγρεπόντης, Γιάννης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 71-75. –

(Ο) Περσεύς Αθηναίος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 65-66. (Αναδημ.)-

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 634-635. (Αναδημ. σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 66-67.) –

Σταμέλος, Δημήτρηςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 64. (Αναδημ.) –

Σταφυλάς, Μιχάλης σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 70-71. (Αναδημ.) –

Φουριώτης, Άγγελοςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 67-68. (Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 58-60.(Αναδημ.) –

Χαλατσάς, Γιωργήςσε: Νίκος Γιάννη Ζακόπουλος. Αθήνα 1988, 68-70. (Αναδημ.) -


 

                     

Ζακυθηνός, Αλέξης  (1934-1992)

"Δισκογραφία της ελληνικής κλασικής μουσικής": Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 254-255. (Αναδημ.) –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 104.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 315-316.  - 

Λούντζης, Νικίας: Περίπλους 36 (1993) 11-13. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 132 (1992) 1256. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 185-186.)– Στρατηγοπούλου, Δανάη: Ίβυκος 18 (Οκτ./Δεκ. 1997) 41-42. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Η Λέξη 111 (Σεπτ./Οκτ. 1992) 743-744.–

"(Η) θάλασσα των πνιγομένων": Δανιήλ, Γιώργος: World LiteratureToday 55 (1981) 155 (αγγλ.). –

Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 9 (Δεκ. 1981) 33. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Νέα Εστία 114 (1983) 1036-1039. (Αναδημ.σε: Παπακωνσταντίνου, Δ.: Κριτική του βιβλίου 3, Αθήνα 1983, 137-143.) –

Θολά τζάμια”: Γκοσιόπουλος, Τάκης: Νέα Πορεία 4 (Ιουν.1955) 188. -  

"(Το) κακό πουλί":  Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 172. –  

"(Η) μικρή φυγή": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 57-58. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης M.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978) 371. –

Ποίηση: Δανιήλ, Γιώργος: The Amaranth 4 (1982) 23-33 (αγγλ.). –

Δανιήλ, Γιώργος: Greek Letters 3 (1984/1985) 189-190 (αγγλ.). –

Πορφύρης, Τάσος: Σημειώσεις 40 (Νοεμβρ. 1992) 33-37. –  

"(Ο) στρατιώτης": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1960) 239. –

Καραντώνης, Άντρεας: Νέα Εστία 68 (1960) 1037.  -


 

                                         

Ζακυθηνός, Διονύσιος (1905-1993)

"Γλώσσα και λόγος": Κούκκου, Ελένη: Δελτίον της Ιιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 27 (1984) 467-468.–

Εργοβιογραφικά: Αγγελίδη, Χριστίνα: Φιλολογική 42 (Ιαν./Μαρτ. 1993) 10-11. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 316.  -

Κούκκου, Ελένη:Νέα Εστία 133 (1993) 268-269. –

Κουχτσόγλου, Γιάννης: Παρνασσός 2, 12 (1970) 633-646. –

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ.: Νέα Εστία 80 (1966) 963-964. –  

"Μεταβυζαντινά και νέα ελληνικά": Κούκκου, Ελένη: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 26 (1983) 561-564. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 109 (1981) 413-417. –

Irmscher, Johannes: Revue des Études Sud-Est Européennes 21 (1983) 306 (γερμ.). –

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Ζακυθηνός, Διονύσιος: Νέα Εστία 3 (1928) 522. –

"(Η) οικουμενική πορεία της ελληνικής γλώσσης,": Κούκκου, Ελένη: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 27 (1984) 467-468.  -

Περί ρίμας και στιχουργικών συστημάτων”: Δόξας, Άγγελος: Νέα Εστία 3 (1928) 423. –

Ζακυθηνός, Διονύσιος: Νέα Εστία 3 (1928) 522. -  

Προσωπικά: Κριαράς, Εμμανουήλ: Περίπλους 36 (1993) 9-10.–     

                                                                      

 

ακύνθιος Ανθών"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Μάργαρης, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 257-261.  –                                                         

 

Ζακχαίου-Πασιαλή, Φανή

“(Τα) παραμύθια του πατέραμου“: Κυπριανού, Χρύσανθος: Λαογραφική Κύπρος 24 (1994) 239-243. -


 

Ζαλίκης, Γρηγόριος  (1785-1827)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 317.  -

 

 

Ζαλοκώστας, Γεώργιος (1805-1858)

 

"Άπαντα" (Επιμ.: Καιροφύλας, Κώστας): Σούλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 32 (1942) 1083-1084.–

Βιβλιογραφικά: Σούλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 32 (1942) 1083-1084. –

"Έργα" (Επιμ.: Καιροφύλας, Κώστας): Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη 2, 29 (2000) 217.-

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Το Νέον Κράτος 3 (1939) 479-483. –

Έργο: Δημητρακόπουλος, Π.: Νέα Εστία 64 (1958) χριστ. τχ., 86. –

Λάμπρος, Σπυρίδων: Νέα Εστία 64 (1958) χριστ. τχ., 82-86. –

Μελάς, Σπύρος: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 261-263. (Αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 26 [1969] 93-95.) –

Έργο (και) Ρήγας Φεραίος/έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 21 (1937)

707-709. –

Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 21 (1937) 324-329. –

Έργο (και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 21 (1937)

707-709. –

Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 21 (1937) 324-329. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 317-320.  -

Δημητρακόπουλος, Π.: Παρνασσός 2, 11 (1969) 5-22. –

Ζαλοκώστας, Γ. Ε.: Νέα Εστία (1958) χριστ. τχ.,  69-75. –

Καρράς, Στάθης: Λογοτεχνικά πορτραίτα. Αθήνα 1967, 79-87. –

Κραψίτης, Βασίλης: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 270-272. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Κραψίτης, Β.: Ηπειρώτες λυρικοί. Γιάννινα 1958, 30-43.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 58 (1955) 886-888 –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 64 (1958) χριστ. τχ., 77-81 –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 1091. –

(Και) Μεσολόγγι: Ευαγγελάτος, Χρήστος: Ηπειρωτική Εστία 9 (1960) 452. –

"(Το) Μεσολόγγιον": Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Σχεδιάσματα.Αθήνα 1957, 67-72. (Αναδημ.) –

Ποίηση: Γιάκος, Δημήτρης: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 273-276. –

Νίντας, Μπάμπης: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 267-269. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οι ρομαντικοί του ΙΘ’ αιώνα. Αθήνα 1990,  42-51. (Aνα-δημ.) –

Ποίηση/θέματα/θάνατος: Αυδίκος, Ευαγγ.: Παρνασσός 2, 43 (2001) 403-412 και 512 (αγγλ. περίληψη). –

Προτομή: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 9 (1960) 356.  -  


 

                                                                                           

Ζαλοκώστας, Χρήστος (1896–1975 )

"Αλέξανδρος": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 236-238. (Aναδημ.) –

"Γύρω από την Ελλάδα": Ελευθερουδάκης, Κώστας: Νεοελληνικά Γράμματα 8 (2/6/1935) 3. –

Έργο: Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 98 (1975) 1544. –

Σταύρου, Τατιάνα: Νέα Εστία 128 (1990) 918-921. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 320-321.  - 

"Μαρίνα": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 269.–

"Μέγας Αλέξανδρος. Ο πρόδρομος του Ιησού": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 90 (1971) 1248-1249 –

"Πίνδος": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 392. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974,47-50. –  

"Ρούπελ": Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 67-70. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 97 (1975) 124. –  

"Σωκράτης": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 72 (1962) 1514-1515.–  

"(Το) χρονικό της σκλαβιάς": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 150. –

Μελάς, Σπύρος: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 632-633. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 203-205. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 46 (1949) 1222-1223. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 343-344.)  -


 

Ζαμάνης, Θεόφιλος 

"Μεταμεσονύχτια": Ταξιάρχης, Ντίνος: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 106, 70-71. -

 


 

Ζαμαρά, Ζωή

"Μαρία": Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μαρία: Θέματα Λογοτεχνίας 45 (Σεπτ./Δεκ. 2010) 250-253.   -

 

Ζαμάρου, Ρένα

"Καβάφης και Πλάτων": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 160 (2006) 635-637.  -

"(Ο) ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος": Βαγενάς, Νάσος: Σημειώσεις από τοτέλος του αιώνα. Αθήνα 1999, 107-110. (Αναδημ.) –

Βογιατζόγλου, Αθηνά: Μαντατοφόρος 39/40 (1995) 221-226. –

Καραντζή, Χρυσούλα: Περίπλους 37 (χειμ. 1994) 171-173. –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 317 (1/9/1993) 13. –

Παπασπύρου, Σταυρούλα: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 113.  -


 

 

Ζάμπα, Μαρία  (1888-1933)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 321.  - 

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίδες ποιήτριες. Αθήνα 1951, 129-137.-

Ποίηση: Καραβασίλης, Γιώργος: Η Λέξη 61 (Ιαν. 1987) 61-62.  –

 


 

Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φαίδρα  (1934-)

"Ανεπίδοτες επιστολές": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Τομές 2, 54 (Νοεμβρ. 1979) 59. –  

"(Τ') ανοιχτά παράθυρα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 13 (1964) 174. –  

"Διψασμένο φεγγάρι": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 6, Αθήνα 1995, 92-93. (Αναδημ.) –

"Εις μνήμην Γιάννη Ρίτσου": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 460. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 321-322.  - 

"Πλωτές συνοικίες": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 2, Αθήνα 1987, 70-72. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 112-114.) –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 51. –

"(Η) πολιτεία πεθαίνει και απόψε": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 81 (Φεβρ. 1982) 61. –  

"Σταγόνες από φως": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 15 (1962) 621. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1961) 218.  -      

 

                              

Ζαμπαθάς, Κούλης  (1905-1975)

Έργο: Δούκαρης, Δημήτρης: Τομές 6 (Ιουν. 1975) 52. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 322.  -  

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 97 (1975) 551-552 –

Καρανικόλας, Γιώργος: Σκιαγραφήσεις. Αθήνα 1983, 33-44. –

Φερεντίνος, Γιώργος: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 351-352. –

"Ιλισσός": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 29-30. –

Τσίρκας, Στρατής: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία 1950, 86. –

"Κρυμμένα θαύματα": Πολυδεύκης, Λεωνίδας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 23 (1966) 252. –

(Και) Λουντέμης, Μενέλαος: Ζαμπαθάς, Κούλης: Εμβόλιμον 39/40 (1999)

77-80. -  

"Στη λίμνη με τα νούφαρα": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 185 (15/6/1940) 6. –

"(Το) τραγούδι σου": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958)

70-71. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 284. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 176. –

"Χάλκινα σύννεφα": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 374. -

                                                                                                             

Ζαμπέλιος, Ιωάννης  (1787-1856)

Αφιερώματα: Νέα Εστία, τχ. 701, 15/9/1956. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Νέα Εστία 60 (1956) 1284. –

Βιογραφικά: Κατωπόδης, Γεράσσιμος: Νέα Εστία 60 (1956) 1289-1293. –

Εργο/κείμενα αυτοβιογραφικά: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Αθηνά 79 (1983/ 1984) 236-240. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 323.  -  

Ζώρας, Γεώργιος: Επτανησιακά μελετήματα 1, Αθήνα 1960, 182. (Aναδημ.) –

Μπάρλας, Τάκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1272-1284. –

Παναγιωτόπουλος, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 36 (1979) 243-244. –

Ταμπάκη, Άννασε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου 4, Αργοστόλι 1991, 199-211. -

Θέατρο: Ζαμπέλιος, Ιωάννης/Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Παρνασσός 2, 6 (1964) 353-383. –

Κλάδας, Θ.: Νέα Εστία 60 (1956) 1298. (Aναδημ.) –

Μπάρλας, Τάκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1288. –

Σιδέρης, Γιάννης: Νέα Εστία 60 (1956) 1285-1287. –

Ταμπάκη, Άννα: Η νεοελληνική δραματουργία και οιδυτικές της επιδράσεις. Αθήνα 1993, 91-107. (Αναδημ.) –

"Κωνσταντίνος Παλαιόλογος": Μπουμπουλίδης, Φαίδων σε: Κείμενα νεοελλη-νικής δραματουργίας 1, Αθήνα 1974, 99 και 290. –

"Μήδεια": Νιρβάνας, Παύλος: Τα Άπαντα 4, Αθήνα 1968, 54-55 (Αποσπασμ. ανα-δημ.) -

"Ρήγας ο Θεσσαλός"/εκδόσεις: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Ο Ερανιστής 8 (1970)  1-9. –

(Και) Σικελιανός, Μιχαήλ: Ζαμπέλιος, Ιωάννης/Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Παρνασσός 2, 6 (1964) 353-383. –  

"Χριστίνα"/εκδόσεις (Επιμ.: Σιδέρης, Γιάννης): Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 148-150, 150-153 και 356-357. (Αναδημ.)  -      


 

              

Ζαμπέλιος, Σπυρίδων (1815-1881)

Βιβλιογραφικά: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 139-145. –

Ασδραχάς, Σπύρος: Ο Ερανιστής 2 (1964) 64-67. –

Βιογραφικά: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 11-26. –

Έργο: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 27-54. – 

Παναγιωτόπουλος, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978) 289-291. –

Έργο/γλώσσα: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος,Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 299-308. –

Πλατάκης, Ελευθέριος: Αθηνά 79 (1983/1984) 137-193. –

Έργο (και) Ελύτης, Οδυσσέας/έργο/ (και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο: Μπε-λεζίνης, Ανδρέας σε: Διονύσιος Σολωμός.:Κάνων νεοελληνικού πνευματικού βίου; Αθήνα 1999, 325-337. (Παραλλ. δημ. σε: Ποίηση 11 [1998]183-193.) –

Έργο/επιδράσεις/Αμπελάς, Τιμολέων: Ζώρας, Γεράσιμος: Παρνασσόςς 2, 31 (1989) 302-309. –

Έργο (και) Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 133-138. –

Έργο/πηγές/Hegel, Gottfried Wilhelm: Μεσημέρης, Σταμάτης: Τα Ιστορικά 14 (1997) 29-52. –

Έργο (και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο (και)/Ελύτης, Οδυσσέας/έργο: Μπε-λεζίνης, Ανδρέας σε: Διονύσιος Σολωμός.: Κάνων νεοελληνικού πνευματικού βίου; Αθήνα 1999, 325-337. (Παραλλ. δημ. σε: Ποίηση 11 [1998] 183-193.) -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 323-324.  -   

Ζώρας, Γεώργιος: Επτανησιακά μελετήματα 1,Αθήνα 1960, 184. (Αναδημ.) –

Καμπάνης, Άριστος: Παρνασσόςς 2, 14 (1972) 496-506. –

Μιχαηλίδης, Κίμων Μ.: Νέα Γράμματα 2 (1936) 811– 819. –

Μιχαλόπουλος, Φάνης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 33-45, 109-119 και 128 –

Σβορώνος, Νίκος: Μνήμων 14 (1992) 11-20. –

Ταμπάκη, Άννασε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου 4, Αργοστόλι 1991, 199-211. –

Φωτεινός, Κώστας σε: Διονύσιος Σολωμός. 200 χρόνια από τη γέννησή του. Αθήνα 2000, 39-59. – 

(Και) ιστορικό μυθιστόρημα: Σαχίνης, Απόστολος: Το νεοελληνικό μυθιστό-ρημα. Αθήνα 1991, 91-98. –

Ιστορικός: Ζακυθηνός, Διονύσιος σε: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 49 (1974) 303*-328*. (Αναδημ. σε: Ζακυθηνός, Δ.: Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά. Αθήναι 1978,  529-553.) –

"(Ο) κ. Ιούλιος Τυπάλδος": Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 99-114. –

"(Οι) κρητικοί γάμοι": Ανδρειωμένος, Γιώργος: Νέα Εστία 130 (1991) 1057-1058.  -

Καμπάνης, Άριστος: Παρνασσός 2, 14 (1972) 496-506. –

Μουλλάς, Παναγιώτηςσε: Kindlers Literatur Lexikon 4, Zürich 1968, 784-785 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 17, München 1992, 991.) –

"(Οι) κρητικοί γάμοι" (και) Δούκα, Μάρω/"Αθώοι και φταίχτες": Μικέ, Μαίρη: Νέα Εστία 163 (2008) 659-679.  - 

“(Οι) κρητικοί γάμοι”/εκδόσεις (Εκδ. Μαρή, 1963): Τσ., Ε.: Ελλληνικά 20 (1967) 267-268. -   

“(Οι) κρητικοί γάμοι“ (και) Καζαντζάκης, Νίκος/"Εως πότε;": Δερμιτζάκης, Μπάμπης: Φιλολογική 63 (Απρ./ Ιουν.1998) 30-33. –

"(Τα) κριτικά κείμενα": Καββαδίας, Σπύρος: Πόρφυρας 94 (Απρ./Ιουν. 2000) 

507-509.–

Puchner, Walter: Südostforschungen 59/60 (2000/2001) 624-625 (γερμ.). –

Κριτικός: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 55-56. –

Αλισανδράτος, Γιώργος  σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 121-128. –

Παλαμάς, Κωστής: Νέα Εστία 8 (1930) 1180-1184. (Αναδημ. σε: Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 8, Αθήνα ππ. 1964, 561-570.) –

Κριτικός (στην) κριτική: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 129-132. –

"Λόγιοι και γλώσσα της ΙΔ’ εκατονταετηρίδος": Τερζάκης, Φώτης: Πλανόδιον 31 (Ιουν. 2000) 514-519. –  

"Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ": Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυ-ρίδων: Τακριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 69-91.–

Πολυλάς, Ιάκωβος: Άπαντα τα λογοτεχνικά και κριτικά. Αθήνα 1950, 138-163.(Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 271-298.) –

Τζιώτης, Γιάννης σε: Μνήμη του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. Αθήνα 1993, 

461-479. –

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/ποίηση: Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 92-98. –

Αλισανδράτος, Γιώργος: Η Λέξη 142 (Νοεμβρ./Δεκ. 1997) 730-741. –

Πολυλάς, Ιάκωβοςσε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 

271-298. (Αναδημ.) –

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/ποίηση (και) Πολυλάς, Ιάκωβος: Αλισανδράτος, Γιώργος: Πόρφυρας 84/85 (Ιαν./ Μαρτ.1998) 209-230. –

"(La) poésie populaire en Grèce": Αλισανδράτος, Γιώργος σε: Ζαμπέλιος, Σπυρίδων: Τα κριτικά κείμενα. Αθήνα 1999, 57-68.  -       

                            

                                                                                                           

Ζαμπούνης, Κώστας  (1880-1954)

Εργοβιογραφικά: Παπάζογλου-Μάργαρη, Θεανώ: Καινούρια Εποχή (χειμ.1982/ άνοιξη 1983) 190-195.  -

 

 

Ζάννα, Βιργινία  (1897-1980)

Εργοβιογραφικά: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 109 (1981) 125-126.–

"Ημερολόγιο πολέμου ´40-´41": Μαρκοπουλιώτου, Γλυκερία.: Διαβάζω 31 (Μάιος1980) 89.  -

 


 

 Ζαννάκη-Λιάλιου, Ιουλία  (1946-)

"Μια περιπέτεια που δεν τέλειωσε": Βαρελλά, Αγγελική: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 1 (άνοιξη 2001) 44. -  


 

Ζάννας, Παύλος  (1929-1989) 

Bιογραφικά: Ζάννας, Παύλος: Το Δέντρο 2, 52 (Απρ./Μάιος 1990) 8-13. –

Ζάννας, Παύλος/Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 73-77.-

Νέστωρ, Στέλιος: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 89-97. –

Τρικούκης, Μάκης: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 103-105. –

Δοκίμια: Παπαδημητρίου, Σάκης: Διαγώνιος 2, 2 (1966) 166. –

(Και) ελληνικός κινηματογράφος : Ζάννας, Παύλος/Λαζαρίδου, Ελένη: Εντευ-κτήριο 20 (Σεπτ.1992) 106-108. –

Έργο: Σαββίδης, Γιώργος: Εδώδιμα αποικιακά. Αθήνα 2000, 211-213. (Αναδημ.) –

Velissaris, Catherine: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 6 (Φεβρ. 1990) [1] (γαλλ.). –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Αντί 2, 424 (15/12/1989) 50-51. –

Ανώνυμο: Σύγχρονα Θέματα 2, 40 (Δεκ. 1989) 4-5 και 8-9. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 127 (1990) 51-52. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου γιαδικούς μας λογοτέ-χνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 110-112.) –

"Ημερολόγιο φυλακής" (Επιμ.: Ζάννας, Αλέκος): Ευθυμιοπούλου-Σαββάκη, Μαρία: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν. 2001) 62-63. –

Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα: Τα Ιστορικά 17 (2000) 181-184. –

"Ιστορία και τέχνη στον Ιβάν τον Τρομερό του Αϊζενστάιν": Δέλιος, Γιώρ-γος: Νέα Πορεία 10 (1964) 221. –

Λιάππα, Φρίντα: Αντί 2, 95 (25/3/1978) 45. –

Μεταφράσεις/βιβλιογραφικά: Ζάννας, Αλέκος : Μετάφραση 3 (1997) 111. –

Μεταφραστής: Βαρών-Βασάρ, Oντέτ: Μετάφραση 3 (1997) 87 και 89. –

Πούλος, Παναγιώτης: Μετάφραση 3 (1997) 105-110. –

Μεταφραστής/Leiris, Michel/ποιήματα: Ζάννας, Αλέκος: Μετάφραση 3 (1997)

118-123. –

Μεταφραστής/Proust, Marcel: Ζάννας, Αλέκος: Νέα Εστία 152 (2002) 236-243.   - 

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 90 (1971) 1697. –

Πούλος, Παναγιώτης: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 98-102. –

Σαββίδης, Γεώργιος: Πάνω νερά. Αθήνα 1973, 30-34. (Αναδημ.) –

Velissaris, Catherine: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 28 (καλοκ. 1997) [3]. –

"Πετροκαλαμήθρες": Μαρωνίτης, Δημήτρης: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992)

78-80.(Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Διαλέξεις. Αθήνα 1992, 191-196.) –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Διαλέξεις. Αθήνα 1992, 183-190 και 196-197. (Αναδημ.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Εντευκτήριο 20 (Σεπτ. 1992) 81-86. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Αντί 2, 464 (19/4/1991) 62. –

Προσωπικά: Ανώνυμο: Πόρφυρας 52 (Ιαν./Μαρτ. 1990) 101-102.  –


 

Ζαννέτος, Ζήνων

"Εισόδια": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 29 (1989) 207.  -

"Χαράλαμπος Δημοσθένους του Ομήρου και της Κοντέας": Παστελλάς, Ανδρέας: Ακτή 20 (2008//2009) 81-88.  - 


 

Ζάνος, Παναγιώτης  (1848-1908)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 324.  - 

 

 

 

 

Ζαντέ, Αγγελική

"(Το) κουφό ψάρι": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 151. –

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 72-73. -


 

Ζαούση, Μαρία  (1953-2005)

"Γράμμα από τον Ρήνο": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 350 (Μαρτ. 1995) 48.  –   

"(Τα) πορτοκάλλια": Ζήρας, Αλέξης: Κ 3 (Νοεμβρ. 2003) 145.   -                              

 

Ζαπίτης, Γεώργιος

“(Τα) φτωσικά τραούδκια μου“: Κατσώνης, Κώστας: Λαογραφική Κύπρος 26 (1996) 116-124. –

Κατσώνης, Κώστας: Νέα Εποχή 226 (1994) 66-67. -  


 

Ζάππας, Τάσος  (1902-1988)

"Αλιευτικό χρονικό του Ευβοϊκού": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 72-73. (Aναδημ.) –  

Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 14 (Ιαν./Φεβρ. 1969) 392. –

"Ανταρσία": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 666-667. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981) 74. –

(Και) Αντωνιάδης, Ξενοφών: Ζάππας, Τάσος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 224. –

"(Ο) Βάρναλης μεσ’ απ’ τα χρονογραφήματα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 929. –

Βιβλιογραφικά: Μεταξάκη-Μήτρου, Φωτεινή: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 19-29. –

(Και) Γκίκας, Γιάννης: Ζάππας, Τάσος/Γκίκας, Γιάννης: Αρχείον Ευβοϊκών Μελε-τών 28 (1988/1989) 225-230. –

Έργο: Αντωνιάδης, Ξενοφών: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 27 (1986/1987) 261. –

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 110/111, 81-83. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 105.  -

Τσούτης, Γιώργος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 219-220. (Ανα-δημ.)  -

Εργοβιογραφικα: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 324-325.  -  

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 1, Αθήνα [1970], 53-55. –

Μητροπέτρος, Χρήστος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 7-17. –

Φαράντος, Χαράλαμπος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 27 (1986/1987) 260. –

(Και) Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών: Βρανόπουλος, Επαμ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 23 (1980) 381-386. –

"Ευβοϊκά Α’": Σταμπολής, Γεώργιος: Νέοι Σταθμοί 1 (1959) 237-238. –

"Ευβοϊκά Β’":  Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 933-934. (Aναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 104-106.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 106 (1979) 1039-1040 –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 221-222. (Αναδημ.) –  

"Ευβοϊκά Γ’": Δοκανάρης, Ναπολέων: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 624-626. –

Π., Μ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 223. (Αναδημ.) –

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 288-289. –

(Και) Κοκκίνης, Σπύρος: Ζάππας, Τάσος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/ 1989) 220-221. –  

"Ξένοι και δικοί μας τόποι": Σταϊκίδου, Μαρία: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 222-223. (Αναδημ.) –

"Πολιτείες του Βορρά και του Νότου": Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 127. –

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 126-128. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 415-416. –

(Και) Σκαρίμπας, Γιάννης: Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, Σούλα: Αρχείον Ευβοϊ-κών Μελετών 28 (1988/1989) 31-36. –

"(Της) στεργιάς και της θάλασσας": Καραντώνης, Αντρέας: Ελληνική Δημιουρ-γία 8 (1951) 544-545. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 384-386. (Aναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 51 (1952) 415. –  

"Στο Ιόνιο με μια βάρκα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 2, Αθήνα 1987, 72-74. (Aναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 503.  - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 24 (1938) 1508. (Aναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 246-247.) –

Ταξιδιωτική Λογοτεχνία: Ζάππας, Τάσος/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 11-12.–

Κοκκίνης, Σπύρος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/1989) 218-219. (Αναδημ.)

"Ψαράδες": Βλάχος, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 485. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 116-117. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 97 (1975) 204.  -       


 

Ζαράκη, Ζέφη

"Κοιμήθηκα αχάριστη": Ιωαννίδης, Ιωάννης: Γράμματα και Τέχνες 2, 68 (1993)

30-31. -


 

Ζαραμπούκα, Σοφία  (1939-)

"Γάτες και αρκούδες εμπνευσμένες από μεγάλους ζωγράφους": Ζερβού, Αλεξάνδρα: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 101-102. –  

"Θέατρο": Βαλάση, Ζωή: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 131-132. –  

"Μυθολογία 8": Τοπάλη, Καίτη: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 102. –

Όμηρος/"Οδύσσεια" (Διασκευή): Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 180 (9/12/1987)

68-69. –

"Φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι": Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος: Διαβάζω 382 (Φεβρ. 1998) 36. –

Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 359 (Ιαν. 1996) 152-153. –                                                          


 
Ζαρκαδάκης, Γιώργος  (1964-)

"Ανατολικόν τέλος": Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Εποχικά. Αθήνα 1999, 164-167. (Αναδημ.) –

"Αρχιπελάγους πολιτεία": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 108 (Απρ./Ιουν. 2000) 143-144.  –

"Οδηγός επιβίωσης": Ντόκου, Χριστίνα: World Literature Today 84 (2010) July/Aug., 71-72 (αγγλ.).  -

                                                            

Ζαρκάδης, Γιάννης  (1957-)

Ποίηση: Σκαρτσής, Σωκράτης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΒ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1992. Ανδρέας Κάλβος. Πάτρα 1994, 288-290.  - 

¨Σαρκοφάγος": Παπαγεςργίου, Κώστας: Κ 4 (Μαρτ. 2004) 146.  -


 

                           

Ζαρκιάς, Στάθης  (1903-1948)

"Αντίφωνα του χινοπώρου": Γκόλφης, Ρήγας: Νεοελληνικά Γράμματα 11 (23/6/ 1935) 3. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 325.  -

Ποίηση: Γιάκος, Δημήτρης: Λυρικοί της Ρούμελης. Αθήνα 1958, 231-238. -


 

Ζάρκος, Γιώργης (1902-1967)

"Γιατί άλλαξα ιδέες": Ρούφου, Κατερίνα: Διαβάζω 52 (Απρ. 1982) 97. –  

"Δεν είναι και σπουδαίο πράγμα ο θάνατος": Άγρας,Τέλλος: Νέα Εστία 4 (1928) 1001-1002.–

Γιοφύλλης, Φώτος: Πρωτοπορία 1 (1929) 250. –

Ρώτας, Βασίλης: Ελληνικά Γράμματα 3 (1928) 36. –  

"Ζωντανά πτώματα": Δήτσα, Μαριάννα: Ο Πολίτης 47/48 (Ιαν./Φεβρ. 1982) 133. –  

"(Η) τρέλα σε όλα τα στάδια": Δήτσα, Μαριάννα: Ο Πολίτης 47/48 (Ιαν./Φεβρ. 1982) 133. - 

                                                            

 

Ζαρλή-Καραθάνου, Μηλίτσα

“Παράμετροι“: Λάλος, Παύλος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 (1987) 253-254. -  

Ποίηση: Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΒ’ Συμποσίου Ποίησης, 3-5/7/1992. Ανδρέας Κάλβος. Πάτρα 1994, 307-308.  -


 

Ζαρμάς, Πιερής  (1933-)

"Studien zur Volksmusik Zyperns": Αμαργιανάκης, Γεώργιος: Jahrbuch für Volksliedforschung 22 (1977) 199-200 (γερμ.). -


 

Ζαρμπαλάς, Ανδρέας

"Εκατονένα ποιήματα για μια χούφτα τόπο": Ζαρμπαλάς, Ανδρέας: Αντί 2, 494 (1992) 60.  -

 

 

Ζαρογιάννης, Γιάννης

“Ανταύγειες και σημάνσεις“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 33 (1998) 396-397. –

“Βάρναλης και ιστορία“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 30 (1996) 319. –

“Περιπλανήσεις στις θάλασσες και στις στεριές“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλι-κό Ημερολόγιο 37 (2000) 428. -

"(Η) πρώιμη ποίηση του Βάρναλη και ο Σολωμός": Γκότοβος, Αθανάσιος: Φηγός 4 (άνοιξη/καλοκ. 1998) 154-155.  –

Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 34 (1998) 370. –

“(Το) τοπίο στην ποίηση του Μαβίλη“: Σπανός, Κώστας: Θεσσαλικό Ημερο-λόγιο 27 (1995) 343. -

 

Ζαρόκωστα, Κατερίνα  (1951-)

"(Το) καθαρό χάδι": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 366 (Σεπτ. 1996) 116. –

"(Ένα) κομματάκι ουρανός": Ζαρόκωστα, Κατερίνα: Διαβάζω 420 (Ιουλ./Αυγ. 2001) 56. –

Ξεξάκης, Μανόλης: Εντευκτήριο 54 (Απρ./Ιουν. 2001) 110-112. –

Τσιγάρα, Μαργαρίτα: Διαβάζω 420 (Ιουλ./Αυγ. 2001) 55-57. – 

"Τόμεκ ": Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 295 (30/9/1992) 10-11.  - 

  

Ζαρόκωστα, Μ.

"Συμβιβαστήκαμε": Βαρβέρης, Γιάννης: Η κρίση του θεάτρου 3, Αθήνα 1995, 174-175. (Αναδημ.)  -


 

Ζαρούκας, Κώστας  (1914-;)

"Για ένα αληθινό θέατρο": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961)

262-263. –

"Δεσμώτες": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 98 (1975) 1274. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 382-384.) –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 478. –

"Δεσμώτες ΙΙ": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτιή Εστία 26 (1977) 656-657. –  

"Επιτύμβιο στη μητέρα μου": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 159. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 575-576. –  

Έργο: Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 5/6 (Ιουλ./Αυγ. 1955) 219-220. -

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 105.  -  

"(Ο) ερχομός": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 110 (1981) 1575. –

"(Ο) ήλιος του μεσονυκτίου": Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 290. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 99 (1976) 626. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 384-386.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 656-657. –

"Προσπάθειες για ένα αληθινό θέατρο": Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 9 (1963) 175-176. –

"Fugue et cantate": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 415.  -


 

Ζατέλη, Ζυράννα  (1951-)

Έργο: Ω.: Νέα Εστία 137 (1995) 476. –

Vélissaris, Catherine: CTL. Journal du Centre de laTraduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes, 25 (Ιουν. 1996) [3](γαλλ.). –

Έργο/θέματα/έγκλημα-τιμωρία: Ακρίβος, Κώστας: Νέα Εστία 158 (2005) 151-159.   - 

Εργοβιογραφικά: Δραγώνα, Αλίκη σε: An Encyclopedia of Continental Women Writers. Ed. by Katharina M. Wilson. Vol. 2. New York/London 1991, 1370-1371 (αγγλ.).  -

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 89-90. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοιβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 249-251.) –

"Και με το φως του λύκου επανέρχονται": Αράγης, Γιώργος: Πλανόδιον 20 (Ιουν. 1994) 439-444. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 52-53. (Αναδημ.)-

Δημητρούλια, Τιτίκα: Αντί 2, 540 (10/12/1993) 63-64. –

Ζατέλλη, Ζυράννα/Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 325 (22/12/1993) 34-38. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Εποχικά. Αθήνα 1999, 54-58. (Αναδημ.) –

Κωστίδης, Διονύσης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 208-209. –

Ξεξάκης, Μανόλης: Εντευκτήριο 25 (χειμ. 1993/1994) 94-96. –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 65-66. –

Σαμουηλίδου-Βλάχου, Εριφύλη: Φιλολογική 54 (Ιαν./Μαρτ. 1996) 38-39. –

Σάμψων, Θεοδ.: World Literature Today 69 (1995) 195-196 (αγγλ.). – 

Σπανάκη, Μαριάννα: Σημείο 2 (1993/1994) 274-276. –

Σφυρίδης, Περικλής: Εντευκτήριο 25 (χειμ. 1993/1994) 97-100. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998,

51-59.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 117 (Σεπτ./Οκτ. 1993) 608-612. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα 2000, 83-95.) –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 18 (Φεβρ. 1994) [ 2] (γαλλ.). –  

"Περσινή αρραβωνιαστικιά": Νησιώτης, Κίμων: Κριτικά Κείμενα 1 (1984/1985) 162. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 103 (3/10/1984) 55. –

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας: Χάρτης 3 (1984/1985) 136. (Αναδημ. σε: Παπαδη-μητρακόπουλος, Η.: Αποκείμενα. Αθήνα 2000, 172-173.) –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 43 (Μαρτ./Απρ. 1985) 360-361 (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σπ.: Επί τα ίχνη. Κριτικά κείμενα 1985-1988. Αθήνα 1990, 57-60.) –  

"Στην ερημιά με χάρι": Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 167 (6/5/1987) 69-70. –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 31. –

Πλάνης, Κ.: Πλανόδιον 3 (άνοιξη 1987) 136-137. –

Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 1 (Απρ. 1987) 90-91. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998, 142-144.) -                                                   

                    

Ζαφειράτος, Ηλίας

"Ποίηση": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 133 (18/12/1985) 127 και 129. –

"Ποίηση ΙΙ": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 247 (3/10/1990) 65-66.  –

 


 

Ζαφείρης, Μιχ.     Χαρ.

“Επάλληλοι κύκλοι τέμνουν το σχιζοφρενικό πεδίο ή Το παιδί που έφυγε ταξιδεύοντας προς τα άστρα“: Σόφας, Πέτρος: Νέα Εποχή 134/135 (Ιαν./Απρ. 1979) 1030. –

“Ταξίδι στο θάμπωμα τουχρόνου“: Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 147 (Μαρτ./ Απρ. 1981) 484. -


 

Ζαφείρης, Χρίστος  (1945-)

"(Το) ξενάχωμα": Χεκίμογλου, Ευάγγελος: Εντευκτήριο 34 (άνοιξη 1996)

139-140.  -                             

 

 

Ζαφειρίου, Θ.   Π.

"Αγνώστων λοιπών στοιχείων": Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 10 (Ιουλ. 1989) 196-197. – 

"Απόβαρο": Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 383 (Μαρτ. 1998) 29. –

Βιογραφικά: Ζαφειρίου, Θ. Π.: Η Λέξη 133 (Μάιος/Ιουν. 1996) 367-373. –

"Ημίμετρα": Παπαγεωργίου, Κώστας: Κ 4 (Μαρτ. 2004) 144.  - 


 

Ζαφειρίου, Λεύκιος  (1948-)

"Ανθολογία σύγχρονης κυπριακής ποίησης" (Επιμ., σε συνεργ. με: Αξελός, Λουκάς): Χαραλαμπίδου, Νάτια: Journal of the Hellenic Diaspora 13, 1/2 (1986) 119-124 (αγγλ.). –

Απομαγνητοφώνηση“: Γεωργιάδης, Νέαρχος: Νέα Εποχή 141 (Μαρτ./Απρ. 1980) 219. -   

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 105.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Γραφή 25/26 (χειμ./άνοιξη 1994) 29. -  

“(Ο) μιγάδας άγγελος“: Γεωργιάδης, Νέαρχος: ΝέαΕποχή 152 (Ιαν./Φεβρ. 1982) 697 και 700. -

"(Η) νεότερη κυπριακή λογοτεχνία": Κουβαράς, Γιάννης: Διαβάζω 278 (8/1/ 1992) 70-72. (Aναδημ. σε: Κουβαράς, Γιάννης: Επί πτερύγων βιβλίων 2, Αθήνα 1995, 73-76.) –

Νικολαΐδης, Κώστας: Νέα Εποχή 210 (Σεπτ./Οκτ. 1991) 65-68. –

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Ακτή 2 (1990/1991) 462-464. –  

"Ποιήματα": Γεωργιάδης, Νέαρχος: Νέα Εποχή 124 (Μάιος/Ιουν. 1977) 534. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 9 (1977) 188-189.–

Παύλου Σάββας: Κριτικά σημειώματα. Λευκωσία 1980,  88-94. (Αναδημ.) –

"(Οι) συμμορίτες": Παιονίδης, Παναγιώτης: Νέα Εποχή 160/161 (Μάιος/Αυγ. 1983) 1062. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων.: World Literature Today 57 (1983) 675 (αγγλ.). - 

“(Οι) συμμορίτες“ (και) Γκανάς, Μιχάλης/"Μητριά πατρίδα": Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 172-177. –

"Σχεδόν μηδίζοντες": Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 9 (1977) 274. –

Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 146-148. (Ανα-δημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 240-241 –

"Υστερόγραφο για την έκθεση της αστυνομίας του Λάουθ ημερονομίας 19.10.1988": Ανδρειωμένος, Γιώργος: Ακτή 1 (1989/1990) 334-338.  - 

                    


 

Ζαφειρίου, Σταύρος  (1958-)

"(Η) άτροπος των ημερών": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Νέα Εστία 145 (1999)

644-646. –

Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 400 (Οκτ. 1999) 70. –

Ρούβαλης, Βασίλης: Διαβάζω 390 (Νοεμβρ. 1998) 56. –

Στεργιούλας, Διονύσης: Εντευκτήριο 45 (χειμ.1998/1999) 166-168. –

"(Η) δεύτερη πεταλούδα και η φωτιά": Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 5(Οκτ./Δεκ. 1994) 120. –

Κουβαράς, Γιάννης: Επίπτερύγων βιβλίων 1, Αθήνα 1995, 221-222. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Ο Παρατηρητής 27 (χειμ.1995) 69. –

Χιόνης, Αργύρης: Ακτή 16 (2004/2005) 433.  - 

"Ζεστή πανσέληνος": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 56 (Ιουλ./Οκτ. 1988) 47. –

Καριζώνη-Χεκίμογλου, Κατερίνα: Εντευκτήριο 5 (Δεκ. 1988) 144. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 202 (9/11/1988) 86-88. –  

"(Το) καρναβάλι των ζώων": Ζερβού, Αλεξάνδρα: Διαβάζω 423 (Νοεμβρ. 2001) 102. –

(Και) Πατίλης, Γιάννης: Ζαφειρίου, Σταύρος: Πλανόδιον 10 (Ιουλ. 1989)

202-203.  -    

"Σώματος λόγος": Γαραντούδης, Ευριπίδης: Κ 10 (Μαρτ. 2006) 120-127.  - 

Σιδέρη-Σπεκ, Ντάντη: Ποίηση 25 (άνοιξη/καλοκ. 2005) 360-363.  -

 

 


 

Ζαφειρόπουλος, Γιάννης  (1947-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 325.  - 

 

 

Ζαφειροπούλου, Λένια

"Paternoster Square": Τοπάλη, Μαρία: Ποιητική 11 (άνοιξη/καλοκαίρι 2013) 288-291.  -

 

 

Ζαφειροπούλου-Κουκουμέλη, Άντα

"Χείλια, φιλιά, κοχύλια": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 299. -


 

Ζαχαράκη, Στεφανία

"Ειρήνη": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 125 (28/8/1985) 49 και 51. –

"Καφενείο Η Ελλάς": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984)

309-310.  -


 

Ζαχαράκης, Βασίλης  (1939-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 105.  -

 

 

Ζαχαράτος, Σπύρος

"Σταλαγμίτες": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 61.–

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 110-112.(Αναδημ.)-

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 186 (2/3/1988) 72.  -


 

Ζαχαράτου, Σόνια

"Τρεις νύχτες του Αυγούστου": Καρατζάς, Διονύσης: Ακτή 21 (2010) 244-246.  -

 

 

Ζαχαρής, Λάμπρος  (1906-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα  1981,] 106.  -

 

 

Ζαχαριάδης, Α.   Δ.  (1873-1970)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 105.  -

 

 

Ζαχαριάδης, Γεώργιος  (1778-;)

Μεταφραστής/Θεόφραστος/"Χαρακτήρες": Πηδώνια, Κομνηνή: Μακεδονικά 25 (1985/1986) 47-56. –

(Και) σλάβικη λογοτεχνία: Παπαδριανός, Ιωάννης: Balkan Studies 17 (1976)

79-91 (γερμ.). -


 

Ζαχαριάδης, Δημητρός  (1879-1922)

´Εργο: Γιαλουράκης, Μανώλης: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία 1950, 42-46. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή, φθιν. 1957, 235-238.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 325-326.  -  

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 85 (1969) 743-745. (Αναδημ. σε: Χατζηφώ-της, Ι. Μ.: Η Αλεξάνδρεια κι ο Καβάφης. Αθήνα 1973, 97-110.) –  

"Εφήμερα": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 2 (1927) 635-636.–

Κριτικός: Ρώτα, Μαρία: Νέα Εστία 149 (2001) 113-120.  -   


 

                   

Ζαχαριάδης, Ελευθέριος  (1918-1943)

Ποίηση/στοιχεία συμβολιστικά: Ψυλλίδης, Ανδρέας: Ακτή 22 (2010/2011) 321-335.  -

 

 

Ζαχαριάδης, Νίκος  (1903-1973)

"(Ο) αληθινός Παλαμάς": Παπαϊωάννου, Αντώνης: Διαβάζω 156 (3/12/1986)

63 και 65.  –

(Και) Ρώτας, Βασίλης/θεατρικός κριτικός: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 2, Αθήνα 1986, 348-353. –

 

Ζαχαριάδης, Στρατής  (1939-1985)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Χρονικό (1984/1986) 147. –

"(Ο) μουγγός τελάλης": Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 125 (28/8/1985) 46-47. –

"Ποιήματα 1955-1985": Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 201 (26/10/1988)

81-84.  –


 

 

Ζαχαριάδης, Τάκης   (1918-1943)

Εργοβιογραφικά: Πιλαβάκης, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 8 (1943/1944) 55. -


 

Ζαχαριάδης, Τρύφων

"Εγώ": Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνορα 20 (Νοεμβρ./Δεκ. 1972) 369. –

"Μετά η 29η": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 85 (Ιαν./Φεβρ. 1983) 57. –  

"Περίπτωση για νηφάλιους": Μπαλούρδος, Γιώργος: Διαβάζω 208 (1/2/1989) 82.  -


 

Ζαχαριάδου, Ελισάβετ     

"Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων <1300-1400>": Μιχαλοπούλου, Αμάντα: Διαβάζω 292 (22/7/ 1992) 67. – 

Strauß, Johann: Südostforschungen  51 (1992) 523-524 (γερμ.). –

"(Το) χρονικόν των τούρκων σουλτάνων<του βαρβερινού ελληνικού κώδικα 111> και το ιταλικό του πρότυπο": Αρνάκης, Γεώργιος: Speculum 36 (1961) 709-712 (αγγλ.). –

Laurent, Vitalien: Revue des Études Byzantines 18 (1960) 276 (γαλλ.).  -


 

Ζαχαρόπουλος, Αντώνιος  (1923-1985)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 326.  - 

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 119 (1986) 51. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδη-μίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επιστήμονες καικαλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 48-49.) –

"(Ο) Ερρίκος IX": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 135 (1994) 125-126.–

"Σονέττα": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 135 (1994) 125-126.  -


 

Ζαχαροπούλου, Νατάσα

"Ίχνος κραγιόν τη νύχτα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 369 (Δεκ. 1996) 148.  –

"Οπου ορίζει το φιλί": Συνιώρη, Ευφροσύνη: Οδός Πανός 110 (Οκτ./Δεκ. 2000) 156-157.  -


 

Ζαχίδης, Στ.

"Οικογένεια Πετρέη": Δίζελος, Θαλής: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 614. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 73 (1963) 627-628. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 255-256.)  -


 

Ζάχος, Αγαμέμνων  (1879-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 326.  -

 

 

 

 

Ζεβγάς, Αντρέας  

Βλ.: Χουρμούζιος, Αιμίλιος


 

 

ΖέηΆλκη  (1925-)

"Αρβυλάκια και γόβες": Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά.Αθήνα 1984,

132-136. (Αναδημ.) –

Σαμουηλίδου-Βλάχου, Ερυφίλη: Αντί 2, 71 (14/5/1977) 47. –  

"(Η) αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα": Δήτσα, Μαριάννα: Ο Πολίτης 81/82 (Ιουλ./Αυγ. 1987) 108-109. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Η Λέξη 161 (Ιαν./Φεβρ. 2001) 14-18. –

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Ο Παρατηρητής 8 (Οκτ. 1988) 139-142. –

Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 191 (11/5/1988) 81-85. –

Κοτζιά, Ελένη: Γράμματα και Τέχνες 53 (Νοεμβρ./Δεκ. 1987) 13-14. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπή εξορία. Κείμενα γιατην ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 90-95. (Αναδημ.) –

Κουτσουδάκη, Μ.: World Literature Today 62 (1988) 702-703 (αγγλ.). –

Λεοντσίνη, Μαίρη: Νέα Εστία 147 (2000) 772-796. (Επεξεργ. αποσπ. αναδημ.) –

Μπερλής, Άρης: Πλανόδιον 5 (χειμ. 1987/1988) 264-266. –

Νησιώτης, Χρ.: Αντί 2, 353 (14/8/1987) 54. –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 187 (Νοεμβρ./Δεκ. 1987) 739-742. -

Παπαλέξης,Ηρακλής: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 26-27. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 68 (Οκτ. 1987) 835-837.(Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σπ.: Επί ταίχνη. Κριτικά κείμενα 1985-1988. Αθήνα 1990, 61-65.) –

Βιογραφικά: Ζέη, Άλκη: Η Λέξη 121 (Μάιος/Ιουν. 1994) 248-251. –

Ζέη, Άλκη: Η Λέξη 138 (Μαρτ./Απρ. 1997) 192-193. –

Ζέη, Άλκη: Η Λέξη 161 (Ιαν./Φεβρ. 2001) 3-9. –

Έργο: Μαραγκού, Νίκη: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 25 (Ιουν. 1996) [3] (γαλλ.). –

Έργο/θέματα/ελληνική κοινωνία: Γκλιάου-Χριστοδούλου, Νικολέττα: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 7 (1992) 88-92. –

Έργο/πηγές/Φραγκιάς, Αντρέας: Ζέη, Άλκη: Αντί 2, 714 (26/5/2000) 37. –

Έργο/πηγές/Čechov, Anton: Ζέη, Άλκη: Αντί 2, 714 (26/5/2000) 37. –

Έργο/στοιχεία ερωτικά: Γκλιάου-Χριστοδούλου, Ν.: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (1991) 300-304. –

Εργοβιογραφικά: Αναστασιάδης, Αθανάσιος/Βούλγαρη, Σοφία σε: Metzler Lexikon Weltliteratur. Hrsg. von Axel Ruckaberle. Bd 3. Stuttgart/Weimar (2006) 474-475 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Literatur Lexikon. Bd 4. Stuttgart/Weimar 2008, 593-594.)    

Ζέη, Άλκη/Νιάρχος, Θανάσης/Φωστιέρης, Αντώνης: Η Λέξη 161 (Ιαν./Φεβρ. 2001) 75-78. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 91-92. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000,3 20-322.) –

"Θέατρο": Βαλάση, Ζωή: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 132. –

"(Ο) θείος Πλάτων": Μενδράκος, Τάκης.: Διαβάζω 1 (Ιαν./Φεβρ. 1976) 56. –

Σαμουηλίδου-Βλάχου, Ερυφίλη: Αντί 2, 71 (14/5/1977) 47. –  

"(Το) καπλάνι της βιτρίνας": Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά. Αθήνα 1984, 131-132. (Αναδημ.) –

Σαμουηλίδου-Βλάχου, Ερυφίλη: Αντί 2, 71 (14/5/1977) 47. –

“(Το) καπλάνι της βιτρίνας“/ιδεολογικά: Πετρόπουλος, Νικόλαος: Επιστημονι-κή Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχο-λής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 30 (1992/ 1995) 307-321 (αγγλ.). (Με νεοελλ.περίληψη.) –

"Κοντά στις ράγες": Μάρρα, Ειρήνη.: Διαβάζω 12 (Μάιος/Ιουν. 1978) 74. –

"Με μολύβι Faber νούμερο δύο": Ντόκου, Χριστίνα: World Literature Today 89 (2015) Jan./Febr., 72 (αγγλ.).  -   

"(Ο) μεγάλος περίπατος του Πέτρου": Κανατσούλη, Μένη: Επιθεώρηση Παιδι-κής Λογοτεχνίας 9 (1994) 95-103. -

Σαμουηλίδου-Βλάχου, Ερυφίλη: Αντί 2, 71 (14/5/1977) 47. –

Cayla, Marie-Claude σε: XIe Colloque International des Néo-Hellénistes des Uni-versités Francophones, Strasbourg, 3-5 mai 1990. La littérature grecque de l’après-guerre: thématique et formes d’écriture. Paris 1992, 149-160 (γαλλ.). –

"(Ο) μεγάλος περίπατος του Πέτρου" (και) Δέλτα, Πηνελόπη/"Για την πατρίδα": Ζερβού, Αλεξάνδρα: Δια-βάζω 300 (9/12/1992) 89-95. –

"(Η) μωβ oμπρέλα": Αγγελοπούλου, Βίτω: Αντί 2, 593 (8/12/1995) 60. –  

Παπαντωνάκης, Γεώργιος: Κώδικες & αφηγηματικά προγράμματα σε κείμενα της Παιδικής Λογοτεχνίας. 3η εκδ. (Αθήνα 2009,) 63-106.  -  

"Νεανική φωνή": Ζέη, Άλκη: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 74-75.  -

Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 373 (Απρ. 1997) 116-117. –

Παιδική Λογοτεχνία: Αργυρίδης, Μιχάλης: Γραφή 17/18 (χειμ./άνοιξη 1992)

164-165. –

Δήτσα, Μαριάννα: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 8 (1993) 22-26. –

Ζέη, Άλκη: Διαβάζω 33 (Ιουλ. 1980) 34-41. –

Ζέη, Άλκη: Διαβάζω 36 (Νοεμβρ. 1980) 4.–

Ζέη, Άλκη: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 19 (φθιν. 1990) 224-227.- 

Καλλιανέση, Αθηνά: Διαβάζω 10 (Ιαν./Φεβρ. 1978) 7. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα 1995, 142-147. –

Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Προσεγγίσεις. Στο χώρο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1, Λευκωσία 1987, 149-152.–

Παιδικό Θέατρο: Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 12 (1997) 131-138. –

Προσωπικά: Πλωρίτης, Μάριος: Η Λέξη 161 (Ιαν./Φεβρ. 2001) 10-13. –

(Και) Σωτηρίου, Διδώ: Ζέη, Άλκη: Η Λέξη 157 (Μάιος/Ιουν. 2000) 326-331. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Ω.: Νέα Εστία 137 (1995) 685-686. –  

"Achilles’ Fiancée" (Μεταφρ.: Holst-Warhaft, Gail): Ραΐζης Μάριος Bύρων: Greek Letters 8 (1993/1994) 400-403 (αγγλ.). –

Harvey, Julietta: The Times Literary Supplement 27/12/1991, 17 (αγγλ.). –

"(La) fiancée d’Achille" (Μεταφρ.: Jeanperin, Gisèle): Targowla, Olivier: La Quinzaine Littéraire 539 (16-30/9/ 1989) 11 (γαλλ.). –

"Wildcat Under Glass" (Μεταφρ.: Fenton, Edward): Δεκαβάλλες, Αντώνης: Βooks Αbroad 43 (1969) 301-302 (αγγλ.). –

                                                                                             

 

Ζέικου-Χαραλαμποπούλου, Βάσω 

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 106.  -

"Κυνηγώντας ένα άσπρο άλογο": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987,

32-33. –  

"Πρώτα και ύστερα": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 32-33. –

"(Ο) Σολωμός κοντά στον άνθρωπο": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 565. –  

"Συναντήσεις": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 93 (1973) 411-412.  -


 

Ζελίτα, Ευτυχία  (-1977)

Έργο: Γ., Μ.: Νέα Εστία 101 (1977) 752-753. –

(Και) Μαλάνος, Τίμος: Ρώτα, Μαρία: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 5 (1995/1996) 261-264.  -


 

Ζελίτας, Νικόλαος

Βλ.: Πάργας, Στέφανος


 

Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ

"Γ. Θ. Βαφόπουλος, ο ποιητής της Θεσσαλονίκης": Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 135 (1994) 481. –

"(Ο) ποιητής Σαράντος Παυλέας και το έργο του <1939-1988>": Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 136 (1994) 1035. –

"(Η) ποιήτρια Ρωξάνη Παυλέα": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 36 (1996) 53.  -


 

Ζενάκος, Λεωνίδας  (1932-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 326-327.  - 

Μεταφραστής/Αριστοφάνης/"Σφήκες": Παναγόπουλος, Ανδρέας: Διαβάζω 285 (15/4/1992) 118-119. –

Μεταφραστής/Σοφοκλής/"Φιλοκτήτης": Ζενάκος, Λεωνίδας: Εντευκτήριο 18 (Μαρτ. 1992) 31. –

"Πηγές": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Εποχές (1963, 4) 70-71. –

Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 127. (Αναδημ.)  -

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 74 (1963) 967. –

"Ταίναρο": Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 4 (1956) 70-71.  - 

                                  

 

Ζερβάνος, Αλέξης  (1929-)

"Γυάλινος κρατήρας": Γεράνης, Στέλιος: Νεοελληνικός Λόγος 6 (Νοεμβρ./Δεκ. 1966) 192. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 424-425. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 327.  - 

Ποίηση/μεταφράσεις: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 75 (1964) 58. –  

"Ώρα δώδεκα": Γιάκος, Δημήτρης: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/1961) 580-581.–

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 156.  -


 

Ζέρβας, Αντώνης  (1953-)

"(Η) ανάσταση της κυρά-Τσίνης": Μπελεζίνης, Ανδρέας: Σπείρα 2/3 (φθιν./ χειμ. 1984) 206-212.(Αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Α.: Κριτικό τρίπτυχο. Αθήνα 1991, 88-98.) –  

"(Το) βιβλίο των υπακοών": Αλιφέρης, Νίκος: Πλανόδιον 8 (φθιν. 1988)

503-505. –

"Λογαριασμοί υπό την ουράνια αιωνομηδαμινότητα": Μπλάνας, Γιώργος: Ποίηση 15 (2000) 225-228. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 147 (2000) 678-680. –

"Μεταθυμικά": Ζέρβας, Αντώνης: Μεταθυμικά. Αθήναι 2006, 9-10.  - 

Καλογερόπουλος, Άγγελος: Νέα Εστία 161 (2007) 1191-1193.  -

Μεταφραστής/"Εκ του γαλλικού": Αποστόλου, Απόστολος: Ποίηση 23 (άνοιξη/

καλοκ. 2004) 274-278.  -

Μεταφραστής/Berryman, John/"Dream Songs": Λύρας, Ε.: Ποίηση 10 (1997) 277-278. –

Μεταφραστής/Pound, Ezra/"The Pisan Cantos": Καραλής, Βρασίδας: Διαβά-ζω 354 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 146-147. –

Ντόκος, Θανάσης:Ελίτροχος 8 (χειμ. 1996) 243.  -  

       

       

Ζέρβας, Γιάννης  (1959-)

"Κλειδωμένος στο γραφείο": Λεβέντης, Νίκος: Πλανόδιον 29 (Ιουν. 1999)

131-133. –

Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 380 (Δεκ. 1997) 132.–  

"(Ο) μετανάστης": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 50 (Μαρτ./Μάιος 1987) 47. –

Μαρκίδης, Μάριος: Σημειώσεις 43 (Ιουν. 1994) 41-48. –

Ποίηση: Σπυροπούλου, Χρύσα: Ποίηση 21 (άνοιξη/καλοκ. 2003) 286-290.  -  

"(Η) πυξίδα της άνοιξης": Βέης, Γιώργος: Νέα Εστία 152 (2002) 931-932.   -

"Τοιχογραφία": Βέης, Γιώργος: Ποίηση 2 (1993) 166-168. –

Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 6/7 (Ιαν./Ιουν. 1995) 88. –

Μαρκίδης, Μάριος: Σημειώσεις 43 (Ιουν. 1994) 41-48. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 61. -

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ζέρβας, Γιάννης: Νέα Εστία 27 (1940) 511. -   


 

 

Ζερβοπούλου, Λίλα 

"(Η) Μαρία η Μαριονέτα": Πράτσικας, Μανώλης: Φηγός 4 (άνοιξη/καλοκ. 1998) 178.  -


 

Ζερβός, Γιάννης  (1884-1959)

Δάσκαλος: Μαγκλής, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 226-227. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 328.  - 

Διονυσίου, Λαόνικος: Νέα Εστία 167 (2010) 824-828.  -

Κυδωνιάτου, Ζανέτ: 14 διαλέξεις. Αθήνα 1991, 74-85. –

Μόσκοβης, Βασίλης: Παρνασσός 2, 9 (1967) 39-54. –

Μωραΐτου-Βάσσου, Ευαγγελία: Νέα Εστία 65 (1959) 763-765. –

(Και) Θεοτοκάς, Γιώργος: Ζερβός, Γιάννης/Θεοτοκάς, Γιώργος (επιμ.: Τριαντα-φυλλόπουλος, Νίκος): Νέα Εστία 168 (2010) 470-488.  - 

(Και) Καζαντζάκης, Νίκος/έργο: Φράτζης, Γιώργος: Πόρφυρας 98 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 583-598. –

(Και) Μελάς, Σπύρος: Ζερβός, Γιάννης: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954)

189-190. –  

"Μνημοσύνη": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 13 (1933) 396. –

"(Το) μοιραίο σκάφαντρο και τ’ανάθεμα της μηχανής": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 192-193. –

"(Ο) νεκρός αδερφός": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 66 (1959) 1103-1104. (Aνα-δημ.: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέα-τρο 8, Αθήνα 1980, 111.) –  

"Παραλλαγές και αντίφωνα": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 21 (1937) 948-950.–

"(Ο) ποιητής Γιάννης Κλ. Ζερβός": Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 8 (1930) 1005. – (Και) Πρεβελάκης, Παντελής: Φράτζης, Γεώργιος: Πόρφυρας 98 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 583-598. –

"Ρυθμοί της ζωής": Βάρναλης, Κώστας: Πρωτοπορία 1 (1929) 86-87. –

Κοτζιούλας, Γιώργος: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 526. –

Κρίτων: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 93.–

Edwards, J.B.: Books Abroad 5 (1931) 179-180 (αγγλ.). –

(Και) Σκαρίμπας, Γιάννης: Σκαρίμπας, Γιάννης/Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 28 (1988/ 1989) 45-51. –

"Στίχοι": Βάρναλης, Κώστας: Πρωτοπορία 1 (1929) 86-87. –

Edwards, J. B.: Books Abroad 5 (1931) 180 (αγγλ.). –

"Τρίπτυχο ζωής": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 57 (1955) 418-419.  -


 

Ζερβός, Θεοτόκης  (1943-)

"Αντίστιξη": Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Ηριδανός 4 (Φεβρ./Μαρτ. 1976)

161-165. –

Εργοβιογραφικά: Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 14 (2002/2003) 433.  -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 106-107.  -

(Και) Παύλου, Σάββας/"Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης": Παύλου, Σάββας Ακτή 4 (1992/1993) 481-482. –

"Φόνος πάνω σε ομοίωμα": Ανώνυμο: The Amaranth9 (1985) 37 (αγγλ.). –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 113 (27/2/1985) 65.  -


 

Ζερβός, Ιακωβάτος Ηλίας  (1814-1894)

"Αιχμαλωσία": Αλισανδράτος, Γιώργος: Νέα Εστία 91 (1972) 646-653. –

"(Η) επτανήσιος πολιτεία": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 3, Αθήνα 1987, 162-163. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Αλισανδράτος, Γιώργος: Μνημοσύνη 11 (1988/1990) 235-243.-

Ποίηση: Θεοδωράτος, Χρίστος: Παρνασσός 2, 7 (1965) 283-298.  -  


 

                                                                   

Ζερβός, Ιωάννης Σ. (1875-1944)

(Και) απόκρυφο μυθιστόρημα: Βουτουρής, Παντελής: Αντί 2, 641 (1/8/1997) 32-40.  –

Βιογραφικά: Βουτουρής, Παντελής: Κονδυλοφόρος 1 (2002) 285-291.  -

Έργο: Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 7-9. –

Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Νέα Εστία 42 (1947) 838-845. (Αναδημ. σε.: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθηναι 1974, 10-24.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριοςσε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 47. –

Έργο/στοιχεία φιλοσοφικά: Γκόλφης, Ρήγας σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 41-42. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 328-329.  - 

Βέης, Νίκος σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 25-33. –

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 85 (1969) 787-791. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 35-39.) –

Ζώρας, Γεώργιος: Επτανησιακά μελετήματα 1, Αθήνα 1960, 189. (Αναδημ.) –

Θέρος, Άγις: Νέα Εστία 35 (1944) 301-302. –

Ιδεολογικά: Τσάκωνας, Δημήτρης: Ιδεαλισμός και μαρξισμός στην Ελλάδα. Αθήνα 1988, 281-285. –

"Ιστορία της ιδέας": Καμπάνης, Άριστος σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατότου. Αθήναι 1974, 45-46.–

"Μύθοι της ζωής": Ευαγγελίδης, Α. σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θά-νατό του. Αθήναι 1974, 44. –

Τσοκόπουλος, Γ. σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 51. –

(Και) Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος/έργο: Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Μετ’ έρωτος και στοργής. Κείμενα για τον Παπαδιαμάντη. Αθήνα 2001, 102-111. (Αναδημ.) –

Προσωπικά: Γκινόπουλος, Ν. σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 40. –

Σοσιαλιστής: Γιαννιός, Νικόλαος σε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 34. –

"Τραγούδια του καλού καιρού": Παλαμάς, Κωστήςσε: Ιωάννης Ζερβός. 30 χρόνια από τον θάνατό του. Αθήναι 1974, 48-49.  –   


 

                                   

Ζερβός, Σπύρος  (1930-)

"(Της) λευτεριάς": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 1, Αθήνα 1985, 74-75. (Aναδημ.) –  

"Χιλιαεννιακοσιασαράντα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 1, Αθήνα 1985, 74-75. (Aναδημ.)  -


 

Ζερβός, Σωκράτης  (1959-1993)

(Και) Αθανασόπουλος, Περικλής: Ζερβός, Σωκράτης: Διαβάζω 57 (Νοεμβρ. 1982) 5-6. - 

Έργο: Ανώνυμο: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 18 (Φεβρ. 1994) [1] (γαλλ.). –

Δαλακούρα, Βερενίκη: CTL.Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’In-stitut Français d’Athènes 18 (Φεβρ. 1994) [1] (γαλλ.). –  

"(Το) κρίνο του τρόμου": Δαλακούρα, Βερενίκη: Η Λέξη 13 (1993) 90-91. –


 

                                                      

Ζερβός, Τάσος  (1935-1995)

"Άψινθος": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 500-501. –

Βιογραφικά: Αγγελάκος, Χρήστος: Εντευκτήριο 41 (Δεκ.1997) 62-63. –

Έργο: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Εντευκτήριο 34 (άνοιξη 1996) 130. –

Μερακλής, Μιχάλης: Εντευκτήριο 41 (Δεκ. 1997) 64-67. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 139 (1996) 686. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 107.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 329.  - 

Παρθένης,´Αγγελος: Νέα Εστία 139 (1996) 476. –  

"(Η) μεγάλη έρημος": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ.) 1963, 263. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 76 (1964) 993 –  

"Μορφές και σύμβολα": Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 151-152. –  

"(Η) πορεία των ίσκιων": Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 257-258. -

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 82 (1967) 1110-1111. –  

"Προσωπογραφίες η Το μεσιανό κατάρτι": Κρεμμυδάς, Κώστας: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 54. -

Παρθένης, ´Αγγελος: Νέα Εστία 142 (1997) 1366-1368. –

Ρούσσος, Τάσος: Εντευκτήριο 41 (Δεκ. 1997) 68-71.  –


 

Ζερβός, Χρίστος  (1891-1970)

Έργο: Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 88 (1970) 1523-1524. –

Εργοβιογραφικά: Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972)

125-126.–

Καραβίας, Πάνος: Νέα Εστία 88 (1970) 1382-1383. –

Κριτικός: Μαρτζώκης, Στέφανος/Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 186-187.  -


 

Ζερβού, Αγγελ.

"Νυχτερινή παράσταση":Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 99 (1976) 477.–

Τσιρμπίνος, Τώνης: Χρονικό (1976) 219. (Αποσπ. αναδημ.) -


 

Ζερβού, Αλεξάνδρα  (1955-)

“Λογοκρισία και αντιστάσεις στακείμενα των παιδικών μας χρόνων“: Σακελλαρίου, Χάρης: Ειθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 8 (1993) 150-152. – 

Στη χώρα των θαυμάτων”: Παπαδάτος, Γιάννης:  Διαβάζω 376 (Ιουλ./Αυγ. 1997) 132-133.

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 379 (Νοεμβρ. 1997) 128-129.  -

 

                

Ζερβού, Ιωάννα  (1943)

"(Τα) ίχνη": Μελισσάνθη: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1979 [recte: 1978]) 143-145.  -  


 
                   

Ζερζούλης, Νικόλαος (ππ. 1706-1772)

(Και) Βασιλόπουλος, Μπαλάνος: Πέτσιος, Κώστας: Δωδώνη 29, 3 (2000)

103-119. (Με αγγλ. περίληψη.)  - 

(Και) Van Musschenbroek, Petrus: Πέτσιος, Κώστας: Ο Ερανιστής 23 (2001)

48-96.  -  


 

Ζερμπίνης, Γεώργιος  (1875-1906)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 107.  - 

 

 

Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή  (1907-1996)

"(Η) αγέρινη κλωστή": Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 116-118. (Αναδημ.) -

Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 344 (19/10/1994) 25-26. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 23 (1994) 567. –

Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία 138 (1995) 1004-1009. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 24 (1995) 315-316. –

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 136 (1994) 1527-1529. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 136 (1994) 1100. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 487-488. –

Βιογραφικά: Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή: Ευθύνη 2, 17 (1988) 260-261 –  

"(Τα) δυο φεγγάρια": Κ., Ν.: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 8 (1969/1970) 676-677.–

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 759. –

Έργο: Αλεξάκης, Ορέστης: Ευθύνη 2, 25 (1996) 457. –

Δέτσης, Νικόλαος: Φιλολογική 57 (Οκτ./Δεκ.1996) 35. –

Διοματάρη, Ουράνα: Πιερίδες μούσες. Αθήνα 1988, 15-39. –

Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή/Πατεράκη, Γιολάντα: Νέα Εστία 120 (1986) 1036-1037. Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη 2, 25 (1996) 457-458. –

Λουκάτος, Δημήτρης: Λαογραφία 38 (1995/1997) 409-410. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 458-459. –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1998, 275-292. (Αναθεωρ.) –

Μερακλής, Μιχάλης: Ευθύνη 2, 25 (1996) 459. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Ευθύνη 2, 25 (1996) 456. –

Πάσχος, Παντελής: Ευθύνη 2, 25 (1996) 459-460. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 107.  -

Τέτσης, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 25 (1996) 456-457. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 25 (1996) 460.

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 329-330.  -  

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας1, Αθήνα 1970, 46-47 –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 140 (1996) 1168. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογο-τέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 266-267.) –

Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 135 (Σεπτ./Οκτ. 1996) 662-663. –

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίδες ποιήτριες.  Αθήνα 1951, 211-221. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2,25 (1996) 460. –

"(Ο) κύκλος της αγάπης": Καραντώνης, Αντρέας: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλα-δικών Μελετών 4 (1964) 639-641. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 77 [1965] 826-827. – Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 217-220.) –

Παττίχη, Μαρία: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 258-259. –

Σινόπουλος, Τάκης: Εποχές 35 (Μαρτ. 1966) 261-262. –  

"(Ο) κύκλος των πικρών ωρών": Καραντώνης, Αντρέας: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 4 (1964) 639-641. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 77 [1965] 826-827. – Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 217-220.)-

Σινόπουλος, Τάκηςε: Εποχές 35 (1966) 261-262. –

(Και) Ξενόπουλος,Γρηγόριος: Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή: Νέα Εστία 12 (1932) 717. - 

Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή: Νέα Εστία 15 (1934) 132.  –

"Παροιμίες από την Απείρανθο της Νάξου" (Επιμ.): Λουκάτος, Δημήτρης Λαογραφία 21 (1963/1964) 630-636. (Αναδημ. σε: Λαογραφική Κύπρος 18 [1988] 123-127.) –

Οικονομίδης, Δημήτριος: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 3 (1963)

1082-1083. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 143 (1998) 648. –

Ποίηση: Καραμβάλης, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 (1994) 215-220. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 25 (1996) 458. –

Κωνσταντίνος, Β.: Ευθύνη 2, 25 (1996) 458. –

Μαλεβίτσης, Χρήστος: Ευθύνη 2, 15 (1986) 278-280. (Αναδημ. σε: Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου. Αθήνα 1986, 22-24.)  –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 25 (1996) 459. –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου. Αθήνα 1986, 15-21. (Αναδημ. σε: Τσιρόπουλος, Κ.: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελ-ληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 50-60.) –

Φωτέας, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 25 (1996) 460. –

Ποίηση/στοιχεία απορίας: Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 15 (1986)

285-287. (Αναδημ. σε: Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου.Αθήνα 1986, 29-31. – Τσιρόπουλος, Κ.: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 61-64.) –

Ποίηση/στοιχεία κοινωνικά: Φωτέας, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 15 (1986) 281-284. (Αναδημ. σε: Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου. Αθήνα 1986, 25-28.) –

Ποίηση/στοιχεία λαϊκά: Μερακλής, Μιχάλης σε: Κείμενα για την ποιήτρια Διαλε-χτή Ζευγώλη-Γλέζου. Αθήνα 1986, 9-14. –

"(Το) σύγχρονο λαϊκό τραγούδι στην Απείρανθο της Νάξου": Μυλωνογιάν-νης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμμα-τα 2, 34 (24/7/1937) 14. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 119 (1986) 266.–

"(Το) τραγούδι των ήχων": Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή: Νέα Εστία 70 (1961) 997. -

"Τραγούδια της μοναξιάς": Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 14, Αθήναππ. 1968,

537-538. (Aναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 10 (1931) 776-777. –

"Φθινοπωρινό φως": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 106-109. (Aναδημ.) –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 14 (1985) 276-277. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 693.  - 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ζευγώλη-Γλέζου, Διαλεχτή: Νέα Εστία 21 (1937) 706. –


 

Ζευγώλης, Γεώργιος  (1912-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 330.  -

 

 

Ζευγώλης, Τάσος  (-1968)

"Αντίλαλοι από τα τραγούδια της Νάξου" (Επιμ.): Οικονομίδης, Δημήτριος: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 2 (1962) 860-861. –

Εργοβιογραφικά: Γ., Π.: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 7 (1968)

788-789.  - 

"Λαογραφικά σημειώματα": Οικονομίδης, Δημήτριος: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδιών Μελετών 1 (1961) 613-614.–

"Ναξιακαί παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις" (Επιμ.): Γ., Α. Β.: Επιθεώ-ρηση Τέχνης 4 (1956) 471.  -


 

Ζήκας, Γιάννης  (1945-)

"Εισαγωγή": Αρβανιτάκης, Δημήτρης: Περίπλους 4 (1987/1988) 68-69. –

"(Τα) νερά": Καρατζόγλου, Γιάννης: Διαβάζω 103 (3/10/1984) 61-63.  -


 

Ζήκου, Ευγενία  (1936-)

Εργοβιογραφικά: Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 3, Αθήνα 1985, 43-44. –  

"Μεταμεσονύχτιες εισβολές": Καρακάλος, Ξενοφών: Νέα Εστία 104 (1978) 1525-1526.  -


 

Ζηλεμένος, Κώστας  (1927-)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 107.  -:

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 330.  -

 

 

Ζήλος, Δημοσθένης

Βλ.: Ανθίας, Σπήλιος

 

 

Ζημιανίτης, Γιώργος

"Ενδοστροφή": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 126. –

“Σιγανή βροχή“: Λάνταβος, Κώστας: Γραφή 9 (Μάιος/Ιουν. 1990) 280. -  

"Σύγχρονοι Θεσσαλοί ποιητές και πεζογράφοι" (Επιμ., σε συνεργ. με: Κύρκος, Ν.): Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 295.  –


 


 

 

Ζήνων  

Εκδόσεις (Επιμ.: Αλεξίου, Στυλιανός/Αποσκίτη, Μάρθα): Πετράκου, Κυριακή: Διαβάζω 289 (10/6/1992) 66-69. –

Puchner, Walter: Παράβασις 1 (1995) 314-318. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 52 (1993) 529-535 (γερμ.) –

Κείμενο: Αλεξίου, Στυλιανός: Κρητικά Χρονικά 8 (1954) 264-266. –

Πρότυπο: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Κρητικά Χρονικά 9 (1955) 7-71 –

Puchner, Walter: Θησαυρίσματα 17 (1980) 206-284 και 359-360 (ιταλ. περίληψη). (Αναδημ. σε: Puchner, W.: Ελληνική θεατρολογία. Αθήνα 1988, 215-297.) –

Στοιχεία λαϊκά: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Κρητικά Χρονικά 7 (1953) 127-137. –

Συγγραφέας: Πατραμάνη, Μαρία: Αριάδνη 5 (1989) 307-311. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Θησαυρίσματα 22 [1992] 289-331 και 399 [ιταλ. περίληψη]). –

Φιλολογικά: Ευαγγελάτος, Σπύρος: Θησαυρίσματα 5 (1968)177-203 και 292 (ιταλ. περίληψη). –

Κριαράς, Εμμανουήλ: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 12 (1935/1936)

57-60. –

Puchner, Walter: Μελετήματα θεάτρου. Το κρητικό θέατρο. Αθήνα 1991, 503-521. (Επαυξ. αναδημ.) –

Χαρακτηριστικά: Σολομός, Αλέξης: Το Κρητικό Θέατρο. Αθήνα 1998, 101-122 και 254-256. –

Puchner, Walter σε: Literature and Society in Renaissance Crete. Ed. by: Holton, David. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney 1991, 129-158 και 288-291 (αγγλ.). (Μεταφρ. σε: Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννη-σης. Ηράκλειο 1997, 157-193 και 355-360. – Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Puchner, W.: Το θέατρο στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 47-143.) –                     

           

"Ζήνων"   <Περιοδικό>

Πρόγραμμα: Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ζήνων 1 (1980) 1. –


 

 

Ζήνων, Βίκτωρ  (1891-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 330.  - 

 

 

Ζήνων, Ευγένιος (1876-1929)

"(Ο) βίος ενίοτε": Χατζηαθανασίου, Χρίστος: Ακτή2 (1990/1991) 326-333. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 331.  -  

"Σειρήν": Χατζηαθανασίου, Χρήστος: Ακτή 2 (1990/1991) 326-333.  –


 


Ζήρας, Αλέξης  (1945-)

(Και) Αλεξίου, Έλλη: Αλεξίου, Έλλη: Διαβάζω 40 (Μαρτ. 1981) 11. –

"Ανατομία εποχής": Μουγογιάννης, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 22 (1973)

436-437. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 2 (1973) 574. –  

"Από το προσωπικό στο οντολογικό. Μεταβολές της ποιητικής όρασης του Τάκη Καρβέλη": Παγανός, Γ(ιώργος): Νέα Εστία 153 (2003) 286-287.   - 

"Γενεαλογικά για την ποίηση και τους ποιητές του ´70": Ζαδές, Δημοσθέ-νης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 112-114. (Αναδημ.) –

Ζήρας, Αλέξης: Εντευκτήριο 11 (Ιουν. 1990) 148-152. –

Κοκόλης, Ξενοφών: Εντευκτήριο 8 (Οκτ. 1989) 150-151. –

Κοκόλης, Ξενοφών: Εντευκτήριο 11 (Ιουν. 1990)152-153. –

Σουλογιάννη, Άλκηστις:Η Λέξη 90 (Δεκ. 1989) 1067-1070. –

"(Ένας) Γραικός στα ξένα": Βέης, Γιώργος: Ποίηση 23 (άνοιξη/καλοκ. 2004) 281-283.  - 

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Νέα Εστία 157 (2005) 490-493.   -

Σιαφλέκης, Ζαχαρίας: Κ 9 (Νοεμβρ. 2005) 108-110.  -

Έργο: Ανώνυμο: Σύγκριση 12 (2001) 198. –

Εργοβιογραφικά: Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 53-56. –  

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2 [Αθήνα 1981,] 107.  -

"Θεώρηση της νεοελληνικής κοινωνίας και λογοτεχνίας": Γλυκοφρύδη-Τσατσούλα, Κατερίνα: Τομές 2, 47 (Απρ. 1979) 17. –

"Θεωρία μορφών": Μαρτίνου, Ελένη: Αντί 2, 160 (12/9/1980) 46. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Διαβάζω 25 (Νοεμβρ. 1979) 76-79. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σπ.: Δακτυλικά αποτυπώματα. Αθήνα 1983, 263-271.) –

"Νεώτερη ελληνική ποίηση 1965-1980" (Eπιμ.): Πέππας, Δημήτρης: Διαβάζω 30 (Απρ. 1980) 74-77. –

"Όψεις της κυπριακής πεζογραφίας 1900-2000": Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Νέα Εστία 169 (2011) 954-961.  - 

"(Η) ποίηση της αφής": Κόκορης, Δημήτρης: Νέα Εστία 166 (2009) 1178-1180.  -

(Και) "(Η) τέχνη της γραφής στον 20ο αιώνα": Θεοχάρης, Ιωάννης: Φηγός 12(φθιν. 2001/χειμ. 2002) 209-211. –

(Και) Τραϊανός, Αλέξης: Τραϊανός, Αλέξης: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 12. –  

"(Ο) ύπνος των ερωτιδέων": Γουλιάμος, Κώστας: Τομές 2, 11 (Απρ. 1977) 51-52.

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 106 (1979) 1104-1106. –

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης: Γράμματα και Τέχνες 6 (Ιουν. 1982) 25-26.  –


 

Ζήσης, Θεόδωρος

"Γεννάδιος Β’ Σχολάριος": Ασπιώτης, Ευάγγελος: Σερραϊκά Χρονικά 9 (1982)

294-297. –

Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 32/33 (1980/1981) 479-480. –

Κουρούσης, Σταύρος: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 44 (1979/ 1980) 440-462. –

Σταυρίδης, Βασίλειος: Κληρονομία 13 (1981) 528-531. –

Darrouzès, Jean:Revue des Études Byzantines 39 (1981) 350-351 (γαλλ.).  –

Podskalsky, G.: Byzantinische Zeitschrift 77 (1984) 58-60 (γερμ.). -


 

Ζήσης, Σπύρος  (1914-;)

"Ανοιξιάτικη γη": Βουρνάς, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 335. –

Κοββατζής, Αστέρης: L’ Hellénisme Contemporain 2, 8 (1954) 455-456 (γαλλ.). –

"Αχελώος ": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 496. –  

"Δυνατές ψυχές σε βασανισμένα κορμιά": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 341. –  

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 108.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 331.  - 

"(Η) τιμωρία": Γιάκος, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 691-692. -


 

Ζησιάδης, Λεωνίδας

"(Το) αδιέξοδο": Κερασίδης, Σίμος: Ο Παρατηρητής 31 (χειμ.1998) 177-180. –

´Εργο: Τσαουσίδης, Κλέαρχος: Ο Παρατηρητής 20 (καλοκ. 1998) 166-168. –

"Θεσσαλονίκη, όσα θυμάμαι": Γκικόπουλος, Φοίβος: Ο Παρατηρητής 25/26 (χειμ. 1994) 180-181. –

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 218-222. –  

"Στη Θεσσαλονίκη, τότε": Γκικόπουλος, Φοίβος: Ο Παρατηρητής 25/26 (χειμ. 1994) 180-181. –

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 218-222.  -

 

 

Ζησιμόπουλος, Γιώργος  (1949-)

"Απόπειρα νεκροψίας": Καλαμαράς, Βασίλης: Γράμματα και Τέχνες 11 (Νοεμβρ. 1982) 24. –

"(Ο) ευαγγελισμός των αισθήσεων": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 342. -


 

Ζησίου, Κωνσταντίνος  (1848-1928)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 331.  -

 

 

Ζητουνιάτης, Πέτρος  (1875-1909)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 331.  -  

Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 9 (χειμ. 1991) 33-35. –

(Και) Μυρτιώτισσα: Λάππας, Τάκης: Νέα Εστία 127 (1990) 402-403. –

Τζέμος, Γιώργος: Εμβόλιμον 20 (χειμ. 1993/ άνοιξη 1994) 129-130. –

(Και) Moréas, Jean: Moréas, Jean/Λάππας, Τάκης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 6 (1949) 100-104.  –


 

 

Ζητρίδης, Γρηγόρης  (1926-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεάια της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 108.  -

 

 

Ζίας, Νίκος

(Και) Θρακίτης, Νέανθος: Ζίας, Νίκος: Διαβάζω 118 (8/5/1985) 7. –

(Και) Κόντογλου, Φώτης/έργο: Ζίας, Νίκος: Διαβάζω 118 (8/5/1985) 7. –

Θρακίτης, Νέανθος: Διαβάζω 118 (8/5/1985) 7. –

(Και) Τερζάκης, ´Αγγελος: Ζίας, Νίκος: Εποχές 10 (Φεβρ. 1964) 80-81. –

"Φώτης Κόντογλου ": Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 132 (1992) 1126-1127. -


 

Ζιόβας, Γιώργος  (1958-)

Εργοβιογραφικά: Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 47.  -

Μαρκόπουλος, Θανάσης/Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 21 (2010) 49.  -

Ποίηση: Μαρκόπουλος, Θανάσης: Ακτή 20 (2008/2009) 89-93.  - 


 

Ζιούτος, Γιώργος Δ.  (1903-1967)

Βιογραφικά: Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 91 (1972) 696. –

Εργοβιογραφικά: Δεμοδός, Τάκης: Νέα Εστία 91 (1972) 619-620 –

"(Le) développement historique de la littérature néohellénique": Stein-metz, Alexander: Νέα Εστία 67 (1960) 620-621. -


 

Ζιρόπουλος, Γιώργος

"Θοδωρής ετών 33, μ. Χ." (σε συνεργ. με: Μπαλωμένος, Θύμης, σκηνοθεσία: Μπαλωμένος, Θύμης): Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 160 (2006) 1183-1184.  -

 

 

Ζιτσαία, Χρυσάνθη  (1902-1995)

"Απολογία": Παρασκευόπουλος, Στάθης: Ηπειρωτική Εστία 41 (1992) 414. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Χρυσάνθη Ζιτσαία: Λευκωσία 1995, 54-55. –

"Βιωμένος λόγος": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 794-796.

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 160/161 (Μάιος/Αυγ. 1983) 1065. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 630. –

"Γράμμα στην Κυρήνεια": Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 329-330.–

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 110 (Ιαν./Φεβρ. 1975) 1215-1216. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 401-402. –  

"Ενότητες": Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 22 (1973) 305-306. –

Έργο: Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία, εκτός σειράς 3 (1988) 115-116. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Κριτικά δοκίμια. Αθήνα 1984, 76-83. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 108.  - 

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 37 (1988) 134-135. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 332-333.  - 

Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 260-261.–

Βλάχος, Κώστας: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 17 (1995) 337-358. –

Κοκκίνου, Αμαλία: Νέα Εστία 138 (1995) 1306. –

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2,Αθήνα 1971, 50-52. –

Παπαθεοδώρου, Απόστολος: Πνευματική Κύπρος 35 (1995) 150. –

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίδες ποιήτριες.  Αθήνα 1951, 164-175. – 

"(Της) ζωής και του θρύλου": Ανώνυμο: Νέα Πορεία 2 (Απρ. 1955) 89-90. –

Δ., Γ.: Νέα Πορεία 4 (Ιουν.1955) 183-184. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 94. (Aναδημ.) –

Κουτσοχέρας, Ι.: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 409. –

Πράτσικας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 200. –

"Θλιμμένοι σκοποί": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 15 (1934) 45-46. –

(Και) Ιωαννίδης, Στέφανος: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Θρακικά Χρονικά 39 (1984) 224. –  

"Κύπριες λογοτέχνιδες": Βουκελάτος, Γιάννης: Σημειώσεις κριτικής. Αθήνα 1990, 56. (Aναδημ.) –

Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 1177-1178. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 114-115. (Αναδημ.)-

Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 13 (1964) 911. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 513-514. –

Μουσελίμης, Σπύρος: Ηπειρωτική Εστία 12 (1963) 782-783. –

Ολυμπίου, Κίκα: Πνευματική Κύπρος 13 (1972/1973) 59. –

(Και) Κύπρος: Ζιτσαία, Χρυσάνθη/Στυλιανού,Πέτρος: Κυπριακός Λόγος 3 (1971) 19-21. –

"Λήκυθος": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 21-23. (Ανα-δημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 10 (1969/1970) 316. –

Λογοτέχνις: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/1962) 174-175. –

"Λυρικοί δρόμοι": Δ., Γ.: Νέα Πορεία 11/12 (Ιαν./Φεβρ. 1956) 479-480. –

Δάλλας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 1161. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 75-76. (Αναδημ.) –

Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 1064. –  

"Με τον αχό του τραγουδιού": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 328. (Aναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993,

114-115.) –

Λιγνάδης, Τάσος: Νέα Πορεία 10 (1964) 263. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 312 –

"Μηνύματα πολυεδρικά": Παπαθεοδώρου, Απόστολος: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 453-456. –

"Ξάστεροι ουρανοί": Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 870-871. (Αναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Κριτικά. Αθήνα 1965, 46-47.) –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2,Αθήνα 1987, 74-75. (Aναδημ.)–

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 233. –

"Οδοιπορία": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 150-151.–

Λαμπρινός, Χρίστος: Κυπριακός Λόγος 11 (1979) 667-669. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 11 (1979) 671-672.–  

"Οράματα": Γιαννoπούλου, Μαριέττα: Ελληνική Δημιουργία 9 (1952) 118. –

"Παμβώτιδα" (Επιμ.): Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 416. –

"Παράλληλα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 16 (1967) 238. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Θέματα Κριτικής 4 (1967) 147. –

"Πεντόβολα": Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 32/33 (Οκτ./Νοεμβρ. 1957) 335. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 575-576. –

Ποίηση: Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 37 (1988) 404-414. –

Ποίηση/θέματα/Κύπρος: Ηλιοφώτου, Ανδριανή σε: Χρυσάνθη Ζιτσαία: Λευκω-σία 1995, 41-52. –

Παπαδημητρίου, Ρούλα: Κυπριακός Λόγος 11 (1979) 45-61. (Αναδημ. σε: Χρυσάν-θη Ζιτσαία: Λευκωσία 1995, 13-38.)  – 

"Πολυεδρικά": Μυριάλλης, Αλέξανδρος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 465-466. –

Παπαδάκη, Ελευθερία: Ηπειρωτική Εστία 37 (1988) 286-288. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 621-622. –

"Πορεία γυναικών προς την Αμμόχωστο": Αλαβέρας,Τηλέμαχος: Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη 1990, 23-26. (Αναδημ.) –

Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 332-333.–

Γκοσιόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 287-288. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 452-454. –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 113/114 (Ιουλ./Οκτ. 1975) 53-54. –

Τσακιρόπουλος, Αντώνης: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 337-338. –

"Προσκύνημα στην Κύπρο": Βασιλειάδης, Σ. Ι.: Νέα Πορεία 7 (1961) 136-138.–

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 191. –

Σαλαμάγκας, Δημήτριος: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 188. –

"Προσωπική κατάθεση": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977)

838-839. -

Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 290-291. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 689. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 270. –  

"Στάχυα από τον αγρό μου": Λιγνάδης, Τάσος: Νέα Πορεία 11 (1965) 213. –

"Συμφωνίες": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 463. –

"Συνέπεια": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 442-443. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 794-796. –

Λαζαρίδης, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 629-630. –

Μάργαρης, Βασίλης: Κρίσεις και απόψεις. Γιάννινα 1996, 16-17. (Αναδημ.) –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 157 (Νοεμβρ./Δεκ. 1982) 911. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 297. (Αναδημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 32 [1983] 472.) –

Aufrère, Gaston Henry.: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 817. –  

"Σχεδιάσματα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 114-115. (Aναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 13 (1964) 173-174. –

Ολύμπιος, Πέτρος: Ηπειρωτική Εστία 13 (1964) 998-1001. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977)

164-165. –

Ανώνυμο: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 754-755. –

Ανώνυμο σε: Χρυσάνθη Ζιτσαία: Λευκωσία 1995, 56. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 482. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 1160. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 37 (1988) 134-135. –

"Τραγούδια της γης μου": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 1, Αθήνα 1985, 75-76.(Αναδημ.) –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 8 (1959) 264. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 47 (Ιαν. 1959) 35. -  

"Φωνές από το χρόνο": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 3, Αθήνα 1989, 109-110. (Aναδημ.) –  

"Χίμαιρες": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 80 (11/6/1938) 14. –

"Ψηφίδες": Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 332. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 730-731. –

Τσακιρόπουλος, Αντώνης: Κυπριακός Λόγος 6 (1974) 346-347. –

Χατζηδημητρίου, Βαγγέλης: Νέα Σύνορα 37/38 (Νοεμβρ./ Δεκ. 1974) 458. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 186-187. –

"Ώρα της Κύπρου": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 554 –

Λαμπρινός, Χρήστος: Κυπριακός Λόγος 13 (1981) 511 –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 129 (Μαρτ./Απρ. 1978) 771. –

Τσακιρόπουλος, Αντώνης: Κυπριακός Λόγος 10 (1978) 77-78. -     


 

               

Ζιώγας, Βασίλης  (1935-2001)

"Αστική μυθολογία": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 215-217. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 79 (1966) 775. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 384-386.) –

Καρούζος, Νίκος: Επιθεώρηση Τέχνης 23 (1966) 416-417. –

Βιογραφικά: Ζιώγας, Βασίλης: Η Λέξη 148 (Νοεμβρ./Δεκ. 1998) 637-639. –

"(Το) βουνό": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 61 (1987) 72-73. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 2, Αθήνα 1991, 171-172.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Νέες Τομές 4, 9 (1987) 192-193. –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 241-245.(Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 121 (1987) 57-58 –  

"(Οι) γάμοι": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 62 (1987) 214. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου. 2, Αθήνα 1991, 177-178.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Νέες Τομές 4, 10 (Σεπτ./Οκτ. 1987) 292.–

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 259-263.(Αναδημ.) –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 467-468. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 121 (1987) 334-335. –

"Είκοσι και μια σπουδές": Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 358.–

“(Τα) εππτά κουτιά της Πανδώρας“: Ζιώγας, Βασίλης/Νικολαΐδης, Νίκος: Δρώμενα 15 (Μάιος 1996) 112-114. –

"Εστιατόριον Humanismus": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 73 (1963) 691-692.(Aναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 261-263.) –

"Ζιζί": Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Αφηγηματικά. Αθήνα 1984, 137-140. (Aναδημ.) –

Θέατρο: Βερβεροπούλου, Ζωή: Νέα Εστία 154 (2003) 342-349.   - 

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικεςθέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 194-199. (Αναδημ.) –

Μιχαηλίδης, Γιώργος: Νέοι έλληνες θεατρικοί συγγραφείς. Αθήνα 1975, 53-63–

Νικόπουλος, Νάσος: Διαβάζω 89 (7/3/1984) 34-38. –

Πετράκου, Κυριακή σε: Το ελληνικό θεατρικό έργο κατά τη δεκαετία του 1990. Αθήνα 2000, 245-254. –

Θέατρο/θέματα: Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά: Παράβασις 3 (2000)

181-189 και 440 (αγγλ. περίληψη). –

Θέατρο/στοιχεία σκεπτικιστικά: Θωμαδάκη, Μαρίκα: Θεατρολογικοί προβλη-ματισμοί. Αθήνα 1996, 78-93. (Αναδημ.) –

Θέατρο/στοιχεία υπερρεαλιστικά: Puchner, Walter: Φιλολογικά και θεατρο-λογικά ανάλεκτα. Αθήνα 1995, 421-446. –

Θέατρο/χώρος: Πεφάνης, Γιώργος: Θέματα του μεταπολεμικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Αθήνα 2001, 311-331. –

"(Οι) κάφροι": Βαρβέρης, Γιάννης: Η κρίση του θεάτρου 3, Αθήνα 1995, 214-216. (Aναδημ.) –

"(Η) κωμωδία της μύγας": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 194-199. (Αναδημ.) –

Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 142-144. (Αναδημ.) –

Λουκάκου, Χαρά: Διαβάζω 39 (Φεβρ. 1981) 74. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 101 (1977) 416-417. –

“(Η) κωμωδία της μύγας“ (και) Arrabal, Fernando/”Ο κήπος των ηδω-νών”: Σαμαρά, Ζωή: Σύγκριση 5 (1993) 84-94. (Με γαλλ. περίληψη.) -  

Μονόπρακτα: Ιωαννίδης, Γρηγόρης: Αντί 2, 747 (5/10/2001) 44-47. –

"(Το) μπουκάλι": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 272-275. (Αναδημ.) –

Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 144-145. (Αναδημ.) –

Λιγνάδης, Τάσος: Νέα Εστία 105 (1979) 696-697. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 79 (19/10/1983) 58-59. –  

(Και) Νικόπουλος, Νάσος: Ζιώγας, Βασίλης: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 116-117.  - 

"Όπως τα κούρντισες, Θε’ μου": Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. (Αθήνα 1988,) 119-121. (Αναδημ.) –

Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 66. –

"(Το) προξενιό της Αντιγόνης": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδι-κες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 194-199. (Aναδημ.) –

Δόξας, Άγγελος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 282-284. –

Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 142-144. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 67 (1960) 203. (Aναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 199.) –

Λουκάκου, Χ.: Διαβάζω 39 (Φεβρ. 1981) 74. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 101 (1977) 416-417. –

Μανιάτης, Β.: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 169-170. –

“(Το) προξενιό της Αντιγόνης“ (και) "Δωδεκάτη Αυλαία": Ζωγράφου, Λιλή: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 160. –

"Φιλοκτήτης": Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 127 (1990) 197. –

Καγγελάρη, Δηώ: Αντί 2, 436 (20/4/1990) 53. –

Μάγγελ, Αυγή-Άννα: Θέματα Λογοτεχνίας 28 (Ιαν./Απρ. 2005) 143-151.   -

"(Οι) χρωματιστές γυναίκες": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 39 (Νοεμβρ. 1984)

812-813. (Aναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 2, Αθήνα 1991, 20-22.)–

Καλημέρης, Κώστας: Δρώμενα 5/6 (Οκτ./Δεκ. 1984) 6. –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Νέες Τομές 4, 2 (καλοκ. 1985) 56. –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 179-183.(Αναδημ.) –

Ρόζη, Αρετή: Γράμματα και Τέχνες 81 (Ιουν./Οκτ. 1997) 22-27. –

Συμεού, Θωμάς: Νέα Εποχή 196 (Μάιος/Ιουν. 1989)  64-65. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 116 (1984) 1518.  –


 


 

Ζιώγας, Ηλίας  (1909-1982)

"Αργοναύτης": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 75 (1964) 68. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 191-192. –

"Γιαννούλης Χαλεπάς ": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 32 (1942) 1210-1211. –  

"(Οι) Έλληνες της Αμερικής": Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 103 (1978) 474. –  

"(Ο) ελληνισμός της Αμερικής, αυτός ο άγνωστος": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 64 (1958) 1511-1512. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 108.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 333.  -

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 112 (1982) 1030-1031. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 269-270. –

(Και) Καμπάνης, ´Αριστος/έργο: Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 8 (23/1/1937) 2. –

Παππάς, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 6 (9/1/1937) 2. –

"Μνήμη Μάριου Βαϊάνου": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 375. –

"Πρωθιερεύς Δημήτριος Καλλίμαχος": Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 99 (1976) 337-338. –

(Και) "Σταυροφορία": Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 78 (1965) 1450. –

(Και) Τερζάκης, ´Αγγελος: Ζιώγας, Ηλίας: Εποχές 26 (Ιουν. 1965) 82-83. –

(Και) Φωτιάδης, Αλέκος: Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 8 (23/1/1937) 2. –

(Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης: Ζιώγας, Ηλίας: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972)

233-234. –

Ζιώγας, Ηλίας: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 114.  –


 

                               

Ζιώγας, Λάμπρος  (1932-)

"(Η) δίκη του Μενέλαου Λουντέμη": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 122. –

"Τραγούδια στα ξένα": Σιωμόπουλος, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 329.  -


 

Ζόλδερ, Ανθούλα  (1910-;)

"Ανάλωση": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 68 (1960) 1244.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 874. –  

"Ασίγαστοι παλμοί": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 791. –

"Αφρόδροσα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 12 (1963) 478-479. –

"Γαλάζια φυγή": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 115-118. (Aναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 333-334.  - 

Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 18/19 (άνοιξη/καλοκ. 1993) 49. –

"Ηχώ των αιώνων": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 115-118. (Αναδημ.) –

Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 191-192.–

"Παληές μνήμες": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 5, Αθήνα 1993, 115-118. (Αναδημ.) –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 108-109. –  

"Χοές": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 68 (1960) 1244.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 9 (1960) 533-534. -

"Ώρες": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 933-934. -


 

Ζολώτας, Γεώργιος  (1845-1906)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 334.  -

 

 

Ζόμπολας, Τάσος  (1930-)

"Άνθρωπε αδερφέ μου": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 18 (1988) 105/106, 107-108. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 116-118. (Αναδημ.)-

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 122 (1987) 1581-1582. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 183 (20/1/1988) 68. –

"Απόρρητος φάκελος": Κεφάλας, Ηλίας: Τομές  2, 81 (Φεβρ. 1982) 59-60. –  

"Αύριο θα είναι καλύτερα": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 123/124, 86-87. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 421. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 130 (1991) 1265-1266. –  

"(Η) γοργόνα της στεριάς": Κανελλόπουλος, Δημήτρης: Εμβόλιμον 16 (Δεκ. 1992) 123. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 462. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 133 (1993) 135-136. –

"Διαδρομή": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989,

110-113. (Αναδημ.) –

Κάλφας, Αντώνης: Διαβάζω 163 (11/3/1987) 63 και 65. –  

"Δυό δωμάτια και κάτι": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 5, Αθήνα 1993, 118-120. (Αναδημ.) –  

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 108-109.  -

"Ζωή χωρίς ανάσα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 94-97. (Αναδημ.) –


 

Ζορμπά, Βέρα

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 63.  -


 

Ζορμπάς, Αλέξανδρος

"El cuento griego moderno" (Επιμ., σεσυνεργ. με: García Alvarez, César/Mar-tínez Chacén, Elena): Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, Βικτωρία: Balkan Studies 30 (1989)

356-357 (γαλλ.)  -


 

Ζορμπάς, Απόστολος (1908-1990)

"Ατσάλινος πύργος": Ρολάνδης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 409-410. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 109.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 334.  - 

Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 65. –

"Θύελλα στον Πίνδο": Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 375. –  

"Λαμπρά παλληκάρια": Κύρρης, Κώστας: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 471. –

Λυσιώτης, Γιώργος: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 464. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 55-56. -


 

Ζορμπάς, Ευάγγελος  (1921-;)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 68.  -


 

Ζούβας, Παναγής

"Ιωάννης Καποδίστριας": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 5, Αθήνα 1993, 120-121. (Αναδημ.) –

"Πορεία στη ζωή": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 113-114. (Αναδημ.) –

"(Τα) τραγούδια μου": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 4, Αθήνα 1991, 118-119. (Αναδημ.)  -


 

Ζουγανέλη-Χούσου, Άννα

"Ανάσες στο ανηφόρι": Αναστασιάδης, Ανδρέας: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 

239. -  

Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 317-318. –

Παπαδόπουλος, Αντώνης: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 397-398.  -


 

Ζουγανέλης, Γιάννης

"(Ο) ήχος της σάλπιγκος": Αράγης, Γιώργος: Πλανόδιον 32 (Ιουν. 2001) 666-670. -

"Με δυό απλές γραμμές": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 157 (2005) 911-920.   -

"(Οι) τόποι είναι ήχοι": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 157 (2005) 911-920.   -
 

 

 

Ζούζουλα, Ελένη  (1870-1936)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 334.  -

 

 

Ζούκας, Θεόδωρος  (1920-1969)

Εργοβιογραφικά: Πλατής, Ελευθέριος: Νέα Εστία 127 (1990) 664-670. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 85 (1969) 463. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 128 (1990) 899-900.  -


 

Ζούλας, Οδυσσέας  (1933-1992)

"Αληθινός και ψεύτικος κόσμος": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 170. –

"Επάλληλοι κύκλοι": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 217. –

Εργοβιογραφικά: Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 131 (1992) 636-637.  -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 109.  -
 

Ζούμπος, Νίκος

"(Οι) γραμμές της παρουσίας": Πετρουλάκης, ΄Αγγελος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 6 (1984) 217. –

"Ηλιόβολο": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 240.  -


 

Ζούμπος, Σωτήρης

"´Απαντα" (Επιμ.: Ζούμπου, Αγγελική): Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 271. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 37 (1988) 147-148. –

Προσωπικά: Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 265.  -


 

Ζουμπουλάκη, Δημήτρια

"Γιατί": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 200 (12/10/1988) 82-83. –  

"Ευτυχώς δεν έχεις τίποτα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 169 (3/6/1987) 

55 και 57. –  

"(Το) κορίτσι του φεγγαριού": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 

175-176. –

Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 343 (5/10/1994) 23-24. –  

"Περιμένοντας το Μάη": Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 274 (13/11/1991) 60-62.  -


 

Ζουμπουλάκης, Νίκος  (1926-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 335.  -

 

 

Ζουμπουλάκης, Σταύρος

"(Η) αδερφή μου": Γουνελάς, Σωτήρης: Νέα Ετία 173 (2013) τχ. 1858, 258-264.  -  

(Και) Δανέζης, Γιώργος: Δανέζης, Γ.: Νέα Εστία 166 (2009) 955-956.   -:

(Και) Διονυσίου, Λαόνικος: Διονυσίου, Λαόνικος: Νέα Εστία 169 (2011) 191.  -

"(Η) Ζωή του παιδιού": Διονυσίου, Λαόνικος: Νέα Εστία 165 (2009) 887-890.  -

(Και) Κακούρη, Αθηνά: Κακούρη, Αθηνά: Νέα Εστία 169 (2011) 993-994.  - 

(Και) Καλπουρτζή, Εύα : Καλπουρτζή, Εύα: Νέα Εστία 166 (2009) 958-959.  - 

(Και) Κωβαίος, Γιάννης: Κωβαίος, Γιάννης: Νέα Εστία 171 (2012) 169.  -

(Και) Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Μαγκλιβέρας, Δ.: Νέα Εστία 161 (2007) 343-344.  -

Μαγκλιβέρας, Διονύσης: Νέα Εστία 166 (2009) 737-738.  -

(Και) Μάρνης, Ν.: Μάρνης, Ν.: Νέα Εστία 165 (2009) 1374-1377.  - 

(Και) Μασούρης, Δημ.: Μασούρης, Δημ.: Νέα Εστία 170 (2011) 458.  - 

(Και) Μηλιώνης, Χριστόφορος: Μηλιώνης, Χ.: Νέα Εστία 166 (2009) 957-958.  - 

(Και) Μπελεζίνης, Ανδρέας: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Νέα Εστία 167 (2010) 617-624.  -

(Και) "Νέα Εστία": Ζουμπουλάκης, Σταύρος: Νέα Εστία 171 (2012) 743.  -

(Και) Νεγρεπόντης, Ευριπίδης: Νεγρεπόντης, Ευριπίδης: Νέα Εστία 168 (2010) 403.  -

(Και) Παπαθανασίου, Ιωάννα: Παπαθανασίου, Ι.: Νέα Εστία 164 (2008) 212-213.  -

(Και) Παπακώστας, Γιάννης: Παπακώστας, Γιάννης: Νέα Εστία 167 (2010) 1280.  -

(Και) Παπουτσοπούλου, Μαριάννα: Παπουτσοπούλου, Μαριάννα: Νέα Εστία 169 (2011) 566-568.  -

(Και) Παππάς, Γιάννης: Ζουμπουλάκης, Σταύρος: Νέα Εστία 164 (2008) 1022-1023.  -

(Και) Παρίσης, Νικήτας: Παρίσης, Νικήτας: Νέα Εστία 165 (2009) 1378-1379.  -

(Και) Πασχάλης, Μιχαήλ: Πασχάλης, Μ.: Νέα Εστία 166 (2009) 1200.  -

(Και) Ριπσασπέν-Παρηλίου, Κλαίλια: Ριπσασπέν-Παρηλίου, Κλαίλια: Νέα Εστία 166 (2009) 734-737.  -

(Και) Στέφος, Αναστάσιος: Στέφος, Ανασστάσιος: Νέα Εστία 165 (2009) 418.  - 

(Και) Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Ζουμπουλάκης, Σταύρος: Νέα Εστία 168 (2010) 579.  - 

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 167 (2010) 1281.  -

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 168 (2010) 579

(Και) Χάρης, Γιάννης: Χάρης, Γιάννης: Νέα Εστία 167 (2010) 1280-1281.  -¨

"Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο": Καλιόρης, Γιάννης: Νέα Εστία 169 (2011) 135-153.  - 

(Και) Χριστοδούλου, Γεώργιος: Χριστοδούλου, Γεώργιος: Νέα Εστία 168 (2010) 172.  - 

 

 

Ζουμπουλίδης, Κώστας  (1901-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 335.  -

 

 

Ζουράρις, Κώστας

"Ουρανίας περί": Προδρόμου, Πρόδρομος: Ακτή 1 (1989/1990) 246-247.  -


 

Ζουργός, Ισίδωρος  (1964-)

"Αποσπάσματα από το βιβλίο του ωκεανού": Κοντολέων, Μάνος: Εντευκτήριο 52 (Σεπτ./Δεκ. 2000) 130-132.  –       


 


 

Ζούρου, Φρόσω 

"Λεσβιακά παραμύθια" (Επιμ.): Μερακλής, Μιχάλης: Λαογραφία 32 (1979/1981) 468-481.  -


 

Ζουφρές, Γεώργιος

Εργοβιογραφικά: Νιρβάνας, Παύλος: Τα Άπαντα 4, Αθήνα 1968, 143-152. (Αναδημ. από· Ο Νουμάς 4 [1906] 224, 1 και 225, 1-6) –

Προσωπικά: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 6, Αθήνα ππ. 1964, 449-453.  –


 

 

Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος  (16ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 335.  -

 

 

Ζυμπουλάκης, Στέφανος  (1941-)

“Αναζητήματα“: Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 68 (Δεκ. 1965) 25. -

"Ανθολόγιο λογοτεχνικής κριτικής" (Επιμ.): Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 146. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 109.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 335-336.  - 

“Ερωτικά της Εύης“: Κατσώνης, Κώστας: Νέα Εποχή 240/241 (1996) 78-79.-

"Λευκές αϋπνίες": Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματαλόγου. Λευκωσία 1981, 149-150. (Αναδημ.) –

Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος: Άπαντα 4, Λευκωσία 1999,  611-613. (Αναδημ.) - 

“(Της) πίκρας μου βιολί“: Λυσιώτης, Γιώργος: Νέα Εποχή 267 (2001) 60-62. -  

"Ποιήματα": Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 329.  –

“Χειρ κυρίου“: Κατσώνης, Κώστας: Νέα Εποχή 230 (1995) 66-68. –


 

Ζωγραφάκης, Γιώργος (1905-1991)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 336.  - 

"Θεσσαλονίκη: εκατό χρόνια λογοτεχνικής ζωής" (Επιμ.): Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 109 (1981) 612-613.–

(Και) Ιωαννίδης, Στέφανος: Ζωγραφάκης, Γιώργος: Θρακικά Χρονικά 39 (1984) 223. –

Μεταφραστής/"Bhagavadgita": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 81 (1967) 766-767.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 527. –  

"Παλμοί": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 5 (1929) 392. –

"Πρόζα και στίχοι": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 1235. –  

"(Το) τραγούδι της μάνας": Δημητριάδης, Ιορδ.: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 923-924. –  

"(Οι) τρεις λόγοι της αγάπης, Οι": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 1 (1935) 315. –

(Και)  Χάρης, Πέτρος: Ζωγραφάκης, Γιώργος: Νέα Εστία 79 (1966) 264. –

"Jean-Baptiste de la Salle, 1651-1719": Θωμόπουλος, Ιωάννης: Νέα Εστία 111 (1982) 626-627.–


 

 

Ζωγραφίδου, Ζώζη

"(Η) παρουσία της ιταλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα <1900-1997>": Πολυχρονιάδης, Τέλης: Εντευκτήριο 53 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 142-143.  -


 

 

Ζωγράφος, Αντώνιος Συμεών  (1759-;)

Εργοβιογραφικά: Puchner, Walter: Θησαυρίσματα 29 (1999) 457-477 και 488 (ιταλ. περίληψη). (Παραλλ. δημ. σε: Puchner, W.: Theatrum Mundi. 10 θεατρο-λογικά μελετήματα. Αθήνα 2000, 103-129.) -


 

Ζωγράφου, Ευγενία  (1878-1963)

"Ακρόπρωρα": Γιαννόπουλος, Τάκης: Τομές 2, 79 (Δεκ. 1981) 62-63. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 119-121. (Aναδημ.) –

"(Η) Γκούραινα": Ιωαννίδου, Μαριέττα: Διαβάζω 363 (Μάιος 1996) 70-77. –

Ιωαννίδου, Μαριέττα: Νέα Εστία 137 (1995) 602-607. –  

"Ελεγεία στη μάνα": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 121 (1987) 129. –  

"Ελλειπτική πορεία": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 311 (12/5/1993) 16. –

(Και) “Ελληνική Επιθεώρησις”: Ζώρας, Γεώργιος: L’ Εuropa Οrientale 13 (1933) 188-189 (ιταλ.) –

Έργο: Βαλασίδης, Κυριάκος: Πρόσωπα και τοπία. Aθήνα 1940, 41-46. –

Ιωαννίδου, Μαριέττα σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 216-223. (Παραλλ. επεξεργ. δημ. σε: Θέματα Λογοτεχνίας  16 [Νοεμβρ. 2000/Φεβρ. 2001] 142-149.)  –

Καραβίας, Ιπποκράτης: Μελέται και λόγοι. Αθήνα 1947, 287-288. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λοοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 337.  -

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 3, Αθήνα 1985, 45-47.–  

"(Ο) ευλογημένος Αθηναιογράφος Δημήτρης Γρ. Καμπούρογλου": Χ., Ο.: Αντί 2, 613 (30/8/1996) 64. –

Θέατρο: Ιωαννίδου, Μαριέττα: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 399-403. –  

"Κατάθεση": Γιαννόπουλος, Τάκης: Τομές 2, 81 (Φεβρ. 1982) 56-57. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 97-99. (Aναδημ.) –

"Νεκρό τοπίο": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 109, 78-79.  –


 

Ζωγράφου, Λιλή (1922-1998)

Αφιερώματα: Οδός Πανός, τχ. 102, Μαρτ./Απρ. 1999. –

"Αγάπη": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 300-301. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 46 (1949) 875-876. –

"(Η) αγάπη άργησε μια μέρα": Γλάρος, Βασίλης: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 39. –

Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 341 (7/9/1994) 10-11. –

“(Η) αγάπη άργησε μια μέρα“ (στην) τηλεόραση: Πάρλας, Κώστας: Διαβάζω 381 (Ιαν. 1998) 64-65. –

Πάρλας, Κώστας: Διαβάζω 383 (Μαρτ. 1998) 42-43. –

"(Η) γυναίκα που χάθηκε καβάλα στ’ άλογο": Αρβανιτάκης, Αλέξης: Οδός Πανός 6 (Ιουλ./Σεπτ, 1982) 85-86. – 

Στασινοπούλου, Μαρία: Διαβάζω 54 (Ιουλ. 1982) 134-135. –  

"(Η) γυναίκα σου η αλήτισσα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 100 (8/8/1984) 59-61. –

"Εισαγωγή στα άπαντα της Μαρίας Πολυδούρη": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 230. –

Έργο: Δήμου, Αφροδίτη: Ανατολικός 8 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 27. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ανατολικός 8 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 29. (Αναδημ.) -

 Έργο/στοιχεία ιστορικά: Castellanos Vila, Joan/Gestí Bautista, Joaquim σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas de lII Congreso de Neohelenistas de Iberoa-mérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 1, La Laguna 2002, 209-220 (ισπ.). -

Έργο/στοιχεία τραγικά: Castellanos Vila, Joan/Gestí Bautista, Joaquim σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Con-greso de Neohelenistas de Iberoa-mérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. –3 de nov. 2001> 1, La Laguna 2002, 209-220 (ισπ.). –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Ανατολικός 8 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 28. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 337.  - 

Ανώνμο: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 70-79. –

Ζωγράφου, Λιλή/Χρονάς, Γιώργος: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 22-43. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 93-94.(Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 270-272.) –

Λιάση, Κατερίνα: Νέα Εποχή 251 (1998) 20-22. –

Μαγκλίνης, Ηλίας: Διαβάζω 390 (Νοεμβρ. 1998) 28. –

Σελλά, Όλγα:Αντί 2, 670 (9/10/1998) 50. –

"(Ο) ηλιοπότης Ελύτης": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 1 (1971) 379-380. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 208-210. (Αναδημ.) –

Θάνατος: Ανώνυμο: Ανατολικός 8 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 28-29. (Αναδημ.) -

"Και το χρυσάφι των κορμιών τους": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 257. –

Κοκκινάκη, Νένα: Οδός Πανός 78 (Μαρτ./Απρ. 1995) 82-86. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 71 (1962) 793-794. –

"Καταραμένες": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 246. –

"Κώστας Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη και η αρχή της αμφισβήτησης": Σάββας, Μήνας: World Literature Today 52 (1978) 675 (αγγλ.). –

"Μίκαελ – Ποιός σαν τον Θεό": Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 314-317. (Αναδημ. σε: Ραυτόπουλος, Δ.: Κρίσιμη λογοτεχνία. Αθήνα 1986, 173-181.) –  

"Ν. Καζαντζάκης, ένας τραγικός": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 261. –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1959) 263-265. –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 119-124. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 245-247. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 2, Αθήνα 1982, 65-69. –

Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία: Νέα Εστία 167 (2010) 237-267.  - 

Χατζηδάκη, Φούλα: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 117-119. –  

"Παλαιοπώλης αναμνήσεων": Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 270 (18/9/1991) 

6-8. –

(Και) Παπαδόπουλος, Πέτρος: Ζωγράφου, Λιλή: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 18 και 20-21. –  

"Που έδυ μου το κάλλος": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 26. -

Προσωπικά: Βαής, Θόδωρος: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 44-47. –

Καραμβάλης, Δημήτρης: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 48-49. –

Πρέκα, Μερόπη: Ευθύνη 2, 27 (1998) 544-545. –

(Και) Σεφέρης, Γιώργος/ποίηση: Σαββίδης, Γιώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 239-240. (Αναδημ.) –

"(Η) Συβαρίτισσα: Κίσκιρα-Söderquist, Μάρθα: Θέματα Λογοτεχνίας 44 (Μάιος/ Αυγ. 2010) 233-242.   -

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Ημεδαπήεξορία. Κείμενα για την ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα 1991, 72-74. (Αναδημ.) –

Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 31-32. –

"Τιμή ευκαιρίας για τον παράδεισο": Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 146-148. (Αναδημ.) –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 99 (1976) 617-619. – 

(Και) Χατζηδάκη, Ρένα: Ζωγράφου, Λιλή: Οδός Πανός 102 (Μαρτ./Απρ. 1999) 

2-17.  –


 

Ζωγράφου, Μαρίκα

"Παλεύοντας κόντρα στον άνεμο": Βόκοβιτς, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 293-294. –

Καρυωτάκης, Ιάσων: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 61. –

Κριτζάς, Γιάννης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 216. –

Παρασκευαΐδης, Παναγιώτης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 211. –

Σούλα Τσαφαρά, Κωνσταντίνα : Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 291. –

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 154.  -


 

Ζωγράφου, Μαρίνα

Ποίηση: Παπαστράτου, Δανάη: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 58-59. –

"Ρέκβιεμ": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 20 (1990) 117, 95. –

Λευκαδίτης, Παναγής: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 120, 74. –  

"Appassionata": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 148.  -


 

Ζωγράφου, Μίνα

Μεταφράστρια: Ζωγράφου, Μίνα: Διαβάζω 173 (2/9/1987) 9-11.  -


 

Ζωγράφου-Σιμαλαρίδου, Αίγλη  (1911)

"Επαφή": Καραβίδας, Γιάννης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 371-372. –

“Όταν μιλούν οι άνεμοι“: Ανώνυμο: Ανατολικός 10 (Νοεμβρ. 1999/Ιαν. 2000) 112. -  

"Περίπατοι": Βασιλειάδης, Σ. Ι.: Νέα Πορεία 7 (1961) 188-189. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1961) 157. –  

"Στο ρυθμό της ζωής": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 15 (1985) 109.  –


 

 

 

Ζωηρός, Αλέξανδρος  (1841-1917)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 109-110.  -

 

 

 

 

Ζώης, Θάνος  

“(Το) σεληνιακό τρίπτυχο“: Ηλιόπουλος, Χρήστος: Μανδραγόρας 5 (Οκτ./Δεκ. 1994) 119. -


 

 

Ζώης, Ιώνας

"Άτροπος": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 165 (8/4/1987) 121 και 123. –

"Πάμε": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 99 (1976) 485.  –


 
 

 

Ζώης, Λεωνίδας (1865-1956)

Αλληλογραφία: Γρυπάρης, Νίκος: Παρνασσός 2, 18 (1976) 379-390. –

"Αναγραφή δημοσιευμάτων <1885-1930>": Κ., Κ.: Νέα Εστία 7 (1930) 611. –

Έργο: Μάργαρης, Δημήτρης: Νέα Εστία 8 (1930) 759-761.–

Μάργαρης, Δημήτρης: Νέα Εστία 49 (1951) 690-691 –

Έργο (και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος/έργο: Σιγούρος, Μαρίνος/Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 63-65. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 337-338.  - 

Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 26 (1956) 427-431. –

Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Νέα Εστίας 61 (1957) 61-62. –

(Και) Καμπούρογλου, Δημήτριος: Ζώης, Λεωνίδας: Νέα Εστία 12 (1932) 1170. -

(Και) Μολφέτας, Γεώργιος: Μολφέτας, Γεώργιος /Σέρρας, Διονύσιος: Κεφαλλη-νιακά Χρονικά 8 (1999) 357-369. -  

(Και) "Μούσες": Γρυπάρης, Νίκος: Παρνασσός 2, 18 (1976) 379-390. –

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Ζώης, Λεωνίδας: Νέα Εστία 12 (1932) 1170. -  

Ξενόπουλος, Γρηγόριος/Γρυπάρης, Νίκος: Νέα Εστία 100 (1976) 906-913. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 7 (1951) 809-812.  –

 


 

Ζωναράς, Ιωάννης  (12ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 338.  -   

 

 

Ζωντανό Θέατρο

Πρόγραμμα: Παπαϊωάννου, Πάνος: Χρονικό (1972) 175.  -


 

Ζώρας, Γεράσιμος  (1959-)

"Ελληνόγλωσσα στιχουργήματα ιταλών λογίων <ΙΖ’-ΙΘ’ αιώνες>" (Επιμ.): Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 46 (1994) 255. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 23 (1994) 519-520. –

Πέρσης, Θοδωρής: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 71. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 500. –

Douramani, K.: Orientalia Christiana Periodica 61 (1995) 292-293 (ιταλ.). - 

Luciani, Cristiano: Παρνασσός 2, 36 (1994) 521-523 (ιταλ.). –

"Θεόφιλος και Ερωτόκριτος": Θωμαδάκη, Μαρίκα: Διαβάζω 212 (29/3/1989) 

88. –

Carpinato, Caterina: Nέες Tόμες 4, 12 (1988/1989) 85. –

Minniti Gonias, Domenica: Ιταλοελληνικά 2 (1989) 297 (ιταλ.). –  

Εργοβιογραφικά: Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 115 (Ιαν./Μαρτ. 2002) 164-166.  -

"Θύβρις": Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Ακτή 11 (1999/2000) 333-334. –

Ιταλικοί αντικατοπτρισμοί": Πετρόπουλος, Γιώργος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 213. -  

“(Οι) λογοτέχνες της Παλαιάς και της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στον Φ. Σ. Παρνασσός": Δέφνερ, Όθων: Νέα Εστία 134 (1993) 1240-1241. –

Κ., Δ. Χ.: Παρνασσός 2, 36 (1994) 496-497. –

Ραΐζης, Μάριος Bύρων: World Literature Today 68 (1994) 179-180 (αγγλ.). –

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 219. (Αναδημ.) –

Φορόπουλος, Νίκος: Διαβάζω 346 (16/11/1994) 38-40. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 53 (1994) 621-623 (γερμ.) – 

(Και) Μόσχος, Ευάγγελος: Ζώρας, Γεράσιμος: Νέα Εστία 125 (1989) 260-261. –

Ποιήματα νεοελλήνων λογοτεχνών για την ποιητική τέχνη“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Εμβόλιμον 28/29 (κα-λοκ./φθιν. 1996) 214. –

"Φιλολογικά μελετήματα": Πετρόπουλος, Γιώργος: Εμβόλιμον 23/24 (φθιν. 1994/χειμ. 1995) 228. –

Fyrigos, Antonia: Orientalia Christiana Periodica 59 (1993) 582-583 (ιταλ.).  - 


 

 

Ζώρας, Γεώργιος  (1908-1982)

(Και) Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος: Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος/Ζώρας, Γεράσιμος: Ναυπακτιακά 8 (1997) 213-223. (Με ιταλ. περίληψη.) –

(Και) Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλής: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλής/Ζώρας, Γεράσιμος: Ναυπακτιακά 8 (1997) 213-223. (Με ιταλ. περίληψη.) -  

"(Ο) Αλέξανδρος Μαντσόνι και οι λόγιοι της Επτανήσου": Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 60. –

"(Η) άλωσις της Κωνσταντινοπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β’ του Κατακτητού": Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 

699-700.–

"Άγνωστα κείμενα και νέαι παραλλαγαί δημωδών έργων": Guilland, Rodolphe: Revue des Études Grecques 69 (1956) 267-268 (γαλλ.). –

"Ανδρέας Κάλβος": Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 87-89 –  

Ανδρέου Κάλβου Α) Θεοφράστου μετάφρασις Β) Αγνώστου τραγωδίας μονόλογοι”: Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 24 (1971) 505-506. –

"Ανδρέου Κάλβου Ωδή ειςΙονίους": Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης  14 (1961) 87-89. –

"Ανέκδοτον ποίημα του ευγενεστάτου ´Αρχοντος Μισέρ Μαρή Φαλιέ-ρου": Κριαράς, Εμμανουήλ: Ακαδημία Αθηνών. Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 1 (1939) 141-147. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Μεσαιωνικά μελετήματα 1, Θεσσαλο-νίκη 1988, 211-217.) –

Αρχείο: Ζώρας, Γεράσιμος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 29 (1986/1991) 147-158. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γερ.: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1993, 255-268.) –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Νέα Εστία 143 (1998) 302-308. (Αναδημ. σε: Μαστροδημήτρης, Π.: Η νεοελληνική σύνθεση. Αθήνα 1999, 339-348.)–

(Και) Βενέζης, Ηλίας: Βενέζης, Ηλίας/Ζώρας, Γεράσιμος: Παρνασσός 2, 29 (1987) 327-331. –

"Βιβλιογραφικόν δελτίον Νεοελληνικής Φιλολογίας" (Επιμ., σε συνεργ. με: Μπουμπουλίδης, Φαίδων): Σπα-νός, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 3 (1962/1963) 

333-334. –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 67 (1960) 622. –

C., G.: Revue des Etudes Sud-Est Européennes 3 (1965) 758 (γαλλ.). –

Janin, Raymon: Revue des Études Byzantines 23 (1965) 305 (γαλλ.). –

Mirambel,  André: Revuedes Études Grecques 76 (1963) 315 (γαλλ.). –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 78 (1965) 497 (γαλλ.). –

Rexine, John: Books Abroad 42 (1968) 321 (αγγλ.). –

"Βυζαντινή ποίησις" (Επιμ.): Κριαράς, Εμμανουήλ: Ελληνικά 14 (1955) 486-494. –

Guilland, Rodolphe: Revue des Études Grecques 70 (1957) 563 (γαλλ.). –

Γεώργιος Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού“Χατζηϊωάννου, Κυριάκος: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 403-404.  –

"Έγγραφα του Αρχείου της Χάγης περί της Ελληνικής Επαναστάσεως"  (Επιμ., εκδοτικήεπιμ.: Ζώρας, Γερά-σιμος): Μπρεκής, Σπύρος: Νέα Εστία 131 (1992) 710-712. – 

"Επαρχία και πνευματική ζωή": Κ., Α.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 10 (6/2/1937) 11. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 20 (1936) 945. –  

“Επιφανίου Δημητριάδου δοκίμιον Περί πενίας“: Irmscher, Johannes: Revue des Etudes Sud-Est Européennes 13 (1975) 152 (γερμ.). -  

"Επτανησιακά μελετήματα": Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 16 (1967) 153-155. – 

Σοφιανός, Χρυσόστομος: Πνευματική Κύπρος 12 (1971/1972) 77-80. –

Janin, Raymon : Revue des Études Byzantines 17 (1959) 268. –

"Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί" (Σε συνεργ. με: Μπουμπουλίδης, Φαί-δων): Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνικά 14 (1955) 566-567. –

Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 14 (1955) 533-541. –

Stiernon, M.: Revue des Études Byzantines 15 (1957) 227-228 (γαλλ.). –

Έργο: Κονιδάρης, Γεράσιμος: Παρνασσός 2, 25 (1983) 9-10. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 110.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 338-339.  - 

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 53-55. –

Λουκάτος, Δημήτρης: Λαογραφία 33 (1982/1984) 630-631. –

Μαλλέρος, Φώτιος: Βizantion Νea Ηellas 7/8 (1985) 360-361 (ισπ.) και 363-364 (αγγλ. μεταφρ.). –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Αθηνά 78 (1980/1982) 277-281 (ιταλ.). –

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης: Νέα Εστία 112 (1982) 884-885. (Αναδημ.  σε: Επι-στημονική Επετηρίς της Φιλοσοφι-κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 28 [1979/1985] 631-634.) –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Παρνασσός 2, 25 (1983) 18-36. (Αναδημ. σε: Μαστροδημήτρης, Π.: Νεοελληνικά 2, Αθήνα 1984, 307-331.) –

Περνάρης, Άντης: Πάφος 2 (1936/1937) 203. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 264=-265. –

Πουρναρόπουλος, Γεώργιος: Παρνασσός 2, 25 (1983) 11-12. –

Πουρναρόπουλος, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 24 (1982) 319. –

“(Μια) ιταλική τραγωδία κρητός συγγραφέως, η Fedra του Francesco Bozza, Μια“: Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά  24 (1971) 490. - 

"Ιωάννου  Αξαγιώλου Διήγησις συνοπτική Καρόλου του Ε" (Επιμ.): Σπανός, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/ 1966) 223-224 –

Καθηγητής (στην) Αθήνα: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 31 (1942) 244. – 

Καθηγητής (στη) Ρώμη: Κουρούνης, Γιάννης: Παρνασσός 2, 25 (1983) 517. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 11 (1932) 268. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γεώργιος: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελλη-νικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 181-182.) –

Χάρης, Πετρος: Νέα Εστία 18 (1935) 633-634. –

“(Ο) Κάλβος και το ομηρικόν χειρόγραφον της Γενεύης: Κοκόλης, Ξενο-φών: Ελληνικά 24 (1971) 505. -   

"Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεο-ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών"  (Σε συνεργ. με: Μπουμπουλίδης, Φαίδων): C., G.: Revue des Etudes Sud-Est Euro-péennes 3 (1965) 757-758 (γαλλ.). –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 78 (1965) 498 (γαλλ.). –

(Και) Μπούμη-Παπά, Ρίτα: Μπούμη-Παπά, Ρίτα: Νέα Εστία 116 (1984) 1514-1515.-

"(Ο) Ν. Θωμαζαίος και η νεώτερη Ελλάς": Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευμα-τική Κύπρος 17 (1976/1977) 61. –  

“(Ο) Ναπολέων Βοναπάρτης και η σύγχρονη ελληνική ποίησις”: Πολίτης, Λίνος: Ελληνικά 24 (1971) 481. -  

"Νέα Καλβικά": Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 113. –

(Και) νεοελληνικά (στην) Ιταλία: Follieri, Enrica: Παρνασσός 2, 25 (1983) 56-57 (ιταλ.). –

Magnino, Leo: Παρνασσόςς 2, 25 (1983) 58-60 (ιταλ.). –

Montuori, Mario: Παρνασσός 2, 25 (1983) 15-17 (ιταλ.) και 13-15 (νεοελλ. μετα-φρ.).  - 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Χάρης, Πέτρος: Παρνασσός 2, 25 (1983) 37-38. (Ισπ. και αγγλ. μεταφρ. σε: Bizantion- Nea Hellas 7/8 [1985] 355-358.) –    

"Περί την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως": Rexine, John: Balkan Studies 4 (1963) 220-224 (αγγλ.). –

"Πληροφορίαι ´Αγγλου περιηγητού περί Βηλαρά, Χριστοπούλου, Ψαλίδα και Αλή Πασά": Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 15 (1974/1975) 273.- 

(Και) Πολίτης, Λίνος. Ζώρας, Γεώργιος: Ελληνικά 14 (1955) 566-567. –

(Και) Προυσής, Κώστας: Ζώρας, Γεώργιος: Κυπριακά Γράμματα 2 (1935/1936) 203.  - 

"(Οι) σπουδές του Μαβίλη στη Γερμανία" (Σε συνεργ. με: Βελουδής, Γιώρ-γος): Παπούλια, Βασιλική: Südostforschungen 24 (1965) 352 (γερμ.). –

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 17 (1935) 152. –

"Bibliographischer Bericht des Byzantinischen und Neugriechischen Seminars der Universität Athen zur neugriechischen Literatur" (Σε συνεργ. με: Μπουμπουλίδης, Φαίδων): Dölger, Franz: Südostforschungen 19 (1960) 472 (γερμ.). –

"(Η) Fedra του Francesco Bozza": Χατζηκωστής, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 139-140. –

(Και) Guilland, Rodolphe: Guilland, Rodolphe: Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 171.–

"Lineamenti storici della litteratura neoellenica": Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 11 (1932) 268. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γεώργιος: Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα 1977, 181-182.) –

(Και) Pontani, Filippo Maria: Pontani, Filippo Maria/Ζώρας, Γεράσιμος: Νέα Εστία 120 (1986) 1372-1375.  –


 

Ζώρας, Μιχαήλ  (1858-1907)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 1. Αθήνα (1976,) 339.  -

 

 

Ζώρας, Νικόλαος  (1825-;)

Βιογραφικά: Ζώρας, Γεράσιμος: Νέα Εστία 130 (1991) 1610.–

Ζώρας, Γεράσιμος: Νέα Εστία 131 (1992) 433-434. –

"(Ο) ευτυχής εραστής και ο ατυχής πατήρ": Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 130 (1991) 1346-1358. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Θεωρία και αγνωστή ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 125-152.)  -


 

Ζωρογιαννίδης, Νίκος

"Εγώ, ο υπουργός σου": Θεοδώρου, Δάφνη: Γράμματα και Τέχνες 74 (Ιουν./ Σεπτ. 1995) 41. –


 

Ζώτος, Απόστολος  (1949-)

"Αμύθητα χέρια": Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 30 (Δεκ. 1999) 344-346.– 

Ποίηση: Κατσαγάνης, Δημήτρης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΘ’ Συμπο-σίου Ποίησης, 2-4/7/1999. Ρεύματαστη σύγχρονη ποίηση. Πάτρα 2001, 95-100. – 

Ποίηση/θέματα/’Ηπειρος: Γώτης, Γιώργος: Φηγός 9 (φθιν./χειμ. 2000) 85-88. –

"Χώματα ποιητών": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 45 (Μάιος/Ιουν. 1986) 45.  -


 

 

Ζώτος, Δημήτριος  (1900-1944)

Εργοβιογραφικά: Δαβάλας, Δημ.: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 1149-1152.  -


 

Ζώτος, Μενέλαος

"(Το) δημωτικό τραγούδι της Βορείου Ηπείρου": Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 292-293.  -


 

Ζώτος, Μίνως  (1905-1932)

  

"Άπαντα" (Επιμ.: Κώνστας, Κωνσταντίνος): Γιαλουράκης, Μανώλης: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 72. –

Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 92 (1972) 1713-1714. –  

"Αφιέρωμα": Ζώτος, Μίνως: Νέα Εστία 9 (1931) 320-321.–

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 9 (1931) 160-161. –

"Βήματα": Κοτζιούλας, Γιώργος: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 420-421. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 5 (1929) 277. –

(Και) Γκόλφης, Ρήγας (Και): Γκόλφης, Ρήγας/Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 63 (1958) 203-204.–

Έργο: Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 96 (1974) 1811-1824. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Χρονικό (1972) 29. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 1. Αθήνα (1976,) 339-340.  - 

Καραμητσόπουλος, Γιάννης: Εμβόλιμον 7 (καλοκ. 1990) 57-59. –

Κώνστας, Κωνσταντίνος: Ελληνική Δημιουργία 10 (1952) 124-125. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 13 (1933) 105-106. –

Πολίτης, Θεόδωρος: Σκιαγραφήσεις λογοτεχνών. Μεσολόγγι 1984, 177-185. –

Σταμέλος, Δημήτρης: Νεοέλληνες 1, Αθήνα 1968, 29-36. –

(Και) Κοτζιούλας, Γιώργος: Κοτζιούλας, Γιώργος/Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 61 (1957) 473-477. –

Κώνστας, Κωνσταντίνος: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 703-705. –

(Και) Μυρτιώτισσα: Μυρτιώτισσα /Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 84 (1968) 1385. –

Ποίηση: Γιάκος, Δημήτρης: Λυρικοί της Ρούμελης. Αθήνα 1958, 239-248. –

Κόρφης, Τάσος: Ματιές σε ποιητές του μεσοπολέμου. Αθήνα 1978, 65-69. (Αναδμ. – Αναδημ. σε: Κόρφης, Τ.: Ματιές στη λογοτεχνία του μεσοπολέμου. Αθήνα 1991, 

61-65.) –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 249-253. (Αναδημ.  – Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Λογοτεχνικά μελετήματα. Αθήνα 1982, 36-42.) -

Ποίηση/στοιχεία ερωτικά: Καραμβάλης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 123/124, 14-18. –

(Και) Πολυδούρη, Μαρία: Ζώτος, Μίνως/Πολυδούρη, Μαρία: Νέα Εστία 40 (1946) 1116-1118. –

Κώνστας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 50 (1951) 1547-1549.